Kwartierstaat van Geertruida Cornelia Maria (Truus) Nelissen

Generatie 1 (proband)

m.j._roozekrans_en_g.c.m._nelissen.png broertjes_roozekrans_arie_en_martinus.jpg
1 M.J. Roozekrans en G.C.M. Nelissen
2 broertjes Roozekrans Arie en Martinus
1 Geertruida Cornelia Maria (Truus) Nelissen (afb. 1), geboren op 13-04-1888 in Medemblik. Geertruida is overleden op 31-07-1962 in Rotterdam, 74 jaar oud.
Beroep:
van 01-05-1912 tot 16-08-1922     onderwijzeres (Eervol ontslag per 16-08-1922 als gevolg van aankomend huwelijk op 12-07-1922)
Geertruida trouwde, 34 jaar oud, op 18-07-1922 in Rotterdam met Martinus Johannes (Martien) Roozekrans (afb. 2 en 1), 30 jaar oud. Martinus is geboren op 28-09-1891 in Nieuw Helvoet, zoon van Nicolaas Adrianus Roozekrans en Leentje Christina van Trierum. Martinus is overleden op 23-02-1963 in Den Haag, 71 jaar oud.
Notitie bij Martinus: In 1913 diende Martinus op de H.M. Gelderland:
De Hr.Ms. Gelderland was een Nederlands pantserdekschip van de Hollandklasse, gebouwd door de scheepswerf Fijenoord in Rotterdam. Het schip is genoemd naar de Nederlandse provincie Gelderland. De Gelderland is voornamelijk bekend omdat hij Paul Kruger, de president van de Zuid-Afrikaanse Republiek, naar Europa bracht.[1]
Op 15 juli 1900 werd het schip onder commando van kapitein-ter-zee J.H.L.J. baron Sweerts de Landas Wyborgh in dienst genomen bij de Nederlandse marine.

Eind 1900 bracht de Gelderland president Kruger van Zuid-Afrika van Loureno Marques naar Marseille. Daarna ging het schip via Algiers en Port Said naar Oost-Indi. Op 10 december 1901, toen het schip op weg was naar Nederlands-Indi, werd het bij Port Said aan bakboord aangevaren door een Engels stoomschip, beladen met kolen. De schade was beperkt, er was schade aan de brug en het gat aan bakboordzijde werd voldoende gestopt om naar Suez te kunnen varen, waar de Gelderland gedokt werd. Er waren geen slachtoffers. Op 6 januari 1901 hervatte men de reis en op 9 januari kwam men aan in Soerabaja.[2]

Op 6 juni 1904 liep het schip samen met zijn zusterschip de Utrecht aan de grond bij Aroes Lampoejang, Zuid-Sumatra doordat dit niet op de kaart stond. Voor reparatie week men vervolgens uit naar respectievelijk Soerabaja en Singapore.[3]

Op 17 juni 1905, na een tijd te hebben gediend in Nederlands-Indi, keerde de Gelderland samen met de Utrecht en de Noordbrabant terug naar Nederland. De reis, van Tandjong Priok naar Den Helder, ging via Mah, Perim, Port Said, Algiers en Tanger. De schepen arriveerden op 30 augustus 1905 in Den Helder.[4]

Op 28 februari 1908 vestigt hij zich in Raalte (zie gezinskaart regionaal archief Alkmaar)

Tijdens de tweede Castrocrisis in 1908 patrouilleerde het schip samen met de Jacob van Heemskerck en de Friesland voor de Venezolaanse kust.[5]

Op 17 juni 1911 vertrok het schip uit Rotterdam met prins Hendrik aan boord. De prins is aan boord om de inhuldiging van George V van het Verenigd Koninkrijk bij te wonen. Het laatste deel van de reis wordt de Gelderland begeleid door vier Britse torpedoboten.

Op 16 oktober 1912 vertrok het schip met adelborsten naar de Middellandse Zee. Op 11 november kreeg het opdracht om naar Constantinopel te varen vanwege opgelopen politieke spanningen en de direct naderende oorlogsdreiging in verband met de oorlog op de Balkan. Op 18 november ontscheepte het schip een landingsdetachement van 100 man voor de bescherming van de wijk voor gezantschappen aldaar in samenwerking met andere aanwezige mogendheden. Op 30 mei 1913 loste de Kortenaer het schip af in Constantinopel. Men keerde op 19 juni 1913 terug in Den Helder.

Hr. Ms. pantserdekschip Gelderland vertrok den 18den Juni 1911 van Rotterdam naar zee, ten einde Z. K. H. den Prins der Nederlanden. Hertog van Mecklenburg. tot het bijwonen van de plechtige kroning van H.H. M.M. den Koning en de Koningin van Engeland, naar Sheerness over te brengen, alwaar deze bodem den 19den d. a. v. aankwam en Z. K. 11. debarkeerde.
Nadat Z. K. H. zich den 28sten Juni d. a. v. weder aan boord van Hr. Ms. Gelderland had Ingescheept, vertrok deze bodem van Sheerness naar zee en bereikte den Stoten d. a. v. de haven van IJinuiden.
Genoemd pantserdekschip koos 21 October 1911 weder zee voor een oefeningstocht met de adelborsten 2de klasse, 8de afdeeling.
Een bezoek werd gebracht aan Algiers, Villefranche, PortMahon en Gibraltar en 21 December te Willemsoord teruggekeerd.
Den 29sten April 1912 verliet Hr. Ms. Gelderland de haven van Nieuwediep ter aanvaarding van een oefeningstocht in de Noordzee, de Deensclie wateren en den Noord-Atlantischen Oceaan. Na een bezoek aan Aarhus. Frederikshavn en Larvig (Zuidkust Noorwegen), viel deze bodem den 3Osten Mei te Nieuwediep binnen, welke haven den 4den Juni weder voor een tocht naai’ de Noorsche wateren werd verlaten

Op 14 maart 1917 vond er aan boord van de Gelderland een explosie plaats tijdens een patrouille langs de Nederlandse kust. Hierbij kwam n man om het leven en negen anderen raakten zwaargewond. Bij terugkomst in Den Helder werd het schip uit dienst genomen en vond er onderhoud plaats.[8] In 1920 werd het schip omgebouwd tot trainingschip.[9]

Hr. Ms. pantserschip Piet Hein maakte van 12 Juli tot 4 Augustus 1910 een oefeningstocht in de Noordzee, op wel-ken tocht een bezoek werd gebracht aan Bergen. Beze bodem werd 16 Februari 1911 te Willemsoord in dienst opgelegd. Te zijner vervanging werd op genoemden datum Hr. Ms. pantserschip Kortenaer te Willemsoord in dienst gesteld. Op 23 Mei 1911 vertrok dit pantserschip naar zee voor een oefe-ningsreis in den Xoord-Atlantischen Oceaan, den 30sten d.a.v. weid Dublin bereikt. Het schip wordt 13 Juni te Wil-lenisoord terugverwacht.
Op 15 oktober 1911 wordt Martinus van de HM van Speijk overgeplaatst naar de HM Kortenaer.

Van den in Mei 1911 aangevangen oefeningstocht keerde Hr. Ms. panteerschip Kortenaer den 13den Juni 1911 te Nieuwediep terug. Deze bodem maakte van den 8den tot den 24sten Augustus 1911 eene oefeningsreis in de Noordzee, op welken tocht van den 10den tot den 17den dier maand een bezoek werd gebracht aan Chistiania.
Voor een oefeningstocht in de Noordzee en den Noord-Atlantischen Oceaan vertrok Hr. Ms. Kortenaer den 29sten Mei 192 andermaal naar zee: den 5den Juni d.a.v. werd Dundee bereikt, en den 12den van daar vertrokken ter voortzetting van de reis.
Beroep:
(Op 3-3-1911 voor 5 jaar gaan varen op H.M. "Van Speijk", m.i.v. 15-10-1911 overgeplaatst naar H.M. "Kortenaer".
In 1913 gediend op H.M. "Gelderland", daarna terug op H.M. "Van Speijk".)
Kinderen van Geertruida en Martinus:
lenie_1926_06.jpg lenie_roozekrans_met_waarschijnlijk_moeder_en_nog_2_andere_vrouwen_23071926.jpg
3 Lenie 1926 06
4 Lenie Roozekrans met waarschijnlijk moeder en nog 2 andere vrouwen 23071926
I. Helena Christina (Lenie) Roozekrans (afb. 3 en 4), geboren op 06-07-1923 in Rotterdam. Helena is overleden op 29-07-1994 in Den Haag, 71 jaar oud. Zij is begraven op 03-08-1994 in Den Haag. Helena trouwde, 34 jaar oud, op 03-07-1958 in Den Haag met Johannes Cornelis (Jan) van Rooij, 40 jaar oud. Johannes is geboren op 25-12-1917 in Den Haag, zoon van Johannes Marinus van Rooij en Cornelia Barendregt. Johannes is overleden op 05-01-1986 in Den Haag, 68 jaar oud. Hij is begraven op 09-01-1986 in Den Haag.
II. NN Roozekrans, levenloos geboren zoon, geboren op 23-06-1925 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van NN: levenloos geboren zoon
III. Geertruida Maria (Trudy) Roozekrans, geboren op 22-07-1926 in Rotterdam. Trudy is overleden op 11-01-2015 in Eindhoven, 88 jaar oud. Trudy trouwde, 43 jaar oud, op 14-11-1969 in Den Haag met Johannes (Jan) A. van der Meijs, 49 jaar oud. Johannes is geboren op 25-05-1920 in Rotterdam. Johannes is overleden op 16-05-2000 in Eindhoven, 79 jaar oud (oorzaak: darmkanker).

Generatie 2 (ouders)

2 Godefriedus Johannes Nelissen, geboren op 10-07-1862 in Medemblik. Godefriedus is overleden op 30-03-1891 in Medemblik, 28 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Godefriedus: leeftijd bij overlijden 28 jaar
Beroep:
(goudsmit)
Hij trouwde, 21 jaar oud, op 02-11-1883 in Schagen met de 25-jarige Geertruida Maria Schut. Bij het burgerlijk huwelijk van Godefriedus en Geertruida waren de volgende getuigen aanwezig: Hendricus Kranenburg, Hendricus Johannes Franciscus Schut, Henricus Bernardus Voorman en Engelbertus Maria Schut (geb. 1856) [zie 6,I] [broer bruid].
3 Geertruida Maria Schut, geboren op 21-05-1858 in Schagen. Geertruida is overleden op 06-03-1932, 73 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Johannes Henricus Nelissen, geboren op 12-09-1884 in Medemblik, zoon van Godefriedus Johannes Nelissen (zie 2). Johannes is overleden op 10-06-1933 in Den Haag, 48 jaar oud.
Beroepen:
(Vertegenwoordiger. Daarnaast was hij oratoriumzanger.)
handelsreiziger (in huwelijksakte 1911)
Johannes trouwde, 26 jaar oud, op 17-05-1911 in Amsterdam met Cornelia Louise Janus, 27 jaar oud. Cornelia is geboren op 14-02-1884 in Nieuwer Amstel. Cornelia is overleden op 13-07-1964 in Heemstede, 80 jaar oud.
II. Divera Geertruida Maria Nelissen, geboren op 26-?-1886 in Medemblik, dochter van Godefriedus Johannes Nelissen (zie 2). Divera is overleden op 10-06-1954 in Amsterdam, 67 of 68 jaar oud.
III. Geertruida Cornelia Maria (Truus) Nelissen, geboren op 13-04-1888 in Medemblik (zie 1).
IV. Nelissen, levenloos geboren dochter, geboren op 02-08-1890 in Medemblik, dochter van Godefriedus Johannes Nelissen (zie 2).

Generatie 3 (grootouders)

4 Johannes Henricus Nelissen, geboren op 09-09-1822 in Bergen op Zoom. Johannes is overleden op 20-01-1885 in Rotterdam, 62 jaar oud.
Notitie bij Johannes: Uit onderzoek H. Nelissen:
Hij woont met zijn gezin in de Nieuwstraat no 42. Van beroep is hij horlogemaker, verkoopt echter ook goud en zilver. Is echter geen goudsmid. Hij is een z.g kasthouder, een handelaar in goud die niet over een meesterteken beschikt. Op 22-8-1852 wordt hij beboet wegens het in verkoop hebben van ongemerkt goud.
Op 23 mei 1883 verhuist hij naar Alkmaar. Hij woont daar met zijn 2e vrouw, die van Alkmaar afkomstig is. Hij oefent hier in Koolstraat 11 zijn beroep nog uit tot 9 mei 1884 daar hij zich opnieuw vestigt in Medemblik.
Bij zijn 2e huwelijk zijn o.a. aanwezig als getuigen: Godefridus Nelissen uit Amsterdam, van beroep kruidenier, oud 26 jaar. Ook zijn schoonzoon Paulus Bakker, de man van zijn dochter Maria Johanna is aanwezig.
Hij vertrekt naar Rotterdam, waarschijnlijk voor een bezoek aan zijn moeder die bij haar zoon Machiel inwoont (?) en overlijdt daar op 20-1-1885. Uit de akte blijkt dat zijn vrouw Cornelia Johanna Engelina Lobach dan nog leeft.
Beroep:
Horlogemaker
Johannes trouwde (2), 57 jaar oud, op 16-11-1879 in Alkmaar met Cornelia Johanna Engelina Lobach/Lobosch.
Hij trouwde (1), 23 jaar oud, op 03-05-1846 in Medemblik met de 21-jarige Geertruida Wit (zie 5 hieronder).
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Geertruida: leeftijd bij huwelijk 22 jaar
5 Geertruida Wit, geboren op 24-08-1824 in Medemblik. Geertruida is overleden op 30-11-1878 in Medemblik, 54 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Geertruida: leeftijd bij overlijden 54 jaar
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Maria Johanna Nelissen, geboren op 16-11-1857 in Medemblik, dochter van Johannes Henricus Nelissen (zie 4). Maria trouwde, 21 jaar oud, op 08-06-1879 in Medemblik met Paulus Bakker, ongeveer 26 jaar oud. Paulus is geboren omstreeks 1853 in Zijpe.
II. Theodorus Cornelis Nelissen, geboren op 18-04-1859 in Medemblik, zoon van Johannes Henricus Nelissen (zie 4).
Notitie bij Theodorus: Uit het onderzoek van H. Nelissen:
Theodorus was ook goudsmid, wel te verstaan marskramer. Hij zal "de boer" zijn opgegaan met goud. De Noord-Hollandse boerinnen droegen toen nog hun klederdracht en hij zal waarschijnlijk met zijn broer Godefridus wat zijn werk betreft in relatie zijn geweest.
III. Margareta Anna Nelissen, geboren op 27-06-1861 in Medemblik, dochter van Johannes Henricus Nelissen (zie 4). Margareta is overleden op 07-10-1861 in Medemblik, 3 maanden oud.
IV. Godefriedus Johannes Nelissen, geboren op 10-07-1862 in Medemblik (zie 2).
V. Adrianus Johannes Nelissen, geboren op 14-05-1864 in Medemblik, zoon van Johannes Henricus Nelissen (zie 4). Adrianus is overleden op 10-12-1864 in Medemblik, 6 maanden oud.
6 Bartholomeus (Bart) Schut, geboren op 20-08-1827 in Beverwijk. Bartholomeus is overleden op 10-06-1892 in Schagen, 64 jaar oud.
Beroep:
schoenmaker, winkelier
Hij trouwde, 28 jaar oud, op 19-10-1855 in Schagen met de 22-jarige
7 Diewertje Voorman, geboren op 09-06-1833 in Schagen. Diewertje is overleden op 22-07-1887 in Schagen, 54 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Engelbertus Maria Schut, geboren op 03-10-1856 in Schagen, zoon van Bartholomeus (Bart) Schut (zie 6).
Beroep:
schoenmaker
Getuige bij:
02-11-1883     huwelijk Godefriedus Johannes Nelissen (1862-1891) en Geertruida Maria Schut (1858-1932) [zie 3]    [broer bruid]
II. Geertruida Maria Schut, geboren op 21-05-1858 in Schagen (zie 3).
III. Hen(d)ricus Johannes Franciscus Schut, geboren op 04-11-1859 in Schagen, zoon van Bartholomeus (Bart) Schut (zie 6).
Notitie bij Hen(d)ricus: Ten tijde van het huwelijk van zijn zus Geertruida Maria was hij 23 jaar
Beroep:
koopman te Schagen
IV. Johannes Maria Schut, geboren op 16-01-1861 in Schagen, zoon van Bartholomeus (Bart) Schut (zie 6).
V. Adrianus Maria Schut, geboren op 02-06-1862 in Schagen, zoon van Bartholomeus (Bart) Schut (zie 6). Adrianus is overleden op 30-05-1864 in Schagen, 1 jaar oud.
VI. Adrianus Maria Schut, geboren op 12-08-1864 in Schagen, zoon van Bartholomeus (Bart) Schut (zie 6).
VII. Wilhelmus Maria Schut, geboren op 18-11-1866 in Schagen, zoon van Bartholomeus (Bart) Schut (zie 6). Wilhelmus is overleden op 19-01-1867 in Schagen, 2 maanden oud.
VIII. Adolf Maria Schut, geboren op 04-04-1868 in Schagen, zoon van Bartholomeus (Bart) Schut (zie 6).
Beroep:
koopman te Schagen
IX. Maria Anna Schut, geboren op 10-03-1870 in Schagen, dochter van Bartholomeus (Bart) Schut (zie 6). Maria is overleden op 10-03-1870 in Schagen, geen dag oud.
X. Joseph Schut, geboren op 19-05-1871 in Schagen, zoon van Bartholomeus (Bart) Schut (zie 6). Joseph is overleden op 02-10-1871 in Schagen, 4 maanden oud.
XI. Joseph Schut, geboren op 05-10-1872 in Schagen, zoon van Bartholomeus (Bart) Schut (zie 6).

Generatie 4 (overgrootouders)

8 Godefridus Nelissen, geboren op 03-05-1790 in Bergen op Zoom. Godefridus is overleden in 1873 in Amsterdam, 82 of 83 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Godefridus: overlijdensdatum mogelijk 23-08-1875
Notitie bij Godefridus: Vader Michiel liet zijn zoon het kleermakersvak leren in Antwerpen. Maar eigenlijk was muziek zijn grote hobby. En dat zat zijn vader net zo dwars als de moeder van zijn achterkleinkind: Geertruida Nelissen-Schut.
Godefridus was bij de volkstelling in 1812 tailleur. Volgens de volkstelling in 1830 was hij winkelier, wonende in de Boschstraat 1 no 183.

Een theorie zou kunnen zijn dat vader Michiel Cornelia Moerbeek reeds eerder kende. En wetende dat haar man Johannes Andreas Brackx meesterkleermaker was in Antwerpen is het niet verwonderlijk dat hij Godefridus naar Antwerpen stuurde. Cornelia en Michiel waren van ongeveer dezelfde leeftijd en kwamen beiden uit Bergen op Zoom.

Recapitulerend: Godefridus woont in 1812 in Bergen op Zoom (volkstelling). In 1816 is hij reeds in Antwerpen en is drager van een kaart 11300, het nummer van zijn werkvergunning d.d. 31-10-1816.
Op 13 oktober van dat jaar trouwt hij dus hij is voor zijn huwelijk niet in Antwerpen werkzaam.

Op 7 mei 1817 wordt een zoon geboren, Joannes Andreas, genaamd naar de vader van Maria. Op 8 juni overlijdt dit kind echter en heeft dus maar een maand geleefd.
Op 1 mei 1818 wordt een "nieuwe" Joannes Andreas geboren in Bergen op Zoom. Godefridus en Maria zijn nooit in Antwerpen "uitgeschreven" maar uit de geboorte van deze Joannes Andreas kunnen we zonder meer de conclusie trekken dat Godefridus maar zeer kort in Antwerpen woonde.

