Parenteel van Pierre Neels

1 Pierre Neels.
Notitie bij Pierre: Uit de volkstelling op 12 juni 1709 bleek dat ze in Zichem woonden en 5 kinderen hadden:
Peeter Neels ende Margriet Stalmans gehuijsschen vijff kinderen.
Tevens werd de voorraad van tarwe, koren, spelt, zomergerst, haver, boekwijt, bonen, erwten en vitsen (linzen?) geteld. Het gezin Neels had alleen 7 personen en geen graansoorten. Ook geen knecht of dienstmeid.

Volgens de alfabetische klappers komen Pierre Neels en Marguerette Stalmans niet voor te Zichem. Zij zijn zich waarschijnlijk later te Zichem gaan vestigen. Ook in 1 der omliggende dorpen, zoals Scherpenheuvel staan zij niet vermeld. Geboortedata zijn dus niet belend. Men kan aannemen rond +/- 1650.

Verder nog gevonden een huwelijk tussen Maria Neels en Joannes Sionges te Zichem, 17-10-1688.

Bij de volkstelling van 1755 te Zichem: Isaac Neels met vrouw en 1 kind (10 maanden).
Pierre trouwde op 15-02-1689 in Zichem (B) met Marguerite Stalmans.
Notitie bij Marguerite: Uit familysearch:
Helena Stalmans: overleden 25-5-1723 te Scherpenheuvel, gehuwd 10-8-1695 met Jodocus van Gossen te Scherpenheuvel.
Is Helena de zus van Marguerite?

Uit de volkstelling op 12 juni 1709 bleek dat ze in Zichem woonden en 5 kinderen hadden:
Peeter Neels ende Margriet Stalmans gehuijsschen vijff kinderen.
Tevens werd de voorraad van tarwe, koren, spelt, zomergerst, haver, boekwijt, bonen, erwten en vitsen (linzen?) geteld. Het gezin Neels had alleen 7 personen en geen graansoorten. Ook geen knecht of dienstmeid.

Volgens de alfabetische klappers komen Pierre Neels en Marguerette Stalmans niet voor te Zichem. Zij zijn zich waarschijnlijk later te Zichem gaan vestigen. Ook in 1 der omliggende dorpen, zoals Scherpenheuvel staan zij niet vermeld. Geboortedata zijn dus niet belend. Men kan aannemen rond +/- 1650.

Verder uit de volkstelling van 12 juni 1709 in Zichem:
- Machiel/Michael Stalmans ende Maria Cuypers ende twee kinderen. Hw. Testelt 3-4-1696.
Het gezin woonde buiten de stad zeer waarschijnlijk richting Averbode-Okselaar.
- Weduwe Anna Stalmans ende drije kinderen. Waarschijnlijk gehuwd geweest met Joannes Willems, Averbode 6-2-1689
Gezin woonde buiten de stad, waarschijnlijk Averbode
- Guillam Stalmans ende Catharine de Wit gehuijsschen ende acht kinderen
Kind van Pierre en Marguerite:
1 Jacques Neels, gedoopt op 30-08-1690. Volgt 1.1.
1.1 Jacques Neels, zoon van Pierre Neels (zie 1) en Marguerite Stalmans. Hij is gedoopt op 30-08-1690.
Notitie bij Jacques: Jacques Neels staat wel vermeld in de alfabetische klappers. Zijn vrouw Anne van D(e)ijck is een dochter van Adriaan van D(e)ijck en Maria Schuyten.
Religie:
RK
Jacques trouwde met Anne van D(e)ijck. Anne is een dochter van Adriaan van D(e)ijck en Maria Schuyten. Zij is gedoopt op 02-02-1682 in Zichem (B).
Notitie bij de geboorte van Anne: Zichem heet tegenwoordig Scherpenheuvel
Kinderen van Jacques en Anne:
1 Michel Neels [1.1.1]. Hij is gedoopt op 25-01-1718 in Zichem (B).
2 Philip Neels/Nielens/Nelissen/Neelis, geboren op 07-07-1721 in Tongerloo/Zichem?. Volgt 1.1.2.
3 Elisabeth Neels [1.1.3]. Zij is gedoopt op 25-10-1731 in Zichem (B).
1.1.2 Philip Neels/Nielens/Nelissen/Neelis is geboren op 07-07-1721 in Tongerloo/Zichem?, zoon van Jacques Neels (zie 1.1) en Anne van D(e)ijck. Philip is overleden op 28-12-1764 in Bergen op Zoom, 43 jaar oud.
Notitie bij Philip: Zoals in de 18e eeuw veel Vlamingen naar Nederland trokken o.a. vooral naar Bergen op Zoom i.v.m. de wederopbouw van verwoeste steden, trok ook Philip Neels naar BoZ. Hij vond er echter ander werk. Hij werd brouwersknecht bij de bierbrouwerij de "Blauwe Hand". Deze naam kan men herleiden tot een ander beroep. "Blauwe Hand" komt nl van de textielverwerking. Men gebruikte blauwsel hetgeen blauwe handen veroorzaakte.
Het blijkt dan ook dat deze brouwerij stond in de wijk waar het ambacht van het weven werd uitgevoerd. Daar hij brouwersknecht was en niet van Bergen op Zoom kon hij geen zelfstandig beroep uitoefenen, omdat hij hiervoor niet over het poorterschap beschikte.
Het schrijven waarin hij verzoekt om zijn poorterschap is bewaard gebleven:

8-11-1751 Aanvrage poorterschap van Philip Nelissen
Aan de Edele Wel Agtbare Heeren: Mijne Heeren Drossaard, Schouten, Burgermeesters, Schepenen en Raaden der Stad Bergen op Zoom.
Geeft met schuldige eerbied te kennen, Philip Nelissen, geboortig van Tongerloo, zijnde van de Roomsche Religie, getrouwd en heeft een kiond.
Dat hij, verzoeker, eenige tijd in den Brouwerij "de Blauwe Hand" gewerkt hebbende als brouwersknecht, zou willen besluiten om een borgerneering op te zetten.
Dan also niet het Borgerrecht bezit. So wendt zig verzoeker tot U Edele wel Agtbare ootmoedig Uw wel Edel Agtbare, verzoeker toestemming tot het Borgerschap tegen
prestatie van de gewoonelijke eed en betaling der leges daartoe vereist. Hetwelk doende

