Parenteel van Jan Pieters Barendregt

1 Jan Pieters Barendregt is geboren omstreeks 1575 in Barendrecht. Jan is overleden.
Kind van Jan uit onbekende relatie:
1 Gerrit Jan Pietersz. Barendregt, geboren omstreeks 1600 in West Barendrecht. Volgt 1.1.
1.1 Gerrit Jan Pietersz. Barendregt is geboren omstreeks 1600 in West Barendrecht, zoon van Jan Pieters Barendregt (zie 1). Gerrit is overleden. Gerrit:
(1) trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 26-11-1623 in Barendrecht met Dirckje Jans, ongeveer 23 jaar oud. Dirckje is geboren omstreeks 1600 in West Barendrecht. Dirckje is overleden vr 22-10-1634 in West Barendrecht, ten hoogste 34 jaar oud.
(2) trouwde, ongeveer 34 jaar oud, op 22-10-1634 in Barendrecht met Aechtgen Jans, minstens 17 jaar oud. Aechtgen is geboren vr 1617. Aechtgen is overleden.
Kinderen van Gerrit en Dirckje:
1 Maritge Gerrits Barendregt [1.1.1]. Zij is gedoopt op 10-11-1624 in Barendrecht. Maritge is overleden.
2 Jan Gerrits Barendregt, gedoopt op 07-03-1627 in Barendrecht. Volgt 1.1.2.
Kinderen van Gerrit en Aechtgen:
3 Dirckje Gerrits Barendregt [1.1.3]. Zij is gedoopt op 11-11-1635 in Barendrecht. Dirckje is overleden.
4 Geertruijt Gerrits Barendregt [1.1.4]. Zij is gedoopt op 14-12-1636 in Barendrecht. Geertruijt is overleden.
5 Maria Gerrits Barendregt [1.1.5]. Zij is gedoopt op 14-12-1636 in Barendrecht. Maria is overleden.
1.1.2 Jan Gerrits Barendregt, zoon van Gerrit Jan Pietersz. Barendregt (zie 1.1) en Dirckje Jans. Hij is gedoopt op 07-03-1627 in Barendrecht. Bij de doop van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Aertge Gijsbrechts, Schilleman Rochusz. en Lenert Teunis. Jan is overleden. Jan trouwde, 22 jaar oud, op 28-11-1649 in Hekelingen met Neeltje Thijs Heldershart, 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Neeltje: 28-11-1649: Jan Gerrits j.m. van Barendrecht en Neeltie Thijsz j.d. van Spijkenisse
Neeltje is een dochter van Matthijs Willemse Heldershart en Maertien/Maertje Jacobs. Zij is gedoopt op 08-03-1623 in Spijkenisse. Neeltje is overleden.
Kinderen van Jan en Neeltje:
1 Gerrit Jans Barendregt, geboren omstreeks 1650 in Hekelingen. Volgt 1.1.2.1.
2 Thijs Jans Barendregt [1.1.2.2], geboren omstreeks 1652 in Hekelingen. Thijs is overleden.
3 Wilm Jans Barendregt, geboren omstreeks 1654 in Hekelingen. Volgt 1.1.2.3.
4 Jacob Jans Barendregt [1.1.2.4]. Hij is gedoopt op 12-01-1659 in Hekelingen. Jacob is overleden.
1.1.2.1 Gerrit Jans Barendregt is geboren omstreeks 1650 in Hekelingen, zoon van Jan Gerrits Barendregt (zie 1.1.2) en Neeltje Thijs Heldershart. Gerrit is overleden in 1716 in Hekelingen, ongeveer 66 jaar oud. Gerrit trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 05-05-1675 in Hekelingen met Stoffeltje Arens Waasdorp, ongeveer 25 jaar oud. Stoffeltje is geboren omstreeks 1650 in Hekelingen, dochter van Arent/Arien Waasdorp. Stoffeltje is overleden in 1702 in Hekelingen, ongeveer 52 jaar oud.
Kinderen van Gerrit en Stoffeltje:
1 Arentje Gerrits Barendregt [1.1.2.1.1]. Zij is gedoopt op 23-05-1677 in Hekelingen. Arentje is overleden.
2 Jan Gerrits Barendregt [1.1.2.1.2]. Hij is gedoopt op 30-04-1679 in Hekelingen. Jan is overleden vr 08-03-1682 in Hekelingen, ten hoogste 2 jaar oud.
3 Jan Gerrits Barendregt [1.1.2.1.3]. Hij is gedoopt op 08-03-1682 in Hekelingen. Jan is overleden.
4 Ary Gerrits Barendregt [1.1.2.1.4], geboren omstreeks 1684 in Hekelingen. Ary is overleden.
5 Abraham Gerrits Barendregt, geboren op 01-05-1689 in Hekelingen. Volgt 1.1.2.1.5.
6 Neeltje Gerrits Barendregt [1.1.2.1.6]. Zij is gedoopt op 01-02-1693 in Hekelingen. Neeltje is overleden.
7 Maartje Gerrits Barendregt [1.1.2.1.7]. Zij is gedoopt op 08-03-1696 in Hekelingen. Bij de doop van Maartje was de volgende getuige aanwezig: Dirckje Jans. Maartje is overleden.
8 Dirckje Gerrits Barendregt [1.1.2.1.8]. Zij is gedoopt op 15-06-1698 in Hekelingen. Bij de doop van Dirckje was de volgende getuige aanwezig: Dirckje Jans. Dirckje is overleden.
1.1.2.3 Wilm Jans Barendregt is geboren omstreeks 1654 in Hekelingen, zoon van Jan Gerrits Barendregt (zie 1.1.2) en Neeltje Thijs Heldershart. Wilm is overleden. Wilm trouwde, ongeveer 18 jaar oud, op 03-07-1672 in Hekelingen met Neeltie Leenderts Hollaer, nadat zij op 18-06-1672 in Hekelingen in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Wilm en Neeltie: o: 18-6-1672, tr 3-7-1672 Hekelingen: Wilm Jansen Barendregt j.m. onder Hekelingen en Neeltie Leenderts Hollaer j.d. van Hekelingen beijde aldaar wonende
Neeltie is geboren in Hekelingen.
Kind van Wilm en Neeltie:
1 Leendert Willemszoon Barendregt. Volgt 1.1.2.3.1.
1.1.2.1.5 Abraham Gerrits Barendregt is geboren op 01-05-1689 in Hekelingen, zoon van Gerrit Jans Barendregt (zie 1.1.2.1) en Stoffeltje Arens Waasdorp. Abraham is overleden op 22-08-1737 in Zuid Beijerland, 48 jaar oud. Abraham:
(1) trouwde, 19 of 20 jaar oud, in 1709 in Zuid Beijerland met Lijntje Jans van der Veer, 19 of 20 jaar oud. Zij is gedoopt op 27-11-1689 in Zuidland. Lijntje is overleden vr 16-04-1723, ten hoogste 33 jaar oud.
(2) trouwde, 33 jaar oud, op 16-04-1723 in Zuid Beijerland met Maaike Ariens Hooghart, 24 jaar oud. Zij is gedoopt op 10-08-1698 in Zuid Beijerland. Maaike is overleden.
