Web Site  

woman‎Reijmpje Thomas‏‎
Died ‎± 1640 Lisse

Married ‎30 Nov 1631 Lisse Uit het kerkelijk register van Lisse: "den 16 novembris 1631 hebben alhier tot Lis de eerste geboden gahadt Cornelis Fransses weduwenaar met Reimpje Thomas weduwe En sijn getrout op den 30 deses." Waarschijnlijk is Cornelis Fransz in 1628 voor de eerste keer getrouwd, omdat hij dan een huis koopt in Lisse. Reijmpje Thomas is weduwe van Albert Barnts. (married approximately 9 years) to:

manCornelis Fransz. Ploegh(dijk)‏, age by marriage approximately 31 years, son of Frans Franszn van der Ploegh(dijk) and NN‏.
Born ‎± 1600, died ‎before 1688 Lisse‎. Occupation: wielmaker, 1st marriage to: NN, ‎2nd marriage to: Reijmpje Thomas, 3rd marriage to: Jannetje Adriaanze Schenaert
De naam van der Plouch komen we voor het eerst tegen in een notariƫle akte van 29-4-1625. In deze akte wordt Cornelis Franszn vander Plouch wielmacker als borg genoemd. Later wordt de naam geschreven als Ploeg zonder het voorvoegsel "van der". Of de naam Ploeg verband houdt met de wielmakerij hebben wij niet kunnen achterhalen. Wel is komen vast te staan dat de nakomelingen van een zoon van Frans Cornelis namelijk Andries de naam Ploeg tot op heden den dage is blijven voeren.

Cornelis Fransz is schepen te Hillegom geweest, gedurende vele jaren, in ieder geval vanaf 1632

Children:

1.
woman‎Rijkland Cornelis Ploegh(dijk)‏‎
Born ‎± 1633

2.
woman‎Catalina Cornelis Ploegh(dijk)‏‎
Born ‎± 1635

3.
woman‎Susannetjen Cornelis Ploegh(dijk)‏‎
Baptised ‎15 Jan 1640 Lisse (baptism witness: Claes Thomasz., Neeltje Ploegdijk)