Parenteel van Cornelis (Crelis) Ro(o)zekrans

schutters_van_de_compagnie_van__dirck_jacobszn_rosencrans_1588.jpg
1 schutters van de compagnie van Dirck Jacobszn Rosencrans 1588
1 Cornelis (Crelis) Ro(o)zekrans (afb. 1).
Notitie bij Cornelis: Herkomst naam Roozekrans/Rosenkrans en oudst bekende voorouder:

Dirck Jacobszn Rosencrans, kapitein, koopman uit de Warmoesstraat in Amsterdam (op een schilderij uit 1588), zoon van Jacob Dircksz. in den Rosencrans, één der leiders van de gereformeerden in 1566.
Wigger Jacobsz. Rosecrans, pottenbakker in huis en teerstoof "de Rosecrans" te Rotterdam in 1580, eveneens een zoon van de bovengenoemde Jacob Dircksz.

TEERSTOVERIJ.
Voor het stoven en teren van scheeps- en vischwant had men geen afzonderlijke bedrijven, maar bestond gelegenheid in de
„potterijen"; de pottebakkersoven diende tot het stoven, terwijl in’een speciaal daartoe aangebrachten teerketel het teren geschiedde.
In het laatste decennium der 17de eeuw vond men aan Hoogstraat Z.z. Oosteinde twee pottebakkerijen-teerstoverijen. Het
eene bedrijf was gelegen tegenover het Gasthuis, de inrichting stond bekend onder den naam „de Omgekeerde Pot", doch zou
later, naar de industrie van het teerstoven, den naam krijgen van „De Teerketel"; de tweede potterij-teerstoof was gelegen op
den hoek van de naar dit bedrijf genoemde Potterijsteeg en droeg — naar den eigenaar — den naam van „de Rosecrans". Naast
deze twee van ouds bestaande bedrijven werden destijds nog een paar potterijen opgericht, van welke althans ééne, gelegen aan
N. Haven N.z., tot de nering van het stoven en teren van want werd gebruikt. Nadat deze teerstoverij in het jaar 1597 was afgebrand, nam de Vroedschap een besluit, waarbij de oprichting
van nieuwe potterijen en teerstoven binnen de stad verboden werd, terwijl de aanwezige bedrijven geleidelijk zouden worden
opgebroken; voor zooverre de opheffing betreft, is dit besluit evenwel niet tot uitvoering gekomen.
Ten tijde van het Bestand stond het stadsbestuur de oprichting van een derde teerstoverij toe, als nevenbedrijf van een pottebakkerij, aan het einde der Leuvehaven op het Hoofd bij de
Boompjes; tegen de oprichting was verzet ingebracht van de zijde der twee andere collega’s, de pottebakkers in „de Omgekeerde Pot" en „de Rosecrans".
Eigenaar van „de Rosecrans" het grootste der drie bedrijven, was destijds Dirck Willemsz. Nobel (daar diens broeder Hendrick
Willemsz. Nobel zeilmaker was geweest en zijn andere broeder Willem Willemsz. Nobel, oudschipper ter koopvaardij, de koopmanschap van teer had gedreven, waren alle drie leden dezer
familie bij het artikel teer betrokken geweest). Van Dirk Willemsz. Nobel ging het bedrijf over op zijn zoon Willem Nobel; de inventaris van diens nering vermeldt o.a. 8200 $£ touw en 18.00010
gestoofd en geteerd geslagen.
In het jaar 1646 kregen in de pottebakkerij-teerstoverij „de Rosecrans" twee touwslagers recht van mede-eigendom; te dien
tijde bestonden ook nog de potterij „de Teerketel" en het bedrijf aan de Leuvehaven.Ik heb nog geen connectie kunnen vaststellen tussen Cornelis en deze oudste voorouders van de Rose(n)crans stamboom.
Kind van Cornelis uit onbekende relatie:
1 Klaas Cornelisse/Krelisze Ro(o)zekrans, geboren in 1729 in Heemskerk?. Volgt 1.1.
1.1 Klaas Cornelisse/Krelisze Ro(o)zekrans is geboren in 1729 in Heemskerk?, zoon van Cornelis (Crelis) Ro(o)zekrans (zie 1). Klaas is overleden op 23-05-1788 in Heemskerk, 58 of 59 jaar oud. Klaas trouwde, 30 of 31 jaar oud, op 28-04-1760 in Beverwijk met Trijntje Claas Kleijbroek, 24 jaar oud. Bij het kerkelijk huwelijk van Klaas en Trijntje waren de volgende getuigen aanwezig: Josijntie Beumers en Marijtie Lammers.
Notitie bij het huwelijk van Klaas en Trijntje: Deze getuigen kwamen bij bijna ieder huwelijk voor dus vermoedelijk waren zij de vaste huwelijksgetuigen vanuit de kerk of de gemeente
Trijntje is een dochter van Claas Lauriszn Clijbroek en Grietje Jans. Zij is gedoopt op 01-01-1736 in Beverwijk. Bij de doop van Trijntje waren de volgende getuigen aanwezig: Ariaantje Jans en Engel Kleijbroek. Trijntje is overleden op 18-07-1814 in Heemskerk, 78 jaar oud. Trijntje trouwde later op 22-11-1789 in Heemskerk met Jan Janszn Reijke.
Kinderen van Klaas en Trijntje:
1 Crelis Klaaszn Ro(o)zekrans [1.1.1]. Hij is gedoopt op 14-05-1761 in Heemskerk (H. Laurenskerk). Bij de doop van Crelis was de volgende getuige aanwezig: Grietje Krelis. Crelis is overleden vóór 13-11-1762, ten hoogste 1 jaar oud.
2 Crelis Klaaszn Ro(o)zekrans, gedoopt op 13-11-1762 in Heemskerk (H. Laurenskerk). Volgt 1.1.2.
3 Nicolaas (Klaas) (Klaas) Roozekrans, gedoopt op 11-03-1765 in H. Laurenskerk te Heemskerk. Volgt 1.1.3.
4 Grietje Klaasse Ro(o)zekrans, gedoopt op 22-02-1772 in Heemskerk (H. Laurenskerk). Volgt 1.1.4.
1.1.2 Crelis Klaaszn Ro(o)zekrans, zoon van Klaas Cornelisse/Krelisze Ro(o)zekrans (zie 1.1) en Trijntje Claas Kleijbroek. Hij is gedoopt op 13-11-1762 in Heemskerk (H. Laurenskerk). Bij de doop van Crelis was de volgende getuige aanwezig: Grietje Krelis. Crelis is overleden op 25-05-1827 in Wijk aan Zee, 64 jaar oud. Crelis:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 25-01-1789 in Heemskerk met Trijntje Pancrasse Casenbrood, 23 jaar oud. Zij is gedoopt op 07-02-1765 in Heemskerk. Trijntje is overleden op 16-02-1804 in Heemskerk, 39 jaar oud.
(2) trouwde, ongeveer 44 jaar oud, omstreeks 1806 met Johanna/Jannetje Hendriks Benning, ongeveer 27 jaar oud. Zij is gedoopt op 31-03-1779 in Heemskerk. Johanna/Jannetje is overleden op 22-07-1832 in Heemskerk, 53 jaar oud.
1.1.3 Nicolaas (Klaas) (Klaas) Roozekrans, zoon van Klaas Cornelisse/Krelisze Ro(o)zekrans (zie 1.1) en Trijntje Claas Kleijbroek. Hij is gedoopt op 11-03-1765 in H. Laurenskerk te Heemskerk [bron: DTB 4 bl 24]. Bij de doop van Klaas waren de volgende getuigen aanwezig: Aagje Jans en Louris Klaaszn. Klaas is overleden op 19-07-1817 in Heemskerk, 52 jaar oud [bron: folio 3]. Klaas trouwde, 25 jaar oud, op 02-05-1790 in Heemskerk [bron: Schepenen DTB 7 folio 165] met Stijntje Crelisse Weij/Waij, 28 jaar oud. Stijntje is een dochter van Cornelis Willemse Waay en Antje Alberts Kapitein. Zij is gedoopt op 17-08-1761 in Uitgeest [bron: DTB 10 bl 118]. Stijntje is overleden op 23-04-1842 in Heemskerk, 80 jaar oud [bron: folio 3].
Beroep:
ventster
Kinderen van Klaas en Stijntje:
1 Maartje Roozekrans, geboren op 07-02-1791 in Heemskerk. Volgt 1.1.3.1.
2 Cornelis Roozekrans, geboren op 27-12-1792 in Heemskerk. Volgt 1.1.3.2.
3 Guurtje Roozekrans [1.1.3.3], geboren op 06-04-1795 in Heemskerk. Guurtje is overleden, 11 jaar oud. Zij is begraven op 08-12-1806 in Heemskerk.
4 Nicolaas Roozekrans, geboren op 15-07-1797 in Heemskerk. Volgt 1.1.3.4.
5 Antje Roozekrans, gedoopt op 06-09-1799 in Heemskerk. Volgt 1.1.3.5.
6 Trijntje Roozekrans, gedoopt op 01-10-1802 in Heemskerk. Volgt 1.1.3.6.
7 Joannes Roozekrans [1.1.3.7], geboren op 26-04-1805 in Heemskerk. Joannes is overleden op 13-03-1812 in Heemskerk, 6 jaar oud.
8 Grietje Roozekrans [1.1.3.8], geboren op 11-02-1809 in Heemskerk. Grietje is overleden op 24-10-1865 in Heemskerk, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-10-1865.
Notitie bij overlijden van Grietje: Aangifte door Fred...... Schuitemaker, bloemenkweker, 48 jr, Oude Korte Buurt en Gerrit Koper, veldwachter, 56 jr, Oude Korte Buurt.