Kinderen van Abraham en Lijntje:
1 Jan Barendregt [1.1.2.1.5.1], geboren op 25-05-1710 in Zuid Beijerland. Jan is overleden.
2 Stoffel Barendregt [1.1.2.1.5.2], geboren op 26-07-1711 in Zuid Beijerland. Stoffel is overleden.
3 Jan Barendregt [1.1.2.1.5.3], geboren op 12-08-1714 in Zuid Beijerland. Jan is overleden.
4 Gerrit Barendregt [1.1.2.1.5.4], geboren op 15-11-1716 in Zuid Beijerland. Gerrit is overleden.
5 Neeltje Barendregt [1.1.2.1.5.5], geboren op 09-02-1718 in Zuid Beijerland. Neeltje is overleden.
6 Neeltje Abrahamsdochter Barendregt, geboren op 29-09-1720 in Zuid Beijerland. Volgt 1.1.2.1.5.6.
Kinderen van Abraham en Maaike:
7 Lijntje Abrahamsdochter Barendregt, geboren op 23-01-1724 in Zuid Beijerland. Volgt 1.1.2.1.5.7.
8 Cornelia Barendregt [1.1.2.1.5.8], geboren op 04-01-1728 in Zuid Beijerland. Cornelia is overleden.
9 Willemtje Barendregt [1.1.2.1.5.9], geboren op 16-07-1730 in Zuid Beijerland. Willemtje is overleden.
10 Neeltje Barendregt [1.1.2.1.5.10], geboren op 10-05-1732 in Zuid Beijerland. Neeltje is overleden.
11 Arie Barendregt [1.1.2.1.5.11], geboren op 14-10-1736 in Zuid Beijerland. Arie is overleden.
1.1.2.3.1 Leendert Willemszoon Barendregt, zoon van Wilm Jans Barendregt (zie 1.1.2.3) en Neeltie Leenderts Hollaer.
Notitie bij Leendert: Leendert Willemsz Barendregt, won. onder Hekelingen, bekent aan Johannes Assuerus Roosendael, secretaris van Hekelingen, een schuld van 250 car. g. wegens geleende en aangetelde penningen, die hij belooft een jaar na dato met rente te restitueren onder verband van zijn huis, schuur en erf met de bogerd er naast staande onder Hekelingen aan de Gaddijk in nr. 38. In de marge: afgelost, ondertekend door A. Hoogendijk Roosendael, pp. voor zijn zwager Steph. Roosendael en verdere medelegatarissen van wijlen Wolfert Abraham Roosendael, volgens een akte van voldoening en scheiding eigenaar van deze brief, geroyeerd 4-9-1770.
Datering: 06-03-1739
Zie ook Toegang 034, Inv.nr. 171


Leendert Willemsz Barendregt transporteert aan Willem Willemsz van der Meyden een huis, schuur, boomgaard en erf aan de Gaddijk (Q 38) voor 675 g., betaald met 425 g. contant en voor de resterend 250 g. neemt de koper tot zijn last de schuldbrief van 6-3-1739, die de wed. van Johannes Assuerus Roosendael op dit huis sprekende heeft.
Datering: 07-09-1756
Zie ook Toegang 034, Inv.nr. 172
Leendert trouwde op 22-03-1707 in Hekelingen [bron: Hekelingen huwelijken 1622 - 1729] met Geertje Abrahams Scudjebeurs/Schuddebeurs, ongeveer 30 jaar oud. Geertje is geboren omstreeks 1677, dochter van Abraham Janszoon Schuddebeurs (alias Op de Tol) en Rookje Jansdr Backer. Geertje is overleden.
Kinderen van Leendert en Geertje:
1 Abraham Leendertszn Barendregt [1.1.2.3.1.1]. Hij is gedoopt op 29-05-1707 in Hekelingen. Bij de doop van Abraham was de volgende getuige aanwezig: Ton....tje T......uffel. Abraham is overleden vr 08-03-1716, ten hoogste 8 jaar oud.
2 Anna Leendertsdr Barendregt [1.1.2.3.1.2]. Zij is gedoopt op 10-06-1708 in Hekelingen. Bij de doop van Anna was de volgende getuige aanwezig: Rookje Iserman. Anna is overleden vr 01-01-1713, ten hoogste 4 jaar oud.
3 Trijntje Leendertsdr Barendregt [1.1.2.3.1.3]. Zij is gedoopt op 29-09-1709 in Hekelingen. Bij de doop van Trijntje was de volgende getuige aanwezig: Rookje Jans. Trijntje is overleden.
4 Anna Leendertsdr Barendregt [1.1.2.3.1.4]. Zij is gedoopt op 01-01-1713 in Hekelingen. Bij de doop van Anna was de volgende getuige aanwezig: Rookje Iserman. Anna is overleden.
5 Abraham Leendertszn Barendregt [1.1.2.3.1.5]. Hij is gedoopt op 08-03-1716 in Hekelingen. Bij de doop van Abraham was de volgende getuige aanwezig: Trijntje Scutjebeurs. Abraham is overleden.
6 [waarschijnlijk] Willem Leendertszoon Barendregt, geboren in Hekelingen. Volgt 1.1.2.3.1.6.
7 Pieter Leendertszn Barendregt [1.1.2.3.1.7]. Hij is gedoopt op 03-12-1719 in Hekelingen. Bij de doop van Pieter was de volgende getuige aanwezig: Annetje Barens.
Notitie bij de geboorte van Pieter: Op den 3 dito (december 1719) 2 kinderen gedoopt den naam van het ene kint Pieter, den naam van het andere kint Leendert. Den naam van de vader van het ene kint is Leendert Barendregt, den naam van de vader van het andere kint is Leendert Noordijk. De moeder van het eerste kint is Geertje Scudjebeurs, des moeders naam van het tweede kint is Arentje Thonisse. Getuygen van de beyde kinderen zijn Annetje Barens en Trijntje Noordijck.
Pieter is overleden.
8 Neeltje Leendertsdr Barendregt [1.1.2.3.1.8]. Zij is gedoopt op 15-02-1722 in Hekelingen. Bij de doop van Neeltje was de volgende getuige aanwezig: Maartje Willems Blij(v)enburg. Neeltje is overleden.
1.1.2.1.5.6 Neeltje Abrahamsdochter Barendregt is geboren op 29-09-1720 in Zuid Beijerland, dochter van Abraham Gerrits Barendregt (zie 1.1.2.1.5) en Lijntje Jans van der Veer. Neeltje is overleden op 15-02-1757 in Abbenbroek, 36 jaar oud. Zij is begraven op 18-02-1757 in Abbenbroek. Neeltje trouwde, 17 jaar oud, op 20-04-1738 in Abbenbroek [bron: A 1.81] met Jan Leenderszoon de Knegt, 32 of 33 jaar oud. Jan is geboren in 1705 in Abbenbroek. Jan is overleden op 22-11-1775 in Abbenbroek, 69 of 70 jaar oud. Hij is begraven op 25-11-1775 in Abbenbroek.
Beroep:
watermolenaar
Kinderen van Neeltje en Jan:
1 Leuntje de Knegt [1.1.2.1.5.6.1], geboren op 01-02-1739 in Abbenbroek. Leuntje is overleden.
2 Leendert de Knegt [1.1.2.1.5.6.2], geboren op 20-11-1740 in Abbenbroek. Leendert is overleden.
3 Leentje de Knegt [1.1.2.1.5.6.3], geboren op 06-01-1743 in Abbenbroek. Leentje is overleden.
4 Abraham de Knegt, gedoopt op 02-02-1744 in Abbenbroek. Volgt 1.1.2.1.5.6.4.
5 Leentje de Knegt [1.1.2.1.5.6.5], geboren op 30-04-1746 in Abbenbroek. Leentje is overleden.
6 Maartje de Knegt [1.1.2.1.5.6.6], geboren op 10-11-1748 in Abbenbroek. Maartje is overleden.
7 Gerrit de Knegt [1.1.2.1.5.6.7], geboren op 11-04-1751 in Abbenbroek. Gerrit is overleden.
8 Gerrit de Knegt [1.1.2.1.5.6.8], geboren op 02-07-1752 in Abbenbroek. Gerrit is overleden.
9 Kornelis de Knegt [1.1.2.1.5.6.9], geboren op 02-02-1755 in Abbenbroek. Kornelis is overleden.
1.1.2.1.5.7 Lijntje Abrahamsdochter Barendregt is geboren op 23-01-1724 in Zuid Beijerland, dochter van Abraham Gerrits Barendregt (zie 1.1.2.1.5) en Maaike Ariens Hooghart. Lijntje is overleden op 31-12-1772 in Hekelingen, 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-12-1772. Bij de overlijdensaangifte van Lijntje was de volgende getuige aanwezig: Jannetje Langeboer.
Notitie bij overlijden van Lijntje: Laat de volgende kinderen na:
Abraham Willemsz., meerderjarig door huwelijk
Geertruij Willems, geh. met Willem Lieve
Gerrit Willems, 20 jr
Ary Willemsz., 17 jr
Maaike Willems, 13 jr

Abraham erft huisje aan de Papendijk, betaalt Geertruij en Gerrit ieder f 50,- en onderhoudt de 2 jongsten tot hun meerderjarigheid (RA Hekelingen 966)
Lijntje trouwde, 20 jaar oud, op 07-08-1744 in Zuid Beijerland met Willem Leendertszoon Barendregt, 25 jaar oud. Zie 1.1.2.3.1.6 voor persoonsgegevens van Willem.
