Kwartierstaat van Martinus Johannes (Martien) Roozekrans

Generatie 1 (proband)

broertjes_roozekrans_arie_en_martinus.jpg m.j._roozekrans_en_g.c.m._nelissen.png
1 broertjes Roozekrans Arie en Martinus
2 M.J. Roozekrans en G.C.M. Nelissen
1 Martinus Johannes (Martien) Roozekrans (afb. 1 en 2), geboren op 28-09-1891 in Nieuw Helvoet. Martinus is overleden op 23-02-1963 in Den Haag, 71 jaar oud.
Notitie bij Martinus: In 1913 diende Martinus op de H.M. Gelderland:
De Hr.Ms. Gelderland was een Nederlands pantserdekschip van de Hollandklasse, gebouwd door de scheepswerf Fijenoord in Rotterdam. Het schip is genoemd naar de Nederlandse provincie Gelderland. De Gelderland is voornamelijk bekend omdat hij Paul Kruger, de president van de Zuid-Afrikaanse Republiek, naar Europa bracht.[1]
Op 15 juli 1900 werd het schip onder commando van kapitein-ter-zee J.H.L.J. baron Sweerts de Landas Wyborgh in dienst genomen bij de Nederlandse marine.

Eind 1900 bracht de Gelderland president Kruger van Zuid-Afrika van Loureno Marques naar Marseille. Daarna ging het schip via Algiers en Port Said naar Oost-Indi. Op 10 december 1901, toen het schip op weg was naar Nederlands-Indi, werd het bij Port Said aan bakboord aangevaren door een Engels stoomschip, beladen met kolen. De schade was beperkt, er was schade aan de brug en het gat aan bakboordzijde werd voldoende gestopt om naar Suez te kunnen varen, waar de Gelderland gedokt werd. Er waren geen slachtoffers. Op 6 januari 1901 hervatte men de reis en op 9 januari kwam men aan in Soerabaja.[2]

Op 6 juni 1904 liep het schip samen met zijn zusterschip de Utrecht aan de grond bij Aroes Lampoejang, Zuid-Sumatra doordat dit niet op de kaart stond. Voor reparatie week men vervolgens uit naar respectievelijk Soerabaja en Singapore.[3]

Op 17 juni 1905, na een tijd te hebben gediend in Nederlands-Indi, keerde de Gelderland samen met de Utrecht en de Noordbrabant terug naar Nederland. De reis, van Tandjong Priok naar Den Helder, ging via Mah, Perim, Port Said, Algiers en Tanger. De schepen arriveerden op 30 augustus 1905 in Den Helder.[4]

Tijdens de tweede Castrocrisis in 1908 patrouilleerde het schip samen met de Jacob van Heemskerck en de Friesland voor de Venezolaanse kust.[5]

Op 17 juni 1911 vertrok het schip uit Rotterdam met prins Hendrik aan boord. De prins is aan boord om de inhuldiging van George V van het Verenigd Koninkrijk bij te wonen. Het laatste deel van de reis wordt de Gelderland begeleid door vier Britse torpedoboten.

Op 16 oktober 1912 vertrok het schip met adelborsten naar de Middellandse Zee. Op 11 november kreeg het opdracht om naar Constantinopel te varen vanwege opgelopen politieke spanningen en de direct naderende oorlogsdreiging in verband met de oorlog op de Balkan. Op 18 november ontscheepte het schip een landingsdetachement van 100 man voor de bescherming van de wijk voor gezantschappen aldaar in samenwerking met andere aanwezige mogendheden. Op 30 mei 1913 loste de Kortenaer het schip af in Constantinopel. Men keerde op 19 juni 1913 terug in Den Helder.

Hr. Ms. pantserdekschip Gelderland vertrok den 18den Juni 1911 van Rotterdam naar zee, ten einde Z. K. H. den Prins der Nederlanden. Hertog van Mecklenburg. tot het bijwonen van de plechtige kroning van H.H. M.M. den Koning en de Koningin van Engeland, naar Sheerness over te brengen, alwaar deze bodem den 19den d. a. v. aankwam en Z. K. 11. debarkeerde.
Nadat Z. K. H. zich den 28sten Juni d. a. v. weder aan boord van Hr. Ms. Gelderland had Ingescheept, vertrok deze bodem van Sheerness naar zee en bereikte den Stoten d. a. v. de haven van IJinuiden.
Genoemd pantserdekschip koos 21 October 1911 weder zee voor een oefeningstocht met de adelborsten 2de klasse, 8de afdeeling.
Een bezoek werd gebracht aan Algiers, Villefranche, PortMahon en Gibraltar en 21 December te Willemsoord teruggekeerd.
Den 29sten April 1912 verliet Hr. Ms. Gelderland de haven van Nieuwediep ter aanvaarding van een oefeningstocht in de Noordzee, de Deensclie wateren en den Noord-Atlantischen Oceaan. Na een bezoek aan Aarhus. Frederikshavn en Larvig (Zuidkust Noorwegen), viel deze bodem den 3Osten Mei te Nieuwediep binnen, welke haven den 4den Juni weder voor een tocht naai’ de Noorsche wateren werd verlaten

Op 14 maart 1917 vond er aan boord van de Gelderland een explosie plaats tijdens een patrouille langs de Nederlandse kust. Hierbij kwam n man om het leven en negen anderen raakten zwaargewond. Bij terugkomst in Den Helder werd het schip uit dienst genomen en vond er onderhoud plaats.[8] In 1920 werd het schip omgebouwd tot trainingschip.[9]

Hr. Ms. pantserschip Piet Hein maakte van 12 Juli tot 4 Augustus 1910 een oefeningstocht in de Noordzee, op wel-ken tocht een bezoek werd gebracht aan Bergen. Beze bodem werd 16 Februari 1911 te Willemsoord in dienst opgelegd. Te zijner vervanging werd op genoemden datum Hr. Ms. pantserschip Kortenaer te Willemsoord in dienst gesteld. Op 23 Mei 1911 vertrok dit pantserschip naar zee voor een oefe-ningsreis in den Xoord-Atlantischen Oceaan, den 30sten d.a.v. weid Dublin bereikt. Het schip wordt 13 Juni te Wil-lenisoord terugverwacht.
Op 15 oktober 1911 wordt Martinus van de HM van Speijk overgeplaatst naar de HM Kortenaer.

Van den in Mei 1911 aangevangen oefeningstocht keerde Hr. Ms. panteerschip Kortenaer den 13den Juni 1911 te Nieuwediep terug. Deze bodem maakte van den 8den tot den 24sten Augustus 1911 eene oefeningsreis in de Noordzee, op welken tocht van den 10den tot den 17den dier maand een bezoek werd gebracht aan Chistiania.
Voor een oefeningstocht in de Noordzee en den Noord-Atlantischen Oceaan vertrok Hr. Ms. Kortenaer den 29sten Mei 192 andermaal naar zee: den 5den Juni d.a.v. werd Dundee bereikt, en den 12den van daar vertrokken ter voortzetting van de reis.
Beroep:
(Op 3-3-1911 voor 5 jaar gaan varen op H.M. "Van Speijk", m.i.v. 15-10-1911 overgeplaatst naar H.M. "Kortenaer".
In 1913 gediend op H.M. "Gelderland", daarna terug op H.M. "Van Speijk".)
Martinus trouwde, 30 jaar oud, op 18-07-1922 in Rotterdam met Geertruida Cornelia Maria (Truus) Nelissen (afb. 2), 34 jaar oud. Geertruida is geboren op 13-04-1888 in Medemblik, dochter van Godefriedus Johannes Nelissen en Geertruida Maria Schut. Geertruida is overleden op 31-07-1962 in Rotterdam, 74 jaar oud.
Beroep:
van 01-05-1912 tot 16-08-1922     onderwijzeres (Eervol ontslag per 16-08-1922 als gevolg van aankomend huwelijk op 12-07-1922)
Kinderen van Martinus en Geertruida:
lenie_1926_06.jpg h.c._roozekrans_met_moeder_en_oma_1926_07_23.jpg
3 Lenie_1926_06
4 H.C. Roozekrans met moeder en oma_1926_07_23
I. Helena Christina (Lenie) Roozekrans (afb. 3 en 4), geboren op 06-07-1923 in Rotterdam. Helena is overleden op 29-07-1994 in Den Haag, 71 jaar oud. Zij is begraven op 03-08-1994 in Den Haag. Helena trouwde, 34 jaar oud, op 03-07-1958 in Den Haag met Johannes Cornelis (Jan) van Rooij, 40 jaar oud. Johannes is geboren op 25-12-1917 in Den Haag, zoon van Johannes Marinus van Rooij en Cornelia Barendregt. Johannes is overleden op 05-01-1986 in Den Haag, 68 jaar oud. Hij is begraven op 09-01-1986 in Den Haag.
II. NN Roozekrans, levenloos geboren zoon, geboren op 23-06-1925 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van NN: levenloos geboren zoon
III. Geertruida Maria (Trudy) Roozekrans, geboren op 22-07-1926 in Rotterdam. Trudy is overleden op 11-01-2015 in Eindhoven, 88 jaar oud. Trudy trouwde, 43 jaar oud, op 14-11-1969 in Den Haag met Johannes (Jan) A. van der Meijs, 49 jaar oud. Johannes is geboren op 25-05-1920 in Rotterdam. Johannes is overleden op 16-05-2000 in Eindhoven, 79 jaar oud (oorzaak: darmkanker).

Generatie 2 (ouders)

trierum_roozekrans.jpg
5 Trierum-Roozekrans
2 Nicolaas Adrianus Roozekrans (afb. 5), geboren op 17-03-1864 in Haarlem. Nicolaas is overleden op 21-11-1904 in Amsterdam (Wilhelmina Gasthuis), 40 jaar oud. Hij is begraven op 24-11-1904 in RK Begraafplaats S Barbara.
Notitie bij Nicolaas: religie: RK

Opgegroeid in het St. Jacobsgasthuis in Haarlem samen met broer Martinus en zus Helena. Moeder overleed toen hij 3 jaar oud was en zijn vader een paar jaar later. Nicolaas was toen 8 jaar.

Circa 1885 samen met een compagnon een zaak begonnen in Haarlem in import van rijwielen, uit Engeland, Coventry. Nicolaas had de vakkennis en de compagnon het geld.
De zaken gingen goed en Nicolaas had de hoofdvertegenwoordiging voor Nederland en kolonin van drie rijwielen, Engelse merken zoals BSA, Rudge Ridgefort en vermoedelijk Coventry. Helaas is Nicolaas bij zijn afwezigheid opgelicht door zijn compagnon. Deze heeft zijn eigen geld uit de zaak gehaald en veilig gesteld met medeneming van extra geld en hierdoor is de zaak opgeheven.

Hierna heeft hij zich aangemeld bij de marine als torpedomaker en werd sergeant.
vertrokken naar NOI: uit Den Helder met ZM Marnix, 03-05-1888
beroep: sergeant torpedomaker der KM te Soerabaja
In 1898 en 1901 ook bij de actie geweest tegen Atjeh en Lombok.

Toen het schip in de toenmalige marinehaven van Hellevoetsluis lag heeft hij zijn latere vrouw ontmoet. Toen Nicolaas weer moest vertrekken met het schip was de volgende landingsplaats Amsterdam. Hier zijn de kinderen Christina, Brigitta en Piet geboren.

Van 22 tot 30 april 1901 gevestigd in Amsterdam. Daarna vertrokken naar Kortenaar Willemsoord

Op een gegeven moment is Nicolaas overgeplaatst naar Den Helder naar een grotere marinehaven. Hier is hij weer een fietsenzaak begonnen op naam van Leentje omdat je als je bij de marine werkte er geen betrekking naast mocht hebben aan de wal.
Eerst woonde men op de Molengracht waar ze een winkel hadden met daarboven een woonhuis. Ook had men af en toe knechten in dienst. Leentje hielp met behulp van de knechten de klanten, hoofdzakelijk voor het verhuren van fietsen.
Met financile hulp van broer Martien werd een groter pand aangekocht aan de Weststraat, tegenover de marinewerf en in augustus 1904 werd hier naartoe verhuisd. Vlak hiervoor was Nicolaas echter ziek geworden en in november 1904 overleed hij. Oudste zoon Martien die toen 13 jaar was heeft samen met de knechten geprobeerd de zaak voort te zetten, maar dit ging uiteraard niet goed. De knechten konden niet meer worden betaald. Een oom (Tinus) bracht hulp in de vorm van een meesterknecht uit Haarlem van 34 jaar.
Adres:
(woonde ten tijde van huwelijk in Hellevoetsluis)
Beroepen:
(Op 3 mei 1888 ging hij naar Den Helder. Gevaren op de Z.M. Marnix en in december 1890 op de HM Logementschip "Amstel" als sergeant torpedomaker in Hellevoetsluis.)
Vermeld:
(Op 16-08-1876 (na overlijden moeder) zijn Helena Maria, Nicolaas Adrianus en een broer (Jacobus?, Martinus?) naar weeshuis gebracht door tante (Christina Roozekrans).
Op 02-05-1886 komt Nicolaas eruit.)
Hij trouwde, 26 jaar oud, op 31-12-1890 in Nieuw Helvoet met de 20-jarige
3 Leentje Christina van Trierum, geboren op 26-11-1870 in Nieuw Helvoet. Leentje is overleden op 03-03-1963 in Heemstede, 92 jaar oud.
Notitie bij Leentje: Zij vertrok op 29 september 1884 naar Brielle. Vermoedelijk is zij op een gegeven moment weer terug gegaan naar Nieuw Helvoet want daar heeft zij Nicolaas ontmoet en ze zijn ook aldaar gehuwd.

Toen het schip in de toenmalige marinehaven van Hellevoetsluis lag heeft hij zijn latere vrouw ontmoet. Toen Nicolaas weer moest vertrekken met het schip was de volgende landingsplaats Amsterdam. Hier zijn de kinderen Christina, Brigitta en Piet geboren.

Op een gegeven moment is Nicolaas overgeplaatst naar Den Helder naar een grotere marinehaven. Hier is hij weer een fietsenzaak begonnen op naam van Leentje omdat je als je bij de marine werkte er geen betrekking naast mocht hebben aan de wal.
Eerst woonde men op de Molengracht waar ze een winkel hadden met daarboven een woonhuis. Ook had men af en toe knechten in dienst. Leentje hielp met behulp van de knechten de klanten, hoofdzakelijk voor het verhuren van fietsen.
Met financile hulp van broer Martien werd een groter pand aangekocht aan de Weststraat, tegenover de marinewerf en in augustus 1904 werd hier naartoe verhuisd. Vlak hiervoor was Nicolaas echter ziek geworden en in november 1904 overleed hij. Oudste zoon Martien die toen 13 jaar was heeft samen met de knechten geprobeerd de zaak voort te zetten, maar dit ging uiteraard niet goed. De knechten konden niet meer worden betaald. Een oom (Tinus) bracht hulp in de vorm van een meesterknecht uit Haarlem van 34 jaar.

Bij vonnis van de Arrondissements Rechtbank te Alkmaar d.d. 27 september 1906 in staat van faillisement verklaard.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Martinus Johannes (Martien) Roozekrans, geboren op 28-09-1891 in Nieuw Helvoet (zie 1).
II. Roozekrans, levenloos geboren kind, geboren op 03-03-1894 in Amsterdam.
III. Adrianus Simon (Arie) Roozekrans, geboren op 27-07-1895 in Warmond. Adrianus is overleden op 16-09-1984 in Rotterdam, 89 jaar oud.
Notitie bij Adrianus: beroep: chef warenhuis
religie: RK
laatste adres: Rotterdam, Bertrand Russellplaats 94

Er heeft zich een A.S. Roozekrans tussen 19 en 26 december 1913 gevestigd in Den Helder

Uit Nieuws en advertentiebode Den Helder van 1 januari 1913:
Opgave van alhier gevestigde en vertrokken personen van 19 dec. tot en met 26 dec.(1912):
Gevestigd:
A.S. Roozekrans,bediende,Weststaat 81, Goor, R.C. (Rooms Katholiek)
Adres:
(woonde in 1963 in Rotterdam)
Adrianus:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 24-05-1921 in Woerden met Maria Hendrica (Marie) de Koning, 26 jaar oud. Maria is geboren op 09-02-1895 in Voorburg. Maria is overleden op 10-06-1953 in Rotterdam, 58 jaar oud (oorzaak: borstkanker). Zij is begraven op 13-06-1953 in Rotterdam/Crooswijk RK Kerkhof.
Notitie bij Maria: Beroep: huisvrouw.
Religie: RK.
Adressen: in Voorburg eerst in huis C8b (Bev.Reg.Voorburg, boek 25).
In mei 1898 vertrokken (boek 25) met gezin naar Woerden, Voorstraat 20-22;
laatste adres: Rotterdam, Zaagmolenstraat 215
(2) trouwde met Netta.
IV. Christina Maria Roozekrans, geboren op 22-08-1897 in Amsterdam. Christina is overleden op 05-01-1898 in Amsterdam, 4 maanden oud.
V. Brigitta Christina (Git) Roozekrans, geboren op 12-12-1898 in Amsterdam. Brigitta is overleden op 23-10-1995 in Eindhoven, 96 jaar oud.
Notitie bij Brigitta: Woonde in ieder geval al in 1960 in Fort Lauderdale, Florida getuige de brieven die ze naar mijn moeder stuurde vanuit daar.
Adres:
(woonde in 1963 in Fort Lauderdale, USA)
Brigitta trouwde met Hubertus Hubelmeyer.
VI. Pieter Cornelis (Piet) Roozekrans, geboren op 13-09-1900 in Amsterdam. Pieter is overleden op 24-09-1993 in Stramproij, 93 jaar oud.
Adres:
(woonde in 1963 in ’t Zand)
VII. Cornelis Antonius (Cor) Roozekrans, geboren op 29-09-1902 in Hijlder (Den Helder?). Cornelis is overleden op 02-04-1984 in Geldrop, 81 jaar oud.
Adres:
(woonde in 1963 in Ridgewood, USA)
VIII. Gertrude Klasina (Truus) Roozekrans, geboren op 05-06-1904. Gertrude is overleden op 14-12-1998, 94 jaar oud. Zij is begraven in Heemstede.
Adres:
(woonde in 1963 in Heemstede)

Generatie 3 (grootouders)

4 Petrus/Pieter Roozekrans, geboren op 17-01-1830 in Haarlem. Petrus/Pieter is overleden op 13-04-1872 in Haarlem, 42 jaar oud.
Beroep:
(werkman)
Hij trouwde, 31 jaar oud, op 22-05-1861 in Haarlem met de 34-jarige
5 Maria Cornelia van der Zwan, geboren op 15-02-1827 in Den Haag/Scheveningen. Maria is overleden op 10-08-1876 in Haarlem, 49 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Martinus Johannes Roozekrans, geboren op 03-02-1860 in Den Haag.
Notitie bij de geboorte van Martinus: Had 9 kinderen.
Martinus is overleden op 18-05-1924 in Aerdenhout/Bloemendaal, 64 jaar oud.
Beroepen:
(winkelbediende)
wijnhandelaar
Vermeld:
(had 9 kinderen)
(Op 16-08-1876 (na overlijden moeder) zijn Helena Maria, Nicolaas Adrianus en een broer (Jacobus?, Martinus?) naar weeshuis gebracht door tante (Christina Roozekrans).
Op 02-05-1886 komt Nicolaas eruit.)
Martinus trouwde met Geertruida Christina Maria Buijs.
II. Helena Maria Roozekrans, geboren op 10-02-1862 in Haarlem.
Notitie bij de geboorte van Helena: Gehuwd op 28-5-1891. Verhuisd naar Den Bosch op 6-3-1888.
Helena is overleden op 16-08-1923 in Warmond, 61 jaar oud.
Adres:
(verhuisd naar Den Bosch op 06-03-1888)
Vermeld:
(gehuwd op 28-05-1891)
(Op 16-08-1876 (na overlijden moeder) zijn Helena Maria, Nicolaas Adrianus en een broer (Jacobus?, Martinus?) naar weeshuis gebracht door tante (Christina Roozekrans).
Op 02-05-1886 komt Nicolaas eruit.)
Helena trouwde, 29 jaar oud, op 28-05-1891 met Simon Johannes Schouten, 36 jaar oud. Simon is geboren op 06-07-1854 in Warmond. Simon is overleden op 13-11-1938 in Warmond, 84 jaar oud.
III. Nicolaas Adrianus Roozekrans, geboren op 17-03-1864 in Haarlem (zie 2).
IV. Jacobus Roozekrans, geboren op 09-05-1865 in Haarlem. Jacobus is overleden op 14-12-1889, 24 jaar oud.
Vermeld:
(Op 16-08-1876 (na overlijden moeder) zijn Helena Maria, Nicolaas Adrianus en een broer (Jacobus?, Martinus?) naar weeshuis gebracht door tante (Christina Roozekrans).
Op 02-05-1886 komt Nicolaas eruit.)
V. Anna Maria Roozekrans, geboren op 30-04-1866 in Haarlem. Anna is overleden op 13-05-1867 in Haarlem, 1 jaar oud.
Vermeld:
(Op 16-08-1876 (na overlijden moeder) zijn Helena Maria, Nicolaas Adrianus en een broer (Jacobus?, Martinus?) naar weeshuis gebracht door tante (Christina Roozekrans).
Op 02-05-1886 komt Nicolaas eruit.)
6 Arij van Trierum, geboren op 24-02-1818 in Nieuw Helvoet. Arij is overleden op 07-11-1875 in Nieuw Helvoet, 57 jaar oud.
Beroep:
(bouwman/karreman)
Arij is weduwnaar van Maria Mol (ovl. vr 1859), met wie hij trouwde (1), 24 jaar oud, op 18-08-1842 in Nieuw Helvoet.
Hij trouwde (2), 41 jaar oud, op 09-04-1859 in Nieuw Helvoet met de 28-jarige
7 Wijburgje Bijl, geboren op 27-10-1830 om 17:00 in Hekelingen. Wijburgje is overleden op 03-01-1914 in Nieuw Helvoet, 83 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Pieter Arie van Trierum, geboren op 31-12-1859 in Nieuw Helvoet. Pieter is overleden in 1890 in Nieuw Helvoet, 30 of 31 jaar oud.
II. Maria van Trierum, geboren op 01-03-1861 in Nieuw Helvoet. Maria is overleden.
III. Willempje Catherina van Trierum, geboren op 24-07-1862 in Nieuw Helvoet. Willempje is overleden op 09-01-1882 in Nieuw Helvoet, 19 jaar oud.
IV. Klaasje van Trierum, geboren op 28-03-1864 in Nieuw Helvoet. Klaasje is overleden.
V. Willem Christiaan van Trierum, geboren op 21-08-1865 in Nieuw Helvoet. Willem is overleden.
VI. Arie van Trierum, geboren op 05-12-1866 in Nieuw Helvoet. Arie is overleden.
VII. Huibrecht van Trierum, geboren op 26-02-1868 in Nieuw Helvoet. Huibrecht is overleden.
VIII. Leentje Christina van Trierum, geboren op 26-11-1870 in Nieuw Helvoet (zie 3).
IX. Christina van Trierum, geboren op 19-06-1872 in Nieuw Helvoet. Christina is overleden.
X. Willem Arie Klaas van Trierum, geboren op 08-03-1876 in Nieuw Helvoet. Willem is overleden op 27-02-1936 in Nieuw Helvoet, 59 jaar oud.
Adres:
(vader was ten tijde van geboorte reeds overleden)

Generatie 4 (overgrootouders)

8 Nicolaas Roozekrans, geboren op 15-07-1797 in Heemskerk. Hij is gedoopt op 17-07-1797 in H. Laurenskerk te Heemskerk [bron: DTB 4 bl 15]. Nicolaas is overleden op 18-01-1877 in Haarlem, 79 jaar oud.
Notitie bij Nicolaas: Nicolaas was katholiek en woonde op het Donkere Spaarne. Voor een koopman ongetwijfeld een heel goed punt, zeker in die tijd toen vrijwel alles nog per schip werd vervoerd. (Uit: de familie Roozekrans, een boekwerk samengesteld door de kinderen van Adrianus Simon Roozekrans naar aanleiding van zijn verhaal over zijn leven).
Beroep:
koopman (koopman hooi en stro)
Nicolaas trouwde (2), 66 jaar oud, op 13-07-1864 met Maria Hoogenbosch (1835-1868), 29 jaar oud. Nicolaas trouwde (3), 71 jaar oud, op 07-01-1869 in Haarlem met Johanna Antonia Strikwoud (1839-1911), 29 jaar oud.
Hij trouwde (1), 23 jaar oud, op 02-05-1821 in Haarlem met de 25-jarige Helena (Lena) Steenvoorden (zie 9 hieronder).
Notitie bij het huwelijk van Nicolaas en Lena: 2e huwelijk op 13-7-1864 met Maria Hoogenbosch. 3e huwelijk op 7-1-1869 te Haarlem met Johanna Antonia Strikwoud?

2mei1821, huw.aktenr.59, Haarlem, prov.NH, NL.; NHA, wiewaswie.nl, bruidegom Klaas Roozenkrans, 23jr, landbouwer, geboorteplaats Heemskerk, vader Klaas Roozenkrans, moeder Stijntje Crelisse Weij; bruid Lena Steenvoorden, 26jr, dienstbode, geboorteplaats Noordwijk, vader Albert Franszn Steenvoorde, moeder Mareitje Michielsdochter van der Ploeg. //
9 Helena (Lena) Steenvoorden, geboren op 12-09-1795 in Noordwijk. Lena is overleden op 26-02-1863 in Haarlem, 67 jaar oud. Zij is begraven op 02-03-1863 in Schooten.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Christina Maria Roozekrans, geboren op 09-02-1822 in Haarlem. Zij is gedoopt op 11-02-1822 in Haarlem. Christina is overleden op 27-02-1823 in Haarlem, 1 jaar oud.
II. Christina Roozekrans, geboren op 31-05-1823 in Haarlem. Zij is gedoopt op 03-06-1823 in Haarlem. Christina is overleden.
III. Nicolaas Roozekrans, geboren op 18-10-1824 in Haarlem. Nicolaas is overleden op 25-07-1873, 48 jaar oud.
Notitie bij Nicolaas: Vertrok op 23 oktober 1869 naar Zaandam
Beroep:
koopman
Nicolaas trouwde, 29 jaar oud, op 11-01-1854 met Anna Catharina Har(re)mans, 31 jaar oud. Anna is geboren op 21-01-1822 in Haarlem. Anna is overleden.
IV. Albertus Roozekrans, geboren op 12-12-1825 in Haarlem. Hij is gedoopt op 13-12-1825 in Haarlem. Albertus is overleden op 28-02-1826 in Haarlem, 2 maanden oud.
V. Albertus Roozekrans, geboren op 19-04-1827 in Haarlem. Hij is gedoopt op 23-04-1827 in Haarlem. Albertus is overleden op 15-09-1827 in Haarlem, 4 maanden oud.
VI. Albertus Roozekrans, geboren op 17-12-1828 in Haarlem. Hij is gedoopt op 19-12-1828 in Haarlem. Albertus is overleden op 10-05-1829 in Haarlem, 4 maanden oud.
VII. Petrus/Pieter Roozekrans, geboren op 17-01-1830 in Haarlem (zie 4).
VIII. Maria Christina Roozekrans, geboren op 21-01-1831 in Haarlem. Zij is gedoopt op 22-01-1831 in Haarlem. Maria is overleden op 02-06-1831 in Haarlem, 4 maanden oud.
IX. Maria Roozekrans, geboren op 17-03-1832 in Haarlem. Zij is gedoopt op 19-03-1832 in Haarlem. Maria is overleden op 15-05-1901, 69 jaar oud. Maria trouwde, 20 jaar oud, op 26-01-1853 met Mattijs van Staveren.
X. Hendrika Roozekrans, geboren op 12-04-1833 in Haarlem. Hendrika is overleden op 24-05-1833 in Haarlem, 1 maand oud.
XI. Albert Roozekrans, geboren op 28-09-1834 in Haarlem. Hij is gedoopt op 30-09-1834 in Haarlem. Albert is overleden op 25-01-1835 in Haarlem, 3 maanden oud.
10 Martinus van der Zwan, geboren op 23-09-1795 in Den Haag (Scheveningen). Martinus is overleden op 07-12-1859 in Den Haag, 64 jaar oud.
Beroepen:
arbeider (Voor huwelijk in Delft (eind 1820) in garnizoen)
(in 1821 schoenmaker
1833, maar in ieder geval 1836 molenaar)
Hij trouwde, 25 jaar oud, op 02-05-1821 in Den Haag met de 22-jarige
11 Maria Cornelia van der Doorn, geboren in Den Haag. Zij is gedoopt op 01-07-1798 in Den Haag. Maria is overleden op 27-03-1861 in Den Haag, 62 jaar oud.
Beroep:
dienstbode
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Arie van der Zwan, geboren op 16-01-1821 om 10:00 in Den Haag (Scheveningen). Bij de geboorteaangifte van Arie waren de volgende getuigen aanwezig: Adrianus en Cornelis Keus.
Notitie bij de geboorte van Arie: Erkend bij huwelijk ouders
Arie is overleden.
II. Cornelia Johanna van der Zwan, geboren op 16-12-1822 om 20:00 in Den Haag (Scheveningen). Bij de geboorteaangifte van Cornelia waren de volgende getuigen aanwezig: Evert de Niet en Arie Rans. Cornelia is overleden.
III. Cornelis Johannes van der Zwan, geboren op 14-11-1824 in Den Haag (Scheveningen). Bij de geboorteaangifte van Cornelis waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Keus en de Mos. Cornelis is overleden.
IV. Maria Cornelia van der Zwan, geboren op 15-02-1827 in Den Haag/Scheveningen (zie 5).
V. Martinus Gerardus van der Zwan, geboren op 21-08-1833 om 18:00 in Den Haag (Scheveningen).
Notitie bij de geboorte van Martinus: Eerstgeboren tweeling
Martinus is overleden op 11-12-1833 om 03:00 in Den Haag (Scheveningen), 3 maanden oud.
VI. Gerardus Martinus van der Zwan, geboren op 21-08-1833 om 18:30 in Den Haag (Scheveningen).
Notitie bij de geboorte van Gerardus: laatstgeboren tweeling
Gerardus is overleden.
VII. Johanna Barbara van der Zwan, geboren op 24-04-1836 in Den Haag (Scheveningen). Bij de geboorteaangifte van Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Abraham de ?eer en Johannis Ulrich Meijer. Johanna is overleden.
VIII. Cornelia Geertruida van der Zwan, geboren op 29-12-1838 om 16:00 in Den Haag (Scheveningen). Bij de geboorteaangifte van Cornelia waren de volgende getuigen aanwezig: Nicolaas Bomeke? en Johannes van Puigeren?. Cornelia is overleden op 31-03-1839 om 12:00 in Den Haag (Scheveningen), 3 maanden oud.
12 Pieter van Trierum, geboren op 31-03-1782 in Nieuwenhoorn. Pieter is overleden op 10-09-1845 in Nieuw Helvoet, 63 jaar oud.
Beroep:
bouwman
Pieter trouwde (2), 44 jaar oud, op 03-12-1826 met Lena Wagenaar (ovl. 1831). Pieter trouwde (3), 49 jaar oud, op 04-08-1831 met Catharina Boutkan (geb. 1813), 17 of 18 jaar oud.
Hij trouwde (1), 29 jaar oud, op 18-06-1811 in Nieuw Helvoet met de 26-jarige Trijntje Huisman (zie 13 hieronder).
Notitie bij het huwelijk van Pieter en Trijntje: Na overlijden Trijntje (1826) opnieuw getrouwd met Catharina Boutkan

Volgens haar overlijdensakte is ze geboren in augustus 1780
13 Trijntje Huisman, geboren op 07-08-1784 in Rockanje.
Notitie bij de geboorte van Trijntje: Volgens haar overlijdensakte is ze geboren in augustus 1780.
Trijntje is overleden op 16-05-1826 in Nieuw Helvoet, 41 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Isack van Trierum, geboren op 23-03-1812 in Nieuw Helvoet. Isack is overleden op 07-11-1812 in Nieuw Helvoet, 7 maanden oud.
II. Leendert van Trierum, geboren op 23-11-1815 in Nieuw Helvoet. Leendert is overleden.
III. Arij van Trierum, geboren op 24-02-1818 in Nieuw Helvoet (zie 6).
14 Pieter Bijl, geboren op 29-11-1792 in Abbenbroek. Hij is gedoopt op 02-12-1792. Pieter is overleden op 24-11-1846 in Abbenbroek, 53 jaar oud.
Beroep:
arbeider boerenbedrijf en bouwknegt
Hij trouwde, 29 jaar oud, op 31-03-1822 in Zuidland met de 26-jarige
15 Maria Lugtenburg, geboren op 15-11-1795 in Heenvliet. Zij is gedoopt op 22-11-1795 in Heenvliet. Maria is overleden op 25-01-1863 om 13:00 in Abbenbroek, 67 jaar oud.
Beroep:
arbeidster
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Arij Bijl, geboren in 1822 in Oudenhoorn. Arij is overleden op 04-05-1825 om 11:00 in Oudenhoorn, 2 of 3 jaar oud.
II. Huibert Bijl, geboren op 14-08-1824. Huibert is overleden op 06-03-1897 in Spijkenisse, 72 jaar oud.
III. Arij Bijl, geboren op 08-02-1826 om 12:00 in Oudenhoorn. Arij is overleden op 19-09-1827 om 18:00 in Oudenhoorn, 1 jaar oud.
IV. Arij Bijl, geboren op 15-11-1828 om 01:00 in Oudenhoorn. Arij is overleden op 14-08-1906 om 23:00 in Heenvliet, 77 jaar oud.
V. Wijburgje Bijl, geboren op 27-10-1830 in Hekelingen (zie 7).
VI. Christiaan Bijl, geboren op 29-06-1833 om 17:00 in Hekelingen. Christiaan is overleden op 04-04-1910 om 19:30 in Abbenbroek, 76 jaar oud.
VII. Klaasje Bijl, geboren in 1836. Klaasje is overleden op 06-11-1918 in Spijkenisse, 81 of 82 jaar oud.
VIII. Willem Bijl, geboren op 30-03-1839. Willem is overleden op 08-05-1908 in Abbenbroek, 69 jaar oud.