Uit de stencils die ik via Lidwien kreeg over het onderzoek gedaan door H. Nelissen:
"Het was voor mij daarom een hele ontdekking dat hij en zijn Maria Susanna reeds een kind in Antwerpen hadden. Deze kleine bijzonderheden maken het genealogisch onderzoek zo boeiend, voor minder genteresseerden is het niet wereldschokkend, wel voor de mensen van toen was het een gebeuren dat zo centraal voor hen stond omdat het een deel van hun eigen leven, hun eigen geluk en verdriet was. Dit zegt mij meer dan alle data en jaartallen. Ik heb geprobeerd de toen levende mensen als het ware terug te roepen. En dan proef je iets van hun geluk in ....1817, op die zevende mei, maar ook van hun verdriet nog geen maand later, toen hun kind stierf.
Wat zijn hier de gevolgen van geweest, van zo een gebeurtenis? Kwamen zij daarom naar Bergen op Zoom om een nieuw leven te beginnen? De binding met Antwerpen wordt minder en minder. De moeder van Maria is overleden.
Dus is Bergen op Zoom, waar Godefridus destijds zelf zich reeds had gevestigd als kleermaker verklaarbaar.
Vast staat dat hij volgens de volkstelling in 1830 winkelier was, wonende in de Boschstraat 1-no 183. In 1833 vertrok hij naar Medemblik waar hij als muziekmeester was aangesteld bij het Koninklijk Instituut (voor de Marine), een opleiding voor officieren van de zeemacht, ingenieurs scheepsbouw en officieren corps Mariniers. En hier was natuurlijk ook een Militaire Kapel. Bij deze kapel solliciteerde Godefridus. Hij werd daar aangenomen, zij het met zeer zeer veel commentaar. Hieronder een deel van de briefwisseling die toen plaatsvond.
Men was het er niet over eens om hem te benoemen. Voor dat het zover was dat Godefridus met zijn Maria naar Medemblik ging was er nog het n en ander aan vooraf gegaan.
Reeds tijdens zijn kleermakerswerk in Bergen op Zoom gaf hij al muzieklessen. Want zo schrijft de heer Mosselveld, de stadsarchivaris van BoZ in zijn schrijven d.d. 22-11-1970, mogelijk is wat eerst zijn hobby was hoofdberoep geworden. Men moet niet vergeten dat ook BoZ een garnizoen had. Hij zal dus waarschijnlijk reeds met officieren gesproken hebben. En gezien BoZ niet al te ver van Breda ligt en hij over contacten beschikte is het niet verwonderlijk dat hij begint te solliciteren. En met een brutaliteit die de "Nelissens" niet vreemd is, schrijft hij niet aan de eerste de beste:

Aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Frederik der Nederlanden - Commisaris-generaal van Oorlog (Noot: Prins Frederik 1797-1881 , zoon van Koning Wiilen I, gehuwd met Louise van Pruisen 1808-1870 genoemd "de Vredesstichter"en "Commissaris generaal van oorlog")

Geeft met verschuldigde eerbied te kennen, Godefridus Nelissen, oud 38 jaren zijnde gehuwd, vader van vijf kinderen en muziekmester te Bergen op Zoom, dat hij zich een tiental jaren bezig houde met grondig onderwijs te geven aan kinderen der ingezetenen en aan verscheiden officieren van het garnizoen dezer vestiging in het bespelen der kleine en groote fluit, guitarre en bas en zoo hij vermeend heeft dit steeds gedaan ten genoegen der personen die van zijn onderwijs hebben gebruik gemaakt, dat hem uit het Reglement voor de Koninklijke Militaire Akademie gebleken is dat bij deze inrichting zes muzikanten zullen worden aangesteld zoowel tot het uitvoeren der muziek als tot het geven van onderwijs aan de cadetten en daar hij meent de vereischten in zich te vereenigen om aldaar werkzaam te kunnen zijn. Zoo is het dat hij de vrijheid neemt dat het Uwer Koninklijke Hoogheid behagen moge hem als muzikant bij de Koninklijke Militaire Akademie te Breda te plaatsen. Hetwelk doende,

G. Nelissen
Bergen op Zoom 13 july 1828

Godefridus krijgt antwoord van het Departemens van Oorlog directie voor het personeel en militaire zaken:

22 july 1828
De generaal Majoor Directeur voor het personeel en militaire zaken in naam en op last van zijn koninklijke hoogheid en Commissaris van Oorlog.
Disponeerende op het adres van G. Nelissen muziekmeester te Bergen op Zoom daar hij verzoekende om geplaatst te worden als muzikant bij de Militaire Akademie.
Verwittigt den Requetrant onder terug zending van het door hem overlegde certificaat dat hij zich tot ten einde moet wenden aan Z.E. den Generaal Gouverneur der Mil.Akademie die aan zijn verzoek zoodanig gevolg zal geven als hij dat vermeenen te behoeven.


Godefridus geeft niet op. Ondertussen hebben we kunnen concluderen uit zijn schrijven d.d. 13 july 1828 dat hij reeds les gaf aan verscheidene ingezetenen en officieren van het garnizoen. Hebben deze officieren hem de weg gewezen en geholpen bij deze sollicitatie? Er wordt in het antwoord melding gemaakt van een certificaat dat men bij het antwoord terugzond. Dit zal een soortgelijk certificaat zijn geweest als hij inzond bij zin sollicitatie van 8 juny 1833 dat gedateerd is op 5 juny 1833:

Zijne Excellentie den Heer Directeur Generaal voor de Marine.
Geeft met den diepsten eerbied te kennen, Godefridus Nelissen, muziekmeester, oud 42 jaren, geboren en wonende te Bergen op Zoom: dat hij suppliant bij den organisatie der Koninklijke Militaire Akademie te Breda in de maand july 1828 zich per request heeft gewend tot Z.K.H. Kommissaris Generaal van Oorlog en daarbij eerbiedig verzocht om zich bij gemeld instituut te mogen worden geplaatst, welke poging echter zonder gevolg is geweest daar de plaatsen voor muzikanten reeds allen bezet waren. Verzoek als muzikant te Medemblik te worden geplaatst. Dat intussen hij suppliant van goeder hand is genformeerd geworden dat op de 1e dezer maand overleden is zeker muzikant geattacheerd aan het te Medemblik gevestigde Koninklijk Instituut voor de Marine, dat hij suppliant steeds tot het bekleeden van zoodanige post inclineert vertrouwende daartoe de noodige kunde te bezitten en van goed zedelijk gedrag te wezen. Mits welke hij suppliant de vrijheid neemt zich tot Uwen Excellentie te wenden ootmoedig verzoekende dat met hoogste dezelve behagen hem suppliant met vaceerende post van muzikant bij het Koninklijk Instituut voor de Marine te Medelblik onder genot van het jaarlijkse traktement ad f 400,- te willen benificeeren.
Hetwelk doende, G. Nelissen B.O.Z. 8-6-1833.
adres Wijk J.N. 183

Hier volgt een request dat waarschijnlijk ook dienstig was (op gelijke wijze geformuleerd) bij zijn sollicitatie in 1828 waarop hij dit per kerende post terug kreeg. Zo doende kwam het niet meer in mijn (H. Nelissen) bezit. Ik (H. Nelissen) mag aannemen dat dit request van gelijke strekking en inhoud was. Hier volgt dit request:

Burgemeester en Wethouders der stad Bergen op Zoom verklaren en certificeren bij deze dat de Heer Godefridus Nelissen, oud 42 jaren, muziekmeester binnen dezelve stad geboren en woonachtig, van alles zins braaf en deugdzaam en onberispelijk gedrag is.
Bergen op Zoom den 5e juny 1833 Burgemeester en Wethouders voornoemd.
Geregistreerd te Bergen Op Zoom den 7e Juny 1833 deel 15 folio 42 resto vak 5 houdende een half blad en geen zendvrij ontvangen 80 cts voor regt uitmakende met de 38 opcenten f1.10 1/2
De Ontvanger.

H. Nelissen:
Nu wil ik jullie niet vermoeien met het groot administratief spektakel dat hierop volgde. Het is onbegrijpelijk dat Godefridus door al deze adminitratieve, ambtelijke, maar ook de behoudende functionarissen, die allen een stem in het kapittel hadden, toch werd benoemd. In ons familiearchief ligt deze troep ellende keurig verzameld bij elkaar. Ik wil volstaan met een schrijven van de Militaire Kommandant over het Kon. Instituut voor Marine te Medemblik:

Medemblik, 5 sept. 1833
Aan Zijne Excellentie de Heer Directeur Generaal voor de Marine ’s Gravenhage
Als nog verschoven hebbende om te voldoen aan de teruggaande aportellaiere aanschrijving van 11. Juny 1.1. 1.13 no 48 verzeld van het verzoek door Godefridus Nelissen gedaan om als muzikant bij het Koninklijk Instituut voor de Marine te worden geplaatst ter vervanging van den overleden muzikant Schweinsberg, en sedert dien tijd ontvangen hebbende het hierbij tevens overleggende aanzoek van het bij het Instituut dienende muzikant F. Bettenhausen om eenige verbetering in zijne inkomsten te bewerken op grond van daar in aangevoerd ofwel het ontslag uit zijn betrekking nemende dat sedert dien mede ontvangen hebbende tenslotte van den 6e July L.B. No 73 waarbij in antwoord op mijn brief van 18 Juny No E900 door Uwe Excellentie te kennen wordt gegeven geene bevoegdheid te hebben eenig voorstel ter verbetering der inkomsten van bij het Instituut dienende personen aan Zijne Majesteit te kunnen aanbieden. Ik veroorloof mij de vrijheid Uwe Excellentie ter overweging voor te dragen om dewijl het waarschijnlijk worden kan dat er als nu voor het gevraagde ontslag van Bettenhaussen twee plaatsen van Muzikant zullen komen te ontstaan, het aanzoek van G. Nelissen alsnog onbeslist te houden dewijl de Kapelmeester Ahrendsmann onlangs van twee Muzikanten bij het Muziekkorps van de 10de Afdeeling gediend hebbende, en hun ontslag wachtende zijnde wegens dienstbeindiging, heeft ontvangen, om de open plaatsen van Muzikanten te bekomen, welke personen namens mij zijn aangeraden om zich met dezelver verzoek tot Uwe Excellentie te wenden, komende mij het verkieslijker voor om aan twee gediende personen, die bij een zoo beroepskorps zijn geweest de voorkeur te geven, boven een particulier omtrent wien met uit getuigschriften of aanbeveelingen zoude moeten oordeelen of de noodige bekwaamheden met de overige vereischten gepaard gaan.
De Militaire Kommandant over het Koninklijk Instituut voor de Marine, W. Kreekel.

Men had dus reeds kandidaten die op een staat van dienst konden worden beoordeeld. Het advies van Kommandant Kreekel is dan ook zeer begrijpelijk. Toch wordt Godefridus en een zekere mijnheer Frigerio (uit Amsterdam) benoemd.
En zo schrijft dan de heer Kreekel in zijn brief d.d. 30-11-1833:
........aanstellen de Muzikanten Godefridus Nelissen uit Bergen op Zoom en Vincento Frigerio te Amsterdam, welke aan de Heer Eerste Hoogleraar en mij zijn voorgekomen, zoo uit bekomen inlichtingen als overlegde bewijzen, wel tot de vervulling van de open zijnde plaatsen als Muzikant geschikt zijn.

Zo verhuisde Godefridus met zijn gezin naar Medemblik vanwege zijn aanstelling als muziekleraar aldaar. Uit een schrijven van het Hulpdepot van de Rijksarchiefdienst blijkt dat hij als muzikant werkzaam was.
Van zijn zoon Leonardus Paulus die in Medemblik hoornblazer was is niet bekend of hij ook in dienst was van de Koninklijke Marine Kapel. Ook wat betreft Machiel Nelissen die ook ingeschreven stond als muzikant zijn geen gegevens bekend.
In 1850 wordt het Instituut opgeheven. Godefridus probeert nog overgeplaatst te worden naar Breda maar dit mislukt. Hij kreeg geen pensioen alhoewel hij daarvoor een verzoekschrift indiende.
Inmiddels 60 jaar geworden moet het triest voor hem zijn geweest dat toen het Instituut naar Breda verhuisde hij niet meer in aanmerking kwam.
Hij vertrok met zijn gezin naar Amsterdam. Hier kreeg hij geen sociale uitkering.
Hij komt met Maria en Anna Wilhelmina en ook Catharina te wonen in de Langstraat. Later in de 1e Weteringdwarsstraat voegen in 1852 Franciscus, Leonardus en Maria Lucia zich bij hen. Hierna hebben ze nog op een stuk of 5 adressen gewoond in Amsterdam. Op het laatste adres, Huidencoperstraat 733 overleed hij in 1873.
Het aantal verhuizingen in Amsterdam geeft te denken, waarschijnlijk trokken zij van tijd tot tijd in bij hun kinderen.
Maria Susanna verhuist 7 maart 1879 naar Rotterdam, waarschijnlijk nam zij haar intrek bij haar zoon Johannes Andreas waar zij evenals haar zoon Henricus overleed. Godefridus en Maria waren bijna 60 jaar gehuwd.
Beroepen:
kleermaker/koopman in laken/winkelier
onderwijzer in 1867
van 21-12-1833 tot 1850     muziekmeester (bij het Koninklijk Instituut voor de Marine in Medemblik.
In 1850 wordt het instituut opgeheven en vertrekt hij (zonder pensioen) naar Amsterdam. Hij krijgt ook geen sociale uitkering.)
Religie:
RK
Hij trouwde, 26 jaar oud, op 13-10-1816 in Antwerpen [bron: Archief van Antwerpen (door H. Nelissen verkregen)] met de 21-jarige Maria Susanna Brackx.
Notitie bij het huwelijk van Godefridus en Maria: Of Maria Susanna en Godefridus ook in de OL Vrouwe Kerk zijn getrouwd wordt niet vermeld.
9 Maria Susanna Brackx, geboren op 09-09-1795 in Antwerpen (OL Vrouwe kerk) [bron: Rijksarchief Antwerpen]. Maria is overleden op 06-07-1886 in Rotterdam, 90 jaar oud.
Notitie bij Maria: Haar ouders waren niet onbemiddeld. Maria Susanna woonde voor haar huwelijk in de Achterstraat sectie 2 no 668, tegenwoordig Lange Noordstraat 10. Huis was eigendom van haar vader.
Bij haar huwelijk verhuist ze naar Falconrue 28-30. Na het overlijden moeder op 19 maart 1817 komen vader en broer Johannes Norbertus bij hen inwonen. Ook dit huis is eigendom van haar vader.
Beroep:
naaister in 1867
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Johannes Andreas Nelissen, geboren op 07-05-1817 in Antwerpen, zoon van Godefridus Nelissen (zie 8). Johannes is overleden op 08-06-1817 in Antwerpen, 1 maand oud.
geb._akte_johannes_andreas_1_5_1818.jpg
5 geb. akte Johannes Andreas 1-5-1818
II. Johannes Andreas Nelissen (afb. 5), geboren op 01-05-1818 in Bergen op Zoom, zoon van Godefridus Nelissen (zie 8).
Notitie bij Johannes: Woonde vanaf +/- 1851 in Rotterdam
III. Machiel Nelissen, geboren op 23-05-1820 in Bergen op Zoom, zoon van Godefridus Nelissen (zie 8). Machiel is overleden op 09-01-1881 in Amsterdam?, 60 jaar oud.
Notitie bij Machiel: waarschijnlijk verhuisd naar Medemblik net als zijn vader

Op 28-4-1870 getrouwd in Amsterdam. Waarschijnlijk daar ook overleden
Beroep:
muziekmeester
Machiel trouwde, 49 jaar oud, op 28-04-1870 in Amsterdam met Maria Johanna Steenhoff.
IV. Johannes Henricus Nelissen, geboren op 09-09-1822 in Bergen op Zoom (zie 4).
V. Franciscus Theodorus Nelissen, geboren op 07-09-1825 in Bergen op Zoom, zoon van Godefridus Nelissen (zie 8). Franciscus is overleden op 09-10-1866 in Ommerschans, 41 jaar oud.
VI. Leonardus Paulus Nelissen, geboren op 25-11-1827 in Bergen op Zoom, zoon van Godefridus Nelissen (zie 8).
Beroep:
Hoornblazer
VII. Anna Wilhelmina Nelissen, geboren op 16-03-1831 in Bergen op Zoom, dochter van Godefridus Nelissen (zie 8). Anna trouwde, 41 jaar oud, op 20-02-1873 in Amsterdam met Johannes Willemsen, ongeveer 32 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1841 in Rijssen.
VIII. Maria Lucia Nelissen, geboren op 13-03-1834 in Medemblik, dochter van Godefridus Nelissen (zie 8). Maria trouwde, 33 jaar oud, op 01-08-1867 in Amsterdam met Paulus Hendrikus Joannes Leur.
IX. Godefridus Machiel Nelissen, geboren op 27-12-1837 in Medemblik, zoon van Godefridus Nelissen (zie 8).
X. Catharina Nelissen, geboren op 08-03-1839 in Medemblik, dochter van Godefridus Nelissen (zie 8).
10 Dirk Willemszn Wit, geboren omstreeks 1790 in Medemblik. Dirk is overleden op 23-08-1850 in Medemblik, ongeveer 60 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Dirk: was bij overlijden 60 jaar
Beroep:
gemployeerde (bottelier) van het instituut van de marine
Hij trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op 13-05-1810 in Medemblik met Grietje Groot. Dirk en Grietje gingen op 28-04-1810 in Medemblik in ondertrouw.
Notitie bij het huwelijk van Dirk en Grietje: 28-04-1810 Hebben Heeren Commissarissen tot huwelijks zaken binnen deze stad huwelijks
geboden verleend aan Dirk Wit, jongman met Grietje Groot, jongedogter beide van hier.
Op den 13e van bloeimaand bovenstaande paar ten overstaan van den heer Mr. Jan Mol
als hoofdofficier en de heeren Mr. Jan Spanjaard en Cornelis Rooseboom in den
huwelijken staat bevestigd.
11 Grietje Groot. Grietje is overleden na 23-08-1850.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Trijntje Wit, geboren op 12-11-1810 in Medemblik, dochter van Dirk Willemszn Wit (zie 10).
II. Willem Wit, geboren vr 15-11-1812 in Medemblik, zoon van Dirk Willemszn Wit (zie 10). Willem is overleden op 15-11-1814 in Medemblik, minstens 2 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Willem: was bij overlijden 2 jaar oud
III. Maria Wit, geboren vr 13-05-1816 in Medemblik, dochter van Dirk Willemszn Wit (zie 10). Maria is overleden op 13-05-1826 in Medemblik, minstens 10 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Maria: was 10 jaar oud bij overlijden
IV. Christina Theodora Wit, geboren op 25-12-1817 in Medemblik, dochter van Dirk Willemszn Wit (zie 10).
V. Elizabeth Geertruida Wit, geboren op 13-12-1819 in Medemblik, dochter van Dirk Willemszn Wit (zie 10). Elizabeth is overleden op 24-12-1819 in Medemblik, 11 dagen oud.
VI. Geertruida Wit, geboren in 09-1822 in Medemblik, dochter van Dirk Willemszn Wit (zie 10). Geertruida is overleden op 07-10-1822 in Medemblik, 1 maand oud.
Notitie bij overlijden van Geertruida: was 5 weken oud bij overlijden
VII. Geertruida Wit, geboren op 24-08-1824 in Medemblik (zie 5).
VIII. Willem Wit, geboren in 05-1826 in Medemblik, zoon van Dirk Willemszn Wit (zie 10). Willem is overleden op 02-07-1826 in Medemblik, 2 maanden oud.
Notitie bij overlijden van Willem: was 6 weken oud bij overlijden
12 Engel Schut. Hij is gedoopt op 17-07-1795 in Beverwijk. Engel is overleden op 16-09-1829 in Beverwijk, 34 jaar oud.
Beroep:
schoenmaker
Hij trouwde, 22 jaar oud, op 03-05-1818 in Beverwijk met de 27-jarige
13 Maria Adolf. Zij is gedoopt op 27-02-1791 in Beverwijk. Maria is overleden op 28-05-1843 in Beverwijk, 52 jaar oud. Maria trouwde (2), 39 jaar oud, op 04-08-1830 in Beverwijk met Christiaan Johannesz van Lieshout (1802-1843), 27 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Duijfje Schut, geboren op 06-10-1818 in Beverwijk, dochter van Engel Schut (zie 12). Duijfje is overleden op 21-12-1818 in Beverwijk, 2 maanden oud.
Notitie bij overlijden van Duijfje: bij overlijden 11 weken
II. Arie Engelsz. Schut, geboren op 06-10-1819 in Beverwijk, zoon van Engel Schut (zie 12). Hij is gedoopt in Heemskerk. Arie is overleden op 29-06-1830 in Beverwijk, 10 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Arie: Volgens digitaal archief Kennemerland was hij 11 jaar bij overlijden
III. Cornelia Schut, geboren op 15-06-1821 in Beverwijk, dochter van Engel Schut (zie 12).
IV. Johannes Schut, geboren op 03-06-1823 in Beverwijk, zoon van Engel Schut (zie 12). Johannes is overleden op 25-10-1827 in Beverwijk, 4 jaar oud.
V. Anna Schut, geboren op 01-09-1825 in Beverwijk, dochter van Engel Schut (zie 12).
VI. Bartholomeus (Bart) Schut, geboren op 20-08-1827 in Beverwijk (zie 6).
14 Hendrik Hendriks Voorman. Hij is gedoopt op 20-02-1796 in Hoorn. Hendrik is overleden omstreeks 1850, ongeveer 54 jaar oud.
Beroep:
kleermaker
Hij trouwde, 23 jaar oud, op 18-07-1819 in Schagen met de 24-jarige Geertje Jans Schouten.
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Geertje: 1e huwelijk met Johanna Zegers? Kind Wilhelmus Adrianus Voorman van deze moeder?
15 Geertje Jans Schouten. Zij is gedoopt op 25-07-1794 in ’t Veld (Schagen). Geertje is overleden na 1856, minstens 62 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Wilhelmus Adrianus Voorman, geboren omstreeks 1814, zoon van Hendrik Hendriks Voorman (zie 14). Wilhelmus is overleden na 1878, minstens 64 jaar oud.
Beroep:
(kachel)smid te Schagen en Beemster
II. Henderina Diewertje Maria Voorman, geboren op 19-08-1820 in Schagen, dochter van Hendrik Hendriks Voorman (zie 14). Henderina is overleden na 1886 in Schagen, minstens 66 jaar oud. Henderina trouwde, 25 jaar oud, op 10-05-1846 in Schagen met Hendricus Kranenburg, ongeveer 23 jaar oud. Hendricus is geboren omstreeks 1823 in Alkmaar.
III. Johannes Voorman, geboren op 28-07-1822 in Schagen, zoon van Hendrik Hendriks Voorman (zie 14). Johannes is overleden op 16-11-1829 in Schagen, 7 jaar oud.
IV. Henricus Bernardus Voorman, geboren op 30-06-1828 in Schagen, zoon van Hendrik Hendriks Voorman (zie 14). Henricus is overleden op 05-03-1892 in Zijpe, 63 jaar oud.
Beroep:
zadelmaker te Schagen
Henricus:
(1) trouwde, 19 jaar oud, op 15-01-1848 in Schagen met Geertje Meyering, ongeveer 28 jaar oud. Geertje is geboren omstreeks 1820 in Het Meer.
(2) trouwde, 28 jaar oud, op 16-08-1856 in Schagen met Johanna Praat, ongeveer 22 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1834 in Schoorl. Johanna is overleden op 08-04-1872, ongeveer 38 jaar oud.
(3) trouwde, 44 jaar oud, op 25-04-1873 in Schagen met Dirkje Kooijman. Dirkje is geboren in Zijpe.
V. Diewertje Voorman, geboren op 09-06-1833 in Schagen (zie 7).
VI. Elisabeth Johanna Voorman, geboren op 11-12-1837 in Schagen, dochter van Hendrik Hendriks Voorman (zie 14).