Grietje was bij overlijden ongehuwd
1.1.4 Grietje Klaasse Ro(o)zekrans, dochter van Klaas Cornelisse/Krelisze Ro(o)zekrans (zie 1.1) en Trijntje Claas Kleijbroek. Zij is gedoopt op 22-02-1772 in Heemskerk (H. Laurenskerk). Bij de doop van Grietje waren de volgende getuigen aanwezig: Crelis Florus en Guurtje Klaas. Grietje is overleden op 19-08-1824 in Heemskerk, 52 jaar oud. Grietje trouwde, 26 jaar oud, op 20-05-1798 in Heemskerk met Willem Hendrikszn Benning(s).
1.1.3.1 Maartje Roozekrans is geboren op 07-02-1791 in Heemskerk, dochter van Nicolaas (Klaas) (Klaas) Roozekrans (zie 1.1.3) en Stijntje Crelisse Weij/Waij. Maartje is overleden op 11-12-1850 in Velsen, 59 jaar oud. Maartje trouwde, 19 jaar oud, op 13-01-1811 in Velsen [bron: DTB 12 bl 109] met Jan Cornelisse Sonneveld.
1.1.3.2 Cornelis Roozekrans is geboren op 27-12-1792 in Heemskerk, zoon van Nicolaas (Klaas) (Klaas) Roozekrans (zie 1.1.3) en Stijntje Crelisse Weij/Waij. Cornelis is overleden op 06-03-1827 in Schoten, 34 jaar oud.
Beroep:
dagloner
Cornelis trouwde met Hendrika Heesterbeek. Zij is gedoopt op 23-03-1790. Hendrika is overleden op 08-04-1837, 47 jaar oud.
1.1.3.4 Nicolaas Roozekrans is geboren op 15-07-1797 in Heemskerk, zoon van Nicolaas (Klaas) (Klaas) Roozekrans (zie 1.1.3) en Stijntje Crelisse Weij/Waij. Hij is gedoopt op 17-07-1797 in H. Laurenskerk te Heemskerk [bron: DTB 4 bl 15]. Nicolaas is overleden op 18-01-1877 in Haarlem, 79 jaar oud.
Notitie bij Nicolaas: Nicolaas was katholiek en woonde op het Donkere Spaarne. Voor een koopman ongetwijfeld een heel goed punt, zeker in die tijd toen vrijwel alles nog per schip werd vervoerd. (Uit: de familie Roozekrans, een boekwerk samengesteld door de kinderen van Adrianus Simon Roozekrans naar aanleiding van zijn verhaal over zijn leven).
Beroep:
koopman (koopman hooi en stro)
Nicolaas:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 02-05-1821 in Haarlem met Helena (Lena) Steenvoorden, 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Nicolaas en Lena: 2e huwelijk op 13-7-1864 met Maria Hoogenbosch. 3e huwelijk op 7-1-1869 te Haarlem met Johanna Antonia Strikwoud?

2mei1821, huw.aktenr.59, Haarlem, prov.NH, NL.; NHA, wiewaswie.nl, bruidegom Klaas Roozenkrans, 23jr, landbouwer, geboorteplaats Heemskerk, vader Klaas Roozenkrans, moeder Stijntje Crelisse Weij; bruid Lena Steenvoorden, 26jr, dienstbode, geboorteplaats Noordwijk, vader Albert Franszn Steenvoorde, moeder Mareitje Michielsdochter van der Ploeg. //
Lena is geboren op 12-09-1795 in Noordwijk, dochter van Albert Franszoon Steenvoorden en Marijtje Mierichs (Michiels) van der Ploeg. Lena is overleden op 26-02-1863 in Haarlem, 67 jaar oud. Zij is begraven op 02-03-1863 in Schooten.
(2) trouwde, 66 jaar oud, op 13-07-1864 met Maria Hoogenbosch, 29 jaar oud. Maria is geboren op 24-04-1835 in Haarlem. Maria is overleden op 23-07-1868, 33 jaar oud.
(3) trouwde, 71 jaar oud, op 07-01-1869 in Haarlem met Johanna Antonia Strikwoud, 29 jaar oud. Johanna is geboren op 09-02-1839. Johanna is overleden op 09-02-1911, 72 jaar oud.
Notitie bij Johanna: Johanna blijft na het overlijden van haar stiefzoon Jacobus in 1889 nog een poosje in Haarlem wonen, maar als haar dochter Anna in juni 1893 naar Amsterdam vertrekt volgt zij na een maand haar voorbeeld en vertrekt ook naar Amsterdam.
Kinderen van Nicolaas en Lena:
1 Christina Maria Roozekrans [1.1.3.4.1], geboren op 09-02-1822 in Haarlem. Zij is gedoopt op 11-02-1822 in Haarlem. Christina is overleden op 27-02-1823 in Haarlem, 1 jaar oud.
2 Christina Roozekrans [1.1.3.4.2], geboren op 31-05-1823 in Haarlem. Zij is gedoopt op 03-06-1823 in Haarlem. Christina is overleden.
3 Nicolaas Roozekrans, geboren op 18-10-1824 in Haarlem. Volgt 1.1.3.4.3.
4 Albertus Roozekrans [1.1.3.4.4], geboren op 12-12-1825 in Haarlem. Hij is gedoopt op 13-12-1825 in Haarlem. Albertus is overleden op 28-02-1826 in Haarlem, 2 maanden oud.
5 Albertus Roozekrans [1.1.3.4.5], geboren op 19-04-1827 in Haarlem. Hij is gedoopt op 23-04-1827 in Haarlem. Albertus is overleden op 15-09-1827 in Haarlem, 4 maanden oud.
6 Albertus Roozekrans [1.1.3.4.6], geboren op 17-12-1828 in Haarlem. Hij is gedoopt op 19-12-1828 in Haarlem. Albertus is overleden op 10-05-1829 in Haarlem, 4 maanden oud.
7 Petrus/Pieter Roozekrans, geboren op 17-01-1830 in Haarlem. Volgt 1.1.3.4.7.
8 Maria Christina Roozekrans [1.1.3.4.8], geboren op 21-01-1831 in Haarlem. Zij is gedoopt op 22-01-1831 in Haarlem. Maria is overleden op 02-06-1831 in Haarlem, 4 maanden oud.
9 Maria Roozekrans, geboren op 17-03-1832 in Haarlem. Volgt 1.1.3.4.9.
10 Hendrika Roozekrans [1.1.3.4.10], geboren op 12-04-1833 in Haarlem. Hendrika is overleden op 24-05-1833 in Haarlem, 1 maand oud.
11 Albert Roozekrans [1.1.3.4.11], geboren op 28-09-1834 in Haarlem. Hij is gedoopt op 30-09-1834 in Haarlem. Albert is overleden op 25-01-1835 in Haarlem, 3 maanden oud.
Kinderen van Nicolaas en Maria:
12 Jacobus Roozekrans [1.1.3.4.12], geboren op 06-05-1865 in Haarlem. Jacobus is overleden op 14-12-1889 in Haarlem, 24 jaar oud.
Notitie bij Jacobus: Als Jacobus 14 jaar oud is vertrekt hij naar Oudenbosch. Een pensionaat? Krap 2 jaar later is hij weer terug in Haarlem. In 1889 overlijdt hij op 24 jarige leeftijd.
13 Anna Maria Roozekrans [1.1.3.4.13], geboren op 28-04-1866 in Haarlem. Anna is overleden op 11-05-1867 in Haarlem, 1 jaar oud.
Kinderen van Nicolaas en Johanna:
14 Anna Maria Francisca Johanna Roozekrans [1.1.3.4.14], geboren op 22-10-1870 in Haarlem. Anna is overleden.
15 Catharina Dorothea Maria Roozekrans [1.1.3.4.15], geboren op 31-01-1873. Catharina is overleden op 08-08-1873, 6 maanden oud.
1.1.3.5 Antje Roozekrans, dochter van Nicolaas (Klaas) (Klaas) Roozekrans (zie 1.1.3) en Stijntje Crelisse Weij/Waij. Zij is gedoopt op 06-09-1799 in Heemskerk. Antje is overleden. Antje trouwde, 27 jaar oud, op 10-02-1827 in Heemskerk met Klaas Bees.
1.1.3.6 Trijntje Roozekrans, dochter van Nicolaas (Klaas) (Klaas) Roozekrans (zie 1.1.3) en Stijntje Crelisse Weij/Waij. Zij is gedoopt op 01-10-1802 in Heemskerk. Trijntje is overleden. Trijntje trouwde, 20 jaar oud, op 15-06-1823 in Heemskerk met Willem Hollander.
1.1.3.4.3 Nicolaas Roozekrans is geboren op 18-10-1824 in Haarlem, zoon van Nicolaas Roozekrans (zie 1.1.3.4) en Helena (Lena) Steenvoorden. Nicolaas is overleden op 25-07-1873, 48 jaar oud.
Notitie bij Nicolaas: Vertrok op 23 oktober 1869 naar Zaandam
Beroep:
koopman
Nicolaas trouwde, 29 jaar oud, op 11-01-1854 met Anna Catharina Har(re)mans, 31 jaar oud. Anna is geboren op 21-01-1822 in Haarlem. Anna is overleden.
1.1.3.4.7 Petrus/Pieter Roozekrans is geboren op 17-01-1830 in Haarlem, zoon van Nicolaas Roozekrans (zie 1.1.3.4) en Helena (Lena) Steenvoorden. Petrus/Pieter is overleden op 13-04-1872 in Haarlem, 42 jaar oud.
Beroep:
(werkman)
Petrus/Pieter trouwde, 31 jaar oud, op 22-05-1861 in Haarlem met Maria Cornelia van der Zwan, 34 jaar oud. Maria is geboren op 15-02-1827 in Den Haag/Scheveningen, dochter van Martinus van der Zwan en Maria Cornelia van der Doorn. Maria is overleden op 10-08-1876 in Haarlem, 49 jaar oud.
Kinderen van Petrus/Pieter en Maria:
1 Martinus Johannes Roozekrans, geboren op 03-02-1860 in Den Haag. Volgt 1.1.3.4.7.1.
2 Helena Maria Roozekrans, geboren op 10-02-1862 in Haarlem. Volgt 1.1.3.4.7.2.
3 Nicolaas Adrianus Roozekrans, geboren op 17-03-1864 in Haarlem. Volgt 1.1.3.4.7.3.
4 Jacobus Roozekrans [1.1.3.4.7.4], geboren op 09-05-1865 in Haarlem. Jacobus is overleden op 14-12-1889, 24 jaar oud.
Vermeld:
(Op 16-08-1876 (na overlijden moeder) zijn Helena Maria, Nicolaas Adrianus en een broer (Jacobus?, Martinus?) naar weeshuis gebracht door tante (Christina Roozekrans).
Op 02-05-1886 komt Nicolaas eruit.)
5 Anna Maria Roozekrans [1.1.3.4.7.5], geboren op 30-04-1866 in Haarlem. Anna is overleden op 13-05-1867 in Haarlem, 1 jaar oud.
Vermeld:
(Op 16-08-1876 (na overlijden moeder) zijn Helena Maria, Nicolaas Adrianus en een broer (Jacobus?, Martinus?) naar weeshuis gebracht door tante (Christina Roozekrans).
Op 02-05-1886 komt Nicolaas eruit.)
1.1.3.4.9 Maria Roozekrans is geboren op 17-03-1832 in Haarlem, dochter van Nicolaas Roozekrans (zie 1.1.3.4) en Helena (Lena) Steenvoorden. Zij is gedoopt op 19-03-1832 in Haarlem. Maria is overleden op 15-05-1901, 69 jaar oud. Maria trouwde, 20 jaar oud, op 26-01-1853 met Mattijs van Staveren.
1.1.3.4.7.1 Martinus Johannes Roozekrans is geboren op 03-02-1860 in Den Haag, zoon van Petrus/Pieter Roozekrans (zie 1.1.3.4.7) en Maria Cornelia van der Zwan.
Notitie bij de geboorte van Martinus: Had 9 kinderen.
Martinus is overleden op 18-05-1924 in Aerdenhout/Bloemendaal, 64 jaar oud.
Beroepen:
(winkelbediende)
wijnhandelaar
Vermeld:
(had 9 kinderen)
(Op 16-08-1876 (na overlijden moeder) zijn Helena Maria, Nicolaas Adrianus en een broer (Jacobus?, Martinus?) naar weeshuis gebracht door tante (Christina Roozekrans).
Op 02-05-1886 komt Nicolaas eruit.)
Martinus trouwde met Geertruida Christina Maria Buijs.
Kinderen van Martinus en Geertruida:
1 Maria Johanna Geertruida Roozekrans, geboren op 05-05-1889 in Haarlem. Volgt 1.1.3.4.7.1.1.
2 Hendrikus Theodorus Maria Roozekrans, geboren omstreeks 1891 in Haarlem. Volgt 1.1.3.4.7.1.2.
3 Johannes Cornelis Roozekrans [1.1.3.4.7.1.3], geboren omstreeks 1893 in Haarlem. Johannes is overleden op 20-07-1945 in Haarlem, ongeveer 52 jaar oud.
1.1.3.4.7.2 Helena Maria Roozekrans is geboren op 10-02-1862 in Haarlem, dochter van Petrus/Pieter Roozekrans (zie 1.1.3.4.7) en Maria Cornelia van der Zwan.
Notitie bij de geboorte van Helena: Gehuwd op 28-5-1891. Verhuisd naar Den Bosch op 6-3-1888.
Helena is overleden op 16-08-1923 in Warmond, 61 jaar oud.
Adres:
(verhuisd naar Den Bosch op 06-03-1888)
Vermeld:
(gehuwd op 28-05-1891)
(Op 16-08-1876 (na overlijden moeder) zijn Helena Maria, Nicolaas Adrianus en een broer (Jacobus?, Martinus?) naar weeshuis gebracht door tante (Christina Roozekrans).
Op 02-05-1886 komt Nicolaas eruit.)
Helena trouwde, 29 jaar oud, op 28-05-1891 met Simon Johannes Schouten, 36 jaar oud. Simon is geboren op 06-07-1854 in Warmond. Simon is overleden op 13-11-1938 in Warmond, 84 jaar oud.
Kinderen van Helena en Simon:
1 Adriana Anna Maria Schouten [1.1.3.4.7.2.1], geboren op 21-04-1892 in Warmond. Adriana is overleden.
2 Maria Geertruida Sophia Schouten [1.1.3.4.7.2.2], geboren op 07-08-1894 in Warmond. Maria is overleden.
3 Wilhelmus Johannes Schouten [1.1.3.4.7.2.3], geboren op 25-08-1896 in Warmond. Wilhelmus is overleden.
4 Maria Adriana Schouten [1.1.3.4.7.2.4], geboren op 11-11-1897 in Warmond. Maria is overleden.
5 Henriëtte Wilhelmina Schouten [1.1.3.4.7.2.5], geboren omstreeks 1900 in Warmond. Henriëtte is overleden.
trierum_roozekrans.jpg
2 Trierum-Roozekrans
1.1.3.4.7.3 Nicolaas Adrianus Roozekrans (afb. 2) is geboren op 17-03-1864 in Haarlem, zoon van Petrus/Pieter Roozekrans (zie 1.1.3.4.7) en Maria Cornelia van der Zwan. Nicolaas is overleden op 21-11-1904 in Amsterdam (Wilhelmina Gasthuis), 40 jaar oud. Hij is begraven op 24-11-1904 in RK Begraafplaats S Barbara.
Notitie bij Nicolaas: religie: RK