(Deze - en veel meer - informatie is afkomstig uit onderzoek van H. Nelissen en tot mij gekomen via een achter-achternicht Lidwien Nelissen die ik via dit stamboomonderzoek heb ontmoet. Ik ben haar dan ook grote dank verschuldigd voor de informatie die ik van haar mocht ontvangen).
Beroep:
brouwersknecht (bij bierbrouwerij de "Blauwe Hand")
Philip trouwde, 28 jaar oud, op 26-11-1749 in Bergen op Zoom met Catharina van den Acker, 29 jaar oud, nadat zij op 08-11-1749 in Bergen op Zoom in ondertrouw zijn gegaan. Catharina is een dochter van Torsijn/Torsini van den Acker en Antonia Rem/Ren. Zij is gedoopt op 25-12-1719 in Bergen op Zoom. Bij de doop van Catharina waren de volgende getuigen aanwezig: Catharina van der Peel en Jacobus Rem. Catharina is overleden op 18-03-1791 in Bergen op Zoom, 71 jaar oud. Catharina trouwde voorheen vůůr 1749 met Antony Luyten/Lauten.
Notitie bij Catharina: Mogelijk heeft zij ook een zus Joanna en een broer Theodorus
Kinderen van Philip en Catharina:
1 Joanna Nielens [1.1.2.1]. Zij is gedoopt op 10-12-1750 in Bergen op Zoom [bron: Doopboek RK parochie 1747-1755]. Bij de doop van Joanna was de volgende getuige aanwezig: Joanna van den Acker.
2 Joannes Baptista Rumoldus Nilisse [1.1.2.2]. Hij is gedoopt op 18-01-1752 in Bergen op Zoom. Bij de doop van Joannes waren de volgende getuigen aanwezig: Joanna van den Acker, Joannes van Bouchout en Joanna Mutser.
3 MichaŽl/Michiel Nelissen, geboren op 19-08-1754 in Bergen op Zoom. Volgt 1.1.2.3.
4 Arnoldus Cornelissen (Nelen) [1.1.2.4]. Hij is gedoopt op 11-12-1756 in Bergen op Zoom. Bij de doop van Arnoldus waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Gabriels en Arnoldus la Rose.
5 Bernardus Nelissen [1.1.2.5]. Hij is gedoopt op 28-06-1760 in Bergen op Zoom [bron: Doopboek RK parochie 1750-1767]. Bij de doop van Bernardus waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Gabriels en Bernardus Vermeulen.
6 Dominicus Nelisse [1.1.2.6]. Hij is gedoopt op 05-04-1762 in Bergen op Zoom [bron: Doopboek RK parochie 1750-1767]. Bij de doop van Dominicus waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Gabriels en Dominicus Olivier.
1.1.2.3 MichaŽl/Michiel Nelissen is geboren op 19-08-1754 in Bergen op Zoom, zoon van Philip Neels/Nielens/Nelissen/Neelis (zie 1.1.2) en Catharina van den Acker. Bij de doop van MichaŽl/Michiel was de volgende getuige aanwezig: Joanna van den Acker. MichaŽl/Michiel is overleden op 31-01-1840 in Bergen op Zoom, 85 jaar oud.
Beroep:
metselaar
MichaŽl/Michiel:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 15-02-1778 in Bergen op Zoom met Petronilla Crusio.
(2) trouwde, 32 jaar oud, op 06-05-1787 in Bergen op Zoom [bron: tr.boek Herv.gem. 1773-1809] met Anna van Ro(o)sendaal, 39 jaar oud, nadat zij op 21-04-1787 in Bergen op Zoom in ondertrouw zijn gegaan. Anna is geboren op 05-06-1747 in Oudenbosch, dochter van Godefridus van Roosendaal en Elizabeta Molenaars. Anna is overleden op 24-08-1825 in Bergen op Zoom, 78 jaar oud.
Kinderen van MichaŽl/Michiel en Petronilla:
1 Catharina Nelissen [1.1.2.3.1], geboren op 29-07-1778 in Bergen op Zoom.
2 Martina Nelissen [1.1.2.3.2], geboren op 03-04-1780 in Bergen op Zoom.
3 Phillippus Nelissen [1.1.2.3.3], geboren op 10-08-1782 in Bergen op Zoom.
4 Jacobus Nelissen [1.1.2.3.4], geboren op 18-05-1784 in Bergen op Zoom.
5 Arnoldus Nelissen [1.1.2.3.5], geboren op 12-04-1786 in Bergen op Zoom.
Kind van MichaŽl/Michiel en Anna:
6 Godefridus Nelissen, geboren op 03-05-1790 in Bergen op Zoom. Volgt 1.1.2.3.6.
1.1.2.3.6 Godefridus Nelissen is geboren op 03-05-1790 in Bergen op Zoom, zoon van MichaŽl/Michiel Nelissen (zie 1.1.2.3) en Anna van Ro(o)sendaal. Godefridus is overleden in 1873 in Amsterdam, 82 of 83 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Godefridus: overlijdensdatum mogelijk 23-08-1875
Notitie bij Godefridus: Vader Michiel liet zijn zoon het kleermakersvak leren in Antwerpen. Maar eigenlijk was muziek zijn grote hobby. En dat zat zijn vader net zo dwars als de moeder van zijn achterkleinkind: Geertruida Nelissen-Schut.
Godefridus was bij de volkstelling in 1812 tailleur. Volgens de volkstelling in 1830 was hij winkelier, wonende in de Boschstraat 1 no 183.

Een theorie zou kunnen zijn dat vader Michiel Cornelia Moerbeek reeds eerder kende. En wetende dat haar man Johannes Andreas Brackx meesterkleermaker was in Antwerpen is het niet verwonderlijk dat hij Godefridus naar Antwerpen stuurde. Cornelia en Michiel waren van ongeveer dezelfde leeftijd en kwamen beiden uit Bergen op Zoom.

Recapitulerend: Godefridus woont in 1812 in Bergen op Zoom (volkstelling). In 1816 is hij reeds in Antwerpen en is drager van een kaart 11300, het nummer van zijn werkvergunning d.d. 31-10-1816.
Op 13 oktober van dat jaar trouwt hij dus hij is voor zijn huwelijk niet in Antwerpen werkzaam.

Op 7 mei 1817 wordt een zoon geboren, Joannes Andreas, genaamd naar de vader van Maria. Op 8 juni overlijdt dit kind echter en heeft dus maar een maand geleefd.
Op 1 mei 1818 wordt een "nieuwe" Joannes Andreas geboren in Bergen op Zoom. Godefridus en Maria zijn nooit in Antwerpen "uitgeschreven" maar uit de geboorte van deze Joannes Andreas kunnen we zonder meer de conclusie trekken dat Godefridus maar zeer kort in Antwerpen woonde.

Uit de stencils die ik via Lidwien kreeg over het onderzoek gedaan door H. Nelissen:
"Het was voor mij daarom een hele ontdekking dat hij en zijn Maria Susanna reeds een kind in Antwerpen hadden. Deze kleine bijzonderheden maken het genealogisch onderzoek zo boeiend, voor minder geÔnteresseerden is het niet wereldschokkend, wel voor de mensen van toen was het een gebeuren dat zo centraal voor hen stond omdat het een deel van hun eigen leven, hun eigen geluk en verdriet was. Dit zegt mij meer dan alle data en jaartallen. Ik heb geprobeerd de toen levende mensen als het ware terug te roepen. En dan proef je iets van hun geluk in ....1817, op die zevende mei, maar ook van hun verdriet nog geen maand later, toen hun kind stierf.
Wat zijn hier de gevolgen van geweest, van zo een gebeurtenis? Kwamen zij daarom naar Bergen op Zoom om een nieuw leven te beginnen? De binding met Antwerpen wordt minder en minder. De moeder van Maria is overleden.
Dus is Bergen op Zoom, waar Godefridus destijds zelf zich reeds had gevestigd als kleermaker verklaarbaar.
Vast staat dat hij volgens de volkstelling in 1830 winkelier was, wonende in de Boschstraat 1-no 183. In 1833 vertrok hij naar Medemblik waar hij als muziekmeester was aangesteld bij het Koninklijk Instituut (voor de Marine), een opleiding voor officieren van de zeemacht, ingenieurs scheepsbouw en officieren corps Mariniers. En hier was natuurlijk ook een Militaire Kapel. Bij deze kapel solliciteerde Godefridus. Hij werd daar aangenomen, zij het met zeer zeer veel commentaar. Hieronder een deel van de briefwisseling die toen plaatsvond.
Men was het er niet over eens om hem te benoemen. Voor dat het zover was dat Godefridus met zijn Maria naar Medemblik ging was er nog het ťťn en ander aan vooraf gegaan.
Reeds tijdens zijn kleermakerswerk in Bergen op Zoom gaf hij al muzieklessen. Want zo schrijft de heer Mosselveld, de stadsarchivaris van BoZ in zijn schrijven d.d. 22-11-1970, mogelijk is wat eerst zijn hobby was hoofdberoep geworden. Men moet niet vergeten dat ook BoZ een garnizoen had. Hij zal dus waarschijnlijk reeds met officieren gesproken hebben. En gezien BoZ niet al te ver van Breda ligt en hij over contacten beschikte is het niet verwonderlijk dat hij begint te solliciteren. En met een brutaliteit die de "Nelissens" niet vreemd is, schrijft hij niet aan de eerste de beste:

Aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Frederik der Nederlanden - Commisaris-generaal van Oorlog (Noot: Prins Frederik 1797-1881 , zoon van Koning Wiilen I, gehuwd met Louise van Pruisen 1808-1870 genoemd "de Vredesstichter"en "Commissaris generaal van oorlog")

Geeft met verschuldigde eerbied te kennen, Godefridus Nelissen, oud 38 jaren zijnde gehuwd, vader van vijf kinderen en muziekmester te Bergen op Zoom, dat hij zich een tiental jaren bezig houde met grondig onderwijs te geven aan kinderen der ingezetenen en aan verscheiden officieren van het garnizoen dezer vestiging in het bespelen der kleine en groote fluit, guitarre en bas en zoo hij vermeend heeft dit steeds gedaan ten genoegen der personen die van zijn onderwijs hebben gebruik gemaakt, dat hem uit het Reglement voor de Koninklijke Militaire Akademie gebleken is dat bij deze inrichting zes muzikanten zullen worden aangesteld zoowel tot het uitvoeren der muziek als tot het geven van onderwijs aan de cadetten en daar hij meent de vereischten in zich te vereenigen om aldaar werkzaam te kunnen zijn. Zoo is het dat hij de vrijheid neemt dat het Uwer Koninklijke Hoogheid behagen moge hem als muzikant bij de Koninklijke Militaire Akademie te Breda te plaatsen. Hetwelk doende,

G. Nelissen
Bergen op Zoom 13 july 1828

Godefridus krijgt antwoord van het Departemens van Oorlog directie voor het personeel en militaire zaken:

22 july 1828
De generaal Majoor Directeur voor het personeel en militaire zaken in naam en op last van zijn koninklijke hoogheid en Commissaris van Oorlog.
Disponeerende op het adres van G. Nelissen muziekmeester te Bergen op Zoom daar hij verzoekende om geplaatst te worden als muzikant bij de Militaire Akademie.
Verwittigt den Requetrant onder terug zending van het door hem overlegde certificaat dat hij zich tot ten einde moet wenden aan Z.E. den Generaal Gouverneur der Mil.Akademie die aan zijn verzoek zoodanig gevolg zal geven als hij dat vermeenen te behoeven.


Godefridus geeft niet op. Ondertussen hebben we kunnen concluderen uit zijn schrijven d.d. 13 july 1828 dat hij reeds les gaf aan verscheidene ingezetenen en officieren van het garnizoen. Hebben deze officieren hem de weg gewezen en geholpen bij deze sollicitatie? Er wordt in het antwoord melding gemaakt van een certificaat dat men bij het antwoord terugzond. Dit zal een soortgelijk certificaat zijn geweest als hij inzond bij zin sollicitatie van 8 juny 1833 dat gedateerd is op 5 juny 1833:

Zijne Excellentie den Heer Directeur Generaal voor de Marine.
Geeft met den diepsten eerbied te kennen, Godefridus Nelissen, muziekmeester, oud 42 jaren, geboren en wonende te Bergen op Zoom: dat hij suppliant bij den organisatie der Koninklijke Militaire Akademie te Breda in de maand july 1828 zich per request heeft gewend tot Z.K.H. Kommissaris Generaal van Oorlog en daarbij eerbiedig verzocht om zich bij gemeld instituut te mogen worden geplaatst, welke poging echter zonder gevolg is geweest daar de plaatsen voor muzikanten reeds allen bezet waren. Verzoek als muzikant te Medemblik te worden geplaatst. Dat intussen hij suppliant van goeder hand is geÔnformeerd geworden dat op de 1e dezer maand overleden is zeker muzikant geattacheerd aan het te Medemblik gevestigde Koninklijk Instituut voor de Marine, dat hij suppliant steeds tot het bekleeden van zoodanige post inclineert vertrouwende daartoe de noodige kunde te bezitten en van goed zedelijk gedrag te wezen. Mits welke hij suppliant de vrijheid neemt zich tot Uwen Excellentie te wenden ootmoedig verzoekende dat met hoogste dezelve behagen hem suppliant met vaceerende post van muzikant bij het Koninklijk Instituut voor de Marine te Medelblik onder genot van het jaarlijkse traktement ad f 400,- te willen benificeeren.
Hetwelk doende, G. Nelissen B.O.Z. 8-6-1833.
adres Wijk J.N. 183

Hier volgt een request dat waarschijnlijk ook dienstig was (op gelijke wijze geformuleerd) bij zijn sollicitatie in 1828 waarop hij dit per kerende post terug kreeg. Zo doende kwam het niet meer in mijn (H. Nelissen) bezit. Ik (H. Nelissen) mag aannemen dat dit request van gelijke strekking en inhoud was. Hier volgt dit request:

Burgemeester en Wethouders der stad Bergen op Zoom verklaren en certificeren bij deze dat de Heer Godefridus Nelissen, oud 42 jaren, muziekmeester binnen dezelve stad geboren en woonachtig, van alles zins braaf en deugdzaam en onberispelijk gedrag is.
Bergen op Zoom den 5e juny 1833 Burgemeester en Wethouders voornoemd.
Geregistreerd te Bergen Op Zoom den 7e Juny 1833 deel 15 folio 42 resto vak 5 houdende een half blad en geen zendvrij ontvangen 80 cts voor regt uitmakende met de 38 opcenten f1.10 1/2
De Ontvanger.

H. Nelissen:
Nu wil ik jullie niet vermoeien met het groot administratief spektakel dat hierop volgde. Het is onbegrijpelijk dat Godefridus door al deze adminitratieve, ambtelijke, maar ook de behoudende functionarissen, die allen een stem in het kapittel hadden, toch werd benoemd. In ons familiearchief ligt deze troep ellende keurig verzameld bij elkaar. Ik wil volstaan met een schrijven van de Militaire Kommandant over het Kon. Instituut voor Marine te Medemblik:

Medemblik, 5 sept. 1833
Aan Zijne Excellentie de Heer Directeur Generaal voor de Marine ’s Gravenhage
Als nog verschoven hebbende om te voldoen aan de teruggaande aportellaiere aanschrijving van 11. Juny 1.1. 1.13 no 48 verzeld van het verzoek door Godefridus Nelissen gedaan om als muzikant bij het Koninklijk Instituut voor de Marine te worden geplaatst ter vervanging van den overleden muzikant Schweinsberg, en sedert dien tijd ontvangen hebbende het hierbij tevens overleggende aanzoek van het bij het Instituut dienende muzikant F. Bettenhausen om eenige verbetering in zijne inkomsten te bewerken op grond van daar in aangevoerd ofwel het ontslag uit zijn betrekking nemende dat sedert dien mede ontvangen hebbende tenslotte van den 6e July L.B. No 73 waarbij in antwoord op mijn brief van 18 Juny No E900 door Uwe Excellentie te kennen wordt gegeven geene bevoegdheid te hebben eenig voorstel ter verbetering der inkomsten van bij het Instituut dienende personen aan Zijne Majesteit te kunnen aanbieden. Ik veroorloof mij de vrijheid Uwe Excellentie ter overweging voor te dragen om dewijl het waarschijnlijk worden kan dat er als nu voor het gevraagde ontslag van Bettenhaussen twee plaatsen van Muzikant zullen komen te ontstaan, het aanzoek van G. Nelissen alsnog onbeslist te houden dewijl de Kapelmeester Ahrendsmann onlangs van twee Muzikanten bij het Muziekkorps van de 10de Afdeeling gediend hebbende, en hun ontslag wachtende zijnde wegens dienstbeŽindiging, heeft ontvangen, om de open plaatsen van Muzikanten te bekomen, welke personen namens mij zijn aangeraden om zich met dezelver verzoek tot Uwe Excellentie te wenden, komende mij het verkieslijker voor om aan twee gediende personen, die bij een zoo beroepskorps zijn geweest de voorkeur te geven, boven een particulier omtrent wien met uit getuigschriften of aanbeveelingen zoude moeten oordeelen of de noodige bekwaamheden met de overige vereischten gepaard gaan.
De Militaire Kommandant over het Koninklijk Instituut voor de Marine, W. Kreekel.

Men had dus reeds kandidaten die op een staat van dienst konden worden beoordeeld. Het advies van Kommandant Kreekel is dan ook zeer begrijpelijk. Toch wordt Godefridus en een zekere mijnheer Frigerio (uit Amsterdam) benoemd.
En zo schrijft dan de heer Kreekel in zijn brief d.d. 30-11-1833:
........aanstellen de Muzikanten Godefridus Nelissen uit Bergen op Zoom en Vincento Frigerio te Amsterdam, welke aan de Heer Eerste Hoogleraar en mij zijn voorgekomen, zoo uit bekomen inlichtingen als overlegde bewijzen, wel tot de vervulling van de open zijnde plaatsen als Muzikant geschikt zijn.

Zo verhuisde Godefridus met zijn gezin naar Medemblik vanwege zijn aanstelling als muziekleraar aldaar. Uit een schrijven van het Hulpdepot van de Rijksarchiefdienst blijkt dat hij als muzikant werkzaam was.
Van zijn zoon Leonardus Paulus die in Medemblik hoornblazer was is niet bekend of hij ook in dienst was van de Koninklijke Marine Kapel. Ook wat betreft Machiel Nelissen die ook ingeschreven stond als muzikant zijn geen gegevens bekend.
In 1850 wordt het Instituut opgeheven. Godefridus probeert nog overgeplaatst te worden naar Breda maar dit mislukt. Hij kreeg geen pensioen alhoewel hij daarvoor een verzoekschrift indiende.
Inmiddels 60 jaar geworden moet het triest voor hem zijn geweest dat toen het Instituut naar Breda verhuisde hij niet meer in aanmerking kwam.
Hij vertrok met zijn gezin naar Amsterdam. Hier kreeg hij geen sociale uitkering.
Hij komt met Maria en Anna Wilhelmina en ook Catharina te wonen in de Langstraat. Later in de 1e Weteringdwarsstraat voegen in 1852 Franciscus, Leonardus en Maria Lucia zich bij hen. Hierna hebben ze nog op een stuk of 5 adressen gewoond in Amsterdam. Op het laatste adres, Huidencoperstraat 733 overleed hij in 1873.
Het aantal verhuizingen in Amsterdam geeft te denken, waarschijnlijk trokken zij van tijd tot tijd in bij hun kinderen.
Maria Susanna verhuist 7 maart 1879 naar Rotterdam, waarschijnlijk nam zij haar intrek bij haar zoon Johannes Andreas waar zij evenals haar zoon Henricus overleed. Godefridus en Maria waren bijna 60 jaar gehuwd.
Beroepen:
kleermaker/koopman in laken/winkelier
onderwijzer in 1867
van 21-12-1833 tot 1850     muziekmeester (bij het Koninklijk Instituut voor de Marine in Medemblik.
In 1850 wordt het instituut opgeheven en vertrekt hij (zonder pensioen) naar Amsterdam. Hij krijgt ook geen sociale uitkering.)
Religie:
RK
Godefridus trouwde, 26 jaar oud, op 13-10-1816 in Antwerpen [bron: Archief van Antwerpen (door H. Nelissen verkregen)] met Maria Susanna Brackx, 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Godefridus en Maria: Of Maria Susanna en Godefridus ook in de OL Vrouwe Kerk zijn getrouwd wordt niet vermeld.
Maria is geboren op 09-09-1795 in Antwerpen (OL Vrouwe kerk) [bron: Rijksarchief Antwerpen], dochter van Joannes Andreas Brackx en Cornelia Moerbeek. Maria is overleden op 06-07-1886 in Rotterdam, 90 jaar oud.
Notitie bij Maria: Haar ouders waren niet onbemiddeld. Maria Susanna woonde voor haar huwelijk in de Achterstraat sectie 2 no 668, tegenwoordig Lange Noordstraat 10. Huis was eigendom van haar vader.
Bij haar huwelijk verhuist ze naar Falconrue 28-30. Na het overlijden moeder op 19 maart 1817 komen vader en broer Johannes Norbertus bij hen inwonen. Ook dit huis is eigendom van haar vader.
Beroep:
naaister in 1867
Kinderen van Godefridus en Maria:
1 Johannes Andreas Nelissen [1.1.2.3.6.1], geboren op 07-05-1817 in Antwerpen. Johannes is overleden op 08-06-1817 in Antwerpen, 1 maand oud.
geb._akte_johannes_andreas_1_5_1818.jpg
1 geb. akte Johannes Andreas 1-5-1818
2 Johannes Andreas Nelissen [1.1.2.3.6.2] (afb. 1), geboren op 01-05-1818 in Bergen op Zoom.
Notitie bij Johannes: Woonde vanaf +/- 1851 in Rotterdam
3 Machiel Nelissen, geboren op 23-05-1820 in Bergen op Zoom. Volgt 1.1.2.3.6.3.
4 Johannes Henricus Nelissen, geboren op 09-09-1822 in Bergen op Zoom. Volgt 1.1.2.3.6.4.
5 Franciscus Theodorus Nelissen [1.1.2.3.6.5], geboren op 07-09-1825 in Bergen op Zoom. Franciscus is overleden op 09-10-1866 in Ommerschans, 41 jaar oud.
6 Leonardus Paulus Nelissen [1.1.2.3.6.6], geboren op 25-11-1827 in Bergen op Zoom.
Beroep:
Hoornblazer
7 Anna Wilhelmina Nelissen, geboren op 16-03-1831 in Bergen op Zoom. Volgt 1.1.2.3.6.7.
8 Maria Lucia Nelissen, geboren op 13-03-1834 in Medemblik. Volgt 1.1.2.3.6.8.
9 Godefridus Machiel Nelissen [1.1.2.3.6.9], geboren op 27-12-1837 in Medemblik.
10 Catharina Nelissen [1.1.2.3.6.10], geboren op 08-03-1839 in Medemblik.
1.1.2.3.6.3 Machiel Nelissen is geboren op 23-05-1820 in Bergen op Zoom, zoon van Godefridus Nelissen (zie 1.1.2.3.6) en Maria Susanna Brackx. Machiel is overleden op 09-01-1881 in Amsterdam?, 60 jaar oud.
Notitie bij Machiel: waarschijnlijk verhuisd naar Medemblik net als zijn vader