Generatie 5 (betovergrootouders)

16 Michal/Michiel Nelissen, geboren op 19-08-1754 in Bergen op Zoom. Bij de doop van Michal/Michiel was de volgende getuige aanwezig: Joanna van den Acker. Michal/Michiel is overleden op 31-01-1840 in Bergen op Zoom, 85 jaar oud.
Beroep:
metselaar
Michal/Michiel trouwde (1), 23 jaar oud, op 15-02-1778 in Bergen op Zoom met Petronilla Crusio.
Hij trouwde (2), 32 jaar oud, op 06-05-1787 in Bergen op Zoom [bron: tr.boek Herv.gem. 1773-1809] met de 39-jarige Anna van Ro(o)sendaal (zie 17 hieronder). Michal/Michiel en Anna gingen op 21-04-1787 in Bergen op Zoom in ondertrouw.
17 Anna van Ro(o)sendaal, geboren op 05-06-1747 in Oudenbosch. Anna is overleden op 24-08-1825 in Bergen op Zoom, 78 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Godefridus Nelissen, geboren op 03-05-1790 in Bergen op Zoom (zie 8).
18 Joannes Andreas Brackx, geboren op 30-11-1751 in Antwerpen. Joannes is overleden op 20-09-1832, 80 jaar oud.
Beroep:
meesterkleermaker
Hij trouwde met
19 Cornelia Moerbeek. Zij is gedoopt op 03-05-1753 in Bergen op Zoom. Bij de doop van Cornelia waren de volgende getuigen aanwezig: Petrus van den Casteele en Catharina van Ostaij. Cornelia is overleden op 19-03-1817, 63 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Maria Susanna Brackx, geboren op 09-09-1795 in Antwerpen (OL Vrouwe kerk) (zie 9).
20 Willem Klaaszn Wit. Willem is overleden op 30-08-1794 in Medemblik.
Notitie bij overlijden van Willem: overlijdensdatum van Willem misschien niet correct. Of is Grietje, geboren op 12-12-1802 niet zijn dochter? Of klopt deze geboortedatum niet. Maar bij huwelijk Grietjes stond in Genlias als vader Willem Wit en als moeder Trijntje Warnaar. Haar geboortedatum stond er ook bij.
Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen Toegangnr: 358
Inventarisnr: 76
Gemeente: Medemblik
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 8
Datum: 16-05-1824
Bruidegom Doris Gieling
Geboortedatum: 24-08-1782
Geboorteplaats: Zwaag
Bruid Grietje Wit
Geboortedatum: 12-12-1802
Geboorteplaats: Medemblik
Vader bruidegom Dirk Gieling
Moeder bruidegom Sijbrig Klaasz Jong
Vader bruid Willem Wit
Moeder bruid Trijntje Warnaar
Nadere informatie beroep bg.: dagloner; beroep bruid: naaister; weduwnaar van Antje Maartens Tiet

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen Toegangnr: 358
Inventarisnr: 358.122
Gemeente: Twisk
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 6
Datum: 01-05-1812
Bruidegom Claas Wit
Geboortedatum: 01-04-1786
Geboorteplaats: Medemblik
Bruid Jantje Koeman
Geboortedatum: 21-07-1765
Geboorteplaats: Opperdoes
Vader bruidegom Willem Wit
Moeder bruidegom Trijntje Warnaar
Vader bruid Jan Koeman
Moeder bruid Grietje Klaas
Nadere informatie beroep Bg.: boerenknecht; beroep Bd.: boerin; vader van de bruidegom overleden 30-08-1794 Medemblik; moeder van de bruidegom overleden 06-05-1811 Medemblik; moeder van de bruid overleden 20-11-1804 Opperdoes; weduwe van Claas Koedijk

Klopt dit wel? Bruid is 21 jaar ouder als bruidegom!! En als deze overlijdensdatum van Willem Wit klopt dan kan Grietje nooit zijn dochter zijn.
Hij trouwde met Trijntje Dircks Warnaar.
Notitie bij het huwelijk van Willem en Trijntje: Mogelijk is Trijntje opnieuw getrouwd. Er is een Trijntje Dirksdr Warnaar getrouwd op 23-3-1796 te Blokker met Jacob Ariensz. Hoek. Trijntje is de dr van Dirck Warnar en Neeltje Klaasdr. Trijntje is geboren in Opperdoes en zou overleden zijn op 6-5-1810. "Mijn" Trijntje is op die datum in 1811 overleden (Genlias, aant. bij huwelijk zoon Claas).
Trijntje en Jacob kregen 1 dochter, Maria (Maartje) Hoek op 4-11-1796 te Medemblik. Maartje is overleden op 10-4-1882 (85 jr) te Medemblik.
21 Trijntje Dircks Warnaar, geboren in Opperdoes. Zij is gedoopt na 14-08-1740. Trijntje is overleden op 06-05-1811 in Medemblik, ten hoogste 70 jaar oud.
Notitie bij Trijntje: Trijntje heeft mogelijk een broer Hendrik, gedoopt op 29-9-1749 te Medemblik en een zus Marijtje , geb. ca. 1753 en overleden 14-1-1816 te Opperdoes
Trijntje trouwde (2), ten hoogste 55 jaar oud, op 23-03-1796 in Blokker met Jacob (Japik) Arienszn Hoek (geb. 1765), 31 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Neeltje Wit, geboren omstreeks 1782 in Medemblik, dochter van Willem Klaaszn Wit (zie 20). Neeltje is overleden op 01-12-1815 in Medemblik, ongeveer 33 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Neeltje: was 33 jaar bij overlijden
II. Claas Wit, geboren op 01-04-1786 in Medemblik, zoon van Willem Klaaszn Wit (zie 20). Claas is overleden op 17-01-1834 in Opperdoes, 47 jaar oud.
Notitie bij Claas: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen Toegangnr: 358
Inventarisnr: 358.122
Gemeente: Twisk
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 6
Datum: 01-05-1812
Bruidegom Claas Wit
Geboortedatum: 01-04-1786
Geboorteplaats: Medemblik
Bruid Jantje Koeman
Geboortedatum: 21-07-1765
Geboorteplaats: Opperdoes
Vader bruidegom Willem Wit
Moeder bruidegom Trijntje Warnaar
Vader bruid Jan Koeman
Moeder bruid Grietje Klaas
Nadere informatie beroep Bg.: boerenknecht; beroep Bd.: boerin; vader van de bruidegom overleden 30-08-1794 Medemblik; moeder van de bruidegom overleden 06-05-1811 Medemblik; moeder van de bruid overleden 20-11-1804 Opperdoes; weduwe van Claas Koedijk

Klopt dit wel? Bruid is 21 jaar ouder als bruidegom!!
III. Cornelis Wit, geboren op 24-01-1788 in Medemblik, zoon van Willem Klaaszn Wit (zie 20). Cornelis is overleden op 07-09-1834 in Medemblik, 46 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Cornelis: was bij overlijden 46 jaar
IV. Dirk Willemszn Wit, geboren omstreeks 1790 in Medemblik (zie 10).
V. Joannes Willems Wit, zoon van Willem Klaaszn Wit (zie 20). Hij is gedoopt op 22-07-1791 in Lambertschaag.
VI. Geertje Wit, geboren omstreeks 1794 in Medemblik, dochter van Willem Klaaszn Wit (zie 20). Geertje is overleden op 21-02-1825 in Medemblik, ongeveer 31 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Geertje: was bij overlijden 31 jaar
VII. Grietje Wit, geboren op 12-12-1802 in Medemblik, dochter van Willem Klaaszn Wit (zie 20). Grietje is overleden op 21-02-1825 in Medemblik, 22 jaar oud.
Notitie bij Grietje: overlijdensdatum van Willem misschien niet correct. Of is Grietje, geboren op 12-12-1802 niet zijn dochter? Maar bij huwelijk Grietjes stond in Genlias als vader Willem Wit en als moeder Trijntje Warnaar. Haar geboortedatum stond er ook bij.
Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen Toegangnr: 358
Inventarisnr: 76
Gemeente: Medemblik
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 8
Datum: 16-05-1824
Bruidegom Doris Gieling
Geboortedatum: 24-08-1782
Geboorteplaats: Zwaag
Bruid Grietje Wit
Geboortedatum: 12-12-1802
Geboorteplaats: Medemblik
Vader bruidegom Dirk Gieling
Moeder bruidegom Sijbrig Klaasz Jong
Vader bruid Willem Wit
Moeder bruid Trijntje Warnaar
Nadere informatie beroep bg.: dagloner; beroep bruid: naaister; weduwnaar van Antje Maartens Tiet

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen Toegangnr: 358
Inventarisnr: 358.122
Gemeente: Twisk
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 6
Datum: 01-05-1812
Bruidegom Claas Wit
Geboortedatum: 01-04-1786
Geboorteplaats: Medemblik
Bruid Jantje Koeman
Geboortedatum: 21-07-1765
Geboorteplaats: Opperdoes
Vader bruidegom Willem Wit
Moeder bruidegom Trijntje Warnaar
Vader bruid Jan Koeman
Moeder bruid Grietje Klaas
Nadere informatie beroep Bg.: boerenknecht; beroep Bd.: boerin; vader van de bruidegom overleden 30-08-1794 Medemblik; moeder van de bruidegom overleden 06-05-1811 Medemblik; moeder van de bruid overleden 20-11-1804 Opperdoes; weduwe van Claas Koedijk

En als deze overlijdensdatum van Willem Wit klopt dan kan Grietje nooit zijn dochter zijn.
24 Arie Schut. Hij is gedoopt op 03-10-1766 in Beverwijk. Bij de doop van Arie was de volgende getuige aanwezig: Jan Oosthout. Arie is overleden op 18-04-1810 in Beverwijk, 43 jaar oud.
Notitie bij Arie: In de doopgegevens van Beverwijk, getypte versie, staat de doop van Alida, dr van Arij Schut en Aaltje Oosthout op 11-1-1788, maar moet dit zijn: Arie Schut en Duifje Loos?
Qua tijd past deze doop niet bij Ari en Aaltje.
Hij trouwde met
25 Duifje Loos. Duifje is overleden op 24-04-1818 in Beverwijk.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. [vader:waarschijnlijk] Alida Schut, dochter van [waarschijnlijk] Arie Schut (zie 24). Zij is gedoopt op 11-01-1788 in Beverwijk.
II. Gertrudis Schut, dochter van Arie Schut (zie 24). Zij is gedoopt op 31-03-1790 in Beverwijk.
III. Aleydis Schut, dochter van Arie Schut (zie 24). Zij is gedoopt op 22-12-1791 in Beverwijk.
IV. Trijntje Schut, dochter van Arie Schut (zie 24). Zij is gedoopt op 16-08-1793 in Beverwijk.
V. Engel Schut, gedoopt op 17-07-1795 in Beverwijk (zie 12).
26 Jan Adolff. Jan is overleden op 03-06-1798 in Beverwijk.
Notitie bij Jan: komt ook voor als Adolff Janse
Hij trouwde vr 1789 met
27 Cornelis (Keetje) l’Orgie/la Horsie/La Korsie. Cornelis trouwde (2) op 20-09-1812 in Beverwijk met Gerrit Michielse.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Adolphus Adolff, zoon van Jan Adolff (zie 26). Hij is gedoopt op 13-12-1789 in Beverwijk.
II. Maria Adolf, gedoopt op 27-02-1791 in Beverwijk (zie 13).
III. Catharina Adolff, dochter van Jan Adolff (zie 26). Zij is gedoopt op 30-09-1792 in Beverwijk. Bij de doop van Catharina waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Alders en Gerrit Lahorsie.
IV. Cornelia Adolff, dochter van Jan Adolff (zie 26). Zij is gedoopt op 06-01-1795 in Beverwijk. Bij de doop van Cornelia waren de volgende getuigen aanwezig: Antje van den Boogaart en Jan van Vleute.
28 Hendrik Voorman, geboren in Steenveld. Hendrik is overleden op 16-05-1838 in Hoorn.
Notitie bij overlijden van Hendrik: Bij overlijden 70 jaar

Overledene: Hendrik Voorman
Relatiesoort: Overledene
Geslacht: Man
Geboorteplaats: -
Leeftijd: 70
Vader: - -
Relatiesoort: Vader
Geslacht: Man
Moeder: - -
Relatiesoort: Moeder
Geslacht: Vrouw
Relatie: Johanna Zeegers
Relatiesoort: Weduwnaar
Gebeurtenis: Overlijden
Datum: woensdag 16 mei 1838
Gebeurtenisplaats: Hoorn
Documenttype: BS Overlijden
Erfgoedinstelling: Noord-Hollands ArchiefNoord-Hollands Archief
Plaats instelling: Haarlem
Collectiegebied: Noord-Holland
Aktenummer: 155
Registratiedatum: 17 mei 1838
Akteplaats: Hoorn
Notitie bij Hendrik: Nog 2 kinderen gevonden met als ouders Hendrik Voorman en Johanna Zegers, t.w.
Wilhelmus Adrianus, geb. ca 1814 in Hoorn en Theodora Margaretha, geb ca 1823 te Hoorn
Beroep:
kleermaker
Religie:
RK
Hendrik trouwde (2) op 10-02-1811 in Hoorn (RK) met Johanna Zeegers (ovl. vr 1838).
Hij ging in ondertrouw (1) op 17-01-1795 in Hoorn met Hendrina Pieters (zie 29 hieronder).
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Hendrina: Datum attestatie: 01-02-1795

Datum huwelijksafkondiging:
17-01-1795
Plaats huwelijksafkondiging:
Hoorn
Datum attestatie:
01-02-1795
Attestatie voor:
Hoorn

Bruidegom:
Hendrik Voorman
Voornaam: Hendrik
Achternaam: Voorman
Burg. staat: jongeman
afkomstig uit: Steenveld

Bruid:
Henderijntje Pieters
Voornaam: Henderijntje
Patroniem: Pieters
Burg. staat: jongedochter
afkomstig uit: Hoorn
Toegangsnummer:
1702-17 Doop-, trouw- en begraafboeken Hoorn
Inventarisnummer:
70
Folio:
69
29 Hendrina Pieters, geboren in Hoorn. Hendrina is overleden op 12-11-1810 in Hoorn (Dubbeldebuurt).
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrik Hendriks Voorman, gedoopt op 20-02-1796 in Hoorn (zie 14).
II. Joes Voorman, geboren omstreeks 1798 in Hoorn, zoon van Hendrik Voorman (zie 28). Joes trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 06-01-1822 in Hoorn met Anna Maria Lammerts, ongeveer 28 jaar oud. Anna is geboren omstreeks 1794 in Hoorn.
III. Alida Voorman, dochter van Hendrik Voorman (zie 28). Zij is gedoopt op 18-04-1799 in Hoorn. Alida is overleden op 30-05-1873 in Horn, 74 jaar oud. Alida trouwde, 45 jaar oud, op 21-04-1844 in Hoorn met Paulus Weber, ongeveer 48 jaar oud. Paulus is geboren omstreeks 1796 in Hoorn.
IV. Wilhelmus Adrianus Voorman, zoon van Hendrik Voorman (zie 28). Hij is gedoopt op 13-10-1800 in Hoorn.
V. Maria Elisabeth Voorman, geboren omstreeks 1802 in Hoorn, dochter van Hendrik Voorman (zie 28). Maria is overleden op 24-09-1863 in Hoorn, ongeveer 61 jaar oud. Maria trouwde, ongeveer 39 jaar oud, op 09-05-1841 in Hoorn met Cornelis Waltering, ongeveer 42 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1799 in Hoorn. Cornelis is overleden vr 24-09-1863, ten hoogste 64 jaar oud.
VI. Henrica Wilhelmina Voorman, geboren omstreeks 1805 in Hoorn, dochter van Hendrik Voorman (zie 28). Henrica is overleden op 02-05-1865 in Hoorn, ongeveer 60 jaar oud. Henrica trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op 28-05-1837 in Hoorn met Antonius Ludovicus Bertrand, ongeveer 32 jaar oud. Antonius is geboren omstreeks 1805 in Hoorn.
VII. Gerardus Voorman, geboren omstreeks 1806 in Hoorn, zoon van Hendrik Voorman (zie 28). Gerardus is overleden op 12-10-1855 in Obdam, ongeveer 49 jaar oud.
30 Jan Theunisz. Schouten. Hij is gedoopt op 30-05-1773 in Schagen. Jan is overleden vr 1819 in Schagen, ten hoogste 46 jaar oud.
Hij trouwde met
31 Dieuwertje Huiberts/Jacobs?. Dieuwertje is overleden vr 1819 in Schagen.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Antje Jans Schouten, dochter van Jan Theunisz. Schouten (zie 30). Zij is begraven op 29-03-1798 in Schagen.
II. Aafje Jans Schouten, geboren omstreeks 1790, dochter van Jan Theunisz. Schouten (zie 30).
Notitie bij Aafje: Getrouwd 21-8-1814 te Schagen, 24 jaar oud. Vader Jan Schouten, moeder Dieuwertje Jacobs
III. Geertje Jans Schouten, gedoopt op 25-07-1794 in ’t Veld (Schagen) (zie 15).

