Genealogieën van de volgende families

Van Rooij

Roozekrans

Barendregt

Nelissen

Herman

Ter Weijden

Kwartierstaat Nelissen

De kwartierstaat Nelissen begint met mijn oma van moeders kant, Geertruida Cornelia Maria Nelissen.
De Nelissens waren over het algemeen kunstzinnige mensen. Veel muzikanten komen door de generaties heen voor in mijn stamboom. Ook mijn moeder was muzikaal en speelde piano en viool.

De broer van mijn oma, Johannes Henricus, was semi beroeps oratoriumzanger. Hij is slechts 48 jaar oud geworden. Van zijn 9 kinderen (neven en nichten van mijn moeder dus) was zoon Loek (Aloysius Godefridus Maria) eveneens zeer muzikaal. Hij doorliep het conservatorium en studeerde af als organist.

Zoon Jan Nelissen (volle neef van mijn moeder) was jarenlang een zeer bekend poppenspeler en had een eigen poppentheater dat intussen door één van de zoons van Jan is voortgezet. Er is een boek verschenen over Jan Nelissen getiteld “Meester tussen tijdgenoten” geschreven door Theo Kamphoff. Dit heb ik aangeschaft.

Enige tijd geleden deed Servaes Nelissen mijn woonplaats Hengelo aan met een voorstelling die over zijn vader ging getiteld “Mijn vader was poppenspeler”. Ik heb deze voorstelling bezocht en kort kennis gemaakt met Servaes.

Helaas werd de vader van mijn oma en dus ook van Johannes Henricus slechts 28 jaar oud. Mijn oma was toen nog geen 3 jaar.

Vermeldenswaard is nog dat de overgrootvader van mijn oma,
Godefridus Nelissen, afkomstig uit Bergen op Zoom en kleermaker
van beroep ook gezegend was met muzikaal talent. Door lang aan te houden (zie briefwisseling in de kwartierstaat) werd hij uiteindelijk aangenomen als muziekmeester bij het Koninklijk Instituut voor de Marine in Medemblik. Zo verhuisde Godefridus in 1833 met zijn uit Antwerpen afkomstige vrouw en hun kinderen van Brabant naar Noord-Holland.
Helaas werd in 1850 het Instituut opgeheven en nog triester was het dat hij niet in aanmerking kwam voor een pensioen en ook zijn aangevraagde overplaatsing naar Breda niet werd gehonoreerd.
Zonder sociale uitkering vertrok het gezin naar Amsterdam, waarschijnlijk trokken zij van tijd tot tijd in bij hun kinderen gezien de frequentie van de verhuizingen.
Godefridus overleed in 1873 op 83-jarige leeftijd. Zijn weduwe vertrok in 1879 naar Rotterdam waar zij vermoedelijk introk bij één van haar zoons. In 1886 overleed zij daar.

Ik ben veel dank verschuldigd aan Henk Nelissen, neef van mijn moeder, voor alle informatie die hij in heel veel jaren onderzoek bij elkaar heeft weten te verzamelen. Ook dank ik Lidwien Nelissen voor het mij ter hand stellen van deze informatie.

Via onderstaande link gaat u naar de kwartierstaat van mijn oma van moeders kant.

Parentelen en kwartierstaten

Parenteel van de oudst bekende voorouder Geraert (Willems) Bijls vermoedelijk uit St. Oedenrode

Parenteel van Rooij

De parenteel Roozekrans begint bij Cornelis Roozekrans van wie helaas geen verdere gegevens bij mij bekend zijn.

Parenteel Roozekrans

De parenteel Barendregt start bij Jan Pieterszoon, omstreeks 1575 geboren in Barendrecht

Parenteel Barendregt

De parenteel Nelissen start bij Pierre Neels, vermoedelijk afkomstig uit Zichem (België) en in 1689 gehuwd met Marguerite Stalmans.

Parenteel Nelissen

De kwartierstaat Van Rooij start met mijn vader, Johannes Cornelis van Rooij, geboren in 1917 te Den Haag

Kwartierstaat van Rooij

De kwartierstaat Roozekrans start met mijn grootvader van moeders kant, Martinus Johannes Roozekrans, geboren in 1891 te Nieuw Helvoet

Kwartierstaat Roozekrans

De kwartierstaat Barendregt start met mijn oma van vaders kant, Cornelia Barendregt, geboren in 1891 te Heenvliet.

Kwartierstaat Barendregt

De kwartierstaat Nelissen begint met mijn oma van moeders kant, Geertruida Cornelia Maria Nelissen, geboren in 1888 te Medemblik.

Kwartierstaat Nelissen

De parenteel ter Weijden begint met Rijk van Weijden. Verdere gegevens van hem zijn mij helaas niet bekend. Zijn zoon Volkert Rijkse ter of van Weijden is geboren omstreeks 1645 in Blaricum.

Parenteel ter Weijden

De parenteel Herman begint met Joannes Herman. Van hem is niet veel bekend behalve dat hij vermoedelijk getrouwd was met Francoise Nabbé en een zoon had genaamd Antonie. Hij zal rond 1730 zijn geboren.

Parenteel Herman

Deze kwartierstaat begint met mijn veel te vroeg overleden schoonmoeder Ali ter Weijden, geboren in 1929 te Laren.

Kwartierstaat ter Weijden

De kwartierstaat Herman start bij Joannes Adrianus (Joop) Herman, geboren in 1927 te Amsterdam.

Kwartierstaat Herman