Parenteel van Geraert (Willems?) Bijls

1 Geraert (Willems?) Bijls is geboren omstreeks 1530. Geraert is overleden.
Notitie bij Geraert: Leo Adriaenssen had ooit vermeld in de Brabantse Leeuw dat deze familie misschien wel van St. Oedenrode zouden kunnen komen, wie weet?

Geraert Bijls is in ieder geval de vader van Cornelius en Jan die beiden te Hilvarenbeek kinderen hebben.

Dat ze broers zijn kan worden gebaseerd op de doop van Joannes Bijls d.d.1 december 1624 te Hilvarenbeek, hier is o.a. Maria de weduwe van Cornelij Gerardi, getuige.
De vader van Joannes wordt 1x Joannes Gerarduszn Henricus genoemd waarbij je aan zou kunnen nemen dat Henricus beider opa is.
Voorts is deze familie Bijls van Roij oftewel van Roij alias Bijls/ Beijltkens stevig verankerd in Hilvarenbeek.
Misschien ook al wel voor langere tijd.
Geraert trouwde met NN Cornelius.
Kinderen van Geraert en NN:
1 Cornelis Geraerts/Gherits Bijltkens (van Roij), geboren omstreeks 1570 in St. Oedenrode. Volgt 1.1.
2 Johannes (Jan) Geraerts Henricus Bijls, geboren omstreeks 1580. Volgt 1.2.
1.1 Cornelis Geraerts/Gherits Bijltkens (van Roij) is geboren omstreeks 1570 in St. Oedenrode, zoon van Geraert (Willems?) Bijls (zie 1) en NN Cornelius. Cornelis is overleden vůůr 1617 in Hilvarenbeek, ten hoogste 47 jaar oud.
Notitie bij Cornelis: Cornelis Geraerts Beijltkens verwant aan de familie Van Loon alias Beijltkens en zelf eenmaal, misschien per abuis, Van Loon genoemd, leefde ongeveer van 1570 tot 1610.
Hij was gehuwd met Mariken Laureijs Lenaerts. dochter van de schepen
Laureijs Lenaert Laureijs Marlens (aan de Westerwijk) en van Marie Jan Laureijs
Vrancken alias de Molder (uit Diessen, Haaghorst). Uit dit huwelijk een zoon :
Laureijs Cornelis Geraerts van Roij alias Bijls (1601-1679), koopman, timmerman en
herbergier aan de Beerten.

bron: Leo Adriaenssen
Beroep:
(timmerman)
Cornelis trouwde met Maeijken (Maria) Laureijs {Lenaerts} Mertens. Maeijken is een dochter van Laureijs Lenaert Laureijs (Wreijsken) Mertens en Marie Jan Lauwreijns (de Molder) Vrancken. Maeijken is overleden na 1624.
Notitie bij Maeijken: Mariken Laureijs Lenaerts. dochter van de schepen
Laureijs Lenaert Laureijs Marlens (aan de Westerwijk) en van Marie Jan Laureijs
Vrancken alias de Molder (uit Diessen, Haaghorst). Uit dit huwelijk een zoon :
Laureijs Cornelis Geraerts van Roij alias Bijls (1601-1679), koopman, timmerman en
herbergier aan de Beerten.

bron: Leo Adriaenssen
Kinderen van Cornelis en Maeijken:
1 Johanna Cornely Bijltkens (van Roij) [1.1.1]. Zij is gedoopt op 24-10-1592 in Hilvarenbeek. Johanna is overleden.
2 Gerardus Cornely Bijltkens (van Roij) [1.1.2]. Hij is gedoopt op 09-04-1596 in Hilvarenbeek. Gerardus is overleden.
3 Laurentius Cornelis Geraerts (Laureijs) van Roij alias Bijls, gedoopt op 28-10-1602 in Hilvarenbeek. Volgt 1.1.3.
1.2 Johannes (Jan) Geraerts Henricus Bijls is geboren omstreeks 1580, zoon van Geraert (Willems?) Bijls (zie 1) en NN Cornelius. Johannes is overleden. Johannes trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op 06-02-1612 in Hilvarenbeek met Heijlwidis Joannesdr de Smit.
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Heijlwidis: get: Simon Nicolai Moonen en Godefridus Kuijpers?
Kinderen van Johannes en Heijlwidis:
1 Catharina Bijls [1.2.1]. Zij is gedoopt in 01-1613 in Hilvarenbeek.
Notitie bij de geboorte van Catharina: get: Joes K... en Anna Thonis
Catharina is overleden.
2 Joanna Bijls [1.2.2]. Zij is gedoopt op 13-09-1615 in Hilvarenbeek.
Notitie bij de geboorte van Joanna: vader wordt Joannes Gerarduszn Henricus genoemd bij haar doop
Joanna is overleden.
3 Gerardus Bijls [1.2.3]. Hij is gedoopt op 28-11-1618 in Hilvarenbeek.
Notitie bij de geboorte van Gerardus: get: Gerardus filius Jans de Smit en Elisabetha Adriano...?
Gerardus is overleden.
4 Joannes Bijls [1.2.4]. Hij is gedoopt op 01-12-1624 in Hilvarenbeek.
Notitie bij de geboorte van Joannes: get: Marcus Reinier? en Maria vidua (weduwe) van Cornelij Gerardi
Joannes is overleden.
5 Henricus Bijls [1.2.5]. Hij is gedoopt op 10-02-1630 in Hilvarenbeek.
Notitie bij de geboorte van Henricus: get: Cornelius Theodori en... Martini
Henricus is overleden.
1.1.3 Laurentius Cornelis Geraerts (Laureijs) van Roij alias Bijls, zoon van Cornelis Geraerts/Gherits Bijltkens (van Roij) (zie 1.1) en Maeijken (Maria) Laureijs {Lenaerts} Mertens. Hij is gedoopt op 28-10-1602 in Hilvarenbeek. Bij de doop van Laurentius waren de volgende getuigen aanwezig: Adriana Cornelius en Gerarda Willems.
Notitie bij de geboorte van Laurentius: familysearch churchrecords 1473-1975 RK Hilvarenbeek dopen 1587-1647 bl 73:

28 oktober 1602 Baptizavi figlius nomen Laurentius Cornelis Geraerts Bijl suscepit Adriana Cornelius en Gerarda Willems
Laurentius is overleden op 25-11-1679 in Hilvarenbeek, 77 jaar oud.
Notitie bij Laurentius: Peter Laurentiuszn van Roij uit Netersel stamde af van de timmerman, metselaar, tegelbakker en marktkoopman Laureijs Cornelis van Roij alias Bijls, die aan de Beerten te Diessen woonde, overleden te Hilvarenbeek op 25 november 1679en getrouwd met Maeijken Pauwels van der Poel, zij is gedoopt te Hilvarenbeek op 19 januari 1605.
Waarschijnlijk was hij ook Hoofdman van het Sint Josephsgilde
Drs L.F.W. Adriaenssen vermeld in zijn boek: Hilvarenbeek onder de Hertog en onder de GeneraliteitĚ : Laureijs reisden ook Jaarmarkten af met karren houtwerk, op 27 juli 1663 ging hij met negen karren houtwerk naar Sint Lenaarts nabij Brecht ca 18 km van Pulderbos.
Zijn ouders waren Cornelis Geraerts Bijltkens, timmerman, gestorven voor 1617, en Maria Laureijs Lenaerts. Vermoedelijk waren de Bijltkens (Bijls) afkomstig uit Sint Oedenrode en heeft Laureijs Cornelis Bijls, ter onderscheiding van de andere familieleden de naam Van Roij (Van Oedenrode) aangenomen.
Die naam Van Roij zijn ze blijven voeren totdat Jan Baptist in Roosendaal terecht kwam, toen kwam er een O bij: Van Rooij.
Het lijkt waarschijnlijk dat Gautier van Roij tot bovenbeschreven familie behoort, alleen schriftelijk bewijs ontbreekt.
(Bron: stamboom Christ van Rooij)

Jan Cornelis Willemss Verschueren momboir ende Laureijs Cornelis Bijls woonende tot Hilvarenbeeck toesiender over Pauwels, Jenne, Lenaerde ende Dingena onmundige kynderen wijlen Wouter Wouters van de Poel daer moeder aff is Cornelia dochtere Jan Cornelis Willems Verschueren ende sal die verss. Laureijs van dese toesienderschap worden ontslagen als Wanneer Ariaen Pauwels Wouterss van de Poel broeder van Wouterss verss. sal metter minnen off metter rechte voldaen hebben alsuclke penningen ende deselve Adriaen bij schepenen geloofte aen dese onmundige kynderen met hunne moeder schuldich is welcke de schouteneth van Tilburgh gelooft te doen als wanneer het gebleeken sal wesen van de voldoeninge verss.
Actum 24 augustus 1636.

Ook wel Laureys Bijls genoemd, timmerman en winkelier, woonde samen met Mariken aan de Beerten onder Hilvarenbeek,
Laureys was ook metselaar en tegelbakker, bovendien was hij marktkoopman.

bron: Leo Adriaenssen
Beroep:
koopman, timmerman en herbergier aan de Beerten
Laurentius trouwde, 30 jaar oud, op 01-06-1633 in Hilvarenbeek met Maria (Maaijken) Paulusdr Walteri Rijsbosch, 25 jaar oud, nadat zij op 15-05-1633 in Hilvarenbeek in ondertrouw zijn gegaan. Maria is een dochter van Paulus Walteruszn Pauwels van der Poel alias Rijsbosch en Cornelia Willem Cornelis van Gestel. Zij is gedoopt op 19-01-1608 in Hilvarenbeek. Bij de doop van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Margaretha Jois Rijsbosch en Adrianus Walteri. Maria is overleden, ten hoogste 73 jaar oud. Zij is begraven vůůr 10-02-1681 in Hilvarenbeek.
Kinderen van Laurentius en Maria:
1 Elisabetha Laurentius van Rooij [Bijls van Roeij] [1.1.3.1].
2 Peter Laurentius van Rooij [Bijls van Roeij]. Volgt 1.1.3.2.
3 Cornelius Laurentiuszn van Roij alias Bijls, gedoopt op 02-03-1634 in Hilvarenbeek. Volgt 1.1.3.3.
4 Laureijs Laureijs Cornelis Geraerts van Rooij [Bijls], gedoopt op 12-08-1636 in Hilvarenbeek. Volgt 1.1.3.4.
5 Pauwels van Rooij [Bijls van Roeij], gedoopt op 15-03-1639 in Hilvarenbeek. Volgt 1.1.3.5.
6 Waltherus (Wouter) Laurentius van Rooij, gedoopt op 23-03-1642 in Hilvarenbeek. Volgt 1.1.3.6.
7 Gerardus (gerrit) Laurentius van Rooij [Bijls van Roeij], gedoopt op 26-09-1644 in Hilvarenbeek. Volgt 1.1.3.7.
8 Maria van Rooij [Bijls van Roeij], gedoopt omstreeks 1646. Volgt 1.1.3.8.
9 Joannes Laurentius van Rooij [Bijls van Roeij] [1.1.3.9], geboren omstreeks 1655 in Hilvarenbeek. Joannes is overleden.
1.1.3.2 Peter Laurentius van Rooij [Bijls van Roeij], zoon van Laurentius Cornelis Geraerts (Laureijs) van Roij alias Bijls (zie 1.1.3) en Maria (Maaijken) Paulusdr Walteri Rijsbosch.
Notitie bij Peter: De eerdergenoemde Peter Laurentiuszn van Roij uit Netersel stamde af van de timmerman, metselaar, tegelbakker en marktkoopman Laureijs Cornelis van Roij alias Bijls, die aan de Beerten te Diessen woonde, overleden te Hilvarenbeek op 25 november 1679en getrouwd met Maeijken Pauwels van der Poel, zij is gedoopt te Hilvarenbeek op 19 januari 1605.
Waarschijnlijk was hij ook Hoofdman van het Sint Josephsgilde
Drs L.F.W. Adriaenssen vermeld in zijn boek: Hilvarenbeek onder de Hertog en onder de GeneraliteitĚ : Laureijs reisden ook Jaarmarkten af met karren houtwerk, op 27 juli 1663 ging hij met negen karren houtwerk naar Sint Lenaarts nabij Brecht ca 18 km van Pulderbos.
Zijn ouders waren Cornelis Geraerts Bijltkens, timmerman, gestorven voor 1617, en Maria Laureijs Lenaerts. Vermoedelijk waren de Bijltkens (Bijls) afkomstig uit Sint Oedenrode en heeft Laureijs Cornelis Bijls, ter onderscheiding van de andere familieleden de naam Van Roij (Van Oedenrode) aangenomen.
Die naam Van Roij zijn ze blijven voeren totdat Jan Baptist in Roosendaal terecht kwam, toen kwam er een O bij: Van Rooij.