Generatie 6 (oudouders)

32 Philip Neels/Nielens/Nelissen/Neelis, geboren op 07-07-1721 in Tongerloo/Zichem?. Philip is overleden op 28-12-1764 in Bergen op Zoom, 43 jaar oud.
Notitie bij Philip: Zoals in de 18e eeuw veel Vlamingen naar Nederland trokken o.a. vooral naar Bergen op Zoom i.v.m. de wederopbouw van verwoeste steden, trok ook Philip Neels naar BoZ. Hij vond er echter ander werk. Hij werd brouwersknecht bij de bierbrouwerij de "Blauwe Hand". Deze naam kan men herleiden tot een ander beroep. "Blauwe Hand" komt nl van de textielverwerking. Men gebruikte blauwsel hetgeen blauwe handen veroorzaakte.
Het blijkt dan ook dat deze brouwerij stond in de wijk waar het ambacht van het weven werd uitgevoerd. Daar hij brouwersknecht was en niet van Bergen op Zoom kon hij geen zelfstandig beroep uitoefenen, omdat hij hiervoor niet over het poorterschap beschikte.
Het schrijven waarin hij verzoekt om zijn poorterschap is bewaard gebleven:

8-11-1751 Aanvrage poorterschap van Philip Nelissen
Aan de Edele Wel Agtbare Heeren: Mijne Heeren Drossaard, Schouten, Burgermeesters, Schepenen en Raaden der Stad Bergen op Zoom.
Geeft met schuldige eerbied te kennen, Philip Nelissen, geboortig van Tongerloo, zijnde van de Roomsche Religie, getrouwd en heeft een kiond.
Dat hij, verzoeker, eenige tijd in den Brouwerij "de Blauwe Hand" gewerkt hebbende als brouwersknecht, zou willen besluiten om een borgerneering op te zetten.
Dan also niet het Borgerrecht bezit. So wendt zig verzoeker tot U Edele wel Agtbare ootmoedig Uw wel Edel Agtbare, verzoeker toestemming tot het Borgerschap tegen
prestatie van de gewoonelijke eed en betaling der leges daartoe vereist. Hetwelk doende

(Deze - en veel meer - informatie is afkomstig uit onderzoek van H. Nelissen en tot mij gekomen via een achter-achternicht Lidwien Nelissen die ik via dit stamboomonderzoek heb ontmoet. Ik ben haar dan ook grote dank verschuldigd voor de informatie die ik van haar mocht ontvangen).
Beroep:
brouwersknecht (bij bierbrouwerij de "Blauwe Hand")
Hij trouwde, 28 jaar oud, op 26-11-1749 in Bergen op Zoom met de 29-jarige Catharina van den Acker. Philip en Catharina gingen op 08-11-1749 in Bergen op Zoom in ondertrouw.
33 Catharina van den Acker. Zij is gedoopt op 25-12-1719 in Bergen op Zoom. Bij de doop van Catharina waren de volgende getuigen aanwezig: Catharina van der Peel en Jacobus Rem. Catharina is overleden op 18-03-1791 in Bergen op Zoom, 71 jaar oud.
Notitie bij Catharina: Mogelijk heeft zij ook een zus Joanna en een broer Theodorus
Catharina trouwde (1), ten hoogste 30 jaar oud, vr 1749 met Antony Luyten/Lauten.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Joanna Nielens, dochter van Philip Neels/Nielens/Nelissen/Neelis (zie 32). Zij is gedoopt op 10-12-1750 in Bergen op Zoom [bron: Doopboek RK parochie 1747-1755]. Bij de doop van Joanna was de volgende getuige aanwezig: Joanna van den Acker.
II. Joannes Baptista Rumoldus Nilisse, zoon van Philip Neels/Nielens/Nelissen/Neelis (zie 32). Hij is gedoopt op 18-01-1752 in Bergen op Zoom. Bij de doop van Joannes waren de volgende getuigen aanwezig: Joanna van den Acker, Joannes van Bouchout en Joanna Mutser.
III. Michal/Michiel Nelissen, geboren op 19-08-1754 in Bergen op Zoom (zie 16).
IV. Arnoldus Cornelissen (Nelen), zoon van Philip Neels/Nielens/Nelissen/Neelis (zie 32). Hij is gedoopt op 11-12-1756 in Bergen op Zoom. Bij de doop van Arnoldus waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Gabriels en Arnoldus la Rose.
V. Bernardus Nelissen, zoon van Philip Neels/Nielens/Nelissen/Neelis (zie 32). Hij is gedoopt op 28-06-1760 in Bergen op Zoom [bron: Doopboek RK parochie 1750-1767]. Bij de doop van Bernardus waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Gabriels en Bernardus Vermeulen.
VI. Dominicus Nelisse, zoon van Philip Neels/Nielens/Nelissen/Neelis (zie 32). Hij is gedoopt op 05-04-1762 in Bergen op Zoom [bron: Doopboek RK parochie 1750-1767]. Bij de doop van Dominicus waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Gabriels en Dominicus Olivier.
34 Godefridus van Roosendaal. Hij is gedoopt op 28-05-1712 in Oudenbosch. Bij de doop van Godefridus waren de volgende getuigen aanwezig: Petrus van Roosendaal en Anna Gol (1690-1748) [zie 138,III] [tante moederszijde]. Godefridus is overleden op 19-07-1770 in Oudenbosch, 58 jaar oud. Hij is begraven op 23-07-1770.
Notitie bij Godefridus: Oudenbosch, transcriptie hoofdgeld 1770:

Godefridus van Roosendaal 1-0
Janna Blommers, vrouw 1-0
Jan van Rosendaal, zoon 1-0
Anna van Rosendaal, dochter 1-0
Josep van Rosendaal, zoon 1-0
Cornelis van Rosendaal, zoon 1-0
Bregitta van Rosendaal, dochter 0-1
Elisabet van Rosendaal, dochter 0-1
Marynis van Rosendaal, zoon 0-1
Antony van Rosendaal, zoon 0-1
Jan Joosten van Rosendaal, vader 1-0

Toelichting:
Alle gegevens zijn ingevoerd, dus het orgineel bevat niet meer informatie. Alle leden behorend tot 1 "gezin" zijn bij elkaar genoteerd. U treft achtereenvolgens aan: voornaam, evt.
patroniem, familienaam, relatie t.o.v. het gezinshoofd, boven/beneden de 16 jaar (1-0 betekent dus boven de 16 jaar), evt. daarna nog bijzonderheden.
Practisch ieder persoon staat genoteerd als 1-0 of 0-1. Daarop zijn twee uitzonderingen; nl. de notatie van een weduwe, bijv:
"Cornelia van Eekelen, weduwe van Antony Maetjes 1-0".
Dit is genoteerd als 2 personen, nl.
"Antony Maetjes, overl.man 0-0"
"Cornelia van Eekelen, weduwe 1-0"
en van een vrouw met vermelding van haar man, maar waar niet voor de man is betaald.
"Adriana Dam, vr.v. Marijn Hellemonts 1-0"
Dit is genoteerd als
"Marijn Hellemonts, man 0-0 [ afwezig ]"
"Adriana Dam, vrouw 1-0"
Door de man als "0-0" te noteren klopt het rekensommetje nog.

Dit moet dus nog voor het overlijden van Godefridus zijn geweest dus in de 1e helft van 1770. Vader Jan Joosten leefde dus ook nog gezien de notering 1-0 en woonde bij het gezin in.
Godefridus trouwde (2), 47 jaar oud, op 20-04-1760 in Oudenbosch met Johanna van Blommerden.
Hij trouwde (1), 26 jaar oud, op 09-11-1738 in Oudenbosch met de 29-jarige Elizabeta Molenaars (zie 35 hieronder). Godefridus en Elizabeta gingen op 25-10-1738 in Oudenbosch in ondertrouw.
35 Elizabeta Molenaars. Zij is gedoopt op 27-09-1709 in Oudenbosch. Elizabeta is overleden op 15-12-1756 in Oudenbosch, 47 jaar oud. Zij is begraven op 20-12-1756.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Joannes van Roosendaal, geboren op 10-01-1739 in Oudenbosch, zoon van Godefridus van Roosendaal (zie 34). Joannes is overleden na 1788, minstens 49 jaar oud.
II. Adrianus van Roosendaal, geboren op 25-07-1740 in Oudenbosch, zoon van Godefridus van Roosendaal (zie 34). Adrianus is overleden na 1781, minstens 41 jaar oud.
III. Cornelia van Roosendaal, geboren op 12-11-1742 in Oudenbosch, dochter van Godefridus van Roosendaal (zie 34). Cornelia is overleden na 1797, minstens 55 jaar oud.
IV. Agatha van Roosendaal, geboren op 16-03-1745 in Oudenbosch, dochter van Godefridus van Roosendaal (zie 34). Agatha is overleden op 13-03-1812 in Bergen op Zoom, 66 jaar oud.
V. Anna van Ro(o)sendaal, geboren op 05-06-1747 in Oudenbosch (zie 17).
VI. Josephus van Roosendaal, geboren op 10-02-1750 in Oudenbosch, zoon van Godefridus van Roosendaal (zie 34). Josephus is overleden na 1770, minstens 20 jaar oud.
VII. Cornelius van Roosendaal, geboren op 07-08-1752 in Oudenbosch, zoon van Godefridus van Roosendaal (zie 34). Cornelius is overleden na 1770, minstens 18 jaar oud.
36 Judocus Brackx, geboren omstreeks 1725.
Notitie bij Judocus: Er is een Judocus Brackx, ged. op 24-6-1696 in Staden (West-Vlaanderen,Belgi) en overl. 20-7-1758 ook in Staden. Misschien de vader van deze Judocus? Hij is tweemaal getrouwd geweest, op 29-7-1718 in Staden met Catharina van Hoorelbeke en op 28-9-1738 met Joanna Theresia Hindryckx,geb. 2-2-1706 te Klerken. Ouders van Joanna Theresia zijn: Joannes Hindryckx en Joanna Vandorpe
Hij trouwde met
37 Josina Bonne.
Kind uit dit huwelijk:
I. Joannes Andreas Brackx, geboren op 30-11-1751 in Antwerpen (zie 18).
38 Petrus Moerbeek/Mourbeek. Hij is gedoopt op 31-10-1698 in Bergen op Zoom.
Religie:
RK
Hij trouwde, 34 jaar oud, op 13-09-1733 in Bergen op Zoom met de 22-jarige Elisabeth Goortsen/Godefridus van Ackeren. Petrus en Elisabeth gingen op 29-08-1733 in Bergen op Zoom in ondertrouw.
Notitie bij het huwelijk van Petrus en Elisabeth: getrouwd met attestatie van Wouw
Ze zijn in ondertrouw gegaan in Begen op Zoom voor een gereformeerde predikant. Dit is wel opmerkelijk aangezien het een katholieke familie betreft.
Beiden waren Rooms en in de Buitenpoorterij alhier (BoZ) woonachtig. Misschien was dit de oorzaak dat zij voor een predikant in ondertrouw gingen en was dit een gevolg van de Staatse overheersing? Aldus een schrijven van het stadsarchief BoZ.
39 Elisabeth Goortsen/Godefridus van Ackeren. Zij is gedoopt op 27-01-1711 in Wouw.
Notitie bij de geboorte van Elisabeth: In het doopboek van Wouw reg. 3 staat bij haar doop de aantekening "onwettig" maar als Godefridus en Catharina haar ouders zijn waren ze gewoon getrouwd
Religie:
RK
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Petrus Moerbeek/Mourbeek, zoon van Petrus Moerbeek/Mourbeek (zie 38). Hij is gedoopt op 16-08-1734 in Halsteren. Bij de doop van Petrus waren de volgende getuigen aanwezig: Godefridus van Ackeren en Joanna Moerbeek.
II. Catharina Moerbeek/Mourbeek, geboren in Heerle, dochter van Petrus Moerbeek/Mourbeek (zie 38). Zij is gedoopt op 25-02-1736 in Wouw. Bij de doop van Catharina waren de volgende getuigen aanwezig: Anna van Ackeren en Leonardus Verbaaten.
III. Adrianus Moerbeek/Mourbeek, geboren in Heerle, zoon van Petrus Moerbeek/Mourbeek (zie 38). Hij is gedoopt op 12-09-1737 in Wouw. Bij de doop van Adrianus was de volgende getuige aanwezig: Catharina Gastelaers.
IV. Cornelius Moerbeek/Mourbeek, zoon van Petrus Moerbeek/Mourbeek (zie 38). Hij is gedoopt op 22-03-1740 in Halsteren. Bij de doop van Cornelius waren de volgende getuigen aanwezig: Leonardus Goortse van Ackeren en Adriana Deneij.
Notitie bij de geboorte van Cornelius: opm. bij geboorte: woonachtig in Noordgeest
V. Joannes Moerbeek/Mourbeek, zoon van Petrus Moerbeek/Mourbeek (zie 38). Hij is gedoopt op 25-06-1742 in Halsteren. Bij de doop van Joannes waren de volgende getuigen aanwezig: Catharina Lancen en Josephus Vosloo.
Notitie bij de geboorte van Joannes: opm. bij geb.: woonachtig in Noordgeest
VI. Antonius Moerbeek/Mourbeek, zoon van Petrus Moerbeek/Mourbeek (zie 38). Hij is gedoopt op 02-08-1745 in Bergen op Zoom. Bij de doop van Antonius waren de volgende getuigen aanwezig: Joanna Teunis en Joannes Verbaaten.
VII. Cornelia Moerbeek, gedoopt op 03-05-1753 in Bergen op Zoom (zie 19).
42 Dirck War(de)naar. Dirck trouwde (1) op 06-01-1733 in Medemblik met Guurtje Jans.
Hij trouwde (2) op 14-08-1740 in Medemblik met
43 Neeltje Claas.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Trijntje Dircks Warnaar, geboren in Opperdoes (zie 21).
II. Jan Dirckszn Warnaar, zoon van Dirck War(de)naar (zie 42). Hij is gedoopt op 19-04-1747 in Medemblik. Jan is overleden op 04-06-1824 in Opperdoes, 77 jaar oud.
III. Hendrik Dirks Warnaar, zoon van Dirck War(de)naar (zie 42). Hij is gedoopt op 29-09-1749 in Medemblik.
IV. Marijtje Dirks War(de)naar, geboren omstreeks 1753, dochter van Dirck War(de)naar (zie 42). Marijtje is overleden op 14-01-1816 in Opperdoes, ongeveer 63 jaar oud.
V. Elisabeth (Lijsbeth) War(de)naar, geboren in 1756 in Vesterop (Mnsterland), dochter van Dirck War(de)naar (zie 42). Elisabeth is overleden op 05-10-1826 in Nibbixwoud, 69 of 70 jaar oud.
48 Ari Janse Schut. Ari is overleden op 12-04-1768 in Beverwijk.
Notitie bij Ari: Aaghje en Jannetie zijn geboren voor het huwelijk. In de getypte dopen staat de naam van de vader niet vermeld, wel die van moeder. De vraag is of zij van Ari Schut zijn.
Hij trouwde op 31-10-1762 in Beverwijk met de 25-jarige
49 Aaltie Jans Oost(er)hout. Zij is gedoopt op 25-01-1737 in Beverwijk.
Notitie bij Aaltie: Aaghje en Jannetie zijn geboren voor het huwelijk. In de getypte dopen staat de naam van de vader niet vermeld, wel die van moeder. De vraag is of zij van Ari Schut zijn.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Aaghje Schut, zoon van Ari Janse Schut (zie 48). Hij is gedoopt op 02-04-1758 in Beverwijk. Bij de doop van Aaghje waren de volgende getuigen aanwezig: Truij Honing en Jan Oosthout.
Notitie bij Aaghje: Aaghje en Jannetie zijn geboren voor het huwelijk. In de getypte dopen staat de naam van de vader niet vermeld, wel die van moeder. De vraag is of zij van Ari Schut zijn.
II. Jannetie Schut, dochter van Ari Janse Schut (zie 48). Zij is gedoopt op 06-04-1760 in Beverwijk. Bij de doop van Jannetie was de volgende getuige aanwezig: Geertruij Oosthout.
Notitie bij Jannetie: Aaghje en Jannetie zijn geboren voor het huwelijk. In de getypte dopen staat de naam van de vader niet vermeld, wel die van moeder. De vraag is of zij van Ari Schut zijn.
III. Jan Ariens Schut, zoon van Ari Janse Schut (zie 48). Hij is gedoopt op 07-02-1763 in Beverwijk. Bij de doop van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Geertruij Horick en Jan Oosterhout. Jan is overleden op 04-10-1829 in Uitgeest, 66 jaar oud.
IV. Barent Schut, zoon van Ari Janse Schut (zie 48). Hij is gedoopt op 26-09-1764 in Beverwijk. Bij de doop van Barent waren de volgende getuigen aanwezig: Grietje Molenaar en Jan Oosterhout.
V. Arie Schut, gedoopt op 03-10-1766 in Beverwijk (zie 24).
54 Gerrard l’Orgie. Gerrard is overleden op 10-07-1782 in Avenhorn.
Hij trouwde met
55 Cornelia Klumoers. Cornelia is overleden in 1795 in Amsterdam (Gasthuis).
Kind uit dit huwelijk:
I. Cornelis (Keetje) l’Orgie/la Horsie/La Korsie (zie 27).
60 Theunis Cornelisz Schouten. Hij is gedoopt op 30-07-1730 in Schagen. Theunis is overleden, 58 jaar oud. Hij is begraven op 31-01-1789 in Schagen.
Notitie bij overlijden van Theunis: Aangegeven door zoon Adrianus
Hij trouwde met Catharina van der Burgh.
Notitie bij het huwelijk van Theunis en Catharina: Er zijn nog 2 kinderen gedoopt van Catharina van der Burg. De vader is aangeduid als Theunis Cornelis Tweeling (12-10-1755 Cornelis) en Theunis Tweeling (19-3-1758 Antje). Zijn dit ook gewoon kinderen van Theunis (Schouten) en Catharina? Waarschijnlijk wel, gezien de achternaam van de moeder van Theunis. Mogelijk is hij met die achternaam genoteerd.
61 Catharina van der Burgh. Catharina is overleden op 11-09-1778 in Schagen.
Notitie bij overlijden van Catharina: overlijden aangegeven door Aris Rooker. Vermelding bij aangifte: huijsvrouw van Theun
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Theunis Schouten, zoon van Theunis Cornelisz Schouten (zie 60). Hij is begraven op 13-06-1770 in Schagen.
Notitie bij overlijden van Theunis: Aangegeven door vader Theunis Schouten
II. Cornelis Schouten, zoon van Theunis Cornelisz Schouten (zie 60). Hij is gedoopt op 12-10-1755 in Schagen.
III. Antje Schouten, dochter van Theunis Cornelisz Schouten (zie 60). Zij is gedoopt op 19-03-1758 in Schagen.
IV. [vader:waarschijnlijk] Adrianus Schouten, zoon van [waarschijnlijk] Theunis Cornelisz Schouten (zie 60). Hij is gedoopt op 23-11-1760 in Schagen.
V. Cornelis Schouten, zoon van Theunis Cornelisz Schouten (zie 60). Hij is gedoopt op 25-03-1764 in Schagen.
VI. Rens Schouten, zoon van Theunis Cornelisz Schouten (zie 60). Hij is gedoopt op 03-02-1768 in Schagen. Rens is overleden, 12 jaar oud. Hij is begraven op 07-11-1780 in Schagen.
Notitie bij overlijden van Rens: Aangegeven door vader Theunis
VII. Jan Teunisz Schouten, zoon van Theunis Cornelisz Schouten (zie 60). Hij is gedoopt op 25-03-1770 in Schagen. Jan is overleden, 10 jaar oud. Hij is begraven op 18-11-1780 in Schagen.
Notitie bij overlijden van Jan: Er is een Jan Theunisz Schouten begragen op 18-11-1780 te Schagen en aangegeven door "sijn broeder" Adrianus Schouten. Als dit deze Jan is waarom is de 2e zoon dan ook Jan genoemd? Meestal kreeg een kind pas dezelfde naam als het eerste kind al was overleden.
VIII. Jan Theunisz. Schouten, gedoopt op 30-05-1773 in Schagen (zie 30).