Kinderen van Lijntje en Willem:
1 Geertruid Barendregt [1.1.2.1.5.7.1], geboren op 29-08-1745 in Hekelingen [bron: He 1.37]. Geertruid is overleden.
2 Abraham Barendregt [1.1.2.1.5.7.2], geboren op 11-02-1748 in Hekelingen [bron: He 1.42]. Abraham is overleden.
3 Leendert Barendregt [1.1.2.1.5.7.3], geboren op 18-10-1750 in Hekelingen [bron: He 1.45]. Leendert is overleden.
4 Gerrit Barendregt, gedoopt op 09-12-1753 in Hekelingen. Volgt 1.1.2.1.5.7.4.
5 Ary Barendregt [1.1.2.1.5.7.5], geboren op 19-12-1756 in Hekelingen [bron: He 1.53]. Ary is overleden.
6 Mayke Barendregt [1.1.2.1.5.7.6], geboren op 15-06-1760 in Hekelingen [bron: He 1.60]. Mayke is overleden.
7 Willemtje Barendregt [1.1.2.1.5.7.7], geboren op 27-01-1765 in Hekelingen [bron: He 1.67].
Notitie bij de geboorte van Willemtje: Vader was ten tijde van de geboorte al overleden
Willemtje is overleden op 20-05-1767 in Hekelingen, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-05-1767.
Notitie bij overlijden van Willemtje: vader was al overleden bij overlijden Willemtje
1.1.2.3.1.6 Willem Leendertszoon Barendregt is geboren in Hekelingen, zoon van [waarschijnlijk] Leendert Willemszoon Barendregt (zie 1.1.2.3.1) en [waarschijnlijk] Geertje Abrahams Scudjebeurs/Schuddebeurs. Hij is gedoopt op 16-10-1718 in Hekelingen. Bij de doop van Willem was de volgende getuige aanwezig: Neeltje ........ Spock.
Notitie bij de geboorte van Willem: doopdatum niet gevonden op doopcd ZH, wel in doopboek Hekelingen
Willem is overleden op 23-05-1764 in Hekelingen, 45 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Willem: Lijntje laat bij overlijden de volgende kinderen na:
Abraham Willemsz., meerderjarig door huwelijk
Geertruij Willems, geh. met Willem Lieve
Gerrit Willems, 20 jr
Ary Willemsz., 17 jr
Maaike Willems, 13 jr

Abraham erft huisje aan de Papendijk, betaalt Geertruij en Gerrit ieder f 50,- en onderhoudt de 2 jongsten tot hun meerderjarigheid (RA Hekelingen 966)
Notitie bij Willem: Simon Ariens van Vliet verkoopt aan Willem Leendertsz. Barendregt een huis etc. aan de Papendijk in de Nieuwe Uitslag van Putten, in 1741 gekomen aan Hendrik Verhoeven )RA Hekelingen 975)

Jacobus Berwits (Berwers) geeft op 23-5-1764 in Hekelingen het lijk aan van Willem Leendertsz. Barendregt, pro deo.

De weduwe van Willem Leendertsz. Barendregt is eigenares van huis nr. 48 en een bekaad gors te Hekelingen (Gaarsboek Hekelingen-Vriesland).

De weduwe van Willem Barendregt geeft op 20-5-1767 haar overleden kind Willemtje aan te Hekelingen, pro deo.
Willem trouwde, 25 jaar oud, op 07-08-1744 in Zuid Beijerland met Lijntje Abrahamsdochter Barendregt, 20 jaar oud. Zie 1.1.2.1.5.7 voor persoonsgegevens van Lijntje.
Kinderen van Willem en Lijntje: zie 1.1.2.1.5.7.
1.1.2.1.5.6.4 Abraham de Knegt, zoon van Jan Leenderszoon de Knegt en Neeltje Abrahamsdochter Barendregt (zie 1.1.2.1.5.6). Bij de geboorteaangifte van Abraham was de volgende getuige aanwezig: Leijntje Abraham Barendregt. Hij is gedoopt op 02-02-1744 in Abbenbroek. Abraham is overleden op 10-12-1799 in Heenvliet, 55 jaar oud. Abraham:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 09-12-1769 in Heenvliet met Maria Jansdr Lunenburg, 30 jaar oud. Maria is geboren op 24-09-1739 in Heenvliet. Maria is overleden.
(2) trouwde, 36 jaar oud, op 10-09-1780 in Heenvliet [bron: Hee 4.50] met Elsje Koor(d)t, 24 jaar oud, nadat zij op 25-08-1780 in Heenvliet in ondertrouw zijn gegaan [bron: Hee 4.50]. Elsje is geboren op 16-08-1756 in Heenvliet, dochter van Jan Koort/Court/Kourt/Coert Rutenschuer/Rijtenschoor/Ruitenschaar en Elizabeth van Bu(u)ren. Zij is gedoopt op 26-08-1810 in Heenvliet. Elsje is overleden op 26-08-1810 in Heenvliet, 54 jaar oud.
Kinderen van Abraham en Maria:
1 Neeltje de Knegt [1.1.2.1.5.6.4.1]. Zij is gedoopt op 29-04-1770 in Heenvliet. Neeltje is overleden.
2 Jan de Knegt [1.1.2.1.5.6.4.2], geboren op 15-07-1772 in Heenvliet. Hij is gedoopt op 19-07-1772 in Heenvliet. Jan is overleden.
3 Arentje de Knegt [1.1.2.1.5.6.4.3]. Zij is gedoopt op 18-12-1774 in Heenvliet. Arentje is overleden.
4 Kommer de Knegt [1.1.2.1.5.6.4.4]. Hij is gedoopt op 02-02-1777 in Heenvliet. Kommer is overleden op 15-02-1858 in Nieuwenhoorn, 81 jaar oud.
Kinderen van Abraham en Elsje:
5 Leendert de Knegt [1.1.2.1.5.6.4.5], geboren op 12-05-1781 in Heenvliet. Hij is gedoopt op 20-05-1781 in Heenvliet. Leendert is overleden op 02-06-1846 in Heenvliet, 65 jaar oud.
6 Willem de Knegt, geboren op 08-07-1784 in Heenvliet. Volgt 1.1.2.1.5.6.4.6.
7 Gerrit de Knegt [1.1.2.1.5.6.4.7], geboren op 03-11-1787 in Heenvliet. Hij is gedoopt op 04-11-1787 in Heenvliet. Gerrit is overleden op 11-02-1791 in Heenvliet, 3 jaar oud.
8 Jan de Knegt [1.1.2.1.5.6.4.8], geboren op 15-04-1790 in Heenvliet. Hij is gedoopt op 18-04-1790 in Heenvliet. Jan is overleden op 09-02-1791 in Heenvliet, 9 maanden oud.
9 Elisabeth de Knegt [1.1.2.1.5.6.4.9], geboren op 18-12-1791 in Heenvliet. Zij is gedoopt op 25-12-1791 in Heenvliet. Elisabeth is overleden.
10 Lijntje de Knegt [1.1.2.1.5.6.4.10], geboren op 11-02-1795 in Heenvliet. Zij is gedoopt op 15-02-1795 in Heenvliet. Lijntje is overleden op 23-02-1795 in Heenvliet, 12 dagen oud.
11 Neeltje de Knegt [1.1.2.1.5.6.4.11], geboren op 11-02-1795 in Heenvliet. Zij is gedoopt op 15-02-1795 in Heenvliet. Neeltje is overleden op 23-02-1795 in Heenvliet, 12 dagen oud.
12 Gerrit de Knegt [1.1.2.1.5.6.4.12], geboren op 05-12-1798 in Heenvliet. Hij is gedoopt op 23-12-1798 in Heenvliet. Gerrit is overleden op 09-10-1866 in Heenvliet, 67 jaar oud.