Opgegroeid in het St. Jacobsgasthuis in Haarlem samen met broer Martinus en zus Helena. Moeder overleed toen hij 3 jaar oud was en zijn vader een paar jaar later. Nicolaas was toen 8 jaar.

Circa 1885 samen met een compagnon een zaak begonnen in Haarlem in import van rijwielen, uit Engeland, Coventry. Nicolaas had de vakkennis en de compagnon het geld.
De zaken gingen goed en Nicolaas had de hoofdvertegenwoordiging voor Nederland en koloniën van drie rijwielen, Engelse merken zoals BSA, Rudge Ridgefort en vermoedelijk Coventry. Helaas is Nicolaas bij zijn afwezigheid opgelicht door zijn compagnon. Deze heeft zijn eigen geld uit de zaak gehaald en veilig gesteld met medeneming van extra geld en hierdoor is de zaak opgeheven.

Hierna heeft hij zich aangemeld bij de marine als torpedomaker en werd sergeant.
vertrokken naar NOI: uit Den Helder met ZM Marnix, 03-05-1888
beroep: sergeant torpedomaker der KM te Soerabaja
In 1898 en 1901 ook bij de actie geweest tegen Atjeh en Lombok.

Toen het schip in de toenmalige marinehaven van Hellevoetsluis lag heeft hij zijn latere vrouw ontmoet. Toen Nicolaas weer moest vertrekken met het schip was de volgende landingsplaats Amsterdam. Hier zijn de kinderen Christina, Brigitta en Piet geboren.

Van 22 tot 30 april 1901 gevestigd in Amsterdam. Daarna vertrokken naar Kortenaar Willemsoord

Op een gegeven moment is Nicolaas overgeplaatst naar Den Helder naar een grotere marinehaven. Hier is hij weer een fietsenzaak begonnen op naam van Leentje omdat je als je bij de marine werkte er geen betrekking naast mocht hebben aan de wal.
Eerst woonde men op de Molengracht waar ze een winkel hadden met daarboven een woonhuis. Ook had men af en toe knechten in dienst. Leentje hielp met behulp van de knechten de klanten, hoofdzakelijk voor het verhuren van fietsen.
Met financiële hulp van broer Martien werd een groter pand aangekocht aan de Weststraat, tegenover de marinewerf en in augustus 1904 werd hier naartoe verhuisd. Vlak hiervoor was Nicolaas echter ziek geworden en in november 1904 overleed hij. Oudste zoon Martien die toen 13 jaar was heeft samen met de knechten geprobeerd de zaak voort te zetten, maar dit ging uiteraard niet goed. De knechten konden niet meer worden betaald. Een oom (Tinus) bracht hulp in de vorm van een meesterknecht uit Haarlem van 34 jaar.
Adres:
(woonde ten tijde van huwelijk in Hellevoetsluis)
Beroepen:
(Op 3 mei 1888 ging hij naar Den Helder. Gevaren op de Z.M. Marnix en in december 1890 op de HM Logementschip "Amstel" als sergeant torpedomaker in Hellevoetsluis.)
Vermeld:
(Op 16-08-1876 (na overlijden moeder) zijn Helena Maria, Nicolaas Adrianus en een broer (Jacobus?, Martinus?) naar weeshuis gebracht door tante (Christina Roozekrans).
Op 02-05-1886 komt Nicolaas eruit.)
Nicolaas trouwde, 26 jaar oud, op 31-12-1890 in Nieuw Helvoet met Leentje Christina van Trierum, 20 jaar oud. Leentje is geboren op 26-11-1870 in Nieuw Helvoet, dochter van Arij van Trierum en Wijburgje Bijl. Leentje is overleden op 03-03-1963 in Heemstede, 92 jaar oud.
Notitie bij Leentje: Zij vertrok op 29 september 1884 naar Brielle. Vermoedelijk is zij op een gegeven moment weer terug gegaan naar Nieuw Helvoet want daar heeft zij Nicolaas ontmoet en ze zijn ook aldaar gehuwd.

Toen het schip in de toenmalige marinehaven van Hellevoetsluis lag heeft hij zijn latere vrouw ontmoet. Toen Nicolaas weer moest vertrekken met het schip was de volgende landingsplaats Amsterdam. Hier zijn de kinderen Christina, Brigitta en Piet geboren.

Op een gegeven moment is Nicolaas overgeplaatst naar Den Helder naar een grotere marinehaven. Hier is hij weer een fietsenzaak begonnen op naam van Leentje omdat je als je bij de marine werkte er geen betrekking naast mocht hebben aan de wal.
Eerst woonde men op de Molengracht waar ze een winkel hadden met daarboven een woonhuis. Ook had men af en toe knechten in dienst. Leentje hielp met behulp van de knechten de klanten, hoofdzakelijk voor het verhuren van fietsen.
Met financiële hulp van broer Martien werd een groter pand aangekocht aan de Weststraat, tegenover de marinewerf en in augustus 1904 werd hier naartoe verhuisd. Vlak hiervoor was Nicolaas echter ziek geworden en in november 1904 overleed hij. Oudste zoon Martien die toen 13 jaar was heeft samen met de knechten geprobeerd de zaak voort te zetten, maar dit ging uiteraard niet goed. De knechten konden niet meer worden betaald. Een oom (Tinus) bracht hulp in de vorm van een meesterknecht uit Haarlem van 34 jaar.