Generatie 7 (oudgrootouders)

64 Jacques Neels. Hij is gedoopt op 30-08-1690.
Notitie bij Jacques: Jacques Neels staat wel vermeld in de alfabetische klappers. Zijn vrouw Anne van D(e)ijck is een dochter van Adriaan van D(e)ijck en Maria Schuyten.
Religie:
RK
Hij trouwde met
65 Anne van D(e)ijck. Zij is gedoopt op 02-02-1682 in Zichem (B).
Notitie bij de geboorte van Anne: Zichem heet tegenwoordig Scherpenheuvel
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Michel Neels, zoon van Jacques Neels (zie 64). Hij is gedoopt op 25-01-1718 in Zichem (B).
II. Philip Neels/Nielens/Nelissen/Neelis, geboren op 07-07-1721 in Tongerloo/Zichem? (zie 32).
III. Elisabeth Neels, dochter van Jacques Neels (zie 64). Zij is gedoopt op 25-10-1731 in Zichem (B).
66 Torsijn/Torsini van den Acker.
Notitie bij Torsijn/Torsini: Broers Michael en Hendricus? Ik heb een vermoeden dat hij afkomstig is uit Belgi. Antwerpen wellicht? Of Zichem?
Hij trouwde met
67 Antonia Rem/Ren.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. [vader:waarschijnlijk] Johanna van den Acker, geboren in Bergen op Zoom, dochter van [waarschijnlijk] Torsijn/Torsini van den Acker (zie 66). Johanna is overleden op 15-05-1794 in Rotterdam. Zij is begraven op 19-05-1794 in Rotterdam. Johanna trouwde op 05-11-1752 in Rotterdam met Dominicus Olivier Bermon, nadat zij op 19-10-1752 in Rotterdam in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Johanna en Dominicus: Bruidegom Dominicus Olivier Bermon weduwnaar van , van Utregt
Bruid Johanna van den Acker , jongedochter , van Bergen Op Ten Zoom

Plaats Rotterdam
Datum trouwen 05-11-1752
Datum ondertrouw 19-10-1752
Dominicus is geboren in Utrecht.
II. Michael van den Acker, zoon van Torsijn/Torsini van den Acker (zie 66). Hij is gedoopt op 10-11-1715 in Bergen op Zoom. Bij de doop van Michael waren de volgende getuigen aanwezig: Michael van den Acker, Maria van Lil, Jacobus Ren en Martina Willekens.
III. Catharina van den Acker, gedoopt op 25-12-1719 in Bergen op Zoom (zie 33).
IV. Torsijn van den Acker, zoon van Torsijn/Torsini van den Acker (zie 66). Hij is gedoopt op 11-12-1722 in Bergen op Zoom. Bij de doop van Torsijn waren de volgende getuigen aanwezig: Henricus van den Acker, Jacobus Eems en Maria van Lil.
V. Maria Tousijni van den Acker, dochter van Torsijn/Torsini van den Acker (zie 66). Zij is gedoopt op 18-10-1725 in Bergen op Zoom. Bij de doop van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Jacobus Kempenaer en Maria de Vivi.
68 Joannes Joosten van Ro(o)sendael. Hij is gedoopt op 24-12-1680 in Oudenbosch.
Notitie bij de geboorte van Joannes: Tekst doopboek:
24 Decembris Baptizatus est Joannes filius legitimus Judoci Cornelissen et Aldegundis Diercksen Suscepit Cornelius Joosten nomine Adriani Mast et Anna Maes nomine Dorothea Diercksen

Kind:Joannes Cornelissen
Geslacht:Man
Vader:Judocus Cornelissen
Moeder:Aldegundis Dierckxen
Gebeurtenis:Doop
Datum:dinsdag 24 december 1680
Religie:RK
Gebeurtenisplaats:Oudenbosch
Joannes is overleden, 97 jaar oud. Hij is begraven op 10-08-1778 in Breda.
Notitie bij overlijden van Joannes: Cornelia Gol relatie op maandag 10 augustus 1778 Breda
Plaats: Breda
Bron: GABreda
Gezindte: RK
DTB-nr: Afd. III-103, inv.nr. 82
, folio: 009/010 v/r
Begraafdatum: 1778-08-10
Soort bron: begraafboek Brugstraat 1776-1810
Naam begravene: Johannes van Rosendaal
Man/Vrouw: m
Relatie: Gehuwd met
Naam relatie: Cornelia Gol
Opmerkingen: Johannes van Rosendaal oud 98 jaar, uit Oudenbosch, zoon van Josephus van Rosendaal uit Oudenbosch, en Aldegundis N.N., Gehuwd met Cornelia Gol uit Gastel, uit het huw. zeven kinderen waarvan zes in leven: 1e Josephus, 2e Aldegundis, 3e Godefridus, die elf kinderen nalaat, 4e Cornelius, ongehuwd overleden en 5e Jacoba, ongehuwd. 6e Arnoldus, 7e Adriana, ad 1 Josephus, die gehuwd is met Anna Pebergen, uit dit huw. zeven kinderen die in leven zijn, Cornelia, Adriana, Maria Anna, Catharina, Adrianus, Ad 2 Aldegundis gehuwd met Lambertus Campem in Rosendaal, uit dit huw. zes kinderen,Cornelius, Cornelia, Johannes, Lucas,Josephus, en Anna. Ad 6 Arnoldus, gehuwd met Anna Steencamp, uit Prinsenhage,uit dit huw. twee kinderen die overleden zijn. Ad 7 Adriana, gehuwd met Josephus van den Broek uit Breda,die twee kinderen nalaten, Johannes en Cornelia. Parochie H. Barbara, Brugstraat.

Bron: Begraven rk Brugstraat 1776-1810

Archief: III-103 inventarisnummer 82

Parochie Hl. Barbara te Breda

Hieruit zou je kunnen concluderen dat Jacoba en Norbertus geen kinderen waren van dit echtpaar. Maar in beide doopaktes staan Joannes van Roosendael en Cornelia Gol als ouders vermeld.
Wel heb ik de genoemde zoon Arnoldus niet kunnen vinden in de doopboeken.
Joannes trouwde (2), 54 jaar oud, op 14-03-1735 in Oudenbosch met Lisebet van Beek.
Hij trouwde (1), 29 jaar oud, op 07-01-1710 in Oud en Nieuw Gastel met de 22-jarige Cornelia Gol (zie 69 hieronder). Joannes en Cornelia gingen op 21-12-1709 in ondertrouw.
69 Cornelia Gol, geboren op 26-12-1687 in Oud Gastel. Cornelia is overleden op 11-04-1732 in Oudenbosch, 44 jaar oud. Zij is begraven op 14-04-1732.
Notitie bij overlijden van Cornelia: Cornelia Gol relatie op maandag 10 augustus 1778 Breda
Plaats: Breda
Bron: GABreda
Gezindte: RK
DTB-nr: Afd. III-103, inv.nr. 82
, folio: 009/010 v/r
Begraafdatum: 1778-08-10
Soort bron: begraafboek Brugstraat 1776-1810
Naam begravene: Johannes van Rosendaal
Man/Vrouw: m
Relatie: Gehuwd met
Naam relatie: Cornelia Gol
Opmerkingen: Johannes van Rosendaal oud 98 jaar, uit Oudenbosch, zoon van Josephus van Rosendaal uit Oudenbosch, en Aldegundis N.N., Gehuwd met Cornelia Gol uit Gastel, uit het huw. zeven kinderen waarvan zes in leven: 1e Josephus, 2e Aldegundis, 3e Godefridus, die elf kinderen nalaat, 4e Cornelius, ongehuwd overleden en 5e Jacoba, ongehuwd. 6e Arnoldus, 7e Adriana, ad 1 Josephus, die gehuwd is met Anna Pebergen, uit dit huw. zeven kinderen die in leven zijn, Cornelia, Adriana, Maria Anna, Catharina, Adrianus, Ad 2 Aldegundis gehuwd met Lambertus Campem in Rosendaal, uit dit huw. zes kinderen,Cornelius, Cornelia, Johannes, Lucas,Josephus, en Anna. Ad 6 Arnoldus, gehuwd met Anna Steencamp, uit Prinsenhage,uit dit huw. twee kinderen die overleden zijn. Ad 7 Adriana, gehuwd met Josephus van den Broek uit Breda,die twee kinderen nalaten, Johannes en Cornelia. Parochie H. Barbara, Brugstraat.

Bron: Begraven rk Brugstraat 1776-1810

Archief: III-103 inventarisnummer 82

Parochie Hl. Barbara te Breda

Vreemd dat hier staat dat hij nog gehuwd zou zijn met Cornelia terwijl hij toch in 1735 getrouwd is met Lisebet van Beek. Bij de transcriptie hoofdgeld in 1770 komt Cornelia ook niet voor bij het gezin van Roosendael. Wel vader Jan Joosten woont in bij het gezin van zoon Godefridus in 1770, maar Cornelia wordt daar niet genoemd dus dan is wel aan te nemen dat zij dan niet meer in leven is en dat ook Lisebet is overleden. In de ondertrouwakte van 29 januari 1735 staat ook dat Jan Joosten weduwnaar was van Cornelia Gol.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Josephus van Rosendael, zoon van Joannes Joosten van Ro(o)sendael (zie 68). Bij de geboorteaangifte van Josephus was de volgende getuige aanwezig: Adriana Guillelmus Goorden Metselaers (1660-1712) [zie 139] [grootmoeder moederszijde]. Hij is gedoopt op 07-11-1710 in Oudenbosch.
Notitie bij de geboorte van Josephus: Ingeschreven na 23-11-1710
II. Godefridus van Roosendaal, gedoopt op 28-05-1712 in Oudenbosch (zie 34).
III. Aldegundis van Rosendael, dochter van Joannes Joosten van Ro(o)sendael (zie 68). Zij is gedoopt op 02-04-1714 in Oudenbosch. Bij de doop van Aldegundis waren de volgende getuigen aanwezig: Antonius van Blerck en Maria Ram. Aldegundis is overleden vr 31-03-1715 in Oudenbosch, ten hoogste 11 maanden oud.
IV. Aldegundis van Rosendael, dochter van Joannes Joosten van Ro(o)sendael (zie 68). Zij is gedoopt op 31-03-1715 in Oudenbosch. Bij de doop van Aldegundis waren de volgende getuigen aanwezig: Jodocus Boemans en Antonia Gol (1698-1778) [zie 138,VI] [tante moederszijde].
V. Adriana van Rosendael, dochter van Joannes Joosten van Ro(o)sendael (zie 68). Zij is gedoopt op 24-11-1717 in Oudenbosch.
VI. Cornelius van Rosendael, zoon van Joannes Joosten van Ro(o)sendael (zie 68). Hij is gedoopt op 05-12-1720 in Oudenbosch. Bij de doop van Cornelius waren de volgende getuigen aanwezig: Josefina van Doren en Cornelius van der Maden.
VII. Jacoba van Rosendael, dochter van Joannes Joosten van Ro(o)sendael (zie 68). Zij is gedoopt op 17-07-1723 in Oudenbosch. Bij de doop van Jacoba waren de volgende getuigen aanwezig: Norbertus van den Elshout en Joanna Leenheer.
VIII. Norbertus Michael van Rosendael, zoon van Joannes Joosten van Ro(o)sendael (zie 68). Hij is gedoopt op 08-03-1727 in Oudenbosch. Bij de doop van Norbertus waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelius Aertssen en Maria van den Elshout.
70 Adrianus Antonius Molenaers. Hij is gedoopt op 07-09-1685 in Etten Leur [bron: Deel Rooms-Katholiek doopboek 1667-1693 Etten-Leur 8039 3].
Hij trouwde, 23 jaar oud, op 13-01-1709 in Oud en Nieuw Gastel met de 31-jarige Eeghtjen (Agatha) Piters (Peeters) Blommaerts. Adrianus en Eeghtjen gingen op 06-01-1709 in Oud en Nieuw Gastel in ondertrouw.
Notitie bij het huwelijk van Adrianus en Eeghtjen: Ook een huwelijk gevonden in archief West-Brabant van Adriaen Antoni Molenaers met Aegje Pietersen Blommers op 27-1-1709 in Dinteloord. Dit was het officile huwelijk in hun eigen woonplaats
71 Eeghtjen (Agatha) Piters (Peeters) Blommaerts. Zij is gedoopt op 20-05-1677 in Oude Tonge. Bij de doop van Eeghtjen waren de volgende getuigen aanwezig: Judith Apollinaris en Meeus Apollinarus.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Elizabeta Molenaars, gedoopt op 27-09-1709 in Oudenbosch (zie 35).
II. Magdalena Molenaers, dochter van Adrianus Antonius Molenaers (zie 70). Zij is gedoopt op 26-08-1712 in Hoeven. Magdalena is overleden op 26-08-1747 in Oudenbosch, 35 jaar oud. Zij is begraven op 28-08-1747 in Oudenbosch. Magdalena trouwde, 27 jaar oud, op 24-04-1740 in Oudenbosch met Adrianus Janssen de Groen, 27 jaar oud. Hij is gedoopt op 08-03-1713 in Oudenbosch. Adrianus is overleden op 13-05-1799 in Oudenbosch, 86 jaar oud.
76 Petrus Adriaensen Moerbeeck.
Hij is de biologische vader van het kind van
77 Cornelia Janssen Velthoven.
Kind van Petrus en Cornelia:
I. Petrus Moerbeek/Mourbeek, gedoopt op 31-10-1698 in Bergen op Zoom (zie 38).
78 Godefridus Adriaensen van Acker(en). Godefridus is overleden op 14-12-1747 in Wouw. Godefridus trouwde (2) op 06-04-1732 in Wouw met Catharina Adriaenssen Lanssen.
Hij trouwde (1) op 03-05-1705 in Wouw met
79 Catharina Janssen Verhaert. Catharina is overleden op 18-08-1730 in Wouw.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Adrianus van Acker(en), zoon van Godefridus Adriaensen van Acker(en) (zie 78). Hij is gedoopt op 30-12-1705 in Wouw.
II. Joannes van Acker(en), zoon van Godefridus Adriaensen van Acker(en) (zie 78). Hij is gedoopt op 18-12-1706 in Wouw.
III. Leonardus van Acker(en), zoon van Godefridus Adriaensen van Acker(en) (zie 78). Hij is gedoopt op 11-03-1708 in Wouw. Leonardus is overleden vr 15-01-1709, ten hoogste 10 maanden oud.
IV. Leonardus van Acker(en), zoon van Godefridus Adriaensen van Acker(en) (zie 78). Hij is gedoopt op 15-01-1709 in Wouw.
V. Elisabeth Goortsen/Godefridus van Ackeren, gedoopt op 27-01-1711 in Wouw (zie 39).
VI. Anna Goortse van Acker(en), dochter van Godefridus Adriaensen van Acker(en) (zie 78). Zij is gedoopt op 04-12-1712 in Wouw. Anna is overleden vr 05-04-1714, ten hoogste 1 jaar oud.
VII. Anna Goortse van Acker(en), dochter van Godefridus Adriaensen van Acker(en) (zie 78). Zij is gedoopt op 05-04-1714 in Wouw. Anna is overleden op 06-06-1796 in Nieuw Moer,Kalmthout, Antwerpen (B), 82 jaar oud.
VIII. Adriana van Acker(en), dochter van Godefridus Adriaensen van Acker(en) (zie 78). Zij is gedoopt op 07-09-1716 in Wouw.
98 Jan Janse Oost(er)hout. Jan is overleden op 20-01-1771 in Beverwijk.
Notitie bij Jan: Heeft waarschijnlijk een broer genaamd Barent
Hij trouwde op 29-04-1736 in Beverwijk met de 22-jarige
99 Aaghje Jans Manneveld. Zij is gedoopt op 05-11-1713 in Beverwijk. Bij de doop van Aaghje was de volgende getuige aanwezig: Sijmen Hendricks.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Aaltie Jans Oost(er)hout, gedoopt op 25-01-1737 in Beverwijk (zie 49).
II. Neeltie Jans Oosthout, dochter van Jan Janse Oost(er)hout (zie 98). Zij is gedoopt op 22-05-1739 in Beverwijk. Bij de doop van Neeltie was de volgende getuige aanwezig: Sijtie Hendrikx.
III. Jan Janse Oosthout, zoon van Jan Janse Oost(er)hout (zie 98). Hij is gedoopt op 26-08-1741 in Beverwijk. Bij de doop van Jan was de volgende getuige aanwezig: Sijtie Hendrikx.
120 Cornelis Teunisz. Schouten (Boon). Hij is gedoopt op 21-03-1700 in Schagen. Cornelis is overleden op 14-10-1752 in Schagen, 52 jaar oud.
Hij trouwde, 26 jaar oud, op 17-01-1727 in Schagen met de 21 of 22-jarige
121 Maartje Dirks Tweeling, geboren in 1705. Maartje is overleden op 09-09-1779, 73 of 74 jaar oud.
Notitie bij Maartje: Notitie bij Maartje: Zij is getrouwd (2) Schagen 7 juli 1753 met Dirk Sijmonsz Hil, begraven Schagen 28 april 1758. Zij is getrouwd (3) Schagen 23 december 1759 met Jacob Jansz Leen.
ORA 5905 Schagen, d.d. 24-2-1763. Compareerde Jacob Leen wonende op de Plaats alhier, in huwelijk hebbende Maartje Dirks Tweelink die voormaals weduwe was van Cornelis Theunisz Schouten alhier overleden, dewelke mits deze verklaarde verkocht te hebben aan Dirk Cornelisz Schouten mede alhier een huis met erf staande op de Plaats alhier waarin hij verkoper thans woont, voor fl. 100,0,0. Zij mogen er blijven wonende totdat de koper komt te trouwen of begeert alleen te gaan wonen.
Maartje trouwde (2), 47 of 48 jaar oud, op 07-07-1753 in Schagen met Dirk Sijmonsz Hil (ovl. 1758). Maartje trouwde (3), 53 of 54 jaar oud, op 23-12-1759 in Schagen met Jacob Jansz Leen.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Theunis Cornelisz Schouten, gedoopt op 30-07-1730 in Schagen (zie 60).
II. Maartje Schouten (Boon), dochter van Cornelis Teunisz. Schouten (Boon) (zie 120). Zij is gedoopt op 18-05-1732 in Schagen. Maartje is overleden op 09-02-1813, 80 jaar oud.
III. Dirk Schouten (Boon), zoon van Cornelis Teunisz. Schouten (Boon) (zie 120). Hij is gedoopt op 17-11-1737 in Schagen.
Notitie bij Dirk: Notitie bij Dirk: Hij is getrouwd Schagen 29 januari 1764 met Dieuwertje Dirks Mamus, van Barsingerhorn.

