Genealogieën van de volgende families

Van Rooij

Roozekrans

Barendregt

Nelissen

Herman

Ter Weijden

Parenteel Nelissen

De parenteel Nelissen start bij Pierre Neels, vermoedelijk afkomstig uit Zichem (België) en in 1689 gehuwd met Marguerite Stalmans.
Bij de zoektocht naar de Nelissen-tak heb ik veel hulp gehad van Lidwien Nelissen, die mij documentatie heeft opgestuurd, samengesteld door een familielid van haar, Henk Nelissen. Dit bleek een neef van mijn moeder te zijn. Helaas waren beiden, zowel mijn moeder als deze Henk Nelissen toen al geruime tijd overleden.
Henk Nelissen heeft veel speurwerk verricht en een schat aan informatie verzameld. Deze heb ik met grote dank aanvaard. Behalve de namen en data bevatte zijn onderzoek ook leuke achtergrond informatie.

De oudst gevonden Nelissen, Pierre Neels, leefde in Zichem, het huidige Scherpenheuvel, in België. Hij zou omstreeks 1660 geboren moeten zijn.
Diens kleinzoon Philip was het die omstreeks 1751 vanuit België naar Bergen op Zoom trok om aldaar te gaan werken als brouwersknecht bij bierbrouwerij “De Blauwe Hand”. Maar omdat hij brouwersknecht was en niet van Bergen op Zoom kon hij geen zelfstandig beroep uitoefenen, omdat hij hiervoor niet over het poorterschap beschikte. Dit moest hij dus eerst aanvragen middels onderstaand schrijven:

Aan de Edele Wel Agtbare Heeren: Mijne Heeren Drossaard, Schouten, Burgermeesters, Schepenen en Raaden der Stad Bergen op Zoom.
Geeft met schuldige eerbied te kennen, Philip Nelissen, geboortig van Tongerloo, zijnde van de Roomsche Religie, getrouwd en heeft een kind.
Dat hij, verzoeker, eenige tijd in den Brouwerij “de Blauwe Hand” gewerkt hebbende als brouwersknecht, zou willen besluiten om een borgerneering op te zetten.
Dan also niet het Borgerrecht bezit. So wendt zig verzoeker tot U Edele wel Agtbare ootmoedig Uw wel Edel Agtbare, verzoeker toestemming tot het Borgerschap tegen prestatie van de gewoonelijke eed en betaling der leges daartoe vereist. Hetwelk doende

Heel leuk dat dit allemaal bewaard is gebleven. Het geeft een interessant inkijkje in het leven van toen.

Hieronder een link naar de parenteel van de bij mij oudst bekende Nelissen-voorouder.

Parentelen en kwartierstaten

Parenteel van de oudst bekende voorouder Geraert (Willems) Bijls vermoedelijk uit St. Oedenrode

Parenteel van Rooij

De parenteel Roozekrans begint bij Cornelis Roozekrans van wie helaas geen verdere gegevens bij mij bekend zijn.

Parenteel Roozekrans

De parenteel Barendregt start bij Jan Pieterszoon, omstreeks 1575 geboren in Barendrecht

Parenteel Barendregt

De parenteel Nelissen start bij Pierre Neels, vermoedelijk afkomstig uit Zichem (België) en in 1689 gehuwd met Marguerite Stalmans.

Parenteel Nelissen

De kwartierstaat Van Rooij start met mijn vader, Johannes Cornelis van Rooij, geboren in 1917 te Den Haag

Kwartierstaat van Rooij

De kwartierstaat Roozekrans start met mijn grootvader van moeders kant, Martinus Johannes Roozekrans, geboren in 1891 te Nieuw Helvoet

Kwartierstaat Roozekrans

De kwartierstaat Barendregt start met mijn oma van vaders kant, Cornelia Barendregt, geboren in 1891 te Heenvliet.

Kwartierstaat Barendregt

De kwartierstaat Nelissen begint met mijn oma van moeders kant, Geertruida Cornelia Maria Nelissen, geboren in 1888 te Medemblik.

Kwartierstaat Nelissen

De parenteel ter Weijden begint met Rijk van Weijden. Verdere gegevens van hem zijn mij helaas niet bekend. Zijn zoon Volkert Rijkse ter of van Weijden is geboren omstreeks 1645 in Blaricum.

Parenteel ter Weijden

De parenteel Herman begint met Joannes Herman. Van hem is niet veel bekend behalve dat hij vermoedelijk getrouwd was met Francoise Nabbé en een zoon had genaamd Antonie. Hij zal rond 1730 zijn geboren.

Parenteel Herman

Deze kwartierstaat begint met mijn veel te vroeg overleden schoonmoeder Ali ter Weijden, geboren in 1929 te Laren.

Kwartierstaat ter Weijden

De kwartierstaat Herman start bij Joannes Adrianus (Joop) Herman, geboren in 1927 te Amsterdam.

Kwartierstaat Herman