1.1.2.1.5.7.4 Gerrit Barendregt is geboren [bron: He 1.49], zoon van Willem Leendertszoon Barendregt (zie 1.1.2.3.1.6) en Lijntje Abrahamsdochter Barendregt (zie 1.1.2.1.5.7). Hij is gedoopt op 09-12-1753 in Hekelingen. Gerrit is overleden op 14-03-1800 in Oudenhoorn, 46 jaar oud. Gerrit trouwde, 22 jaar oud, op 28-04-1776 in Abbenbroek met Trijntje Operel, 18 jaar oud. Trijntje is een dochter van Pieter Corneliszoon Op(e)rel en Neeltje Cornelisdochter Oudwater. Zij is gedoopt op 05-03-1758 in Abbenbroek. Trijntje is overleden op 22-10-1803 in Oudenhoorn, 45 jaar oud.
Kinderen van Gerrit en Trijntje:
1 Lijntje Barendregt [1.1.2.1.5.7.4.1]. Bij de geboorteaangifte van Lijntje was de volgende getuige aanwezig: Ningetje Operel. Zij is gedoopt op 07-10-1777 in Oudenhoorn. Lijntje is overleden.
2 Pieter Barendregt [1.1.2.1.5.7.4.2], geboren op 18-12-1785 in Oudenhoorn. Bij de geboorteaangifte van Pieter was de volgende getuige aanwezig: Ningetje Operel. Hij is gedoopt op 25-12-1785 in Oudenhoorn. Pieter is overleden.
3 Willem Barendregt [1.1.2.1.5.7.4.3], geboren op 07-07-1788 in Oudenhoorn. Hij is gedoopt op 13-07-1788 in Oudenhoorn.
Notitie bij de geboorte van Willem: de vader hief ’t selve

Genoemd na zijn doorlugtige Hoogheid P.Willem de Vijfde
Willem is overleden.
4 Neeltje Barendregt [1.1.2.1.5.7.4.4], geboren op 23-03-1790 in Oudenhoorn. Neeltje is overleden.
5 Willem Barendregt [1.1.2.1.5.7.4.5], geboren op 21-09-1792 in Oudenhoorn. Willem is overleden.
6 Neeltje Barendregt, geboren op 01-08-1795 in Oudenhoorn. Volgt 1.1.2.1.5.7.4.6.
7 Lijntje Barendregt [1.1.2.1.5.7.4.7], geboren op 17-05-1798 in Oudenhoorn. Lijntje is overleden.
1.1.2.1.5.6.4.6 Willem de Knegt is geboren op 08-07-1784 in Heenvliet, zoon van Abraham de Knegt (zie 1.1.2.1.5.6.4) en Elsje Koor(d)t. Hij is gedoopt op 11-07-1784 in Heenvliet. Willem is overleden op 03-06-1854 in Geervliet, 69 jaar oud.
Adres:
(Beroep: arbeider)
Willem ging in ondertrouw, 24 jaar oud, op 14-04-1809 in Heenvliet met A(d)riaantje Hokke(n), 20 jaar oud. A(d)riaantje is een dochter van Izaak Leendertszoon (van) Hokke(n) en Lysbeth Hendriksdochter Lieve. Zij is gedoopt op 20-09-1788 in Geervliet. A(d)riaantje is overleden op 10-01-1870 in Spijkenisse, 81 jaar oud.
Kinderen van Willem en A(d)riaantje:
1 Lysbeth de Knegt [1.1.2.1.5.6.4.6.1], geboren in 1811. Lysbeth is overleden op 09-02-1890 in Spijkenisse, 78 of 79 jaar oud.
2 Abraham de Knegt [1.1.2.1.5.6.4.6.2], geboren op 02-11-1812 in Heenvliet. Abraham is overleden op 27-05-1813 in Heenvliet, 6 maanden oud.
3 Elsje de Knegt [1.1.2.1.5.6.4.6.3], geboren op 29-05-1814 in Heenvliet. Elsje is overleden op 01-08-1849 in Spijkenisse, 35 jaar oud.
4 Maartje de Knegt, geboren op 16-04-1816 in Geervliet. Volgt 1.1.2.1.5.6.4.6.4.
5 Abraham de Knegt [1.1.2.1.5.6.4.6.5], geboren op 05-03-1819 om 21:00 in Geervliet.
Notitie bij de geboorte van Abraham: moeder heette hier Elisabeth Hokke
Abraham is overleden op 15-09-1819 om 09:30 in Geervliet, 6 maanden oud.
Notitie bij overlijden van Abraham: Moeder heette hier Elisabeth Hokken
6 Leentje de Knegt [1.1.2.1.5.6.4.6.6], geboren op 12-03-1820 om 12:00 in Geervliet. Leentje is overleden op 19-11-1885 in Heenvliet, 65 jaar oud.
7 Heindje de Knegt [1.1.2.1.5.6.4.6.7], geboren op 14-02-1822 om 23:30 in Geervliet. Heindje is overleden op 19-02-1892 in Abbenbroek, 70 jaar oud.
8 Abraham de Knegt [1.1.2.1.5.6.4.6.8], geboren op 29-01-1825 om 23:30 in Geervliet. Abraham is overleden op 06-06-1827 om 16:30 in Geervliet, 2 jaar oud.
9 Willemina de Knegt [1.1.2.1.5.6.4.6.9], geboren op 04-07-1828 om 22:00 in Geervliet. Willemina is overleden op 13-09-1828 om 01:00 in Geervliet, 2 maanden oud.
10 Izak de Knegt [1.1.2.1.5.6.4.6.10], geboren op 09-11-1829 om 15:00 in Geervliet. Izak is overleden op 04-02-1906 in Geervliet, 76 jaar oud.
1.1.2.1.5.7.4.6 Neeltje Barendregt is geboren op 01-08-1795 in Oudenhoorn, dochter van Gerrit Barendregt (zie 1.1.2.1.5.7.4) en Trijntje Operel. Neeltje is overleden op 13-02-1824 in Spijkenisse, 28 jaar oud.
Adres:
(was ongehuwd. Vader Leendert niet bekend.)
Kind van Neeltje uit onbekende relatie:
1 Leendert Barendregt, geboren op 07-06-1823 in Rotterdam. Volgt 1.1.2.1.5.7.4.6.1.
1.1.2.1.5.6.4.6.4 Maartje de Knegt is geboren op 16-04-1816 om 13:00 in Geervliet, dochter van Willem de Knegt (zie 1.1.2.1.5.6.4.6) en A(d)riaantje Hokke(n). Maartje is overleden op 10-05-1864 in Heenvliet, 48 jaar oud. Maartje:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 12-10-1837 in Spijkenisse met Willem Mol. Willem is geboren. Willem is overleden op 17-02-1847 in Spijkenisse.
(2) trouwde, 32 jaar oud, op 30-04-1848 in Spijkenisse met Leendert Barendregt, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Maartje en Leendert: Maartje de Knegt was eerder getrouwd met Willem Mol op 12-10-1837. Deze overleed op 17-2-1847 (36 jr) te Spijkenisse.
Zie 1.1.2.1.5.7.4.6.1 voor persoonsgegevens van Leendert.
Kinderen van Maartje en Willem:
1 Isaac Mol [1.1.2.1.5.6.4.6.4.1], geboren op 15-07-1838 in Spijkenisse. Isaac is overleden.
2 Willem Mol [1.1.2.1.5.6.4.6.4.2], geboren op 31-03-1840 in Spijkenisse. Willem is overleden op 27-03-1843 in Spijkenisse, 2 jaar oud.
3 Pietertje Mol [1.1.2.1.5.6.4.6.4.3], geboren op 29-01-1843 in Spijkenisse. Pietertje is overleden.
4 Willem Mol [1.1.2.1.5.6.4.6.4.4], geboren op 23-08-1845 in Spijkenisse. Willem is overleden op 20-04-1846 in Spijkenisse, 7 maanden oud.
5 Willemina Mol [1.1.2.1.5.6.4.6.4.5], geboren op 13-02-1847 in Spijkenisse. Willemina is overleden op 22-03-1847 in Spijkenisse, 1 maand oud.
Kind van Maartje en Leendert:
6 Dirk Barendregt, geboren op 06-10-1848 in Spijkenisse. Volgt 1.1.2.1.5.6.4.6.4.6.
1.1.2.1.5.7.4.6.1 Leendert Barendregt is geboren op 07-06-1823 in Rotterdam, zoon van Neeltje Barendregt (zie 1.1.2.1.5.7.4.6). Leendert is overleden op 03-09-1849 in Spijkenisse, 26 jaar oud.