Bij vonnis van de Arrondissements Rechtbank te Alkmaar d.d. 27 september 1906 in staat van faillisement verklaard.
Kinderen van Nicolaas en Leentje:
1 Martinus Johannes (Martien) Roozekrans, geboren op 28-09-1891 in Nieuw Helvoet. Volgt 1.1.3.4.7.3.1.
2 Roozekrans [1.1.3.4.7.3.2], levenloos geboren kind, geboren op 03-03-1894 in Amsterdam.
3 Adrianus Simon (Arie) Roozekrans, geboren op 27-07-1895 in Warmond. Volgt 1.1.3.4.7.3.3.
4 Christina Maria Roozekrans [1.1.3.4.7.3.4], geboren op 22-08-1897 in Amsterdam. Christina is overleden op 05-01-1898 in Amsterdam, 4 maanden oud.
5 Brigitta Christina (Git) Roozekrans, geboren op 12-12-1898 in Amsterdam. Volgt 1.1.3.4.7.3.5.
6 Pieter Cornelis (Piet) Roozekrans [1.1.3.4.7.3.6], geboren op 13-09-1900 in Amsterdam. Pieter is overleden op 24-09-1993 in Stramproij, 93 jaar oud.
Adres:
(woonde in 1963 in ’t Zand)
7 Cornelis Antonius (Cor) Roozekrans [1.1.3.4.7.3.7], geboren op 29-09-1902 in Hijlder (Den Helder?). Cornelis is overleden op 02-04-1984 in Geldrop, 81 jaar oud.
Adres:
(woonde in 1963 in Ridgewood, USA)
8 Gertrude Klasina (Truus) Roozekrans [1.1.3.4.7.3.8], geboren op 05-06-1904. Gertrude is overleden op 14-12-1998, 94 jaar oud. Zij is begraven in Heemstede.
Adres:
(woonde in 1963 in Heemstede)
1.1.3.4.7.1.1 Maria Johanna Geertruida Roozekrans is geboren op 05-05-1889 in Haarlem, dochter van Martinus Johannes Roozekrans (zie 1.1.3.4.7.1) en Geertruida Christina Maria Buijs. Maria is overleden op 02-12-1982 in Haarlem, 93 jaar oud. Zij is begraven in Hillegom (Sint Martinus).
Notitie bij Maria: Geboorte van Maria Johanna Geertruida Roozekrans kind van Martinus Johannes en Geertruida Christina Maria Buijs
Op heden den zevenden Mei achttien honderd negen en tachtig, is voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Haarlem, verschenen Martinus Johannes Roozekrans, oud negen en twintig jaren, van beroep koopman, wonende in deze gemeente, die ons heeft verklaard, dat op den vijfden dezer, des voormiddags ten zeven ure, in het huis staande aan de Lange Veerstraat nummer 7, is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit Geertruida Christina Maria Buijs, zijne echtgenoote, zonder beroep, wonende alhier, aan welk kind hij comparant de voornamen geeft van Maria Johanna Geertruida. Deze aangifte is aan ons gedaan in tegenwoordigheid van Antonius Lindeman, oud acht en veertig jaren, van beroep winkelier, wonende alhier en van Gerrit Hendrik ?, oud negen en twintig jaren, van beroep winkelier, wonende alhier. En is hiervan terstond opgemaakt deze akte en na voorlezing onderteekend door ons, den aangever en de getuigen.
Maria trouwde, 32 jaar oud, op 16-08-1921 in Bloemendaal met Fredericus Henricus Josephus Ludwig.
Notitie bij het huwelijk van Maria en Fredericus: Uitgeweken naar Indonesië en daar gehuwd met een Aziatische (eerste huwelijk)
Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen Toegangnr: 358
Inventarisnr: 22
Gemeente: Bloemendaal
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 42
Datum: 16-08-1921
Bruidegom Fredericus Henricus Josephus Ludwig
Leeftijd: 59
Geboorteplaats: Lith
Bruid Maria Johanna Geertruida Roozekrans
Leeftijd: 32
Geboorteplaats: Haarlem
Vader bruidegom Frederik Franz Ludwig
Moeder bruidegom Adriana Maria Frederica Josepha Sala
Vader bruid Martinus Johannes Roozekrans
Moeder bruid Geertruida Christina Maria Buijs
beroep vader Bd.: wijnhandelaar
Haarlem no 57 geen scan
BruidegomFredericus Henricus Josephus Ludwig , Lith , 59 ,
VaderFrederik Franz Ludwig
MoederAdriana Maria Frederica Josepha Sala
ruidMaria Johanna Geertruida Roozekrans , Haarlem , 32 ,
VaderMartinus Johannes Roozekrans
MoederGeertruida Christina Maria Buijs
PlaatsBloemendaal
Huwelijksdatum16-08-1921
Kennemerland Bloemendaal Akte Jaar 1921 Nummer 42
Kinderen van Maria en Fredericus:
1 Frits Frans Ludwig [1.1.3.4.7.1.1.1], geboren op 11-08-1922 in Bloemendaal. Frits is overleden op 13-08-1984 in Heemstede, 62 jaar oud.
frans_nicolaas_ludwig_bericht_van_vermissing.jpg portret_van_frans_ludwig__1925_1944_.jpg frans_nicolaas_ludwig_foto.jpg
3 Frans Nicolaas Ludwig bericht van vermissing
4 Portret van Frans Ludwig (1925-1944)
5 Frans Nicolaas Ludwig foto
2 Frans Nicolaas Ludwig [1.1.3.4.7.1.1.2] (afb. 3 t/m 5), geboren op 11-05-1925 in Heemstede. Frans is overleden op 09-11-1944 in Wassenaar (waalsdorpervlakte), 19 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Frans: Werd gefusilleerd door de Duitsers.
http://ilibrariana.wordpress.com/2012/01/12/oorlogsslachtoffers-heemstede
Ludwig, Frans N. (09-11-1944). Geboren op 11 mei 1925 in Heemstede. De jonge Frans Ludwig, vriend van Harry Mulisch die bij hem in de Spaarnzichtlaan woonde, sloot zich aan als lid van de Knokploeg (KP)-Rotterdam-Zuid. Werkzaam onder de naam Frankvan Duyn is de 19-jarige stuent op aanwijzing van de gearresteerde Keesje-Zuid op 8 november 1944 door de Sichterheits Dienst meegenomen en overgebracht naar de Scheveningse strafgevangenis. Omdat ieder spoor ontbrak is door zijn vader in Heemstede een bericht van vermissing met foto verspreid. Na de oorlog bleek dat Frans Ludwig al één dag na zijn aanhouding op de Waalsdorpervlakte standrechtelijk was gefusilleerd.
?

Door vader Ludwig vanuit Heemstede verspreid aanplakbiljet van vermissing met portretfoto van zoon Frans Ludwig (Zie gekoppelde foto’s)
Rechts oorlogsslachtoffer Frans Ludwig, op 9 november 1944 standrechtelijk gefusilleerd op de Waalsdorperheide. Ludwig woonde tegenover Harry Mulisch (midden op de foto) aan de Spaarnzichtlaan te Heemstede. Links Mulisch? hond Schloempie en zijn derde liefde Emy. [Uit Harry Mulisch: Mijn getijdenboek]
?
Portret van Frans Ludwig (1925-1944) (zie foto)
Hij is begraven in Sint-Martinuskerkhof Hillegom.

Er is een overlijdens akte opgesteld op 18-12-1946 waarin staat dat hij is overleden op 30-11-1946 te Wassenaar op 21-jarige leeftijd.
1.1.3.4.7.1.2 Hendrikus Theodorus Maria Roozekrans is geboren omstreeks 1891 in Haarlem, zoon van Martinus Johannes Roozekrans (zie 1.1.3.4.7.1) en Geertruida Christina Maria Buijs. Hendrikus is overleden. Hendrikus trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op 29-11-1923 in Heemstede met Catharina Maria Helena Maas, ongeveer 31 jaar oud. Catharina is geboren omstreeks 1892 in Rotterdam. Catharina is overleden.
broertjes_roozekrans_arie_en_martinus.jpg m.j._roozekrans_en_g.c.m._nelissen.png
6 broertjes Roozekrans Arie en Martinus
7 M.J. Roozekrans en G.C.M. Nelissen
1.1.3.4.7.3.1 Martinus Johannes (Martien) Roozekrans (afb. 6 en 7) is geboren op 28-09-1891 in Nieuw Helvoet, zoon van Nicolaas Adrianus Roozekrans (zie 1.1.3.4.7.3) en Leentje Christina van Trierum. Martinus is overleden op 23-02-1963 in Den Haag, 71 jaar oud.
Notitie bij Martinus: In 1913 diende Martinus op de H.M. Gelderland:
De Hr.Ms. Gelderland was een Nederlands pantserdekschip van de Hollandklasse, gebouwd door de scheepswerf Fijenoord in Rotterdam. Het schip is genoemd naar de Nederlandse provincie Gelderland. De Gelderland is voornamelijk bekend omdat hij Paul Kruger, de president van de Zuid-Afrikaanse Republiek, naar Europa bracht.[1]
Op 15 juli 1900 werd het schip onder commando van kapitein-ter-zee J.H.L.J. baron Sweerts de Landas Wyborgh in dienst genomen bij de Nederlandse marine.

Eind 1900 bracht de Gelderland president Kruger van Zuid-Afrika van Lourenço Marques naar Marseille. Daarna ging het schip via Algiers en Port Said naar Oost-Indië. Op 10 december 1901, toen het schip op weg was naar Nederlands-Indië, werd het bij Port Said aan bakboord aangevaren door een Engels stoomschip, beladen met kolen. De schade was beperkt, er was schade aan de brug en het gat aan bakboordzijde werd voldoende gestopt om naar Suez te kunnen varen, waar de Gelderland gedokt werd. Er waren geen slachtoffers. Op 6 januari 1901 hervatte men de reis en op 9 januari kwam men aan in Soerabaja.[2]

Op 6 juni 1904 liep het schip samen met zijn zusterschip de Utrecht aan de grond bij Aroes Lampoejang, Zuid-Sumatra doordat dit niet op de kaart stond. Voor reparatie week men vervolgens uit naar respectievelijk Soerabaja en Singapore.[3]

Op 17 juni 1905, na een tijd te hebben gediend in Nederlands-Indië, keerde de Gelderland samen met de Utrecht en de Noordbrabant terug naar Nederland. De reis, van Tandjong Priok naar Den Helder, ging via Mahé, Perim, Port Said, Algiers en Tanger. De schepen arriveerden op 30 augustus 1905 in Den Helder.[4]

Tijdens de tweede Castrocrisis in 1908 patrouilleerde het schip samen met de Jacob van Heemskerck en de Friesland voor de Venezolaanse kust.[5]

Op 17 juni 1911 vertrok het schip uit Rotterdam met prins Hendrik aan boord. De prins is aan boord om de inhuldiging van George V van het Verenigd Koninkrijk bij te wonen. Het laatste deel van de reis wordt de Gelderland begeleid door vier Britse torpedoboten.