Generatie 8 (oudovergrootouders)

128 Pierre Neels.
Notitie bij Pierre: Uit de volkstelling op 12 juni 1709 bleek dat ze in Zichem woonden en 5 kinderen hadden:
Peeter Neels ende Margriet Stalmans gehuijsschen vijff kinderen.
Tevens werd de voorraad van tarwe, koren, spelt, zomergerst, haver, boekwijt, bonen, erwten en vitsen (linzen?) geteld. Het gezin Neels had alleen 7 personen en geen graansoorten. Ook geen knecht of dienstmeid.

Volgens de alfabetische klappers komen Pierre Neels en Marguerette Stalmans niet voor te Zichem. Zij zijn zich waarschijnlijk later te Zichem gaan vestigen. Ook in 1 der omliggende dorpen, zoals Scherpenheuvel staan zij niet vermeld. Geboortedata zijn dus niet belend. Men kan aannemen rond +/- 1650.

Verder nog gevonden een huwelijk tussen Maria Neels en Joannes Sionges te Zichem, 17-10-1688.

Bij de volkstelling van 1755 te Zichem: Isaac Neels met vrouw en 1 kind (10 maanden).
Hij trouwde op 15-02-1689 in Zichem (B) met
129 Marguerite Stalmans.
Notitie bij Marguerite: Uit familysearch:
Helena Stalmans: overleden 25-5-1723 te Scherpenheuvel, gehuwd 10-8-1695 met Jodocus van Gossen te Scherpenheuvel.
Is Helena de zus van Marguerite?

Uit de volkstelling op 12 juni 1709 bleek dat ze in Zichem woonden en 5 kinderen hadden:
Peeter Neels ende Margriet Stalmans gehuijsschen vijff kinderen.
Tevens werd de voorraad van tarwe, koren, spelt, zomergerst, haver, boekwijt, bonen, erwten en vitsen (linzen?) geteld. Het gezin Neels had alleen 7 personen en geen graansoorten. Ook geen knecht of dienstmeid.

Volgens de alfabetische klappers komen Pierre Neels en Marguerette Stalmans niet voor te Zichem. Zij zijn zich waarschijnlijk later te Zichem gaan vestigen. Ook in 1 der omliggende dorpen, zoals Scherpenheuvel staan zij niet vermeld. Geboortedata zijn dus niet belend. Men kan aannemen rond +/- 1650.

Verder uit de volkstelling van 12 juni 1709 in Zichem:
- Machiel/Michael Stalmans ende Maria Cuypers ende twee kinderen. Hw. Testelt 3-4-1696.
Het gezin woonde buiten de stad zeer waarschijnlijk richting Averbode-Okselaar.
- Weduwe Anna Stalmans ende drije kinderen. Waarschijnlijk gehuwd geweest met Joannes Willems, Averbode 6-2-1689
Gezin woonde buiten de stad, waarschijnlijk Averbode
- Guillam Stalmans ende Catharine de Wit gehuijsschen ende acht kinderen
Kind uit dit huwelijk:
I. Jacques Neels, gedoopt op 30-08-1690 (zie 64).
130 Adriaan van D(e)ijck.
Hij is de biologische vader van het kind van
131 Maria Schuyten.
Kind van Adriaan en Maria:
I. Anne van D(e)ijck, gedoopt op 02-02-1682 in Zichem (B) (zie 65).
134 [waarschijnlijk] Joannes (van) Ren.
Hij trouwde met
135 [waarschijnlijk] Catharina Janssen.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. [waarschijnlijk] Antonia Rem/Ren (zie 67).
II. Jacobus (van) Ren, zoon van Joannes (van) Ren (zie 134). Hij is gedoopt op 02-11-1677 in Bergen op Zoom. Bij de doop van Jacobus waren de volgende getuigen aanwezig: Jacobus en Petronella.
III. Philippus (van) Ren, zoon van Joannes (van) Ren (zie 134). Hij is gedoopt op 20-04-1680 in Bergen op Zoom. Bij de doop van Philippus waren de volgende getuigen aanwezig: Catharina Cornelis en Phillippus van der Straeten.
136 Josephus/Judocus Cornelissen Roosendael.
Hij trouwde met
137 [waarschijnlijk] Allagonda Dirxsen van Masijck.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. [vader:waarschijnlijk] Balthazar Joosten van Roosendael, zoon van [waarschijnlijk] Josephus/Judocus Cornelissen Roosendael (zie 136). Balthazar trouwde op 26-10-1704 in Oudenbosch met Margaretha de With.
II. [moeder:waarschijnlijk] Joannes Joosten van Ro(o)sendael, gedoopt op 24-12-1680 in Oudenbosch (zie 68).
III. Catharina van Roosendael, dochter van Josephus/Judocus Cornelissen Roosendael (zie 136). Zij is gedoopt op 27-06-1682 in Oudenbosch.
IV. Petrus Roosendael, zoon van Josephus/Judocus Cornelissen Roosendael (zie 136). Hij is gedoopt op 18-05-1685 in Oudenbosch.
138 Godefridus Jacobus Gol. Hij is gedoopt op 18-11-1650 in Oud Gastel. Godefridus is overleden op 15-11-1699 in Oud Gastel, 48 jaar oud.
Hij trouwde, 32 jaar oud, op 24-04-1683 in Oud Gastel met de 23-jarige Adriana Guillelmus Goorden Metselaers. Godefridus en Adriana gingen op 03-04-1683 in Oud Gastel in ondertrouw.
139 Adriana Guillelmus Goorden Metselaers. Zij is gedoopt op 16-03-1660 in Oud Gastel. Adriana is overleden op 03-02-1712 in Oud Gastel, 51 jaar oud.
Getuige bij:
geboorteaangifte Josephus van Rosendael (geb. 1710) [zie 68,I]    [grootmoeder moederszijde]
Adriana trouwde (2), 40 jaar oud, op 27-12-1700 in Oud Gastel met Gullielmus Schouw (1675-1715), 25 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jacobus Gol, zoon van Godefridus Jacobus Gol (zie 138). Hij is gedoopt op 21-01-1684 in Oud Gastel.
II. Cornelia Gol, geboren op 26-12-1687 in Oud Gastel (zie 69).
III. Anna Gol, dochter van Godefridus Jacobus Gol (zie 138). Zij is gedoopt op 22-08-1690 in Oud Gastel. Anna is overleden op 04-09-1748 in Oudenbosch, 58 jaar oud. Zij is begraven op 07-09-1748 in Oudenbosch.
Getuige bij:
28-05-1712     doop Godefridus van Roosendaal (1712-1770) [zie 34]    [tante moederszijde]
Anna trouwde met Josephus Antonius van Blerck. Hij is gedoopt op 17-06-1688 in Oudenbosch. Josephus is overleden op 06-02-1749 in Oudenbosch, 60 jaar oud. Hij is begraven op 08-02-1749 in Oudenbosch.
IV. Jakemina Gol, dochter van Godefridus Jacobus Gol (zie 138). Zij is gedoopt op 18-04-1693 in Oud Gastel. Jakemina is overleden op 18-04-1708 in Oud Gastel, 15 jaar oud.
V. NN Gol, geboren op 27-08-1696 in Oud Gastel, zoon van Godefridus Jacobus Gol (zie 138). NN is overleden op 27-08-1696 in Oud Gastel, geen dag oud.
VI. Antonia Gol, dochter van Godefridus Jacobus Gol (zie 138). Zij is gedoopt op 19-03-1698 in Oud Gastel. Antonia is overleden op 03-04-1778 in Oudenbosch, 80 jaar oud. Zij is begraven op 07-04-1778 in Oudenbosch.
Getuige bij:
31-03-1715     doop Aldegundis van Rosendael (geb. 1715) [zie 68,IV]    [tante moederszijde]
140 Antonius Marijnis Molenaers. Hij is gedoopt op 13-12-1652 in Hoeven. Antonius trouwde (2), 37 jaar oud, op 04-11-1690 in Etten Leur met Jacoba Marijnis Sips.
Hij trouwde (1), 21 jaar oud, op 20-05-1674 in Etten Leur met de 23-jarige Elisabeth Adriaensen van de Riet (zie 141 hieronder). Antonius en Elisabeth gingen op 26-04-1674 in Etten Leur in ondertrouw [bron: Deel Rooms-Katholiek doopboek 1667-1693 Etten-Leur 8039 3].
141 Elisabeth Adriaensen van de Riet. Zij is gedoopt op 15-03-1651 in Etten Leur [bron: Rooms-Katholiek doopboek 1634-1667 Etten-Leur 8039 6]. Bij de doop van Elisabeth was de volgende getuige aanwezig: Heijlwigis Leonardus. Elisabeth is overleden vr 04-11-1696, ten hoogste 45 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Adrianus Marinissen Molenaers, zoon van Antonius Marijnis Molenaers (zie 140). Hij is gedoopt op 22-03-1676 in Etten Leur [bron: Deel Rooms-Katholiek doopboek 1667-1693 Etten-Leur 8039 3].
II. Digna Antonius Molenaers, dochter van Antonius Marijnis Molenaers (zie 140). Zij is gedoopt op 01-03-1678 in Etten Leur [bron: Deel Rooms-Katholiek doopboek 1667-1693 Etten-Leur 8039 3].
III. Marinus Antonius Molenaers, zoon van Antonius Marijnis Molenaers (zie 140). Hij is gedoopt op 14-11-1679 in Etten Leur [bron: Deel Rooms-Katholiek doopboek 1667-1693 Etten-Leur 8039 3].
IV. Joannes Antonius Molenaers, zoon van Antonius Marijnis Molenaers (zie 140). Hij is gedoopt op 06-08-1681 in Etten Leur.
V. Maria Antonius Molenaers, dochter van Antonius Marijnis Molenaers (zie 140). Zij is gedoopt op 08-09-1682 in Etten Leur [bron: Deel Rooms-Katholiek doopboek 1667-1693 Etten-Leur 8039 3].
VI. Adrianus Antonius Molenaers, gedoopt op 07-09-1685 in Etten Leur (zie 70).
VII. Rumoldus Antonius Marijnis Molenaers, zoon van Antonius Marijnis Molenaers (zie 140). Hij is gedoopt op 16-02-1688 in Etten Leur [bron: Deel Rooms-Katholiek doopboek 1667-1693 Etten-Leur 8039 3].
VIII. Cornelia Antonius Molenaers, dochter van Antonius Marijnis Molenaers (zie 140). Zij is gedoopt op 06-01-1690 in Etten Leur [bron: Deel Rooms-Katholiek doopboek 1667-1693 Etten-Leur 8039 3]. Bij de doop van Cornelia waren de volgende getuigen aanwezig: Antonia Marijnis Molenaers (loco Marijnis Molenaers) en Matthias Willems Vermunt (aangetrouwd oom).
142 Piter (Petrus) Cornelissen Blomaerts (van der Donck). Hij is gedoopt op 29-10-1647 in Oudenbosch. Bij de doop van Piter waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Bernaerts en Jacobus Petersen. Piter is overleden omstreeks 1705, ongeveer 58 jaar oud.
Notitie bij Piter: Heb geen dochter Agatha gevonden van dit echtpaar. Wel een dochter Adriana. Wellicht is dit dezelfde. Heb ook geen andere Petrus pf Peeter Blommaerts gevonden in West-Brabant.
Agatha krijgt een dochter Magdalena. Ook Petrus en Maria noemen een dochter Magdalena.
Piter trouwde (2), 37 jaar oud, op 07-01-1685 in Oudenbosch met Maria Cornelissen van den Bergh (1661-1748), 24 jaar oud.
Hij ging in ondertrouw (1), 28 jaar oud, op 10-11-1675 in Oude Tonge met Helena (Leentijen) Apollinaris/Ablinaris/Appelnaars Santboer (zie 143 hieronder). Bij de ondertrouw van Piter en Helena waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Bot en Wouter Stolksz.
143 Helena (Leentijen) Apollinaris/Ablinaris/Appelnaars Santboer. Helena is overleden op 10-09-1682 in Oudenbosch.
Notitie bij overlijden van Helena: "10-09-1682 obijt Helena Ablenaris Santboer, susceptis omnibus sacramentis, sepulta in templo in sepulchro Blommaerdorum alias van der Donck".

Vertaald: 10-09-1682 Overleden Helena Ablenaris Santboer, na ontvangst van alle sacramenten, begraven in de kerk in de grafstede Blommaerts alias van der Donck. {noot: Dit betreft Leentje Appelnaris, de vrouw van Petrus Cornelissen Blommaert}
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Maria Petrus Blomaerts, dochter van Piter (Petrus) Cornelissen Blomaerts (van der Donck) (zie 142). Zij is gedoopt op 25-12-1675 in Oude Tonge. Bij de doop van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Judith Alpollinaris voor Agneetjen Blommarts en Cornelis Blommaerts.
II. Eeghtjen (Agatha) Piters (Peeters) Blommaerts, gedoopt op 20-05-1677 in Oude Tonge (zie 71).
156 Adrianus van Acker.
Kind van Adrianus uit onbekende relatie:
I. Godefridus Adriaensen van Acker(en) (zie 78).
198 Jan Arisse Manneveld/Mansvelt.
Hij trouwde op 07-06-1711 in Beverwijk met Neeltje Hendricks. Jan en Neeltje gingen op 22-05-1711 in Beverwijk in ondertrouw.
199 Neeltje Hendricks.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Annetje Manneveld/Mansvelt, dochter van Jan Arisse Manneveld/Mansvelt (zie 198). Zij is gedoopt op 25-08-1712 in Beverwijk. Bij de doop van Annetje was de volgende getuige aanwezig: Willem Ariense.
II. Aaghje Jans Manneveld, gedoopt op 05-11-1713 in Beverwijk (zie 99).
III. Anna Manneveld/Mansvelt, dochter van Jan Arisse Manneveld/Mansvelt (zie 198). Zij is gedoopt op 02-01-1715 in Beverwijk. Bij de doop van Anna was de volgende getuige aanwezig: Jannetje Ariens.
IV. Arie Manneveld/Mansvelt, zoon van Jan Arisse Manneveld/Mansvelt (zie 198). Hij is gedoopt op 02-03-1716 in Beverwijk. Bij de doop van Arie was de volgende getuige aanwezig: Arie Ariense.
V. Antje Manneveld/Mansvelt, dochter van Jan Arisse Manneveld/Mansvelt (zie 198). Zij is gedoopt op 26-07-1717 in Beverwijk. Bij de doop van Antje was de volgende getuige aanwezig: Jannetje Ariens.
240 Teunis Rensz.. Hij is gedoopt op 22-12-1669 in Schagen.
Notitie bij Teunis: Notitie bij Teunis: ORA 5923 Schagen, d.d. 2-11-1703: Genoemd wordt Theunis Rensz wonende op Tjallewal. Hij bewijst zijn 2 kinderen, Rens Theunisz en Cornelis Theunisz ieder fl. 150,-,- uit de erfenis van hun moeder Anna Cornelis. Op 1-7-1707 verklaarde Theunis Rensz dat de verkoping van zijn huis op Tjallewal aan Dirk Luijtjesz voortgang zal vinden onder hypotheek van 15 geersen land in de Waardmolen.
ORA 5920 Schagen, d.d. 19-4-1717. Theunis Rensz verzoekt om ontslagen te worden van t legaal verband welke zijn kinderen verwekt bij Anna Cornelis Schenck, wegens hun moeders erfenis mede hebben, op 3 geersen 6 snezen land in de Waardmolenspolder, door hem en Huijbert Cornelisz Cos verkocht wegens de jaaronkosten 1715 en 1716.
Teunis trouwde (2), minstens 33 jaar oud, na 1702 met Duifje Dirks Tweeling (geb. 1716), ten hoogste 14 jaar oud.
Hij trouwde (1), ten hoogste 28 jaar oud, vr 1697 met de ten hoogste 25-jarige
241 Anna Cornelisdr Schenck. Zij is gedoopt op 19-06-1672 in Oudkarspel.
Notitie bij de geboorte van Anna: Notitie bij Anna: Bij haar doop werd haar vader Cornelis Jansz uit het Waarland genoemd.
Anna is overleden in 1702 in Schagen, 29 of 30 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Rens Teunisz Boon, zoon van Teunis Rensz. (zie 240). Hij is gedoopt op 13-10-1697 in Schagen. Rens is overleden op 27-12-1741 in Schagen, 44 jaar oud.
II. Cornelis Teunisz. Schouten (Boon), gedoopt op 21-03-1700 in Schagen (zie 120).
242 Dirk Jansz Tweeling. Hij is gedoopt op 04-09-1675 in Krommenie.
Notitie bij Dirk: Notitie bij Dirk: Zijn (familie) naam is hoogstwaarschijnlijk ontstaan doordat hij er n van een tweeling was.
DTB 1 Wieringen (Kerkeraads handelingen) vermeldt d.d. 6-12-1700 dat Dirk Tweeling, die indertijd schoolmeester was te Valkoog, op die datum is verkoren tot schoolmeester te Hippolytushoef.
NA 5708 (Westzaan/Wormerveer) d.d. 12-9-1706 Compareerden (1) Dirk Jansz Tweeling, wonende te Ibelshoof op het eiland Wieringen, (2) Kornelis Appel te Krommenie, Sijmon Groot in huwelijk hebbende (3) Trijntje Klaas wonende te Zaandijk, (4) Pieter Klaas Ronk wonende te Zaandijk, Klaas Willemsz van der Stad in huwelijk hebbende (5) Maartje Klaas wonende te Wormerveer en (6) Kornelis Klaas Beijtel wonende te Zaandam, allen in die kwaliteit erfgenamen voor de ene helft van de boedel en goederen van zaligers Pieter Dirksz Stal en Grietje Kornelis in hun leven echtelieden tot Rijp en daar overleden.
Al de bovenstaande erfgenamen waren broer en zus, neef en nicht van elkaar en oom- of tantezeggers van Pieter Dircksz Stal. Zie hiervoor bij 2298.a. Zij erfden ieder een bedrag van 340 gld.
Hij trouwde met
243 Maartje Cornelis. Maartje is overleden op 18-01-1716.
Notitie bij overlijden van Maartje: Notitie bij Maartje: Volgens Genealogische en Heraldische Gedenkwardigheden in Noord-Holland, deel IV blz 10 ligt haar grafsteen in de NH kerk te Hippolytushoef.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Maartje Dirks Tweeling, geboren in 1705 (zie 121).
II. Duijfje Dirks Tweeling, dochter van Dirk Jansz Tweeling (zie 242). Zij is gedoopt op 08-01-1716 in Wieringen.