Op 28-4-1870 getrouwd in Amsterdam. Waarschijnlijk daar ook overleden
Beroep:
muziekmeester
Machiel trouwde, 49 jaar oud, op 28-04-1870 in Amsterdam met Maria Johanna Steenhoff.
1.1.2.3.6.4 Johannes Henricus Nelissen is geboren op 09-09-1822 in Bergen op Zoom, zoon van Godefridus Nelissen (zie 1.1.2.3.6) en Maria Susanna Brackx. Johannes is overleden op 20-01-1885 in Rotterdam, 62 jaar oud.
Notitie bij Johannes: Uit onderzoek H. Nelissen:
Hij woont met zijn gezin in de Nieuwstraat no 42. Van beroep is hij horlogemaker, verkoopt echter ook goud en zilver. Is echter geen goudsmid. Hij is een z.g kasthouder, een handelaar in goud die niet over een meesterteken beschikt. Op 22-8-1852 wordt hij beboet wegens het in verkoop hebben van ongemerkt goud.
Op 23 mei 1883 verhuist hij naar Alkmaar. Hij woont daar met zijn 2e vrouw, die van Alkmaar afkomstig is. Hij oefent hier in Koolstraat 11 zijn beroep nog uit tot 9 mei 1884 daar hij zich opnieuw vestigt in Medemblik.
Bij zijn 2e huwelijk zijn o.a. aanwezig als getuigen: Godefridus Nelissen uit Amsterdam, van beroep kruidenier, oud 26 jaar. Ook zijn schoonzoon Paulus Bakker, de man van zijn dochter Maria Johanna is aanwezig.
Hij vertrekt naar Rotterdam, waarschijnlijk voor een bezoek aan zijn moeder die bij haar zoon Machiel inwoont (?) en overlijdt daar op 20-1-1885. Uit de akte blijkt dat zijn vrouw Cornelia Johanna Engelina Lobach dan nog leeft.
Beroep:
Horlogemaker
Johannes:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 03-05-1846 in Medemblik met Geertruida Wit, 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Geertruida: leeftijd bij huwelijk 22 jaar
Geertruida is geboren op 24-08-1824 in Medemblik, dochter van Dirk Willemszn Wit en Grietje Groot. Geertruida is overleden op 30-11-1878 in Medemblik, 54 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Geertruida: leeftijd bij overlijden 54 jaar
(2) trouwde, 57 jaar oud, op 16-11-1879 in Alkmaar met Cornelia Johanna Engelina Lobach/Lobosch. Bij het burgerlijk huwelijk van Johannes en Cornelia was de volgende getuige aanwezig: Godefridus Nelissen (uit Amsterdam).
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Cornelia: De getuige was de overgrootvader van Lidwien Nelissen van wie ik veel informatie heb gekregen van de Nelissen kant.
Kinderen van Johannes en Geertruida:
1 Maria Johanna Nelissen, geboren op 16-11-1857 in Medemblik. Volgt 1.1.2.3.6.4.1.
2 Theodorus Cornelis Nelissen [1.1.2.3.6.4.2], geboren op 18-04-1859 in Medemblik.
Notitie bij Theodorus: Uit het onderzoek van H. Nelissen:
Theodorus was ook goudsmid, wel te verstaan marskramer. Hij zal "de boer" zijn opgegaan met goud. De Noord-Hollandse boerinnen droegen toen nog hun klederdracht en hij zal waarschijnlijk met zijn broer Godefridus wat zijn werk betreft in relatie zijn geweest.
3 Margareta Anna Nelissen [1.1.2.3.6.4.3], geboren op 27-06-1861 in Medemblik. Margareta is overleden op 07-10-1861 in Medemblik, 3 maanden oud.
4 Godefriedus Johannes Nelissen, geboren op 10-07-1862 in Medemblik. Volgt 1.1.2.3.6.4.4.
5 Adrianus Johannes Nelissen [1.1.2.3.6.4.5], geboren op 14-05-1864 in Medemblik. Adrianus is overleden op 10-12-1864 in Medemblik, 6 maanden oud.
1.1.2.3.6.4.1 Maria Johanna Nelissen is geboren op 16-11-1857 in Medemblik, dochter van Johannes Henricus Nelissen (zie 1.1.2.3.6.4) en Geertruida Wit. Maria trouwde, 21 jaar oud, op 08-06-1879 in Medemblik met Paulus Bakker, ongeveer 26 jaar oud. Paulus is geboren omstreeks 1853 in Zijpe.
1.1.2.3.6.4.4 Godefriedus Johannes Nelissen is geboren op 10-07-1862 in Medemblik, zoon van Johannes Henricus Nelissen (zie 1.1.2.3.6.4) en Geertruida Wit. Godefriedus is overleden op 30-03-1891 in Medemblik, 28 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Godefriedus: leeftijd bij overlijden 28 jaar
Beroep:
(goudsmit)
Godefriedus trouwde, 21 jaar oud, op 02-11-1883 in Schagen met Geertruida Maria Schut, 25 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Godefriedus en Geertruida waren de volgende getuigen aanwezig: Hendricus Kranenburg, Hendricus Johannes Franciscus Schut, Henricus Bernardus Voorman en Engelbertus Maria Schut (geb. 1856) [broer bruid]. Geertruida is geboren op 21-05-1858 in Schagen, dochter van Bartholomeus (Bart) Schut en Diewertje Voorman. Geertruida is overleden op 06-03-1932, 73 jaar oud.
Kinderen van Godefriedus en Geertruida:
1 Johannes Henricus Nelissen, geboren op 12-09-1884 in Medemblik. Volgt 1.1.2.3.6.4.4.1.
2 Divera Geertruida Maria Nelissen [1.1.2.3.6.4.4.2], geboren op 26-?-1886 in Medemblik. Divera is overleden op 10-06-1954 in Amsterdam, 67 of 68 jaar oud.
3 Geertruida Cornelia Maria (Truus) Nelissen, geboren op 13-04-1888 in Medemblik. Volgt 1.1.2.3.6.4.4.3.
4 Nelissen [1.1.2.3.6.4.4.4], levenloos geboren dochter, geboren op 02-08-1890 in Medemblik.
1.1.2.3.6.4.4.1 Johannes Henricus Nelissen is geboren op 12-09-1884 in Medemblik, zoon van Godefriedus Johannes Nelissen (zie 1.1.2.3.6.4.4) en Geertruida Maria Schut. Johannes is overleden op 10-06-1933 in Den Haag, 48 jaar oud.
Beroepen:
(Vertegenwoordiger. Daarnaast was hij oratoriumzanger.)
handelsreiziger (in huwelijksakte 1911)
Johannes trouwde, 26 jaar oud, op 17-05-1911 in Amsterdam met Cornelia Louise Janus, 27 jaar oud. Cornelia is geboren op 14-02-1884 in Nieuwer Amstel. Cornelia is overleden op 13-07-1964 in Heemstede, 80 jaar oud.
Kinderen van Johannes en Cornelia:
1 Godefridus Johannes (Fried) Nelissen, geboren op 28-03-1912 in Amsterdam (Hobbemakade 171). Volgt 1.1.2.3.6.4.4.1.1.
2 Hendricus Wilhelmus (Henk) Nelissen, geboren op 27-03-1914 in Amsterdam (Hobbemakade 171). Volgt 1.1.2.3.6.4.4.1.2.
3 Geertruida Divera Maria Nelissen, geboren op 14-05-1915 in Amsterdam (Sarphatiepark). Volgt 1.1.2.3.6.4.4.1.3.