Op 16 oktober 1912 vertrok het schip met adelborsten naar de Middellandse Zee. Op 11 november kreeg het opdracht om naar Constantinopel te varen vanwege opgelopen politieke spanningen en de direct naderende oorlogsdreiging in verband met de oorlog op de Balkan. Op 18 november ontscheepte het schip een landingsdetachement van 100 man voor de bescherming van de wijk voor gezantschappen aldaar in samenwerking met andere aanwezige mogendheden. Op 30 mei 1913 loste de Kortenaer het schip af in Constantinopel. Men keerde op 19 juni 1913 terug in Den Helder.

Hr. Ms. pantserdekschip Gelderland vertrok den 18den Juni 1911 van Rotterdam naar zee, ten einde Z. K. H. den Prins der Nederlanden. Hertog van Mecklenburg. tot het bijwonen van de plechtige kroning van H.H. M.M. den Koning en de Koningin van Engeland, naar Sheerness over te brengen, alwaar deze bodem den 19den d. a. v. aankwam en Z. K. 11. debarkeerde.
Nadat Z. K. H. zich den 28sten Juni d. a. v. weder aan boord van Hr. Ms. Gelderland had Ingescheept, vertrok deze bodem van Sheerness naar zee en bereikte den Stoten d. a. v. de haven van IJinuiden.
Genoemd pantserdekschip koos 21 October 1911 weder zee voor een oefeningstocht met de adelborsten 2de klasse, 8de afdeeling.
Een bezoek werd gebracht aan Algiers, Villefranche, PortMahon en Gibraltar en 21 December te Willemsoord teruggekeerd.
Den 29sten April 1912 verliet Hr. Ms. Gelderland de haven van Nieuwediep ter aanvaarding van een oefeningstocht in de Noordzee, de Deensclie wateren en den Noord-Atlantischen Oceaan. Na een bezoek aan Aarhus. Frederikshavn en Larvig (Zuidkust Noorwegen), viel deze bodem den 3Osten Mei te Nieuwediep binnen, welke haven den 4den Juni weder voor een tocht naai’ de Noorsche wateren werd verlaten

Op 14 maart 1917 vond er aan boord van de Gelderland een explosie plaats tijdens een patrouille langs de Nederlandse kust. Hierbij kwam één man om het leven en negen anderen raakten zwaargewond. Bij terugkomst in Den Helder werd het schip uit dienst genomen en vond er onderhoud plaats.[8] In 1920 werd het schip omgebouwd tot trainingschip.[9]

Hr. Ms. pantserschip Piet Hein maakte van 12 Juli tot 4 Augustus 1910 een oefeningstocht in de Noordzee, op wel-ken tocht een bezoek werd gebracht aan Bergen. Beze bodem werd 16 Februari 1911 te Willemsoord in dienst opgelegd. Te zijner vervanging werd op genoemden datum Hr. Ms. pantserschip Kortenaer te Willemsoord in dienst gesteld. Op 23 Mei 1911 vertrok dit pantserschip naar zee voor een oefe-ningsreis in den Xoord-Atlantischen Oceaan, den 30sten d.a.v. weid Dublin bereikt. Het schip wordt 13 Juni te Wil-lenisoord terugverwacht.
Op 15 oktober 1911 wordt Martinus van de HM van Speijk overgeplaatst naar de HM Kortenaer.

Van den in Mei 1911 aangevangen oefeningstocht keerde Hr. Ms. panteerschip Kortenaer den 13den Juni 1911 te Nieuwediep terug. Deze bodem maakte van den 8den tot den 24sten Augustus 1911 eene oefeningsreis in de Noordzee, op welken tocht van den 10den tot den 17den dier maand een bezoek werd gebracht aan Chiïstiania.
Voor een oefeningstocht in de Noordzee en den Noord-Atlantischen Oceaan vertrok Hr. Ms. Kortenaer den 29sten Mei 19ï2 andermaal naar zee: den 5den Juni d.a.v. werd Dundee bereikt, en den 12den van daar vertrokken ter voortzetting van de reis.
Beroep:
(Op 3-3-1911 voor 5 jaar gaan varen op H.M. "Van Speijk", m.i.v. 15-10-1911 overgeplaatst naar H.M. "Kortenaer".
In 1913 gediend op H.M. "Gelderland", daarna terug op H.M. "Van Speijk".)
Martinus trouwde, 30 jaar oud, op 18-07-1922 in Rotterdam met Geertruida Cornelia Maria (Truus) Nelissen (afb. 7), 34 jaar oud. Geertruida is geboren op 13-04-1888 in Medemblik, dochter van Godefriedus Johannes Nelissen en Geertruida Maria Schut. Geertruida is overleden op 31-07-1962 in Rotterdam, 74 jaar oud.
Beroep:
van 01-05-1912 tot 16-08-1922     onderwijzeres (Eervol ontslag per 16-08-1922 als gevolg van aankomend huwelijk op 12-07-1922)
Kinderen van Martinus en Geertruida:
1 Helena Christina (Lenie) Roozekrans, geboren op 06-07-1923 in Rotterdam. Volgt 1.1.3.4.7.3.1.1.
2 NN Roozekrans [1.1.3.4.7.3.1.2], levenloos geboren zoon, geboren op 23-06-1925 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van NN: levenloos geboren zoon
3 Geertruida Maria (Trudy) Roozekrans, geboren op 22-07-1926 in Rotterdam. Volgt 1.1.3.4.7.3.1.3.
1.1.3.4.7.3.3 Adrianus Simon (Arie) Roozekrans is geboren op 27-07-1895 in Warmond, zoon van Nicolaas Adrianus Roozekrans (zie 1.1.3.4.7.3) en Leentje Christina van Trierum. Adrianus is overleden op 16-09-1984 in Rotterdam, 89 jaar oud.
Notitie bij Adrianus: beroep: chef warenhuis
religie: RK
laatste adres: Rotterdam, Bertrand Russellplaats 94

Er heeft zich een A.S. Roozekrans tussen 19 en 26 december 1913 gevestigd in Den Helder