Generatie 9 (oudbetovergrootouders)

276 Jacobus Cornelis Gol/Gulden. Jacobus is overleden op 11-12-1654 in Oud en Nieuw Gastel.
Hij trouwde op 25-07-1644 in Oud en Nieuw Gastel met de 29-jarige Cornelia Cornelis van Clam. Jacobus en Cornelia gingen op 17-07-1644 in Oud en Nieuw Gastel in ondertrouw.
277 Cornelia Cornelis van Clam. Zij is gedoopt op 22-06-1615 in Oud en Nieuw Gastel. Cornelia is overleden op 20-01-1680 in Oud en Nieuw Gastel, 64 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Cornelia Gol, dochter van Jacobus Cornelis Gol/Gulden (zie 276). Zij is gedoopt op 24-02-1645 in Oud Gastel.
II. Joannes Gol, zoon van Jacobus Cornelis Gol/Gulden (zie 276). Hij is gedoopt op 27-12-1647 in Oud Gastel.
III. Petronella Gol, dochter van Jacobus Cornelis Gol/Gulden (zie 276). Zij is gedoopt op 27-12-1647 in Oud Gastel. Petronella is overleden vr 15-02-1654, ten hoogste 6 jaar oud.
IV. Godefridus Jacobus Gol, gedoopt op 18-11-1650 in Oud Gastel (zie 138).
V. Petronella Gol, dochter van Jacobus Cornelis Gol/Gulden (zie 276). Zij is gedoopt op 15-02-1654 in Oud Gastel.
278 Guillelmus Goorden.
Hij trouwde met
279 Goortien Diricken.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Adriana Guillelmus Goorden Metselaers, gedoopt op 16-03-1660 in Oud Gastel (zie 139).
II. Anna Goorden, dochter van Guillelmus Goorden (zie 278). Zij is gedoopt op 27-04-1663 in Oud en Nieuw Gastel.
280 Marinus Adams Molenaers. Hij is gedoopt op 02-05-1627 in Etten. Bij de doop van Marinus waren de volgende getuigen aanwezig: Bartholomeus Petrus en Maria Rombertus (tante). Marinus is overleden omstreeks 1675, ongeveer 48 jaar oud.
Notitie bij Marinus: RAWB Etten R 393, f. 59, 05?07?1659

Bernaert Symons van Steen t.e. Marijnis Adam Molenaers getr. Dingetje Jans van Eeckelen, Berthelmeus Janssen van Eeckelen en Jacob Janssen van Eeckelen als deelvoogd in desen van Catelyn Jans van Eeckelen mede present, tesamen kinderen en erfgenamen van Anthonie Sijmons van Steen saliger, daar vader af is Jan Janssen van Eeckelen t.a.z.

Tesamen als erfgenamen van Heyltjen Jacob Saessen de Coter met malcanderen wettelijk bij blinde lotinge gecavelt en gedeelt de erfgenamen van de voors. Heyltjen.
Marinus trouwde (2), 47 jaar oud, op 07-08-1674 in Etten Leur met Cornelia Pieter Vrins.
Hij trouwde (1) met
281 Dympna/Digna Jans van Eeckelen. Dympna/Digna is overleden vr 07-08-1674.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Antonius Marijnis Molenaers, gedoopt op 13-12-1652 in Hoeven (zie 140).
II. Cornelia Molenaers, dochter van Marinus Adams Molenaers (zie 280). Zij is gedoopt op 24-11-1654 in Hoeven.
III. Antonia Molenaers, dochter van Marinus Adams Molenaers (zie 280). Zij is gedoopt op 01-06-1657 in Etten.
IV. Rumoldus Molenaers, zoon van Marinus Adams Molenaers (zie 280). Hij is gedoopt op 10-07-1659 in Etten.
V. Joanna Molenaers, dochter van Marinus Adams Molenaers (zie 280). Zij is gedoopt op 31-10-1661 in Hooge Donck (onder Etten).
VI. Helena Molenaers, dochter van Marinus Adams Molenaers (zie 280). Zij is gedoopt op 22-05-1664 in Hooge Donck (onder Etten).
VII. Maria Molenaers, dochter van Marinus Adams Molenaers (zie 280). Zij is gedoopt op 11-02-1667 in Etten.
VIII. Adam Molenaers, zoon van Marinus Adams Molenaers (zie 280). Hij is gedoopt op 10-02-1670 in Etten.
IX. Adam Molenaers, zoon van Marinus Adams Molenaers (zie 280). Hij is gedoopt op 16-04-1671 in Etten.
282 Adrianus Joannes van de Riedt (de Oude). Hij is gedoopt op 18-04-1621 in Etten Leur [bron: Etten-Leur, RK Dopen Etten 1609-1634 (deel 5)]. Bij de doop van Adrianus waren de volgende getuigen aanwezig: Joannes Cornelius Hubertus en Elisabeth Stevens Peter luijten (aangetr. tante). Adrianus is overleden vr 28-01-1673, ten hoogste 51 jaar oud.
Hij trouwde, 28 jaar oud, op 07-11-1649 in Etten Leur met de 21-jarige
283 Dijmpha Petrus Cornelis Vri(e)nts. Zij is gedoopt op 02-01-1628 in Etten Leur. Bij de doop van Dijmpha was de volgende getuige aanwezig: Catharina Romens. Dijmpha trouwde (2), 45 jaar oud, op 19-02-1673 in Etten Leur met Willem Willemsen Vermunt (ovl. 1702).
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Elisabeth Adriaensen van de Riet, gedoopt op 15-03-1651 in Etten Leur (zie 141).
II. Marinus van de Riedt, zoon van Adrianus Joannes van de Riedt (de Oude) (zie 282). Hij is gedoopt op 05-05-1654 in Etten Leur. Bij de doop van Marinus was de volgende getuige aanwezig: Hubertus van der Doncker.
III. Cornelius van de Riedt, zoon van Adrianus Joannes van de Riedt (de Oude) (zie 282). Hij is gedoopt op 01-09-1655 in Etten Leur. Bij de doop van Cornelius was de volgende getuige aanwezig: Maria Joannes van de Rieth (zijn tante).
IV. Maria van de Riedt, dochter van Adrianus Joannes van de Riedt (de Oude) (zie 282). Zij is gedoopt op 22-10-1661 in Etten Leur. Bij de doop van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Catharina Roovers en Martina Tijsen (loco haar vader Adrianus Joannes van de Rieth).
V. Paschasia van de Riedt, dochter van Adrianus Joannes van de Riedt (de Oude) (zie 282). Zij is gedoopt op 05-04-1665 in Etten Leur. Bij de doop van Paschasia waren de volgende getuigen aanwezig: Christophora (Stoffeltjen) Cornelis Lambrechts Coters (haar aangetrouwde tante) en Antonius Jacobus Vermunt (haar aangetrouwde oom).
VI. Petronilla van de Riedt, dochter van Adrianus Joannes van de Riedt (de Oude) (zie 282). Zij is gedoopt op 29-01-1668 in Etten Leur. Bij de doop van Petronilla waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Joannes van de Rieth (haar tante) en Nicolaes Adriaen Verdonck (haar aangetrouwde oom).
VII. Joanna van de Riedt, dochter van Adrianus Joannes van de Riedt (de Oude) (zie 282). Zij is gedoopt op 29-09-1669 in Etten Leur. Bij de doop van Joanna waren de volgende getuigen aanwezig: Neel Jans, Teunis Janssen, Antonius Joannes van de Rieth (haar oom) en Cornelia Joannes van de Rieth (haar tante).
284 Cornelis Mertense Bloemaerts (van der Donck). Hij is gedoopt op 23-08-1615 in Oudenbosch. Cornelis is overleden op 28-11-1681 in Oudenbosch, 66 jaar oud.
Notitie bij Cornelis: hij was schepen van Oudenbosch in 1679. Bij zijn overlijden stond vermeld (uit Latijn vertaald): "uit de oude en zeer adelijke familie Blommaerts alias van der Donck, teruggevallen tot het boerenbestaan, nadat alle sacramenten op vrome wijze waren ontvangen, begravem in de kerk in het Grote graf"
Functie:
schepen van Oudenbosch in 1679
Cornelis trouwde (2), 50 jaar oud, op 24-07-1666 in Oudenbosch met Lucia/Sijken Jochemse van Oosterhout (ovl. vr 1673). Cornelis trouwde (3), 57 jaar oud, op 09-02-1673 in Oudenbosch met Petronella (Peerken) Stevens Schijven (±1617-na 1688), ongeveer 56 jaar oud.
Hij trouwde (1), 24 jaar oud, op 25-10-1639 in Oudenbosch met Maria Anthonissen Bartels (de Groen?) (zie 285 hieronder). Cornelis en Maria gingen op 10-10-1639 in Oudenbosch in ondertrouw.
Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Maria: Cornelius Mertense van Donck alias Blommaerts, wdr met Sijken Jochems, jd.
285 Maria Anthonissen Bartels (de Groen?). Maria is overleden vr 1666.
Notitie bij overlijden van Maria: R.A. Oudenbosch 305, fol.119 30-7-1668: Staet ende inventaris mitsgaders uijtkoop van de goederen naergelaten bij Maeijken Anthonis Bertels, gewesen huijsvrouw van Cornelis Blommaerts. Minderjarig zijn dan nog: Agneta en Martinus.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Agnes Cornelissen Bloemaerts (van der Donck), dochter van Cornelis Mertense Bloemaerts (van der Donck) (zie 284). Zij is gedoopt op 31-10-1641 in Oudenbosch. Bij de doop van Agnes waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelia Bernaerts en Stoffel Dircsen.
II. Antonius Bloemaerts (van der Donck), zoon van Cornelis Mertense Bloemaerts (van der Donck) (zie 284). Hij is gedoopt op 13-11-1644 in Oudenbosch. Bij de doop van Antonius waren de volgende getuigen aanwezig: Martinus Bloemarts en Henric Janssen Dyrven.
III. Piter (Petrus) Cornelissen Blomaerts (van der Donck), gedoopt op 29-10-1647 in Oudenbosch (zie 142).
IV. Marten Cornelissen Bloemaerts (van der Donck), geboren omstreeks 1657 in Oudenbosch, zoon van Cornelis Mertense Bloemaerts (van der Donck) (zie 284). Marten:
(1) trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 30-06-1680 in Oudenbosch met Marij Michels Goeddags.
Notitie bij het huwelijk van Marten en Marij: bij zijn eerste huwelijk heet hij Marten Cornelissen van den Donk, gesegt Blommaerts; bij zijn tweede huwelijk Martinus Cornelissen Blommaerts, gezegd van den Donck; bij zijn derde huwelijk Meerten Cornelissen Blommerts.
Marij is geboren in Hoeven. Marij is overleden op 10-03-1681 in Oudenbosch.
Notitie bij overlijden van Marij: Bij het overlijden stond vermeld dat zij is begraven in het familiegraf van de familie Blommaerts.
(2) trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 08-02-1682 in Oudenbosch met Joanna (Jenneken) Botermans (Bovenmans), ongeveer 38 jaar oud. Joanna is geboren omstreeks 1644. Joanna is overleden op 15-04-1704 in Oudenbosch, ongeveer 60 jaar oud.
(3) trouwde, ongeveer 48 jaar oud, op 01-03-1705 in Rucphen met Anneke Adriaenssen Denne, nadat zij op 14-02-1705 in Oudenbosch in ondertrouw zijn gegaan.
480 Rens Gerritsz..
Notitie bij Rens: Notitie bij Rens: Lidmaat Oude Niedorp 14-8-1661 Rens Gerritsz met attestatie van Langendijk. Lidmaten Schagen 2-6-1669: Rens Gerritsz en Maartje Teunis van Oude Niedorp (Tjallewal onder Schagen).
Hij trouwde met
481 Maartje Teunis.
Kind uit dit huwelijk:
I. Teunis Rensz., gedoopt op 22-12-1669 in Schagen (zie 240).
482 Cornelis Jansz. Schenck (Waarland), geboren in 1640. Cornelis is overleden in 1692, 51 of 52 jaar oud.
Notitie bij Cornelis: Notitie bij Cornelis: Hij is getrouwd (2) Harenkarspel 1 september 1686 met Grietje Krijnen.
ORA 5986 Harenkarspel, d.d. 17-9-1686: Inbreng van goederen uit hun moedersbezit in de weeskamer, van Teetje 20 jaar en Anna 14 jaar door hun vader Cornelis Jansz Schenck verwekt bij zalr. Guurtje Sijverts. Genoemd wordt haar neef Jacob Aldertsz Schuijt. Op 27-12-1694 wordt genoemd Cornelis Michelsz getrouwd met Teetje Cornelis Schenck. In 1696 wordt genoemd Teunis Rensz man van Anna Cornelis Schenck.
ORA 5631 Winkel, fol 290, d.d. 1-2-1679: Cornelis Jansz Schenck wonende in t Waerland verkoopt aan Cornelis Jansz Kain en zijn huisvrouw Maartje Cornelis een stukje land groot 6 snezen gelegen in t Weijver belendend de Schijtersweg. Hij bepaalt daarbij dat wanneer Cornelis Jansz Kain en zijn huisvrouw komen te overlijden, dat dan het land moet terug keren in eigendom van Cornelis Allertsz Schuijt de jongste zoon van Allert Jacobsz Schuijt en Maartje Jans, of naar een van de andere kinderen van Allert Jacobsz.
Cornelis trouwde (2), 45 of 46 jaar oud, op 01-09-1686 in Harenkarspel met Grietje Krijnen.
Hij trouwde (1), 24 of 25 jaar oud, in 1665 met
483 Guurtje Sijverts. Guurtje is overleden in 1685.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jacob Cornelisz. Schenck, zoon van Cornelis Jansz. Schenck (Waarland) (zie 482). Hij is gedoopt op 15-02-1665 in Oudkarspel.
Notitie bij de geboorte van Jacob: Notitie bij Jacob: Bij zijn doop wordt de vader Cornelis Jansz Schenck genoemd.
II. Teetje Cornelis Schenck, dochter van Cornelis Jansz. Schenck (Waarland) (zie 482). Zij is gedoopt op 19-09-1666 in Oudkarspel.
Notitie bij de geboorte van Teetje: Notitie bij Teetje: Zij was gehuwd met Cornelis Michelsz. Bij haar doop wordt de vader Cornelis Jansz Waarland genoemd.
III. Anna Cornelisdr Schenck, gedoopt op 19-06-1672 in Oudkarspel (zie 241).

Generatie 10 (stamouders)