4 Wilhelmina Louise Maria Nelissen, geboren op 16-08-1916 in Amsterdam (Sarphatiepark). Volgt 1.1.2.3.6.4.4.1.4.
5 Johannes Henricus Maria (Jan) Nelissen, geboren op 24-05-1918 in Amsterdam (Sarphatiepark). Volgt 1.1.2.3.6.4.4.1.5.
6 Elisabeth Hendrika Maria Nelissen [1.1.2.3.6.4.4.1.6], geboren op 23-10-1919 in Amsterdam (Sarphatiepark). Elisabeth is overleden op 05-01-1920 in Amsterdam, 2 maanden oud.
7 Elisabeth Hendrika Maria Nelissen, geboren op 04-11-1920 in Amsterdam (Sarphatiepark). Volgt 1.1.2.3.6.4.4.1.7.
8 Aloysius Godefridus Maria (Loek) Nelissen [1.1.2.3.6.4.4.1.8], geboren op 02-11-1923 in Amsterdam (Amsteldijk). Aloysius is overleden.
Notitie bij Aloysius: In 1952 slaagde hij voor het conservatorium als organist. Als een der eersten werd hijopgeleid in het toen nog nieuwe vak "schoolmuziek". Vooral op dit gebied kreeg hij grote bekendheid. 1 december 1974 werd hij benoemd als hoofdleraar aan het Amsterdams Conservatorium in het vak "schoolmuziek".
Reeds in 1959 doceerde hij in Maatricht en eveneens aan het conservatorium in Groningen. Hij schreef onder meer in "Schoolmuziek: van fossiel tot foetus" uitgegeven in de serie "Katernen van de werkgroep 2000"
9 Anthonius Josephus Maria (Ton) Nelissen [1.1.2.3.6.4.4.1.9], geboren op 26-04-1927 in Bloemendaal (Noorderstationsweg). Anthonius is overleden op 25-02-1989 in Heemstede, 61 jaar oud.
Beroep:
fotograaf
1.1.2.3.6.4.4.1.1 Godefridus Johannes (Fried) Nelissen is geboren op 28-03-1912 in Amsterdam (Hobbemakade 171), zoon van Johannes Henricus Nelissen (zie 1.1.2.3.6.4.4.1) en Cornelia Louise Janus. Godefridus is overleden op 21-06-1976 in Heemstede, 64 jaar oud.
Notitie bij Godefridus: Godefridus was o.a. dirigent van een kamerorkest en een kamerkoor. Zijn improvisaties op het orgel werden zeer gewaardeerd. Hij was gedurende enkele jaren organist in de Kapel van het Ziekenhuis St. Joh. de Deo.
Beroep:
chef bij de firma Coebergh, boekhandel te Haarlem
Functies:
dirigent van een kamerorkest en een kamerkoor
organist in de Kapel van het ziekenhuis St. Joh. de Deo
Godefridus trouwde, 30 jaar oud, op 26-05-1942 in Nijmegen met Jeanette Marcelle Maria Hendrix, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Godefridus en Jeanette: gehuwd in de parochiekerk van de H. Petrus Canisiuskerk, Molenstraat Nijmegen
Jeanette is geboren op 04-01-1919 in Haarlem.
Kind van Godefridus en Jeanette:
1 Paulus Petrus Maria Nelissen [1.1.2.3.6.4.4.1.1.1], geboren op 04-09-1944 in Haarlem. Paulus is overleden op 10-10-1944 in Haarlem, 1 maand oud.
1.1.2.3.6.4.4.1.2 Hendricus Wilhelmus (Henk) Nelissen is geboren op 27-03-1914 in Amsterdam (Hobbemakade 171), zoon van Johannes Henricus Nelissen (zie 1.1.2.3.6.4.4.1) en Cornelia Louise Janus. Hendricus is overleden op 21-07-1986 in Maastricht, 72 jaar oud.
Notitie bij Hendricus: Aan deze neef van mijn mioeder heb ik alle gegevens te danken over de Nelissen familie. Mij ter beschikking gesteld door Lidwien Nelissen die ik leerde kennen tijdens mijn onderzoek.
Aan hen ben ik grote dank verschuldigd uiteraard.
Functie:
inkoper
Hendricus trouwde, 27 jaar oud, op 07-10-1941 in Arnhem met Elisabeth Bernardine Maria Lambertine Kerkhoffs, 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendricus en Elisabeth: gehuwd in de Martinuskerk te Arnhem
Elisabeth is geboren op 20-08-1912 in Arnhem. Elisabeth is overleden op 31-12-1989 in Maastricht, 77 jaar oud.
Kind van Hendricus en Elisabeth:
1 GabriŽlle Maria Nelissen [1.1.2.3.6.4.4.1.2.1], geboren op 02-09-1956 in Maastricht. GabriŽlle is overleden.
1.1.2.3.6.4.4.1.3 Geertruida Divera Maria Nelissen is geboren op 14-05-1915 in Amsterdam (Sarphatiepark), dochter van Johannes Henricus Nelissen (zie 1.1.2.3.6.4.4.1) en Cornelia Louise Janus. Geertruida trouwde, 26 jaar oud, op 16-09-1941 in Bloemendaal met Pieter Antonius Marie Hoogeveen. Pieter is geboren in Haarlem. Pieter is overleden op 30-04-1972 in Santpoort.
Notitie bij Pieter: In 1951 opende Piet zijn "Minerva Theater". Er was moed voor nodig om in Heemstede een theater te openen. Heemstede ligt onder de rook van Haarlem. De burgemeester van Heemstede, Mr. A.G.A. Ridder van Rappard, sprak die dag over een lange wensdroom die in vervulling was gegaan. Als film- en cultuurvriend bracht Piet het beste wat hij kon krijgen. Hij had een goede smaak en was ook principieel. Geen gemarchandeer mogelijk.
17 jaren heeft zijn theater bestaan. Een ander zou het al eerder hebben opgegeven. In 1968 sloot hij Minerva. Hij was teleurgesteld. Hij ging sukkelen met zijn gezondheid en hij overleefde zijn theater maar enkele jaren.
1.1.2.3.6.4.4.1.4 Wilhelmina Louise Maria Nelissen is geboren op 16-08-1916 in Amsterdam (Sarphatiepark), dochter van Johannes Henricus Nelissen (zie 1.1.2.3.6.4.4.1) en Cornelia Louise Janus. Wilhelmina trouwde, 24 jaar oud, op 16-07-1941 in Bloemendaal met Stephanus John Leo Marie (Steef) Reijgersberg, 29 jaar oud. Stephanus is geboren op 23-08-1911 in Velsen.
Notitie bij Stephanus: Was werkzaam bij de KLM, in de dertiger jaren begonnen bij de rondleiding. Na verloop van enkele jaren was hij afdelingshoofd van de afdeling Meldingen en paspoorten vliegdienst.
Gedurende de bijna 40 jaren die hij bij de KLM werkzaam was bezocht hij ook de diverse consulaten in het buitenland. Ook bracht hij enkele bezoeken aan het Oosten: ArabiŽ en het huidige Israel.
1.1.2.3.6.4.4.1.5 Johannes Henricus Maria (Jan) Nelissen is geboren op 24-05-1918 in Amsterdam (Sarphatiepark), zoon van Johannes Henricus Nelissen (zie 1.1.2.3.6.4.4.1) en Cornelia Louise Janus. Johannes is overleden op 07-12-1987 in Bloemendaal, 69 jaar oud.
Notitie bij Johannes: Over deze neef van mijn moeder werd regelmatig gesproken kan ik mij herinneren, met name over het beroep dat hij uitoefende: poppenspeler.