Generatie 5 (betovergrootouders)

16 Nicolaas (Klaas) (Klaas) Roozekrans. Hij is gedoopt op 11-03-1765 in H. Laurenskerk te Heemskerk [bron: DTB 4 bl 24]. Bij de doop van Klaas waren de volgende getuigen aanwezig: Aagje Jans en Louris Klaaszn. Klaas is overleden op 19-07-1817 in Heemskerk, 52 jaar oud [bron: folio 3].
Hij trouwde, 25 jaar oud, op 02-05-1790 in Heemskerk [bron: Schepenen DTB 7 folio 165] met de 28-jarige
17 Stijntje Crelisse Weij/Waij. Zij is gedoopt op 17-08-1761 in Uitgeest [bron: DTB 10 bl 118]. Stijntje is overleden op 23-04-1842 in Heemskerk, 80 jaar oud [bron: folio 3].
Beroep:
ventster
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Maartje Roozekrans, geboren op 07-02-1791 in Heemskerk. Maartje is overleden op 11-12-1850 in Velsen, 59 jaar oud. Maartje trouwde, 19 jaar oud, op 13-01-1811 in Velsen [bron: DTB 12 bl 109] met Jan Cornelisse Sonneveld.
II. Cornelis Roozekrans, geboren op 27-12-1792 in Heemskerk. Cornelis is overleden op 06-03-1827 in Schoten, 34 jaar oud.
Beroep:
dagloner
Cornelis trouwde met Hendrika Heesterbeek. Zij is gedoopt op 23-03-1790. Hendrika is overleden op 08-04-1837, 47 jaar oud.
III. Guurtje Roozekrans, geboren op 06-04-1795 in Heemskerk. Guurtje is overleden, 11 jaar oud. Zij is begraven op 08-12-1806 in Heemskerk.
IV. Nicolaas Roozekrans, geboren op 15-07-1797 in Heemskerk (zie 8).
V. Antje Roozekrans. Zij is gedoopt op 06-09-1799 in Heemskerk. Antje is overleden. Antje trouwde, 27 jaar oud, op 10-02-1827 in Heemskerk met Klaas Bees.
VI. Trijntje Roozekrans. Zij is gedoopt op 01-10-1802 in Heemskerk. Trijntje is overleden. Trijntje trouwde, 20 jaar oud, op 15-06-1823 in Heemskerk met Willem Hollander.
VII. Joannes Roozekrans, geboren op 26-04-1805 in Heemskerk. Joannes is overleden op 13-03-1812 in Heemskerk, 6 jaar oud.
VIII. Grietje Roozekrans, geboren op 11-02-1809 in Heemskerk. Grietje is overleden op 24-10-1865 in Heemskerk, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-10-1865.
Notitie bij overlijden van Grietje: Aangifte door Fred...... Schuitemaker, bloemenkweker, 48 jr, Oude Korte Buurt en Gerrit Koper, veldwachter, 56 jr, Oude Korte Buurt.

Grietje was bij overlijden ongehuwd
18 Albert Franszoon Steenvoorden. Hij is gedoopt op 29-01-1757 in Noordwijk. Albert is overleden op 08-07-1831 in Noordwijk, 74 jaar oud.
Hij trouwde, 27 jaar oud, op 30-05-1784 in Noordwijk [bron: N 8.48] met de 18-jarige
19 Marijtje Mierichs (Michiels) van der Ploeg. Bij de geboorteaangifte van Marijtje waren de volgende getuigen aanwezig: Jannitje Jacobsen van der Hulst en Japik Arisse Klerk. Zij is gedoopt op 19-10-1765 in Noordwijk. Marijtje is overleden op 20-01-1842 in Noordwijk, 76 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jacobus (Jaap) Steenvoorden, geboren op 06-07-1785 in Noordwijk. Jaap is overleden op 05-01-1838 in Noordwijk, 52 jaar oud.
II. Michiel Steenvoorden, geboren op 12-10-1786 in Noordwijk. Hij is gedoopt op 17-10-1786 in Noordwijk. Michiel is overleden.
III. Elisabeth (Lijsje) Steenvoorden, geboren op 20-09-1788 in Noordwijk. Lijsje is overleden op 14-04-1830 in Leiden, 41 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Lijsje: op site "passie online" staat overl. datum 3-4-1871 te Ommen. Ze zou dan 83 zijn geworden. Voor die tijd best oud. Ik houd maar even vast aan haar overlijdensdatum in Leiden.
IV. Jannetje Steenvoorden, geboren op 07-10-1790 in Noordwijk. Jannetje is overleden op 16-02-1825 in Noordwijk, 34 jaar oud.
V. Marijtje Steenvoorden, geboren op 02-02-1793 in Noordwijk. Marijtje is overleden.
VI. Helena (Lena) Steenvoorden, geboren op 12-09-1795 in Noordwijk (zie 9).
VII. Michiel Steenvoorden. Hij is gedoopt op 12-09-1796 in Noordwijk. Michiel is overleden.
VIII. Niessie Steenvoorden, geboren op 06-06-1798 in Noordwijk. Niessie is overleden op 06-06-1798 in Noordwijk, geen dag oud.
IX. Arie Steenvoorden, geboren op 17-05-1800 in Noordwijk. Arie is overleden op 10-02-1864 in Noordwijk, 63 jaar oud.
X. Ariaantje Steenvoorden, geboren op 18-11-1801 in Noordwijk. Ariaantje is overleden op 27-11-1801 in Noordwijk, 9 dagen oud.
XI. Neeltje Steenvoorden, geboren op 14-07-1803 in Noordwijk. Neeltje is overleden.
XII. Frans Steenvoorden, geboren op 31-03-1805 in Noordwijk. Frans is overleden op 16-05-1868 in Noordwijk, 63 jaar oud.
XIII. Catharina Steenvoorden, geboren op 07-11-1806 in Noordwijk. Catharina is overleden.
XIV. Jeroen Steenvoorden. Hij is gedoopt op 07-08-1808 in Noordwijk. Jeroen is overleden in 1809 in Noordwijk, 0 of 1 jaar oud.
XV. Jeroen Steenvoorden, geboren op 20-10-1810 in Noordwijk. Jeroen is overleden.
20 Ari Corneliszoon van der Zwan, geboren in Scheveningen. Hij is gedoopt op 03-03-1749 in Den Haag. Ari is overleden op 21-01-1830 in Scheveningen, 80 jaar oud.
Beroep:
stokhouder, vendumeester
Functie:
schout van Scheveningen
Hij trouwde, 29 jaar oud, op 28-06-1778 in Den Haag met de 24-jarige
21 Barbara Cornelisdochter Bom, geboren in Scheveningen. Zij is gedoopt op 18-11-1753 in Den Haag. Barbara is overleden op 09-02-1834 in Scheveningen, 80 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Cornelis van der Swan, geboren in Scheveningen. Hij is gedoopt op 20-09-1778 in Den Haag. Cornelis is overleden op 19-01-1848 in Scheveningen, 69 jaar oud.
II. Cornelia van der Swan, geboren in Scheveningen. Zij is gedoopt op 23-11-1780 in Den Haag. Cornelia is overleden.
III. Arie van der Swan, geboren in Scheveningen. Hij is gedoopt op 05-06-1783 in Den Haag. Arie is overleden, 1 jaar oud. Hij is begraven op 14-12-1784 in Scheveningen.
IV. Adrianus (Arie) van der Swan, geboren in Scheveningen. Hij is gedoopt op 17-02-1786 in Den Haag. Adrianus is overleden op 13-01-1864 in Den Haag, 77 jaar oud.
V. Joannes van der Swan, geboren in Scheveningen. Hij is gedoopt op 25-09-1788 in Den Haag. Joannes is overleden op 21-02-1871 in Den Haag, 82 jaar oud.
VI. Antonie van der Swan, geboren in Scheveningen. Hij is gedoopt op 09-06-1791 in Den Haag. Antonie is overleden op 28-11-1847 in Den Haag, 56 jaar oud.
VII. Elena van der Swan, geboren in Scheveningen. Zij is gedoopt op 12-06-1792 in Den Haag. Elena is overleden op 17-03-1859 in Den Haag, 66 jaar oud.
VIII. Martinus van der Zwan, geboren op 23-09-1795 in Den Haag (Scheveningen) (zie 10).
IX. Elisabeth van der Swan, geboren in Scheveningen. Zij is gedoopt op 07-06-1798 in Den Haag. Elisabeth is overleden op 22-12-1865 in Rotterdam, 67 jaar oud.
X. Marinus van der Swan, geboren in Scheveningen. Hij is gedoopt op 15-03-1802 in Den Haag. Marinus is overleden, 11 dagen oud. Hij is begraven op 26-03-1802 in Scheveningen.
22 Cornelis van der Doorn, geboren in 1753 in Den Haag. Cornelis is overleden op 26-06-1812 in Den Haag, 58 of 59 jaar oud.
Hij trouwde, 29 of 30 jaar oud, op 21-09-1783 in Den Haag met de 23-jarige Geertruy (Gerritje) (Geralda) van Hees(t). Het kerkelijk huwelijk tussen Geertruy en Cornelis vond plaats op 21-09-1783 in RK Kerk Oude Molenstraat te Den Haag.
23 Geertruy (Gerritje) (Geralda) van Hees(t), geboren in Katwijk aan de Rijn. Zij is gedoopt op 13-03-1760 in Oegstgeest. Bij de doop van Geertruy waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit van Hees en Marijtje van Hees. Geertruy is overleden op 03-05-1832 om 09:00 in Den Haag, 72 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Geertruy: Bij overlijden namen van de ouders niet bekend. Beiden waren in 1832 al overleden
Notitie bij Geertruy: Overleden na 02-05-1821
Beroep:
visverkoopster
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Joanna van der Doorn. Zij is gedoopt op 05-08-1784 in Den Haag. Joanna is overleden vr 16-08-1785 in Scheveningen, ten hoogste 1 jaar oud.
II. Joanna van der Doorn. Zij is gedoopt op 16-08-1785 in Den Haag. Joanna is overleden vr 28-04-1793, ten hoogste 7 jaar oud.
III. Catharina van der Doorn. Zij is gedoopt op 21-03-1788 in Den Haag. Catharina is overleden.
IV. Joanna van der Doorn. Zij is gedoopt op 28-04-1793 in Den Haag. Joanna is overleden vr 19-04-1802, ten hoogste 8 jaar oud.
V. Geertruij van der Doorn. Zij is gedoopt op 21-11-1795 in Den Haag. Geertruij is overleden.
VI. Maria Cornelia van der Doorn, geboren in Den Haag (zie 11).
VII. Joanna van der Doorn. Zij is gedoopt op 19-04-1802 in Den Haag. Joanna is overleden op 30-04-1890 in Scheveningen, 88 jaar oud.
24 Arij van Trierum, geboren op 22-02-1749 in Nieuwenhoorn [bron: N1 II p. 167]. Arij is overleden op 26-09-1812 in Nieuwenhoorn, 63 jaar oud.
Hij ging in ondertrouw, 30 jaar oud, op 17-09-1779 in Nieuwenhoorn [bron: N 3.20] met de 23-jarige
25 Pietertje Lam(m)er(t)se, geboren in Nieuw Helvoet. Zij is gedoopt op 21-12-1755 in Nieuw Helvoet.
Notitie bij de geboorte van Pietertje: getuige was de vader
Pietertje is overleden op 14-02-1828 in Nieuwenhoorn, 72 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Arie van Trierum.
II. Elisabeth van Trierum, geboren op 16-04-1780 in Nieuwenhoorn. Elisabeth is overleden.
III. Pieter van Trierum, geboren op 31-03-1782 in Nieuwenhoorn (zie 12).
IV. Elizabeth van Trierum, geboren op 21-12-1783 in Nieuwenhoorn. Elizabeth is overleden.
V. Johannes van Trierum, geboren op 21-01-1787 in Nieuwenhoorn. Johannes is overleden.
VI. Klaas van Trierum, geboren op 19-09-1790 in Nieuwenhoorn. Klaas is overleden.
VII. Ida van Trierum, geboren op 23-05-1792 in Nieuwenhoorn. Zij is gedoopt op 27-05-1792 in Nieuwenhoorn. Ida is overleden.
26 Pieter Jacobse Huijsman, geboren op 19-09-1734 in Rockanje. Pieter is overleden na 30-04-1796, minstens 61 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Pieter: Testament opgemaakt op 27-11-1780, van Pieter Huisman en Leentje Frans Dekker, echtelieden onder Rockanje.
Hij stelt zijn vrouw, hun beider kinderen en zijn voorkinderen uit eerder huwelijk met Trijntje Hendriks Planke tot erfgenamen voor gelijke delen. Zij stelt haar man tot universeel erfgenaam.
Naast elkander over en weer stellen zij voogden aan; hij Hadde Jobs van den Brand onder Nieuw Helvoet, zij: Arie Prooien onder Nieuwenhoorn
Pieter is weduwnaar van Trijntje Hendriks Planke (1737-1779), met wie hij trouwde (1), 25 jaar oud, op 07-09-1760.
Hij trouwde (2), 45 jaar oud, op 12-03-1780 in Rockanje met de 34-jarige
27 Leentje Fransdochter Dekker, geboren op 16-01-1746 in Oostvoorne. Bij de doop van Leentje was de volgende getuige aanwezig: Geertje Jans Oostdijk. Leentje is overleden vr 30-04-1796, ten hoogste 50 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Leentje: Overleden vr Pieter en vr 30-4-1796

Testament opgemaakt op 27-11-1780, van Pieter Huisman en Leentje Frans Dekker, echtelieden onder Rockanje.
Hij stelt zijn vrouw, hun beider kinderen en zijn voorkinderen uit eerder huwelijk met Trijntje Hendriks Planke tot erfgenamen voor gelijke delen. Zij stelt haar man tot universeel erfgenaam.
Naast elkander over en weer stellen zij voogden aan; hij Hadde Jobs van den Brand onder Nieuw Helvoet, zij: Arie Prooien onder Nieuwenhoorn
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Frans Huijsman, geboren op 21-01-1781 in Rockanje. Frans is overleden.
II. Trijntje Huisman, geboren op 07-08-1784 in Rockanje (zie 13).
28 Hugo (Huijg) Dame Bijl, geboren op 26-03-1758 in Abbenbroek [bron: Abb. D II 1776-1795, pag 34].
Notitie bij de geboorte van Hugo: Huijg C. Bijl te Oudenhoorn wordt door Arentje Jurrisse Dame te Abbenbroek in barensnood opgegeven als vader van haar op 26-3-1758 te Abbenbroek gedoopte onegte kind Huig.
Begon relatie met Arentje.
Tekst in doopboek Abbenbroek 1708-1771: Moeder is Arentje Jurrisse Dame dewelke in de barensnood in presentie van eene bedigde vroedvrouw, ende drie andere vrouwen tot vader van haar kind heeft opgegeven Huijg Cornelissen Bijl woonende onder Oudenhoorn
Hugo is overleden op 06-06-1831 om 04:30 in Oudenhoorn, 73 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Hugo: Huisnr. 34
Hij trouwde, 28 jaar oud, op 21-05-1786 in Abbenbroek [bron: Abb. 2 II pag. 13] met de 22-jarige Wijburg Scho(o)rdijk. Hugo en Wijburg gingen op 28-04-1786 in Abbenbroek in ondertrouw.
29 Wijburg Scho(o)rdijk, geboren op 19-02-1764 in Abbenbroek. Wijburg is overleden op 05-01-1826 in Oudenhoorn, 61 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Klaas Bijl, geboren op 14-09-1787 in Abbenbroek. Hij is gedoopt op 23-09-1787 in Abbenbroek. Klaas is overleden op 19-03-1835 in Oudenhoorn, 47 jaar oud.
II. Arend Bijl, geboren op 03-06-1790 in Abbenbroek. Hij is gedoopt op 06-06-1790 in Abbenbroek. Arend is overleden op 17-10-1840 in Oudenhoorn, 50 jaar oud.
III. Pieter Bijl, geboren op 29-11-1792 in Abbenbroek (zie 14).
IV. Geertrui Bijl, geboren op 19-04-1795 in Abbenbroek. Zij is gedoopt op 25-04-1795 in Abbenbroek. Geertrui is overleden op 07-03-1848 in Oudenhoorn, 52 jaar oud.
V. Arentje Bijl, geboren op 09-07-1799 in Abbenbroek. Zij is gedoopt op 15-07-1799 in Abbenbroek. Arentje is overleden op 08-12-1863 in Oudenhoorn, 64 jaar oud.
30 Arie Corneliszoon Lugtenburg, geboren op 18-06-1747 in Oostvoorne [bron: D II 1776-1795, pag. 112].
Notitie bij de geboorte van Arie: was er 1 van een tweeling samen met Cornelis
Arie is overleden op 23-05-1814 in Nieuwenhoorn, 66 jaar oud.
Hij trouwde, 36 jaar oud, op 25-04-1784 in Heenvliet [bron: 4.51] met de 26-jarige Christina Markenburg(h). Arie en Christina gingen op 02-04-1784 in Heenvliet in ondertrouw.
31 Christina Markenburg(h), geboren op 15-04-1758 in Heenvliet. Zij is gedoopt op 23-04-1758 in Heenvliet. Christina is overleden op 17-03-1836 in Biert met Stompgaarden, 77 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Pieter Lugtenburg, geboren op 10-10-1784 in Heenvliet. Hij is gedoopt op 17-10-1784 in Heenvliet. Pieter is overleden.
II. Jannetje Lugtenburg, geboren op 12-08-1786 in Heenvliet. Zij is gedoopt op 13-08-1786 in Heenvliet. Jannetje is overleden op 13-05-1860 in Rockanje, 73 jaar oud.
III. Neeltje Lugtenburg, geboren op 12-10-1788 in Heenvliet. Zij is gedoopt op 19-10-1788 in Heenvliet. Neeltje is overleden op 28-02-1866 in Rockanje, 77 jaar oud.
IV. Cornelis Lugtenburg, geboren op 15-08-1791 in Heenvliet. Hij is gedoopt op 21-08-1791 in Heenvliet. Cornelis is overleden op 06-05-1874 in Nieuwe Tonge, 82 jaar oud.
V. Willem Lugtenburg, geboren op 11-09-1793 in Heenvliet. Hij is gedoopt op 15-09-1793 in Heenvliet. Willem is overleden.
VI. Maria Lugtenburg, geboren op 15-11-1795 in Heenvliet (zie 15).
VII. Jan Lugtenburg, geboren op 18-02-1798 in Heenvliet. Jan is overleden op 11-03-1860 in Nieuwenhoorn, 62 jaar oud [bron: Streekarchief VPR].

Generatie 6 (oudouders)

32 Klaas Cornelisse/Krelisze Ro(o)zekrans, geboren in 1729 in Heemskerk?. Klaas is overleden op 23-05-1788 in Heemskerk, 58 of 59 jaar oud.
Hij trouwde, 30 of 31 jaar oud, op 28-04-1760 in Beverwijk met de 24-jarige Trijntje Claas Kleijbroek. Bij het kerkelijk huwelijk van Klaas en Trijntje waren de volgende getuigen aanwezig: Josijntie Beumers en Marijtie Lammers.
Notitie bij het huwelijk van Klaas en Trijntje: Deze getuigen kwamen bij bijna ieder huwelijk voor dus vermoedelijk waren zij de vaste huwelijksgetuigen vanuit de kerk of de gemeente
33 Trijntje Claas Kleijbroek. Zij is gedoopt op 01-01-1736 in Beverwijk. Bij de doop van Trijntje waren de volgende getuigen aanwezig: Ariaantje Jans en Engel Kleijbroek. Trijntje is overleden op 18-07-1814 in Heemskerk, 78 jaar oud. Trijntje trouwde (2), 53 jaar oud, op 22-11-1789 in Heemskerk met Jan Janszn Reijke.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Crelis Klaaszn Ro(o)zekrans. Hij is gedoopt op 14-05-1761 in Heemskerk (H. Laurenskerk). Bij de doop van Crelis was de volgende getuige aanwezig: Grietje Krelis. Crelis is overleden vr 13-11-1762, ten hoogste 1 jaar oud.
II. Crelis Klaaszn Ro(o)zekrans. Hij is gedoopt op 13-11-1762 in Heemskerk (H. Laurenskerk). Bij de doop van Crelis was de volgende getuige aanwezig: Grietje Krelis. Crelis is overleden op 25-05-1827 in Wijk aan Zee, 64 jaar oud. Crelis:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 25-01-1789 in Heemskerk met Trijntje Pancrasse Casenbrood, 23 jaar oud. Zij is gedoopt op 07-02-1765 in Heemskerk. Trijntje is overleden op 16-02-1804 in Heemskerk, 39 jaar oud.
(2) trouwde, ongeveer 44 jaar oud, omstreeks 1806 met Johanna/Jannetje Hendriks Benning, ongeveer 27 jaar oud. Zij is gedoopt op 31-03-1779 in Heemskerk. Johanna/Jannetje is overleden op 22-07-1832 in Heemskerk, 53 jaar oud.
III. Nicolaas (Klaas) (Klaas) Roozekrans, gedoopt op 11-03-1765 in H. Laurenskerk te Heemskerk (zie 16).
IV. Grietje Klaasse Ro(o)zekrans. Zij is gedoopt op 22-02-1772 in Heemskerk (H. Laurenskerk). Bij de doop van Grietje waren de volgende getuigen aanwezig: Crelis Florus en Guurtje Klaas. Grietje is overleden op 19-08-1824 in Heemskerk, 52 jaar oud. Grietje trouwde, 26 jaar oud, op 20-05-1798 in Heemskerk met Willem Hendrikszn Benning(s).
34 Cornelis Willemse Waay. Hij is gedoopt op 28-05-1728 in Uitgeest. Cornelis is overleden.
Hij trouwde, 30 jaar oud, op 27-08-1758 in Uitgeest [bron: DTB 10 bl 97] met de 28-jarige
35 Antje Alberts Kapitein. Zij is gedoopt op 30-04-1730 in Uitgeest. Antje is overleden op 28-07-1819 in Heemskerk, 89 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Crelisse Waay of Weij. Hij is gedoopt op 01-04-1759 in Uitgeest. Jan is overleden.
II. Stijntje Crelisse Weij/Waij, gedoopt op 17-08-1761 in Uitgeest (zie 17).
III. Geurtje Crelisse Waay of Weij. Zij is gedoopt op 31-07-1766 in Uitgeest. Geurtje is overleden.
IV. Grietje Crelisse Waay of Weij. Zij is gedoopt op 02-10-1770 in Uitgeest. Grietje is overleden op 07-12-1803 in Heemskerk, 33 jaar oud.
V. Guurtje Crelisse Waay of Weij. Zij is gedoopt op 14-03-1773 in Uitgeest. Guurtje is overleden op 28-11-1834 in Heemskerk, 61 jaar oud.
36 Frans Leenderts (van) Steenvoorden, geboren op 22-09-1723 in Noordwijk. Frans is overleden op 24-05-1807 in Noordwijk, 83 jaar oud. Frans trouwde (2), 41 of 42 jaar oud, in 1765 met Aaltie van der Salm.
Hij trouwde (1), 25 jaar oud, op 17-08-1749 in Noordwijk [bron: N 8.15] met de 28-jarige
37 Lysbet(h) Cornelisdochter van der Hulst, geboren op 28-07-1721 in Noordwijk. Zij is gedoopt op 29-07-1721 in Noordwijk. Lysbet(h) is overleden op 27-03-1772 in Noordwijk, 50 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Trijntje (van) Steenvoorden. Zij is gedoopt op 07-06-1750 in Noordwijk. Trijntje is overleden op 25-01-1768 in Noordwijk, 17 jaar oud.
II. Symentje (van) Steenvoorden. Zij is gedoopt op 28-10-1752 in Noordwijk. Symentje is overleden op 19-11-1811 in Noordwijk, 59 jaar oud.
III. Maritje (van) Steenvoorden. Zij is gedoopt op 18-01-1755 in Noordwijk. Maritje is overleden op 05-06-1798 in Noordwijk, 43 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Maritje: Volgens website Steenvoorden op uwpassieonline.nl overleden 9-11-1801
IV. Albert Franszoon Steenvoorden, gedoopt op 29-01-1757 in Noordwijk (zie 18).
V. Leendert (van) Steenvoorden. Hij is gedoopt op 27-05-1759 in Noordwijk. Leendert is overleden op 20-12-1759 in Noordwijk, 6 maanden oud.
VI. Leendert (van) Steenvoorden. Hij is gedoopt op 12-08-1760 in Noordwijk. Leendert is overleden op 23-04-1823 in Noordwijk, 62 jaar oud.
VII. Jacob (van) Steenvoorden. Hij is gedoopt op 10-03-1763 in Noordwijk. Jacob is overleden.
38 Michiel Pieterse Ploeg(deijk). Hij is gedoopt op 10-05-1722 in Noordwijk. Bij de doop van Michiel was de volgende getuige aanwezig: Geesie Wembers. Michiel is overleden.
Hij trouwde, 38 jaar oud, op 12-11-1760 in Noordwijk [bron: GN 2.189] met de 20-jarige (J)annetje Arisdochter van der Klerk. Michiel en (J)annetje gingen op 02-11-1760 in Noordwijk in ondertrouw.
39 (J)annetje Arisdochter van der Klerk. Zij is gedoopt op 11-09-1740 in Noordwijk aan Zee [bron: RK 118vs]. Bij de doop van (J)annetje was de volgende getuige aanwezig: Marijtje Jacobs. (J)annetje is overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Mareitje Ploeg(deijk), geboren [bron: Doopcd ZH]. Zij is gedoopt op 10-02-1756 in Noordwijk.
Notitie bij de geboorte van Mareitje: buitenechtelijk
Mareitje is overleden op 19-05-1765, 9 jaar oud.
II. Arie Ploeg(deijk), geboren op 01-04-1757 in Noordwijk.
Notitie bij de geboorte van Arie: buitenechtelijk
Arie is overleden, 5 of 6 jaar oud. Hij is begraven in 1763.
III. Mareitje Ploeg(deijk), geboren op 09-10-1760 in Noordwijk. Mareitje is overleden in 1760, geen jaar oud.
IV. Mareitje Ploeg(deijk), geboren op 28-11-1762 in Noordwijk. Mareitje is overleden in 1763, 0 of 1 jaar oud.
V. Ari Ploeg(deijk), geboren op 15-09-1764 in Noordwijk. Ari is overleden in 1764, geen jaar oud.
VI. Marijtje Mierichs (Michiels) van der Ploeg, gedoopt op 19-10-1765 in Noordwijk (zie 19).
VII. Arie Ploeg(deijk), geboren op 11-09-1767 in Noordwijk. Arie is overleden in 1767, geen jaar oud.
VIII. Ploeg(deijk), levenloos geboren kind, geboren in 1771 in Noordwijk.
40 Cornelis Walle van der Swan, geboren in Scheveningen. Hij is gedoopt op 28-06-1722 in Den Haag. Cornelis is overleden.
Hij trouwde, 25 jaar oud, op 05-05-1748 in Den Haag met de 24-jarige
41 Maria Janse van der Doorn. Zij is gedoopt op 04-05-1724 in Den Haag. Maria is overleden, 77 jaar oud. Zij is begraven op 12-06-1801 in Scheveningen.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Ari Corneliszoon van der Zwan, geboren in Scheveningen (zie 20).
II. Antonius Cornelis van der Swan, geboren in Scheveningen. Hij is gedoopt op 10-11-1750 in Den Haag. Antonius is overleden, 6 jaar oud. Hij is begraven op 14-07-1757 in Scheveningen.
III. Joannes Cornelis van der Swan, geboren in Scheveningen. Hij is gedoopt op 02-09-1752 in Den Haag. Joannes is overleden.
IV. Elisabeth Cornelis van der Swan, geboren in Scheveningen. Zij is gedoopt op 04-10-1753 in Den Haag. Elisabeth is overleden, 35 jaar oud. Zij is begraven op 02-01-1789 in Scheveningen.
V. Maria Cornelis van der Swan, geboren in Scheveningen. Zij is gedoopt op 01-08-1759 in Den Haag. Maria is overleden op 19-10-1833 in Scheveningen, 74 jaar oud.
42 Kornelis Pieterszoon Bom, geboren op 01-10-1710 in Scheveningen. Kornelis is overleden op 20-02-1761 in Scheveningen, 50 jaar oud. Kornelis is weduwnaar van Jannetje Janse Grootveld (1712-1735), met wie hij trouwde (1), 22 jaar oud, op 26-10-1732 in Scheveningen. Kornelis is weduwnaar van Jakobje (Jaapje) Arins Houtman (1716-1747), met wie hij trouwde (2), 25 jaar oud, op 26-08-1736 in Scheveningen.
Hij trouwde (3), 38 jaar oud, op 10-11-1748 in Scheveningen met de 30 of 31-jarige
43 Aaltje Pieters van der Does, geboren in 1717 in Scheveningen. Aaltje is overleden, 70 of 71 jaar oud. Zij is begraven op 03-07-1788 in Scheveningen. Aaltje trouwde (1), 26 of 27 jaar oud, op 08-11-1744 in Den Haag met Stephanus Streur.
Kind uit dit huwelijk:
I. Barbara Cornelisdochter Bom, geboren in Scheveningen (zie 21).
44 Maarten/Martinus van der Doorn, geboren in Den Haag. Hij is gedoopt op 11-07-1729 in Scheveningen.
Notitie bij de geboorte van Maarten/Martinus: Volgens stamboom.ngv.nl gedoopt 21-6-1721 te Den Haag
Maarten/Martinus is overleden, 77 jaar oud. Hij is begraven op 27-11-1806 in Scheveningen.
Hij trouwde, 21 jaar oud, op 19-07-1750 in Den Haag met de 20-jarige
45 Johanna (van) Ro(o)deren. Zij is gedoopt op 27-12-1729 in Veur. Johanna is overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Joannis van der Doorn, geboren op 17-01-1751 in Den Haag. Joannis is overleden.
II. Cornelis van der Doorn, geboren in 1753 in Den Haag (zie 22).
III. Anthonius van der Doorn. Hij is gedoopt op 04-11-1755 in Den Haag. Anthonius is overleden.
IV. Gertrudis van der Doorn. Zij is gedoopt op 26-02-1758 in Den Haag. Gertrudis is overleden.
V. Joanna van der Doorn. Zij is gedoopt op 30-04-1761 in Den Haag. Joanna is overleden.
VI. Adriana van der Doorn. Zij is gedoopt op 29-01-1764 in Den Haag. Adriana is overleden.
VII. Anthonius van der Doorn. Hij is gedoopt op 07-02-1767 in Den Haag. Anthonius is overleden.
VIII. Jo(h)anna van der Doorn. Zij is gedoopt op 07-01-1770 in Den Haag. Jo(h)anna is overleden in 1830, 59 of 60 jaar oud.
46 Jan/Joannes Hendrikszn van Hees. Hij is gedoopt op 15-09-1729 in Oegstgeest (Katwijk a/d Rijn). Bij de doop van Jan/Joannes waren de volgende getuigen aanwezig: David van Hees en Jannetie van Teij. Jan/Joannes is overleden.
Hij trouwde, 29 jaar oud, op 11-05-1759 in Katwijk aan de Rijn met de 31-jarige
47 Catharina (Trijntje/Caatje) Lelievelt. Zij is gedoopt op 29-08-1727 in Oegstgeest. Bij de doop van Catharina waren de volgende getuigen aanwezig: Catharina Davidsen en Jasper Huijbersen Lelievelt. Catharina is overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Geertruy (Gerritje) (Geralda) van Hees(t), geboren in Katwijk aan de Rijn (zie 23).
II. David van Hees. Hij is gedoopt op 07-04-1762 in Katwijk aan de Rijn. Bij de doop van David waren de volgende getuigen aanwezig: Ari de Groot en Amerensje Leliveld. David is overleden.
48 Isa(ac)k van Trierum. Hij is gedoopt op 12-10-1710 in Oudenhoorn. Isa(ac)k is overleden na 12-05-1769, minstens 58 jaar oud.
Hij trouwde, 34 jaar oud, op 18-07-1745 in Oudenhoorn? [bron: GN 1.12/GN 2.16] met de 28-jarige
49 Liesbeth Eijkhof, geboren op 02-05-1717 in Nieuwenhoorn. Liesbeth is overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Cornelis van Trierum, geboren op 29-05-1746. Cornelis is overleden.
II. Arij van Trierum, geboren op 22-02-1749 in Nieuwenhoorn (zie 24).
III. Joannes van Trierum, geboren op 23-12-1751. Hij is gedoopt op 26-12-1751. Joannes is overleden.
IV. Adrianus van Trierum, geboren op 15-12-1753. Hij is gedoopt op 16-12-1753. Adrianus is overleden.
V. Barend van Trierum, geboren op 24-06-1759. Hij is gedoopt op 01-07-1759. Barend is overleden.
50 Pieter Lammertse, geboren in Mnster in Kleefsland. Pieter is overleden vr 12-1765 in Nieuw Helvoet.
Notitie bij Pieter: 29-6-1789, testament, invnr. 1169, akte 35
Testament van Pieter Lammers, meerderjarige jongeman te Nieuw Helvoet. Universeel erfgename is zijn moeder Machteldje Touw, laatst weduwe van Jan Pertijn.
Seclusie weesmeesters.
Getuige bij:
geboorteaangifte Kaatje Lammertse (geb. 1757) [zie 51,VIII]    [vader]
Pieter trouwde (1) vr 1744 met Jannetje Kroon.
Hij trouwde (2) op 19-01-1744 in Nieuw Helvoet met de 20-jarige
51 Machteldje Touw. Zij is gedoopt op 10-10-1723 in Nieuw Helvoet. Machteldje is overleden na 12-05-1798 in Nieuw Helvoet, minstens 74 jaar oud.
Notitie bij Machteldje: 16-4-1787, testament, invnr 1166, aktenr 27
Testament van Machteltje Touw, laatst weduwe van Jan Pertijn, eerder van Pieter Lammerts.
Haar kleding en sieraden en nog f 800,- prelegateert zij aan haar dochter Kaatje Lammerts, als dank voor haar bewezen diensten.
Het geld blijft tot haar meerderjarigheid berusten onder haar zoon Pieter Lammerts.
Universeel erfgenamen zijn de kinderen van haar oudste dochter Jannetje Lammerts uit huwelijk met Willen Pille, haar zoon Dirk Lammerts, de kinderen van haar dochter Magdaleentje Lammerts uit huwelijk met Antonie van Dintel (Overl. 1807), haar zoon Pieter Lammerts, haar dochter Pietertje Lammerts, huisvrouw van Arie van Trierum en Betje Lammerts.
Executeurs voogden zijn genoemde zoons Pieter en Dirk, beiden wonend te Nieuw Helvoet.
Seclusie weesmeesters. Testatrice is beneden f 4.000,- gegoed.