op 16 november 1694 trouwden voor de kerk te Hilvarenbeek Peter Laurentiuszn van Roij, wonend te Netersel, met Adriaentje Jan Coppens en voor de Schepenen huwden ze te Netersel.
Peter trouwde op 16-11-1694 in Hilvarenbeek met Adriaentje Jan Coppens.
1.1.3.3 Cornelius Laurentiuszn van Roij alias Bijls, zoon van Laurentius Cornelis Geraerts (Laureijs) van Roij alias Bijls (zie 1.1.3) en Maria (Maaijken) Paulusdr Walteri Rijsbosch. Hij is gedoopt op 02-03-1634 in Hilvarenbeek. Cornelius is overleden vůůr 22-01-1679, ten hoogste 44 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Cornelius: Te Hilvarenbeek ng overlijdt ín Cornelis Lourens van Roij, weduwnaar op 26 october 1722. Is dat deze Cornelis?
Cornelius trouwde, 24 jaar oud, op 26-04-1658 in Hilvarenbeek [bron: Stamboom Coolen-online.be] met Maeijcken Corstiaens {Boomen} Van de Sanden.
Notitie bij het huwelijk van Cornelius en Maeijcken: op 3 juli 1674 trouwt ín Cornelius Laurentius van Rooij met Jenneken Gasparis Middegaels te Hilvarenbeek rk
Maeijcken is overleden vůůr 1674.
Kinderen van Cornelius en Maeijcken:
1 Anna van Roij alias Bijls [1.1.3.3.1]. Zij is gedoopt op 02-03-1658 in Hilvarenbeek. Anna is overleden.
2 Maria van Roij alias Bijls [1.1.3.3.2]. Zij is gedoopt op 25-10-1659 in Hilvarenbeek. Maria is overleden vůůr 16-10-1660, ten hoogste 11 maanden oud.
3 Maria van Roij alias Bijls [1.1.3.3.3]. Zij is gedoopt op 16-10-1660 in Hilvarenbeek. Maria is overleden.
4 Adrianus van Roij alias Bijls [1.1.3.3.4]. Hij is gedoopt op 04-02-1662 in Hilvarenbeek. Adrianus is overleden.
5 Joannes van Roij alias Bijls [1.1.3.3.5]. Hij is gedoopt op 08-03-1663 in Hilvarenbeek. Joannes is overleden.
6 Paulus van Roij alias Bijls [1.1.3.3.6]. Hij is gedoopt op 04-04-1664 in Hilvarenbeek. Paulus is overleden.
7 Petrus van Roij alias Bijls [1.1.3.3.7]. Hij is gedoopt op 18-08-1665 in Hilvarenbeek. Petrus is overleden vůůr 01-04-1669, ten hoogste 3 jaar oud.
8 Jenneken van Roij alias Bijls [1.1.3.3.8]. Zij is gedoopt op 04-10-1666 in Hilvarenbeek. Jenneken is overleden.
9 Jan Cornelis van Roij alias Bijls, gedoopt op 19-02-1668 in Hilvarenbeek. Volgt 1.1.3.3.9.
10 Petrus van Roij alias Bijls [1.1.3.3.10]. Hij is gedoopt op 01-04-1669 in Hilvarenbeek. Petrus is overleden vůůr 06-04-1670, ten hoogste 1 jaar oud.
11 Petrus van Roij alias Bijls [1.1.3.3.11]. Hij is gedoopt op 06-04-1670 in Hilvarenbeek. Petrus is overleden vůůr 30-04-1671, ten hoogste 1 jaar oud.
12 Petrus van Roij alias Bijls [1.1.3.3.12]. Hij is gedoopt op 30-04-1671 in Hilvarenbeek. Petrus is overleden vůůr 01-06-1672, ten hoogste 1 jaar oud.
13 Petrus van Roij alias Bijls [1.1.3.3.13]. Hij is gedoopt op 01-06-1672 in Hilvarenbeek. Petrus is overleden.
14 Lambertus van Roij alias Bijls [1.1.3.3.14]. Hij is gedoopt op 25-06-1673 in Hilvarenbeek. Lambertus is overleden.
15 Helena van Roij alias Bijls [1.1.3.3.15]. Zij is gedoopt op 14-12-1674 in Hilvarenbeek. Helena is overleden.
16 Cornelius van Roij alias Bijls [1.1.3.3.16]. Hij is gedoopt op 18-10-1676 in Hilvarenbeek. Cornelius is overleden.
1.1.3.4 Laureijs Laureijs Cornelis Geraerts van Rooij [Bijls], zoon van Laurentius Cornelis Geraerts (Laureijs) van Roij alias Bijls (zie 1.1.3) en Maria (Maaijken) Paulusdr Walteri Rijsbosch. Hij is gedoopt op 12-08-1636 in Hilvarenbeek. Laureijs is overleden, 87 jaar oud. Hij is begraven op 16-03-1724 in Hilvarenbeek.
Notitie bij Laureijs: Freijs van Roij de jonge, herbergier in het Cloosterin de Gelderstraat, metselaar, timmerman, tichelmaecker en koopman.
Hij was een zoon van Laureijs Cornelis van Roij alias Beijltkens, eveneens herbergier, timmerman en koopman, en van Maeijken Pauwels Wouters vanden Poel.

Freijs de jonge was in 1666/67 borgemeester en in 1675 verpondingsbeurder.
In 1671 en 1672, van 1685 tot 1690 en van 1693 tot 1698 pachtte hij de novalie Thiende van Hilvarenbeek.
Deze pacht was niet altijd even lukratief, getuige de totale vernietiging van de oogst in 1693 door
den horibelen swaren ende bedroefden hagel slagh te Esbeek.

Het jaar daarop werden door een schrickelijcke ende onbiusselijcke brandt opden vierden van deser maent meij in onse vrijheijt snaermiddaghs ontrent de clocke halff vier uijren ontstaen,
rui/m vijftigh wooningen doort voors vuer binnen den tijt van anderhalf! ui/re geconsumeert ende verslonden met all het meesten tígeene daer inne was.

De grote brand woedde vooral in de Gelderstraat, op het Marktveld en in de Koestraat, waar aengesien dat het den almogenden Godt gelieft heeft vele huizen tot de grond toe
afbrandden en andere werden omgetrokken om uitbreiding van de deerlijcke desolatie vande seer schromelijcken brant in te perken.

Laureijs leed doorden vehementen brant aen sijn huijs bestaande in drie distincte wooninge een schade van 2.500: 0:0. In totaal lag voor 55.185:0:0 in de as.

Als koopman trok Freijs regelmatig naar de markten van Sint-Lenaart, Turnhout, Baarle-Hertog, Mierle, Hoogstraten en plaatsen in Noord-Brabant met alderhande gemaeckt
(groff) huijsmans houtwarck. Soms verscheen hij met 8 of 9 karren hout op de markt.
Hij verhandelde ook andere produkten van de Beekse nijverheid.


Item betaelt Laureijs van Roij de verteerlnghe door ses soldaeten tísljnen huijse geschiedt, met kennisse van schepenen xxxvj st.

Item wort den rendant geordonneert te betaelen aen Laureijs van roij voor ses soldaeten eenen nacht te houden In den tijt vande bedlenlnge vanden rendant
xxx st.

bron: Leo Adriaenssen
Laureijs trouwde, 22 jaar oud, op 12-11-1658 in Hilvarenbeek (Schepenbank) met Lijsken Marten Cornelis Martens alias Moonen, 24 jaar oud, nadat zij op 26-10-1658 in Hilvarenbeek (Schepenbank) in ondertrouw zijn gegaan. Zij is gedoopt op 27-06-1634 in Hilvarenbeek. Lijsken is overleden, 89 jaar oud. Zij is begraven op 28-08-1723 in Hilvarenbeek.
Kinderen van Laureijs en Lijsken:
1 Peter Laureijs van Roij. Volgt 1.1.3.4.1.
2 Maria Laureijs van Roij [1.1.3.4.2]. Zij is gedoopt op 07-04-1659 in Hilvarenbeek.
Notitie bij de geboorte van Maria: get: Petrus Jois Kranenborch?
Maria is overleden.
3 Geertruij Laureijs van Roij, gedoopt op 21-05-1660 in Hilvarenbeek. Volgt 1.1.3.4.3.
4 Cornelis Laureijs van Roij, gedoopt op 21-09-1662 in Hilvarenbeek. Volgt 1.1.3.4.4.
5 Hendrick Laureys van Roij, gedoopt op 23-02-1665 in Hilvarenbeek. Volgt 1.1.3.4.5.
6 Maria Laureijs van Roij [1.1.3.4.6]. Zij is gedoopt op 02-07-1669 in Hilvarenbeek.
Notitie bij de geboorte van Maria: get: Martinus Cornelij Martinus en Maria Laurentij Cornelij van Roij
Maria is overleden vůůr 23-10-1670, ten hoogste 1 jaar oud.
7 Marie van Rooij, gedoopt op 23-10-1670 in Hilvarenbeek. Volgt 1.1.3.4.7.
8 Jan Laureijs van Rooij [1.1.3.4.8]. Hij is gedoopt op 08-04-1673 in Hilvarenbeek.
Notitie bij de geboorte van Jan: get: Cornelius Cornelij Moonen en Helena Martini
Jan is overleden.
Beroep:
timmerman
1.1.3.5 Pauwels van Rooij [Bijls van Roeij], zoon van Laurentius Cornelis Geraerts (Laureijs) van Roij alias Bijls (zie 1.1.3) en Maria (Maaijken) Paulusdr Walteri Rijsbosch. Hij is gedoopt op 15-03-1639 in Hilvarenbeek.
Notitie bij de geboorte van Pauwels: get: Maria vidua (weduwe) van Cornelij Jois..
Pauwels is overleden. Pauwels trouwde, 25 jaar oud, op 17-02-1665 in Hilvarenbeek (Schepenbank) met Grietjen Corstiaan Huijbrechts, nadat zij op 01-01-1665 in Hilvarenbeek (Schepenbank) in ondertrouw zijn gegaan.
Kinderen van Pauwels en Grietjen:
1 Korstianus van Roij [1.1.3.5.1]. Hij is gedoopt op 18-01-1666 in Hilvarenbeek.
Notitie bij de geboorte van Korstianus: get: Bartholomeus...? ipv Ariaen Huijbreghs en Jenneken...?
Korstianus is overleden.
2 Adriaen van Roij [1.1.3.5.2]. Hij is gedoopt op 07-03-1668 in Hilvarenbeek.
Notitie bij de geboorte van Adriaen: get: Willibrordus Henrics en Maria Cornelij van Loon
Adriaen is overleden.
Notitie bij Adriaen: De slachtoffers van de grote branden te Hilvarenbeek

Adriaen Pauwels van Roij daer in woonende sijnde een wullewever
van sijn ambacht sijn getouw mettet laecken mitsgaders een goet
quantiteijt wol ende garen, wielen, kast, kist etc. alles verbrant de
schade opgegeven op drie hondert gulden.

bron: J. van Gils
3 Cornelius van Rooij [1.1.3.5.3]. Hij is gedoopt op 06-04-1672 in Hilvarenbeek.
Notitie bij de geboorte van Cornelius: get: Laurentius Cornelij van Rooij en Margarita Jois Christiani
Cornelius is overleden.
4 Maria van Rooij [1.1.3.5.4]. Zij is gedoopt op 10-01-1677 in Hilvarenbeek.
Notitie bij de geboorte van Maria: get: Henricus Christiani en Joanna van Rooij
Maria is overleden.
1.1.3.6 Waltherus (Wouter) Laurentius van Rooij, zoon van Laurentius Cornelis Geraerts (Laureijs) van Roij alias Bijls (zie 1.1.3) en Maria (Maaijken) Paulusdr Walteri Rijsbosch. Hij is gedoopt op 23-03-1642 in Hilvarenbeek.
Notitie bij de geboorte van Waltherus: get: Matthia Jois van Loon en Cornelia Christini..
Waltherus is overleden vůůr 05-03-1720 in Hilvarenbeek, ten hoogste 77 jaar oud. Waltherus:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 04-09-1668 in Hilvarenbeek met Gertrudis Christianus Jansen Cornelissen (Nelen), 27 jaar oud, nadat zij op 18-08-1668 in Hilvarenbeek in ondertrouw zijn gegaan. Gertrudis is een dochter van Corstiaen Johannes Cornelissen en Joanna Joannes Gerardus Beris. Zij is gedoopt op 06-04-1641 in Hilvarenbeek. Gertrudis is overleden, 51 jaar oud. Zij is begraven op 16-11-1692 in Hilvarenbeek.
(2) trouwde, 52 jaar oud, op 15-02-1695 in Hilvarenbeek met Margareta Jan Peter (Margriet) van der Velden.
Kinderen van Waltherus en Gertrudis:
1 Cornelis Wouter van Rooij [1.1.3.6.1]. Hij is gedoopt op 07-05-1669 in Hilvarenbeek. Cornelis is overleden.
2 Anna Wouter van Rooij [1.1.3.6.2]. Zij is gedoopt op 08-07-1670 in Hilvarenbeek. Anna is overleden.
3 Joannes Walterus van Roij, gedoopt op 08-08-1671 in Hilvarenbeek. Volgt 1.1.3.6.3.
4 Christianus Wouter van Rooij [1.1.3.6.4]. Hij is gedoopt op 21-01-1674 in Hilvarenbeek. Christianus is overleden vůůr 1675 in Hilvarenbeek, ten hoogste 1 jaar oud.
5 Christianus Wouter van Rooij [1.1.3.6.5]. Hij is gedoopt op 24-10-1675 in Hilvarenbeek. Christianus is overleden.
6 Maria Walterus van Rooij [1.1.3.6.6]. Hij is gedoopt op 16-02-1677 in Hilvarenbeek. Maria is overleden, 79 jaar oud. Hij is begraven op 01-09-1756 in Tilburg.
7 Joanna Wouter van Rooij [1.1.3.6.7]. Zij is gedoopt op 01-05-1679 in Hilvarenbeek. Joanna is overleden.
8 Laurentius Wouter van Rooij [1.1.3.6.8]. Hij is gedoopt op 06-03-1683 in Hilvarenbeek. Laurentius is overleden, 10 dagen oud. Hij is begraven op 16-03-1683 in Hilvarenbeek.
1.1.3.7 Gerardus (gerrit) Laurentius van Rooij [Bijls van Roeij], zoon van Laurentius Cornelis Geraerts (Laureijs) van Roij alias Bijls (zie 1.1.3) en Maria (Maaijken) Paulusdr Walteri Rijsbosch. Hij is gedoopt op 26-09-1644 in Hilvarenbeek. Bij de doop van Gerardus waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Cornelij Christiani en Guilhielmus Jois Laurentij. Gerardus is overleden, minstens 51 jaar oud. Hij is begraven na 1695.
Notitie bij Gerardus: Hendrick Gerrit Schepens en Gerrit Laureijs van Roij, als voogd en toeziend voogd van de kinderen van Wouter Laureijs van Roij en Geertruijd Bastiaens