Jan Nelissen was poppenspeler en oprichter van de "pesjenellekelder" in 1946. Vanaf 1953 was hij gevestigd in het Amstelveens poppentheater. Enkele hoogtepunten:
1964: Laureaat Int. Poppenfestival te Leuven
1965: Laureaat Int. Poppenfestival te Mechelen
1971: Young Friends Ass. Inc.
1972: vierde hij zijn 25 jarig jubileum als poppenspeler
1973 en 1974: Laureaat Jaarlijks Poppenspel Tienen (BelgiŽ)
1978: wordt hij ridder in de orde van Oranje Nassau

Zij nog vermeld dat de meeste poppen werden gekleed door zijn eveneens artistieke vrouw Lenie.

Jan Nelissen wordt beschouwd als de grondlegger van het na-oorlogse poppenspel in Nederland en gaf met zijn gezelschap "Het Kleine Wereldtoneel" voorstellingen voor zowel kinderen als volwassenen. Hij was jarenlang directeur van het Amstelveens Poppentheater, dat hij in 1965 oprichtte. Jan Nelissen was ere-lid van de Vereniging Gezelschappen Nederlands Beroepspoppenspelers. (Bron Nederlands Theaterjaarboek).
Beroep:
poppenspeler
Johannes trouwde, 30 jaar oud, op 21-04-1949 in Heemstede met Helena Johanna Mathilda Roozen, 24 jaar oud. Helena is geboren op 05-08-1924. Helena is overleden in 2012, 87 of 88 jaar oud.
1.1.2.3.6.4.4.1.7 Elisabeth Hendrika Maria Nelissen is geboren op 04-11-1920 in Amsterdam (Sarphatiepark), dochter van Johannes Henricus Nelissen (zie 1.1.2.3.6.4.4.1) en Cornelia Louise Janus. Elisabeth is overleden. Elisabeth trouwde, 25 jaar oud, op 31-05-1946 in Heemstede met Hermanus Petrus Henricus Buyen, 34 jaar oud. Hermanus is geboren op 13-01-1912 in Amsterdam. Hermanus is overleden op 09-10-1958 in Skopje (JoegoslaviŽ), 46 jaar oud.
Notitie bij Hermanus: Hij begon als afgestudeerd arts in Volendam. Aan het eind van de veertiger jaren vestigde bij zich te Meyel (L).
Na een geelzucht epidemie was hij aan vakantie toe. Zijn vrouw was herstellende van een operatie en niet in staat om mee te gaan.
Na een reis naar Turkije per auto verongelukte hij halverwege in Skopje op 9 oktober 1958.
Beroep:
arts
m.j._roozekrans_en_g.c.m._nelissen.png broertjes_roozekrans_arie_en_martinus.jpg
2 M.J. Roozekrans en G.C.M. Nelissen
3 broertjes Roozekrans Arie en Martinus
1.1.2.3.6.4.4.3 Geertruida Cornelia Maria (Truus) Nelissen (afb. 2) is geboren op 13-04-1888 in Medemblik, dochter van Godefriedus Johannes Nelissen (zie 1.1.2.3.6.4.4) en Geertruida Maria Schut. Geertruida is overleden op 31-07-1962 in Rotterdam, 74 jaar oud.
Beroep:
van 01-05-1912 tot 16-08-1922     onderwijzeres (Eervol ontslag per 16-08-1922 als gevolg van aankomend huwelijk op 12-07-1922)
Geertruida trouwde, 34 jaar oud, op 18-07-1922 in Rotterdam met Martinus Johannes (Martien) Roozekrans (afb. 3 en 2), 30 jaar oud. Martinus is geboren op 28-09-1891 in Nieuw Helvoet, zoon van Nicolaas Adrianus Roozekrans en Leentje Christina van Trierum. Martinus is overleden op 23-02-1963 in Den Haag, 71 jaar oud.
Notitie bij Martinus: In 1913 diende Martinus op de H.M. Gelderland:
De Hr.Ms. Gelderland was een Nederlands pantserdekschip van de Hollandklasse, gebouwd door de scheepswerf Fijenoord in Rotterdam. Het schip is genoemd naar de Nederlandse provincie Gelderland. De Gelderland is voornamelijk bekend omdat hij Paul Kruger, de president van de Zuid-Afrikaanse Republiek, naar Europa bracht.[1]
Op 15 juli 1900 werd het schip onder commando van kapitein-ter-zee J.H.L.J. baron Sweerts de Landas Wyborgh in dienst genomen bij de Nederlandse marine.

Eind 1900 bracht de Gelderland president Kruger van Zuid-Afrika van LourenÁo Marques naar Marseille. Daarna ging het schip via Algiers en Port Said naar Oost-IndiŽ. Op 10 december 1901, toen het schip op weg was naar Nederlands-IndiŽ, werd het bij Port Said aan bakboord aangevaren door een Engels stoomschip, beladen met kolen. De schade was beperkt, er was schade aan de brug en het gat aan bakboordzijde werd voldoende gestopt om naar Suez te kunnen varen, waar de Gelderland gedokt werd. Er waren geen slachtoffers. Op 6 januari 1901 hervatte men de reis en op 9 januari kwam men aan in Soerabaja.[2]

Op 6 juni 1904 liep het schip samen met zijn zusterschip de Utrecht aan de grond bij Aroes Lampoejang, Zuid-Sumatra doordat dit niet op de kaart stond. Voor reparatie week men vervolgens uit naar respectievelijk Soerabaja en Singapore.[3]

Op 17 juni 1905, na een tijd te hebben gediend in Nederlands-IndiŽ, keerde de Gelderland samen met de Utrecht en de Noordbrabant terug naar Nederland. De reis, van Tandjong Priok naar Den Helder, ging via Mahť, Perim, Port Said, Algiers en Tanger. De schepen arriveerden op 30 augustus 1905 in Den Helder.[4]

Op 28 februari 1908 vestigt hij zich in Raalte (zie gezinskaart regionaal archief Alkmaar)

Tijdens de tweede Castrocrisis in 1908 patrouilleerde het schip samen met de Jacob van Heemskerck en de Friesland voor de Venezolaanse kust.[5]

Op 17 juni 1911 vertrok het schip uit Rotterdam met prins Hendrik aan boord. De prins is aan boord om de inhuldiging van George V van het Verenigd Koninkrijk bij te wonen. Het laatste deel van de reis wordt de Gelderland begeleid door vier Britse torpedoboten.