12-5-1798, testament, inv.nr 1205, akte 21
Mutueel testament van Pieter Lammerse en Arentje Huisman echtelieden wonende onder Nieuw Helvoet.
Langstlevende kinderen opvoeden tot mondigen dage of eerder huwelijk en als hij eerst stervende is moet zijn vrouw aan zijn moeder Machteltje Touw weduwe van Jan Pertijn haar levenlang uitkeren 300 gld per jaar.
Verkiezing van het aasdomsrecht. Langstlevende voogd of voogdes en seclusie van de weeskamer.
Machteldje trouwde (2), 46 jaar oud, op 28-02-1770 met Jan Pertijn.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jannetje Lammertse, geboren op 25-10-1744 in Nieuw Helvoet. Jannetje is overleden vr 16-04-1787, ten hoogste 42 jaar oud.
II. Dirk Lammertse. Hij is gedoopt op 10-04-1746 in Nieuw Helvoet. Dirk is overleden.
III. Pietertje Lammertse, geboren op 10-12-1747 in Nieuw Helvoet. Pietertje is overleden.
IV. Johanna Lammertse, geboren op 26-12-1749 in Nieuw Helvoet. Johanna is overleden vr 16-04-1787, ten hoogste 37 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Johanna: Had bij overlijden geen kinderen
V. Magdaleentje Lammertse, geboren op 02-04-1752 in Nieuw Helvoet. Magdaleentje is overleden vr 16-04-1787, ten hoogste 35 jaar oud.
VI. Pieter Lammertse, geboren op 27-01-1754 in Nieuw Helvoet. Pieter is overleden op 30-06-1826, 72 jaar oud.
VII. Pietertje Lam(m)er(t)se, geboren in Nieuw Helvoet (zie 25).
VIII. Kaatje Lammertse. Bij de geboorteaangifte van Kaatje was de volgende getuige aanwezig: Pieter Lammertse (ovl. vr 1765) [zie 50] [vader]. Zij is gedoopt op 23-10-1757 in Nieuw Helvoet.
Notitie bij de geboorte van Kaatje: niet gevonden op doop cd ZH
doopgetuige was de vader
Kaatje is overleden.
IX. Neeltje Lammertse. Zij is gedoopt op 10-12-1758 in Nieuw Helvoet.
Notitie bij de geboorte van Neeltje: getuige de vader
Neeltje is overleden.
X. Joannes Lammertse. Hij is gedoopt op 24-05-1761 in Nieuw Helvoet.
Notitie bij de geboorte van Joannes: getuige de vader
Joannes is overleden.
XI. Elysabeth (Betje) Lammertse. Zij is gedoopt op 04-12-1763 in Nieuw Helvoet. Betje is overleden.
XII. Klaasje Lammertse. Zij is gedoopt in 12-1765 in Nieuw Helvoet.
Notitie bij de geboorte van Klaasje: vader was reeds overleden
Klaasje is overleden.
52 Jacob/Japik Pieterszoon Huijsman. Hij is gedoopt op 13-12-1698 in Rockanje. Jacob/Japik is overleden na 26-05-1747, minstens 48 jaar oud.
Hij trouwde, 21 jaar oud, op 21-07-1720 in Nieuw Helvoet [bron: NH 1.329] met de 28-jarige Maria/Marijtje Lauwerens Esseboom.
Notitie bij het huwelijk van Jacob/Japik en Maria/Marijtje: Deese zijn getrouwt met het kind tusschen beiden, en dus het zelve geegt (Dit zal gaan over de oudste Jannetje, omdat zij voor het huwelijk is geboren
53 Maria/Marijtje Lauwerens Esseboom. Zij is gedoopt op 24-02-1692 in Oudenhoorn. Bij de doop van Maria/Marijtje was de volgende getuige aanwezig: Maertje Arens. Maria/Marijtje is overleden, 55 jaar oud. Zij is begraven op 26-05-1747 in Rockanje.
Notitie bij overlijden van Maria/Marijtje: Begraven 26-05-1747 Rockanje: Jacob Huijsman om Maertje Lauwerisse alhier te begraven
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jannetje Huijsman. Zij is gedoopt op 12-05-1720 in Nieuw Helvoet. Jannetje is overleden in 1756, 35 of 36 jaar oud.
Notitie bij Jannetje: de vader heeft diet kind geegt
II. Pieter Huijsman. Hij is gedoopt op 17-10-1723 in Rockanje. Bij de doop van Pieter was de volgende getuige aanwezig: Trijntje Pieters Huijsman. Pieter is overleden.
III. Laurents Huijsman. Hij is gedoopt op 10-03-1726 in Rockanje. Bij de doop van Laurents was de volgende getuige aanwezig: Soetje Jacobs (peet) Esseboom. Laurents is overleden.
Notitie bij overlijden van Laurents: overlijdensdatum zou 2-10-1747 Rockanje kunnen zijn
IV. Arentje Huijsman. Zij is gedoopt op 12-02-1730 in Rockanje. Bij de doop van Arentje was de volgende getuige aanwezig: Ariaantje Huijge (peet) Benne. Arentje is overleden.
V. Pieter Jacobse Huijsman, geboren op 19-09-1734 in Rockanje (zie 26).
VI. Lucas Huijsman. Hij is gedoopt op 16-09-1737 in Rockanje. Bij de doop van Lucas was de volgende getuige aanwezig: Nelletje Huijsman. Lucas is overleden.
Notitie bij overlijden van Lucas: overlijdensdatum zou 20-6-1747 Rockanje kunnen zijn.
54 Frans Jopse Dekker. Hij is gedoopt op 06-09-1693 in Oostvoorne. Bij de doop van Frans was de volgende getuige aanwezig: Annetje Kommers Dekker. Frans is overleden in 01-1758, 64 jaar oud.
Notitie bij Frans: 14-9-1750, testament
van Frans Jobs Dekker en Jannetje Kornelis Prooien, echtelieden wonend onder Oostvoorne. Naast elkander over en weer stellen zij tot voogden aan Arie Kornelis van Prooien en Laurens Arens van der Poel.
Seclusie weesmeesters.
Getuigen: Adriaan de Mirel en Pieter Moerkerken
Hij trouwde, 49 jaar oud, op 21-07-1743 in Nieuwenhoorn [bron: GN 2.11/Oo 6.40/GOo2.55] met de 21-jarige
55 Jannetje Cornelisdochter van Prooijen. Zij is gedoopt op 01-02-1722 in Nieuwenhoorn. Bij de doop van Jannetje was de volgende getuige aanwezig: Trijntje Quack. Jannetje is overleden, 56 jaar oud. Zij is begraven op 11-04-1778 in Oostvoorne.
Notitie bij Jannetje: 10-4-1759, notarile akte van uitkoop, notaris Pieter de Graaff Isaaksz.
Jannetje Kornelis van Prooien, weduwe van Frans Jobs Dekker te Oostvoorne testeerde met haar man op 14-9-1750 voor dezelfde notaris. Haar man overleed in januari 1758.
Er zijn 4 kinderen: Leentje Dekker, 13 jaar, Ida Dekker, 10 jaar, Jobje Dekker, 8 jaar en Kornelis Dekker, 4 jaar.
Naast comparante zijn voogden Arie Kornelis van Prooien te Oostvoorne en Laurens Arens van der Poel te Maassluis. In onderling overleg wordt de legitieme portie van de kinderen gesteld op f 240,- samen, waarmee zich de voogden akkoord verklaren. Getuige Johannes Christoffel Dur.

14-9-1750, testament
van Frans Jobs Dekker en Jannetje Kornelis Prooien, echtelieden wonend onder Oostvoorne. Naast elkander over en weer stellen zij tot voogden aan Arie Kornelis van Prooien en Laurens Arens van der Poel.
Seclusie weesmeesters.
Getuigen: Adriaan de Mirel en Pieter Moerkerken.
Jannetje trouwde (2), 37 jaar oud, op 13-05-1759 met Claas Jacobs de Geus.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Job Dekker. Hij is gedoopt op 26-07-1744 in Oostvoorne [bron: Oo 4.130]. Bij de doop van Job was de volgende getuige aanwezig: Geertje Jans Oostdijk. Job is overleden vr 01-1758 in Oostvoorne, ten hoogste 13 jaar oud.
II. Leentje Fransdochter Dekker, geboren op 16-01-1746 in Oostvoorne (zie 27).
III. Idetje Dekker. Zij is gedoopt op 15-09-1748 in Oostvoorne [bron: Oo 4.144]. Bij de doop van Idetje was de volgende getuige aanwezig: Marijtje Jobs Dekker. Idetje is overleden op 22-01-1830 in Vierpolders, 81 jaar oud [bron: Stamboom Hokke].
IV. Jobje Dekker. Zij is gedoopt op 28-03-1751 in Oostvoorne [bron: Oo 4.151]. Bij de doop van Jobje was de volgende getuige aanwezig: Marijtje Jobs Dekker. Jobje is overleden.
V. Knelis (Kornelis) Dekker. Hij is gedoopt op 03-11-1754 in Oostvoorne [bron: Oo 4.163]. Bij de doop van Knelis was de volgende getuige aanwezig: Geertje Jans Oostdijk (geb. 1684) [zie 111] [grootmoeder moederszijde]. Knelis is overleden.
56 Huijg Cornelisse Bijl, geboren op 11-03-1731 in Nieuwenhoorn. Huijg is overleden.
Hij begon een relatie met Arentje Jurrisse Dame.
Notitie bij de relatie van Huijg en Arentje: Huijg C. Bijl wordt te Abbenbroek genoemd als vader van het onegte kind Huigje dat door de moeder Klaartje Leenders de Knegt op 18-1-1750 ten doop wordt aangeboden.

Huijg Bijl wordt genoemd als vader van het op 8-1-1758 te Nieuwenhoorn gedoopte onegte kind Abraham van Catelijntje Braat.

Huijg C. Bijl te Oudenhoorn wordt door Arentje Jurrisse Dame te Abbenbroek in barensnood opgegeven als vader van haar op 26-3-1758 te Abbenbroek gedoopte onegte kind Huig.
Begon relatie met Arentje.
Tekst in doopboek Abbenbroek 1708-1771: Moeder is Arentje Jurrisse Dame dewelke in de barensnood in presentie van eene bedigde vroedvrouw, ende drie andere vrouwen tot vader van haar kind heeft opgegeven Huijg Cornelissen Bijl woonende onder Oudenhoorn
57 Arentje Jurrisse Dame, geboren op 09-03-1738 in Abbenbroek. Arentje is overleden. Arentje trouwde (2), 23 jaar oud, op 09-05-1761 in Oudenhoorn met Cornelis (van) de(r) Wael.
Kind uit deze relatie:
I. Hugo (Huijg) Dame Bijl, geboren op 26-03-1758 in Abbenbroek (zie 28).
58 Klaas Schoordijk, geboren op 14-11-1723 in Abbenbroek.
Notitie bij de geboorte van Klaas: Claas Schoordijk geeft op 16-3-1765 in Abbenbroek het lijk aan van zijn kraamkind, f 3,-
Klaas is overleden op 25-10-1781 in Abbenbroek, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-10-1781. Hij is begraven op 26-10-1781.
Notitie bij overlijden van Klaas: overlijdensaangifte door Gerrit v.d. Hoonaard. Begraven in de kerk, het slechte kleed
Hij trouwde, 36 jaar oud, op 06-10-1760 in Abbenbroek met de 22-jarige Geertruij Hokke. Klaas en Geertruij gingen op 12-09-1760 in Abbenbroek in ondertrouw.
59 Geertruij Hokke, geboren op 15-12-1737 in Geervliet. Bij de geboorteaangifte van Geertruij was de volgende getuige aanwezig: Wijntje Stokke. Geertruij is overleden op 15-04-1774 in Abbenbroek, 36 jaar oud. Zij is begraven op 16-04-1774.
Notitie bij overlijden van Geertruij: begraven in de kerk,; het slechte kleed
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Maartjen Schoordijk. Zij is gedoopt op 11-05-1761 in Abbenbroek. Maartjen is overleden.
II. Wijburg Scho(o)rdijk, geboren op 19-02-1764 in Abbenbroek (zie 29).
III. Pietertje Schoordijk. Zij is gedoopt op 27-04-1766 in Abbenbroek. Pietertje is overleden.
IV. Ari Schoordijk. Hij is gedoopt op 20-12-1767 in Abbenbroek. Ari is overleden. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-12-1768.
Notitie bij overlijden van Ari: aangifte door vader
V. Arie Schoordijk. Hij is gedoopt op 20-12-1768 in Abbenbroek. Arie is overleden vr 15-04-1774, ten hoogste 5 jaar oud.
VI. Pieter Schoordijk. Hij is gedoopt op 10-12-1769 in Abbenbroek. Pieter is overleden.
60 Cornelis Willemse Lugtenburg. Bij de geboorteaangifte van Cornelis was de volgende getuige aanwezig: Leendert Cornelisse Laaij. Hij is gedoopt op 25-10-1705 in Oostvoorne. Cornelis is overleden, 47 jaar oud. Hij is begraven op 04-02-1753 in Oostvoorne.
Notitie bij Cornelis: 29-7-1742, huurcontract
Arie Hogendijk te Brielle pp voor mr. Gerard Bikker van Swieten te Amsterdam, verhuurt aan Kornelis Lugtenburg en Arie Klaas Langendoen (noot: broer van Jannetje) te Oostvoorne een partij duinen met berkenrijs onder Oostvoorne en Rockanje
Cornelis trouwde (1), 26 jaar oud, op 13-04-1732 in Oostvoorne met Jannetje Barends Looij.
Hij trouwde (2), 28 jaar oud, op 18-04-1734 in Oostvoorne met de 21-jarige Jannetje Claesdochter Langendoen (zie 61 hieronder). Cornelis en Jannetje gingen op 03-04-1734 in Oostvoorne in ondertrouw.
61 Jannetje Claesdochter Langendoen. Bij de geboorteaangifte van Jannetje was de volgende getuige aanwezig: Cornelia Arendsdr Drogendijck. Zij is gedoopt op 24-07-1712 in Oostvoorne. Jannetje is overleden, 80 jaar oud. Zij is begraven op 08-02-1793 in Oostvoorne. Jannetje trouwde (2), 44 jaar oud, op 19-09-1756 in Oostvoorne met Cornelis Willemszoon Touw.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Willem Lugtenburg. Hij is gedoopt op 27-03-1735 in Oostvoorne. Bij de doop van Willem was de volgende getuige aanwezig: Geertje Teeuwis Kip. Willem is overleden, 48 jaar oud. Hij is begraven op 15-04-1783 in Oostvoorne.
II. Claas Lugtenburg. Hij is gedoopt op 25-05-1738 in Oostvoorne. Claas is overleden op 25-05-1738 in Oostvoorne, geen dag oud.
III. Claas Lugtenburg. Hij is gedoopt op 04-10-1739 in Oostvoorne.
Notitie bij de geboorte van Claas: samen met Agnietje een tweeling
Claas is overleden op 03-02-1740 in Oostvoorne, 3 maanden oud.
IV. Agnietje Lugtenburg. Zij is gedoopt op 04-10-1739 in Oostvoorne. Bij de doop van Agnietje was de volgende getuige aanwezig: Susannetje Willems Lugtenburg [zie 123,V] [aangetrouwde tante moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Agnietje: samen met Claas een tweeling
Agnietje is overleden op 03-11-1778 in Oostvoorne, 39 jaar oud.
V. Wijntje Lugtenburg. Zij is gedoopt op 07-01-1742 in Oostvoorne. Wijntje is overleden op 24-10-1788 in Nieuw Helvoet, 46 jaar oud.
VI. Claas Lugtenburg. Hij is gedoopt op 24-05-1744 in Oostvoorne. Claas is overleden op 04-04-1825 in Oostvoorne, 80 jaar oud.
VII. Arie Corneliszoon Lugtenburg, geboren op 18-06-1747 in Oostvoorne (zie 30).
VIII. Cornelis Lugtenburg, geboren op 18-06-1747 in Oostvoorne. Bij de doop van Cornelis was de volgende getuige aanwezig: Susannetje Willems Lugtenburg [zie 123,V] [aangetrouwde tante moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Cornelis: samen met Arie een tweeling
Cornelis is overleden op 03-11-1808, 61 jaar oud.
IX. Jannetje Lugtenburg. Zij is gedoopt op 21-12-1749 in Oostvoorne. Bij de doop van Jannetje was de volgende getuige aanwezig: Susannetje Willems Lugtenburg [zie 123,V] [aangetrouwde tante moederszijde]. Jannetje is overleden op 27-04-1783 in Nieuw Helvoet, 33 jaar oud.
X. Neeltje Lugtenburg. Zij is gedoopt op 14-01-1753 in Oostvoorne. Bij de doop van Neeltje waren de volgende getuigen aanwezig: Leentje Claas Langendoen en Cornelis Willems Touw.
Notitie bij de geboorte van Neeltje: vader bij doop "wegens siekte absent"
Neeltje is overleden op 06-04-1831 in Brielle, 78 jaar oud.
62 Pieter Janszoon Markenburg. Hij is gedoopt op 01-08-1717 in Abbenbroek.
Notitie bij de geboorte van Pieter: Mogelijke doopdatum: 1-8-1717 te Abbenbroek
Mogelijke ouders: Jan Huijge Markenburg en Marya Pieters van Vliet
Dit nog in archief natrekken!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Pieter is overleden op 26-11-1772 in Heenvliet, 55 jaar oud.
Hij trouwde, 31 jaar oud, op 13-10-1748 in Heenvliet met de 26-jarige Neeltje Leendertdochter Bakker. Pieter en Neeltje gingen op 20-09-1748 in Heenvliet in ondertrouw.
63 Neeltje Leendertdochter Bakker. Zij is gedoopt op 01-08-1722 in Spijkenisse.
Notitie bij de geboorte van Neeltje: Mogelijke doopdatum: 1-8-1722 Spijkenisse (van doopcd ZH)
Mogelijke ouders: Leendert Japikse Bakker en Feijtje Andries van Driesse
Nog natrekken in archief!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Neeltje is overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Marietje Markenburg, geboren op 14-07-1750 in Heenvliet. Zij is gedoopt op 19-07-1750 in Heenvliet. Marietje is overleden op 30-12-1760 in Heenvliet, 10 jaar oud.
II. Leendert Markenburg, geboren op 03-08-1752 in Heenvliet. Hij is gedoopt op 06-08-1752 in Heenvliet. Leendert is overleden op 13-07-1822 in Heenvliet, 69 jaar oud. Leendert trouwde, 24 jaar oud, op 29-09-1776 in Heenvliet met Trijntie Hitsert.
III. Magdalena Markenburg, geboren op 22-07-1755 in Heenvliet. Zij is gedoopt op 24-07-1755 in Heenvliet. Magdalena is overleden vr 12-02-1827, ten hoogste 71 jaar oud.
IV. Christina Markenburg(h), geboren op 15-04-1758 in Heenvliet (zie 31).
V. Andries Markenburg, geboren op 04-10-1760 in Heenvliet. Hij is gedoopt op 06-10-1760 in Heenvliet. Andries is overleden op 23-12-1825 in Abbenbroek, 65 jaar oud.
Notitie bij Andries: was kastelein te Abbenbroek
Andries trouwde, 26 jaar oud, op 14-04-1787 in Abbenbroek met Lena Oversteeg. Lena is overleden op 21-06-1794.
VI. Maria Markenburg, geboren op 02-05-1764 in Heenvliet. Zij is gedoopt op 06-05-1764 in Heenvliet. Maria is overleden.

Generatie 7 (oudgrootouders)

schutters_van_de_compagnie_van__dirck_jacobszn_rosencrans_1588.jpg
6 schutters van de compagnie van Dirck Jacobszn Rosencrans 1588
64 Cornelis (Crelis) Ro(o)zekrans (afb. 6).
Notitie bij Cornelis: Herkomst naam Roozekrans/Rosenkrans en oudst bekende voorouder:

Dirck Jacobszn Rosencrans, kapitein, koopman uit de Warmoesstraat in Amsterdam (op een schilderij uit 1588), zoon van Jacob Dircksz. in den Rosencrans, n der leiders van de gereformeerden in 1566.
Wigger Jacobsz. Rosecrans, pottenbakker in huis en teerstoof "de Rosecrans" te Rotterdam in 1580, eveneens een zoon van de bovengenoemde Jacob Dircksz.