bron: RAT
Gerardus trouwde, 34 jaar oud, op 14-02-1679 in Hilvarenbeek met Catharina Huijbreght Vrients, nadat zij op 28-01-1679 in Hilvarenbeek in ondertrouw zijn gegaan.
1.1.3.8 Maria van Rooij [Bijls van Roeij], dochter van Laurentius Cornelis Geraerts (Laureijs) van Roij alias Bijls (zie 1.1.3) en Maria (Maaijken) Paulusdr Walteri Rijsbosch. Zij is gedoopt omstreeks 1646.
Notitie bij de geboorte van Maria: geen doop gevonden
Maria is overleden. Maria trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 14-01-1674 in Hilvarenbeek met Jan Jansen DaniŽls, nadat zij op 29-12-1673 in Hilvarenbeek in ondertrouw zijn gegaan.
Kinderen van Maria en Jan:
1 Joannes DaniŽls [1.1.3.8.1]. Hij is gedoopt op 27-11-1674 in Hilvarenbeek.
Notitie bij de geboorte van Joannes: get: Laureys van Roij en Elisabeth Laurenti van Roij
Joannes is overleden.
2 Laurentius DaniŽls [1.1.3.8.2]. Hij is gedoopt op 03-05-1677 in Hilvarenbeek.
Notitie bij de geboorte van Laurentius: get: Leonardus Jansen en Elizabetha Christoffel Thijsen
Laurentius is overleden.
3 Cornelis DaniŽls [1.1.3.8.3]. Hij is gedoopt op 22-04-1681 in Hilvarenbeek.
Notitie bij de geboorte van Cornelis: get: Cornelius Laurentij van Roij, Maria echtgenote van Leonardi Joannis Daniels en Cornelia Theodori van Arendonck
Cornelis is overleden.
4 Maria DaniŽls [1.1.3.8.4]. Zij is gedoopt op 19-05-1683 in Hilvarenbeek.
Notitie bij de geboorte van Maria: get: Joannes Jois Daniels en Gertrudis echtgenote van Walteri Laurentij van Roij
Maria is overleden.
5 Paulus DaniŽls [1.1.3.8.5]. Hij is gedoopt op 17-05-1686 in Hilvarenbeek.
Notitie bij de geboorte van Paulus: get: Gerardus Cornelij van Loon en Margarita weduwe van Pauli van Roij
Paulus is overleden.
6 Franciscus DaniŽls [1.1.3.8.6]. Hij is gedoopt op 16-06-1689 in Hilvarenbeek.
Notitie bij de geboorte van Franciscus: onder voorwaarde, get: Barbara Jois van Rooij
Franciscus is overleden.
1.1.3.3.9 Jan Cornelis van Roij alias Bijls, zoon van Cornelius Laurentiuszn van Roij alias Bijls (zie 1.1.3.3) en Maeijcken Corstiaens {Boomen} Van de Sanden. Hij is gedoopt op 19-02-1668 in Hilvarenbeek.
Notitie bij de geboorte van Jan: get: Willebrordus... en Anna Christophori van Loon
Jan is overleden, 55 jaar oud. Hij is begraven op 16-01-1724 in Hilvarenbeek. Jan:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 25-07-1688 in Hilvarenbeek met Jenneken Wouters van Rovert, 28 jaar oud. Jenneken is een dochter van Wouter Henrick Reynieren van Rovert en Geertruyt Jan Jacobs Vera. Zij is gedoopt op 09-06-1660 in Hilvarenbeek. Jenneken is overleden, 47 jaar oud. Zij is begraven op 10-05-1708 in Hilvarenbeek.
(2) trouwde, 43 jaar oud, op 05-04-1711 in Hilvarenbeek met Lijsbeth Jan Voskens.
Kinderen van Jan en Jenneken:
1 Frees (Lourens) Jansen van Roij, gedoopt op 09-05-1691 in Hilvarenbeek. Volgt 1.1.3.3.9.1.
2 Maria Jansen van Roij [1.1.3.3.9.2]. Zij is gedoopt op 24-08-1700 in Hilvarenbeek.
Notitie bij de geboorte van Maria: get: Margareta Walteri van Roij
Maria is overleden.
1.1.3.4.1 Peter Laureijs van Roij, zoon van Laureijs Laureijs Cornelis Geraerts van Rooij [Bijls] (zie 1.1.3.4) en Lijsken Marten Cornelis Martens alias Moonen.
Notitie bij Peter: 4 april 1702
Peter van Roij heeft vernaderd de koop te Esbeek van 5 april 1701 waarbij zijn broer Cornelis Laureijssen van Roij heeft verkocht aan Cathalijn Jan Cornelis

Peter van Roij heeft vernaderd de koop te Esbeek van 5 april 1701 waarbij zijn broer Cornelis Laureijssen van Roij heeft verkocht aan Jacob Hendricx van Gestel

18 mei 1702
Peter Laureijssen van Roij verkoopt te Esbeek een perceel akkerland aan Jacob Hendrick Meus van Gestel

archief: 1111 - Schepenbank Hilvarenbeek

Hilvarenbeek. 2 februari 1711: Borgbrief Peter Laureijs van Roij en Maria Adriaan Vingerhoets van Hilvarenbeek naar Netersel.

bron: RAT
Peter:
(1) trouwde op 16-11-1694 in Hilvarenbeek met Adriana Jans Coppens.
(2) trouwde op 08-12-1710 in Bladel met Maria Lauwrijs Vingerhoets, nadat zij op 22-11-1710 in Bladel in ondertrouw zijn gegaan.
Kinderen van Peter en Adriana:
1 Elisabeth van Roij [1.1.3.4.1.1]. Zij is gedoopt op 09-11-1695 in Hilvarenbeek.
Notitie bij de geboorte van Elisabeth: get: Jois Jois Coppens ipv Maria Laurentij van Roij
Elisabeth is overleden.
2 Joannes van Roij [1.1.3.4.1.2]. Hij is gedoopt op 28-12-1696 in Hilvarenbeek.
Notitie bij de geboorte van Joannes: get: Laurentius Laurentij van Roij en Cornelia Jois Coppens
Joannes is overleden.
3 Laurentius van Roij [1.1.3.4.1.3]. Hij is gedoopt in 03-1699 in Hilvarenbeek.
Notitie bij de geboorte van Laurentius: get: Hubertus? van der A en Gertrudis Simonis Emmen ipv Maria Laurentij van Roij
Laurentius is overleden.
4 Guillielmus van Roij [1.1.3.4.1.4]. Hij is gedoopt op 06-07-1701 in Hilvarenbeek.
Notitie bij de geboorte van Guillielmus: get: Joannes Adriani de Cort en Joanna Guilielmi Moonen
Guillielmus is overleden.
1.1.3.4.3 Geertruij Laureijs van Roij, dochter van Laureijs Laureijs Cornelis Geraerts van Rooij [Bijls] (zie 1.1.3.4) en Lijsken Marten Cornelis Martens alias Moonen. Zij is gedoopt op 21-05-1660 in Hilvarenbeek.
Notitie bij de geboorte van Geertruij: get: Elizabeta echtgenote van Cornelij Moonen ipv Joanna weduwe van Petri Martini Moonen
Geertruij is overleden.
Notitie bij Geertruij: ter oirsaecke hij van Roij heeft geweijgert te geven aende Jonghmans alhier,
eene verteeringhe tot Boxem, offte RijBier, alsoo sijns van Roijs doghter ondertrouwt was,
tot Oisterwijck met eenen jongh man van Oisterwijck voors, den welcken zijnne doghter hadde wegh geleijt,
vernielden deze Jonghmans offte kneghts in hun gramstorigheid de strooien dakbedekking van de herberg van
Laureijs van Roij, de vader van de bruid.

bron: Leo Adriaenssen
Geertruij trouwde, 20 jaar oud, op 01-12-1680 in Oisterwijck met Sijmon Jan Emmen.
1.1.3.4.4 Cornelis Laureijs van Roij, zoon van Laureijs Laureijs Cornelis Geraerts van Rooij [Bijls] (zie 1.1.3.4) en Lijsken Marten Cornelis Martens alias Moonen. Hij is gedoopt op 21-09-1662 in Hilvarenbeek.
Notitie bij de geboorte van Cornelis: get: Laurentius Cornelij Gerardi en Maria Cornelij ...? van Roij
Cornelis is overleden. Cornelis trouwde, 23 jaar oud, op 05-11-1685 in Hilvarenbeek (Schepenbank) met Anneken Jan Moonen alias van Gestel, nadat zij op 20-10-1685 in Hilvarenbeek in ondertrouw zijn gegaan. Anneken is geboren in Reusel.
Kinderen van Cornelis en Anneken:
1 Helena van Roij [1.1.3.4.4.1]. Zij is gedoopt op 21-08-1686 in Hilvarenbeek.
Notitie bij de geboorte van Helena: get: Martinus Cornelij Martini Hofmans en Maria echtgenote van Joannis Moonen
Helena is overleden.
2 Joanna van Roij [1.1.3.4.4.2]. Zij is gedoopt op 22-10-1688 in Hilvarenbeek.
Notitie bij de geboorte van Joanna: get: Egidius Arnoldi Deins? en Catharina echtgenote van Gerardi van Roij
Joanna is overleden.
3 Maria van Roij [1.1.3.4.4.3]. Zij is gedoopt op 04-11-1690 in Hilvarenbeek.
Notitie bij de geboorte van Maria: get: Anna Adriani...?
Maria is overleden.
4 Mertinus van Roij [1.1.3.4.4.4]. Hij is gedoopt op 11-12-1692 in Hilvarenbeek.
Notitie bij de geboorte van Mertinus: get: Maria Laurentij van Roij en Simon Jois Emmen
Mertinus is overleden.
5 Adriana van Roij [1.1.3.4.4.5]. Zij is gedoopt op 01-06-1696 in Hilvarenbeek.
Notitie bij de geboorte van Adriana: get: Joes Cornelij Schoofs en Anna Walteri Nayckens
Adriana is overleden.
6 Laurentius van Roij [1.1.3.4.4.6]. Hij is gedoopt op 31-05-1698 in Hilvarenbeek.
Notitie bij de geboorte van Laurentius: get: Barbara Jois van Rooij
Laurentius is overleden.
7 Joannes van Roij [1.1.3.4.4.7]. Hij is gedoopt op 13-10-1700 in Hilvarenbeek.
Notitie bij de geboorte van Joannes: get: Joannes Laurentij van Roij en Maria Joannes Danneels
Joannes is overleden.
1.1.3.4.5 Hendrick Laureys van Roij, zoon van Laureijs Laureijs Cornelis Geraerts van Rooij [Bijls] (zie 1.1.3.4) en Lijsken Marten Cornelis Martens alias Moonen. Hij is gedoopt op 23-02-1665 in Hilvarenbeek.
Notitie bij de geboorte van Hendrick: get: Jacobus van ....? en Gertrudis Martini Hofmans
Hendrick is overleden vůůr 1719, ten hoogste 54 jaar oud.
Notitie bij Hendrick: bakker, winkelier, tapper van Bredaas, wit en bruin bier, jenever en nagelwater.
Hij was gehuwd met Anneken Wouter Naeijkens,
dochter van de hoedenmaker Wouter Claes Naeijkens en
van Cathalijn Jan Thielmans.
Anneken hertrouwde in 1719 met Jacobus Maes.
Bij de grote brand van 1694 leed Hendrick schade aan sijne meubilen, branthout
turff coorn andere eetwaeren etc: mitsgaders een groot quantiteijt winckelwaeren.

bron: Leo Adriaenssen
Hendrick trouwde, 24 jaar oud, op 31-07-1689 in Hilvarenbeek met Anneken Wouter Naeykens, nadat zij op 12-07-1689 in Hilvarenbeek (Schepenbank) in ondertrouw zijn gegaan. Anneken is een dochter van Wouter Claes Naeykens en Cathalijn Jan Thielmans. Anneken trouwde later in 1719 met Jacobus Maes.
1.1.3.4.7 Marie van Rooij, dochter van Laureijs Laureijs Cornelis Geraerts van Rooij [Bijls] (zie 1.1.3.4) en Lijsken Marten Cornelis Martens alias Moonen. Zij is gedoopt op 23-10-1670 in Hilvarenbeek.
Notitie bij de geboorte van Marie: get: Reijnder ? Jois en Anna Christophori
Marie is overleden.
Notitie bij Marie: erfde van haar ouders de herberg het klooster en het daarneven staande
dijn Huijsken en hoffken genaemt Weffeiaers huijsken.
Bolders was waard en brouwer.