Adres:
(Beroep: arbeider)
Leendert trouwde, 24 jaar oud, op 30-04-1848 in Spijkenisse met Maartje de Knegt, 32 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Leendert en Maartje: Maartje de Knegt was eerder getrouwd met Willem Mol op 12-10-1837. Deze overleed op 17-2-1847 (36 jr) te Spijkenisse.
Zie 1.1.2.1.5.6.4.6.4 voor persoonsgegevens van Maartje.
Kind van Leendert en Maartje: zie 1.1.2.1.5.6.4.6.4.
1.1.2.1.5.6.4.6.4.6 Dirk Barendregt is geboren op 06-10-1848 om 01:00 in Spijkenisse, zoon van Leendert Barendregt (zie 1.1.2.1.5.7.4.6.1) en Maartje de Knegt (zie 1.1.2.1.5.6.4.6.4). Dirk is overleden op 07-07-1918 in Heenvliet, 69 jaar oud. Dirk trouwde, 22 jaar oud, op 20-09-1871 in Geervliet met Cornelia Hokken, 23 jaar oud. Cornelia is geboren op 27-06-1848 in Geervliet, dochter van Klaas Hokken en Geertje Ruigendijk. Cornelia is overleden op 05-11-1929 in Rotterdam, 81 jaar oud.
Adres:
huisnummer 52, Geervliet
Kinderen van Dirk en Cornelia:
1 Maartje Barendregt [1.1.2.1.5.6.4.6.4.6.1], geboren op 03-10-1871 in Geervliet. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-10-1871. Maartje is overleden.
2 Klaas Barendregt [1.1.2.1.5.6.4.6.4.6.2], geboren op 19-01-1873 in Heenvliet. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-01-1873. Klaas is overleden.
3 Leendert Barendregt [1.1.2.1.5.6.4.6.4.6.3], geboren op 26-09-1875 in Heenvliet. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-09-1875. Leendert is overleden.
4 Geertje Barendregt, geboren op 28-03-1879 in Heenvliet. Volgt 1.1.2.1.5.6.4.6.4.6.4.
5 Margaretha Barendregt [1.1.2.1.5.6.4.6.4.6.5], geboren op 11-10-1881 in Heenvliet. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-10-1881. Margaretha is overleden.
6 Willem Barendregt [1.1.2.1.5.6.4.6.4.6.6], geboren op 15-03-1884 in Heenvliet. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-03-1884. Willem is overleden.
7 Cornelia Barendregt, geboren op 21-06-1891 in Heenvliet. Volgt 1.1.2.1.5.6.4.6.4.6.7.
8 Arie Barendregt [1.1.2.1.5.6.4.6.4.6.8], geboren op 25-12-1892 in Heenvliet. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-12-1892. Arie is overleden op 10-02-1893 in Heenvliet, 1 maand oud.
1.1.2.1.5.6.4.6.4.6.4 Geertje Barendregt is geboren op 28-03-1879 in Heenvliet, dochter van Dirk Barendregt (zie 1.1.2.1.5.6.4.6.4.6) en Cornelia Hokken. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-03-1879. Geertje is overleden.
Notitie bij Geertje: Tante Geert, moeder van tante Tine (de Knegt)
Kind van Geertje uit onbekende relatie:
1 Tine de Knegt [1.1.2.1.5.6.4.6.4.6.4.1], geboren op 17-01-1913 in Den Haag. Tine is overleden in Den Haag.
1.1.2.1.5.6.4.6.4.6.7 Cornelia Barendregt is geboren op 21-06-1891 in Heenvliet, dochter van Dirk Barendregt (zie 1.1.2.1.5.6.4.6.4.6) en Cornelia Hokken. Cornelia is overleden op 15-01-1962 in Den Haag, 70 jaar oud.
j.m._van_rooij.png
1 J.M. van Rooij
Cornelia trouwde, 22 jaar oud, op 14-05-1914 in Heenvliet met Johannes Marinus van Rooij (afb. 1), 30 jaar oud. Johannes is geboren op 22-04-1884 in Den Haag, zoon van Johannes Marinus van Rooij en Maria Theresia Geertruida de Graaff. Johannes is overleden op 16-04-1949 in Den Haag, 64 jaar oud.
Adres:
(beroep: expeditieknecht)
Beroep:
tot 1949     rijwielbewaker (ten tijde van overlijden was zijn beroep rijwielbewaker)
Kinderen van Cornelia en Johannes:
1 Johannes Cornelis (Jan) van Rooij, geboren op 25-12-1917 in Den Haag. Volgt 1.1.2.1.5.6.4.6.4.6.7.1.
2 Dirk Marinus (Dick) van Rooij [1.1.2.1.5.6.4.6.4.6.7.2], geboren op 07-02-1919 in Den Haag. Dick is overleden in 1995 in Spanje, 75 of 76 jaar oud.
1.1.2.1.5.6.4.6.4.6.7.1 Johannes Cornelis (Jan) van Rooij is geboren op 25-12-1917 in Den Haag, zoon van Johannes Marinus van Rooij en Cornelia Barendregt (zie 1.1.2.1.5.6.4.6.4.6.7). Johannes is overleden op 05-01-1986 in Den Haag, 68 jaar oud. Hij is begraven op 09-01-1986 in Den Haag.
lenie_1926_06.jpg h.c._roozekrans_met_moeder_en_oma_1926_07_23.jpg
2 Lenie_1926_06
3 H.C. Roozekrans met moeder en oma_1926_07_23
Johannes trouwde, 40 jaar oud, op 03-07-1958 in Den Haag met Helena Christina (Lenie) Roozekrans (afb. 2 en 3), 34 jaar oud. Helena is geboren op 06-07-1923 in Rotterdam, dochter van Martinus Johannes (Martien) Roozekrans en Geertruida Cornelia Maria (Truus) Nelissen. Helena is overleden op 29-07-1994 in Den Haag, 71 jaar oud. Zij is begraven op 03-08-1994 in Den Haag.
Kinderen van Johannes en Helena:
1 Caroline Louise (Carla) (Carla) van Rooij. Volgt 1.1.2.1.5.6.4.6.4.6.7.1.1.
2 Pauline Eleonora (Paulien) (Paulien) van Rooij [1.1.2.1.5.6.4.6.4.6.7.1.2].
3 Anton Eduard van Rooij [1.1.2.1.5.6.4.6.4.6.7.1.3].
4 Anita Margaretha van Rooij [1.1.2.1.5.6.4.6.4.6.7.1.4].
1.1.2.1.5.6.4.6.4.6.7.1.1 Caroline Louise (Carla) (Carla) van Rooij, dochter van Johannes Cornelis (Jan) van Rooij (zie 1.1.2.1.5.6.4.6.4.6.7.1) en Helena Christina (Lenie) Roozekrans. Carla:
(1) trouwde met Detlef Duwe.
(2) trouwde met Robert Joannes Herman.