TEERSTOVERIJ.
Voor het stoven en teren van scheeps- en vischwant had men geen afzonderlijke bedrijven, maar bestond gelegenheid in de
potterijen"; de pottebakkersoven diende tot het stoven, terwijl in’een speciaal daartoe aangebrachten teerketel het teren geschiedde.
In het laatste decennium der 17de eeuw vond men aan Hoogstraat Z.z. Oosteinde twee pottebakkerijen-teerstoverijen. Het
eene bedrijf was gelegen tegenover het Gasthuis, de inrichting stond bekend onder den naam de Omgekeerde Pot", doch zou
later, naar de industrie van het teerstoven, den naam krijgen van De Teerketel"; de tweede potterij-teerstoof was gelegen op
den hoek van de naar dit bedrijf genoemde Potterijsteeg en droeg naar den eigenaar den naam van de Rosecrans". Naast
deze twee van ouds bestaande bedrijven werden destijds nog een paar potterijen opgericht, van welke althans ne, gelegen aan
N. Haven N.z., tot de nering van het stoven en teren van want werd gebruikt. Nadat deze teerstoverij in het jaar 1597 was afgebrand, nam de Vroedschap een besluit, waarbij de oprichting
van nieuwe potterijen en teerstoven binnen de stad verboden werd, terwijl de aanwezige bedrijven geleidelijk zouden worden
opgebroken; voor zooverre de opheffing betreft, is dit besluit evenwel niet tot uitvoering gekomen.
Ten tijde van het Bestand stond het stadsbestuur de oprichting van een derde teerstoverij toe, als nevenbedrijf van een pottebakkerij, aan het einde der Leuvehaven op het Hoofd bij de
Boompjes; tegen de oprichting was verzet ingebracht van de zijde der twee andere collega’s, de pottebakkers in de Omgekeerde Pot" en de Rosecrans".
Eigenaar van de Rosecrans" het grootste der drie bedrijven, was destijds Dirck Willemsz. Nobel (daar diens broeder Hendrick
Willemsz. Nobel zeilmaker was geweest en zijn andere broeder Willem Willemsz. Nobel, oudschipper ter koopvaardij, de koopmanschap van teer had gedreven, waren alle drie leden dezer
familie bij het artikel teer betrokken geweest). Van Dirk Willemsz. Nobel ging het bedrijf over op zijn zoon Willem Nobel; de inventaris van diens nering vermeldt o.a. 8200 $ touw en 18.00010
gestoofd en geteerd geslagen.
In het jaar 1646 kregen in de pottebakkerij-teerstoverij de Rosecrans" twee touwslagers recht van mede-eigendom; te dien
tijde bestonden ook nog de potterij de Teerketel" en het bedrijf aan de Leuvehaven.Ik heb nog geen connectie kunnen vaststellen tussen Cornelis en deze oudste voorouders van de Rose(n)crans stamboom.
Kind van Cornelis uit onbekende relatie:
I. Klaas Cornelisse/Krelisze Ro(o)zekrans, geboren in 1729 in Heemskerk? (zie 32).
66 Claas Lauriszn Clijbroek. Hij is gedoopt op 11-03-1706 in Beverwijk. Claas is overleden op 04-08-1764 in Wijk aan Duin, 58 jaar oud. Hij is begraven op 08-08-1764. Claas trouwde (2), 42 jaar oud, op 31-08-1748 in Heemskerk met Trijntje Crelis Blom (1715-1782), 32 jaar oud.
Hij trouwde (1), 27 jaar oud, op 06-09-1733 in Beverwijk met
67 Grietje Jans. Grietje is overleden in 1748.
Notitie bij overlijden van Grietje: Overleden tussen 1-1-1748 en 31-8-1748
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Lauris Claaszn Clijbroek. Hij is gedoopt op 10-12-1734 in Beverwijk. Bij de doop van Lauris was de volgende getuige aanwezig: Maartie Jacobs. Lauris is overleden op 20-07-1798 in Wijk aan Duin, 63 jaar oud. Lauris trouwde, 30 jaar oud, op 17-02-1765 in Beverwijk met Aeghje Jans.
II. Trijntje Claas Kleijbroek, gedoopt op 01-01-1736 in Beverwijk (zie 33).
III. Willempje Clijbroek. Zij is gedoopt op 28-04-1737 in Beverwijk. Bij de doop van Willempje was de volgende getuige aanwezig: Ari Jansse. Willempje is overleden op 26-07-1737 in Wijk aan Duin, 2 maanden oud.
IV. Willempje Clijbroek. Zij is gedoopt op 24-03-1739 in Beverwijk. Bij de doop van Willempje waren de volgende getuigen aanwezig: Trijntje Jans en Maarte Janse. Willempje is overleden op 09-04-1739 in Wijk aan Duin, 16 dagen oud.
V. Guurtje Clijbroek. Zij is gedoopt op 25-01-1741 in Beverwijk. Bij de doop van Guurtje waren de volgende getuigen aanwezig: Antie IJsbrands en IJsbrand Jansse. Guurtje is overleden op 04-06-1785 in Heemskerk, 44 jaar oud.
VI. Jan Clijbroek. Hij is gedoopt op 08-05-1742 in Beverwijk. Bij de doop van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Neeltie Jans en Ari Jansse. Jan is overleden op 15-11-1742 in Wijk aan Duin, 6 maanden oud.
VII. Willempje Clijbroek. Zij is gedoopt op 14-05-1744 in Beverwijk. Bij de doop van Willempje waren de volgende getuigen aanwezig: Trijntie Jans en Maarte Janse. Willempje is overleden op 25-08-1744 in Wijk aan Duin, 3 maanden oud.
VIII. Jan Clijbroek. Hij is gedoopt op 02-09-1745 in Beverwijk. Bij de doop van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Maartie Dirks en Willem Jansse. Jan is overleden.
IX. Willempje Clijbroek. Zij is gedoopt op 25-03-1747 in Beverwijk. Bij de doop van Willempje waren de volgende getuigen aanwezig: Divertie Jans en Ari Jansse. Willempje is overleden op 13-07-1752 in Wijk aan Duin, 5 jaar oud.
68 Willem Maartense.
Hij is de biologische vader van het kind van
69 Guurtje Crelis.
Kind van Willem en Guurtje:
I. Cornelis Willemse Waay, gedoopt op 28-05-1728 in Uitgeest (zie 34).
70 Albert Aelbertse.
Hij is de biologische vader van het kind van
71 Stijntie Jans.
Kind van Albert en Stijntie:
I. Antje Alberts Kapitein, gedoopt op 30-04-1730 in Uitgeest (zie 35).
72 Leendert Symonszoon Steenvoorden, geboren in Noordwijk. Hij is gedoopt op 21-12-1686 in Noordwijk. Leendert is overleden op 29-03-1772 in Noordwijk, 85 jaar oud.
Hij trouwde, 27 jaar oud, op 11-02-1714 in Noordwijk met de 26-jarige
73 Trijntje Jans van der Vlugt (Langevelt). Zij is gedoopt op 26-10-1687 in Noordwijk. Trijntje is overleden op 16-10-1762 in Noordwijk, 74 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Marijbie Steenvoorden. Zij is gedoopt op 09-09-1714 in Noordwijk. Marijbie is overleden vr 28-11-1716, ten hoogste 2 jaar oud.
II. Marybie Steenvoorden. Zij is gedoopt op 28-11-1716 in Noordwijk. Marybie is overleden.
III. Symen Steenvoorden. Hij is gedoopt op 30-09-1718 in Noordwijk. Symen is overleden.
IV. Jan Steenvoorden. Hij is gedoopt op 24-02-1721 in Noordwijk. Jan is overleden.
V. Frans Leenderts (van) Steenvoorden, geboren op 22-09-1723 in Noordwijk (zie 36).
VI. Crijnbie Steenvoorden. Zij is gedoopt op 26-02-1726 in Noordwijk. Crijnbie is overleden.
VII. Aagie Steenvoorden. Zij is gedoopt op 18-06-1728 in Noordwijk. Aagie is overleden.
VIII. Madeleentje Steenvoorden. Zij is gedoopt op 03-08-1731. Madeleentje is overleden.
74 Cornelis Symonse van der Hulst. Hij is gedoopt op 17-02-1697 in Noordwijk. Cornelis is overleden op 21-08-1739 in Noordwijk, 42 jaar oud.
Hij trouwde, 23 jaar oud, op 19-05-1720 in Noordwijk met de 24 of 25-jarige
75 Marijtje A(e)lbers van der Fem, geboren in 1695 in Noordwijk. Marijtje is overleden in 1739 in Noordwijk, 43 of 44 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Lysbet(h) Cornelisdochter van der Hulst, geboren op 28-07-1721 in Noordwijk (zie 37).
II. Caetie Cornelisdr van der Hulst. Zij is gedoopt op 18-08-1723 in Noordwijk. Caetie is overleden.
III. Sijmen Cornelisz van der Hulst. Hij is gedoopt op 19-10-1725 in Noordwijk. Sijmen is overleden.
IV. Marijbie Cornelisdr van der Hulst. Zij is gedoopt op 21-09-1728 in Noordwijk. Marijbie is overleden.
76 Pieter Andriesse van der Ploegh. Hij is gedoopt op 12-10-1687 in Zwammerdam. Pieter is overleden, 67 jaar oud. Hij is begraven op 21-12-1754 in Noordwijk. Pieter trouwde (2), 43 jaar oud, op 05-11-1730 in Noordwijk met Marijtje Pietersdr. Wassenaar (1692-1779), 38 jaar oud.
Hij trouwde (1), 25 jaar oud, op 23-10-1712 in Noordwijk met de 20-jarige Marijtje Cornelisse van der Vlugt (zie 77 hieronder). Pieter en Marijtje gingen op 08-10-1712 in Noordwijk in ondertrouw.
Notitie bij het huwelijk van Pieter en Marijtje: In doopboek Zwammerdam geen doop gevonden van Pieter. Ook niet in doopboek Lisse of het moet de aangifte zijn van een Pieter, waarbij geen vader is vermeld en als moeder een onleesbare voornaam (waar ik met de beste wil van de wereld geen Jannetje uit kan halen) en patroniem Pieterse. De datum hiervan is 22-4-1691.
Maar in diverse online stambomen komt deze doopdatum en plaats voor bij Pieter. Er staan helaas geen bronnen genoemd.
77 Marijtje Cornelisse van der Vlugt. Zij is gedoopt op 23-01-1692 in Noordwijkerhout. Bij de doop van Marijtje was de volgende getuige aanwezig: Niessie Olofs Steenholen. Marijtje is overleden in 1730, 37 of 38 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jannitje Pieterse van der Ploegh. Zij is gedoopt op 20-08-1713 in Noordwijk. Bij de doop van Jannitje waren de volgende getuigen aanwezig: Andries (van der) Ploeg en Jannitie Ploeg(s). Jannitje is overleden.
II. Andries Pieterse van der Ploegh. Hij is gedoopt op 31-03-1715 in Noordwijk. Bij de doop van Andries was de volgende getuige aanwezig: Andries (van der) Ploeg. Andries is overleden.
III. Susanna Pieters van der Ploegh. Zij is gedoopt op 29-11-1716 in Noordwijk. Bij de doop van Susanna was de volgende getuige aanwezig: Grietie Cornelis van der Vlugt. Susanna is overleden.
IV. Cornelis Pieterse van der Ploegh. Hij is gedoopt op 20-11-1718 in Noordwijk. Bij de doop van Cornelis was de volgende getuige aanwezig: Grietie Cornelis van der Vlugt. Cornelis is overleden op 08-09-1741 in Noordwijk, 22 jaar oud.
V. Reijmtie Pieterse van der Ploegh. Zij is gedoopt op 12-05-1720 in Noordwijk. Bij de doop van Reijmtie was de volgende getuige aanwezig: Jannitie Ploeg(s). Reijmtie is overleden.
VI. Michiel Pieterse Ploeg(deijk), gedoopt op 10-05-1722 in Noordwijk (zie 38).
VII. Arie Pieterse van der Ploegh, geboren in Noordwijk Binnen. Hij is gedoopt op 06-06-1723 in Noordwijk. Arie is overleden, 46 jaar oud. Hij is begraven op 20-05-1770 in Noordwijk.
VIII. Christiaan Pieterse van der Ploegh. Hij is gedoopt op 09-09-1725 in Noordwijk. Bij de doop van Christiaan was de volgende getuige aanwezig: Christiaan. Christiaan is overleden op 16-04-1800 in Noordwijk, 74 jaar oud.
IX. Aart Pieterse van der Ploegh. Hij is gedoopt op 28-12-1727 in Noordwijk. Bij de doop van Aart was de volgende getuige aanwezig: Maartie Cornelis Tuijn. Aart is overleden, 29 jaar oud. Hij is begraven op 22-02-1757 in Noordwijk.
78 Arie Cornelis van der Klerk. Hij is gedoopt op 26-12-1714 in Noordwijk. Arie is overleden.
Hij trouwde, 20 jaar oud, op 18-09-1735 in Noordwijk met de 19-jarige
79 Jannetie Jacobs van der Hulst/Holst. Zij is gedoopt op 05-01-1716 in Noordwijk aan Zee. Jannetie is overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jannetie Arisdr van der Klerk. Zij is gedoopt op 28-10-1735 in Noordwijk aan Zee. Bij de doop van Jannetie was de volgende getuige aanwezig: Marijtje Jacobs.
Notitie bij de geboorte van Jannetie: Opm: de vader is niet katholiek
Jannetie is overleden vr 11-09-1740, ten hoogste 4 jaar oud.
II. Annetie Arisdr van der Klerk. Zij is gedoopt op 17-05-1737 in Noordwijk aan Zee. Bij de doop van Annetie waren de volgende getuigen aanwezig: Marijtje Jacobs en Jan Leenderse. Annetie is overleden.
III. Antje Arisdr van der Klerk. Zij is gedoopt op 26-09-1738 in Noordwijk aan Zee [bron: RK 114vs]. Bij de doop van Antje was de volgende getuige aanwezig: Marijtje Jacobs. Antje is overleden.
IV. (J)annetje Arisdochter van der Klerk, gedoopt op 11-09-1740 in Noordwijk aan Zee (zie 39).
V. Adrianus (Ari) Ariens van der Klerk. Hij is gedoopt op 28-09-1742 in Noordwijk aan Zee [bron: RK 122vs]. Bij de doop van Adrianus was de volgende getuige aanwezig: Mareijtje van der Hulst. Adrianus is overleden.
VI. Jacob Ariens van der Klerk. Hij is gedoopt op 22-05-1744 in Noordwijk aan Zee [bron: RK 126]. Bij de doop van Jacob was de volgende getuige aanwezig: Jacob Corneliszn. Jacob is overleden.
VII. Piter Ariens van der Klerk. Hij is gedoopt op 29-08-1745 in Noordwijk aan Zee [bron: RK 128vs]. Bij de doop van Piter was de volgende getuige aanwezig: Mareijtje Cornelisse.
Notitie bij de geboorte van Piter: 2-ling met Jan
Piter is overleden.
VIII. Jan Ariens van der Klerk. Hij is gedoopt op 29-08-1745 in Noordwijk aan Zee [bron: RK 128vs]. Bij de doop van Jan was de volgende getuige aanwezig: Mareijtje van der Hulst.
Notitie bij de geboorte van Jan: 2-ling met Piter
Jan is overleden vr 14-12-1749, ten hoogste 4 jaar oud.
IX. Maarten Ariens van der Klerk. Hij is gedoopt op 14-10-1748 in Noordwijk aan Zee [bron: RK 135]. Bij de doop van Maarten was de volgende getuige aanwezig: Maagdaleentje Dirks. Maarten is overleden vr 18-01-1753, ten hoogste 4 jaar oud.
X. Jan Ariens van der Klerk. Hij is gedoopt op 14-12-1749 in Noordwijk aan Zee [bron: RK 138]. Bij de doop van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Leenderze Groenendijk en Maagdaleentje Dirkse van der Swan. Jan is overleden.
XI. Ariaantje Arisdr van der Klerk. Zij is gedoopt op 18-07-1751 in Noordwijk aan Zee [bron: RK 141]. Bij de doop van Ariaantje was de volgende getuige aanwezig: Pleuntje van der Hulst.
Notitie bij de geboorte van Ariaantje: Opm: de vader is niet katholiek
Ariaantje is overleden.
XII. Maarten Ariens van der Klerk. Hij is gedoopt op 18-01-1753 in Noordwijk aan Zee [bron: RK 144vs]. Bij de doop van Maarten was de volgende getuige aanwezig: Pleuntje Aris van der Vlugt.
Notitie bij de geboorte van Maarten: Opm: de vader is niet katholiek
Maarten is overleden.
XIII. Ari Ariens van der Klerk. Hij is gedoopt op 08-03-1754 in Noordwijk aan Zee [bron: RK 147]. Bij de doop van Ari waren de volgende getuigen aanwezig: Engel Claasze Kapitein en Waantje Claasze Kapitein. Ari is overleden.
XIV. Ariaantje Ariens van der Klerk. Zij is gedoopt op 29-11-1757 in Noordwijk aan Zee [bron: N 8 155]. Bij de doop van Ariaantje was de volgende getuige aanwezig: Maagdaleentje Dirkse van der Swan. Ariaantje is overleden.
80 Walraven Ariens van der Swan, geboren in 1686 in Honselersdijk. Walraven is overleden op 10-02-1762 in Scheveningen, 75 of 76 jaar oud.
Hij trouwde, 35 of 36 jaar oud, op 07-04-1722 in Den Haag met de 21-jarige
81 Elisabeth Janse Waterreus. Zij is gedoopt op 17-07-1700 in Den Haag. Elisabeth is overleden, 46 jaar oud. Zij is begraven op 23-05-1747 in Scheveningen.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Cornelis Walle van der Swan, geboren in Scheveningen (zie 40).
II. Maria Walle van der Swan, geboren in Scheveningen. Zij is gedoopt op 07-09-1723 in Den Haag. Maria is overleden, 2 maanden oud. Zij is begraven op 06-12-1723 in Scheveningen.
III. Elisabeth Walle van der Swan, geboren in Scheveningen. Zij is gedoopt op 25-09-1725 in Den Haag. Elisabeth is overleden, 66 jaar oud. Zij is begraven op 07-12-1791 in Scheveningen.
IV. Adrianus Walle van der Swan, geboren in Scheveningen. Hij is gedoopt op 17-04-1727 in Den Haag. Adrianus is overleden.
V. Maria Walle van der Swan, geboren in Scheveningen. Zij is gedoopt op 15-11-1729 in Den Haag. Maria is overleden in 1767 in Scheveningen, 37 of 38 jaar oud.
VI. Clara Walle van der Swan, geboren in Scheveningen. Zij is gedoopt op 24-12-1731 in Den Haag. Clara is overleden.
VII. Catharina Walle van der Swan, geboren in Scheveningen. Zij is gedoopt op 25-01-1734 in Den Haag. Catharina is overleden.
VIII. Joanna Walle van der Swan, geboren in Scheveningen. Zij is gedoopt op 23-10-1736 in Den Haag. Joanna is overleden, 72 jaar oud. Zij is begraven op 25-05-1809 in Scheveningen.
IX. Cornelia Walle van der Swan, geboren in Scheveningen. Zij is gedoopt op 05-07-1740 in Den Haag. Cornelia is overleden, 60 jaar oud. Zij is begraven op 04-11-1800 in Scheveningen.
82 Joannes/Jan van der Doorn, geboren in 1691 in Scheveningen. Joannes/Jan is overleden op 03-11-1761 in Scheveningen, 69 of 70 jaar oud. Hij is begraven op 07-11-1761 in Scheveningen.
Hij trouwde, 26 of 27 jaar oud, op 02-10-1718 in Den Haag met de 23-jarige
83 Alida/Aleydis (Aaltje) Brevelt. Zij is gedoopt op 13-06-1695 in Utrecht. Alida/Aleydis is overleden, 81 jaar oud. Zij is begraven op 03-02-1777 in Scheveningen.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Cornelia van der Doorn, geboren in Scheveningen. Zij is gedoopt op 13-10-1719 in Den Haag. Cornelia is overleden.
II. Antonius van der Doorn, geboren in Scheveningen. Hij is gedoopt op 20-12-1720 in Den Haag. Antonius is overleden.
III. Maria Janse van der Doorn, gedoopt op 04-05-1724 in Den Haag (zie 41).
IV. Petronella van der Doorn, geboren in Scheveningen. Zij is gedoopt op 28-10-1726 in Den Haag. Petronella is overleden.
V. Martinus van der Doorn, geboren in Scheveningen. Hij is gedoopt op 10-06-1728 in Den Haag. Martinus is overleden.
VI. Appolonia van der Doorn, geboren in Scheveningen. Zij is gedoopt op 25-04-1730 in Den Haag. Appolonia is overleden op 27-05-1783 in Scheveningen, 53 jaar oud.
VII. Joanna van der Doorn, geboren in Scheveningen. Zij is gedoopt op 30-06-1732 in Den Haag. Joanna is overleden.
VIII. Joannes van der Doorn, geboren in Scheveningen. Hij is gedoopt op 12-01-1736 in Den Haag. Joannes is overleden.
IX. Gijsbertus van der Doorn, geboren in Scheveningen. Hij is gedoopt op 04-03-1737 in Den Haag. Gijsbertus is overleden, 48 jaar oud. Hij is begraven op 27-12-1785 in Scheveningen.
X. Adrianus van der Doorn, geboren in Scheveningen. Hij is gedoopt op 24-12-1739 in Den Haag. Adrianus is overleden, 39 jaar oud. Hij is begraven op 10-12-1779 in Scheveningen.
84 Pieter Arense Bom. Hij is gedoopt op 12-06-1678 in Scheveningen. Pieter is overleden, 67 jaar oud. Hij is begraven op 08-07-1745 in Scheveningen.
Hij trouwde, 22 jaar oud, op 24-10-1700 in Scheveningen met de 23-jarige
85 Marijtje Janse Keij. Zij is gedoopt op 13-06-1677 in Scheveningen. Marijtje is overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Arie/Arent Pieters Bom. Hij is gedoopt op 04-09-1707 in Scheveningen. Arie/Arent is overleden op 09-02-1789 in Scheveningen, 81 jaar oud.
II. Kornelis Pieterszoon Bom, geboren op 01-10-1710 in Scheveningen (zie 42).
III. Huibertje Pieters Bom. Zij is gedoopt op 18-03-1714 in Scheveningen. Huibertje is overleden, 76 jaar oud. Zij is begraven op 13-11-1790 in Scheveningen.
IV. Neeltje Pieters Bom. Zij is gedoopt op 29-09-1715 in Scheveningen. Neeltje is overleden op 12-04-1744 in Scheveningen, 28 jaar oud (oorzaak: gestorven in kraambed van zoon Willem).
V. Maria Pieters Bom. Zij is gedoopt op 21-04-1720 in Scheveningen. Maria is overleden na 20-01-1782 in Scheveningen, minstens 61 jaar oud.
86 Pieter Janszoon van der Does, geboren op 23-02-1687 in Scheveningen. Pieter is overleden, 45 jaar oud. Hij is begraven op 21-06-1732 in Scheveningen. Pieter trouwde (2), ongeveer 32 jaar oud, omstreeks 1719 met Adriana van der Hoeck (geb. 1693), ongeveer 26 jaar oud.
Hij trouwde (1), 25 jaar oud, op 15-05-1712 in Scheveningen met de 29-jarige
87 Niesje Willemsdochter Bal. Zij is gedoopt op 04-10-1682 in Scheveningen. Niesje is overleden, 35 jaar oud. Zij is begraven op 22-12-1717 in Scheveningen.
Kind uit dit huwelijk:
I. Aaltje Pieters van der Does, geboren in 1717 in Scheveningen (zie 43).
88 Antonius van der Doorn, geboren in 1695 in Scheveningen. Antonius is overleden op 02-09-1777 in Scheveningen, 81 of 82 jaar oud. Hij is begraven op 06-09-1777 in Scheveningen.
Hij trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 20-05-1720 in Den Haag met de 23-jarige
89 Joanna Jillis van der Lelie. Zij is gedoopt op 25-05-1696 in Scheveningen. Joanna is overleden op 10-09-1745 in Scheveningen, 49 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jillis/Gillis Teunisse van der Doorn, geboren in Scheveningen. Hij is gedoopt op 21-06-1721 in Den Haag. Jillis/Gillis is overleden vr 02-?-1778, ten hoogste 57 jaar oud.
II. Cornelia van der Doorn, geboren in Scheveningen. Zij is gedoopt op 28-09-1722 in Den Haag. Cornelia is overleden.
III. Joannes/Jan van der Doorn, geboren in Scheveningen. Hij is gedoopt op 13-03-1724 in Den Haag. Joannes/Jan is overleden op 25-09-1811, 87 jaar oud.
IV. Pieternella van der Doorn, geboren in Scheveningen. Zij is gedoopt op 16-08-1725 in Den Haag. Pieternella is overleden, 73 of 74 jaar oud. Zij is begraven in 1799 in Scheveningen.
V. Maarten/Martinus van der Doorn, geboren in Den Haag (zie 44).
VI. Antonius van der Doorn, geboren op 01-03-1732 in Scheveningen. Antonius is overleden in 1783, 50 of 51 jaar oud.
VII. Emerentia (Immetje) Teunisse van der Doorn, geboren in Scheveningen. Zij is gedoopt op 27-06-1735 in Den Haag. Emerentia is overleden.
90 Cornelis Dignuszn van Roteren, geboren in 1695 in Veur (ZH). Cornelis is overleden.
Hij trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 04-01-1721 in Veur met de 21 of 22-jarige Cornelia Theunisse Loose. Bij het kerkelijk huwelijk van Cornelis en Cornelia waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Ridders en Jacoba van der Ruyt.
91 Cornelia Theunisse Loose, geboren in 1699 in Veur (ZH). Cornelia is overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Adriana van Roteren. Zij is gedoopt op 26-09-1721 in Veur. Adriana is overleden.
II. Cornelia van Roteren. Zij is gedoopt op 11-10-1722 in Veur. Cornelia is overleden.
III. Gertrudis van Roteren. Zij is gedoopt op 20-04-1724 in Veur. Gertrudis is overleden.
IV. Wilhelma van Roteren. Zij is gedoopt op 07-07-1725 in Veur. Wilhelma is overleden.
V. Antonia van Roteren. Zij is gedoopt op 09-03-1727 in Veur. Antonia is overleden.
VI. Dignus van Roteren. Hij is gedoopt op 15-05-1728 in Veur. Dignus is overleden in 1729, 0 of 1 jaar oud.
VII. Johanna (van) Ro(o)deren, gedoopt op 27-12-1729 in Veur (zie 45).
VIII. Dignus van Roteren. Hij is gedoopt op 15-11-1731 in Veur. Dignus is overleden.
IX. Cornelis van Roteren. Hij is gedoopt op 30-05-1733 in Veur. Cornelis is overleden.
92 Henricus van Hees. Hij is gedoopt op 03-12-1696 in Oegstgeest. Bij de doop van Henricus waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Hendrikse en Francijn Klaasse. Henricus is overleden.
Hij trouwde, 31 jaar oud, op 07-05-1728 in Katwijk aan de Rijn met
93 Gerarda/Gerritje Jans van Teij(lingen).
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan/Joannes Hendrikszn van Hees, gedoopt op 15-09-1729 in Oegstgeest (Katwijk a/d Rijn) (zie 46).
II. Maria van Hees. Zij is gedoopt op 10-08-1733 in Katwijk aan de Rijn. Bij de doop van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrica Gerrits van Hees en Jan Heijlders? van der Voort. Maria is overleden.
III. Joanna van Hees. Zij is gedoopt op 08-10-1735 in Katwijk aan de Rijn. Bij de doop van Joanna waren de volgende getuigen aanwezig: Claes van Duiven en Maritie van Hees. Joanna is overleden.
IV. Gerardus van Hees. Hij is gedoopt op 07-10-1738 in Katwijk aan de Rijn. Bij de doop van Gerardus waren de volgende getuigen aanwezig: David van Hees en Cornelia van Hees. Gerardus is overleden.
94 David Huijberts Lelievelt, geboren in Valkenburg?. David is overleden na 09-11-1738.
Notitie bij David: Aangiftes overlijden kind: 24-3-1721 en 28-9-1721
David is weduwnaar van Caatje Arins Duijvestein (ovl. 1717).
Hij trouwde (2) op 25-07-1717 in Valkenburg met Marijtje Pieters Barendregt (zie 95 hieronder).
Notitie bij het huwelijk van David en Marijtje: gehuwd 25-7-1717 Valkenburg (ZH)
David Lelivelt , weduwnaar van Caatje Arents Duivestein, wonende alhier en Marijtje Pieters Barendregt, j.d. van Wassenaar
95 Marijtje Pieters Barendregt, geboren in Wassenaar. Marijtje is overleden na 09-11-1738.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Emmerentie Lelievelt. Zij is gedoopt op 24-02-1718 in Valkenburg. Bij de doop van Emmerentie waren de volgende getuigen aanwezig: Geertruy Pieters en Dirk Pitersse. Emmerentie is overleden.
II. Huberta Lelievelt. Zij is gedoopt op 20-03-1719 in Valkenburg. Bij de doop van Huberta waren de volgende getuigen aanwezig: Jasper Huijbersen Lelievelt en An(ni)tie Piters Overschie. Huberta is overleden.
III. Catarina Lelievelt. Zij is gedoopt op 18-06-1720 in Valkenburg. Bij de doop van Catarina waren de volgende getuigen aanwezig: David van der Haes en Trijntie Teunis. Catarina is overleden.
IV. Huijbertien Lelievelt. Zij is gedoopt op 27-07-1721 in Valkenburg. Bij de doop van Huijbertien waren de volgende getuigen aanwezig: Jasper Huijbersen Lelievelt en An(ni)tie Piters Overschie. Huijbertien is overleden.
V. Petronella Lelievelt. Zij is gedoopt op 07-07-1723 in Valkenburg. Bij de doop van Petronella waren de volgende getuigen aanwezig: Jaepie Dirxs en Piter Gerrits. Petronella is overleden.
VI. Hubertus Lelievelt. Hij is gedoopt op 03-07-1725 in Valkenburg. Bij de doop van Hubertus waren de volgende getuigen aanwezig: Jasper Huijbersen Lelievelt en An(ni)tie Piters Overschie. Hubertus is overleden.
VII. Catharina (Trijntje/Caatje) Lelievelt, gedoopt op 29-08-1727 in Oegstgeest (zie 47).
VIII. Anna Lelievelt. Zij is gedoopt op 25-04-1729 in Valkenburg. Bij de doop van Anna waren de volgende getuigen aanwezig: Jasper Huijbersen Lelievelt en Josijntie Lelievelt. Anna is overleden.
IX. Hubertus Lelievelt. Hij is gedoopt op 15-09-1731 in Valkenburg. Bij de doop van Hubertus waren de volgende getuigen aanwezig: Jasper Huijbersen Lelievelt en Josijntie Lelievelt. Hubertus is overleden.
X. Huijbertie Lelievelt. Zij is gedoopt op 26-06-1733 in Valkenburg. Bij de doop van Huijbertie was de volgende getuige aanwezig: Jasper Huijbersen Lelievelt. Huijbertie is overleden.
96 Cornelis Isaacszoon van Trierum. Hij is gedoopt op 28-01-1680 in Nieuwenhoorn. Cornelis is overleden vr 26-12-1747, ten hoogste 67 jaar oud.
Hij trouwde, 26 jaar oud, op 26-12-1706 in Zuidland [bron: Zu 4.90] met de 24-jarige Maria/Marijtje Arentsdr/Arins Ruygers/Ruiger. Cornelis en Maria/Marijtje gingen op 02-12-1706 in Oudenhoorn in ondertrouw.
Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Maria/Marijtje: Volgens fam.search gehuwd in Zuidland
97 Maria/Marijtje Arentsdr/Arins Ruygers/Ruiger, geboren op 23-08-1682 in Oudenhoorn. Bij de doop van Maria/Marijtje waren de volgende getuigen aanwezig: Leentje Cornelis en Aren Deumisz.. Maria/Marijtje is overleden vr 17-04-1747, ten hoogste 64 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Isaac van Trierum, geboren op 03-04-1707 in Oudenhoorn. Isaac is overleden in 1708, 0 of 1 jaar oud.
II. Adriana van Trierum, geboren op 07-10-1708 in Oudenhoorn. Adriana is overleden.
III. Isa(ac)k van Trierum, gedoopt op 12-10-1710 in Oudenhoorn (zie 48).
IV. Arie van Trierum, geboren op 06-11-1712 in Oudenhoorn. Arie is overleden.
V. Jannetje van Trierum, geboren op 03-02-1715 in Oudenhoorn. Jannetje is overleden.
VI. Johannes van Trierum, geboren op 04-08-1717 in Oudenhoorn. Hij is gedoopt op 08-08-1717 in Oudenhoorn. Johannes is overleden.
98 Barent Evertszoon Eckhof. Barent begon een relatie (2) met Mary Jansse van Geest.
Hij trouwde (1) met
99 Maria Gerrits Martels.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Evert Eckhof. Hij is gedoopt op 01-11-1711 in Nieuwenhoorn. Evert is overleden.
II. Gerrit Eckhof. Hij is gedoopt op 21-10-1714 in Nieuwenhoorn. Gerrit is overleden.
III. Liesbeth Eijkhof, geboren op 02-05-1717 in Nieuwenhoorn (zie 49).
IV. Adam Eckhof. Hij is gedoopt op 25-10-1722 in Nieuwenhoorn. Adam is overleden.
Notitie bij overlijden van Adam: tweeling met Eva
V. Eva Eckhof. Zij is gedoopt op 25-10-1722 in Nieuwenhoorn.
Notitie bij de geboorte van Eva: tweeling met Adam
Eva is overleden.
102 Dirck Reyerse Touw, geboren op 05-05-1697 in Heenvliet. Dirck is overleden. Dirck trouwde (2), 51 jaar oud, op 03-11-1748 in Nieuw Helvoet Binnen met Jannetje Woutersdr van der Waal.
Hij trouwde (1), 19 jaar oud, op 01-11-1716 in Vierpolders met de 19 of 20-jarige
103 Jannetje Pieters Esseboom, geboren in 1696. Jannetje is overleden vr 03-11-1748, ten hoogste 52 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Annitje Touw. Zij is gedoopt op 12-09-1717 in Vierpolders. Annitje is overleden.
II. Pieter Touw. Hij is gedoopt op 20-08-1719 in Nieuwenhoorn. Pieter is overleden.
III. Ary Touw. Hij is gedoopt op 21-12-1721 in Nieuwenhoorn. Ary is overleden.
IV. Machteldje Touw, gedoopt op 10-10-1723 in Nieuw Helvoet (zie 51).
V. Reyer Touw. Hij is gedoopt op 09-06-1726 in Nieuw Helvoet. Reyer is overleden.
VI. Reyer Touw. Hij is gedoopt op 16-10-1729 in Nieuw Helvoet. Reyer is overleden.
VII. Claas Touw. Hij is gedoopt op 04-01-1733 in Nieuw Helvoet. Claas is overleden.
104 Pieter Arentsz. Huijsman, geboren omstreeks 1669. Pieter is overleden. Pieter trouwde (2), ongeveer 33 jaar oud, op 08-10-1702 in Rockanje met Neeltje Bastiaans.
Hij ging in ondertrouw (1), ongeveer 25 jaar oud, op 02-05-1694 in Rockanje met de 22-jarige
105 Jannetje Cents Decker. Zij is gedoopt op 07-02-1672 in Rockanje. Bij de doop van Jannetje was de volgende getuige aanwezig: Zoetje Willems. Jannetje is overleden in 1702, 29 of 30 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jannetje: overleden tussen 1-1-1702 (doop Maarten) en 8-10-1702 (hertrouwen Pieter)
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Aren Pieters Huijsman. Hij is gedoopt op 03-04-1695 in Rockanje. Aren is overleden.
II. Cent Pieters Huijsman. Hij is gedoopt op 13-05-1696 in Rockanje. Cent is overleden vr 28-07-1697 in Rockanje, ten hoogste 1 jaar oud.
III. Cent Pieters Huijsman. Hij is gedoopt op 28-07-1697 in Rockanje. Cent is overleden.
IV. Jacob/Japik Pieterszoon Huijsman, gedoopt op 13-12-1698 in Rockanje (zie 52).
V. Leendert Pieters Huijsman. Hij is gedoopt op 28-11-1700 in Rockanje. Leendert is overleden.
VI. Maarten Pieters Huijsman. Hij is gedoopt op 01-01-1702 in Rockanje. Maarten is overleden.
106 Laurens Krijnzn. Hij is gedoopt in Oudenhoorn.
Hij trouwde op 22-04-1680 in Oudenhoorn met de ongeveer 22-jarige
107 Arentje Lucas. Zij is gedoopt omstreeks 1658 in Oudenhoorn.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Maertje Laurens. Zij is gedoopt op 09-03-1681 in Oudenhoorn. Bij de doop van Maertje waren de volgende getuigen aanwezig: Pitertje Maertens en vader self. Maertje is overleden.
II. Krijn Laurens. Hij is gedoopt op 22-11-1682 in Oudenhoorn. Bij de doop van Krijn waren de volgende getuigen aanwezig: Magdalena Cornelis en vader self. Krijn is overleden.
III. Crijn Laurens. Hij is gedoopt op 16-01-1684 in Oudenhoorn. Bij de doop van Crijn waren de volgende getuigen aanwezig: Neeltje Maertens en vader self. Crijn is overleden.
IV. Heijltje Laurens, geboren op 05-12-1686 in Oudenhoorn. Zij is gedoopt op 08-12-1686 in Oudenhoorn. Heijltje is overleden.
V. Lucas Laurens. Hij is gedoopt op 20-11-1689 in Oudenhoorn. Lucas is overleden.
VI. Maria/Marijtje Lauwerens Esseboom, gedoopt op 24-02-1692 in Oudenhoorn (zie 53).
108 Job Arentze Decker/Deckhutte.
Notitie bij Job: Job Deckhutte te Oostvoorne verzekert tbv. Hendrik Jansz Loenhout een schuld van f 260, te betalen aan de Grote Armen van Oostvoorne op een huis etc. op de Hevering te Oostvoorne. Voldaan op 28-11-1724 door Frans Jobsz Dekhutte.
Datering:21-06-1695
Zie ook Toegang 041, Inv.nr. 334
Hij trouwde op 17-02-1686 in Oostvoorne met
109 Ida/Idetje Fransse van der Poel.
Notitie bij Ida/Idetje: Belijdenis Oostvoorne 18-1-1688 (Pasen)
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Maartje Jobse Decker. Zij is gedoopt op 19-12-1687 in Oostvoorne. Maartje is overleden.
II. Arije Jobse Decker. Hij is gedoopt op 20-11-1689 in Oostvoorne. Bij de doop van Arije waren de volgende getuigen aanwezig: de vader selfs en wordt geheft van Neeltje Jans. Arije is overleden vr 29-09-1720, ten hoogste 30 jaar oud.
III. Frans Jopse Dekker, gedoopt op 06-09-1693 in Oostvoorne (zie 54).
IV. Maria Jobse Decker. Zij is gedoopt op 04-08-1697 in Oostvoorne. Bij de doop van Maria was de volgende getuige aanwezig: Jannetje sijn broeder Lamberts huijsvrouw. Maria is overleden.
110 Cornelis Ariens van Prooijen. Hij is gedoopt op 25-06-1684 in Rockanje. Cornelis is overleden.
Hij trouwde, 25 jaar oud, op 30-03-1710 in Rockanje met de 25-jarige
111 Geertje Jans Oostdijk. Zij is gedoopt op 26-11-1684 in Rockanje. Geertje is overleden.
Getuige bij:
03-11-1754     doop Knelis (Kornelis) Dekker (geb. 1754) [zie 55,V]    [grootmoeder moederszijde]   [bron: Oo 4.163]
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Cornelis van Prooijen. Hij is gedoopt op 01-01-1711 in Nieuwenhoorn. Jan is overleden vr 26-12-1718, ten hoogste 7 jaar oud.
II. Trijntje Cornelis van Prooijen. Zij is gedoopt op 29-05-1712 in Nieuwenhoorn. Bij de doop van Trijntje was de volgende getuige aanwezig: Neeltje Jans. Trijntje is overleden.
III. Neeltje Cornelis van Prooijen. Zij is gedoopt op 08-04-1714 in Nieuwenhoorn. Bij de doop van Neeltje was de volgende getuige aanwezig: Magdalena Wolfbranddr. Neeltje is overleden vr 14-10-1716, ten hoogste 2 jaar oud.
IV. Pieter Cornelis van Prooijen. Hij is gedoopt op 28-07-1715 in Nieuwenhoorn. Bij de doop van Pieter was de volgende getuige aanwezig: Aegje Hendriks. Pieter is overleden.
V. Neeltje Cornelis van Prooijen. Zij is gedoopt op 14-10-1716 in Nieuwenhoorn. Bij de doop van Neeltje was de volgende getuige aanwezig: Jacomeintje Cornelis Rijswijk. Neeltje is overleden.
VI. Jan Cornelis van Prooijen. Hij is gedoopt op 26-12-1718 in Nieuwenhoorn. Bij de doop van Jan was de volgende getuige aanwezig: Magdalena Wolfbranddr. Jan is overleden vr 15-09-1726, ten hoogste 7 jaar oud.
VII. Jannetje Cornelisdochter van Prooijen, gedoopt op 01-02-1722 in Nieuwenhoorn (zie 55).
VIII. Arie Cornelis van Prooijen. Hij is gedoopt op 09-05-1723 in Nieuwenhoorn. Bij de doop van Arie was de volgende getuige aanwezig: Jacomeintje Cornelis Rijswijk. Arie is overleden.
IX. Jan Cornelis van Prooijen. Hij is gedoopt op 15-09-1726 in Nieuwenhoorn. Bij de doop van Jan was de volgende getuige aanwezig: bij de vader selfs geheft. Jan is overleden.
112 Cornelis Huijge Bijl, geboren op 12-09-1693 in Oudenhoorn. Hij is gedoopt op 18-09-1693 in Oudenhoorn. Cornelis is overleden op 02-05-1754 in Nieuwenhoorn, 60 jaar oud.
huurcontract:
vanaf 19-03-1742     19-3-1742
Kornelis van IJsendoorn, schout en secretaris van Nieuwenhoorn verhuurt aan Kornelis Hugo Bijl wonende Nieuwenhoorn zijn bouwwoning, bestaande uit woonhuis, schuur, wagenhuis, berg en duivenkooi onder Nieuwenhoorn aan de Couwenoordseweg in de Brijhoek op het cohier bekend onder 56 met 45 gemet 277 roe land, als 10 gemet 36 roe zaailand in de Brijhoek op 26 daar de voorsz. woning gedeeltelijk op staat, 4 gemet 207 roe op no. 27, 8 gemet 114 roe zaai- en weiland aan 2 partijen in Hallingsland op no. 3, 4 gemet 218 roe zaai- en weiland op no. 4, 6 gemet 226 roe zaailand aldaar op 10, 4 gemet 68 roe zaailand in de hoek de Laayekreek op 24, 2 gemet 6 roe zaailand aldaar op 8 en 5 gemet 2 roe zaailand in de Welhoek op 40 en dat voor 7 jaar tegen 138 gld. en een Voornse zak beste wintertarwe per jaar.
Get. Jan Ruijgrok en Bartholomeeus van Wouw
notarile akte:
vanaf 26-07-1728     26-07-1728
Kornelis Huigen Bijl wonend onder Oudenhoorn doet t.b.v. Aarnout van der Meer te Nieuwenhoorn voor diens moeder Kruintje Aarnouts, wed. van Hendrik Dirks van der Meer, Lodewijk Bijl te Zuidland en Kornelis Bijl te Oudenhoorn afstand van 4 paarden en 6 runderen, alles vanwege de borgtocht die door ontvangers in 1717 voor schepenen van Oudenhoorn is aangegaan in een schuld van f 1400,- pro reste nog f 315,- aan de weduwe van Jan Leenderts Kouwenoort.
Het vee blijft bij eerste comparant in gebruik.
Cornelis trouwde (1), 23 jaar oud, op 21-08-1717 in Oudenhoorn met Pleuntje Hendriks van der Meer.
Hij trouwde (2), 36 jaar oud, op 11-05-1730 in Nieuwenhoorn met de 26-jarige Arendje Pieters (Arents) Engberding (zie 113 hieronder). Cornelis en Arendje gingen op 09-04-1730 in Nieuwenhoorn in ondertrouw. Het kerkelijk huwelijk tussen Arendje en Cornelis vond plaats op 09-04-1730 in Oudenhoorn.
Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Arendje: zij was weduwe toen ze trouwde met Cornelis
113 Arendje Pieters (Arents) Engberding. Zij is gedoopt op 27-04-1704 in Nieuwenhoorn. Arendje is overleden op 20-08-1748 in Nieuwenhoorn, 44 jaar oud. Arendje is weduwe van Claes Jacobsz. Cramer (1690-1728), met wie zij trouwde (1), ongeveer 21 jaar oud, omstreeks 1725.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Huijg Cornelisse Bijl, geboren op 11-03-1731 in Nieuwenhoorn (zie 56).
II. Arent Bijl, geboren in Nieuwenhoorn. Hij is gedoopt op 24-08-1732 in Nieuwenhoorn. Arent is overleden op 28-12-1805 in Abbenbroek, 73 jaar oud.
III. Jacob Bijl. Hij is gedoopt op 31-01-1734 in Nieuwenhoorn. Jacob is overleden.
IV. Jannetje Bijl. Zij is gedoopt op 13-03-1735 in Nieuwenhoorn. Jannetje is overleden op 11-06-1748 in Nieuwenhoorn, 13 jaar oud.
V. Cornelis Bijl. Hij is gedoopt op 26-01-1738 in Nieuwenhoorn.
Notitie bij de geboorte van Cornelis: tweeling met Kruijntje
Cornelis is overleden.
VI. Kruijntje Bijl. Zij is gedoopt op 26-01-1738 in Nieuwenhoorn.
Notitie bij de geboorte van Kruijntje: tweeling met Cornelis
Kruijntje is overleden.
VII. Isak Bijl. Hij is gedoopt op 06-09-1744 in Nieuwenhoorn.
Notitie bij de geboorte van Isak: tweeling met Jacob
Isak is overleden.
VIII. Jacob Bijl. Hij is gedoopt op 06-09-1744 in Nieuwenhoorn.
Notitie bij de geboorte van Jacob: tweeling met Isak
Jacob is overleden.
114 Jurry Arijse Dame. Hij is gedoopt op 01-08-1712 in Abbenbroek. Jurry is overleden.
Notitie bij Jurry: Op 28-2-1760 wordt een kind gedoopt met de naam Jan wiens moeder is Jannetje Arkenbaut de welke in presentie van den kerkenvader als ook wanneer zij in (naast wordt????) vader aan haar kind heeft opgegeven JURRIJ DAME, litmaet deser gemeente
Hij trouwde, 24 jaar oud, op 01-07-1737 in Abbenbroek met de 36-jarige
115 Grietje Arents Quack. Zij is gedoopt op 18-07-1700 in Heenvliet.
Notitie bij de geboorte van Grietje: volgens huwelijksinschrijving geboortig van Heenvliet en woonagtig alhier (=Abbenbroek)
Grietje is overleden. Grietje is weduwe van Frans Symons/Imansz. Bakker (ovl. vr 1737), met wie zij trouwde (1), 21 jaar oud, op 26-04-1722 in Abbenbroek.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Arentje Jurrisse Dame, geboren op 09-03-1738 in Abbenbroek (zie 57).
II. Dingna Dame. Zij is gedoopt op 04-09-1740 in Abbenbroek. Dingna is overleden.
III. Ary Dame. Hij is gedoopt op 06-06-1745 in Abbenbroek. Ary is overleden.
116 Pieter Cornelis Schoordijk, geboren in Abbenbroek. Hij is gedoopt op 20-02-1686 in Geervliet. Pieter is overleden op 15-02-1740 in Abbenbroek, 53 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Pieter: In een akte van uitkoop van 13 mei 1741 voor Schout en Schepenen van Abbenbroek verklaart Maartie Claasdochter van Rij, weduwe van Pieter Schoordijk, dat haar man is overleden zonder testament te hebben gemaakt. Zij komt met Schout en Schepenen overeen, dat zij haar 2 kinderen, met name Cornelis, oud 19 jaar, en Claas, oud 17 jaar zal opvoeden en onderhouden en hen een behoorlijke kostwinning leren en hen "bijstaan tot hun 25e jaar of eerder huwelijk en hen dan een bedrag uitkeren van f 3,- en 3 stuivers en behoorlijke kleding.
Hiermee zal het vaderlijk erfdeel geheel zijn voldaan.