Op 16 oktober 1912 vertrok het schip met adelborsten naar de Middellandse Zee. Op 11 november kreeg het opdracht om naar Constantinopel te varen vanwege opgelopen politieke spanningen en de direct naderende oorlogsdreiging in verband met de oorlog op de Balkan. Op 18 november ontscheepte het schip een landingsdetachement van 100 man voor de bescherming van de wijk voor gezantschappen aldaar in samenwerking met andere aanwezige mogendheden. Op 30 mei 1913 loste de Kortenaer het schip af in Constantinopel. Men keerde op 19 juni 1913 terug in Den Helder.

Hr. Ms. pantserdekschip Gelderland vertrok den 18den Juni 1911 van Rotterdam naar zee, ten einde Z. K. H. den Prins der Nederlanden. Hertog van Mecklenburg. tot het bijwonen van de plechtige kroning van H.H. M.M. den Koning en de Koningin van Engeland, naar Sheerness over te brengen, alwaar deze bodem den 19den d. a. v. aankwam en Z. K. 11. debarkeerde.
Nadat Z. K. H. zich den 28sten Juni d. a. v. weder aan boord van Hr. Ms. Gelderland had Ingescheept, vertrok deze bodem van Sheerness naar zee en bereikte den Stoten d. a. v. de haven van IJinuiden.
Genoemd pantserdekschip koos 21 October 1911 weder zee voor een oefeningstocht met de adelborsten 2de klasse, 8de afdeeling.
Een bezoek werd gebracht aan Algiers, Villefranche, PortMahon en Gibraltar en 21 December te Willemsoord teruggekeerd.
Den 29sten April 1912 verliet Hr. Ms. Gelderland de haven van Nieuwediep ter aanvaarding van een oefeningstocht in de Noordzee, de Deensclie wateren en den Noord-Atlantischen Oceaan. Na een bezoek aan Aarhus. Frederikshavn en Larvig (Zuidkust Noorwegen), viel deze bodem den 3Osten Mei te Nieuwediep binnen, welke haven den 4den Juni weder voor een tocht naai’ de Noorsche wateren werd verlaten

Op 14 maart 1917 vond er aan boord van de Gelderland een explosie plaats tijdens een patrouille langs de Nederlandse kust. Hierbij kwam ťťn man om het leven en negen anderen raakten zwaargewond. Bij terugkomst in Den Helder werd het schip uit dienst genomen en vond er onderhoud plaats.[8] In 1920 werd het schip omgebouwd tot trainingschip.[9]

Hr. Ms. pantserschip Piet Hein maakte van 12 Juli tot 4 Augustus 1910 een oefeningstocht in de Noordzee, op wel-ken tocht een bezoek werd gebracht aan Bergen. Beze bodem werd 16 Februari 1911 te Willemsoord in dienst opgelegd. Te zijner vervanging werd op genoemden datum Hr. Ms. pantserschip Kortenaer te Willemsoord in dienst gesteld. Op 23 Mei 1911 vertrok dit pantserschip naar zee voor een oefe-ningsreis in den Xoord-Atlantischen Oceaan, den 30sten d.a.v. weid Dublin bereikt. Het schip wordt 13 Juni te Wil-lenisoord terugverwacht.
Op 15 oktober 1911 wordt Martinus van de HM van Speijk overgeplaatst naar de HM Kortenaer.

Van den in Mei 1911 aangevangen oefeningstocht keerde Hr. Ms. panteerschip Kortenaer den 13den Juni 1911 te Nieuwediep terug. Deze bodem maakte van den 8den tot den 24sten Augustus 1911 eene oefeningsreis in de Noordzee, op welken tocht van den 10den tot den 17den dier maand een bezoek werd gebracht aan ChiÔstiania.
Voor een oefeningstocht in de Noordzee en den Noord-Atlantischen Oceaan vertrok Hr. Ms. Kortenaer den 29sten Mei 19Ô2 andermaal naar zee: den 5den Juni d.a.v. werd Dundee bereikt, en den 12den van daar vertrokken ter voortzetting van de reis.
Beroep:
(Op 3-3-1911 voor 5 jaar gaan varen op H.M. "Van Speijk", m.i.v. 15-10-1911 overgeplaatst naar H.M. "Kortenaer".
In 1913 gediend op H.M. "Gelderland", daarna terug op H.M. "Van Speijk".)
Kinderen van Geertruida en Martinus:
1 Helena Christina (Lenie) Roozekrans, geboren op 06-07-1923 in Rotterdam. Volgt 1.1.2.3.6.4.4.3.1.
2 NN Roozekrans [1.1.2.3.6.4.4.3.2], levenloos geboren zoon, geboren op 23-06-1925 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van NN: levenloos geboren zoon
3 Geertruida Maria (Trudy) Roozekrans, geboren op 22-07-1926 in Rotterdam. Volgt 1.1.2.3.6.4.4.3.3.
lenie_1926_06.jpg lenie_roozekrans_met_waarschijnlijk_moeder_en_nog_2_andere_vrouwen_23071926.jpg
4 Lenie 1926 06
5 Lenie Roozekrans met waarschijnlijk moeder en nog 2 andere vrouwen 23071926
1.1.2.3.6.4.4.3.1 Helena Christina (Lenie) Roozekrans (afb. 4 en 5) is geboren op 06-07-1923 in Rotterdam, dochter van Martinus Johannes (Martien) Roozekrans en Geertruida Cornelia Maria (Truus) Nelissen (zie 1.1.2.3.6.4.4.3). Helena is overleden op 29-07-1994 in Den Haag, 71 jaar oud. Zij is begraven op 03-08-1994 in Den Haag. Helena trouwde, 34 jaar oud, op 03-07-1958 in Den Haag met Johannes Cornelis (Jan) van Rooij, 40 jaar oud. Johannes is geboren op 25-12-1917 in Den Haag, zoon van Johannes Marinus van Rooij en Cornelia Barendregt. Johannes is overleden op 05-01-1986 in Den Haag, 68 jaar oud. Hij is begraven op 09-01-1986 in Den Haag.
1.1.2.3.6.4.4.3.3 Geertruida Maria (Trudy) Roozekrans is geboren op 22-07-1926 in Rotterdam, dochter van Martinus Johannes (Martien) Roozekrans en Geertruida Cornelia Maria (Truus) Nelissen (zie 1.1.2.3.6.4.4.3). Trudy is overleden op 11-01-2015 in Eindhoven, 88 jaar oud. Trudy trouwde, 43 jaar oud, op 14-11-1969 in Den Haag met Johannes (Jan) A. van der Meijs, 49 jaar oud. Johannes is geboren op 25-05-1920 in Rotterdam. Johannes is overleden op 16-05-2000 in Eindhoven, 79 jaar oud (oorzaak: darmkanker).
1.1.2.3.6.7 Anna Wilhelmina Nelissen is geboren op 16-03-1831 in Bergen op Zoom, dochter van Godefridus Nelissen (zie 1.1.2.3.6) en Maria Susanna Brackx. Anna trouwde, 41 jaar oud, op 20-02-1873 in Amsterdam met Johannes Willemsen, ongeveer 32 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1841 in Rijssen.
1.1.2.3.6.8 Maria Lucia Nelissen is geboren op 13-03-1834 in Medemblik, dochter van Godefridus Nelissen (zie 1.1.2.3.6) en Maria Susanna Brackx. Maria trouwde, 33 jaar oud, op 01-08-1867 in Amsterdam met Paulus Hendrikus Joannes Leur.
Gegenereerd met Aldfaer versie 6.1 op 19-12-2020 17:54:58