Kinderen van Carla en Detlef:
1 Lisa Duwe [1.1.2.1.5.6.4.6.4.6.7.1.1.1].
2 Sven Duwe [1.1.2.1.5.6.4.6.4.6.7.1.1.2].

Index (159 personen)

(van) Hokke(n), Izaak Leendertszoon (~18-02-1748, †30-09-1812) [Schoonvader van 1.1.2.1.5.6.4.6]  1.1.2.1.5.6.4.6
Backer, Rookje Jansdr (*±1640, †>1717) [Schoonmoeder van 1.1.2.3.1]  1.1.2.3.1
Barendregt, Abraham (*11-02-1748) [Zoon van 1.1.2.3.1.6]  1.1.2.1.5.7.2
Barendregt, Abraham Gerrits (*01-05-1689, †22-08-1737) [Nummer 1.1.2.1.5]  1.1.2.1.5; 1.1.2.1.5.6; 1.1.2.1.5.7
Barendregt, Abraham Leendertszn (~29-05-1707, †<08-03-1716) [Zoon van 1.1.2.3.1]  1.1.2.3.1.1
Barendregt, Abraham Leendertszn (~08-03-1716) [Zoon van 1.1.2.3.1]  1.1.2.3.1.5
Barendregt, Anna Leendertsdr (~10-06-1708, †<01-01-1713) [Dochter van 1.1.2.3.1]  1.1.2.3.1.2
Barendregt, Anna Leendertsdr (~01-01-1713) [Dochter van 1.1.2.3.1]  1.1.2.3.1.4
Barendregt, Arentje Gerrits (~23-05-1677) [Dochter van 1.1.2.1]  1.1.2.1.1
Barendregt, Arie (*14-10-1736) [Zoon van 1.1.2.1.5]  1.1.2.1.5.11
Barendregt, Arie (*25-12-1892, †10-02-1893) [Zoon van 1.1.2.1.5.6.4.6.4.6]  1.1.2.1.5.6.4.6.4.6.8
Barendregt, Ary (*19-12-1756) [Zoon van 1.1.2.3.1.6]  1.1.2.1.5.7.5
Barendregt, Ary Gerrits (*±1684) [Zoon van 1.1.2.1]  1.1.2.1.4
Barendregt, Cornelia (*04-01-1728) [Dochter van 1.1.2.1.5]  1.1.2.1.5.8
Barendregt, Cornelia (*21-06-1891, †15-01-1962) [Nummer 1.1.2.1.5.6.4.6.4.6.7]  1.1.2.1.5.6.4.6.4.6.7; 1.1.2.1.5.6.4.6.4.6.7.1
Barendregt, Dirckje Gerrits (~11-11-1635) [Dochter van 1.1]  1.1.3
Barendregt, Dirckje Gerrits (~15-06-1698) [Dochter van 1.1.2.1]  1.1.2.1.8
Barendregt, Dirk (*06-10-1848, †07-07-1918) [Nummer 1.1.2.1.5.6.4.6.4.6]  1.1.2.1.5.6.4.6.4.6; 1.1.2.1.5.6.4.6.4.6.4; 1.1.2.1.5.6.4.6.4.6.7
Barendregt, Geertje (*28-03-1879) [Nummer 1.1.2.1.5.6.4.6.4.6.4]  1.1.2.1.5.6.4.6.4.6.4
Barendregt, Geertruid (*29-08-1745) [Dochter van 1.1.2.3.1.6]  1.1.2.1.5.7.1
Barendregt, Geertruijt Gerrits (~14-12-1636) [Dochter van 1.1]  1.1.4
Barendregt, Gerrit (*15-11-1716) [Zoon van 1.1.2.1.5]  1.1.2.1.5.4
Barendregt, Gerrit (~09-12-1753, †14-03-1800) [Nummer 1.1.2.1.5.7.4]  1.1.2.1.5.7.4; 1.1.2.1.5.7.4.6
Barendregt, Gerrit Jan Pietersz. (*±1600) [Nummer 1.1]  1.1; 1.1.2
Barendregt, Gerrit Jans (*±1650, †1716) [Nummer 1.1.2.1]  1.1.2.1; 1.1.2.1.5
Barendregt, Jacob Jans (~12-01-1659) [Zoon van 1.1.2]  1.1.2.4
Barendregt, Jan (*25-05-1710) [Zoon van 1.1.2.1.5]  1.1.2.1.5.1
Barendregt, Jan (*12-08-1714) [Zoon van 1.1.2.1.5]  1.1.2.1.5.3
Barendregt, Jan Gerrits (~07-03-1627) [Nummer 1.1.2]  1.1.2; 1.1.2.1; 1.1.2.3
Barendregt, Jan Gerrits (~30-04-1679, †<08-03-1682) [Zoon van 1.1.2.1]  1.1.2.1.2
Barendregt, Jan Gerrits (~08-03-1682) [Zoon van 1.1.2.1]  1.1.2.1.3
Barendregt, Jan Pieters (*±1575) [Nummer 1]  1; 1.1
Barendregt, Klaas (*19-01-1873) [Zoon van 1.1.2.1.5.6.4.6.4.6]  1.1.2.1.5.6.4.6.4.6.2
Barendregt, Leendert (*18-10-1750) [Zoon van 1.1.2.3.1.6]  1.1.2.1.5.7.3
Barendregt, Leendert (*07-06-1823, †03-09-1849) [Nummer 1.1.2.1.5.7.4.6.1]  1.1.2.1.5.6.4.6.4; 1.1.2.1.5.7.4.6.1; 1.1.2.1.5.6.4.6.4.6
Barendregt, Leendert (*26-09-1875) [Zoon van 1.1.2.1.5.6.4.6.4.6]  1.1.2.1.5.6.4.6.4.6.3
Barendregt, Leendert Willemszoon [Nummer 1.1.2.3.1]  1.1.2.3.1; 1.1.2.3.1.6
Barendregt, Leijntje Abraham [Getuige bij geboorteaangifte van 1.1.2.1.5.6.4]  1.1.2.1.5.6.4
Barendregt, Lijntje (~07-10-1777) [Dochter van 1.1.2.1.5.7.4]  1.1.2.1.5.7.4.1
Barendregt, Lijntje (*17-05-1798) [Dochter van 1.1.2.1.5.7.4]  1.1.2.1.5.7.4.7
Barendregt, Lijntje Abrahamsdochter (*23-01-1724, †31-12-1772) [Nummer 1.1.2.1.5.7]  1.1.2.1.5.7; 1.1.2.3.1.6; 1.1.2.1.5.7.4
Barendregt, Maartje (*03-10-1871) [Dochter van 1.1.2.1.5.6.4.6.4.6]  1.1.2.1.5.6.4.6.4.6.1
Barendregt, Maartje Gerrits (~08-03-1696) [Dochter van 1.1.2.1]  1.1.2.1.7
Barendregt, Margaretha (*11-10-1881) [Dochter van 1.1.2.1.5.6.4.6.4.6]  1.1.2.1.5.6.4.6.4.6.5
Barendregt, Maria Gerrits (~14-12-1636) [Dochter van 1.1]  1.1.5
Barendregt, Maritge Gerrits (~10-11-1624) [Dochter van 1.1]  1.1.1
Barendregt, Mayke (*15-06-1760) [Dochter van 1.1.2.3.1.6]  1.1.2.1.5.7.6
Barendregt, Neeltje (*09-02-1718) [Dochter van 1.1.2.1.5]  1.1.2.1.5.5
Barendregt, Neeltje (*10-05-1732) [Dochter van 1.1.2.1.5]  1.1.2.1.5.10
Barendregt, Neeltje (*23-03-1790) [Dochter van 1.1.2.1.5.7.4]  1.1.2.1.5.7.4.4
Barendregt, Neeltje (*01-08-1795, †13-02-1824) [Nummer 1.1.2.1.5.7.4.6]  1.1.2.1.5.7.4.6; 1.1.2.1.5.7.4.6.1
Barendregt, Neeltje Abrahamsdochter (*29-09-1720, †15-02-1757) [Nummer 1.1.2.1.5.6]  1.1.2.1.5.6; 1.1.2.1.5.6.4
Barendregt, Neeltje Gerrits (~01-02-1693) [Dochter van 1.1.2.1]  1.1.2.1.6
Barendregt, Neeltje Leendertsdr (~15-02-1722) [Dochter van 1.1.2.3.1]  1.1.2.3.1.8
Barendregt, Pieter (*18-12-1785) [Zoon van 1.1.2.1.5.7.4]  1.1.2.1.5.7.4.2