In een voogdij akte van 28-2-1741 gedaan voor Schout en Schepenen van Abbenbroek wordt Claas Pieterszoon Schoordijk genoemd als minderjarig kind van Pieter Cornelis Schoordijk die overleden is.
Grootouders waren Cornelus Schoordijk en Marijtie Pietersdr van Vliet, voorheen wonende te Abbenbroek.
Hij trouwde, 25 jaar oud, op 11-10-1711 in Abbenbroek met de 26-jarige Maartje Claasdochter van Ree/Rei/Rij. Pieter en Maartje gingen op 19-09-1711 in Abbenbroek in ondertrouw.
117 Maartje Claasdochter van Ree/Rei/Rij. Zij is gedoopt op 27-08-1685 in Coorndijk. Maartje is overleden op 29-06-1762 in Abbenbroek, 76 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Maartje: In een akte van uitkoop van 13 mei 1741 voor Schout en Schepenen van Abbenbroek verklaart Maartie Claasdochter van Rij, weduwe van Pieter Schoordijk, dat haar man is overleden zonder testament te hebben gemaakt. Zij komt met Schout en Schepenen overeen, dat zij haar 2 kinderen, met name Cornelis, oud 19 jaar, en Claas, oud 17 jaar zal opvoeden en onderhouden en hen een behoorlijke kostwinning leren en hen "bijstaan tot hun 25e jaar of eerder huwelijk en hen dan een bedrag uitkeren van f 3,- en 3 stuivers en behoorlijke kleding.
Hiermee zal het vaderlijk erfdeel geheel zijn voldaan.

In een voogdij akte van 28-2-1741 gedaan voor Schout en Schepenen van Abbenbroek wordt Claas Pieterszoon Schoordijk genoemd als minderjarig kind van Pieter Cornelis Schoordijk die overleden is.
Grootouders waren Cornelus Schoordijk en Marijtie Pietersdr van Vliet, voorheen wonende te Abbenbroek.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Maria Schoordijk. Zij is gedoopt op 27-04-1712 in Abbenbroek. Maria is overleden.
II. Maria Schoordijk. Zij is gedoopt op 15-10-1713 in Abbenbroek. Maria is overleden op 07-05-1798 in Abbenbroek, 84 jaar oud.
III. Neeltje Schoordijk. Zij is gedoopt op 06-01-1715 in Abbenbroek. Neeltje is overleden.
IV. Cornelis Schoordijk. Hij is gedoopt op 10-10-1716 in Abbenbroek. Cornelis is overleden.
V. Pieter Schoordijk. Hij is gedoopt op 26-03-1719 in Abbenbroek. Pieter is overleden.
VI. Cornelis Schoordijk. Hij is gedoopt in 1721. Cornelis is overleden.
Notitie bij Cornelis: Dit kind staat niet op de doopcd. Ook niet in geboorteklapper van Abbenbroek maar daar mist een stuk omstreeks1721/1722.
In een akte van uitkoop van 13-5-1741 staat hij wel vermeld en is hij 19 jaar dus zal hij geboren zijn tussen 13 mei 1721 en 13 mei 1722.
VII. Klaas Schoordijk, geboren op 14-11-1723 in Abbenbroek (zie 58).
118 Ary Corneliszoon Hokke, geboren op 19-10-1710 in Geervliet. Ary is overleden op 29-09-1784 in Geervliet, 73 jaar oud. Ary trouwde (2) met Francijntje van der Meijde.
Hij trouwde (1), 25 jaar oud, op 27-07-1736 in Geervliet met de 19-jarige Wijburgje Hendriks Sluijmer (zie 119 hieronder). Ary en Wijburgje gingen op 08-06-1736 in Geervliet in ondertrouw.
119 Wijburgje Hendriks Sluijmer. Zij is gedoopt op 02-12-1716 in Oud Beijerland. Bij de doop van Wijburgje was de volgende getuige aanwezig: Barber Teunisse Rolof. Wijburgje is overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Geertruy Hokke. Bij de geboorteaangifte van Geertruy was de volgende getuige aanwezig: Neeltje Ruijtenburg. Zij is gedoopt op 06-01-1737 in Geervliet. Geertruy is overleden op 21-12-1737 in Geervliet, 11 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-12-1737.
II. Geertruij Hokke, geboren op 15-12-1737 in Geervliet (zie 59).
III. Cornelis Hokke. Hij is gedoopt op 03-01-1740 in Geervliet. Cornelis is overleden.
IV. Hendrik Hokke. Hij is gedoopt op 17-07-1743 in Geervliet. Hendrik is overleden.
V. Neeltje Hokke. Zij is gedoopt op 20-11-1746 in Geervliet. Neeltje is overleden.
VI. Hendrik Hokke. Hij is gedoopt op 21-07-1748 in Geervliet. Hendrik is overleden.
VII. Neeltje Hokke. Zij is gedoopt op 10-01-1751 in Geervliet. Neeltje is overleden.
120 Willem Huijge Lugtenburg. Hij is gedoopt op 01-04-1676 in Oostvoorne. Willem is overleden op 20-11-1738 in Oostvoorne, 62 jaar oud. Hij is begraven op 21-11-1738 in Oostvoorne.
Beroep:
(lidmaat te Oostvoorne (1699))
Getuige bij:
geboorteaangifte Dammis Lugtenburg (1729-1735)    [vader]
geboorteaangifte Willem Lugtenburg (1732-1747)    [vader]
Willem trouwde (2), 44 jaar oud, op 10-11-1720 met Geertje Teeuwis Kip (1700-1768), 20 jaar oud.
Hij trouwde (1), 21 jaar oud, op 09-03-1698 in Oostvoorne met de 25-jarige
121 Agnietje Cornelisdr Laaij. Zij is gedoopt op 02-09-1672 in Oostvoorne. Agnietje is overleden op 20-05-1720 in Oostvoorne, 47 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Maertje Lugtenburg, geboren op 14-09-1698 in Oostvoorne. Bij de geboorteaangifte van Maertje was de volgende getuige aanwezig: Pietertje. Zij is gedoopt op 17-09-1698 in Oostvoorne. Maertje is overleden op 06-10-1729 in Oostvoorne, 31 jaar oud. Maertje trouwde, 18 jaar oud, op 23-11-1716 in Oostvoorne met Cornelis Willemszoon Touw. Cornelis trouwde later op 19-09-1756 in Oostvoorne met Jannetje Claesdochter Langendoen (1712-1793), zie 61.
II. Susannetje Lugtenburg. Bij de geboorteaangifte van Susannetje was de volgende getuige aanwezig: Leuntje Jans. Zij is gedoopt op 10-10-1700 in Oostvoorne. Susannetje is overleden vr 01-01-1712, ten hoogste 11 jaar oud.
III. Huijge Lugtenburg. Bij de geboorteaangifte van Huijge was de volgende getuige aanwezig: Ariaentje Arens. Hij is gedoopt op 15-04-1703 in Oostvoorne. Huijge is overleden.
IV. Cornelis Willemse Lugtenburg, gedoopt op 25-10-1705 in Oostvoorne (zie 60).
V. Jan Lugtenburg. Bij de geboorteaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Aefje wed. van Job Laaij. Hij is gedoopt op 29-07-1708 in Oostvoorne. Jan is overleden, 50 jaar oud. Hij is begraven op 24-09-1758 in Oostvoorne.
VI. Suzanna Lugtenburg. Zij is gedoopt op 01-01-1712 in Oostvoorne. Suzanna is overleden, 70 jaar oud. Zij is begraven op 21-03-1782 in Oostvoorne. Suzanna trouwde met Leendert Langendoen.
VII. Pietertie Lugtenburg. Bij de geboorteaangifte van Pietertie was de volgende getuige aanwezig: Maartje Willems van Lugtenburg. Zij is gedoopt op 14-10-1714 in Oostvoorne. Pietertie is overleden.
VIII. Pieter Lugtenburg. Bij de geboorteaangifte van Pieter was de volgende getuige aanwezig: Maartje Willems van Lugtenburg. Hij is gedoopt op 09-05-1717 in Oostvoorne. Pieter is overleden, 64 jaar oud. Hij is begraven op 15-04-1782 in Oostvoorne.
122 Claes Witezn/Wittese Langendoen, geboren op 16-03-1673 in Nieuw Helvoet. Hij is gedoopt op 19-03-1673 in Nieuw Helvoet. Claes is overleden op 08-06-1731 in Oostvoorne, 58 jaar oud.
Notitie bij Claes: 19.03.1673 Claes

Nieuw Helvoet Maert den 19 heeft Witte Lambrechtss Langendoen een jonge soon ten doope gebracht genaemt Claes, stondt als getuijge Heijndricktie Engels den dochter van Engel Pietersz

x 08.05.1695 te Oostvoorne Claes Wittese Langendoen jm met Wijntje Arens Drogendijck jd, gedoopt Rockanje 04.03.1674 (get Annetgie Pieters), overl. Oostvoorne 22.07.1757, dochter van Aren Cornelisz. Droogendijck en Neeltje Lodewijcksdr Rademaker

overleden Oostvoorne 08.06.1731


934 Willem Bastiaensz Ruyghaver transporteert aan Klaes Witte Langendoen een huis in Kouwenoort nr. 11 met 1 gem. 255 r. land, waar het huis op staat, voor 406 g. 6 st. contant.
Datering:01-03-1700
Hij trouwde, 22 jaar oud, op 08-05-1695 in Oostvoorne met de 21-jarige
123 Wijntje Arentsdr Dro(o)gendijck. Zij is gedoopt op 04-03-1674 in Rockanje. Bij de doop van Wijntje was de volgende getuige aanwezig: Annetgie Pieters. Wijntje is overleden op 22-07-1757 in Rockanje, 83 jaar oud. Wijntje trouwde (2), 60 jaar oud, op 01-08-1734 met Hadde Haddeszn van den Brande (1672-1746), 62 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Leentje Langendoen. Zij is gedoopt op 12-02-1696 in Oostvoorne. Bij de doop van Leentje was de volgende getuige aanwezig: Leentje Leenderts, sijn moeder, huisvr. van Witte Lambrechts. Leentje is overleden, 69 jaar oud. Zij is begraven op 08-01-1766 in Oostvoorne.
II. Arij Langendoen. Hij is gedoopt op 04-05-1698 in Oostvoorne. Bij de doop van Arij was de volgende getuige aanwezig: Cornelia Torremans (zus van moeder). Arij is overleden, 50 jaar oud. Hij is begraven op 06-09-1748 in Oostvoorne.
III. Witte Langendoen. Hij is gedoopt op 31-10-1700 in Oostvoorne. Bij de doop van Witte was de volgende getuige aanwezig: Witte Lambrechts Langendoen, zijn vader. Witte is overleden.
IV. Neeltje Langendoen. Zij is gedoopt op 10-10-1702 in Oostvoorne. Neeltje is overleden vr 22-12-1709, ten hoogste 7 jaar oud.
V. Leendert Langendoen. Hij is gedoopt op 13-04-1704 in Nieuwenhoorn. Bij de doop van Leendert was de volgende getuige aanwezig: Jannetje Witte (zus van vader). Leendert is overleden, 58 jaar oud. Hij is begraven op 13-12-1762 in Rockanje. Leendert trouwde, 30 jaar oud, op 03-10-1734 met Susannetje Willems Lugtenburg.
Getuige bij:
doop Cornelis Lugtenburg (1747-1808) [zie 61,VIII]    [aangetrouwde tante moederszijde]
04-10-1739     doop Agnietje Lugtenburg (1739-1778) [zie 61,IV]    [aangetrouwde tante moederszijde]
21-12-1749     doop Jannetje Lugtenburg (1749-1783) [zie 61,IX]    [aangetrouwde tante moederszijde]
VI. Cornelis Langendoen. Hij is gedoopt op 24-10-1706 in Oostvoorne. Bij de doop van Cornelis was de volgende getuige aanwezig: Jannetje Witte (zus van vader). Cornelis is overleden in 1775, 68 of 69 jaar oud.
VII. Neeltje Langendoen. Zij is gedoopt op 22-12-1709 in Oostvoorne. Bij de doop van Neeltje was de volgende getuige aanwezig: Cornelia Arens (zus van moeder). Neeltje is overleden vr 1738, ten hoogste 29 jaar oud.
VIII. Jannetje Claesdochter Langendoen, gedoopt op 24-07-1712 in Oostvoorne (zie 61).
124 Jan Huijge Markenburg (Merkenburgh), geboren vr 1689 in Abbenbroek. Jan is overleden in 1737, minstens 48 jaar oud (oorzaak: kanker).
Notitie bij overlijden van Jan: In zijn testament d.d. 15-7-1733 nomineert Jan Huige Merkenburg tot erfgenamen, ieder voor een vierde gedeelte, zijn 2 zonen verwekt bij Maartie Pietersdochter van Vliet, n.l. Huig Jansz. en Pieter Jansz. Merkenburg.
Notitie bij Jan: Het is niet helemaal zeker of Pieter de zoon is van deze ouders
Jan trouwde (2), minstens 33 jaar oud, op 13-04-1722 met Geertje Arentsdochter Pols.
Hij trouwde (1), minstens 20 jaar oud, op 13-04-1709 in Abbenbroek met de minstens 20-jarige
125 Marya Pieters van Vliet, geboren vr 1689 in Abbenbroek. Marya is overleden op 18-11-1719 in Abbenbroek, minstens 30 jaar oud.
Notitie bij Marya: moeder niet zeker. Kwam naar boven in notarile akte
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Lijntje (Magdaleentje) Markenburg (Merkenburgh). Zij is gedoopt op 01-12-1709 in Abbenbroek. Lijntje is overleden op 14-01-1710 in Abbenbroek, 1 maand oud.
II. Pieter Markenburg (Merkenburgh). Hij is gedoopt op 03-05-1711 in Abbenbroek. Pieter is overleden op 22-01-1714 in Abbenbroek, 2 jaar oud.
III. Huijg Markenburg (Merkenburgh). Hij is gedoopt op 16-07-1713 in Abbenbroek. Huijg is overleden.
IV. Pieter Markenburg (Merkenburgh). Hij is gedoopt op 10-11-1715 in Abbenbroek. Pieter is overleden op 20-01-1716 in Abbenbroek, 2 maanden oud.
V. Pieter Janszoon Markenburg, gedoopt op 01-08-1717 in Abbenbroek (zie 62).
126 Leendert Japikse Bakker, geboren in Heenvliet. Hij is gedoopt op 17-01-1694 in Heenvliet. Bij de doop van Leendert was de volgende getuige aanwezig: Jannetje Leenderts. Leendert is overleden.
Notitie bij Leendert: Als dit de ouders zijn van Neeltje, dan is zij gedoopt op 1-8-1722 te Spijkenisse
Hij trouwde, 22 jaar oud, op 24-05-1716 in Spijkenisse met Feijtje Andries van Driesse. Leendert en Feijtje gingen op 02-05-1716 in Spijkenisse in ondertrouw.
127 Feijtje Andries van Driesse, geboren in Rotterdam.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Japik Bakker. Hij is gedoopt op 03-04-1717 in Abbenbroek. Japik is overleden.
II. Andries Bakker. Hij is gedoopt op 24-05-1720 in Spijkenisse. Andries is overleden.
III. Neeltje Leendertdochter Bakker, gedoopt op 01-08-1722 in Spijkenisse (zie 63).
IV. Stijntje Bakker. Zij is gedoopt op 07-01-1725 in Spijkenisse.
Notitie bij de geboorte van Stijntje: niet op doopcd gevonden
Stijntje is overleden.
V. Cornelis Bakker. Hij is gedoopt op 23-11-1727 in Vierpolders. Cornelis is overleden.
VI. Ariaantje Bakker. Zij is gedoopt op 18-03-1731 in Vierpolders. Ariaantje is overleden.
VII. Bakker, levenloos geboren kind, geboren in 04-1734 in Vierpolders.

Generatie 8 (oudovergrootouders)

132 Laurus Janzn Kleijbroek/Claybroek, geboren omstreeks 1680 in Beverwijk. Laurus is overleden.
Hij trouwde met
133 Trijntje Jacobs?.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Pieter Laurisse Kleijbroek/Claybroek. Pieter trouwde met Crelisje Crijne.
II. Claas Lauriszn Clijbroek, gedoopt op 11-03-1706 in Beverwijk (zie 66).
144 Sijmon Leendertsz. van Steenvoorden, geboren in 1660 in Noordwijk. Sijmon is overleden in 1730 in Noordwijk, 69 of 70 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Sijmon: was bij overlijden 70 jaar oud
Hij trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 12-11-1684 in Noordwijk met de ongeveer 24-jarige
145 Marijtje Paulussen ’s Gravenmade, geboren omstreeks 1660. Marijtje is overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Leendert Symonszoon Steenvoorden, geboren in Noordwijk (zie 72).
II. Paulus van Steenvoorden. Hij is gedoopt op 23-02-1689 in Noordwijk aan Zee. Paulus is overleden.
III. Johannes van Steenvoorden. Hij is gedoopt op 08-10-1691 in Noordwijkerhout. Johannes is overleden.
146 Jan Meeszoon van der Vlugt.
Hij trouwde op 11-01-1684 in Noordwijk met
147 Marijtje Jacobsdr Zonneveld.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Cornelis van der Vlugt. Hij is gedoopt op 09-04-1684 in Noordwijk. Cornelis is overleden.
II. Jacob van der Vlugt. Hij is gedoopt op 16-07-1685 in Noordwijk. Jacob is overleden.
III. Trijntje Jans van der Vlugt (Langevelt), gedoopt op 26-10-1687 in Noordwijk (zie 73).
IV. Mees van der Vlugt. Hij is gedoopt op 23-02-1690 in Noordwijk. Mees is overleden.
V. Pieter van der Vlugt. Hij is gedoopt op 02-11-1696 in Noordwijk. Pieter is overleden.
148 Sijmen Jacobse van der Hulst, geboren omstreeks 1663 in Noordwijk. Sijmen is overleden op 11-01-1732 in Noordwijk, ongeveer 69 jaar oud. Sijmen is weduwnaar van Annetien IJsbrandts van der Ruyt (1663-1691), met wie hij trouwde (1), ongeveer 24 jaar oud, op 21-12-1687 in Noordwijk.
Hij trouwde (2), ongeveer 29 jaar oud, op 24-04-1692 in Noordwijk met de ongeveer 32-jarige
149 Catharina Jansdr Taup, geboren omstreeks 1660 in Noordwijk. Catharina is overleden na 20-11-1717, minstens 57 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Symonse van der Hulst. Hij is gedoopt op 12-12-1692 in Noordwijk. Jan is overleden.
II. Cornelius Symonse van der Hulst. Hij is gedoopt op 13-09-1694 in Noordwijk. Cornelius is overleden.
III. Cornelis Symonse van der Hulst, gedoopt op 17-02-1697 in Noordwijk (zie 74).
IV. Pieter Symonse van der Hulst. Hij is gedoopt op 11-09-1699 in Noordwijk. Pieter is overleden.
V. Gijsbert Symonse van der Hulst. Hij is gedoopt op 24-09-1701 in Noordwijk. Gijsbert is overleden.
VI. Cornelius Symonse van der Hulst. Hij is gedoopt op 20-12-1703 in Noordwijk. Cornelius is overleden.
VII. Mary Symonse van der Hulst. Zij is gedoopt op 21-11-1705 in Noordwijk. Mary is overleden.
150 Albert Joris van der Fem.
Hij trouwde op 11-05-1687 in Noordwijk [bron: trouwboek Noordwijk katholiek] met
151 Lijsbeth Ariensdr.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Cornelia Alberts van der Fem.
II. Marijtje A(e)lbers van der Fem, geboren in 1695 in Noordwijk (zie 75).
152 Andries Cornelisse Ploegh(dijk), geboren omstreeks 1659. Andries is overleden op 20-05-1728 in Lisse, ongeveer 69 jaar oud.
Notitie bij Andries: Oud-rechterlijke archieven protocollen Zwammerdam 1677-1699 inventarisnummer 24 bladzijde 245v datum 23-05-1687.
inhoud Pieter Claessen van der Laen, wonend te Gouda, verkoopt aan Andries Ploegh, rademaker, nu wonend te Lisse, een huis en erf te Zwammerdam, strekkend van de Rijndijk tot de Rijn, belend ten zuiden Johannes Marthensz Paludanus, secretaris van Zwammerdam en ten noorden Jacob Hendricksz de Langhe. Koopsom 345 gulden.
vervolg a folio 246. 23-05-1687. Schuldbrief van voorgaande koop, groot 245 gulden. Geroijeerd 03-07-1690.
vervolg b foio 246v. 23-05-1687. Andries Ploegh, rademaker, nu wonend te Lisse, verkoopt aan Pieter Cornelisz van Swieten bovengenoemd huis en erf te Zwammerdam. De koper neemt over de bovengenoemde schuldbrief van 245 gulden en betaalt bovendien nog 100 gulden als koopsom.
Op de lijst van de Regenten in Lisse onder de jaren 1692 staat Andries Cornelis Ploegdijk vermeld als schepen.
De regenten zijn burgemeesters, Schepenen, kerkmeesters en H. Geest armmeesters.
Op de lijst van de Regenten in Lisse onder de jaren 1694 en 1695 komt hij weer voor maar nu met de naam Andries Cornelisse Ploeg.
In het kohier Kohier van de 1e 100e penning van Rijnland staat in het jaar 1695 op pagina A 100 Lisse: Hendrick Jansz Hooghkamer 1/2 erve van Pieter Jansz Hooghkamer uit Heemstede en Andries Cornelisz Ploeg wiens vrouw 1/3 erve was van haar vader Pieter Michielsz, ook uit Heemstede
Beroep:
wagenmaker, zou/zeep handelaar
Andries trouwde (2), ongeveer 47 jaar oud, op 14-02-1706 in Lisse met Helena de Kok (ovl. 1726).
Hij trouwde (1), ongeveer 25 jaar oud, op 16-06-1684 in Sloten met
153 Jannetje Pieters de Haan. Jannetje is overleden. Zij is begraven op 31-08-1705 in Lisse.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Pieter Andriesse van der Ploegh, gedoopt op 12-10-1687 in Zwammerdam (zie 76).
II. Jannitgen Andriesse Ploegh(dijk). Zij is gedoopt op 15-05-1689 in Lisse. Jannitgen is overleden, 71 jaar oud. Zij is begraven op 24-06-1760 in Haarlem.
III. Hillegont Andriesse Ploegh(dijk). Zij is gedoopt op 27-04-1692 in Lisse. Hillegont is overleden, 79 jaar oud. Zij is begraven op 23-11-1771 in Haarlem.
IV. Catharina Andriesse Ploegh(dijk). Zij is gedoopt op 09-05-1694 in Sassenheim. Bij de doop van Catharina waren de volgende getuigen aanwezig: Michiel Pieters de Haan en Rijmtje Cornelis Ploegh. Catharina is overleden op 29-07-1694 in Sassenheim, 2 maanden oud.
V. Catrijntie Andriesse Ploegh(dijk). Zij is gedoopt op 09-09-1696 in Lisse. Catrijntie is overleden.
VI. Cornelis Andriesse Ploegh(dijk). Hij is gedoopt op 29-06-1698 in Sassenheim. Bij de doop van Cornelis waren de volgende getuigen aanwezig: Wilhelm Michielse de Haen en Rijmtje Cornelis Ploegh. Cornelis is overleden in 1701, 2 of 3 jaar oud.
VII. Cornelis Andriesse Ploegh(dijk). Hij is gedoopt op 14-08-1701 in Lisse. Bij de doop van Cornelis was de volgende getuige aanwezig: Reijmtje Ploegh. Cornelis is overleden vr 21-04-1705, ten hoogste 3 jaar oud.
VIII. Cornelis Andriesse Ploegh(dijk). Hij is gedoopt op 12-04-1705 in Lisse. Bij de doop van Cornelis waren de volgende getuigen aanwezig: Trijntje Fransz. van Daalen en Miechiel de Haan. Cornelis is overleden.
154 Cornelis Arisse/Aertse van der Vlugt/Vlucht. Hij is gedoopt op 02-02-1653 in Noordwijk. Cornelis is overleden.
Hij trouwde, 33 jaar oud, op 05-05-1686 in Noordwijk [bron: trouwboek Noordwijk 2III 1670-1699] met de 25-jarige
155 Susanna Olofs Steenhooven/Steenhoolen. Zij is gedoopt op 27-03-1661 in Noordwijk. Susanna is overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Grietie Cornelis van der Vlugt/Vlucht. Zij is gedoopt op 22-01-1687 in Noordwijk. Bij de doop van Grietie was de volgende getuige aanwezig: Jannetie Aerts van der Vlucht. Grietie is overleden.
II. Marijtie Cornelis van der Vlugt/Vlucht. Zij is gedoopt op 14-12-1687 in Noordwijk. Bij de doop van Marijtie waren de volgende getuigen aanwezig: Paulus Thomasse van der Kuijck en Guurtie Dircks van Steenhoole. Marijtie is overleden.
III. Olof Cornelisse van der Vlugt/Vlucht. Hij is gedoopt op 16-01-1689 in Noordwijk. Bij de doop van Olof was de volgende getuige aanwezig: Marijtie Olofs Steenholen. Olof is overleden vr 04-03-1696 in Noordwijk, ten hoogste 7 jaar oud.
IV. Aert Cornelisse van der Vlugt/Vlucht. Hij is gedoopt op 14-05-1690 in Noordwijk. Bij de doop van Aert waren de volgende getuigen aanwezig: Jannetie Aerts van der Vlucht en Jan Aertse van der Vlucht. Aert is overleden.
V. Marijtje Cornelisse van der Vlugt, gedoopt op 23-01-1692 in Noordwijkerhout (zie 77).
VI. Olof Cornelisse van der Vlugt/Vlucht. Hij is gedoopt op 04-03-1696 in Noordwijk. Bij de doop van Olof was de volgende getuige aanwezig: Marijtie Olofs Steenholen. Olof is overleden.
156 Cornelis Vechters van der Klerk.
Hij is de biologische vader van het kind van
157 Jobie Maert Overduin.
Kind van Cornelis en Jobie:
I. Arie Cornelis van der Klerk, gedoopt op 26-12-1714 in Noordwijk (zie 78).
158 Jacob Jacobse (van der) (Hulst).
Hij is de biologische vader van het kind van
159 Ariaentje (Antie) Jaspers/Caspers.
Kind van Jacob en Ariaentje:
I. Jannetie Jacobs van der Hulst/Holst, gedoopt op 05-01-1716 in Noordwijk aan Zee (zie 79).
160 Arie Walravens van der Swan. Hij is gedoopt op 25-01-1663 in Rotterdam. Arie is overleden, 63 jaar oud. Hij is begraven op 21-01-1727 in Scheveningen. Arie trouwde (2), 59 jaar oud, op 31-05-1722 met NN.
Hij trouwde (1), 23 jaar oud, op 15-05-1686 in Den Haag met de ongeveer 24-jarige
161 Maria Cornelisdochter Voorent, geboren omstreeks 1662 in Honselersdijk. Maria is overleden vr 31-05-1722, ten hoogste 60 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Walraven Ariens van der Swan, geboren in 1686 in Honselersdijk (zie 80).
II. Leuntje van der Swan, geboren in 1687 in Honselersdijk. Leuntje is overleden.
III. Petrus van der Swan, geboren omstreeks 1689 in Honselersdijk. Petrus is overleden.
162 Jan Dirkse Waterreus, geboren in 1669 in Scheveningen. Jan is overleden op 22-09-1747 in Scheveningen, 77 of 78 jaar oud.
Hij trouwde, 27 of 28 jaar oud, op 05-05-1697 in Den Haag met de ongeveer 21-jarige
163 Marie (Maartje) Pieters van Dongen, geboren omstreeks 1676. Marie is overleden in 10-1743, ongeveer 67 jaar oud. Zij is begraven op 13-10-1743 in Scheveningen.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Elisabeth Janse Waterreus, gedoopt op 17-07-1700 in Den Haag (zie 81).
II. Antonie Janse Waterreus, geboren in 1701 in Scheveningen. Antonie is overleden, 54 of 55 jaar oud. Hij is begraven op 20-08-1756 in Scheveningen.
III. Anna Janse Waterreus, geboren omstreeks 1703 in Scheveningen. Anna is overleden, ongeveer 31 jaar oud. Zij is begraven op 08-06-1734 in Scheveningen.
IV. Catharina Janse Waterreus, geboren in 1707 [bron: familysearch]. Catharina is overleden.
164 Maarten Teunisse van der Doorn, geboren omstreeks 1660 in Scheveningen. Maarten is overleden op 16-07-1726 in Scheveningen, ongeveer 66 jaar oud. Hij is begraven op 20-07-1726 in Scheveningen. Maarten trouwde (2), ongeveer 41 jaar oud, op 07-08-1701 in Den Haag met Marijtje Simons van der Bijl.
Hij trouwde (1), ongeveer 25 jaar oud, op 25-05-1685 in Den Haag met de 24-jarige
165 Cornelia Jans Verbunt. Zij is gedoopt op 08-07-1660 in Dongen (NB). Bij de doop van Cornelia waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Adriana Broeders en Nicolaus Janssen Laureijssen.
Notitie bij de geboorte van Cornelia: Roepnaam Neeltje.
Zij is gedoopt op 8 juli 1660 in Dongen,nb,nld.[ Bron 2 ]
[doopheffers: Nicolaus Janssen Laureijssen? (ws Verbunt!) en Maria Adrianus Broeders,oma]
Geloof: Rooms Katholiek
Cornelia is overleden op 25-11-1700 in Scheveningen, 40 jaar oud. Zij is begraven op 29-11-1700 in Scheveningen.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Maria Martini van der Doorn, geboren in Scheveningen. Zij is gedoopt op 11-09-1686 in Den Haag. Maria is overleden, 77 jaar oud. Zij is begraven op 03-04-1764 in Scheveningen. Maria trouwde, 21 jaar oud, op 20-05-1708 in Scheveningen met Maarten/Martinus Dirks Waterreus, ongeveer 28 jaar oud. Zie 325,V voor persoonsgegevens van Maarten/Martinus.
II. Catharina van der Doorn, geboren in 1687 in Scheveningen. Catharina is overleden.
III. Anthonia van der Doorn, geboren in 1689 in Scheveningen. Anthonia is overleden.
IV. Joannes/Jan van der Doorn, geboren in 1691 in Scheveningen (zie 82).
V. Petronella van der Doorn, geboren in Scheveningen. Zij is gedoopt op 06-12-1694 in Den Haag. Petronella is overleden op 28-04-1704 in Scheveningen, 9 jaar oud. Zij is begraven op 02-05-1704.
VI. Antonius van der Doorn, geboren in 1695 in Scheveningen (zie 88).
166 Antonius Hendriks Brevelt, geboren omstreeks 1660. Antonius is overleden.
Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 15-08-1685 in Utrecht met de ongeveer 20-jarige
167 Maria Gijsberts van Oppijnen, geboren omstreeks 1665. Maria is overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gijsbertus Brevelt. Hij is gedoopt op 10-07-1686 in Utrecht. Gijsbertus is overleden.
II. Joannis Brevelt. Hij is gedoopt op 16-12-1688 in Utrecht. Joannis is overleden.
III. Adrianus Brevelt. Hij is gedoopt op 12-11-1691 in Utrecht. Adrianus is overleden.
IV. Alida/Aleydis (Aaltje) Brevelt, gedoopt op 13-06-1695 in Utrecht (zie 83).
V. Henricus Brevelt. Hij is gedoopt op 04-11-1700 in Utrecht. Henricus is overleden.
168 Ary Janse van der Bom, geboren omstreeks 1645. Ary is overleden, ongeveer 49 jaar oud. Hij is begraven op 16-10-1694 in Scheveningen.
Beroep:
schoenmaker
Hij trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 14-01-1674 in Scheveningen met de ongeveer 29-jarige
169 Huibertje Claasdochter van der Veer, geboren omstreeks 1645. Huibertje is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Pieter Arense Bom, gedoopt op 12-06-1678 in Scheveningen (zie 84).
170 Jan Cornelis van der Keij, geboren omstreeks 1641. Hij is gedoopt op 11-11-1651 in Scheveningen. Jan is overleden, ongeveer 58 jaar oud. Hij is begraven op 09-06-1699.
Notitie bij Jan: 1661: jm Uyt de Kaeg, Scheveningen. Zal zich later "Boon" gaan noemen