Uit Nieuws en advertentiebode Den Helder van 1 januari 1913:
Opgave van alhier gevestigde en vertrokken personen van 19 dec. tot en met 26 dec.(1912):
Gevestigd:
A.S. Roozekrans,bediende,Weststaat 81, Goor, R.C. (Rooms Katholiek)
Adres:
(woonde in 1963 in Rotterdam)
Adrianus:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 24-05-1921 in Woerden met Maria Hendrica (Marie) de Koning, 26 jaar oud. Maria is geboren op 09-02-1895 in Voorburg. Maria is overleden op 10-06-1953 in Rotterdam, 58 jaar oud (oorzaak: borstkanker). Zij is begraven op 13-06-1953 in Rotterdam/Crooswijk RK Kerkhof.
Notitie bij Maria: Beroep: huisvrouw.
Religie: RK.
Adressen: in Voorburg eerst in huis C8b (Bev.Reg.Voorburg, boek 25).
In mei 1898 vertrokken (boek 25) met gezin naar Woerden, Voorstraat 20-22;
laatste adres: Rotterdam, Zaagmolenstraat 215
(2) trouwde met Netta.
Kinderen van Adrianus en Maria:
1 Helena Christina Roozekrans [1.1.3.4.7.3.3.1], geboren op 29-08-1922 in Rotterdam. Helena is overleden op 29-08-1922 in Rotterdam, geen dag oud.
2 Nicolaas Adrianus (Nic) Roozekrans, geboren omstreeks 1923. Volgt 1.1.3.4.7.3.3.2.
3 Christianus Leonardus (Chris) Roozekrans, geboren op 24-02-1925 in Rotterdam. Volgt 1.1.3.4.7.3.3.3.
4 Martinus Johannes (Martien) Roozekrans [1.1.3.4.7.3.3.4], geboren op 11-11-1927 in Rotterdam. Hij is gedoopt op 13-11-1927 in Rotterdam. Martinus is overleden op 01-10-1939 in Rotterdam, 11 jaar oud (oorzaak: blinde darm ontsteking).
5 Jacoba Maria Theresia (Cobi) Roozekrans, geboren op 09-06-1929 in Rotterdam. Volgt 1.1.3.4.7.3.3.5.
6 Adrianus Cornelis (Aad) Roozekrans, geboren omstreeks 1931. Volgt 1.1.3.4.7.3.3.6.
7 Cornelis Anthonius (Kees) Roozekrans, geboren omstreeks 1933. Volgt 1.1.3.4.7.3.3.7.
8 Petrus Cornelis (Piet) Roozekrans [1.1.3.4.7.3.3.8], geboren op 18-09-1934 in Rotterdam. Petrus is overleden op 06-05-2012 in Rotterdam, 77 jaar oud.
1.1.3.4.7.3.5 Brigitta Christina (Git) Roozekrans is geboren op 12-12-1898 in Amsterdam, dochter van Nicolaas Adrianus Roozekrans (zie 1.1.3.4.7.3) en Leentje Christina van Trierum. Brigitta is overleden op 23-10-1995 in Eindhoven, 96 jaar oud.
Notitie bij Brigitta: Woonde in ieder geval al in 1960 in Fort Lauderdale, Florida getuige de brieven die ze naar mijn moeder stuurde vanuit daar.
Adres:
(woonde in 1963 in Fort Lauderdale, USA)
Brigitta trouwde met Hubertus Hubelmeyer.
lenie_1926_06.jpg h.c._roozekrans_met_moeder_en_oma_1926_07_23.jpg
8 Lenie_1926_06
9 H.C. Roozekrans met moeder en oma_1926_07_23
1.1.3.4.7.3.1.1 Helena Christina (Lenie) Roozekrans (afb. 8 en 9) is geboren op 06-07-1923 in Rotterdam, dochter van Martinus Johannes (Martien) Roozekrans (zie 1.1.3.4.7.3.1) en Geertruida Cornelia Maria (Truus) Nelissen. Helena is overleden op 29-07-1994 in Den Haag, 71 jaar oud. Zij is begraven op 03-08-1994 in Den Haag. Helena trouwde, 34 jaar oud, op 03-07-1958 in Den Haag met Johannes Cornelis (Jan) van Rooij, 40 jaar oud. Johannes is geboren op 25-12-1917 in Den Haag, zoon van Johannes Marinus van Rooij en Cornelia Barendregt. Johannes is overleden op 05-01-1986 in Den Haag, 68 jaar oud. Hij is begraven op 09-01-1986 in Den Haag.
Kinderen van Helena en Johannes:
1 Caroline Louise (Carla) (Carla) van Rooij. Volgt 1.1.3.4.7.3.1.1.1.
2 Pauline Eleonora (Paulien) (Paulien) van Rooij [1.1.3.4.7.3.1.1.2].
3 Anton Eduard van Rooij [1.1.3.4.7.3.1.1.3].
4 Anita Margaretha van Rooij [1.1.3.4.7.3.1.1.4].
1.1.3.4.7.3.1.3 Geertruida Maria (Trudy) Roozekrans is geboren op 22-07-1926 in Rotterdam, dochter van Martinus Johannes (Martien) Roozekrans (zie 1.1.3.4.7.3.1) en Geertruida Cornelia Maria (Truus) Nelissen. Trudy is overleden op 11-01-2015 in Eindhoven, 88 jaar oud. Trudy trouwde, 43 jaar oud, op 14-11-1969 in Den Haag met Johannes (Jan) A. van der Meijs, 49 jaar oud. Johannes is geboren op 25-05-1920 in Rotterdam. Johannes is overleden op 16-05-2000 in Eindhoven, 79 jaar oud (oorzaak: darmkanker).
1.1.3.4.7.3.3.2 Nicolaas Adrianus (Nic) Roozekrans is geboren omstreeks 1923, zoon van Adrianus Simon (Arie) Roozekrans (zie 1.1.3.4.7.3.3) en Maria Hendrica (Marie) de Koning. Nicolaas is overleden. Nicolaas trouwde met Cornelis Theresia Stokman.
Kinderen van Nicolaas en Cornelis:
1 Franciscus Nicholas (Fran) Roozekrans. Volgt 1.1.3.4.7.3.3.2.1.
2 Charles Adrian Roozekrans. Volgt 1.1.3.4.7.3.3.2.2.
3 Michael Anthony Roozekrans [1.1.3.4.7.3.3.2.3].
1.1.3.4.7.3.3.3 Christianus Leonardus (Chris) Roozekrans is geboren op 24-02-1925 in Rotterdam, zoon van Adrianus Simon (Arie) Roozekrans (zie 1.1.3.4.7.3.3) en Maria Hendrica (Marie) de Koning. Christianus is overleden op 17-12-2008 in Rotterdam, 83 jaar oud. Christianus trouwde met Gezina Catharina (Siny) Harber.
Kinderen van Christianus en Gezina:
1 Adrianus (Ad) Roozekrans [1.1.3.4.7.3.3.3.1].
2 Christianus Josephus (Chris) Roozekrans. Volgt 1.1.3.4.7.3.3.3.2.
3 Franciscus Jacobus (Frank) Roozekrans [1.1.3.4.7.3.3.3.3].
1.1.3.4.7.3.3.5 Jacoba Maria Theresia (Cobi) Roozekrans is geboren op 09-06-1929 in Rotterdam, dochter van Adrianus Simon (Arie) Roozekrans (zie 1.1.3.4.7.3.3) en Maria Hendrica (Marie) de Koning. Jacoba is overleden op 21-09-1949 in Den Haag, 20 jaar oud (oorzaak: Multiple Scelerose). Jacoba trouwde met Gerardus Wilhelmus Maria (Gerard) Schrijver.
Kinderen van Jacoba en Gerardus:
1 Gonnie Schrijver [1.1.3.4.7.3.3.5.1].
2 Cornelis Schrijver [1.1.3.4.7.3.3.5.2].
3 Johannes Schrijver [1.1.3.4.7.3.3.5.3].
4 Petrus Johannes Schrijver [1.1.3.4.7.3.3.5.4].
5 Guus Schrijver [1.1.3.4.7.3.3.5.5].
6 Arjan Schrijver [1.1.3.4.7.3.3.5.6].
1.1.3.4.7.3.3.6 Adrianus Cornelis (Aad) Roozekrans is geboren omstreeks 1931, zoon van Adrianus Simon (Arie) Roozekrans (zie 1.1.3.4.7.3.3) en Maria Hendrica (Marie) de Koning. Adrianus is overleden. Adrianus:
(1) trouwde met Petronella van Zijverden.
(2) trouwde met Nel Gaarthuis.
1.1.3.4.7.3.3.7 Cornelis Anthonius (Kees) Roozekrans is geboren omstreeks 1933, zoon van Adrianus Simon (Arie) Roozekrans (zie 1.1.3.4.7.3.3) en Maria Hendrica (Marie) de Koning. Cornelis is overleden. Cornelis trouwde met Theodora Abel.
Kinderen van Cornelis en Theodora:
1 Jeroen Petrus Dionysus Roozekrans [1.1.3.4.7.3.3.7.1].
2 Joost Hendricus Ignatius Roozekrans [1.1.3.4.7.3.3.7.2].
3 Mathieu Dominicus Roozekrans [1.1.3.4.7.3.3.7.3].
4 Guido Carel Roozekrans [1.1.3.4.7.3.3.7.4].
1.1.3.4.7.3.1.1.1 Caroline Louise (Carla) (Carla) van Rooij, dochter van Johannes Cornelis (Jan) van Rooij en Helena Christina (Lenie) Roozekrans (zie 1.1.3.4.7.3.1.1). Carla:
(1) trouwde met Detlef Duwe.
(2) trouwde met Robert Joannes Herman.
Kinderen van Carla en Detlef:
1 Lisa Duwe [1.1.3.4.7.3.1.1.1.1].
2 Sven Duwe [1.1.3.4.7.3.1.1.1.2].
1.1.3.4.7.3.3.2.1 Franciscus Nicholas (Fran) Roozekrans, zoon van Nicolaas Adrianus (Nic) Roozekrans (zie 1.1.3.4.7.3.3.2) en Cornelis Theresia Stokman. Franciscus trouwde met Andrea Dawn Marquis.
Kinderen van Franciscus en Andrea:
1 Kara Roozekrans [1.1.3.4.7.3.3.2.1.1].
2 Tori Roozekrans [1.1.3.4.7.3.3.2.1.2].
1.1.3.4.7.3.3.2.2 Charles Adrian Roozekrans, zoon van Nicolaas Adrianus (Nic) Roozekrans (zie 1.1.3.4.7.3.3.2) en Cornelis Theresia Stokman. Charles trouwde met K. Renee Splane.
Kind van Charles en K.:
1 Jessica Roozekrans [1.1.3.4.7.3.3.2.2.1].
1.1.3.4.7.3.3.3.2 Christianus Josephus (Chris) Roozekrans, zoon van Christianus Leonardus (Chris) Roozekrans (zie 1.1.3.4.7.3.3.3) en Gezina Catharina (Siny) Harber. Christianus trouwde met Elise van Deursen.
Kinderen van Christianus en Elise:
1 Tom Roozekrans [1.1.3.4.7.3.3.3.2.1].
2 Sophie Roozekrans [1.1.3.4.7.3.3.3.2.2].

Index (151 personen)