554 Cornelius Godefridus/Goortsen Clam, geboren vr 1595. Cornelius is overleden op 21-07-1627 in Oud en Nieuw Gastel, minstens 32 jaar oud.
Hij trouwde, minstens 17 jaar oud, op 05-06-1612 in Oudenbosch met Avesoeta/Soetken Christophorus/Stoffels. Cornelius en Avesoeta/Soetken gingen op 26-05-1612 in Oudenbosch in ondertrouw.
555 Avesoeta/Soetken Christophorus/Stoffels.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Goijaert Clam, zoon van Cornelius Godefridus/Goortsen Clam (zie 554). Hij is gedoopt op 24-03-1613 in Oud en Nieuw Gastel.
II. Cornelia Cornelis van Clam, gedoopt op 22-06-1615 in Oud en Nieuw Gastel (zie 277).
III. Joannes Clam, zoon van Cornelius Godefridus/Goortsen Clam (zie 554). Hij is gedoopt op 16-01-1618 in Oud en Nieuw Gastel.
IV. Maria Clam, dochter van Cornelius Godefridus/Goortsen Clam (zie 554). Zij is gedoopt op 08-12-1620 in Oud en Nieuw Gastel. Maria is overleden op 10-11-1692 in Oud en Nieuw Gastel, 71 jaar oud.
V. Balthazar Clam, zoon van Cornelius Godefridus/Goortsen Clam (zie 554). Hij is gedoopt op 02-04-1623 in Oud en Nieuw Gastel.
VI. Petronella Clam, dochter van Cornelius Godefridus/Goortsen Clam (zie 554). Zij is gedoopt op 12-05-1624 in Oud en Nieuw Gastel.
560 Adam Marinus Claes Molenaer. Hij is gedoopt vr 1595 in Etten Leur.
Notitie bij Adam: Onmondig in 1616
Hij trouwde met
561 Elisabeth (Anthonis Aerts) Rommens/Rombout. Zij is gedoopt op 15-04-1603 in Etten Leur.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Marinus Adams Molenaers, gedoopt op 02-05-1627 in Etten (zie 280).
II. Maria Adams Molenaers, dochter van Adam Marinus Claes Molenaer (zie 560). Zij is gedoopt op 09-09-1629 in Etten Leur. Bij de doop van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Jacobs Heuwens (aangetr. oom) en Cornelia Petrus (aangetr. tante).
III. Rumoldus Adams Molenaers, zoon van Adam Marinus Claes Molenaer (zie 560). Hij is gedoopt op 22-10-1634 in Etten Leur. Bij de doop van Rumoldus waren de volgende getuigen aanwezig: Adriana Arnoldus en Petrus Cornelis Vrints (geb. ±1590) [zie 566].
IV. Adriana Adams Molenaers, dochter van Adam Marinus Claes Molenaer (zie 560). Zij is gedoopt op 16-03-1636 in Etten Leur. Bij de doop van Adriana waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Jacobs Heuwens (aangetr. oom) en Libe Rombouts.
V. Maria Adams Molenaers, dochter van Adam Marinus Claes Molenaer (zie 560). Zij is gedoopt op 12-02-1638 in Etten Leur. Bij de doop van Maria was de volgende getuige aanwezig: Francisca Denen?.
VI. Henricus Adams Molenaers, zoon van Adam Marinus Claes Molenaer (zie 560). Hij is gedoopt op 20-09-1639 in Etten Leur. Bij de doop van Henricus waren de volgende getuigen aanwezig: Christianus Hubertus (aangetr. oom) en Catharina Vouens.
VII. Antonia Adams Molenaera, dochter van Adam Marinus Claes Molenaer (zie 560). Zij is gedoopt op 26-12-1641 in Etten Leur. Bij de doop van Antonia waren de volgende getuigen aanwezig: Antonius Henricus Gobben en Helena Leonardus.
564 Johannes Adrianus de Riet (Verdonck). Hij is gedoopt omstreeks 1590.
Hij trouwde met
565 Elisabeth Adrianus. Zij is gedoopt omstreeks 1590.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Cornelius de Riet (Verdonck), zoon van Johannes Adrianus de Riet (Verdonck) (zie 564). Hij is gedoopt op 20-11-1611 in Etten Leur. Bij de doop van Cornelius waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelia Adrianus en Martinus Joannes.
II. Antonius de Riet (Verdonck), zoon van Johannes Adrianus de Riet (Verdonck) (zie 564). Hij is gedoopt op 15-12-1612 in Etten Leur. Bij de doop van Antonius waren de volgende getuigen aanwezig: Margarita Adrianus en Michael Joannes. Antonius is overleden, 66 jaar oud. Hij is begraven op 11-12-1679 in Etten Leur.
III. Cornelia de Riet (Verdonck), dochter van Johannes Adrianus de Riet (Verdonck) (zie 564). Zij is gedoopt op 19-10-1614 in Etten Leur. Bij de doop van Cornelia waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelius Cornelis en Maria Petrus.
IV. Maria de Riet (Verdonck), dochter van Johannes Adrianus de Riet (Verdonck) (zie 564). Zij is gedoopt op 08-03-1617 in Etten Leur. Bij de doop van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Paschalia Jacobus en Franciscus Petrus.
V. Adrianus Joannes van de Riedt (de Oude), gedoopt op 18-04-1621 in Etten Leur (zie 282).
VI. Adrianus de Riet (Verdonck) de Jonge, zoon van Johannes Adrianus de Riet (Verdonck) (zie 564). Hij is gedoopt op 05-04-1623 in Etten Leur [bron: Rooms-Katholiek doopboek 1609-1634 Etten Leur 8039 5 tweeling]. Bij de doop van Adrianus waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Jacobus en Cornelia Johannes.
Notitie bij de geboorte van Adrianus: 2-ling met Jacobus
VII. Jacobus de Riet (Verdonck), zoon van Johannes Adrianus de Riet (Verdonck) (zie 564). Hij is gedoopt op 05-04-1623 in Etten Leur [bron: Rooms-Katholiek doopboek 1609-1634 Etten Leur 8039 5 tweeling]. Bij de doop van Jacobus waren de volgende getuigen aanwezig: Guillelmus en Johanna Martinus.
Notitie bij de geboorte van Jacobus: 2-ling met Adrianus de Jonge
566 Petrus Cornelis Vrints. Hij is gedoopt omstreeks 1590.
Getuige bij:
22-10-1634     doop Rumoldus Adams Molenaers (geb. 1634) [zie 560,III]
Hij trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 24-11-1611 in Rijsbergen met de ongeveer 21-jarige Maria Joannes Rombouts. Petrus en Maria gingen op 05-11-1611 in Rijsbergen in ondertrouw.
567 Maria Joannes Rombouts. Zij is gedoopt omstreeks 1590. Maria is overleden na 28-12-1650, minstens 60 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Johanna (Jenneke) Vrints, dochter van Petrus Cornelis Vrints (zie 566). Zij is gedoopt op 06-12-1612 in Etten Leur.
II. Adriana Vrints, dochter van Petrus Cornelis Vrints (zie 566). Zij is gedoopt op 11-02-1615 in Etten Leur. Bij de doop van Adriana waren de volgende getuigen aanwezig: Anna Adrianus en Michael Henricus. Adriana is overleden vr 03-09-1631, ten hoogste 16 jaar oud.
III. Cornelia Vrints, dochter van Petrus Cornelis Vrints (zie 566). Zij is gedoopt op 25-11-1616 in Etten Leur. Bij de doop van Cornelia waren de volgende getuigen aanwezig: Lucia Cornelis en Michael Joannes. Cornelia is overleden vr 19-03-1626, ten hoogste 9 jaar oud.
IV. Henricus Vrints, zoon van Petrus Cornelis Vrints (zie 566). Hij is gedoopt op 19-10-1618 in Etten Leur. Bij de doop van Henricus waren de volgende getuigen aanwezig: Adriana Cornelissen en Adrianus Antonius Nijs.
V. Joannes Vrints, zoon van Petrus Cornelis Vrints (zie 566). Hij is gedoopt op 21-09-1620 in Etten Leur. Bij de doop van Joannes waren de volgende getuigen aanwezig: Marinus Joannes Rombouts (zijn oom) en Maria Cornelis Vrints (zijn tante).
VI. Ronaldus Vrints, zoon van Petrus Cornelis Vrints (zie 566). Hij is gedoopt op 21-12-1622 in Etten Leur. Bij de doop van Ronaldus waren de volgende getuigen aanwezig: Antonia Cornelis en Jacobus Cornelius Vrints (zijn oom).
VII. Dingemannus Vrints, zoon van Petrus Cornelis Vrints (zie 566). Hij is gedoopt op 25-08-1624 in Etten Leur. Bij de doop van Dingemannus waren de volgende getuigen aanwezig: Marinus Leonardus en Matthea Mattheus.
VIII. Cornelia Vrints, dochter van Petrus Cornelis Vrints (zie 566). Zij is gedoopt op 19-03-1626 in Etten Leur. Bij de doop van Cornelia waren de volgende getuigen aanwezig: Adrianus Michaelis en Catharina Hubertus Rovers (haar aangetr. tante).
IX. Dijmpha Petrus Cornelis Vri(e)nts, gedoopt op 02-01-1628 in Etten Leur (zie 283).
X. Cornelius Vrints, zoon van Petrus Cornelis Vrints (zie 566). Hij is gedoopt op 18-11-1629 in Etten Leur. Bij de doop van Cornelius waren de volgende getuigen aanwezig: Gertrudis Cornelius en Cornelius Romens.
XI. Adriana Vrints, dochter van Petrus Cornelis Vrints (zie 566). Zij is gedoopt op 03-09-1631 in Etten Leur. Bij de doop van Adriana waren de volgende getuigen aanwezig: Elisabeth Antonius en Anthonius Petrus.
XII. Jacobus Vrints, zoon van Petrus Cornelis Vrints (zie 566). Hij is gedoopt op 28-08-1633 in Etten Leur. Bij de doop van Jacobus was de volgende getuige aanwezig: Maria van der Locht (uxor).
XIII. Maria (Maijken) Vrints, dochter van Petrus Cornelis Vrints (zie 566). Zij is gedoopt op 01-04-1635 in Etten Leur. Bij de doop van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Dijmphna Gregorius en Adam Marinus.
XIV. Elisabetha Vrints, dochter van Petrus Cornelis Vrints (zie 566). Zij is gedoopt op 17-11-1640 in Etten Leur. Bij de doop van Elisabetha waren de volgende getuigen aanwezig: Michael Cornelissen en Anna Hendricus.
568 Merten Mertens van der Bloemaerts (of van der Donck). Hij is gedoopt omstreeks 1575 in Hoeven?. Merten is overleden op 19-11-1650 in Oudenbosch, ongeveer 75 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1605 met Agniete Janse Oockerzeel.
Notitie bij het huwelijk van Merten en Agniete: Marten Martens van der Donck was poorter van Antwerpen in 1602.
569 Agniete Janse Oockerzeel. Agniete is overleden op 27-08-1629 in Oud en Nieuw Gastel.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Peeter Mertens van der Donck (alias Blomaers), geboren omstreeks 1605, zoon van Merten Mertens van der Bloemaerts (of van der Donck) (zie 568).
II. Joannes (Jan) Mertens van der Donck (alias Blomaers), geboren omstreeks 1610, zoon van Merten Mertens van der Bloemaerts (of van der Donck) (zie 568).
III. Guilelmus van der Donck (alias Blomaers), zoon van Merten Mertens van der Bloemaerts (of van der Donck) (zie 568). Hij is gedoopt op 29-07-1612 in Oud en Nieuw Gastel.
IV. Cornelis Mertense Bloemaerts (van der Donck), gedoopt op 23-08-1615 in Oudenbosch (zie 284).
V. Catharina van der Donck (alias Blomaers), dochter van Merten Mertens van der Bloemaerts (of van der Donck) (zie 568). Zij is gedoopt op 16-08-1618 in Oud en Nieuw Gastel.
570 [waarschijnlijk] Anthonie Dielis Bartels/Bertels.
Kinderen van Anthonie uit onbekende relatie:
I. [waarschijnlijk] Maria Anthonissen Bartels (de Groen?) (zie 285).
II. Jan Anthonis Bartels/Bertels, geboren omstreeks 1600. Jan is overleden na 1671, minstens 71 jaar oud.
Notitie bij Jan: hij werd vermeld als doopgetuige in 1663 bij de doop van Maria Antonissen de Groen en in 1671 van zijn kleindochter Maria (dochter van Petronella Jans Bertels (alias de Groen).
Jan trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 12-02-1626 in Oudenbosch met Cornelia Bernaerts.
Notitie bij Cornelia: zij was doopgetuige in 1665 bij de doop van Anna Antonissen de Groen
964 Jan Cornelisz Schenck.
Notitie bij Jan: Notitie bij Jan: ORA 5985 fol 56, d.d. 30-3-1658: Compareerde Jan Cornelisz Schenck vader van Cornelis Jansz zijn zoon verwekt bij Teetje Pieters, zijn eerste huisvrouw. Hij doet rekening van haar goederen in bijzijn van Cornelis Pietersz Bijlaan oom van het kind van moederszijde. Op 18-7-1664 verklaarde Jan Cornelisz Schenck dat zijn zoon tot de huwelijkse staat is gekomen.
Hij trouwde met
965 Teetje Pieters. Zij is gedoopt op 22-09-1619 in Oudkarspel. Teetje is overleden omstreeks 1646 in Kalverdijk, ongeveer 27 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Cornelis Jansz. Schenck (Waarland), geboren in 1640 (zie 482).
II. Maartje Jans Schenck, dochter van Jan Cornelisz Schenck (zie 964). Zij is gedoopt op 31-07-1645 in Kalverdijk.
966 Sijvert Jacobszn Schuijt.
Kind van Sijvert uit onbekende relatie:
I. Guurtje Sijverts (zie 483).

Generatie 11 (stamgrootouders)

1108 [waarschijnlijk] Godefridus (Antonius?) Clam.
Hij trouwde met
1109 [waarschijnlijk] Cornelia Arnoldi.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. [waarschijnlijk] Cornelius Godefridus/Goortsen Clam, geboren vr 1595 (zie 554).
II. Henricus Clam, zoon van Godefridus (Antonius?) Clam (zie 1108). Hij is gedoopt op 25-07-1595 in Etten Leur.
III. Maria Clam, dochter van Godefridus (Antonius?) Clam (zie 1108). Zij is gedoopt op 18-02-1596 in Etten Leur.
IV. Cornelia Clam, dochter van Godefridus (Antonius?) Clam (zie 1108). Zij is gedoopt op 02-02-1598 in Etten Leur.
1120 Marinus Adrianus.
Hij trouwde met
1121 Maria Henricus.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Adam Marinus Claes Molenaer, gedoopt vr 1595 in Etten Leur (zie 560).
II. Joannes Marinus, zoon van Marinus Adrianus (zie 1120). Hij is gedoopt op 23-03-1597 in Etten Leur.
III. Marinus Marinus, zoon van Marinus Adrianus (zie 1120). Hij is gedoopt op 29-12-1602 in Etten Leur.
1122 Rumoldus Andreas.
Hij trouwde met
1123 Adriana Cornelius.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Maria Rumoldus, dochter van Rumoldus Andreas (zie 1122). Zij is gedoopt op 03-02-1598 in Etten Leur.
II. Elisabeth (Anthonis Aerts) Rommens/Rombout, gedoopt op 15-04-1603 in Etten Leur (zie 561).
III. Rombertus Rombertus, zoon van Rumoldus Andreas (zie 1122). Hij is gedoopt op 15-06-1605 in Etten Leur.
1128 Adrianus Joannes de Rieth (de Oude), geboren omstreeks 1565.
Hij trouwde met
1129 Maijke Cornelis Lambrecht Goemans, geboren omstreeks 1570. Maijke is overleden in 1636, ongeveer 66 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Johannes Adrianus de Riet (Verdonck), gedoopt omstreeks 1590 (zie 564).
II. Melchior Adrianus Joannes de Rieth, geboren omstreeks 1590, zoon van Adrianus Joannes de Rieth (de Oude) (zie 1128).
III. Adriaen Adrianus Joannes de Rieth, geboren omstreeks 1600, zoon van Adrianus Joannes de Rieth (de Oude) (zie 1128).
IV. Cornelis Adrianus Joannes de Rieth, geboren omstreeks 1610, zoon van Adrianus Joannes de Rieth (de Oude) (zie 1128).
V. Tanneken Adrianus Joannes de Rieth, geboren omstreeks 1610, dochter van Adrianus Joannes de Rieth (de Oude) (zie 1128).
1132 Cornelius Henricus Vrints, geboren omstreeks 1570.
Hij trouwde met
1133 Cornelia Petrus, geboren omstreeks 1570.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Petrus Cornelis Vrints, gedoopt omstreeks 1590 (zie 566).
II. Elisabeth Cornelis Vrints, dochter van Cornelius Henricus Vrints (zie 1132). Zij is gedoopt op 15-11-1597 in Etten. Bij de doop van Elisabeth waren de volgende getuigen aanwezig: Joanna Antonius en Godefridus Jodocus.
III. Elizabetha Cornelis Vrints, dochter van Cornelius Henricus Vrints (zie 1132). Zij is gedoopt op 20-04-1599 in Etten. Bij de doop van Elizabetha waren de volgende getuigen aanwezig: Servatius Adrianus en Maria Cornelius.
IV. Maria Cornelis Vrints, dochter van Cornelius Henricus Vrints (zie 1132). Zij is gedoopt op 14-09-1602 in Etten. Bij de doop van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Hadrianus en Michaelis Joannes.
V. Jacobus Cornelis Vrints, zoon van Cornelius Henricus Vrints (zie 1132). Hij is gedoopt op 25-05-1604 in Etten. Bij de doop van Jacobus waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Cornelis en Catharina Joannes.
1134 Joannes Rombouts, geboren omstreeks 1570.
Hij trouwde met [misschien]
1135 Anna Antonius.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Maria Joannes Rombouts, gedoopt omstreeks 1590 (zie 567).
II. [vader:waarschijnlijk] Antonius Rombouts, zoon van [waarschijnlijk] Joannes Rombouts (zie 1134). Hij is gedoopt op 30-11-1594 in Etten Leur.
III. Marinus Rombouts, geboren omstreeks 1600 in Etten Leur, zoon van Joannes Rombouts (zie 1134).
Notitie bij de geboorte van Marinus: mogelijk gedoopt op 8-9-1603
1136 Marten Janssen van der Bloemaerts (of van der Donck), geboren omstreeks 1545.
Hij trouwde met
1137 Maria Lambrechts van Bloij, geboren omstreeks 1550.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Willem Mertens van der Bloemaerts (of van der Donck), zoon van Marten Janssen van der Bloemaerts (of van der Donck) (zie 1136). Willem is overleden vr 1612.
II. Merten Mertens van der Bloemaerts (of van der Donck), gedoopt omstreeks 1575 in Hoeven? (zie 568).
1928 Cornelis Claesz Schenck.
Notitie bij Cornelis: Notitie bij Cornelis: Schout van Harenkarspel 1631-1645. ORA 5985 Harenkarspel, d.d. 28-3-1657: Genoemd worden Neel Pieters wed. van Pieter Cornelisz Schenck, alsmede Aeriaen Cornelisz Schenck en Jan Cornelisz Schenck omen en voogden over haar kinderen. ORA 5964 d.d. 18-1-1669: Genoemd worden Aeriaen Cornelisz Schenck, Schout, en zijn broer Jan Cornelisz Schenck.
Hij trouwde met
1929 Lijsbeth N.N..
Kind uit dit huwelijk:
I. Jan Cornelisz Schenck (zie 964).
1930 Pieter Volckertsz.
Notitie bij Pieter: Notitie bij Pieter: Secretaris van Oudkarspel
Kinderen van Pieter uit onbekende relatie:
I. Michel Pietersz Sneeck. Hij is gedoopt op 05-08-1607 in Oudkarspel. Michel is overleden vr 29-01-1643, ten hoogste 35 jaar oud.
Notitie bij Michel: Notitie bij Michel: secretaris van Oudkarspel, overleden aldaar voor 29 januari 1643. ORA 5964 Harenkarspel, d.d. 29-1-1643: Genoemd worden Cornelis Jansz Huijsheer en Mr. Aris Barendsz van Noord-Scharwoude nomine uxoris, Cornelis Pietersz voor hem zelf en Claas Allertsz nomine uxoris, beiden van Valkoog, Jan Cornelisz Schenck van Harenkarspel nomine uxoris, Pieter Pietersz wonende te Veenhuizen voor hem zelf, allen tezamen broeders en zwagers van wijlen Michel Pietersz Sneeck in zijn leven secretaris van Oudkarspel.
II. Teetje Pieters. Zij is gedoopt op 02-08-1609 in Oudkarspel. Teetje is overleden vr 22-09-1619, ten hoogste 10 jaar oud.
III. Trijn Pieters. Zij is gedoopt op 01-05-1611 in Oudkarspel.
IV. Aecht Pieters. Zij is gedoopt op 25-12-1612 in Oudkarspel.
V. Cornelis Pietersz Bijlaan. Hij is gedoopt op 24-08-1614 in Oudkarspel.
VI. Aechtje Pieters. Zij is gedoopt op 13-11-1616 in Oudkarspel.
VII. Volckert Pietersz. Hij is gedoopt op 29-04-1618 in Oudkarspel.
VIII. Teetje Pieters, gedoopt op 22-09-1619 in Oudkarspel (zie 965).
1932 Jacob Sijvertszn Schuijt.
Notitie bij Jacob: Notitie bij Jacob: NA 5592 Winkel, akte 61, d.d. 17-12-1670: Testament Cornelis Jansz Kain en Maartje Cornelis. Hij noemt: Sijvert, Aef en Allert Jacobsz de drie kinderen van Jacob Sijvertsz Schuijt en Maartje Allerts.
Hij trouwde met
1933 Maartje Allerts.
Kind uit dit huwelijk:
I. Sijvert Jacobszn Schuijt (zie 966).

Generatie 12 (stamovergrootouders)

2256 Jan Adriaen Thonis de Rijt, geboren omstreeks 1540.
Hij trouwde met
2257 Cornelia Adriaens van Eeckelen, geboren omstreeks 1545.
Kind uit dit huwelijk:
I. Adrianus Joannes de Rieth (de Oude), geboren omstreeks 1565 (zie 1128).
2258 Cornelis Lambrecht Goemans, geboren omstreeks 1550.
Beroep:
schipper te Etten
Hij trouwde met
2259 Margriet Cornelis Laureijsen, geboren omstreeks 1550.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Maijke Cornelis Lambrecht Goemans, geboren omstreeks 1570 (zie 1129).
II. Tanneken Cornelis Goemans, geboren omstreeks 1570, dochter van Cornelis Lambrecht Goemans (zie 2258).
III. Cornelis Cornelis Goemans, geboren omstreeks 1570, zoon van Cornelis Lambrecht Goemans (zie 2258).
2272 Jan Martens van der Bloemaerts (of van der Donck), geboren omstreeks 1515. Jan is overleden vr 09-05-1568, ten hoogste 53 jaar oud.
Notitie bij Jan: was schout in Oudenbosch.
Hij trouwde met
2273 NN.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Willem Janssen van der Bloemaerts (of van der Donck), zoon van Jan Martens van der Bloemaerts (of van der Donck) (zie 2272). Willem is overleden vr 12-07-1585.
II. Marten Janssen van der Bloemaerts (of van der Donck), geboren omstreeks 1545 (zie 1136).
2274 Lambrecht Cornelissen Lambrechts.
Notitie bij Lambrecht: schepen van Hoeven in 1539
Hij trouwde met
2275 Cornelia Guidodr van Bloijs.
Kind uit dit huwelijk:
I. Maria Lambrechts van Bloij, geboren omstreeks 1550 (zie 1137).

Generatie 13 (stambetovergrootouders)

4544 Merten Anthonissen van der Donck, geboren omstreeks 1485.
Hij trouwde met
4545 Maria Willems Bloemart (Bluert), geboren omstreeks 1490.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jan Martens van der Bloemaerts (of van der Donck), geboren omstreeks 1515 (zie 2272).

Generatie 14 (stamoudouders)

9088 Anthonis Joossen van der Donck, geboren omstreeks 1450.
Hij trouwde met
9089 Lijsbeth Smaijers.
Kind uit dit huwelijk:
I. Merten Anthonissen van der Donck, geboren omstreeks 1485 (zie 4544).
9090 Willem Heijnricx Bluert.
Notitie bij Willem: reeds genoemd in Oudenbosch 1496, pachter bieraccijns 1504, Heilige Geestmeester van Oudenbosch 1509, schout 1511,1517, 1520, 1521 en 1527
Hij trouwde met
9091 Elisabeth Wouters Martens. Elisabeth is overleden vr 27-01-1523.
Kind uit dit huwelijk:
I. Maria Willems Bloemart (Bluert), geboren omstreeks 1490 (zie 4545).

Generatie 15 (stamoudgrootouders)

18176 Joes Janssen van der Donck (Blommerde), geboren omstreeks 1420.
Notitie bij Joes: De voorlopig oudste stamvader van de Blommerdes blijkt een zekere Joes Janssen (van der Donck) te zijn. De geschatte geboortedatum moet rond 1420 liggen. Het is fascinerend om te zien hoe de naam Blommerde uit van der Donck is ontstaan.. Na twee generaties trouwt nl. de kleinzoon Merten Anthonissen van der Donck met Maria Willem Bloemart rond 1510. Maria was een dochter van Willem Heijnricx Bluert uit Oudenbosch en Elisabeth Wouters Martens. Je zou met een beetje fantasie kunnen bedenken, dat in een tijd waar welhaast niemand kon lezen en/of schrijven door de uitspraak in het brabantse dialect uit de naam Bluert de naam Bloemart is ontstaan. In elk geval werd naast van der Donck ook Bloemart genoteerd . Waarschijnlijk heeft de zoon (Jan Martens van der Donck) zich ook met de naam van zijn moeder laten aanspreken. Daarna werden verschillende varianten voor de naam Bloemart gebruikt, zoals Bloemarts, Bloemmaert, Blomaert, Blommers etc.
Pas in de tweede helft van de 17de eeuw werden de nakomelingen Blommerde genoemd !!
(Bron: genealogische onderzoek van de heren Rini Broeren en Wim van der Vliet )
Hij trouwde met
18177 Elisabeth, geboren omstreeks 1425.
Kind uit dit huwelijk:
I. Anthonis Joossen van der Donck, geboren omstreeks 1450 (zie 9088).
Gegenereerd met Aldfaer versie 6.1 op 06-12-2020 15:41:00