bron: Leo Adriaenssen
Marie trouwde met Laureijs Bolders.
doopakte_joannes_walterus_van_roij_8_8_1671.jpg huw.akte_joannes_v._roij_lucia_jan_vosters_1_6_1694.jpg huw.akte_v.roij_voskens_3_11_1710.jpg huw.akte_v.roij_berens_9_10_1719_1_.jpg huw_en_ondtr.akte_jan_wouter_v._roij_engelien_berens_9_10_1719.jpg
1 doopakte Joannes Walterus van Roij 8-8-1671
2 huw.akte Joannes v. Roij-Lucia Jan Vosters 1-6-1694
3 huw.akte v.Roij-Voskens 3-11-1710
4 huw.akte v.Roij-Berens 9-10-1719(1)
5 huw en ondtr.akte Jan Wouter v. Roij-Engelien Berens 9-10-1719
1.1.3.6.3 Joannes Walterus van Roij (afb. 1 t/m 5), zoon van Waltherus (Wouter) Laurentius van Rooij (zie 1.1.3.6) en Gertrudis Christianus Jansen Cornelissen (Nelen). Hij is gedoopt op 08-08-1671 in Hilvarenbeek. Joannes is overleden na 10-10-1719, minstens 48 jaar oud. Joannes:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 01-06-1694 in Hilvarenbeek met Elisabeth (Lucia) Joannes Vosters, 29 jaar oud, nadat zij op 15-05-1694 in Hilvarenbeek in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 15-05-1694. Zij is gedoopt op 16-05-1665 in Lage Mierde. Elisabeth is overleden vůůr 03-11-1710, ten hoogste 45 jaar oud.
(2) trouwde, 39 jaar oud, op 03-11-1710 in Hilvarenbeek met Lucia Bartholomeus Voskens, 27 jaar oud, nadat zij op 18-10-1710 in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 10-10-1710. Lucia is een dochter van Bartholomeus Sijmons en Maria Willems. Zij is gedoopt op 25-01-1683 in Arendonk (Antwerpen, BelgiŽ). Lucia is overleden, 36 jaar oud. Zij is begraven op 08-05-1719 in Hilvarenbeek.
(3) trouwde, 48 jaar oud, op 09-10-1719 in Hilvarenbeek met Engelien Gerrit Berens, nadat zij op 24-09-1719 in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 10-10-1719.
Kinderen van Joannes en Elisabeth:
1 Gerardus van Roij, gedoopt op 26-02-1695 in Hilvarenbeek. Volgt 1.1.3.6.3.1.
2 Maria van Roij [1.1.3.6.3.2]. Zij is gedoopt op 04-11-1700 in Hilvarenbeek. Maria is overleden, 72 jaar oud. Zij is begraven op 16-02-1773 in Hilvarenbeek.
Kinderen van Joannes en Lucia:
3 Bartholomeus Joannes van Roij, geboren op 23-10-1711 in Hilvarenbeek. Volgt 1.1.3.6.3.3.
4 Joanna Joannes van Roij [1.1.3.6.3.4]. Zij is gedoopt in 04-1712 in Hilvarenbeek. Bij de doop van Joanna waren de volgende getuigen aanwezig: Laurentius van Roij en ?? van Roij. Joanna is overleden.
5 Walterus Joannes van Roij [1.1.3.6.3.5]. Hij is gedoopt in 12-1713 in Hilvarenbeek. Bij de doop van Walterus waren de volgende getuigen aanwezig: Margareta Br..rs en Laurentius van Roij. Walterus is overleden.
6 Adriana Joannes van Roij [1.1.3.6.3.6]. Zij is gedoopt in 01-1715 in Hilvarenbeek. Bij de doop van Adriana waren de volgende getuigen aanwezig: Maria DaniŽls en ??? van Geffen. Adriana is overleden.
7 Adrianus van Roij [1.1.3.6.3.7]. Hij is gedoopt op 30-11-1715 in Hilvarenbeek. Bij de doop van Adrianus waren de volgende getuigen aanwezig: Henricus Schepens en Catharina Simons. Adrianus is overleden.
8 Gertrudis van Roij [1.1.3.6.3.8]. Zij is gedoopt op 22-11-1717 in Hilvarenbeek. Bij de doop van Gertrudis waren de volgende getuigen aanwezig: Mecht...... Corsten en Petrus Simons. Gertrudis is overleden.
9 Arnoldus Joannes van Roij [1.1.3.6.3.9]. Hij is gedoopt in 01-1719 in Hilvarenbeek. Bij de doop van Arnoldus waren de volgende getuigen aanwezig: Nicolaus Jans en Maria Nicolaessen. Arnoldus is overleden.
1.1.3.3.9.1 Frees (Lourens) Jansen van Roij, zoon van Jan Cornelis van Roij alias Bijls (zie 1.1.3.3.9) en Jenneken Wouters van Rovert. Hij is gedoopt op 09-05-1691 in Hilvarenbeek. Frees is overleden. Frees:
(1) trouwde met Jenneken Peter de Wijs. Jenneken is een dochter van Peter Elias de Wijs en Marie Michiel Princen. Jenneken is overleden. Zij is begraven op 28-08-1723 in Hilvarenbeek.
(2) trouwde, 37 jaar oud, op 13-02-1729 in Hilvarenbeek met Jenneken Claes Reykers, 28 jaar oud. Jenneken is een dochter van Claes Jan Aert Reykers en Peryntje Andries van den Boreel. Zij is gedoopt op 05-02-1701 in Hilvarenbeek. Jenneken is overleden.
Kind van Frees en Jenneken (2):
1 Geertruijt Laurens van Roij, gedoopt op 04-08-1734 in Hilvarenbeek. Volgt 1.1.3.3.9.1.1.
1.1.3.6.3.1 Gerardus van Roij, zoon van Joannes Walterus van Roij (zie 1.1.3.6.3) en Elisabeth (Lucia) Joannes Vosters. Hij is gedoopt op 26-02-1695 in Hilvarenbeek. Gerardus is overleden. Gerardus begon een relatie met Maria Bosmans.
Kind van Gerardus en Maria:
1 Stoffel Gerrits van Rooij [1.1.3.6.3.1.1], geboren in 1716. Stoffel is overleden.
1.1.3.6.3.3 Bartholomeus Joannes van Roij is geboren op 23-10-1711 in Hilvarenbeek, zoon van Joannes Walterus van Roij (zie 1.1.3.6.3) en Lucia Bartholomeus Voskens. Bij de doop van Bartholomeus waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Peter van Poppel en Bartholomea Sijmon Vosters. Bartholomeus is overleden op 13-10-1768 in Hilvarenbeek, 56 jaar oud. Bartholomeus trouwde, 23 jaar oud, op 05-12-1734 in Hilvarenbeek met Catharina Adam van Spreeuwel, 24 jaar oud, nadat zij op 20-11-1734 in Hilvarenbeek in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 06-12-1734 in Hilvarenbeek. Catharina is een dochter van Adam Petrus van Spreeuwel en Adriana Cornelis Andriessen. Zij is gedoopt op 05-09-1710 in Alphen. Bij de doop van Catharina waren de volgende getuigen aanwezig: Anna Bacx en Petrus Janssens. Catharina is overleden, 73 jaar oud. Zij is begraven op 10-12-1783 in Hilvarenbeek.
Kinderen van Bartholomeus en Catharina:
1 Joannes (Jan Bart) van Rooij, geboren in 05-1735 in Hilvarenbeek. Volgt 1.1.3.6.3.3.1.
2 Adrianus van Roij [1.1.3.6.3.3.2]. Hij is gedoopt op 04-04-1737 in Hilvarenbeek. Bij de doop van Adrianus waren de volgende getuigen aanwezig: Anna Maria Joannes Bosman en Jan Jan van Spreeuwel.
Getuige bij:
geboorteaangifte Bertha van Ro(o)ij (geb. 1769) [zie 1.1.3.6.3.3.1.4]    [oom vaderszijde]
3 Walterus van Roij [1.1.3.6.3.3.3]. Hij is gedoopt op 10-02-1740 in Hilvarenbeek. Bij de doop van Walterus was de volgende getuige aanwezig: Maria van Spreeuwel. Walterus is overleden.
4 Adriana van Roij [1.1.3.6.3.3.4]. Zij is gedoopt in 04-1743 in Hilvarenbeek. Bij de doop van Adriana waren de volgende getuigen aanwezig: Georgius de Beer en Gertruda Joannes van Roij. Adriana is overleden.
Getuige bij:
geboorteaangifte Joannes van Ro(o)ij (geb. 1767) [zie 1.1.3.6.3.3.1.3]    [tante vaderszijde]
5 Adam de Roij [1.1.3.6.3.3.5]. Hij is gedoopt in 04-1746 in Hilvarenbeek. Bij de doop van Adam waren de volgende getuigen aanwezig: Joanna Schoormans en Joannes Trompenaers. Adam is overleden.
6 Cornelius van Roij [1.1.3.6.3.3.6]. Hij is gedoopt op 19-05-1748 in Hilvarenbeek. Cornelius is overleden.
7 Petrus van Roij [1.1.3.6.3.3.7]. Hij is gedoopt op 29-01-1751 in Hilvarenbeek. Petrus is overleden.
1.1.3.3.9.1.1 Geertruijt Laurens van Roij, dochter van Frees (Lourens) Jansen van Roij (zie 1.1.3.3.9.1) en Jenneken Claes Reykers. Zij is gedoopt op 04-08-1734 in Hilvarenbeek. Geertruijt is overleden, 70 jaar oud. Zij is begraven op 19-07-1805 in Tilburg. Geertruijt trouwde, 29 jaar oud, op 04-09-1763 in Tilburg met Jan Norbart Cruijssen.
doopakte_joannes_van_roij_5_1735.jpg img_1583__2__huwakt_v.roij_dirks2.jpg
6 doopakte Joannes van Roij 5-1735
7 IMG_1583 (2) huwakt v.Roij-Dirks2
1.1.3.6.3.3.1 Joannes (Jan Bart) van Rooij (afb. 6 en 7) is geboren in 05-1735 in Hilvarenbeek, zoon van Bartholomeus Joannes van Roij (zie 1.1.3.6.3.3) en Catharina Adam van Spreeuwel. Bij de doop van Jan Bart waren de volgende getuigen aanwezig: Adriana Jacoba van Eeten en Joannes van Roij (opa?). Jan Bart is overleden op 05-11-1789 in Hilvarenbeek, 54 jaar oud.
Religie:
(RK)
Jan Bart trouwde, 26 of 27 jaar oud, op 23-05-1762 in Bladel met Maria Dirks, 31 jaar oud, nadat zij op 08-05-1762 in Bladel in ondertrouw zijn gegaan [bron: Schepentrouwboek Bladel].
Notitie bij het huwelijk van Jan Bart en Maria: Bruidegom Johannes van Rooij
Bruid Maria Dirx
Plaats Bladel
Datum ondertrouw 08-05-1762
Datum trouwen 23-05-1762
DTB Bladel inv.nr. 6.12 , folio 154v
Maria is een dochter van Petrus Dircx en Catharina Petrus Dircx. Zij is gedoopt op 30-09-1730 in Oerle. Bij de doop van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Anna Deckers en Petrus Ludovicus.
Notitie bij de geboorte van Maria: Dopeling Maria Dircx
Vader Petrus Dircx
Moeder Catharina Petrus Dircx
Getuige Petrus Ludovicus
Anna Deckers
Plaats Oerle
Datum doop 30-09-1730
DTB Oerle inv.nr. 31.3 , folio 39v
Maria is overleden op 26-03-1791 in Bladel, 60 jaar oud [bron: Bladel begraven 1720-1810 DTB Bladel inv. 18 en 19].
Religie:
(RK)
Kinderen van Jan Bart en Maria:
1 Petrus van Ro(o)ij [1.1.3.6.3.3.1.1]. Bij de geboorteaangifte van Petrus waren de volgende getuigen aanwezig: Laurentius Dirks en Catharina van Roij. Hij is gedoopt op 15-04-1763 in Bladel [bron: SRE,DTB Bladel inv.nr.6.2 folio 12v]. Petrus is overleden.
Religie:
(RK)
2 Henricus van Ro(o)ij [1.1.3.6.3.3.1.2], geboren op 09-02-1765. Bij de geboorteaangifte van Henricus waren de volgende getuigen aanwezig: Elisabeth Dirkx en Bartholomeus van Roij. Hij is gedoopt op 09-03-1765 in Bladel [bron: SRE,DTB Bladel inv.nr. 6.2 folio 14v]. Henricus is overleden op 31-03-1820 in Ulvenhout, 55 jaar oud.
Religie:
(RK)
3 Joannes van Ro(o)ij [1.1.3.6.3.3.1.3]. Bij de geboorteaangifte van Joannes waren de volgende getuigen aanwezig: Theodorus Dirks en Adriana van Roij (geb. 1743) [zie 1.1.3.6.3.3.4] [tante vaderszijde]. Hij is gedoopt op 19-06-1767 in Bladel [bron: SRE,DTB Bladel inv.nr. 6.2 folio 17]. Joannes is overleden.
Religie:
(RK)
4 Bertha van Ro(o)ij [1.1.3.6.3.3.1.4]. Bij de geboorteaangifte van Bertha waren de volgende getuigen aanwezig: Petronella Peters en Adrianus van Roij (geb. 1737) [zie 1.1.3.6.3.3.2] [oom vaderszijde]. Zij is gedoopt op 23-01-1769 in Bladel [bron: SRE,DTB Bladel inv.nr. 6.2 folio 20v]. Bertha is overleden.
Religie:
(RK)
5 Laurens van Ro(o)ij(en), geboren op 02-09-1771 in Bladel. Volgt 1.1.3.6.3.3.1.5.
6 Walterus van Ro(o)ij [1.1.3.6.3.3.1.6]. Bij de geboorteaangifte van Walterus waren de volgende getuigen aanwezig: Theresia Daniels en Cornelius van Roij. Hij is gedoopt op 21-02-1775 in Bladel [bron: SRE,DTB Bladel inv.nr. 6.2 folio 31]. Walterus is overleden.
Religie:
(RK)
7 Catharina Elisabeth van Ro(o)ij [1.1.3.6.3.3.1.7]. Bij de geboorteaangifte van Catharina waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Hendriks en Petrus van de Ven. Zij is gedoopt op 14-05-1776 in Bladel [bron: SRE,DTB Bladel inv.nr. 6.2 folio 35]. Catharina is overleden.
Religie:
(RK)
8 Theodorus van Ro(o)ij [1.1.3.6.3.3.1.8]. Bij de geboorteaangifte van Theodorus waren de volgende getuigen aanwezig: Joannes Peeter Dirks en Petronilla Maerendoncks. Hij is gedoopt op 19-09-1778 in Bladel [bron: SRE,DTB Bladel inv.nr. 6.2 folio 39]. Theodorus is overleden.
Religie:
(RK)
1.1.3.6.3.3.1.5 Laurens van Ro(o)ij(en) is geboren op 02-09-1771 in Bladel, zoon van Joannes (Jan Bart) van Rooij (zie 1.1.3.6.3.3.1) en Maria Dirks. Bij de geboorteaangifte van Laurens waren de volgende getuigen aanwezig: Anna Hendriks en Andreas van Spreeuwel. Hij is gedoopt op 02-09-1771 in Bladel [bron: SRE,DTB Bladel inv.nr. 6.2 folio 25]. Laurens is overleden op 21-04-1845 in Den Haag, 73 jaar oud.
Beroep:
(stalknecht en ten tijde van 2e huwelijk in 1818 was hij bediende)
Religie:
(RK)
Laurens:
(1) trouwde, 31 jaar oud, op 21-11-1802 in Delft [bron: Delft,inv.nr. 144 ond.tr.boeken gerecht] met Johanna de Vries, 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Laurens en Johanna: voor 2e keer getrouwd op 24-06-1818 met Maria Klara Pijsel
Johanna is een dochter van Gijsbert (Grijsbrecht) de Vries en Catharina de Graaf. Zij is gedoopt op 29-12-1774 in Delft. Johanna is overleden op 09-12-1816 in Den Haag, 41 jaar oud.
(2) trouwde, 46 jaar oud, op 24-06-1818 met Maria Klara Pijsel.
Kinderen van Laurens en Johanna:
1 Christiaan Grijsbertus van Rooijen [1.1.3.6.3.3.1.5.1], geboren op 26-06-1803 in Delft. Hij is gedoopt op 04-07-1803 in Delft [bron: Delft/DTB inv.nr. 91 Doopboek Gasthuiskerk, folio 31 v.]. Christiaan is overleden.
2 Johannes van Rooij, geboren op 19-02-1806 in Den Haag. Volgt 1.1.3.6.3.3.1.5.2.
1.1.3.6.3.3.1.5.2 Johannes van Rooij is geboren op 19-02-1806 in Den Haag, zoon van Laurens van Ro(o)ij(en) (zie 1.1.3.6.3.3.1.5) en Johanna de Vries. Johannes is overleden op 13-04-1875 in Den Haag, 69 jaar oud.
Adressen:
(Was al eerder gehuwd met Aletta Elisabeth Franke op 8-11-1826. Zij overleed op 27-10-1850.)
(Beroep bij overlijden: winkelier/kruidenier)
Johannes:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 08-11-1826 met Aletta Elisabeth Frank. Aletta is overleden op 27-10-1850.
(2) trouwde, 51 jaar oud, op 08-07-1857 in Den Haag met Elizabeth Maria de Graaff, 22 jaar oud. Elizabeth is geboren op 18-05-1835 in Harderwijk, dochter van Martinus de Graaf(f) en Maria Elizabeth Lensing. Elizabeth is overleden op 07-07-1875 in Den Haag, 40 jaar oud.
Adres:
(Beroep bij overlijden: winkelierster)
Kinderen van Johannes en Elizabeth:
1 Johannes Marinus van Rooij, geboren op 29-07-1854 in Den Haag. Volgt 1.1.3.6.3.3.1.5.2.1.
2 Eduard Wilhelm van Rooij [1.1.3.6.3.3.1.5.2.2], geboren op 10-03-1856 om 02:00 in Den Haag. Bij de geboorteaangifte van Eduard was de volgende getuige aanwezig: Johannes Pijpers. Eduard is overleden op 15-05-1859 om 17:00 in Den Haag, 3 jaar oud.
3 Wilhelmus (William) van Rooij, geboren op 31-01-1858 in Den Haag. Volgt 1.1.3.6.3.3.1.5.2.3.
4 Eduard Wilhelm van Rooij [1.1.3.6.3.3.1.5.2.4], geboren op 26-08-1859 om 11:00 in Den Haag. Bij de geboorteaangifte van Eduard waren de volgende getuigen aanwezig: Benjamin Neger(?) en Johannes Pijpers. Eduard is overleden.
5 Johannes Adrianus van Rooij [1.1.3.6.3.3.1.5.2.5], geboren op 25-07-1861 om 05:00 in Den Haag. Bij de geboorteaangifte van Johannes waren de volgende getuigen aanwezig: Casper Koenen en Benjamin Neger(?). Johannes is overleden op 14-02-1942 in Delft, 80 jaar oud [bron: Digitale stamboom Delft].
Adres:
(geh. met HenriŽtte, dochter van Marie (zus van Adriana Blokpoel, 18))
Getuige bij:
geboorteaangifte Albertus Marinus van Rooij (1887-1887) [zie 1.1.3.6.3.3.1.5.2.1.8]    [oom vaderszijde]
26-05-1890     geboorteaangifte Henri Johannes (Harry) van Rooij (geb. 1890) [zie 1.1.3.6.3.3.1.5.2.1.9]    [oom vaderszijde]
6 Marinus Albertus van Rooij [1.1.3.6.3.3.1.5.2.6], geboren op 08-08-1863 om 17:00 in Den Haag. Bij de geboorteaangifte van Marinus waren de volgende getuigen aanwezig: Casper Koenen en Benjamin Neger(?). Marinus is overleden op 27-03-1871 om 11:30 in Den Haag, 7 jaar oud.
7 Albertus Marinus (Albert) van Rooij [1.1.3.6.3.3.1.5.2.7], geboren op 09-02-1866 om 17:00 in Den Haag. Bij de geboorteaangifte van Albert waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter van den Berg en Johannes Martinus Geneste. Albert is overleden.
8 Johanna Maria Elisabeth van Rooij [1.1.3.6.3.3.1.5.2.8], geboren op 02-02-1868 in Den Haag. Bij de geboorteaangifte van Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: P. van den Berg en J.M. Geneste. Johanna is overleden op 28-03-1869 in Den Haag, 1 jaar oud.
9 Elizabeth Maria van Rooij [1.1.3.6.3.3.1.5.2.9], geboren op 16-10-1871 in Den Haag. Bij de geboorteaangifte van Elizabeth waren de volgende getuigen aanwezig: P. van den Berg en J.M. Geneste. Elizabeth is overleden op 28-02-1872 om 23:00 in Den Haag, 4 maanden oud.
10 Marinus Albertus van Rooij [1.1.3.6.3.3.1.5.2.10], geboren op 24-05-1873 in Den Haag. Bij de geboorteaangifte van Marinus waren de volgende getuigen aanwezig: P. van den Berg en J.M. Geneste.
Notitie bij de geboorte van Marinus: laatstgeboren tweeling
Marinus is overleden op 25-06-1873 in Den Haag, 1 maand oud.
11 Elizabeth Maria van Rooij [1.1.3.6.3.3.1.5.2.11], geboren op 24-05-1873 om 17:00 in Den Haag. Bij de geboorteaangifte van Elizabeth waren de volgende getuigen aanwezig: P. van den Berg en J.M. Geneste.
Notitie bij de geboorte van Elizabeth: 1e geboren tweeling
Elizabeth is overleden op 28-06-1873 om 04:00 in Den Haag, 1 maand oud.
1.1.3.6.3.3.1.5.2.1 Johannes Marinus van Rooij is geboren op 29-07-1854 in Den Haag, zoon van Johannes van Rooij (zie 1.1.3.6.3.3.1.5.2) en Elizabeth Maria de Graaff.
Notitie bij de geboorte van Johannes: Heette bij geboorte "De Graaff" want ouders waren toen nog niet gehuwd.
Johannes is overleden op 17-03-1896 in Pretoria (ZA), 41 jaar oud.
Notitie bij Johannes: Heette bij geboorte "De Graaff" want moeder was toen ongehuwd. Bij huwelijk ge-echt.
Was smid van beroep.
Beroep:
(smid)
Johannes trouwde, 21 jaar oud, op 01-03-1876 in Den Haag met Maria Theresia Geertruida de Graaff, 23 jaar oud. Maria is geboren op 16-05-1852 in Den Haag, dochter van Martinus de Graaff en Adriana Cornelia Maria (Jaan) Blokpoel. Maria is overleden op 09-02-1919 in Rotterdam, 66 jaar oud.
Kinderen van Johannes en Maria:
1 Adriana Maria Elizabeth (Jeanne) van Rooij [1.1.3.6.3.3.1.5.2.1.1], geboren op 12-06-1876 om 17:00 in Den Haag. Bij de geboorteaangifte van Jeanne was de volgende getuige aanwezig: Martinus (opa) de Graaff. Jeanne is overleden.
2 Johannes Martinus Marinus van Rooij [1.1.3.6.3.3.1.5.2.1.2], geboren in 10-1877 in Den Haag. Johannes is overleden op 27-03-1878 in Den Haag, 5 maanden oud.
3 Elizabeth Maria Martina (Bets) van Rooij [1.1.3.6.3.3.1.5.2.1.3], geboren op 14-02-1879 om 05:00 in Den Haag. Bij de geboorteaangifte van Bets waren de volgende getuigen aanwezig: Martinus de Graaff (1826-1909) [grootvader moederszijde] en Martinus Cornelis Adrianus de Graaff (geb. 1850) [oom moederszijde]. Bets is overleden.
4 Maria Theresia Geertruida van Rooij [1.1.3.6.3.3.1.5.2.1.4], geboren op 10-09-1880 in Den Haag. Bij de geboorteaangifte van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Antoon Willem Tinfen en Carel Herman Tinfen. Maria is overleden op 27-11-1880 om 09:00 in Den Haag, 2 maanden oud.
5 Maria Theresia Geertruida (Marie) van Rooij [1.1.3.6.3.3.1.5.2.1.5], geboren op 17-10-1881 in Den Haag. Bij de geboorteaangifte van Marie waren de volgende getuigen aanwezig: Martinus de Graaff (1826-1909) [grootvader moederszijde] en Martinus Cornelis Adrianus de Graaff (geb. 1850) [oom moederszijde]. Marie is overleden.
6 Johannes Marinus van Rooij, geboren op 22-04-1884 in Den Haag. Volgt 1.1.3.6.3.3.1.5.2.1.6.
7 Martina Adriana Maria van Rooij [1.1.3.6.3.3.1.5.2.1.7], geboren op 03-01-1886 in Den Haag. Bij de geboorteaangifte van Martina waren de volgende getuigen aanwezig: Jacobus Johannes Kapel en Martinus de Graaff (1826-1909) [grootvader moederszijde]. Martina is overleden op 23-04-1886 om 17:00 in Den Haag, 3 maanden oud.
8 Albertus Marinus van Rooij [1.1.3.6.3.3.1.5.2.1.8], geboren op 13-07-1887 in Den Haag. Bij de geboorteaangifte van Albertus waren de volgende getuigen aanwezig: Martinus de Graaff (1826-1909) [grootvader moederszijde] en Johannes Adrianus van Rooij (1861-1942) [zie 1.1.3.6.3.3.1.5.2.5] [oom vaderszijde]. Albertus is overleden op 07-11-1887 om 20:00 in Den Haag, 3 maanden oud.
9 Henri Johannes (Harry) van Rooij [1.1.3.6.3.3.1.5.2.1.9], geboren op 26-05-1890. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-05-1890. Bij de geboorteaangifte van Henri waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Adrianus van der Leck en Johannes Adrianus van Rooij (1861-1942) [zie 1.1.3.6.3.3.1.5.2.5] [oom vaderszijde]. Hij is gedoopt in Den Haag. Henri is overleden.
10 Josephina Martina Adriana van Rooij [1.1.3.6.3.3.1.5.2.1.10], geboren op 08-11-1891 in Den Haag. Bij de geboorteaangifte van Josephina waren de volgende getuigen aanwezig: Martinus de Graaff (1826-1909) [grootvader moederszijde] en Martinus Cornelis Adrianus de Graaff (geb. 1850) [oom moederszijde]. Josephina is overleden op 11-02-1892 in Den Haag, 3 maanden oud.
1.1.3.6.3.3.1.5.2.3 Wilhelmus (William) van Rooij is geboren op 31-01-1858 om 06:00 in Den Haag, zoon van Johannes van Rooij (zie 1.1.3.6.3.3.1.5.2) en Elizabeth Maria de Graaff. Bij de geboorteaangifte van William waren de volgende getuigen aanwezig: Casper Koenen en Johannes Pijpers. William is overleden. William trouwde, 37 jaar oud, op 18-04-1895 in Schiedam [bron: Nationaal Archief / Rijksarchief Zuid-Holland BS Huwelijk, Schiedam] met Wilhelmine Harmandine Greve.
Notitie bij het huwelijk van William en Wilhelmine: Bij vonnis van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam d.d. 18-05-1908 is het huwelijk ontbonden
Wilhelmine is geboren in Emden (D).
j.m._van_rooij.png
8 J.M. van Rooij
1.1.3.6.3.3.1.5.2.1.6 Johannes Marinus van Rooij (afb. 8) is geboren op 22-04-1884 in Den Haag, zoon van Johannes Marinus van Rooij (zie 1.1.3.6.3.3.1.5.2.1) en Maria Theresia Geertruida de Graaff. Johannes is overleden op 16-04-1949 in Den Haag, 64 jaar oud.
Adres:
(beroep: expeditieknecht)
Beroep:
tot 1949     rijwielbewaker (ten tijde van overlijden was zijn beroep rijwielbewaker)
Johannes trouwde, 30 jaar oud, op 14-05-1914 in Heenvliet met Cornelia Barendregt, 22 jaar oud. Cornelia is geboren op 21-06-1891 in Heenvliet, dochter van Dirk Barendregt en Cornelia Hokken. Cornelia is overleden op 15-01-1962 in Den Haag, 70 jaar oud.
Kinderen van Johannes en Cornelia:
1 Johannes Cornelis (Jan) van Rooij, geboren op 25-12-1917 in Den Haag. Volgt 1.1.3.6.3.3.1.5.2.1.6.1.
2 Dirk Marinus (Dick) van Rooij [1.1.3.6.3.3.1.5.2.1.6.2], geboren op 07-02-1919 in Den Haag. Dick is overleden in 1995 in Spanje, 75 of 76 jaar oud.
1.1.3.6.3.3.1.5.2.1.6.1 Johannes Cornelis (Jan) van Rooij is geboren op 25-12-1917 in Den Haag, zoon van Johannes Marinus van Rooij (zie 1.1.3.6.3.3.1.5.2.1.6) en Cornelia Barendregt. Johannes is overleden op 05-01-1986 in Den Haag, 68 jaar oud. Hij is begraven op 09-01-1986 in Den Haag.
lenie_1926_06.jpg h.c._roozekrans_met_moeder_en_oma_1926_07_23.jpg
9 Lenie_1926_06
10 H.C. Roozekrans met moeder en oma_1926_07_23
Johannes trouwde, 40 jaar oud, op 03-07-1958 in Den Haag met Helena Christina (Lenie) Roozekrans (afb. 9 en 10), 34 jaar oud. Helena is geboren op 06-07-1923 in Rotterdam, dochter van Martinus Johannes (Martien) Roozekrans en Geertruida Cornelia Maria (Truus) Nelissen. Helena is overleden op 29-07-1994 in Den Haag, 71 jaar oud. Zij is begraven op 03-08-1994 in Den Haag.
Kinderen van Johannes en Helena:
1 Caroline Louise (Carla) (Carla) van Rooij. Volgt 1.1.3.6.3.3.1.5.2.1.6.1.1.
2 Pauline Eleonora (Paulien) (Paulien) van Rooij [1.1.3.6.3.3.1.5.2.1.6.1.2].
3 Anton Eduard van Rooij [1.1.3.6.3.3.1.5.2.1.6.1.3].
4 Anita Margaretha van Rooij [1.1.3.6.3.3.1.5.2.1.6.1.4].
1.1.3.6.3.3.1.5.2.1.6.1.1 Caroline Louise (Carla) (Carla) van Rooij, dochter van Johannes Cornelis (Jan) van Rooij (zie 1.1.3.6.3.3.1.5.2.1.6.1) en Helena Christina (Lenie) Roozekrans. Carla:
(1) trouwde met Detlef Duwe.
(2) trouwde met Robert Joannes Herman.
Kinderen van Carla en Detlef:
1 Lisa Duwe [1.1.3.6.3.3.1.5.2.1.6.1.1.1].
2 Sven Duwe [1.1.3.6.3.3.1.5.2.1.6.1.1.2].