Netta [Partner van 1.1.3.4.7.3.3]  1.1.3.4.7.3.3
Abel, Theodora [Partner van 1.1.3.4.7.3.3.7]  1.1.3.4.7.3.3.7
Barendregt, Cornelia (*21-06-1891, †15-01-1962) [Schoonmoeder van 1.1.3.4.7.3.1.1]  1.1.3.4.7.3.1.1
Bees, Klaas [Partner van 1.1.3.5]  1.1.3.5
Benning, Johanna/Jannetje Hendriks (~31-03-1779, †22-07-1832) [Partner van 1.1.2]  1.1.2
Benning(s), Willem Hendrikszn [Partner van 1.1.4]  1.1.4
Beumers, Josijntie [Getuige bij kerkelijk huwelijk van 1.1]  1.1
Bijl, Wijburgje (*27-10-1830, †03-01-1914) [Schoonmoeder van 1.1.3.4.7.3]  1.1.3.4.7.3
Buijs, Geertruida Christina Maria [Partner van 1.1.3.4.7.1]  1.1.3.4.7.1; 1.1.3.4.7.1.1; 1.1.3.4.7.1.2
Casenbrood, Trijntje Pancrasse (~07-02-1765, †16-02-1804) [Partner van 1.1.2]  1.1.2
Clijbroek, Claas Lauriszn (~11-03-1706, †04-08-1764) [Schoonvader van 1.1]  1.1
Deursen, Elise van [Partner van 1.1.3.4.7.3.3.3.2]  1.1.3.4.7.3.3.3.2
Doorn, Maria Cornelia van der (~01-07-1798, †27-03-1861) [Schoonmoeder van 1.1.3.4.7]  1.1.3.4.7
Duwe, Detlef [Partner van 1.1.3.4.7.3.1.1.1]  1.1.3.4.7.3.1.1.1
Duwe, Lisa [Dochter van 1.1.3.4.7.3.1.1.1]  1.1.3.4.7.3.1.1.1.1
Duwe, Sven [Zoon van 1.1.3.4.7.3.1.1.1]  1.1.3.4.7.3.1.1.1.2
Florus, Crelis [Getuige bij doop van 1.1.4]  1.1.4
Gaarthuis, Nel [Partner van 1.1.3.4.7.3.3.6]  1.1.3.4.7.3.3.6
Har(re)mans, Anna Catharina (*21-01-1822) [Partner van 1.1.3.4.3]  1.1.3.4.3
Harber, Gezina Catharina (Siny) [Partner van 1.1.3.4.7.3.3.3]  1.1.3.4.7.3.3.3; 1.1.3.4.7.3.3.3.2
Heesterbeek, Hendrika (~23-03-1790, †08-04-1837) [Partner van 1.1.3.2]  1.1.3.2
Herman, Robert Joannes [Partner van 1.1.3.4.7.3.1.1.1]  1.1.3.4.7.3.1.1.1
Hollander, Willem [Partner van 1.1.3.6]  1.1.3.6
Hoogenbosch, Maria (*24-04-1835, †23-07-1868) [Partner van 1.1.3.4]  1.1.3.4
Hubelmeyer, Hubertus [Partner van 1.1.3.4.7.3.5]  1.1.3.4.7.3.5
Jans, Aagje [Getuige bij doop van 1.1.3]  1.1.3
Jans, Ariaantje [Getuige bij doop van partner van 1.1]  1.1
Jans, Grietje (†1748) [Schoonmoeder van 1.1]  1.1
Kapitein, Antje Alberts (~30-04-1730, †28-07-1819) [Schoonmoeder van 1.1.3]  1.1.3
Klaas, Guurtje [Getuige bij doop van 1.1.4]  1.1.4
Klaaszn, Louris [Getuige bij doop van 1.1.3]  1.1.3
Kleijbroek, Engel [Getuige bij doop van partner van 1.1]  1.1
Kleijbroek, Trijntje Claas (~01-01-1736, †18-07-1814) [Partner van 1.1]  1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.1.4
Koning, Maria Hendrica (Marie) de (*09-02-1895, †10-06-1953) [Partner van 1.1.3.4.7.3.3]  1.1.3.4.7.3.3; 1.1.3.4.7.3.3.2; 1.1.3.4.7.3.3.3; 1.1.3.4.7.3.3.5; 1.1.3.4.7.3.3.6; 1.1.3.4.7.3.3.7
Krelis, Grietje [Getuige bij doop van 1.1.2]  1.1.1; 1.1.2
Lammers, Marijtie [Getuige bij kerkelijk huwelijk van 1.1]  1.1
Ludwig, Frans Nicolaas (*11-05-1925, †09-11-1944) [Zoon van 1.1.3.4.7.1.1]  1.1.3.4.7.1.1.2
Ludwig, Fredericus Henricus Josephus [Partner van 1.1.3.4.7.1.1]  1.1.3.4.7.1.1
Ludwig, Frits Frans (*11-08-1922, †13-08-1984) [Zoon van 1.1.3.4.7.1.1]  1.1.3.4.7.1.1.1
Maas, Catharina Maria Helena (*±1892) [Partner van 1.1.3.4.7.1.2]  1.1.3.4.7.1.2
Marquis, Andrea Dawn [Partner van 1.1.3.4.7.3.3.2.1]  1.1.3.4.7.3.3.2.1
Meijs, Johannes (Jan) A. van der (*25-05-1920, †16-05-2000) [Partner van 1.1.3.4.7.3.1.3]  1.1.3.4.7.3.1.3
Nelissen, Geertruida Cornelia Maria (Truus) (*13-04-1888, †31-07-1962) [Partner van 1.1.3.4.7.3.1]  1.1.3.4.7.3.1; 1.1.3.4.7.3.1.1; 1.1.3.4.7.3.1.3
Nelissen, Godefriedus Johannes (*10-07-1862, †30-03-1891) [Schoonvader van 1.1.3.4.7.3.1]  1.1.3.4.7.3.1
Ploeg, Marijtje Mierichs (Michiels) van der (~19-10-1765, †20-01-1842) [Schoonmoeder van 1.1.3.4]  1.1.3.4
Reijke, Jan Janszn  1.1
Ro(o)zekrans, Cornelis (Crelis) [Nummer 1]  1; 1.1
Ro(o)zekrans, Crelis Klaaszn (~14-05-1761, †<13-11-1762) [Zoon van 1.1]  1.1.1
Ro(o)zekrans, Crelis Klaaszn (~13-11-1762, †25-05-1827) [Nummer 1.1.2]  1.1.2
Ro(o)zekrans, Grietje Klaasse (~22-02-1772, †19-08-1824) [Nummer 1.1.4]  1.1.4
Ro(o)zekrans, Klaas Cornelisse/Krelisze (*1729, †23-05-1788) [Nummer 1.1]  1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.1.4
Rooij, Anita Margaretha van [Dochter van 1.1.3.4.7.3.1.1]  1.1.3.4.7.3.1.1.4
Rooij, Anton Eduard van [Zoon van 1.1.3.4.7.3.1.1]  1.1.3.4.7.3.1.1.3
Rooij, Caroline Louise (Carla) (Carla) van [Nummer 1.1.3.4.7.3.1.1.1]  1.1.3.4.7.3.1.1.1
Rooij, Johannes Cornelis (Jan) van (*25-12-1917, †05-01-1986) [Partner van 1.1.3.4.7.3.1.1]  1.1.3.4.7.3.1.1; 1.1.3.4.7.3.1.1.1
Rooij, Johannes Marinus van (*22-04-1884, †16-04-1949) [Schoonvader van 1.1.3.4.7.3.1.1]  1.1.3.4.7.3.1.1
Rooij, Pauline Eleonora (Paulien) (Paulien) van [Dochter van 1.1.3.4.7.3.1.1]  1.1.3.4.7.3.1.1.2
Roozekrans (levenloos *03-03-1894) [Kind van 1.1.3.4.7.3]  1.1.3.4.7.3.2
Roozekrans, Adrianus (Ad) [Zoon van 1.1.3.4.7.3.3.3]  1.1.3.4.7.3.3.3.1
Roozekrans, Adrianus Cornelis (Aad) (*±1931) [Nummer 1.1.3.4.7.3.3.6]  1.1.3.4.7.3.3.6
Roozekrans, Adrianus Simon (Arie) (*27-07-1895, †16-09-1984) [Nummer 1.1.3.4.7.3.3]  1.1.3.4.7.3.3; 1.1.3.4.7.3.3.2; 1.1.3.4.7.3.3.3; 1.1.3.4.7.3.3.5; 1.1.3.4.7.3.3.6; 1.1.3.4.7.3.3.7
Roozekrans, Albert (*28-09-1834, †25-01-1835) [Zoon van 1.1.3.4]  1.1.3.4.11
Roozekrans, Albertus (*12-12-1825, †28-02-1826) [Zoon van 1.1.3.4]  1.1.3.4.4
Roozekrans, Albertus (*19-04-1827, †15-09-1827) [Zoon van 1.1.3.4]  1.1.3.4.5
Roozekrans, Albertus (*17-12-1828, †10-05-1829) [Zoon van 1.1.3.4]  1.1.3.4.6
Roozekrans, Anna Maria (*28-04-1866, †11-05-1867) [Dochter van 1.1.3.4]  1.1.3.4.13
Roozekrans, Anna Maria (*30-04-1866, †13-05-1867) [Dochter van 1.1.3.4.7]  1.1.3.4.7.5
Roozekrans, Anna Maria Francisca Johanna (*22-10-1870) [Dochter van 1.1.3.4]  1.1.3.4.14
Roozekrans, Antje (~06-09-1799) [Nummer 1.1.3.5]  1.1.3.5
Roozekrans, Brigitta Christina (Git) (*12-12-1898, †23-10-1995) [Nummer 1.1.3.4.7.3.5]  1.1.3.4.7.3.5
Roozekrans, Catharina Dorothea Maria (*31-01-1873, †08-08-1873) [Dochter van 1.1.3.4]  1.1.3.4.15
Roozekrans, Charles Adrian [Nummer 1.1.3.4.7.3.3.2.2]  1.1.3.4.7.3.3.2.2
Roozekrans, Christianus Josephus (Chris) [Nummer 1.1.3.4.7.3.3.3.2]  1.1.3.4.7.3.3.3.2
Roozekrans, Christianus Leonardus (Chris) (*24-02-1925, †17-12-2008) [Nummer 1.1.3.4.7.3.3.3]  1.1.3.4.7.3.3.3; 1.1.3.4.7.3.3.3.2
Roozekrans, Christina (*31-05-1823) [Dochter van 1.1.3.4]  1.1.3.4.2
Roozekrans, Christina Maria (*09-02-1822, †27-02-1823) [Dochter van 1.1.3.4]  1.1.3.4.1
Roozekrans, Christina Maria (*22-08-1897, †05-01-1898) [Dochter van 1.1.3.4.7.3]  1.1.3.4.7.3.4
Roozekrans, Cornelis (*27-12-1792, †06-03-1827) [Nummer 1.1.3.2]  1.1.3.2
Roozekrans, Cornelis Anthonius (Kees) (*±1933) [Nummer 1.1.3.4.7.3.3.7]  1.1.3.4.7.3.3.7