1680: woonde hij met vrouw en 6 kinderen (2 boven de 10 jr, 1 van 4-8 jr en 3 kleintjes onder de 4 jr)
Beroep:
cagenaer/veerman
Hij trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op 15-12-1661 in Scheveningen met de 23-jarige Lysbeth Jansdr Boon. Jan en Lysbeth gingen op 20-11-1661 in Den Haag in ondertrouw.
171 Lysbeth Jansdr Boon. Zij is gedoopt op 13-03-1638 in Scheveningen. Bij de doop van Lysbeth waren de volgende getuigen aanwezig: Arien Claes, Adriaen Daenen en Cornelis Ghijszn. Lysbeth is overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Neeltge Jans van der Keij.
II. Maertge Jans van der Keij.
III. Maria Jans van der Keij.
IV. Danil Jans van der Keij.
V. Lysbet Jans van der Keij.
VI. Danil Jans van der Keij.
VII. Barbara Jans van der Keij. Zij is gedoopt op 02-11-1670 in Scheveningen. Barbara is overleden, 52 jaar oud. Zij is begraven op 14-11-1722 in Scheveningen.
VIII. Marijtje Janse Keij, gedoopt op 13-06-1677 in Scheveningen (zie 85).
IX. Angeniet Jans van der Keij. Zij is gedoopt op 05-10-1684 in Scheveningen. Angeniet is overleden na 1708, minstens 24 jaar oud.
172 Jan Jorisse van der Does. Hij is gedoopt op 12-03-1659 in Noordwijk. Jan is overleden op 11-11-1712 in Scheveningen, 53 jaar oud.
Hij trouwde, 22 jaar oud, op 30-11-1681 in Scheveningen met de ongeveer 21-jarige
173 Aeltie Arents van der Meer, geboren omstreeks 1660 in Moordrecht. Aeltie is overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Joris van der Does. Hij is gedoopt op 19-04-1682 in Scheveningen. Joris is overleden.
II. Pieter Janszoon van der Does, geboren op 23-02-1687 in Scheveningen (zie 86).
III. Jaapje van der Does. Zij is gedoopt op 25-11-1691 in Scheveningen. Jaapje is overleden.
174 Willem Dirkszoon Bal. Hij is gedoopt op 19-03-1652 in Scheveningen. Willem is overleden.
Notitie bij Willem: Scheveningen blaffaart omstreeks 1680
t Platte landt of Haegh Ambacht ende het dorp Scheveninge daer onder resorterende
Keijserstraet Oost

Willem Dirckse Ball visscher ten haringh
1 Man
1 Vrouw
2 kinderen beneden 4 jaer
Beroep:
visser ten haring
Willem ging in ondertrouw (2), 32 jaar oud, op 21-01-1685 in Scheveningen met Pieternella Henrix van Keulen (1646-1729), 38 jaar oud.
Hij trouwde (1), 23 jaar oud, op 19-05-1675 in Scheveningen met de 24 of 25-jarige
175 Lijsbeth Janse Baeck, geboren in 1650 in Terheiden. Lijsbeth is overleden, 33 of 34 jaar oud. Zij is begraven op 21-12-1684 in Scheveningen.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Pieter Willems Bal. Hij is gedoopt op 26-01-1676 in Scheveningen. Pieter is overleden, 1 jaar oud. Hij is begraven op 11-12-1677 in Scheveningen.
II. Pieter Willems Bal. Hij is gedoopt op 05-01-1678 in Scheveningen. Pieter is overleden.
III. Ariaentge Willems Bal. Zij is gedoopt op 01-02-1679 in Scheveningen. Ariaentge is overleden na 1702, minstens 23 jaar oud.
IV. Leendert Willems Bal. Hij is gedoopt op 21-04-1680 in Scheveningen. Leendert is overleden, 1 maand oud. Hij is begraven op 18-06-1680 in Scheveningen.
V. Niesje Willemsdochter Bal, gedoopt op 04-10-1682 in Scheveningen (zie 87).
VI. Joannes Willems Bal. Hij is gedoopt op 12-11-1684 in Scheveningen. Joannes is overleden, 2 maanden oud. Hij is begraven op 31-01-1685 in Scheveningen.
176 Maarten Teunisse van der Doorn (dezelfde als 164).
Hij trouwde (1), ongeveer 25 jaar oud, op 25-05-1685 in Den Haag met de 24-jarige
177 Cornelia Jans Verbunt (dezelfde als 165).
178 Jillis Janse van der Lelij, geboren in 1660 in Scheveningen. Jillis is overleden, 53 of 54 jaar oud. Hij is begraven op 24-12-1714 in Scheveningen.
Hij trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 20-05-1685 in Den Haag met de ongeveer 21-jarige
179 Immetje Theunis van der Meer, geboren omstreeks 1664 in Den Haag. Immetje is overleden, ongeveer 54 jaar oud. Zij is begraven op 20-11-1718 in Scheveningen.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Appoloniia van der Lelij, geboren in Scheveningen. Zij is gedoopt op 19-05-1686 in Den Haag. Appoloniia is overleden.
II. Joanna Jillis van der Lelie, gedoopt op 25-05-1696 in Scheveningen (zie 89).
III. Dirk of Theodorus van der Lelij, geboren in Scheveningen. Hij is gedoopt op 15-03-1703 in Den Haag. Dirk is overleden.
IV. Antonius van der Lelij, geboren in Scheveningen. Hij is gedoopt op 15-03-1703 in Den Haag. Antonius is overleden.
184 Gerrit Hendriks van Hees, geboren in 1665. Gerrit is overleden.
Hij trouwde, 28 of 29 jaar oud, op 20-06-1694 in Leiden met de 23 of 24-jarige
185 Maria Davids van Berckel, geboren in 1670. Maria is overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Henricus van Hees, gedoopt op 03-12-1696 in Oegstgeest (zie 92).
II. Hendrina van Hees. Zij is gedoopt op 17-08-1700 in Katwijk aan de Rijn. Bij de doop van Hendrina waren de volgende getuigen aanwezig: Klaas Davidsen en Maria Jans. Hendrina is overleden.
III. Jacobus van Hees. Hij is gedoopt op 12-05-1706 in Katwijk aan de Rijn. Bij de doop van Jacobus waren de volgende getuigen aanwezig: Bartholomeus Jacobse en Annitie Joosten. Jacobus is overleden.
IV. Cornelia van Hees. Zij is gedoopt op 15-10-1712 in Katwijk aan de Rijn. Bij de doop van Cornelia waren de volgende getuigen aanwezig: Lijsbeth Hendrikse en Willem Jooste. Cornelia is overleden.
V. Maria van Hees. Zij is gedoopt op 20-10-1714 in Katwijk aan de Rijn. Bij de doop van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Jacon Hendrikse van Hees en Francijntje Jacobs. Maria is overleden.
188 Hu(ij)bert Lelievelt.
Hij trouwde met
189 Catharina?.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. David Huijberts Lelievelt, geboren in Valkenburg? (zie 94).
II. Jasper Lelievelt.
III. Josijntie Lelievelt.
190 Pieter Barendregt.
Kinderen van Pieter uit onbekende relatie:
I. Marijtje Pieters Barendregt, geboren in Wassenaar (zie 95).
II. Annitie Piters Barendregt.
III. Geertruy Piters Barendregt.
IV. Dirk Pieters Barendregt.
192 Isaack Jans Trierum. Isaack is overleden vr 27-12-1693. Isaack trouwde (1) op 21-12-1659 in Nieuw Helvoet met Ariaentgen Ariens.
Hij trouwde (2) na 1667 met
193 Jannetje Pieters. Jannetje trouwde (2) op 27-12-1693 met Lambert Arense Dekker.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Pieter Isaacks Trierum. Hij is gedoopt op 01-11-1671 in Nieuwenhoorn. Pieter is overleden.
II. Arent Isaacks Trierum. Hij is gedoopt op 19-02-1673 in Nieuwenhoorn. Arent is overleden vr 04-1714, ten hoogste 41 jaar oud.
III. Cornelis Isaacks Trierum. Hij is gedoopt op 16-02-1676 in Nieuwenhoorn. Cornelis is overleden vr 28-01-1680, ten hoogste 3 jaar oud.
IV. Maarten Isaacks Trierum. Hij is gedoopt op 27-02-1678 in Nieuwenhoorn. Maarten is overleden.
V. Cornelis Isaacszoon van Trierum, gedoopt op 28-01-1680 in Nieuwenhoorn (zie 96).
194 Arien Deumis Ruwaart alias Ruiger, geboren in Oudenhoorn.
Notitie bij Arien: Doet belijdenis te Oudenhoorn, 09-06-1675, wordt diaken op 07-03-1677 en 07-04-1680, ouderling op 15-04-1686 en 13-08-1690 (DTB Oudenhoorn 1 : I en 1 : II (1662-1699)

26-12-1747: Notaris Gerrit Vlieland, aard van de akte: rekening
Rekening van Jacob Erkelens als naast Deumis Arens Ruiger gestelde executeur van het testament van Jannetje Ruiger, weduwe van Roeland van der Hoogwoerd, in leven binnenmoeder van het weeshuis te Brielle en aldaar op 16-4-1747 overleden. Rekening gedaan in handen van de erfgenamen:
Abraham Verolme en Isaak van der Meer als voogden over Arie Ruiger en Marijtje Ruiger, nagelaten kinderen van Deumis Arens Ruiger.
Arie Jans Legeweg, nagelaten zoon van Jan Legeweg en Rijkje Ruiger.
Cornelis van Eik als in huwelijk hebbend Adriana van Trierum, Isaak van Trierum, Arie van Trierum en Johannes van Trierum, nagelaten kinderen van Cornelis van Trierum en Marijtje Ruiger.
Jurrien Verhoef, Johannes Verhoef, Arie Verhoef, Trijntje Verhoef, Jacob Verhoef (minderjarig), Arentje Verhoef, huisvrouw van Willem Mol en Jannetje Verhoef (minderjarig), nagelaten kinderen van Hendrik Verhoef en Lena Ruiger.
Huis en schuur te Oudenhoorn op kohier nr. 68 en 72 R boomgaard aldaar in het Meentje nr. 1, werd verhuurd aan Wouter van Werkendam en op 3-6-1747 openbaar geveild. De koper Gerrit Dekker bleek eerst niet in staat de koop te presteren, maar heeft tenslotte toch een hypotheek gegeven ter grootte van de veilingprijs (f 481,-), mede verzekerd op huis nr. 63 en met als borgen Aagje Korse, weduwe van Kornelis Leenderts Dekker en Leendert Dekker.
Kleding en huisraad zijn geveild. Tussen de contanten twee zilveren potstukken. Een schuld van f 370,- werd door Magdalena Schrijvers afbetaald. Boekhouder van het weeshuis is George Markus Warry. Naast haar tractement betaalde hij voor haar diensten als naaivrouw. Op de begrafenis kwamen het Oranje, het Witte en Blauwe vendel. Rouwmantels werden gehuurd bij Jacob Voormeer. Bakker Jan kooiman leverde brood ter begrafenis,Jannetje Schippers meld, Magdaleentje Schrijvers, weduwe van Arie Spaan, rijst, suiker en kaneel, Cornelis Krijger wijn, Jannetje Plooi koffie en thee. Enkele weesmeisjes en de sleper brachten goederen van het weeshuis naar de Botermarkt. Jacobus van Soest demonteerde resp. monteerde enkele kasten. Volgt kaveling en kwitering van de voogden. Getuige Jacob van der Lucht.
Hij trouwde op 26-10-1670 in Oudenhoorn met
195 Arentje Cornelis, geboren in Oudenhoorn.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Deumis Ruiger. Hij is gedoopt op 02-11-1670 in Oudenhoorn. Bij de doop van Deumis waren de volgende getuigen aanwezig: Heijltje Mees (hefster) en vader. Deumis is overleden vr 22-01-1679 in Oudenhoorn, ten hoogste 8 jaar oud.
II. Jannetje Ruiger. Zij is gedoopt op 24-01-1672 in Oudenhoorn. Bij de doop van Jannetje waren de volgende getuigen aanwezig: Martijntje Lenerts en vader. Jannetje is overleden op 16-04-1747 in Brielle, 75 jaar oud.
Notitie bij Jannetje: 17-4-1747: Notaris Gerrit Vlieland, aard van de inventaris
Inventaris van de boedel nagelaten door Jannetje Ruiger, weduwe van Roeland van der Hoogwoerd, in leven binnenmoeder van het weeshuis te Brielle en aldaar op 16-4-1747 overleden. Bij testament d.d. 24-5-1736 (notaris Johannes Lambertus Scherping) liet zij haar boedel in vier porties na aan:
- haar broer Deumis Ariens Ruiger
- Arie Jans Legeweg, nagelaten zoon van haar zuster Rijkje Ruiger,
- Adriana van Trierum weduwe van Frederik Dekker, Isaak van Trierum, Arie van Trierum en Johannes van Trierum, nagelaten kinderen van haar zuster Marijtje Ruiger, in leven huisvrouw van Kornelis van Trierum
- Jurien Verhoef, Johannes Verhoef, Arie Verhoef, Trijntje Verhoef, Jacob Verhoef, Arentje Verhoef en Jannetje Verhoef, kinderen van haar zuster Lena Ruiger, in leven huisvrouw van Hendrik Verhoef.
Er is een huis met schuur (kohiernr. 68) en 72 R boomgaard onder Oudenhoorn in het Meentje in nr. 1 belast met 8 stv. per jaar t.b.v. de armen van Oudenhoorn, in huur bij Wouter van Werkendam, die nog huurschuld heeft. Volgt opsomming van kleding, huisraad en sieraden.
Er zijn vorderingen wegens onderhandse obligatie op Frederik Dekker (f 100,-), Magdalena Schrijvers weduwe van Arie Spaan (f 370,-), Johannes van der Hoeven (f 218,-_. Arie Jans Legeweg (f 54,-), Johannes van Trierum (f 30,-), Arie van Trierum (f 88,-), Isaak van Trierum (f 44,-), Jurien van der Hoeven (f 105,-).

26-12-1747: Notaris Gerrit Vlieland, aard van de akte: rekening
Rekening van Jacob Erkelens als naast Deumis Arens Ruiger gestelde executeur van het testament van Jannetje Ruiger, weduwe van Roeland van der Hoogwoerd, in leven binnenmoeder van het weeshuis te Brielle en aldaar op 16-4-1747 overleden. Rekening gedaan in handen van de erfgenamen:
Abraham Verolme en Isaak van der Meer als voogden over Arie Ruiger en Marijtje Ruiger, nagelaten kinderen van Deumis Arens Ruiger.
Arie Jans Legeweg, nagelaten zoon van Jan Legeweg en Rijkje Ruiger.
Cornelis van Eik als in huwelijk hebbend Adriana van Trierum, Isaak van Trierum, Arie van Trierum en Johannes van Trierum, nagelaten kinderen van Cornelis van Trierum en Marijtje Ruiger.
Jurrien Verhoef, Johannes Verhoef, Arie Verhoef, Trijntje Verhoef, Jacob Verhoef (minderjarig), Arentje Verhoef, huisvrouw van Willem Mol en Jannetje Verhoef (minderjarig), nagelaten kinderen van Hendrik Verhoef en Lena Ruiger.
Huis en schuur te Oudenhoorn op kohier nr. 68 en 72 R boomgaard aldaar in het Meentje nr. 1, werd verhuurd aan Wouter van Werkendam en op 3-6-1747 openbaar geveild. De koper Gerrit Dekker bleek eerst niet in staat de koop te presteren, maar heeft tenslotte toch een hypotheek gegeven ter grootte van de veilingprijs (f 481,-), mede verzekerd op huis nr. 63 en met als borgen Aagje Korse, weduwe van Kornelis Leenderts Dekker en Leendert Dekker.
Kleding en huisraad zijn geveild. Tussen de contanten twee zilveren potstukken. Een schuld van f 370,- werd door Magdalena Schrijvers afbetaald. Boekhouder van het weeshuis is George Markus Warry. Naast haar tractement betaalde hij voor haar diensten als naaivrouw. Op de begrafenis kwamen het Oranje, het Witte en Blauwe vendel. Rouwmantels werden gehuurd bij Jacob Voormeer. Bakker Jan kooiman leverde brood ter begrafenis,Jannetje Schippers meld, Magdaleentje Schrijvers, weduwe van Arie Spaan, rijst, suiker en kaneel, Cornelis Krijger wijn, Jannetje Plooi koffie en thee. Enkele weesmeisjes en de sleper brachten goederen van het weeshuis naar de Botermarkt. Jacobus van Soest demonteerde resp. monteerde enkele kasten. Volgt kaveling en kwitering van de voogden. Getuige Jacob van der Lucht.
III. Rijkje Ruiger. Zij is gedoopt op 14-01-1674 in Oudenhoorn. Bij de doop van Rijkje waren de volgende getuigen aanwezig: Heijltje Mees (hefster) en vader. Rijkje is overleden vr 08-1676 in Oudenhoorn, ten hoogste 2 jaar oud.
IV. Rijkje Ruiger. Zij is gedoopt in 08-1676 in Oudenhoorn. Bij de doop van Rijkje waren de volgende getuigen aanwezig: Heijltje Mees (hefster) en vader. Rijkje is overleden vr 17-04-1747, ten hoogste 70 jaar oud.
V. Deumis Ariens Ruiger. Hij is gedoopt op 22-01-1679 in Oudenhoorn. Bij de doop van Deumis was de volgende getuige aanwezig: Neeltje Piters. Deumis is overleden vr 30-05-1688 in Oudenhoorn, ten hoogste 9 jaar oud.
VI. Cornelis Ruiger. Hij is gedoopt op 26-01-1681 in Oudenhoorn. Bij de doop van Cornelis waren de volgende getuigen aanwezig: Leuntje Cornelis (hefster), jd en vader. Cornelis is overleden vr 15-04-1691 in Oudenhoorn, ten hoogste 10 jaar oud.
VII. Maria/Marijtje Arentsdr/Arins Ruygers/Ruiger, geboren op 23-08-1682 in Oudenhoorn (zie 97).
VIII. Lena Ruiger. Zij is gedoopt op 05-03-1684 in Oudenhoorn. Bij de doop van Lena waren de volgende getuigen aanwezig: Pleuntje Piters (doophefster) en vader. Lena is overleden vr 03-03-1686, ten hoogste 1 jaar oud.
IX. Lena Arens Ruiger/Ruigendijk. Zij is gedoopt op 03-03-1686 in Oudenhoorn. Bij de doop van Lena waren de volgende getuigen aanwezig: Leuntje Cornelis en vader. Lena is overleden vr 25-04-1732, ten hoogste 46 jaar oud.
Notitie bij Lena: 26-06-1709: Lena Ariense Ruigendijk, huisvrouw van Hendrik Verhoeven is na haar trouwdag "verre binnen den behoorlijken tijd" bevallen. Vanwege de grootheid van hare begane misdaad wordt haar deelname aan het Heilig Avondmaal ontzegd.
Lena trouwde, 23 jaar oud, op 24-03-1709 in Spijkenisse met Hendrik Jurriaanse Verhoef/Verhoeven, nadat zij op 08-03-1709 in ondertrouw zijn gegaan. Hendrik is geboren in Lobith aan het Tolhuis (Gld). Hendrik is overleden vr 17-04-1747. Hendrik trouwde later op 18-05-1732 in Hekelingen met Maartje Teunis Reijnesteijn. Hendrik trouwde later op 30-08-1739 in Oudenhoorn met Stoffeltje Hendriksdochter van Vendelo (geb. 1694).
Notitie bij Hendrik: 26-12-1713: Hendrik Juriaanse Verhoeven met attestatie naar Hekelingen
X. Deumis Ruiger. Hij is gedoopt op 30-05-1688 in Oudenhoorn. Bij de doop van Deumis waren de volgende getuigen aanwezig: Lijsbeth Pieters (hefster) en vader. Deumis is overleden vr 10-11-1693 in Oudenhoorn, ten hoogste 5 jaar oud.
XI. Cornelis Ruiger. Hij is gedoopt op 15-04-1691 in Oudenhoorn. Bij de doop van Cornelis waren de volgende getuigen aanwezig: Leuntje/Leentje Sibrands (hefster) en vader. Cornelis is overleden.
XII. Deumis Ruiger, geboren op 10-11-1693 in Oudenhoorn. Hij is gedoopt op 15-11-1693 in Oudenhoorn. Bij de doop van Deumis waren de volgende getuigen aanwezig: Ningetje Lenerts (hefster) en vader. Deumis is overleden, 53 jaar oud. Hij is begraven op 19-09-1747 in Zuidland.
204 Reyer Reyersz. Touw, geboren omstreeks 1680 in Schipluiden. Reyer is overleden op 23-08-1739 in Heenvliet, ongeveer 59 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Reyer: Overlijden aangegeven door A.C. van der Spek

"pro deo Biljet van aengevinge wegens middel van begraven
Comparerende ter secretarie der stede en vrije heerlijkheit van Heenvliet aertie ... weduwe van reijer Reijers Touw de welke versogt voor lijk van Reijer Reijerse Touw wegens onvermogentheit Acte pro deo die haer bij desen is verleent Actum den 23 augustus 1739"
Reyer trouwde (2), ongeveer 30 jaar oud, in 1710 met Lijsbeth Pietersdr Braam (ovl. vr 1726). Reyer trouwde (3), ongeveer 46 jaar oud, op 11-04-1726 in Heenvliet met Aartje Claasse van der Spek.
Hij trouwde (1), ongeveer 16 jaar oud, op 30-09-1696 in Heenvliet met
205 (J)annetje Teunisdr, geboren in Oyen (Gld)?. (J)annetje is overleden vr 1710.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Dirck Reyerse Touw, geboren op 05-05-1697 in Heenvliet (zie 102).
II. Claasje Ryerse Touw. Zij is gedoopt op 17-04-1699 in Heenvliet. Claasje is overleden.
III. Neeltje Reyerse Touw. Zij is gedoopt op 30-10-1701 in Zwartewaal. Neeltje is overleden.
IV. Jannetje Reyerse Touw. Zij is gedoopt op 07-05-1702 in Heenvliet. Jannetje is overleden.
V. Teunis Reyerse Touw. Hij is gedoopt op 12-08-1703 in Heenvliet. Teunis is overleden.
VI. Jan Reyerse Touw. Hij is gedoopt op 19-04-1705 in Heenvliet. Jan is overleden.
206 Pieter Arense Esseboom. Hij is gedoopt op 18-07-1666 in Goudswaard. Pieter is overleden na 07-09-1704, minstens 38 jaar oud.
Hij trouwde, 24 jaar oud, op 13-05-1691 in Goudswaard met de ongeveer 20-jarige
207 Magteltje Arens Recht, geboren omstreeks 1671 in Goudswaard. Magteltje is overleden na 07-09-1704, minstens 33 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Aarentje Esseboom. Zij is gedoopt op 10-08-1692 in Goudswaard. Aarentje is overleden.
II. Bastiaentje Esseboom. Zij is gedoopt op 04-10-1693 in Goudswaard. Bastiaentje is overleden.
III. Jannetje Pieters Esseboom, geboren in 1696 (zie 103).
IV. Neeltje Esseboom, geboren vr 05-?-1698. Neeltje is overleden.
V. Leentje Esseboom. Zij is gedoopt op 26-04-1699 in Vierpolders. Leentje is overleden.
VI. Neeltje Esseboom. Zij is gedoopt op 07-09-1704 in Vierpolders. Neeltje is overleden.
210 (Vin)cent Janse (den) Decker. Hij is gedoopt op 14-12-1631 in Rockanje. (Vin)cent is overleden.
Hij trouwde, 22 jaar oud, op 21-06-1654 in Rockanje met de 22-jarige
211 Commertie Arents Cleermaecker. Zij is gedoopt op 25-04-1632 in Rockanje. Commertie is overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Lijsbeth Centen (den) Decker. Zij is gedoopt op 25-04-1655 in Rockanje. Lijsbeth is overleden.
II. Jan Centen (den) Decker. Hij is gedoopt in 06-1657 in Rockanje.
Notitie bij de geboorte van Jan: geboortemaand juni of juli
Jan is overleden.
III. Aren Centen (den) Decker. Hij is gedoopt op 31-08-1659 in Rockanje. Aren is overleden.
IV. Jaapje Centen (den) Decker, geboren omstreeks 1662. Jaapje is overleden.
V. Arie Centen (den) Decker. Hij is gedoopt op 21-12-1664 in Rockanje. Arie is overleden.
VI. Willem Centen (den) Decker. Hij is gedoopt op 02-02-1670 in Rockanje. Willem is overleden.
VII. Jannetje Cents Decker, gedoopt op 07-02-1672 in Rockanje (zie 105).
VIII. Leenaard Centen (den) Decker. Hij is gedoopt op 01-10-1676 in Rockanje. Bij de doop van Leenaard was de volgende getuige aanwezig: Leentje Pieters. Leenaard is overleden.
212 Crijn Maartenszn.
Hij trouwde met
213 Maartje Laurens.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Laurens Krijnzn, gedoopt in Oudenhoorn (zie 106).
II. Maddeleentje Crijnsdr. Zij is gedoopt op 25-03-1663 in Oudenhoorn. Bij de doop van Maddeleentje was de volgende getuige aanwezig: Lijsbeth Maertens. Maddeleentje is overleden.
III. Maerten Crijnszn, geboren op 02-10-1665 in Oudenhoorn. Hij is gedoopt op 04-10-1665 in Oudenhoorn. Bij de doop van Maerten was de volgende getuige aanwezig: Lijsbeth Maertens. Maerten is overleden.
214 Lucas Jacobs.
Hij trouwde met
215 Heijltje Mees.
Getuige bij:
02-11-1670     doop Deumis Arens (geb. 1670)
14-01-1674     doop Rijkje Arens (geb. 1674)
?-08-1676     doop Rijkje Arens (geb. 1676)
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Arentje Lucas, gedoopt omstreeks 1658 in Oudenhoorn (zie 107).
II. Mees Lucas. Hij is gedoopt op 13-05-1668 in Oudenhoorn. Bij de doop van Mees was de volgende getuige aanwezig: Claesje Harrients. Mees is overleden.
III. Lena Lucas. Zij is gedoopt op 18-04-1672 in Oudenhoorn. Bij de doop van Lena was de volgende getuige aanwezig: Geertje Harrients. Lena is overleden.
218 [waarschijnlijk] Frans Ariens van der Poel. Hij is gedoopt op 24-12-1628 in Oostvoorne. Frans is overleden.
Notitie bij Frans: Kan geen bewijs vinden dat dit de ouders zijn van Ida/Idetje. In de doopboeken van Oostvoorne vind ik haar doop niet. Ook in Zuidland gekeken. Daar ook niet gevonden. Wel krijgt broer Arije (van Ida) een dochter in 1715 die hij Ida noemt dus er is waarschijnlijk wel verwantschap. Kan ook goed zijn dat Ida in een andere gemeente is gedoopt en dat dit wel haar ouders zijn.
In het voordeel van deze theorie spreekt ook dat de oudste dochte rvan Ida en Job Maartje is gedoopt, naar oma van moeders zijde? Kind nummer 2 heet Arije naar opa van vaders zijde en kind nummer 3 Frans naar opa van moeders zijde.