Barendregt, Pieter Leendertszn (~03-12-1719) [Zoon van 1.1.2.3.1]  1.1.2.3.1.7
Barendregt, Stoffel (*26-07-1711) [Zoon van 1.1.2.1.5]  1.1.2.1.5.2
Barendregt, Thijs Jans (*±1652) [Zoon van 1.1.2]  1.1.2.2
Barendregt, Trijntje Leendertsdr (~29-09-1709) [Dochter van 1.1.2.3.1]  1.1.2.3.1.3
Barendregt, Willem (*07-07-1788) [Zoon van 1.1.2.1.5.7.4]  1.1.2.1.5.7.4.3
Barendregt, Willem (*21-09-1792) [Zoon van 1.1.2.1.5.7.4]  1.1.2.1.5.7.4.5
Barendregt, Willem (*15-03-1884) [Zoon van 1.1.2.1.5.6.4.6.4.6]  1.1.2.1.5.6.4.6.4.6.6
Barendregt, Willem Leendertszoon (~16-10-1718, †23-05-1764) [Nummer 1.1.2.3.1.6]  1.1.2.1.5.7; 1.1.2.3.1.6; 1.1.2.1.5.7.4
Barendregt, Willemtje (*16-07-1730) [Dochter van 1.1.2.1.5]  1.1.2.1.5.9
Barendregt, Willemtje (*27-01-1765, †20-05-1767) [Dochter van 1.1.2.3.1.6]  1.1.2.1.5.7.7
Barendregt, Wilm Jans (*±1654) [Nummer 1.1.2.3]  1.1.2.3; 1.1.2.3.1
Barens, Annetje [Getuige bij doop van zoon van 1.1.2.3.1]  1.1.2.3.1.7
Blij(v)enburg, Maartje Willems [Getuige bij doop van dochter van 1.1.2.3.1]  1.1.2.3.1.8
Bu(u)ren, Elizabeth van (*15-04-1725, †12-05-1785) [Schoonmoeder van 1.1.2.1.5.6.4]  1.1.2.1.5.6.4
Duwe, Detlef [Partner van 1.1.2.1.5.6.4.6.4.6.7.1.1]  1.1.2.1.5.6.4.6.4.6.7.1.1
Duwe, Lisa [Dochter van 1.1.2.1.5.6.4.6.4.6.7.1.1]  1.1.2.1.5.6.4.6.4.6.7.1.1.1
Duwe, Sven [Zoon van 1.1.2.1.5.6.4.6.4.6.7.1.1]  1.1.2.1.5.6.4.6.4.6.7.1.1.2
Gijsbrechts, Aertge [Getuige bij doop van 1.1.2]  1.1.2
Graaff, Maria Theresia Geertruida de (*16-05-1852, †09-02-1919) [Schoonmoeder van 1.1.2.1.5.6.4.6.4.6.7]  1.1.2.1.5.6.4.6.4.6.7
Heldershart, Matthijs Willemse (*±1595) [Schoonvader van 1.1.2]  1.1.2
Heldershart, Neeltje Thijs (~08-03-1623) [Partner van 1.1.2]  1.1.2; 1.1.2.1; 1.1.2.3
Herman, Robert Joannes [Partner van 1.1.2.1.5.6.4.6.4.6.7.1.1]  1.1.2.1.5.6.4.6.4.6.7.1.1
Hokke(n), A(d)riaantje (~20-09-1788, †10-01-1870) [Partner van 1.1.2.1.5.6.4.6]  1.1.2.1.5.6.4.6; 1.1.2.1.5.6.4.6.4
Hokken, Cornelia (*27-06-1848, †05-11-1929) [Partner van 1.1.2.1.5.6.4.6.4.6]  1.1.2.1.5.6.4.6.4.6; 1.1.2.1.5.6.4.6.4.6.4; 1.1.2.1.5.6.4.6.4.6.7
Hokken, Klaas (*25-06-1809, †04-01-1896) [Schoonvader van 1.1.2.1.5.6.4.6.4.6]  1.1.2.1.5.6.4.6.4.6
Hollaer, Neeltie Leenderts [Partner van 1.1.2.3]  1.1.2.3; 1.1.2.3.1
Hooghart, Maaike Ariens (~10-08-1698) [Partner van 1.1.2.1.5]  1.1.2.1.5; 1.1.2.1.5.7
Iserman, Rookje [Getuige bij doop van dochter van 1.1.2.3.1] [Getuige bij doop van dochter van 1.1.2.3.1]  1.1.2.3.1.2; 1.1.2.3.1.4
Jacobs, Maertien/Maertje (*±1600) [Schoonmoeder van 1.1.2]  1.1.2
Jans, Aechtgen (*<1617) [Partner van 1.1]  1.1
Jans, Dirckje [Getuige bij doop van dochter van 1.1.2.1]  1.1.2.1.8
Jans, Dirckje [Getuige bij doop van dochter van 1.1.2.1]  1.1.2.1.7
Jans, Dirckje (*±1600, †<22-10-1634) [Partner van 1.1]  1.1; 1.1.2
Jans, Rookje [Getuige bij doop van dochter van 1.1.2.3.1]  1.1.2.3.1.3
Knegt, Abraham de (~02-02-1744, †10-12-1799) [Nummer 1.1.2.1.5.6.4]  1.1.2.1.5.6.4; 1.1.2.1.5.6.4.6
Knegt, Abraham de (*02-11-1812, †27-05-1813) [Zoon van 1.1.2.1.5.6.4.6]  1.1.2.1.5.6.4.6.2
Knegt, Abraham de (*05-03-1819, †15-09-1819) [Zoon van 1.1.2.1.5.6.4.6]  1.1.2.1.5.6.4.6.5
Knegt, Abraham de (*29-01-1825, †06-06-1827) [Zoon van 1.1.2.1.5.6.4.6]  1.1.2.1.5.6.4.6.8
Knegt, Arentje de (~18-12-1774) [Dochter van 1.1.2.1.5.6.4]  1.1.2.1.5.6.4.3
Knegt, Elisabeth de (*18-12-1791) [Dochter van 1.1.2.1.5.6.4]  1.1.2.1.5.6.4.9
Knegt, Elsje de (*29-05-1814, †01-08-1849) [Dochter van 1.1.2.1.5.6.4.6]  1.1.2.1.5.6.4.6.3
Knegt, Gerrit de (*11-04-1751) [Zoon van 1.1.2.1.5.6]  1.1.2.1.5.6.7
Knegt, Gerrit de (*02-07-1752) [Zoon van 1.1.2.1.5.6]  1.1.2.1.5.6.8
Knegt, Gerrit de (*03-11-1787, †11-02-1791) [Zoon van 1.1.2.1.5.6.4]  1.1.2.1.5.6.4.7
Knegt, Gerrit de (*05-12-1798, †09-10-1866) [Zoon van 1.1.2.1.5.6.4]  1.1.2.1.5.6.4.12
Knegt, Heindje de (*14-02-1822, †19-02-1892) [Dochter van 1.1.2.1.5.6.4.6]  1.1.2.1.5.6.4.6.7
Knegt, Izak de (*09-11-1829, †04-02-1906) [Zoon van 1.1.2.1.5.6.4.6]  1.1.2.1.5.6.4.6.10
Knegt, Jan de (*15-07-1772) [Zoon van 1.1.2.1.5.6.4]  1.1.2.1.5.6.4.2
Knegt, Jan de (*15-04-1790, †09-02-1791) [Zoon van 1.1.2.1.5.6.4]  1.1.2.1.5.6.4.8
Knegt, Jan Leenderszoon de (*1705, †22-11-1775) [Partner van 1.1.2.1.5.6]  1.1.2.1.5.6; 1.1.2.1.5.6.4
Knegt, Kommer de (~02-02-1777, †15-02-1858) [Zoon van 1.1.2.1.5.6.4]  1.1.2.1.5.6.4.4
Knegt, Kornelis de (*02-02-1755) [Zoon van 1.1.2.1.5.6]  1.1.2.1.5.6.9
Knegt, Leendert de (*20-11-1740) [Zoon van 1.1.2.1.5.6]  1.1.2.1.5.6.2
Knegt, Leendert de (*12-05-1781, †02-06-1846) [Zoon van 1.1.2.1.5.6.4]  1.1.2.1.5.6.4.5
Knegt, Leentje de (*06-01-1743) [Dochter van 1.1.2.1.5.6]  1.1.2.1.5.6.3
Knegt, Leentje de (*30-04-1746) [Dochter van 1.1.2.1.5.6]  1.1.2.1.5.6.5
Knegt, Leentje de (*12-03-1820, †19-11-1885) [Dochter van 1.1.2.1.5.6.4.6]  1.1.2.1.5.6.4.6.6