Roozekrans, Cornelis Antonius (Cor) (*29-09-1902, †02-04-1984) [Zoon van 1.1.3.4.7.3]  1.1.3.4.7.3.7
Roozekrans, Franciscus Jacobus (Frank) [Zoon van 1.1.3.4.7.3.3.3]  1.1.3.4.7.3.3.3.3
Roozekrans, Franciscus Nicholas (Fran) [Nummer 1.1.3.4.7.3.3.2.1]  1.1.3.4.7.3.3.2.1
Roozekrans, Geertruida Maria (Trudy) (*22-07-1926, †11-01-2015) [Nummer 1.1.3.4.7.3.1.3]  1.1.3.4.7.3.1.3
Roozekrans, Gertrude Klasina (Truus) (*05-06-1904, †14-12-1998) [Dochter van 1.1.3.4.7.3]  1.1.3.4.7.3.8
Roozekrans, Grietje (*11-02-1809, †24-10-1865) [Dochter van 1.1.3]  1.1.3.8
Roozekrans, Guido Carel [Zoon van 1.1.3.4.7.3.3.7]  1.1.3.4.7.3.3.7.4
Roozekrans, Guurtje (*06-04-1795, []08-12-1806) [Dochter van 1.1.3]  1.1.3.3
Roozekrans, Helena Christina (*29-08-1922, †29-08-1922) [Dochter van 1.1.3.4.7.3.3]  1.1.3.4.7.3.3.1
Roozekrans, Helena Christina (Lenie) (*06-07-1923, †29-07-1994) [Nummer 1.1.3.4.7.3.1.1]  1.1.3.4.7.3.1.1; 1.1.3.4.7.3.1.1.1
Roozekrans, Helena Maria (*10-02-1862, †16-08-1923) [Nummer 1.1.3.4.7.2]  1.1.3.4.7.2
Roozekrans, Hendrika (*12-04-1833, †24-05-1833) [Dochter van 1.1.3.4]  1.1.3.4.10
Roozekrans, Hendrikus Theodorus Maria (*±1891) [Nummer 1.1.3.4.7.1.2]  1.1.3.4.7.1.2
Roozekrans, Jacoba Maria Theresia (Cobi) (*09-06-1929, †21-09-1949) [Nummer 1.1.3.4.7.3.3.5]  1.1.3.4.7.3.3.5
Roozekrans, Jacobus (*06-05-1865, †14-12-1889) [Zoon van 1.1.3.4]  1.1.3.4.12
Roozekrans, Jacobus (*09-05-1865, †14-12-1889) [Zoon van 1.1.3.4.7]  1.1.3.4.7.4
Roozekrans, Jeroen Petrus Dionysus [Zoon van 1.1.3.4.7.3.3.7]  1.1.3.4.7.3.3.7.1
Roozekrans, Jessica [Dochter van 1.1.3.4.7.3.3.2.2]  1.1.3.4.7.3.3.2.2.1
Roozekrans, Joannes (*26-04-1805, †13-03-1812) [Zoon van 1.1.3]  1.1.3.7
Roozekrans, Johannes Cornelis (*±1893, †20-07-1945) [Zoon van 1.1.3.4.7.1]  1.1.3.4.7.1.3
Roozekrans, Joost Hendricus Ignatius [Zoon van 1.1.3.4.7.3.3.7]  1.1.3.4.7.3.3.7.2
Roozekrans, Kara [Dochter van 1.1.3.4.7.3.3.2.1]  1.1.3.4.7.3.3.2.1.1
Roozekrans, Maartje (*07-02-1791, †11-12-1850) [Nummer 1.1.3.1]  1.1.3.1
Roozekrans, Maria (*17-03-1832, †15-05-1901) [Nummer 1.1.3.4.9]  1.1.3.4.9
Roozekrans, Maria Christina (*21-01-1831, †02-06-1831) [Dochter van 1.1.3.4]  1.1.3.4.8
Roozekrans, Maria Johanna Geertruida (*05-05-1889, †02-12-1982) [Nummer 1.1.3.4.7.1.1]  1.1.3.4.7.1.1
Roozekrans, Martinus Johannes (*03-02-1860, †18-05-1924) [Nummer 1.1.3.4.7.1]  1.1.3.4.7.1; 1.1.3.4.7.1.1; 1.1.3.4.7.1.2
Roozekrans, Martinus Johannes (Martien) (*28-09-1891, †23-02-1963) [Nummer 1.1.3.4.7.3.1]  1.1.3.4.7.3.1; 1.1.3.4.7.3.1.1; 1.1.3.4.7.3.1.3
Roozekrans, Martinus Johannes (Martien) (*11-11-1927, †01-10-1939) [Zoon van 1.1.3.4.7.3.3]  1.1.3.4.7.3.3.4
Roozekrans, Mathieu Dominicus [Zoon van 1.1.3.4.7.3.3.7]  1.1.3.4.7.3.3.7.3
Roozekrans, Michael Anthony [Zoon van 1.1.3.4.7.3.3.2]  1.1.3.4.7.3.3.2.3
Roozekrans, Nicolaas (*15-07-1797, †18-01-1877) [Nummer 1.1.3.4]  1.1.3.4; 1.1.3.4.3; 1.1.3.4.7; 1.1.3.4.9
Roozekrans, Nicolaas (*18-10-1824, †25-07-1873) [Nummer 1.1.3.4.3]  1.1.3.4.3
Roozekrans, Nicolaas (Klaas) (Klaas) (~11-03-1765, †19-07-1817) [Nummer 1.1.3]  1.1.3; 1.1.3.1; 1.1.3.2; 1.1.3.4; 1.1.3.5; 1.1.3.6
Roozekrans, Nicolaas Adrianus (*17-03-1864, †21-11-1904) [Nummer 1.1.3.4.7.3]  1.1.3.4.7.3; 1.1.3.4.7.3.1; 1.1.3.4.7.3.3; 1.1.3.4.7.3.5
Roozekrans, Nicolaas Adrianus (Nic) (*±1923) [Nummer 1.1.3.4.7.3.3.2]  1.1.3.4.7.3.3.2; 1.1.3.4.7.3.3.2.1; 1.1.3.4.7.3.3.2.2
Roozekrans, NN (levenloos *23-06-1925) [Zoon van 1.1.3.4.7.3.1]  1.1.3.4.7.3.1.2
Roozekrans, Petrus Cornelis (Piet) (*18-09-1934, †06-05-2012) [Zoon van 1.1.3.4.7.3.3]  1.1.3.4.7.3.3.8
Roozekrans, Petrus/Pieter (*17-01-1830, †13-04-1872) [Nummer 1.1.3.4.7]  1.1.3.4.7; 1.1.3.4.7.1; 1.1.3.4.7.2; 1.1.3.4.7.3
Roozekrans, Pieter Cornelis (Piet) (*13-09-1900, †24-09-1993) [Zoon van 1.1.3.4.7.3]  1.1.3.4.7.3.6
Roozekrans, Sophie [Dochter van 1.1.3.4.7.3.3.3.2]  1.1.3.4.7.3.3.3.2.2
Roozekrans, Tom [Zoon van 1.1.3.4.7.3.3.3.2]  1.1.3.4.7.3.3.3.2.1
Roozekrans, Tori [Dochter van 1.1.3.4.7.3.3.2.1]  1.1.3.4.7.3.3.2.1.2
Roozekrans, Trijntje (~01-10-1802) [Nummer 1.1.3.6]  1.1.3.6
Schouten, Adriana Anna Maria (*21-04-1892) [Dochter van 1.1.3.4.7.2]  1.1.3.4.7.2.1
Schouten, Henriëtte Wilhelmina (*±1900) [Dochter van 1.1.3.4.7.2]  1.1.3.4.7.2.5
Schouten, Maria Adriana (*11-11-1897) [Dochter van 1.1.3.4.7.2]  1.1.3.4.7.2.4
Schouten, Maria Geertruida Sophia (*07-08-1894) [Dochter van 1.1.3.4.7.2]  1.1.3.4.7.2.2
Schouten, Simon Johannes (*06-07-1854, †13-11-1938) [Partner van 1.1.3.4.7.2]  1.1.3.4.7.2
Schouten, Wilhelmus Johannes (*25-08-1896) [Zoon van 1.1.3.4.7.2]  1.1.3.4.7.2.3
Schrijver, Arjan [Zoon van 1.1.3.4.7.3.3.5]  1.1.3.4.7.3.3.5.6
Schrijver, Cornelis [Zoon van 1.1.3.4.7.3.3.5]  1.1.3.4.7.3.3.5.2
Schrijver, Gerardus Wilhelmus Maria (Gerard) [Partner van 1.1.3.4.7.3.3.5]  1.1.3.4.7.3.3.5
Schrijver, Gonnie [Dochter van 1.1.3.4.7.3.3.5]  1.1.3.4.7.3.3.5.1
Schrijver, Guus [Zoon van 1.1.3.4.7.3.3.5]  1.1.3.4.7.3.3.5.5
Schrijver, Johannes [Zoon van 1.1.3.4.7.3.3.5]  1.1.3.4.7.3.3.5.3
Schrijver, Petrus Johannes [Zoon van 1.1.3.4.7.3.3.5]  1.1.3.4.7.3.3.5.4
Schut, Geertruida Maria (*21-05-1858, †06-03-1932) [Schoonmoeder van 1.1.3.4.7.3.1]  1.1.3.4.7.3.1
Sonneveld, Jan Cornelisse [Partner van 1.1.3.1]  1.1.3.1
Splane, K. Renee [Partner van 1.1.3.4.7.3.3.2.2]  1.1.3.4.7.3.3.2.2
Staveren, Mattijs van [Partner van 1.1.3.4.9]  1.1.3.4.9
Steenvoorden, Albert Franszoon (~29-01-1757, †08-07-1831) [Schoonvader van 1.1.3.4]  1.1.3.4
Steenvoorden, Helena (Lena) (*12-09-1795, †26-02-1863) [Partner van 1.1.3.4]  1.1.3.4; 1.1.3.4.3; 1.1.3.4.7; 1.1.3.4.9
Stokman, Cornelis Theresia [Partner van 1.1.3.4.7.3.3.2]  1.1.3.4.7.3.3.2; 1.1.3.4.7.3.3.2.1; 1.1.3.4.7.3.3.2.2
Strikwoud, Johanna Antonia (*09-02-1839, †09-02-1911) [Partner van 1.1.3.4]  1.1.3.4
Trierum, Arij van (*24-02-1818, †07-11-1875) [Schoonvader van 1.1.3.4.7.3]  1.1.3.4.7.3
Trierum, Leentje Christina van (*26-11-1870, †03-03-1963) [Partner van 1.1.3.4.7.3]  1.1.3.4.7.3; 1.1.3.4.7.3.1; 1.1.3.4.7.3.3; 1.1.3.4.7.3.5
Waay, Cornelis Willemse (~28-05-1728) [Schoonvader van 1.1.3]  1.1.3
Weij/Waij, Stijntje Crelisse (~17-08-1761, †23-04-1842) [Partner van 1.1.3]  1.1.3; 1.1.3.1; 1.1.3.2; 1.1.3.4; 1.1.3.5; 1.1.3.6
Zijverden, Petronella van [Partner van 1.1.3.4.7.3.3.6]  1.1.3.4.7.3.3.6
Zwan, Maria Cornelia van der (*15-02-1827, †10-08-1876) [Partner van 1.1.3.4.7]  1.1.3.4.7; 1.1.3.4.7.1; 1.1.3.4.7.2; 1.1.3.4.7.3
Zwan, Martinus van der (*23-09-1795, †07-12-1859) [Schoonvader van 1.1.3.4.7]  1.1.3.4.7
Gegenereerd met Aldfaer versie 6.1 op 17-04-2016 23:29:13