Index (261 personen)

Andriessen, Adriana Cornelis [Schoonmoeder van 1.1.3.6.3.3]  1.1.3.6.3.3
Bacx, Anna [Getuige bij doop van partner van 1.1.3.6.3.3]  1.1.3.6.3.3
Barendregt, Cornelia (*21-06-1891, †15-01-1962) [Partner van 1.1.3.6.3.3.1.5.2.1.6]  1.1.3.6.3.3.1.5.2.1.6; 1.1.3.6.3.3.1.5.2.1.6.1
Barendregt, Dirk (*06-10-1848, †07-07-1918) [Schoonvader van 1.1.3.6.3.3.1.5.2.1.6]  1.1.3.6.3.3.1.5.2.1.6
Beer, Georgius de [Getuige bij doop van dochter van 1.1.3.6.3.3]  1.1.3.6.3.3.4
Berens, Engelien Gerrit [Partner van 1.1.3.6.3]  1.1.3.6.3
Berg, P. van den [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 1.1.3.6.3.3.1.5.2] [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 1.1.3.6.3.3.1.5.2] [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 1.1.3.6.3.3.1.5.2] [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 1.1.3.6.3.3.1.5.2]  1.1.3.6.3.3.1.5.2.8; 1.1.3.6.3.3.1.5.2.9; 1.1.3.6.3.3.1.5.2.10; 1.1.3.6.3.3.1.5.2.11
Berg, Pieter van den [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 1.1.3.6.3.3.1.5.2]  1.1.3.6.3.3.1.5.2.7
Beris, Joanna Joannes Gerardus [Schoonmoeder van 1.1.3.6]  1.1.3.6
Bijls, Catharina (~?-01-1613) [Dochter van 1.2]  1.2.1
Bijls, Geraert (Willems?) (*±1530) [Nummer 1]  1; 1.1; 1.2
Bijls, Gerardus (~28-11-1618) [Zoon van 1.2]  1.2.3
Bijls, Henricus (~10-02-1630) [Zoon van 1.2]  1.2.5
Bijls, Joanna (~13-09-1615) [Dochter van 1.2]  1.2.2
Bijls, Joannes (~01-12-1624) [Zoon van 1.2]  1.2.4
Bijls, Johannes (Jan) Geraerts Henricus (*±1580) [Nummer 1.2]  1.2
Bijltkens (van Roij), Cornelis Geraerts/Gherits (*±1570, †<1617) [Nummer 1.1]  1.1; 1.1.3
Bijltkens (van Roij), Gerardus Cornely (~09-04-1596) [Zoon van 1.1]  1.1.2
Bijltkens (van Roij), Johanna Cornely (~24-10-1592) [Dochter van 1.1]  1.1.1
Blokpoel, Adriana Cornelia Maria (Jaan) (*13-12-1825, †28-11-1901) [Schoonmoeder van 1.1.3.6.3.3.1.5.2.1]  1.1.3.6.3.3.1.5.2.1
Bolders, Laureijs [Partner van 1.1.3.4.7]  1.1.3.4.7
Boreel, Peryntje Andries van den [Schoonmoeder van 1.1.3.3.9.1]  1.1.3.3.9.1
Bosman, Anna Maria Joannes [Getuige bij doop van zoon van 1.1.3.6.3.3]  1.1.3.6.3.3.2
Bosmans, Maria [Partner van 1.1.3.6.3.1]  1.1.3.6.3.1
Br..rs, Margareta [Getuige bij doop van zoon van 1.1.3.6.3]  1.1.3.6.3.5
Christiani, Maria Cornelij [Getuige bij doop van 1.1.3.7]  1.1.3.7
Coppens, Adriaentje Jan [Partner van 1.1.3.2]  1.1.3.2
Coppens, Adriana Jans [Partner van 1.1.3.4.1]  1.1.3.4.1
Cornelissen, Corstiaen Johannes [Schoonvader van 1.1.3.6]  1.1.3.6
Cornelissen (Nelen), Gertrudis Christianus Jansen (~06-04-1641, []16-11-1692) [Partner van 1.1.3.6]  1.1.3.6; 1.1.3.6.3
Cornelius, Adriana [Getuige bij doop van 1.1.3]  1.1.3
Cornelius, NN [Partner van 1]  1; 1.1; 1.2
Corsten, Mecht...... [Getuige bij doop van dochter van 1.1.3.6.3]  1.1.3.6.3.8
Cruijssen, Jan Norbart [Partner van 1.1.3.3.9.1.1]  1.1.3.3.9.1.1
Daniels, Theresia [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 1.1.3.6.3.3.1]  1.1.3.6.3.3.1.6
DaniŽls, Cornelis (~22-04-1681) [Zoon van 1.1.3.8]  1.1.3.8.3
DaniŽls, Franciscus (~16-06-1689) [Zoon van 1.1.3.8]  1.1.3.8.6
DaniŽls, Jan Jansen [Partner van 1.1.3.8]  1.1.3.8
DaniŽls, Joannes (~27-11-1674) [Zoon van 1.1.3.8]  1.1.3.8.1
DaniŽls, Laurentius (~03-05-1677) [Zoon van 1.1.3.8]  1.1.3.8.2
DaniŽls, Maria [Getuige bij doop van dochter van 1.1.3.6.3]  1.1.3.6.3.6
DaniŽls, Maria (~19-05-1683) [Dochter van 1.1.3.8]  1.1.3.8.4
DaniŽls, Paulus (~17-05-1686) [Zoon van 1.1.3.8]  1.1.3.8.5
Deckers, Anna [Getuige bij doop van partner van 1.1.3.6.3.3.1]  1.1.3.6.3.3.1
Dircx, Catharina Petrus [Schoonmoeder van 1.1.3.6.3.3.1]  1.1.3.6.3.3.1
Dircx, Petrus [Schoonvader van 1.1.3.6.3.3.1]  1.1.3.6.3.3.1
Dirks, Joannes Peeter [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 1.1.3.6.3.3.1]  1.1.3.6.3.3.1.8
Dirks, Laurentius [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 1.1.3.6.3.3.1]  1.1.3.6.3.3.1.1
Dirks, Maria (~30-09-1730, †26-03-1791) [Partner van 1.1.3.6.3.3.1]  1.1.3.6.3.3.1; 1.1.3.6.3.3.1.5
Dirks, Theodorus [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 1.1.3.6.3.3.1]  1.1.3.6.3.3.1.3
Dirkx, Elisabeth [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 1.1.3.6.3.3.1]  1.1.3.6.3.3.1.2
Duwe, Detlef [Partner van 1.1.3.6.3.3.1.5.2.1.6.1.1]  1.1.3.6.3.3.1.5.2.1.6.1.1
Duwe, Lisa [Dochter van 1.1.3.6.3.3.1.5.2.1.6.1.1]  1.1.3.6.3.3.1.5.2.1.6.1.1.1
Duwe, Sven [Zoon van 1.1.3.6.3.3.1.5.2.1.6.1.1]  1.1.3.6.3.3.1.5.2.1.6.1.1.2
Eeten, Adriana Jacoba van [Getuige bij doop van 1.1.3.6.3.3.1]  1.1.3.6.3.3.1
Emmen, Sijmon Jan [Partner van 1.1.3.4.3]  1.1.3.4.3
Frank, Aletta Elisabeth (†27-10-1850) [Partner van 1.1.3.6.3.3.1.5.2]  1.1.3.6.3.3.1.5.2
Geffen, ??? van [Getuige bij doop van dochter van 1.1.3.6.3]  1.1.3.6.3.6
Geneste, J.M. [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 1.1.3.6.3.3.1.5.2] [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 1.1.3.6.3.3.1.5.2] [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 1.1.3.6.3.3.1.5.2] [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 1.1.3.6.3.3.1.5.2]  1.1.3.6.3.3.1.5.2.8; 1.1.3.6.3.3.1.5.2.9; 1.1.3.6.3.3.1.5.2.10; 1.1.3.6.3.3.1.5.2.11
Geneste, Johannes Martinus [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 1.1.3.6.3.3.1.5.2]  1.1.3.6.3.3.1.5.2.7
Gestel, Cornelia Willem Cornelis van [Schoonmoeder van 1.1.3]  1.1.3
Graaf, Catharina de (~03-04-1752, †12-03-1814) [Schoonmoeder van 1.1.3.6.3.3.1.5]  1.1.3.6.3.3.1.5
Graaf(f), Martinus de (*26-04-1798, †11-11-1873) [Schoonvader van 1.1.3.6.3.3.1.5.2]  1.1.3.6.3.3.1.5.2
Graaff, Elizabeth Maria de (*18-05-1835, †07-07-1875) [Partner van 1.1.3.6.3.3.1.5.2]  1.1.3.6.3.3.1.5.2; 1.1.3.6.3.3.1.5.2.1; 1.1.3.6.3.3.1.5.2.3
Graaff, Maria Theresia Geertruida de (*16-05-1852, †09-02-1919) [Partner van 1.1.3.6.3.3.1.5.2.1]  1.1.3.6.3.3.1.5.2.1; 1.1.3.6.3.3.1.5.2.1.6
Graaff, Martinus de (*09-06-1826, †10-12-1909) [Schoonvader van 1.1.3.6.3.3.1.5.2.1]  1.1.3.6.3.3.1.5.2.1; 1.1.3.6.3.3.1.5.2.1.3; 1.1.3.6.3.3.1.5.2.1.5; 1.1.3.6.3.3.1.5.2.1.7; 1.1.3.6.3.3.1.5.2.1.8; 1.1.3.6.3.3.1.5.2.1.10
Graaff, Martinus (opa) de [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 1.1.3.6.3.3.1.5.2.1]  1.1.3.6.3.3.1.5.2.1.1
Graaff, Martinus Cornelis Adrianus de (*22-04-1850) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 1.1.3.6.3.3.1.5.2.1] [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 1.1.3.6.3.3.1.5.2.1] [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 1.1.3.6.3.3.1.5.2.1]  1.1.3.6.3.3.1.5.2.1.3; 1.1.3.6.3.3.1.5.2.1.5; 1.1.3.6.3.3.1.5.2.1.10
Greve, Wilhelmine Harmandine [Partner van 1.1.3.6.3.3.1.5.2.3]  1.1.3.6.3.3.1.5.2.3
Hendriks, Anna [Getuige bij geboorteaangifte van 1.1.3.6.3.3.1.5]  1.1.3.6.3.3.1.5
Hendriks, Maria [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 1.1.3.6.3.3.1]  1.1.3.6.3.3.1.7
Herman, Robert Joannes [Partner van 1.1.3.6.3.3.1.5.2.1.6.1.1]  1.1.3.6.3.3.1.5.2.1.6.1.1
Hokken, Cornelia (*27-06-1848, †05-11-1929) [Schoonmoeder van 1.1.3.6.3.3.1.5.2.1.6]  1.1.3.6.3.3.1.5.2.1.6
Huijbrechts, Grietjen Corstiaan [Partner van 1.1.3.5]  1.1.3.5
Jans, Nicolaus [Getuige bij doop van zoon van 1.1.3.6.3]  1.1.3.6.3.9
Janssens, Petrus [Getuige bij doop van partner van 1.1.3.6.3.3]  1.1.3.6.3.3
Kapel, Jacobus Johannes [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 1.1.3.6.3.3.1.5.2.1]  1.1.3.6.3.3.1.5.2.1.7
Koenen, Casper [Getuige bij geboorteaangifte van 1.1.3.6.3.3.1.5.2.3]  1.1.3.6.3.3.1.5.2.5; 1.1.3.6.3.3.1.5.2.6; 1.1.3.6.3.3.1.5.2.3
Laurentij, Guilhielmus Jois [Getuige bij doop van 1.1.3.7]  1.1.3.7
Leck, Cornelis Adrianus van der [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 1.1.3.6.3.3.1.5.2.1]  1.1.3.6.3.3.1.5.2.1.9
Lensing, Maria Elizabeth (*02-09-1798, †24-09-1854) [Schoonmoeder van 1.1.3.6.3.3.1.5.2]  1.1.3.6.3.3.1.5.2
Ludovicus, Petrus [Getuige bij doop van partner van 1.1.3.6.3.3.1]  1.1.3.6.3.3.1
Maerendoncks, Petronilla [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 1.1.3.6.3.3.1]  1.1.3.6.3.3.1.8
Maes, Jacobus  1.1.3.4.5