Frans Arens v.der Pole wonend onder Oostvoorne verzekert tbv juffr. Laurentia Gans, ongeh.dochter te Brielle, een schuld van f 500 op 2 G 276 R in het Middelland op nr.7 onder Oostvoorne.
Datering:29-05-1664
Zie ook Toegang 041, Inv.nr. 333


Frans Arens v.d.Poel onder Oostvoorne verzekert tbv van mr.Caspar Clotterbooke, oud-burgemr.van Brielle en heemraad van Voorne, een schuld van f 360 wegens verlopen pacht op 1 G 219 R in de Koepad op nr. 31. Truijtje Andries, wed. van schout Cornelis Decker en Poulus Arens v.d.Poel verklaren dat dit land aan comparant is toegevallen bij mondelinge kaveling
Datering:27-01-1668
Zie ook Toegang 041, Inv.nr. 333


Jochem Cornelisz v.der Poel won. onder Oostvoorne bekent aan Neeltje Jacobs wed.van Willem Jansz Steijl, geass. met Jan Jansz Steijl en Leendert Eijngelsz Noordijk als gekozen voogden, een schuld van f 800 wegens koop van en verzekerd op een woning etc. op 5 G eigen grond aan de Koepad onder Oostvoorne op nr.22 en de beternis van 27 G 200 R pachtland. Borgen: Frans Arens v.der Poel en Aren Jacobsz v.der Poel, beiden wonend onder Oostvoorne. Afgelost 20-4-1687.
Datering:29-04-1668
Zie ook Toegang 041, Inv.nr. 333


Frans Arens v.der Poel onder Oostvoorne verzekert tbv. juffr.Laurentia Gans te Brielle een schuld van f 650 op 4 G 246 R in de Koepad onder Oostvoorne op nr. 56
Datering:30-04-1668
Zie ook Toegang 041, Inv.nr. 333


Jan Arens Boutkanne wonend onder Oostvoorne verzekert tbv Geertruij Musch weduwe van Johan Panser te Brielle een schuld van f 290 zijnde de rest van de koopsom van een landstede etc. op 1 1/2 G in de Goudhoek onder Oostvoorne, laatst eigendom van Frans Arens van der Poel. Verzekerd op deze landstede
Datering:05-06-1673
Zie ook Toegang 041, Inv.nr. 333
Frans trouwde (2), 44 jaar oud, op 23-07-1673 in Heenvliet met Annetje Cornelisdr.
Hij trouwde (1), 25 jaar oud, op 22-11-1654 in Oostvoorne met de 23 of 24-jarige
219 [waarschijnlijk] Maertie/Maertghen Lambrechts Lugtenburg, geboren in 1630 in Oostvoorne. Maertie/Maertghen is overleden in 1669 in Oostvoorne, 38 of 39 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Maertie/Maertghen: overleden tussen 2-6-1669 en 11-11-1670
Notitie bij Maertie/Maertghen: Kan geen bewijs vinden dat dit de ouders zijn van Ida/Idetje. In de doopboeken van Oostvoorne vind ik haar doop niet. Ook in Zuidland gekeken. Daar ook niet gevonden. Wel krijgt broer Arije (van Ida) een dochter in 1715 die hij Ida noemt dus er is waarschijnlijk wel verwantschap. Kan ook goed zijn dat Ida in een andere gemeente is gedoopt en dat dit wel haar ouders zijn.
In het voordeel van deze theorie spreekt ook dat de oudste dochte rvan Ida en Job Arentse Decker Maartje is gedoopt, naar oma van moeders zijde? Kind nummer 2 heet Arije naar opa van vaders zijde en kind nummer 3 Frans naar opa van moeders zijde.

In een aantal stambomen wordt Maertghen gekoppeld aan de ouders Lambrecht Claes Langendoen en Dingenum Wittedr. Palingh. Zelf vind ik de ouders Lambrecht Huijgen Lugtenburg en Jannetje Doens waarschijnlijker gezien het feit dat de oudste dochter van Maertghen en Frans Arense van der Poel Jannetie heet (naar oma?) en de andere 3 kinderen keurig zijn vernoemd naar de andere grootouders. Nu alleen nog Ida koppelen aan dit ouderpaar.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. [waarschijnlijk] Ida/Idetje Fransse van der Poel (zie 109).
II. Jannetien Fransse van der Poel. Zij is gedoopt op 12-12-1655 in Oostvoorne. Jannetien is overleden.
III. Arie Fransse van der Poel. Hij is gedoopt op 11-12-1656 in Oostvoorne. Arie is overleden omstreeks 1689, ongeveer 33 jaar oud.
IV. Lambrecht Fransse van der Poel. Hij is gedoopt op 22-04-1663 in Oostvoorne. Lambrecht is overleden.
V. Maartje Fransse van der Poel. Zij is gedoopt op 07-08-1667 in Oostvoorne. Maartje is overleden.
220 Aren Corneliszn van Prooije. Hij is gedoopt op 19-01-1642 in Oostvoorne. Aren is overleden.
Hij trouwde, 22 jaar oud, op 26-10-1664 in Nieuw Helvoet met
221 Trijntje Jans Knaps.
Notitie bij Trijntje: Mutueel test. van Jan Jans Knap en Neeltje Pieters, echtelieden te Brielle. Zij heeft uit eerder huw. met Kornelis Michiels een dochter Ariaantje Kornelis, die haar vaderlijk erfdeel van f 30 nog tegoed heeft. Zij testeerde met haar eerste man voor not. Jan Been op 8-7-1645. Samen hebben testateurs twee kinderen: Trijntje Jans Knap en Lijsbeth Jans Knap. Seclusie van de weeskamer. Getuigen: Mr. Isaak Blondel, schoolmeester in het weeshuis en Arie Leenderts Ossebos, beiden te Brielle.
Aktedatum: 27/05/1652
Naam notaris: Jan de Bruyne
Aard van de akte: testament
Toegangsnummer: 110 Notarissen
Inventarisnummer: 1012
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Arens van Prooije. Hij is gedoopt op 25-12-1666 in Rockanje. Bij de doop van Jan was de volgende getuige aanwezig: moeders suster. Jan is overleden.
II. Neeltie van Prooije. Zij is gedoopt op 20-09-1671 in Rockanje. Neeltie is overleden.
III. Cornelis Ariens van Prooijen, gedoopt op 25-06-1684 in Rockanje (zie 110).
222 Jan Jansen Oostdijk, geboren omstreeks 1650. Jan is overleden vr 09-05-1730, ten hoogste 80 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 30-04-1679 in Oostvoorne met
223 Leentje Jans Hollaer. Leentje is overleden op 09-05-1730 in Rockanje.
Notitie bij Leentje: Rekening van de nalatenschap van Leentje Jans Hollaar, gedaan door haar zoon Pieter Jans Oostdijk, mede-erfgenaam voor de helft. De wederhelft komt toe aan Jannetje Jans Oostdijk en Krijn Jans Oostdijk, zijn vaders minderjarig nagelaten kinderen. Voogd is Schilleman Hoogvliet. Er is een schepenschuldbrief van f 300 wegens verkoop van huis en land onder Rockanje . Een huis aan de Middeldijk aldaar is nog onverkocht. Betalingen aan de chirurgijn Thomas Jordens voor behandeling van ’de quade arm’ van Leentje Oostdijk. Verder aan (wegens) Hugo van Andel (geleverd vlees), Adrianus Hogendorp (bier), Leendert Fayan (de kist), Aren Ewouts (grafmaken), Reinier Timmerman (begraven), Kornelis ’t Mannetje (boter) en Jacobus van Herwaarden (meesterloon en medicamenten). Aan Kornelis Prooien komt nog f 60 toe, zijnde de erfportie uit de boedel van zijn vrouws moeder. Er is een tekort van f 216, te dragen door de erfgenamen. Getuigen Laurens van Oosten en Gerrit Klaas Vos.
Aktedatum: 18/05/1731
Naam notaris: Kornelis van IJsendoorn
Aard van de akte: rekening
Toegangsnummer: 110 Notarissen
Inventarisnummer: 7132
Vindplaats: Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg

De familie Hollaar gaat terug tot ca midden 15e eeuw en is kort hierna vanuit Brugge naar Schiedam vertrokken. Midden 16e eeuw vestigden zij zich in Poortugaal / Hekelingen en uiteindelijk is de familie via Zuidland en Zwartewaal omstreeks 1740 in Middelharnis terecht gekomen.
Er is in 1989 een uitgebreide genealogie over de familie gepubliceerd: Genealogie Hollaar, door C. Hollaar. Dit boek, bestaande uit twee delen betreffende de familie Hollaar en een deel betreffende naamgenoten, bevindt zich o.a. in het Centraal Bureau voor Genealogie te s Gravenhage.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jannetje Jans Oostdijk.
II. Krijn Jansen Oostdijk.
III. Jan Jansen Oostdijk. Hij is gedoopt op 11-02-1680 in Rockanje. Bij de doop van Jan was de volgende getuige aanwezig: Neeltje Jans. Jan is overleden.
IV. Pieter Jansen Oostdijk. Hij is gedoopt op 30-03-1682 in Rockanje. Bij de doop van Pieter was de volgende getuige aanwezig: Trijntje Jans. Pieter is overleden op 24-07-1732 in Rockanje, 50 jaar oud.
V. Geertje Jans Oostdijk, gedoopt op 26-11-1684 in Rockanje (zie 111).
224 Huig Cornelisz. Bijl, geboren omstreeks 1650 in Oudenhoorn. Huig is overleden vr 22-01-1696, ten hoogste 46 jaar oud.
Notitie bij Huig: Mutueel testament van Huig Kornelis Bijl en Maartje Aarnouts, echtelieden wonende onder Oudenhoorn. Erfdeel eventuele kinderen f 25 samen. Keuze voor het aasdomsrecht. Seclusie van de weeskamer.
Aktedatum:18/08/1692
Naam notaris:Paulus van Brakel
Aard van de akte:testament
Toegangsnummer:110 Notarissen
Inventarisnummer:1022
Beroep:
bouwman
Hij trouwde, ongeveer 40 jaar oud, op 26-11-1690 in Oudenhoorn met
225 Maartje Arnouts Laaij, geboren in Nieuwenhoorn.
Notitie bij Maartje: Mutueel testament van Huig Kornelis Bijl en Maartje Aarnouts, echtelieden wonende onder Oudenhoorn. Erfdeel eventuele kinderen f 25 samen. Keuze voor het aasdomsrecht. Seclusie van de weeskamer.
Aktedatum:18/08/1692
Naam notaris:Paulus van Brakel
Aard van de akte:testament
Toegangsnummer:110 Notarissen
Inventarisnummer:1022
Maartje trouwde (2) met Jan Lenertzn Kouwenoort.
Kind uit dit huwelijk:
I. Cornelis Huijge Bijl, geboren op 12-09-1693 in Oudenhoorn (zie 112).
226 Arent (Johannes Arnoldus) Engberdingh, geboren omstreeks 1675. Arent is overleden.
Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1700 met de ongeveer 25-jarige
227 Jannetje Arentse Quack, geboren omstreeks 1675. Jannetje is overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Marya Engberdingh. Zij is gedoopt op 05-11-1702 in Nieuwenhoorn. Marya is overleden.
II. Arendje Pieters (Arents) Engberding, gedoopt op 27-04-1704 in Nieuwenhoorn (zie 113).
III. Trijntje Engberdingh. Zij is gedoopt op 01-01-1706 in Nieuwenhoorn. Trijntje is overleden.
IV. Maertje Engberdingh. Zij is gedoopt op 03-07-1707 in Nieuwenhoorn. Maertje is overleden.
V. Annitje Engberdingh. Zij is gedoopt op 14-10-1708 in Nieuwenhoorn. Annitje is overleden op 26-03-1760 in Nieuwenhoorn, 51 jaar oud.
VI. Hendrikje Engberdingh. Zij is gedoopt op 19-01-1710 in Nieuwenhoorn. Hendrikje is overleden vr 13-10-1716 in Nieuwenhoorn, ten hoogste 6 jaar oud.
VII. Jan Engberdingh. Hij is gedoopt op 06-03-1712 in Nieuwenhoorn. Jan is overleden.
VIII. Jannitje Engberdingh. Zij is gedoopt op 03-12-1713 in Nieuwenhoorn. Jannitje is overleden.
IX. Hendrikje Engberdingh. Zij is gedoopt op 13-10-1716 in Nieuwenhoorn. Hendrikje is overleden.
232 Cornelis Gerrits Schoordijk, geboren omstreeks 1660 in Geervliet. Cornelis is overleden op 02-02-1712 in Abbenbroek, ongeveer 52 jaar oud.
Notitie bij Cornelis: 028 Ambacht Abbenbroek
Regesten transportakten

586 Cornelis Gerritse Schoordijk te Abbenbroek verzekert tbv. de baljuw Adriaan v.der Eijk een schuld van f 550 op 5 G 100 R onder Abbenbroek in de Bieshoek nr. 20.
Datering:
11-05-1705
Vindplaats:
Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg
Zie ook
Toegang 028, Inv.nr. 38
Hij trouwde met
233 Maartje Pieters van Vliet. Zij is gedoopt op 30-05-1660 in Heenvliet. Bij de doop van Maartje was de volgende getuige aanwezig: Annetge Jacobs. Maartje is overleden op 25-02-1741 in Abbenbroek, 80 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Pieter Cornelis Schoordijk, geboren in Abbenbroek (zie 116).
II. Gerrit Schoordijk, geboren vr 1688. Gerrit is overleden.
234 Claas Hendricksen van Rij, geboren omstreeks 1640 in Koorndijk. Claas is overleden in 03-1715 in Koorndijk, ongeveer 75 jaar oud.
Notitie bij Claas: bron: http://www.rijerkerk.net/databank/index.php?a=person/2/i_I43877/maartje-claasse-van-rij
kinderen uit dit huwelijk:
1 Maartje Claasse van Rij
Geslacht: Vrouw
Gedoopt: 27 Aug 1685 te Goudswaard
Aangifte van overlijden: 29 Jun 1762 te Abbenbroek
Huwelijk: 11 Okt 1711 te Abbenbroek met Pieter Cornelisz Schoordijk
2 Willemtje Claasse van Rije (van Rij)
Geslacht: Vrouw
Gedoopt: 16 Jul 1687 te Goudswaard (Koorndijk)
Overleden: 7 Aug 1747 te Koorndijk
Huwelijk: 15 Mrt 1716 te Goudswaard met Lodewijck Cornelisz van Neuren
3 Ariaentje Claasse van Rij (van Rije)
Geslacht: Vrouw
Geboren: 20 Okt 1689 te Koorndijk
Gedoopt: 23 Okt 1689 te Goudswaard
4 Hendrick Claasse van Rij (van Rije)
Geslacht: Man
Gedoopt: 24 Jan 1693 te Koorndijk (Goudswaard)
Overleden: 1 Mei 1752
5 Lijntje Claasse van Rij (van Rije)
Geslacht: Vrouw
Geboren: Ca 1695 te Goudswaard
Begraven: 19 Mrt 1763 te Ooltgensplaat
6 Abraham Claasz van Rij (van Rije)
Geslacht: Man
Gedoopt: 15 Jul 1696 te Goudswaard
7 Jan Claasz van Rij (van Rije)
Geslacht: Man
Gedoopt: 3 Feb 1699 te Goudswaard
Huwelijk: 30 Nov 1732 te Ooltgensplaat met Willempje Leendertsd Lodder
Ondertrouw: 19 Jul 1739 te Oude Tonge? met Susanna Dirksd den Exter
Ondertrouw: 8 Aug 1760 te Ooltgensplaat? me Stijntje van Koeverden
8 Isaak Claasz van Rij (van Rije)
Geslacht: Man
Gedoopt: 4 Feb 1702 te Goudswaard
bron: http://www.wouterclaes.nl/persoon.php?kaart=72168&lang=nl
Hij trouwde, ongeveer 44 jaar oud, op 08-10-1684 in Koorndijk met de 27-jarige
235 Neeltje Crijnsen. Zij is gedoopt op 23-04-1657 in Koorndijk.
Notitie bij de geboorte van Neeltje: Ook doopdatum tegengekomen op internet van 2 maart 1664 te Koorndijk
Neeltje is overleden in 1735 in Koorndijk, 77 of 78 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Maartje Claasdochter van Ree/Rei/Rij, gedoopt op 27-08-1685 in Coorndijk (zie 117).
II. Willemtje van Rij. Zij is gedoopt op 16-07-1687 in Goudswaard (Koorndijk). Willemtje is overleden op 07-08-1747 in Koorndijk, 60 jaar oud.
III. Ariaentje Claesdr van Rij, geboren op 20-10-1689 in Koorndijk. Zij is gedoopt op 23-10-1689 in Goudswaard. Ariaentje is overleden.
IV. Hendrick Claeszn van Rij. Hij is gedoopt op 24-01-1693 in Koorndijk (Goudswaard). Hendrick is overleden op 01-05-1752, 59 jaar oud.
V. Lijntje Claesdr van Rij, geboren omstreeks 1695 in Goudswaard. Lijntje is overleden, ongeveer 68 jaar oud. Zij is begraven op 19-03-1763 in Ooltgensplaat.
VI. Abraham Claeszn van Rij. Hij is gedoopt op 15-07-1696 in Goudswaard. Abraham is overleden.
VII. Jan Claeszn van Rij. Hij is gedoopt op 03-02-1699 in Goudswaard. Jan is overleden.
VIII. Isaak Claeszn van Rij. Hij is gedoopt op 04-02-1701 in Goudswaard. Isaak is overleden.
236 Cornelis Janse Hocke. Hij is gedoopt op 22-02-1671 in Geervliet. Cornelis is overleden op 18-05-1724, 53 jaar oud.
Hij trouwde, 34 jaar oud, op 15-12-1705 in Geervliet met de ongeveer 25-jarige
237 Geertje Cornelis Mostert, geboren omstreeks 1680 in Abbenbroek. Geertje is overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Cornelisse Hocke. Hij is gedoopt op 05-09-1706 in Geervliet. Jan is overleden.
II. Cornelis Cornelisse Hocke. Hij is gedoopt op 17-06-1708 in Geervliet. Cornelis is overleden.
III. Ary Corneliszoon Hokke, geboren op 19-10-1710 in Geervliet (zie 118).
IV. Anna Cornelisse Hocke. Zij is gedoopt op 18-12-1712 in Geervliet. Anna is overleden.
V. Weijntje Cornelisse Hocke. Zij is gedoopt op 16-08-1716 in Geervliet. Weijntje is overleden omstreeks 1752 in Geervliet, ongeveer 36 jaar oud.
238 Hendrik Pieterse Sluijmer. Hij is gedoopt op 28-09-1670 in Oud Beijerland. Hendrik is overleden. Hendrik is weduwnaar van Geertruy Willemsdr van Kalker (ovl. vr 1703), met wie hij trouwde (1), 22 jaar oud, op 11-09-1693 in Oud Beijerland.
Hij trouwde (2), 32 jaar oud, op 28-01-1703 in Oud Beijerland met de 25-jarige
239 Neeltje Leenderts van Ruijtenburgh. Zij is gedoopt op 16-05-1677 in Oud Beijerland. Bij de doop van Neeltje waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit Gerritse van Ruijtenburg en Neeltje Leenders van der Venne. Neeltje is overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Marcus Hendrikse Sluijmer. Hij is gedoopt op 20-09-1705 in Oud Beijerland. Bij de doop van Marcus was de volgende getuige aanwezig: Barber Teunisse Rolof. Marcus is overleden.
II. Wijburgje Hendriks Sluijmer. Zij is gedoopt op 24-08-1707 in Oud Beijerland. Bij de doop van Wijburgje waren de volgende getuigen aanwezig: Leendert Dirkszn van Ruijtenburg (±1643-1709) [zie 478] [grootvader moederszijde] en Wijburgje Jans Roobol (±1651-1710) [zie 479] [grootmoeder moederszijde]. Wijburgje is overleden vr 08-10-1710, ten hoogste 3 jaar oud.
III. Jan Hendrikse Sluijmer. Hij is gedoopt op 19-08-1708 in Oud Beijerland. Bij de doop van Jan was de volgende getuige aanwezig: Wijburgje Jans Roobol (±1651-1710) [zie 479] [grootmoeder moederszijde]. Jan is overleden.
IV. Wijburgje Hendriks Sluijmer. Zij is gedoopt op 08-10-1710 in Oud Beijerland. Bij de doop van Wijburgje was de volgende getuige aanwezig: Marijtje van der Steegh. Wijburgje is overleden vr 02-12-1716, ten hoogste 6 jaar oud.
V. Hendricus Hendrikse Sluijmer. Hij is gedoopt op 22-03-1713 in Oud Beijerland. Bij de doop van Hendricus was de volgende getuige aanwezig: Barber Teunisse Rolof. Hendricus is overleden.
VI. Geertruijd Hendriks Sluijmer. Zij is gedoopt op 16-11-1714 in Oud Beijerland. Bij de doop van Geertruijd was de volgende getuige aanwezig: Trijntje Hendriks Sluijmer. Geertruijd is overleden op 25-01-1777 in Oud Beijerland, 62 jaar oud.
VII. Wijburgje Hendriks Sluijmer, gedoopt op 02-12-1716 in Oud Beijerland (zie 119).
VIII. Pleuntje Hendriks Sluijmer. Zij is gedoopt op 18-04-1718 in Oud Beijerland. Bij de doop van Pleuntje was de volgende getuige aanwezig: Barber Teunisse Rolof. Pleuntje is overleden.
IX. Engeltje Hendriks Sluijmer. Zij is gedoopt op 10-09-1719 in Oud Beijerland. Bij de doop van Engeltje was de volgende getuige aanwezig: Maartje Ariens Dronck. Engeltje is overleden.
240 Huigh Lambrechtzn Lugtenburg. Hij is gedoopt op 25-02-1649 in Oostvoorne.
Notitie bij de geboorte van Huigh: geboortedatum niet zeker, volgens diverse bronnen zou dit tussen 1630 en 1635 zijn geweest
Huigh is overleden op 26-06-1679 in Oostvoorne, 30 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Huigh: Begraafrekeningen Oostvoorne (Ons voorgeslacht 1964, bl 214):
Tussen 6-3-1676 en 22-9-1679 begraven Huig Lambrechtsz. Lugtenburgh, 2 mael beluijt (ceel d.d. 27 junij 1679).
Notitie bij Huigh: lidmaten te Oostvoorne:
1667: Huge Lambrechtse en Annetje Claas zijn huijsvrouw. Vertrocken naar den Briell
7-1-1674: met attestatie uijt den Briell sijn tot ons gekomen Huge Lambrechtsz. Luchtenburg en Maartje Willems, sijn huijsvrouw

Vermeldingen in kerkacta onder patroniem:
Brielle 01-09-1661: Huich Lambregtsz. en zijn huisvrouw lidmaat na belijdenis

Oostvoorne 1667: Hugen Lambrechtsz. en zijn huisvrouw Annetje Claas lidmaat met in de marge: zij overleden

Brielle 26-01-1668: Hugo Lambrechtsz. en zijn huisvrouw Annetje Claas ontvangen voor heilig avondmaal met attestatie van Oostvoorne.

Met achternaam: Oostvoorne lidmaten lijst 1667 met in marge: zij overleden en hij vertrokken naar Brielle.
Beroep:
(lidmaat te Oostvoorne (1667) en
Brielle (1667-1674))
Huigh trouwde (1) met Annetje Claas.
Hij trouwde (2), 24 jaar oud, op 29-09-1673 in Brielle met Maartje Willems (zie 241 hieronder). Huigh en Maartje gingen op 03-09-1673 in Brielle in ondertrouw.
241 Maartje Willems. Maartje is overleden. Zij is begraven vr 27-06-1679 in Oostvoorne.
Notitie bij overlijden van Maartje: Begraafrekeningen Oostvoorne (Ons voorgeslacht 1964, bl. 214)

Tussen 6-3-1676 en 22-9-1679, begraven vrouw van Huig Lambrechts Lugtenburgh, 2 maal beluijt, pro deo.
Notitie bij Maartje: lidmaten te Oostvoorne:
1667: Huge Lambrechtse en Annetje Claas zijn huijsvrouw. Vertrocken naar den Briell
7-1-1674: met attestatie uijt den Briell sijn tot ons gekomen Huge Lambrechtsz. Luchtenburg en Maartje Willems, sijn huijsvrouw
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Willem Lugtenburg. Hij is gedoopt op 05-08-1674 in Brielle. Willem is overleden.
II. Willem Huijge Lugtenburg, gedoopt op 01-04-1676 in Oostvoorne (zie 120).
242 Cornelis Jansz. Laaij, geboren omstreeks 1640. Cornelis is overleden, ongeveer 47 jaar oud. Hij is begraven op 26-03-1687 in Oostvoorne. Cornelis trouwde (2), ongeveer 39 jaar oud, op 08-10-1679 in Oostvoorne met Soetje Gerrits van den Ban.
Hij trouwde (1), ongeveer 31 jaar oud, op 08-11-1671 in Oostvoorne met de 20-jarige
243 Susanna Claas Verdoel. Zij is gedoopt op 12-03-1651 in Oostvoorne. Susanna is overleden omstreeks 1678 in Oostvoorne, ongeveer 27 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Susanna: Overleden tussen 16-3-1676 en 10-06-1679 te Oostvoorne
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Agnietje Cornelisdr Laaij, gedoopt op 02-09-1672 in Oostvoorne (zie 121).
II. Claas Laaij. Hij is gedoopt op 02-12-1674 in Oostvoorne. Claas is overleden vr 10-06-1679, ten hoogste 4 jaar oud.
244 Witte Lambregtzn Langendoen. Hij is gedoopt omstreeks 1632 in Nieuw Helvoet.
Notitie bij de geboorte van Witte: tussen 8-8-1632 en 24-9-1634 gedoopt. In het doopboek van Nieuw Helvoet ontbreekt deze periode.
Witte is overleden in 1708 in Rockanje, ongeveer 76 jaar oud.
Notitie bij Witte: -Ber openbare en kerkelijke functies tussen 1663 en 1700, schepen van 1663-1669 van St. Anna polder en Pancrasgors te Rockanje, landbouwer

-1705-1706 schepen in de dorpe banne van Oostvoorn

Witte Lambrechts Langendoen, geb ca 1632, zoon van Lambregt Claeszn Langendoen en Dingenium Wittedr. , overleden Rockanje voor 1706

- 04-10-1697 (twee akten)
Agatha Verdelf en Anna Verdelf wed.v. Johan v.d.Schuur, mede voor de erfgenamen van Wijnanda Verdelf en Anthonij v.der Haapt, samen erfgenamen van hun zuster Cornelia Verdelf, transporteren aan Aren Witte Langendoen te Oostvoorne, geass. met zijn vader Witte Lambrechtsz Langendoen , een huis en erf op de hoek van de Reuij te Oostvoorne (belend: no.Ida Jans, w. de weg, z. Pieter Perveen) Volgt schuldbrief ad f 360; borgen: genoemde vader en David Jorisz

Aren Witte Langendoen, geass. met zijn vader Witte Lambrechtsz Langendoen verzekert tbv. de diaconie van Oostvoorne een schuld van f 200 ontvangen uit handen van Ds. Carolus Bernisius, op zijn huis aan de Reuij te Oostvoorne. Borgen: genoemde predikant en Arien Boelhouwer
Datering:04-10-1697


10 Jan Jansz Quaacq te Vierpolders bekent aan Aren Bastiaensz Hoodijck.wedr. van Stintgen Engels, een schuld van f 3200 wegens koop van een landstede, schuur, berg en duivenkooi op de Mosterdijk onder Vierpolders, belast met een koppel kapoenen per jaar t.b.v. de Grafelijk-heid, met gevolg van 8 lijnen eigen grond, zijnde aanwas, liggende op de grond van Heenvliet met Oud Hellevoet bedijkt, en zekere pachtlanden. Verzekerd op het gekochte goed. Borgen: Bouwe Jansz Quaacq won. onder Abbenbroek en Witte Lambrechtsz Langendoen, won. onder Nw. Hellevoet.
Datering:02-09-1663
Hij trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 14-05-1662 in Nieuw Helvoet met de 20 of 21-jarige
245 Leentje Leendertsdr Palingh, geboren in 1641 in Nieuw Helvoet. Leentje is overleden, 62 of 63 jaar oud. Zij is begraven op 09-04-1704 in Oostvoorne.
Notitie bij Leentje: GA ’s-Gravenhage, Not.Prot. Cornelis PIECK, Archief 28, pag.35: (N.B. doorhalingen in deze acte zijn tussen rechte haken geplaatst) Op huijden den xvi meij 1628 compareerde voor mij Cornelis PIECK Nots pub ende nages getuijgen, Pieter Corstiaens CLOOSTER wonende in den Briel, als neve van Leentgen LEENDERTS, minderjarich weeskindt van Leendert WITTES, mitsgaders als last ende procuratie hebbende van [Dijckgraeff ende schepenen van d’ambachtsheerlijcheijt van Streuijt] Witte COMMERS ende Sandrijntge PIERS ende van Dijckgraeff ende schepenen van d’ambachtsheerlijcheijt van Streuijt [van] sijnde van date den xiiije deser maent, mij notaris ende voors getuijgen ter ...gelesen(?), de welcke verclaerde inde selve qualite geconstitueert ende machtich gemaect te hebben gelijck hij doet bij desen Christiaen RHOON procur voor de voors hove vmeldt in de naem ende vanwegen hem constituant voor den selven hove ende elders daert van node wesen sal, te ageren ende recht te plegen op ende jegens eenen ijgelijcken in omnibus ad cites orim potestate substituendi in communiforma ende specialijcken jegens Corns Wittes PALING als oom ende voocht van’t [nagelaten] voors weeskint [van Leendert WITTES, geprocreert bij Maertge PIETERS] alle dagen ende terminen van rechte nae stijle ende usantie van den voors hove ende andere rechteren te observeren ende voorts generalijcken alles te doen wesen hij constituant selffs present ende voor oogen sijnde soude connen ofte mogen doen, al waert dat de saecke off saecken naderlast als voors staet requireerden gelovende voor goet vast ende van waerden te houden altgunt bij desen sijnen geconstitueerde tot gene voors es gedaen gehandelt ende gebesonigeert(?) sal worden onder ’t verbant nae rechten daertoe staende. Aldus gedaen ende gepasseert te den Hage ten cpmptoire mijns Notaris ter presentie van d’Eersame Digman DOENS ende Jan Van NOCK als getuijgen van goede gelove neffens mij Notaris ten desen gerequireert ten dage als boven, D DOENSEN 1628..........Pieter Corstijaensz CLOOSTER...........J Van NOCK.............Corn PIECK Nots 1628.
GA ’s-Gravenhage, Not.Prot. Johan Van Der LISSE, archief 24, pag.48: d.d. 19 Sep 1628: Leendert WITTES wd had in 1628 broer Cornelis Wittes PALING en minderjarige dochter Leentje.

