Web Site  

man‎Jean Francois (Johannes Franciscus) "Jan" d'Hulst (le Hurck)‏‎, son of Franciscus Josephus (Carolus?) d'Hulst and Henderina Elisabeth Molthoen‏.
Born ‎17 Dec 1759 Antwerpen, died ‎10 Mar 1818 Den Haag Volgens overlijdensakte van Johannes Franciscus heette vader Carolus‎, age 58 years. Occupation: Hoofdonderwijzer/kostschoolhouder/voorzanger/schoolmeester In 1779 was Joannes onderwijzer en gaf privéles in Latijn en hogere wetenschappen (in Antwerpen).
Van 1787 tot 1789 stond hij aan het hoofd van één der beroemdste kostscholen in Brabant. Omdat hij 1 van de 3 leden was van de "Commissie tot reorganisatie v.h. schoolwezen", ingesteld door Keizer Joseph II moest hij naar eigen zeggen eind 1789 vluchten.
Via Bergen op Zoom waar hij verbleef tot 27-4-1790 kwam hij terecht in Tholen, waar hij voorzanger van de Waalse Kerk was, Hier werd in 1791 Charlotte geboren.
Volgend adres: Steenbergen. Beroep: leraar Frans en Nederduits (waarschijnlijk Nederlands).
In februari 1795 is Joannes President van het "Revolutionair Comité" en hij wordt aangenomen als gemeenteraadslid. Niet lang echter, want in april van hetzelfde jaar wordt hij al weggestemd. Zijn verzoek om toegelaten te worden tot de Staten-Generaal wordt eveneens afgewezen.
Ook als schoolmeester heeft hij niet veel geluk, want op 4-11-1796 wordt hij vervangen door een katholieke keerkracht. Toch slaagt hij erin 2 jaar later toch opnieuw benoemd te worden. Hij heeft het wel voortdurend aan de stok met de oppositie: op 28-8-1798 schrijft hij aan het Uitvoerend Bewind dat hij is aangevallen door een zekere Pruymboom, "die zijn zwangere vrouw zelfs een vingerlid geheel afbeet".(brief R.A. Den Haag).
In 1799 solliciteert hij voor een betrekking van schoolopziener in het "Departementaal Schoolbestuur van Schelde en Maas". Hij wordt niet benoemd. Wel brengt hij het tot procureur van Steenbergen, maar het gemeentebestuur van deze gemeente ontslaat hem een jaar later (op 16-5-1800). Hij zou het lesgeven hebben verwaarloosd.
In 1801 hernieuwt hij zijn sollicitatie voor een betrekking als schoolziener. Hij refereert naar zijn inzending op een prijsvraag van "De Maatschappij tot Nut van het Algemeen",waarbij hij dus een Nederduitse grammatica had opgesteld. (Helaas was zijn inzending te laat binnengekomen, wat niet belette dat de inhoud gunstig werd onthaald). Hij stelde ook voor gratis 10 schoolboekjes samen te stellen die een volledige cursus Nederlands, Frans en Rekenkunde zouden bevatten.
Begin 1804 definitief ontslagen als schoolmeester te Steenbergen en vervangen door een zekere Nicolaas van Gent. De maat is vol en op 9 maart 1804 verhuist Joannes naar Antwerpen.
Hij komt er aan de kost als 'maitre d'ecole'. Hij is dan 44 jr, zijn vrouw 40, hij heeft 4 dochters, Marie Thérèse (18 JR),Anne Marie (16 JR) ,Charlotte (13 jr), en een meisje jonger dan 12 (niet bij naam genoemd in bevolk.reg.) en 2 zonen jonger dan 12. Zijn adres is Klapdorp.
Op 11 december 1805 vertrekt het gezin naar de Falconrui (Faconsruy). Hij is nog altijd instituteur. Lang blijven ze hier niet wonen, want op 26-2-1806 trekken ze naar de Blauwhandse Rui (ook Verversrui geheten).
Op 23-6-1806 wordt zijn jongste dochter geboren (op haar geboorteakte staat als beroep van vader: commis-écrivain. Daarna geen gegevens meer in Antwerpen.
Pas heropgedoken in Den Haag op 27-2-1809 waar hij in 'den Achterom' woont. Zijn verblijfdvergunning wordt verlengd in 1810. In 1811 is hij van beroep 'traducteur'.
Hij sterft in Den Haag in de Bagijnestraat. Doodsoorzaak: verval van krachten, uitgeleefd dus.

Married ‎19 Apr 1784 Antwerpen, age 24 years (married 33 years) to:

womanMaria Therèse Gertrude van Heurck‏, age by marriage 20 years, daughter of Francois van Heurck and Elisabeth Gertrude Benting (Bunting?)‏.
Born ‎23 Oct 1763 Antwerpen, died ‎12 Apr 1840 Den Haag‎, age 76 years, cause of death: borstziekte
Zij kwam in 1795 net 8 kinderen naar Nederland. Waren die allen biologisch van J.F. d'Hulst?

Children:

1.
woman‎'Maria Theresia d'Hulst (le Hurck)‏‎
Baptised ‎17 Sep 1785 Kontich (bij Antwerpen)

2.
woman‎Anna Maria d'Hulst (le Hurck)‏‎
Born ‎1788 Antwerpen

3.
woman‎Charlotte Gertrude d'Hulst (le Hurck)‏‎
Baptised ‎5 Mar 1791 Tholen (NL)

4.
man‎Johannes Franciscus d'Hulst (le Hurck)‏‎
Baptised ‎26 Jan 1794 Steenbergen (NB)

5.
man‎Franciscus Johannes d'Hulst (le Hurck)‏‎
Baptised ‎7 Apr 1796 Steenbergen (NB), died ‎30 Jul 1832 Hellevoetsluis‎, age approximately 36 years. Occupation: sergeant bij de artillerie Garnizoenscompagnie

6.
woman‎Joanna Francisca d'Hulst (le Hurck)‏‎
Baptised ‎7 Apr 1799 Steenbergen (NB)

7.
man‎Joannes Carolus (Jan Carel) d'Hulst (le Hurck)‏‎
Baptised ‎20 Dec 1801 Steenbergen (NB) moeder heeft bij huwelijk Jan Carel 22-3-1826 verklaard dat haar zoon in de doopakte abusievelijk voorkomt als Jan ipv Jan Carel, died ‎1 Aug 1838 Den Haag‎, age approximately 36 years

8.
womanJosephine Therèse d'Hulst (le Hurck)‏
Born ‎26 Jun 1806 Antwerpen, died ‎24 Dec 1887 Den Haag‎, age 81 years