Martens alias Moonen, Lijsken Marten Cornelis (~27-06-1634, []28-08-1723) [Partner van 1.1.3.4]  1.1.3.4; 1.1.3.4.1; 1.1.3.4.3; 1.1.3.4.4; 1.1.3.4.5; 1.1.3.4.7
Mertens, Laureijs Lenaert Laureijs (Wreijsken) [Schoonvader van 1.1]  1.1
Mertens, Maeijken (Maria) Laureijs {Lenaerts} (†>1624) [Partner van 1.1]  1.1; 1.1.3
Moonen alias van Gestel, Anneken Jan [Partner van 1.1.3.4.4]  1.1.3.4.4
Naeykens, Anneken Wouter [Partner van 1.1.3.4.5]  1.1.3.4.5
Naeykens, Wouter Claes [Schoonvader van 1.1.3.4.5]  1.1.3.4.5
Neger(?), Benjamin [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 1.1.3.6.3.3.1.5.2] [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 1.1.3.6.3.3.1.5.2] [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 1.1.3.6.3.3.1.5.2]  1.1.3.6.3.3.1.5.2.4; 1.1.3.6.3.3.1.5.2.5; 1.1.3.6.3.3.1.5.2.6
Nelissen, Geertruida Cornelia Maria (Truus) (*13-04-1888, †31-07-1962) [Schoonmoeder van 1.1.3.6.3.3.1.5.2.1.6.1]  1.1.3.6.3.3.1.5.2.1.6.1
Nicolaessen, Maria [Getuige bij doop van zoon van 1.1.3.6.3]  1.1.3.6.3.9
Peters, Petronella [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 1.1.3.6.3.3.1]  1.1.3.6.3.3.1.4
Pijpers, Johannes [Getuige bij geboorteaangifte van 1.1.3.6.3.3.1.5.2.3]  1.1.3.6.3.3.1.5.2.2; 1.1.3.6.3.3.1.5.2.4; 1.1.3.6.3.3.1.5.2.3
Pijsel, Maria Klara [Partner van 1.1.3.6.3.3.1.5]  1.1.3.6.3.3.1.5
Poel alias Rijsbosch, Paulus Walteruszn Pauwels van der [Schoonvader van 1.1.3]  1.1.3
Poppel, Cornelis Peter van [Getuige bij doop van 1.1.3.6.3.3]  1.1.3.6.3.3
Princen, Marie Michiel [Schoonmoeder van 1.1.3.3.9.1]  1.1.3.3.9.1
Reykers, Claes Jan Aert [Schoonvader van 1.1.3.3.9.1]  1.1.3.3.9.1
Reykers, Jenneken Claes (~05-02-1701) [Partner van 1.1.3.3.9.1]  1.1.3.3.9.1; 1.1.3.3.9.1.1
Rijsbosch, Margaretha Jois [Getuige bij doop van partner van 1.1.3]  1.1.3
Rijsbosch, Maria (Maaijken) Paulusdr Walteri (~19-01-1608, []<10-02-1681) [Partner van 1.1.3]  1.1.3; 1.1.3.2; 1.1.3.3; 1.1.3.4; 1.1.3.5; 1.1.3.6; 1.1.3.7; 1.1.3.8
Ro(o)ij, Bertha van (~23-01-1769) [Dochter van 1.1.3.6.3.3.1]  1.1.3.6.3.3.2; 1.1.3.6.3.3.1.4
Ro(o)ij, Catharina Elisabeth van (~14-05-1776) [Dochter van 1.1.3.6.3.3.1]  1.1.3.6.3.3.1.7
Ro(o)ij, Henricus van (*09-02-1765, †31-03-1820) [Zoon van 1.1.3.6.3.3.1]  1.1.3.6.3.3.1.2
Ro(o)ij, Joannes van (~19-06-1767) [Zoon van 1.1.3.6.3.3.1]  1.1.3.6.3.3.4; 1.1.3.6.3.3.1.3
Ro(o)ij, Petrus van (~15-04-1763) [Zoon van 1.1.3.6.3.3.1]  1.1.3.6.3.3.1.1
Ro(o)ij, Theodorus van (~19-09-1778) [Zoon van 1.1.3.6.3.3.1]  1.1.3.6.3.3.1.8
Ro(o)ij, Walterus van (~21-02-1775) [Zoon van 1.1.3.6.3.3.1]  1.1.3.6.3.3.1.6
Ro(o)ij(en), Laurens van (*02-09-1771, †21-04-1845) [Nummer 1.1.3.6.3.3.1.5]  1.1.3.6.3.3.1.5; 1.1.3.6.3.3.1.5.2
Roij, ?? van [Getuige bij doop van dochter van 1.1.3.6.3]  1.1.3.6.3.4
Roij, Adam de (~?-04-1746) [Zoon van 1.1.3.6.3.3]  1.1.3.6.3.3.5
Roij, Adriaen van (~07-03-1668) [Zoon van 1.1.3.5]  1.1.3.5.2
Roij, Adriana van (~01-06-1696) [Dochter van 1.1.3.4.4]  1.1.3.4.4.5
Roij, Adriana van (~?-04-1743) [Dochter van 1.1.3.6.3.3]  1.1.3.6.3.3.4; 1.1.3.6.3.3.1.3
Roij, Adriana Joannes van (~?-01-1715) [Dochter van 1.1.3.6.3]  1.1.3.6.3.6
Roij, Adrianus van (~30-11-1715) [Zoon van 1.1.3.6.3]  1.1.3.6.3.7
Roij, Adrianus van (~04-04-1737) [Zoon van 1.1.3.6.3.3]  1.1.3.6.3.3.2; 1.1.3.6.3.3.1.4
Roij, Arnoldus Joannes van (~?-01-1719) [Zoon van 1.1.3.6.3]  1.1.3.6.3.9
Roij, Bartholomeus van [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 1.1.3.6.3.3.1]  1.1.3.6.3.3.1.2
Roij, Bartholomeus Joannes van (*23-10-1711, †13-10-1768) [Nummer 1.1.3.6.3.3]  1.1.3.6.3.3; 1.1.3.6.3.3.1
Roij, Catharina van [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 1.1.3.6.3.3.1]  1.1.3.6.3.3.1.1
Roij, Cornelis Laureijs van (~21-09-1662) [Nummer 1.1.3.4.4]  1.1.3.4.4
Roij, Cornelius van [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 1.1.3.6.3.3.1]  1.1.3.6.3.3.1.6
Roij, Cornelius van (~19-05-1748) [Zoon van 1.1.3.6.3.3]  1.1.3.6.3.3.6
Roij, Elisabeth van (~09-11-1695) [Dochter van 1.1.3.4.1]  1.1.3.4.1.1
Roij, Frees (Lourens) Jansen van (~09-05-1691) [Nummer 1.1.3.3.9.1]  1.1.3.3.9.1; 1.1.3.3.9.1.1
Roij, Geertruij Laureijs van (~21-05-1660) [Nummer 1.1.3.4.3]  1.1.3.4.3
Roij, Geertruijt Laurens van (~04-08-1734, []19-07-1805) [Nummer 1.1.3.3.9.1.1]  1.1.3.3.9.1.1
Roij, Gerardus van (~26-02-1695) [Nummer 1.1.3.6.3.1]  1.1.3.6.3.1
Roij, Gertruda Joannes van [Getuige bij doop van dochter van 1.1.3.6.3.3]  1.1.3.6.3.3.4
Roij, Gertrudis van (~22-11-1717) [Dochter van 1.1.3.6.3]  1.1.3.6.3.8
Roij, Guillielmus van (~06-07-1701) [Zoon van 1.1.3.4.1]  1.1.3.4.1.4
Roij, Helena van (~21-08-1686) [Dochter van 1.1.3.4.4]  1.1.3.4.4.1
Roij, Hendrick Laureys van (~23-02-1665, †<1719) [Nummer 1.1.3.4.5]  1.1.3.4.5
Roij, Joanna van (~22-10-1688) [Dochter van 1.1.3.4.4]  1.1.3.4.4.2
Roij, Joanna Joannes van (~?-04-1712) [Dochter van 1.1.3.6.3]  1.1.3.6.3.4
Roij, Joannes van (~28-12-1696) [Zoon van 1.1.3.4.1]  1.1.3.4.1.2
Roij, Joannes van (~13-10-1700) [Zoon van 1.1.3.4.4]  1.1.3.4.4.7
Roij, Joannes Walterus van (~08-08-1671, †>10-10-1719) [Nummer 1.1.3.6.3]  1.1.3.6.3; 1.1.3.6.3.1; 1.1.3.6.3.3
Roij, Korstianus van (~18-01-1666) [Zoon van 1.1.3.5]  1.1.3.5.1
Roij, Laurentius van [Getuige bij doop van dochter van 1.1.3.6.3] [Getuige bij doop van zoon van 1.1.3.6.3]  1.1.3.6.3.4; 1.1.3.6.3.5
Roij, Laurentius van (~31-05-1698) [Zoon van 1.1.3.4.4]  1.1.3.4.4.6
Roij, Laurentius van (~?-03-1699) [Zoon van 1.1.3.4.1]  1.1.3.4.1.3
Roij, Maria van (~04-11-1690) [Dochter van 1.1.3.4.4]  1.1.3.4.4.3
Roij, Maria van (~04-11-1700, []16-02-1773) [Dochter van 1.1.3.6.3]  1.1.3.6.3.2
Roij, Maria Jansen van (~24-08-1700) [Dochter van 1.1.3.3.9]  1.1.3.3.9.2
Roij, Maria Laureijs van (~07-04-1659) [Dochter van 1.1.3.4]  1.1.3.4.2
Roij, Maria Laureijs van (~02-07-1669, †<23-10-1670) [Dochter van 1.1.3.4]  1.1.3.4.6
Roij, Mertinus van (~11-12-1692) [Zoon van 1.1.3.4.4]  1.1.3.4.4.4
Roij, Peter Laureijs van [Nummer 1.1.3.4.1]  1.1.3.4.1
Roij, Petrus van (~29-01-1751) [Zoon van 1.1.3.6.3.3]  1.1.3.6.3.3.7
Roij, Walterus van (~10-02-1740) [Zoon van 1.1.3.6.3.3]  1.1.3.6.3.3.3
Roij, Walterus Joannes van (~?-12-1713) [Zoon van 1.1.3.6.3]  1.1.3.6.3.5
Roij (opa?), Joannes van [Getuige bij doop van 1.1.3.6.3.3.1]  1.1.3.6.3.3.1
Roij alias Bijls, Adrianus van (~04-02-1662) [Zoon van 1.1.3.3]  1.1.3.3.4
Roij alias Bijls, Anna van (~02-03-1658) [Dochter van 1.1.3.3]  1.1.3.3.1
Roij alias Bijls, Cornelius van (~18-10-1676) [Zoon van 1.1.3.3]  1.1.3.3.16
Roij alias Bijls, Cornelius Laurentiuszn van (~02-03-1634, †<22-01-1679) [Nummer 1.1.3.3]  1.1.3.3; 1.1.3.3.9
Roij alias Bijls, Helena van (~14-12-1674) [Dochter van 1.1.3.3]  1.1.3.3.15
Roij alias Bijls, Jan Cornelis van (~19-02-1668, []16-01-1724) [Nummer 1.1.3.3.9]  1.1.3.3.9; 1.1.3.3.9.1
Roij alias Bijls, Jenneken van (~04-10-1666) [Dochter van 1.1.3.3]  1.1.3.3.8
Roij alias Bijls, Joannes van (~08-03-1663) [Zoon van 1.1.3.3]  1.1.3.3.5
Roij alias Bijls, Lambertus van (~25-06-1673) [Zoon van 1.1.3.3]  1.1.3.3.14
Roij alias Bijls, Laurentius Cornelis Geraerts (Laureijs) van (~28-10-1602, †25-11-1679) [Nummer 1.1.3]  1.1.3; 1.1.3.2; 1.1.3.3; 1.1.3.4; 1.1.3.5; 1.1.3.6; 1.1.3.7; 1.1.3.8
Roij alias Bijls, Maria van (~25-10-1659, †<16-10-1660) [Dochter van 1.1.3.3]  1.1.3.3.2
Roij alias Bijls, Maria van (~16-10-1660) [Dochter van 1.1.3.3]  1.1.3.3.3
Roij alias Bijls, Paulus van (~04-04-1664) [Zoon van 1.1.3.3]  1.1.3.3.6
Roij alias Bijls, Petrus van (~18-08-1665, †<01-04-1669) [Zoon van 1.1.3.3]  1.1.3.3.7
Roij alias Bijls, Petrus van (~01-04-1669, †<06-04-1670) [Zoon van 1.1.3.3]  1.1.3.3.10
Roij alias Bijls, Petrus van (~06-04-1670, †<30-04-1671) [Zoon van 1.1.3.3]  1.1.3.3.11
Roij alias Bijls, Petrus van (~30-04-1671, †<01-06-1672) [Zoon van 1.1.3.3]  1.1.3.3.12
Roij alias Bijls, Petrus van (~01-06-1672) [Zoon van 1.1.3.3]  1.1.3.3.13
Rooij, Adriana Maria Elizabeth (Jeanne) van (*12-06-1876) [Dochter van 1.1.3.6.3.3.1.5.2.1]  1.1.3.6.3.3.1.5.2.1.1
Rooij, Albertus Marinus (Albert) van (*09-02-1866) [Zoon van 1.1.3.6.3.3.1.5.2]  1.1.3.6.3.3.1.5.2.7