Knegt, Leuntje de (*01-02-1739) [Dochter van 1.1.2.1.5.6]  1.1.2.1.5.6.1
Knegt, Lijntje de (*11-02-1795, †23-02-1795) [Dochter van 1.1.2.1.5.6.4]  1.1.2.1.5.6.4.10
Knegt, Lysbeth de (*1811, †09-02-1890) [Dochter van 1.1.2.1.5.6.4.6]  1.1.2.1.5.6.4.6.1
Knegt, Maartje de (*10-11-1748) [Dochter van 1.1.2.1.5.6]  1.1.2.1.5.6.6
Knegt, Maartje de (*16-04-1816, †10-05-1864) [Nummer 1.1.2.1.5.6.4.6.4]  1.1.2.1.5.6.4.6.4; 1.1.2.1.5.7.4.6.1; 1.1.2.1.5.6.4.6.4.6
Knegt, Neeltje de (~29-04-1770) [Dochter van 1.1.2.1.5.6.4]  1.1.2.1.5.6.4.1
Knegt, Neeltje de (*11-02-1795, †23-02-1795) [Dochter van 1.1.2.1.5.6.4]  1.1.2.1.5.6.4.11
Knegt, Tine de (*17-01-1913) [Dochter van 1.1.2.1.5.6.4.6.4.6.4]  1.1.2.1.5.6.4.6.4.6.4.1
Knegt, Willem de (*08-07-1784, †03-06-1854) [Nummer 1.1.2.1.5.6.4.6]  1.1.2.1.5.6.4.6; 1.1.2.1.5.6.4.6.4
Knegt, Willemina de (*04-07-1828, †13-09-1828) [Dochter van 1.1.2.1.5.6.4.6]  1.1.2.1.5.6.4.6.9
Koor(d)t, Elsje (*16-08-1756, †26-08-1810) [Partner van 1.1.2.1.5.6.4]  1.1.2.1.5.6.4; 1.1.2.1.5.6.4.6
Langeboer, Jannetje [Getuige bij overlijdensaangifte van 1.1.2.1.5.7]  1.1.2.1.5.7
Lieve, Lysbeth Hendriksdochter (~24-03-1748, []30-01-1805) [Schoonmoeder van 1.1.2.1.5.6.4.6]  1.1.2.1.5.6.4.6
Lunenburg, Maria Jansdr (*24-09-1739) [Partner van 1.1.2.1.5.6.4]  1.1.2.1.5.6.4
Mol, Isaac (*15-07-1838) [Zoon van 1.1.2.1.5.6.4.6.4]  1.1.2.1.5.6.4.6.4.1
Mol, Pietertje (*29-01-1843) [Dochter van 1.1.2.1.5.6.4.6.4]  1.1.2.1.5.6.4.6.4.3
Mol, Willem , †17-02-1847) [Partner van 1.1.2.1.5.6.4.6.4]  1.1.2.1.5.6.4.6.4
Mol, Willem (*31-03-1840, †27-03-1843) [Zoon van 1.1.2.1.5.6.4.6.4]  1.1.2.1.5.6.4.6.4.2
Mol, Willem (*23-08-1845, †20-04-1846) [Zoon van 1.1.2.1.5.6.4.6.4]  1.1.2.1.5.6.4.6.4.4
Mol, Willemina (*13-02-1847, †22-03-1847) [Dochter van 1.1.2.1.5.6.4.6.4]  1.1.2.1.5.6.4.6.4.5
Nelissen, Geertruida Cornelia Maria (Truus) (*13-04-1888, †31-07-1962) [Schoonmoeder van 1.1.2.1.5.6.4.6.4.6.7.1]  1.1.2.1.5.6.4.6.4.6.7.1
Op(e)rel, Pieter Corneliszoon (*13-09-1711, †03-05-1779) [Schoonvader van 1.1.2.1.5.7.4]  1.1.2.1.5.7.4
Operel, Ningetje [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 1.1.2.1.5.7.4] [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 1.1.2.1.5.7.4]  1.1.2.1.5.7.4.1; 1.1.2.1.5.7.4.2
Operel, Trijntje (~05-03-1758, †22-10-1803) [Partner van 1.1.2.1.5.7.4]  1.1.2.1.5.7.4; 1.1.2.1.5.7.4.6
Oudwater, Neeltje Cornelisdochter (*30-06-1715, †25-02-1777) [Schoonmoeder van 1.1.2.1.5.7.4]  1.1.2.1.5.7.4
Rochusz., Schilleman [Getuige bij doop van 1.1.2]  1.1.2
Rooij, Anita Margaretha van [Dochter van 1.1.2.1.5.6.4.6.4.6.7.1]  1.1.2.1.5.6.4.6.4.6.7.1.4
Rooij, Anton Eduard van [Zoon van 1.1.2.1.5.6.4.6.4.6.7.1]  1.1.2.1.5.6.4.6.4.6.7.1.3
Rooij, Caroline Louise (Carla) (Carla) van [Nummer 1.1.2.1.5.6.4.6.4.6.7.1.1]  1.1.2.1.5.6.4.6.4.6.7.1.1
Rooij, Dirk Marinus (Dick) van (*07-02-1919, †1995) [Zoon van 1.1.2.1.5.6.4.6.4.6.7]  1.1.2.1.5.6.4.6.4.6.7.2
Rooij, Johannes Cornelis (Jan) van (*25-12-1917, †05-01-1986) [Nummer 1.1.2.1.5.6.4.6.4.6.7.1]  1.1.2.1.5.6.4.6.4.6.7.1; 1.1.2.1.5.6.4.6.4.6.7.1.1
Rooij, Johannes Marinus van (*29-07-1854, †17-03-1896) [Schoonvader van 1.1.2.1.5.6.4.6.4.6.7]  1.1.2.1.5.6.4.6.4.6.7
Rooij, Johannes Marinus van (*22-04-1884, †16-04-1949) [Partner van 1.1.2.1.5.6.4.6.4.6.7]  1.1.2.1.5.6.4.6.4.6.7; 1.1.2.1.5.6.4.6.4.6.7.1
Rooij, Pauline Eleonora (Paulien) (Paulien) van [Dochter van 1.1.2.1.5.6.4.6.4.6.7.1]  1.1.2.1.5.6.4.6.4.6.7.1.2
Roozekrans, Helena Christina (Lenie) (*06-07-1923, †29-07-1994) [Partner van 1.1.2.1.5.6.4.6.4.6.7.1]  1.1.2.1.5.6.4.6.4.6.7.1; 1.1.2.1.5.6.4.6.4.6.7.1.1
Roozekrans, Martinus Johannes (Martien) (*28-09-1891, †23-02-1963) [Schoonvader van 1.1.2.1.5.6.4.6.4.6.7.1]  1.1.2.1.5.6.4.6.4.6.7.1
Ruigendijk, Geertje (*14-09-1804, †13-03-1884) [Schoonmoeder van 1.1.2.1.5.6.4.6.4.6]  1.1.2.1.5.6.4.6.4.6
Rutenschuer/Rijtenschoor/Ruitenschaar, Jan Koort/Court/Kourt/Coert (†20-10-1782) [Schoonvader van 1.1.2.1.5.6.4]  1.1.2.1.5.6.4
Schuddebeurs (alias Op de Tol), Abraham Janszoon (*±1637, †<1698) [Schoonvader van 1.1.2.3.1]  1.1.2.3.1
Scudjebeurs/Schuddebeurs, Geertje Abrahams (*±1677) [Partner van 1.1.2.3.1]  1.1.2.3.1; 1.1.2.3.1.6
Scutjebeurs, Trijntje [Getuige bij doop van zoon van 1.1.2.3.1]  1.1.2.3.1.5
Spock, Neeltje ........ [Getuige bij doop van 1.1.2.3.1.6]  1.1.2.3.1.6
T......uffel, Ton....tje [Getuige bij doop van zoon van 1.1.2.3.1]  1.1.2.3.1.1
Teunis, Lenert [Getuige bij doop van 1.1.2]  1.1.2
Veer, Lijntje Jans van der (~27-11-1689, †<16-04-1723) [Partner van 1.1.2.1.5]  1.1.2.1.5; 1.1.2.1.5.6
Waasdorp, Arent/Arien (*±1625) [Schoonvader van 1.1.2.1]  1.1.2.1
Waasdorp, Stoffeltje Arens (*±1650, †1702) [Partner van 1.1.2.1]  1.1.2.1; 1.1.2.1.5
Gegenereerd met Aldfaer versie 6.1 op 17-04-2016 23:24:36