Rooij, Albertus Marinus van (*13-07-1887, †07-11-1887) [Zoon van 1.1.3.6.3.3.1.5.2.1]  1.1.3.6.3.3.1.5.2.5; 1.1.3.6.3.3.1.5.2.1.8
Rooij, Anita Margaretha van [Dochter van 1.1.3.6.3.3.1.5.2.1.6.1]  1.1.3.6.3.3.1.5.2.1.6.1.4
Rooij, Anna Wouter van (~08-07-1670) [Dochter van 1.1.3.6]  1.1.3.6.2
Rooij, Anton Eduard van [Zoon van 1.1.3.6.3.3.1.5.2.1.6.1]  1.1.3.6.3.3.1.5.2.1.6.1.3
Rooij, Caroline Louise (Carla) (Carla) van [Nummer 1.1.3.6.3.3.1.5.2.1.6.1.1]  1.1.3.6.3.3.1.5.2.1.6.1.1
Rooij, Christianus Wouter van (~21-01-1674, †<1675) [Zoon van 1.1.3.6]  1.1.3.6.4
Rooij, Christianus Wouter van (~24-10-1675) [Zoon van 1.1.3.6]  1.1.3.6.5
Rooij, Cornelis Wouter van (~07-05-1669) [Zoon van 1.1.3.6]  1.1.3.6.1
Rooij, Cornelius van (~06-04-1672) [Zoon van 1.1.3.5]  1.1.3.5.3
Rooij, Dirk Marinus (Dick) van (*07-02-1919, †1995) [Zoon van 1.1.3.6.3.3.1.5.2.1.6]  1.1.3.6.3.3.1.5.2.1.6.2
Rooij, Eduard Wilhelm van (*10-03-1856, †15-05-1859) [Zoon van 1.1.3.6.3.3.1.5.2]  1.1.3.6.3.3.1.5.2.2
Rooij, Eduard Wilhelm van (*26-08-1859) [Zoon van 1.1.3.6.3.3.1.5.2]  1.1.3.6.3.3.1.5.2.4
Rooij, Elizabeth Maria van (*16-10-1871, †28-02-1872) [Dochter van 1.1.3.6.3.3.1.5.2]  1.1.3.6.3.3.1.5.2.9
Rooij, Elizabeth Maria van (*24-05-1873, †28-06-1873) [Dochter van 1.1.3.6.3.3.1.5.2]  1.1.3.6.3.3.1.5.2.11
Rooij, Elizabeth Maria Martina (Bets) van (*14-02-1879) [Dochter van 1.1.3.6.3.3.1.5.2.1]  1.1.3.6.3.3.1.5.2.1.3
Rooij, Henri Johannes (Harry) van (*26-05-1890) [Zoon van 1.1.3.6.3.3.1.5.2.1]  1.1.3.6.3.3.1.5.2.5; 1.1.3.6.3.3.1.5.2.1.9
Rooij, Jan Laureijs van (~08-04-1673) [Zoon van 1.1.3.4]  1.1.3.4.8
Rooij, Joanna Wouter van (~01-05-1679) [Dochter van 1.1.3.6]  1.1.3.6.7
Rooij, Joannes (Jan Bart) van (*?-05-1735, †05-11-1789) [Nummer 1.1.3.6.3.3.1]  1.1.3.6.3.3.1; 1.1.3.6.3.3.1.5
Rooij, Johanna Maria Elisabeth van (*02-02-1868, †28-03-1869) [Dochter van 1.1.3.6.3.3.1.5.2]  1.1.3.6.3.3.1.5.2.8
Rooij, Johannes van (*19-02-1806, †13-04-1875) [Nummer 1.1.3.6.3.3.1.5.2]  1.1.3.6.3.3.1.5.2; 1.1.3.6.3.3.1.5.2.1; 1.1.3.6.3.3.1.5.2.3
Rooij, Johannes Adrianus van (*25-07-1861, †14-02-1942) [Zoon van 1.1.3.6.3.3.1.5.2]  1.1.3.6.3.3.1.5.2.5; 1.1.3.6.3.3.1.5.2.1.8; 1.1.3.6.3.3.1.5.2.1.9
Rooij, Johannes Cornelis (Jan) van (*25-12-1917, †05-01-1986) [Nummer 1.1.3.6.3.3.1.5.2.1.6.1]  1.1.3.6.3.3.1.5.2.1.6.1; 1.1.3.6.3.3.1.5.2.1.6.1.1
Rooij, Johannes Marinus van (*29-07-1854, †17-03-1896) [Nummer 1.1.3.6.3.3.1.5.2.1]  1.1.3.6.3.3.1.5.2.1; 1.1.3.6.3.3.1.5.2.1.6
Rooij, Johannes Marinus van (*22-04-1884, †16-04-1949) [Nummer 1.1.3.6.3.3.1.5.2.1.6]  1.1.3.6.3.3.1.5.2.1.6; 1.1.3.6.3.3.1.5.2.1.6.1
Rooij, Johannes Martinus Marinus van (*?-10-1877, †27-03-1878) [Zoon van 1.1.3.6.3.3.1.5.2.1]  1.1.3.6.3.3.1.5.2.1.2
Rooij, Josephina Martina Adriana van (*08-11-1891, †11-02-1892) [Dochter van 1.1.3.6.3.3.1.5.2.1]  1.1.3.6.3.3.1.5.2.1.10
Rooij, Laurentius Wouter van (~06-03-1683, []16-03-1683) [Zoon van 1.1.3.6]  1.1.3.6.8
Rooij, Maria van (~10-01-1677) [Dochter van 1.1.3.5]  1.1.3.5.4
Rooij, Maria Theresia Geertruida van (*10-09-1880, †27-11-1880) [Dochter van 1.1.3.6.3.3.1.5.2.1]  1.1.3.6.3.3.1.5.2.1.4
Rooij, Maria Theresia Geertruida (Marie) van (*17-10-1881) [Dochter van 1.1.3.6.3.3.1.5.2.1]  1.1.3.6.3.3.1.5.2.1.5
Rooij, Maria Walterus van (~16-02-1677, []01-09-1756) [Zoon van 1.1.3.6]  1.1.3.6.6
Rooij, Marie van (~23-10-1670) [Nummer 1.1.3.4.7]  1.1.3.4.7
Rooij, Marinus Albertus van (*08-08-1863, †27-03-1871) [Zoon van 1.1.3.6.3.3.1.5.2]  1.1.3.6.3.3.1.5.2.6
Rooij, Marinus Albertus van (*24-05-1873, †25-06-1873) [Zoon van 1.1.3.6.3.3.1.5.2]  1.1.3.6.3.3.1.5.2.10
Rooij, Martina Adriana Maria van (*03-01-1886, †23-04-1886) [Dochter van 1.1.3.6.3.3.1.5.2.1]  1.1.3.6.3.3.1.5.2.1.7
Rooij, Pauline Eleonora (Paulien) (Paulien) van [Dochter van 1.1.3.6.3.3.1.5.2.1.6.1]  1.1.3.6.3.3.1.5.2.1.6.1.2
Rooij, Stoffel Gerrits van (*1716) [Zoon van 1.1.3.6.3.1]  1.1.3.6.3.1.1
Rooij, Waltherus (Wouter) Laurentius van (~23-03-1642, †<05-03-1720) [Nummer 1.1.3.6]  1.1.3.6; 1.1.3.6.3
Rooij, Wilhelmus (William) van (*31-01-1858) [Nummer 1.1.3.6.3.3.1.5.2.3]  1.1.3.6.3.3.1.5.2.3
Rooij [Bijls van Roeij], Elisabetha Laurentius van [Dochter van 1.1.3]  1.1.3.1
Rooij [Bijls van Roeij], Gerardus (gerrit) Laurentius van (~26-09-1644, []>1695) [Nummer 1.1.3.7]  1.1.3.7
Rooij [Bijls van Roeij], Joannes Laurentius van (*±1655) [Zoon van 1.1.3]  1.1.3.9
Rooij [Bijls van Roeij], Maria van (~±1646) [Nummer 1.1.3.8]  1.1.3.8
Rooij [Bijls van Roeij], Pauwels van (~15-03-1639) [Nummer 1.1.3.5]  1.1.3.5
Rooij [Bijls van Roeij], Peter Laurentius van [Nummer 1.1.3.2]  1.1.3.2
Rooij [Bijls], Laureijs Laureijs Cornelis Geraerts van (~12-08-1636, []16-03-1724) [Nummer 1.1.3.4]  1.1.3.4; 1.1.3.4.1; 1.1.3.4.3; 1.1.3.4.4; 1.1.3.4.5; 1.1.3.4.7
Rooijen, Christiaan Grijsbertus van (*26-06-1803) [Zoon van 1.1.3.6.3.3.1.5]  1.1.3.6.3.3.1.5.1
Roozekrans, Helena Christina (Lenie) (*06-07-1923, †29-07-1994) [Partner van 1.1.3.6.3.3.1.5.2.1.6.1]  1.1.3.6.3.3.1.5.2.1.6.1; 1.1.3.6.3.3.1.5.2.1.6.1.1
Roozekrans, Martinus Johannes (Martien) (*28-09-1891, †23-02-1963) [Schoonvader van 1.1.3.6.3.3.1.5.2.1.6.1]  1.1.3.6.3.3.1.5.2.1.6.1
Rovert, Jenneken Wouters van (~09-06-1660, []10-05-1708) [Partner van 1.1.3.3.9]  1.1.3.3.9; 1.1.3.3.9.1
Rovert, Wouter Henrick Reynieren van [Schoonvader van 1.1.3.3.9]  1.1.3.3.9
Schepens, Henricus [Getuige bij doop van zoon van 1.1.3.6.3]  1.1.3.6.3.7
Schoormans, Joanna [Getuige bij doop van zoon van 1.1.3.6.3.3]  1.1.3.6.3.3.5
Sijmons, Bartholomeus [Schoonvader van 1.1.3.6.3]  1.1.3.6.3
Simons, Catharina [Getuige bij doop van zoon van 1.1.3.6.3]  1.1.3.6.3.7
Simons, Petrus [Getuige bij doop van dochter van 1.1.3.6.3]  1.1.3.6.3.8
Smit, Heijlwidis Joannesdr de [Partner van 1.2]  1.2
Spreeuwel, Adam Petrus van (~09-03-1677, []08-10-1715) [Schoonvader van 1.1.3.6.3.3]  1.1.3.6.3.3
Spreeuwel, Andreas van [Getuige bij geboorteaangifte van 1.1.3.6.3.3.1.5]  1.1.3.6.3.3.1.5
Spreeuwel, Catharina Adam van (~05-09-1710, []10-12-1783) [Partner van 1.1.3.6.3.3]  1.1.3.6.3.3; 1.1.3.6.3.3.1
Spreeuwel, Jan Jan van [Getuige bij doop van zoon van 1.1.3.6.3.3]  1.1.3.6.3.3.2
Spreeuwel, Maria van [Getuige bij doop van zoon van 1.1.3.6.3.3]  1.1.3.6.3.3.3
Thielmans, Cathalijn Jan [Schoonmoeder van 1.1.3.4.5]  1.1.3.4.5
Tinfen, Antoon Willem [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 1.1.3.6.3.3.1.5.2.1]  1.1.3.6.3.3.1.5.2.1.4
Tinfen, Carel Herman [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 1.1.3.6.3.3.1.5.2.1]  1.1.3.6.3.3.1.5.2.1.4
Trompenaers, Joannes [Getuige bij doop van zoon van 1.1.3.6.3.3]  1.1.3.6.3.3.5
Velden, Margareta Jan Peter (Margriet) van der [Partner van 1.1.3.6]  1.1.3.6
Ven, Petrus van de [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 1.1.3.6.3.3.1]  1.1.3.6.3.3.1.7
Vera, Geertruyt Jan Jacobs [Schoonmoeder van 1.1.3.3.9]  1.1.3.3.9
Vingerhoets, Maria Lauwrijs [Partner van 1.1.3.4.1]  1.1.3.4.1
Voskens, Lijsbeth Jan [Partner van 1.1.3.3.9]  1.1.3.3.9
Voskens, Lucia Bartholomeus (~25-01-1683, []08-05-1719) [Partner van 1.1.3.6.3]  1.1.3.6.3; 1.1.3.6.3.3
Vosters, Bartholomea Sijmon [Getuige bij doop van 1.1.3.6.3.3]  1.1.3.6.3.3
Vosters, Elisabeth (Lucia) Joannes (~16-05-1665, †<03-11-1710) [Partner van 1.1.3.6.3]  1.1.3.6.3; 1.1.3.6.3.1
Vrancken, Marie Jan Lauwreijns (de Molder) (†<1585) [Schoonmoeder van 1.1]  1.1
Vrients, Catharina Huijbreght [Partner van 1.1.3.7]  1.1.3.7
Vries, Gijsbert (Grijsbrecht) de (*18-10-1753) [Schoonvader van 1.1.3.6.3.3.1.5]  1.1.3.6.3.3.1.5
Vries, Johanna de (~29-12-1774, †09-12-1816) [Partner van 1.1.3.6.3.3.1.5]  1.1.3.6.3.3.1.5; 1.1.3.6.3.3.1.5.2
Walteri, Adrianus [Getuige bij doop van partner van 1.1.3]  1.1.3
Wijs, Jenneken Peter de ([]28-08-1723) [Partner van 1.1.3.3.9.1]  1.1.3.3.9.1
Wijs, Peter Elias de [Schoonvader van 1.1.3.3.9.1]  1.1.3.3.9.1
Willems, Gerarda [Getuige bij doop van 1.1.3]  1.1.3
Willems, Maria [Schoonmoeder van 1.1.3.6.3]  1.1.3.6.3
{Boomen} Van de Sanden, Maeijcken Corstiaens (†<1674) [Partner van 1.1.3.3]  1.1.3.3; 1.1.3.3.9
Gegenereerd met Aldfaer versie 6.1 op 17-04-2016 23:12:37