Er zijn wat vragen en feiten die niet lijken te kloppen rond de afkomst van Leentje.
Er was een Leendert Wittese Paling getrouwd met Maertge Pieters en gehuwd rond 1613. Zij was eerst getrouwd (+/- 1600) met de broer van Leendert, Commer, die was overleden. De ouders van Leendert en Commer zouden zijn Witte Commerszoon Paling en Thoontgen Ariensdr, maar in een andere stamboom trof ik als vrouw van Witte Maertgen Leenderts aan. 2 keer getrouwd geweest misschien?
Uit de bovenstaande akte kunnen we concluderen dat de Leentje waar het daar over gaat in 1628 wees was (halve wees of volle wees?) en haar oom, broer Cornelis van haar vader, haar voogd werd. Inderdaad heeft Leendert zowel een broer Commer als een broer Cornelis. Uit het feit dat er alleen een voogd werd benoemd concludeer ik dat haar vader nog wel in leven was.

Maar de Leentje uit mijn stamboom kreeg haar kinderen van 1663 tot 1679 en zou als zij zou zijn geboren voor 1628 bij haar laatste kind al ruim boven de 50 zijn geweest. Heel ongebruikelijk en niet waarschijnlijk.
De 2 dochters van Leentje heten Jannetje (de oudste) en Dijngenum. De laatste is genoemd naar de moeder van Leentjes echtgenoot, is de eerste dan vernoemd naar haar eigen moeder?
Aannemelijker is het dat Leentje rond 1640 is geboren, maar in Nieuw Helvoet is geen doop van haar te vinden in de doopboeken.
Zij zou 2 broers (Witte en Arent) en 2 zussen (Dursgen en Stoffeltje) hebben gehad. Van Arent en Stoffeltje staan de dopen wel in de doopboeken van Nieuw Helvoet, resp in 1648 en 1650. Van de andere 3 kinderen (incl. Leentje) zijn de dopen daar dus niet te vinden. Woonden haar ouders eerst ergens anders waar zij trouwden (trouwen Leentjes ouders is ook niet te vinden in de boeken van Nieuw Helvoet) en kregen ze daar 3 kinderen en verhuisden zij toen naar Nieuw Helvoet. Of woonden ze daar al en zijn ze getrouwd in een andere gemeente en hebben ze daar hun eerste 3 kinderen laten dopen?
Van Leendert Wittese Paling is verder bekend (uit trouwboek Rockanje) dat hij op 7-11-1667 is getrouwd met Apolonia Jans uit Rockanje.
"Den 7 nov. sijn getrouwt Leend. Wittese Paling met Appolonia Jans uit Rackang". Er staat helaas niet bij of hij jm of weduwnaar was terwijl dit bij andere aangiften wel stond.

Mogelijkheden: De Leentje uit de akte hierboven is wellicht toch jong gestorven maar na 1628. Leendert Wittese is (volgens diverse stambomen) ook getrouwd geweest met Jannetge Arents, vermoedelijk zijn 2e vrouw. Hebben zij nog een Leentje gekregen omdat de eerste al was overleden? En is die dan rond 1640 geboren alleen niet in Nieuw Helvoet maar ergens anders? Evenals haar broer Witte en zus Dursgen? Waarna de volgende 2 kinderen Arent (vernoemd naar Jannetjes vader?) en Stoffeltje wel weer in Nieuw Helvoet zijn gedoopt.


Op 09-04-1704 ontfangen van Witte Lambrechtsz Langendoen wegens begraven van het lijck van zujn huijsvrouw, gehoorende tot de laagste classis dus f 3:0:0. . De ouders van deze Leentge Wittes Palinck zijn dubieus, niet bewezen maar wel waarschijnlijk. Zij is doopgetuige te Oostvoorne op 01-02-1682 bij Claes Arens Mondeling, op 20-02-1695 bij Arendje Jochems van Hulst en bij Leentje Claes Langendoen (als vaders moeder).
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jannetgen Langendoen. Zij is gedoopt op 13-05-1663 in Nieuw Helvoet. Jannetgen is overleden.
Notitie bij Jannetgen: Nieuw Helvoet 1663 Den 13 Meij sijnde den eersten Pinksterdach heeft Witte Lambrecht een jonge dochter ten doopte gebracht genaemt Jann., stont als getuijge Duifgen Leenderts, sijn vrous suster

x (1) 27.01.1684 te Oostvoorne Jannetje Witte Langendoen als jd met

David Jorisse Rietdijck jm. gedoopt Oostvoorne 11.05.1659 (gepr door Dirckje Jooris, wed van haer overleden man Evert Davidse Riedijcker), lidmaat te Oostvoorne (1706), zoon van Joris Evertse Riedijck en Catharina Jacobs
II. Leendert Langendoen. Hij is gedoopt op 20-12-1665 in Nieuw Helvoet. Leendert is overleden.
Notitie bij Leendert: 20.12.1665 Leendert

Nieuw Helvoet 1665 den 20 (December) heeft Witte Lambrechts een jonge zoon ten doope gebracht genaemt Leendert. Stond als getuijge Stoffeltje Leend: sijn vrous suster
III. Dingenom Langendoen, geboren op 04-03-1668 in Nieuw Helvoet. Dingenom is overleden.
Notitie bij Dingenom: 09.03.1668 Dingenom (of 04)

Nieuw Helvoet 1668 Den 9 e (Maert) heeft Witte Lambrechts een jonge dochter ten doope gebracht genaemt Dingenom. Stont als getuijge (niet vermeld) Maert
IV. Claes Wittezn Langendoen. Hij is gedoopt op 08-03-1671 in Nieuw Helvoet. Claes is overleden vr 19-03-1673, ten hoogste 2 jaar oud.
Notitie bij Claes: 08.03.1671 Claes

Nieuw Helvoet 1671 den 8 Maert heeft Witte Lambrechtsz een jonghe soon ten doop gebracht genaemt Claes Stont als getuijche Arijaentien Arens Willem Langendoens vrouw
V. Claes Witezn/Wittese Langendoen, geboren op 16-03-1673 in Nieuw Helvoet (zie 122).
VI. Arend Langendoen, geboren [bron: internet: stamboom Hokke]. Hij is gedoopt op 26-01-1676 in Oostvoorne. Arend is overleden op 16-03-1720, 44 jaar oud.
Notitie bij Arend: kinderen gedoopt te Oostvoorne

26.01.1676 Arend Wittesz >49

1676 Jannarius 26 gedoopt een kind van Witte Lambrechts Langendoen genaamt Aren als getuige stont Annetje Boutkanne Aren


Aren Witte Langendoen overleden te Oostvoorne 14/16.03.1720, zie memoires van successie Brielle

x 14.10.1703 te Oostvoorne met Geertruy/Trijntje Jacobs Waelwijk, gedoopt te Nieuwenhoorn, dochter van Jacob Waelwijk en Arentje Cornelis


- 04-10-1697 (twee akten)
Agatha Verdelf en Anna Verdelf wed.v. Johan v.d.Schuur, mede voor de erfgenamen van Wijnanda Verdelf en Anthonij v.der Haapt, samen erfgenamen van hun zuster Cornelia Verdelf, transporteren aan Aren Witte Langendoen te Oostvoorne, geass. met zijn vader Witte Lambrechtsz Langendoen , een huis en erf op de hoek van de Reuij te Oostvoorne (belend: no.Ida Jans, w. de weg, z. Pieter Perveen) Volgt schuldbrief ad f 360; borgen: genoemde vader en David Jorisz


Aren Witte Langendoen, geass. met zijn vader Witte Lambrechtsz Langendoen verzekert tbv. de diaconie van Oostvoorne een schuld van f 200 ontvangen uit handen van Ds. Carolus Bernisius, op zijn huis aan de Reuij te Oostvoorne. Borgen: genoemde predikant en Arien Boelhouwer
Datering:04-10-1697
VII. Cornelis Langendoen. Hij is gedoopt op 02-04-1679 in Oostvoorne. Cornelis is overleden.
Notitie bij Cornelis: 02.04.1679 Cornelis

get Annetje Gerrits
246 Aren Corneliszn Drogendijk, geboren in 1642 in Rockanje. Aren is overleden vr 13-09-1680 in Oostvoorne, ten hoogste 38 jaar oud. Hij is begraven in 1680 in Oostvoorne.
Notitie bij overlijden van Aren: Van Website J. Rienstra:

ARA ORA 3-04-06, weeskamer Oostvoorne, inv.nr. 1, 10-9-1680: akte van afrekening betreffende de kinderen van Arij Drogendijck
ARA ORA idem, 18-9-1680: akte van uitkoop van de kinderen van Arij Droogendijck, t.w. Maertgien (12 jr), Cornelia (10 jr), Weijngie (6 jr) en Jannetgie (4 jr).
Notitie bij Aren: Aren Cornelisz. Drogendijk en zijn knecht, bedrijff op de woning van juffrouw Pansers, worden genoemd in de lijst van weerbare mannen te Oostvoorne op 25-2-1672, te paerde
Hij trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 02-04-1666 in Oude Tonge met de 20-jarige Neeltje Louwensdr/Lodewijks Rademaker. Aren en Neeltje gingen op 19-03-1666 in Oude Tonge in ondertrouw.
247 Neeltje Louwensdr/Lodewijks Rademaker. Zij is gedoopt op 18-03-1646 in Nieuwe Tonge. Bij de doop van Neeltje waren de volgende getuigen aanwezig: Arentje Claes, Jan Laueszn Hollander en Jan Corneliszn Kip. Neeltje is overleden op 19-06-1690 in Oostvoorne, 44 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Neeltje: Van website J. Rienstra:

Van Dirk (2e man van Neeltje Lodewijks Rademaker) worden op 24-3-1686, 26-7-1686, 18-12-1686, 28-7-1687 en 13-12-1688 kinderen begraven te Oostvoorne.
Ons Voorgeslacht jg 47 (1992): Op 19-6-1690 wordt een akte opgemaakt waarin Dirck Pietersz. Man in ’t Veld belooft de kinderen uit het 1e huwelijk van zijn overleden vrouw, m.n. Maertien (22), Cornelia (20), Weijntje (16) en Jannethe (14) te zullen onderhouden.
Comp. van de kant van Neeltje Lodewijksdr. zijn Klaes Lowijsz. Rademaker en Frederijck Lowijxsz. Rademaker.
De kinderen uit het 1e huwelijk krijgen 200 gld tesamen en ieder kind een gouden ring uit de erfenis van haar moeder. Van de kinderen uit het 2e huwelijk krijgt Pieter een zilveren bel met ketting en Martien een zilveren ijzer met gouden stukken.

ARA ORA 03.04.06 Weeskamer Oostvoorne, inv.nr. 1 19-9-1690:
vaststelling erfrecht van de levende kinderen van zijn 1e vrouw uit haar 1e huwelijk en erfrechten van zijn kinderen bij zijn 1e vrouw.
Notitie bij Neeltje: 5 overleden kinderen van Neeltje en 2e man Dirk (kinderen niet bij naam genoemd), op de data:
24-3-1686/26-7-1686/18-12-1686/28-7-1687/13-12-1688 zijn ze begraven.
Neeltje trouwde (2), 34 jaar oud, op 09-09-1680 met Dirk Pieterszn. Man in ’t Veld (geb. 1660), 19 of 20 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Cornelis Drogendijk. Hij is gedoopt op 27-02-1667 in Oude Tonge. Bij de doop van Cornelis waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Corneliszn Droogendijck en Lijntje Cornelis Droogendijck. Cornelis is overleden vr 23-01-1678 in Rockanje, ten hoogste 10 jaar oud.
II. Maart(g)ien Drogendijk. Zij is gedoopt op 19-02-1668 in Rockanje. Bij de doop van Maart(g)ien was de volgende getuige aanwezig: Constantia (jv) de Cocq van Nerims. Maart(g)ien is overleden na 19-06-1690, minstens 22 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Maart(g)ien: in leven op 19-6-1690 (22 jr)
III. Cornelia Drogendijk. Bij de geboorteaangifte van Cornelia was de volgende getuige aanwezig: Cornelia. Zij is gedoopt op 27-04-1670 in Rockanje. Cornelia is overleden op 11-03-1744 in Oostvoorne, 73 jaar oud.
IV. Teuntgie Drogendijk. Zij is gedoopt op 03-07-1672 in Rockanje. Bij de doop van Teuntgie was de volgende getuige aanwezig: Neeltje Cornelis. Teuntgie is overleden vr 18-09-1680, ten hoogste 8 jaar oud.
V. Wijntje Arentsdr Dro(o)gendijck, gedoopt op 04-03-1674 in Rockanje (zie 123).
VI. Jannetgie Drogendijk. Zij is gedoopt op 02-02-1676 in Oostvoorne. Jannetgie is overleden na 19-06-1690, minstens 14 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jannetgie: in leven op 19-6-1690 (14 jr)
VII. Cornelis Drogendijk. Hij is gedoopt op 23-01-1678 in Oostvoorne. Bij de doop van Cornelis was de volgende getuige aanwezig: Leentje Pieters in ’t Veld. Cornelis is overleden vr 18-09-1680, ten hoogste 2 jaar oud.
VIII. Maria Drogendijk. Zij is gedoopt op 13-08-1679 in Oostvoorne. Bij de doop van Maria was de volgende getuige aanwezig: Geertje Jans. Maria is overleden vr 18-09-1680, ten hoogste 1 jaar oud.
250 Pieter Teunisse van Vliet.
Hij is de biologische vader van het kind van
251 Gerby Dirx de Groot.
Kind van Pieter en Gerby:
I. Marya Pieters van Vliet, geboren vr 1689 in Abbenbroek (zie 125).
252 Jacob Janszn Backer. Hij is gedoopt op 01-11-1671 in Heenvliet. Bij de doop van Jacob was de volgende getuige aanwezig: Geertje Dirx. Jacob is overleden. Jacob trouwde (2), 23 jaar oud, op 24-08-1695 in Heenvliet met Maertie Arents (ovl. vr 1706). Jacob trouwde (3), 34 jaar oud, op 02-03-1706 in Heenvliet met Grietje Cornelisse. Jacob trouwde (4), 36 jaar oud, op 15-04-1708 in Heenvliet met Lysbeth Cornelis.
Hij trouwde (1), 21 jaar oud, op 11-03-1693 in Heenvliet met
253 Neeltje Leenderts. Neeltje is overleden vr 24-08-1695.
Kind uit dit huwelijk:
I. Leendert Japikse Bakker, geboren in Heenvliet (zie 126).

Generatie 9 (oudbetovergrootouders)

288 Lenaert Janszoon Steenvoorden, geboren in 1605 in Voorhout. Lenaert is overleden in 1675 in Noordwijk, 69 of 70 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Lenaert: was bij overlijden 70 jaar oud
Kinderen van Lenaert uit onbekende relatie:
I. Catrijn Steenvoorden.
II. Magdaleentje Steenvoorden.
III. Frans Steenvoorden.
IV. Huibertje Steenvoorden.
V. Sijmon Leendertsz. van Steenvoorden, geboren in 1660 in Noordwijk (zie 144).
296 Jacob Adriaansz van der Hulst, geboren omstreeks 1630 in Noordwijk. Jacob is overleden in 1710, ongeveer 80 jaar oud.
Beroep:
lijndraaier
Hij trouwde, ongeveer 33 jaar oud, in 1663 met de 32 of 33-jarige
297 Duijfje Cornelisdr, geboren in 1630. Duijfje is overleden vr 23-04-1712 in Hillegom, ten hoogste 82 jaar oud.
Notitie bij Duijfje: In 1665 verschijnt Duijfge Cornelisdr huisvrouw van Jacob Adriaensz, tesamen met Dieuwer Pietersdr de Weduwe Jeroen Fraeij, voor de notaris om als ooggetuige melding te maken van het brute optrede van Gerrit Jansz van Sonneveld. Deze timmerman had met zijn rij (Metalen meetlat) ene Hendrik de Beijer zo toegetakeld dat deze "seer bleeckverhoonende" en aan een arm gewond het huis van Mes Meesz. Op de hoek kerkstraat binnenvluchtte. "Ick wordt daer soo geslaagen en ick ken die man niet en weet niet wie het is", kermde Hendrik die "seer ontsteld was en als een doode sach". Duijffje en Dieuwertje die gezellig bij elkaar zaten aan de Oude Zeestraat tegenover de Dwarskerkstraat, gingen op het rumoer af en zagen Gerrit van Sonnevelt "gaende de Oude Seestraat op naer.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Sijmen Jacobse van der Hulst, geboren omstreeks 1663 in Noordwijk (zie 148).
II. Ary Jacobse van der Hulst, geboren in 1665 in Noordwijk. Ary is overleden.
III. Jannetje Jacobse van der Hulst, geboren in 1669 in Noordwijk. Jannetje is overleden.
IV. Maarten Jacobse van der Hulst, geboren in 1670 in Noordwijk. Maarten is overleden.
V. Jacob Jacobse van der Hulst, geboren in 1673 in Noordwijk. Jacob is overleden.
VI. Leuntgen Jacobs van der Hulst, geboren in 1675 in Noordwijk. Leuntgen is overleden.
Notitie bij Leuntgen: Leuntje krijgt bij testament van haar moeder Duyfje Cornelisdr. (weduwe van Jacob Arisse van der Hulst) na haar dood het huisje met erfje waarin zij woont in volle eigendom. Dit omdat zij samen met haar man Dirck als dank voor getrouwe diensten. Haar ouders zijn langdurig ziek en zijn niet in staat te betalen voor deze hulp. In de notarile akte van 23-04-1712 staat beschreven : "Dochter Leuntje blijkt voor hen gezorgd te hebben met hulp en bijstand zoals een kind van Gods wegen aan zijn ouders verschuldigd is".
VII. Cornelis Jacobse van der Hulst. Hij is gedoopt op 14-01-1679 in Noordwijk. Cornelis is overleden.
304 Cornelis Fransz. Ploegh(dijk), geboren omstreeks 1600. Cornelis is overleden vr 1688 in Lisse, ten hoogste 88 jaar oud.
Notitie bij Cornelis: De naam van der Plouch komen we voor het eerst tegen in een notarile akte van 29-4-1625. In deze akte wordt Cornelis Franszn vander Plouch wielmacker als borg genoemd. Later wordt de naam geschreven als Ploeg zonder het voorvoegsel "van der". Of de naam Ploeg verband houdt met de wielmakerij hebben wij niet kunnen achterhalen. Wel is komen vast te staan dat de nakomelingen van een zoon van Frans Cornelis namelijk Andries de naam Ploeg tot op heden den dage is blijven voeren.

Cornelis Fransz is schepen te Hillegom geweest, gedurende vele jaren, in ieder geval vanaf 1632
Beroep:
wielmaker
Functie:
schepen te Hillegom vanaf 1632
Cornelis is weduwnaar van NN (ovl. vr 1632), met wie hij trouwde (1), ongeveer 28 jaar oud, omstreeks 1628. Cornelis is weduwnaar van Reijmpje Thomas (ovl. ±1640), met wie hij trouwde (2), ongeveer 31 jaar oud, op 30-11-1631 in Lisse.
Hij trouwde (3), ongeveer 42 jaar oud, omstreeks 1642 met de ongeveer 26-jarige
305 Jannetje Adriaanze Schenaert, geboren omstreeks 1616. Jannetje is overleden omstreeks 1693 in Lisse, ongeveer 77 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Frans Cornelis Ploegh(dijk). Hij is gedoopt op 27-04-1642 in Lisse. Bij de doop van Frans waren de volgende getuigen aanwezig: Maertjen Arentsdr en Jan Arentsz.. Frans is overleden.
II. Arie/Adriaan Ploegh(dijk), geboren omstreeks 1652. Arie/Adriaan is overleden, ongeveer 79 jaar oud. Hij is begraven op 08-05-1731 in Noordwijkerhout.
III. Reijmje Ploegh(dijk), geboren omstreeks 1655 in Lisse. Reijmje is overleden, ongeveer 75 jaar oud. Zij is begraven op 30-12-1730 in Noordwijk. Reijmje trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 18-06-1684 met NN.
IV. Gerrit Corneliszn Ploegh(dijk), geboren omstreeks 1656 in Lisse. Gerrit is overleden vr 1693, ten hoogste 37 jaar oud.
V. Andries Cornelisse Ploegh(dijk), geboren omstreeks 1659 (zie 152).
306 Pieter Michielszn de Haan, geboren in Heemskerk?.
Kinderen van Pieter uit onbekende relatie:
I. Jannetje Pieters de Haan (zie 153).
II. Michiel Pieters de Haan.
308 Aert Aertsz..
Hij is de biologische vader van het kind van
309 Grietge Jans.
Kind van Aert en Grietge:
I. Cornelis Arisse/Aertse van der Vlugt/Vlucht, gedoopt op 02-02-1653 in Noordwijk (zie 154).
310 Olof Dirkx.
Hij is de biologische vader van het kind van
311 Stijntje Jakobs.
Kind van Olof en Stijntje:
I. Susanna Olofs Steenhooven/Steenhoolen, gedoopt op 27-03-1661 in Noordwijk (zie 155).
320 Walraven Arense van der Swan, geboren omstreeks 1632 in Rotterdam. Walraven is overleden, ongeveer 33 jaar oud. Hij is begraven op 29-11-1665 in Rotterdam.
Notitie bij Walraven: NOTE: ook als: Walferij Ariense, Walraven Adriaens

graf: in GA Rotterdam online "Man: Lijntje Maartens"
Hij trouwde, ongeveer 23 jaar oud, in 1655 in Rotterdam met de ongeveer 15-jarige
321 Leuntie Maertens Hooghop, geboren omstreeks 1640 in Rotterdam. Leuntie is overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gerritje Walravens van der Swan. Zij is gedoopt op 05-05-1658 in Rotterdam. Bij de doop van Gerritje waren de volgende getuigen aanwezig: Lena Leenders Boes, Jacobje Jacobs en Machiel Meinderse. Gerritje is overleden.
II. Maritje van der Swan, geboren omstreeks 1660 in Rotterdam. Maritje is overleden.
III. Cornelia Walravens van der Swan. Zij is gedoopt op 15-07-1660 in Rotterdam. Bij de doop van Cornelia waren de volgende getuigen aanwezig: Mees Cornelisse van der Hoek, Pieter Isaackse van der Horst, Jaepje Jacobs en Tijsje Jans. Cornelia is overleden.
IV. Arie Walravens van der Swan, gedoopt op 25-01-1663 in Rotterdam (zie 160).
V. Cornelis Walravens van der Swan. Hij is gedoopt op 17-11-1665 in Rotterdam. Bij de doop van Cornelis waren de volgende getuigen aanwezig: Jacob Gielen en Jopie Jacobs. Cornelis is overleden.
322 Cornelis Voorent, geboren omstreeks 1634. Cornelis is overleden.
Kind van Cornelis uit onbekende relatie:
I. Maria Cornelisdochter Voorent, geboren omstreeks 1662 in Honselersdijk (zie 161).
324 Dirck Jacobs Waterreus. Hij is gedoopt op 17-03-1628 in Den Haag. Dirck is overleden, 85 jaar oud. Hij is begraven op 24-02-1714 in Scheveningen.
Notitie bij Dirck: Alle waterreuszen stammen af van Dirck Jacobse Waterreus Katholiek gedoopt in Den Haag op 17-03-1628 en begraven in Scheveningen 24-02-1714 Beroep voerman. Waarschijnlijk exploiteerde hij de trekschuit tussen Scheveningen en Den Haag. Daarom is het wapenschild van de waterreuzen een zilveren anker in een blauw veld. Dat was niet zozeer een adelijk wapen maar meer een aanduiding van op het huis,Toen ten tijde van de reformatie de pastoor van Scheveningen protestant werd, ging de gehele bevolking met hem mee met uitzondering van vier gezinnen, die Katholiek bleven.Daartoe behoorde de familie waterreus. Deze Katholieken gezinnen werden min of meer uitgesloten van de visvangst en moesten zich als kleine zelfstandige handhaven in een gesloten vijandige omgeving. Vandaar dat de leden van deze gezinnen tot circa 1800 vooral met elkaar trouwden. Dat leidde tot kenmerkende eigenschappen, waardoor vele waterreuzen nog op elkaar lijken. Vanaf circa 1800 kwamen er grote gezinnen Waterreus ener vertrokken Waterreuzen naar Den Haag, Rotterdam, Almelo en Eindhoven.

Kinderen van Dirck Jacobsz en Maria Jansdr, Janse: 1 Catharina Waterreus, geboren na 1649. Catharina is overleden vr 1715, ten hoogste 66 jaar oud. 2 Digna Waterreus, geboren na 1649. Digna is overleden vr 1715, ten hoogste 66 jaar oud. 3 Joannes Waterreus, geboren na 1649. Joannes is overleden vr 1715, ten hoogste 66 jaar oud. 4 Maria Waterreus, geboren na 1649. Maria is overleden vr 1715, ten hoogste 66 jaar oud. 5 Petronella Waterreus, geboren na 1649. Petronella is overleden vr 1715, ten hoogste 66 jaar oud. 6 Petrus Waterreus, geboren na 1649. Petrus is overleden vr 1715, ten hoogste 66 jaar oud. 7 NN Waterreus, geboren in 09-1667. NN is overleden, geen maand oud. Hij of zij is begraven op maandag 26-09-1667 in Scheveningen. 8 Jacobus Dirkse (Jacob Dirkse) Waterreus, geboren in 1668 in Scheveningen. 9 Jan Dirkse Waterreus, geboren in 1669 in Scheveningen. 10 Waterreus, geboren vr 1676. Hij of zij is overleden in 03-1676, minstens een jaar oud. Hij of zij is begraven op vrijdag 27-03-1676 in Scheveningen. 11 Claartje Dirks Waterreus, geboren in 1680 in Scheveningen. 12 Martinus Dickse (Maarten Dirickse) Waterreus, Waterrus, geboren in 1680 in Scheveningen. 13 Marcus Waterreus, geboren in 1690. Marcus is overleden, 84 of 85 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 06-07-1775 in Scheveningen.
werkzaam als voerman
woonachtig te vanaf 1680 Keizerstrt, Scheveningen
Beroep:
voerman
Dirck trouwde (1) met NN.
Hij trouwde (2), 39 jaar oud, op 30-05-1667 in Den Haag met de 17 of 18-jarige
325 Maria Jans/Joannis van der Lelij, geboren in 1649 in Scheveningen. Maria is overleden, 81 of 82 jaar oud. Zij is begraven op 07-08-1731 in Scheveningen.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. NN Waterreus, geboren in 09-1667. NN is overleden, 26 dagen oud. Hij of zij is begraven op 26-09-1667 in Scheveningen.
II. Jacob Dirkse Waterreus, geboren in 1668 in Scheveningen. Jacob is overleden, 79 of 80 jaar oud. Hij is begraven op 01-02-1748 in Scheveningen.
III. Jan Dirkse Waterreus, geboren in 1669 in Scheveningen (zie 162).
IV. NN Waterreus, geboren vr 1676. NN is overleden in 03-1676, minstens een jaar oud. Hij of zij is begraven in Scheveningen.
V. Maarten/Martinus Dirks Waterreus, geboren omstreeks 1680 in Scheveningen. Maarten/Martinus is overleden, ongeveer 85 jaar oud. Hij is begraven op 17-06-1765 in Scheveningen. Maarten/Martinus trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 20-05-1708 in Scheveningen met Maria Martini van der Doorn, 21 jaar oud. Zie 165,I voor persoonsgegevens van Maria.
VI. Claartje Dirks Waterreus, geboren in 1680 in Scheveningen. Claartje is overleden, 46 of 47 jaar oud. Zij is begraven op 04-11-1727 in Vlaardingen.
VII. Marcus Waterreus, geboren in 1690. Marcus is overleden, 84 of 85 jaar oud. Hij is begraven op 06-07-1775 in Scheveningen.
328 Teunis Everts van der Doorn, geboren omstreeks 1634. Teunis is overleden, ongeveer 63 jaar oud. Hij is begraven op 20-06-1697 in Scheveningen.
Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 20-06-1659 in Scheveningen met de ongeveer 21-jarige
329 Apolonia (Leuntje) Maertens, geboren omstreeks 1638. Apolonia is overleden, ongeveer 88 jaar oud. Zij is begraven op 17-08-1726 in Scheveningen.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Maarten Teunisse van der Doorn, geboren omstreeks 1660 in Scheveningen (zie 164).
II. Evert van der Doorn, geboren omstreeks 1663. Evert is overleden, ongeveer 31 jaar oud. Hij is begraven op 28-03-1694 in Scheveningen.
III. Ary van der Doorn, geboren in 1670 in Scheveningen. Ary is overleden vr 05-1735 in Scheveningen, ten hoogste 65 jaar oud.
IV. Digna van der Doorn, geboren omstreeks 1670 in Scheveningen. Digna is overleden, ongeveer 69 jaar oud. Zij is begraven op 12-?-1739 in Scheveningen.
330 Johannes Jan Cornelis Verbunt, geboren omstreeks 1628 in Dongen (NB). Johannes is overleden vr 1668, ten hoogste 40 jaar oud.
Notitie bij Johannes: Dongen, Rechterlijk Archief, Protocol register 1668 t/m 1672, inventarisnummer 108
Jan van den Bergh, Oldenzaal, 2008
Fol. 12r, 1668
Anthonij Jan Corn Verbunt als voogd en Laureijs Jan Laureijs Oomen als toesiender van de zeven onm
kinderen van Jan Jan Corn Verbunt za en Maeijken Jan Laureijs Oomen: Grietjen, 17 jaar, Jenneken,
14 jaar, Jan, 13 jaar, Mariken, 10 jaar, Neeltjen, 8 jaar, Adriaentjen, 4 jaar en Claesken, 3
jaar ter eenre en de moeder met Peeter Jan Stevens, haar tegenwoordige bruidegom, ter andere
zeijde. Zij sluiten een akkoord.]
Hij trouwde, ongeveer 21 jaar oud, omstreeks 1649 in Dongen (NB) met de ongeveer 18-jarige Maria Jans Laureijssen Oomen.
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Maria: Notitie bij huwelijk:
Johannes Jan Cornelis Verbunt momboir (voogd) ende Gerit Jans de Roij toeziender over de kinderen wijlen Cornelis Jan Laureijs Spijckers daer moeder aff was Maria Nicolaas Jan Goyaert Sweep.
Actum 15 november 1654. Eeden van voogden nr 664, 1635-1666, art S32
331 Maria Jans Laureijssen Oomen. Zij is gedoopt op 25-03-1631 in Dongen (NB). Maria is overleden op 19-08-1712 in Dongen (NB), 81 jaar oud. Zij is begraven op 23-08-1712 in Dongen (NB).
Notitie bij Maria: Dongen, Rechterlijk Archief, Protocol register 1668 t/m 1672, inventarisnummer 108
Jan van den Bergh, Oldenzaal, 2008
Fol. 12r, 1668
Anthonij Jan Corn Verbunt als voogd en Laureijs Jan Laureijs Oomen als toesiender van de zeven onm
kinderen van Jan Jan Corn Verbunt za en Maeijken Jan Laureijs Oomen: Grietjen, 17 jaar, Jenneken,
14 jaar, Jan, 13 jaar, Mariken, 10 jaar, Neeltjen, 8 jaar, Adriaentjen, 4 jaar en Claesken, 3
jaar ter eenre en de moeder met Peeter Jan Stevens, haar tegenwoordige bruidegom, ter andere
zeijde. Zij sluiten een akkoord.]
Maria trouwde (2), 36 of 37 jaar oud, in 1668 met Peeter Jan Stevens.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Margaretha Verbunt. Zij is gedoopt op 16-10-1650 in Dongen (NB).
Notitie bij de geboorte van Margaretha: Roepnaam Grietjen.
Zij is gedoopt op 16 oktober 1650 in Dongen,nb,nld.[ Bron 2 ]
[doopheffers: Antonius Janssen Verbunt en Digna Janssen Laurijssen (Dries Oomen), tante]
Geloof: Rooms Katholiek
Margaretha is overleden.
II. Joanna Verbunt. Zij is gedoopt op 26-01-1653 in Dongen (NB).
Notitie bij de geboorte van Joanna: Roepnaam Jenneken.
Zij is gedoopt op 26 januari 1653 in Dongen,nb,nld.[ Bron 1 ]
[doopheffers: Catharina Adriaensen (Lijntje Adriaen Adriaen Broeders), oud -tante, en Jan
Cornelissen Verbunt, opa]
Geloof: Rooms Katholiek
Joanna is overleden.
III. Joannes Verbunt. Hij is gedoopt op 17-09-1655 in Dongen (NB). Bij de doop van Joannes waren de volgende getuigen aanwezig: Anna Janssen Henrix en Antonius Janssen Verbunt.
Notitie bij de geboorte van Joannes: Roepnaam Jan-Nicolaas.
Hij is gedoopt op 17 september 1655 in Dongen,nb,nld.
[doopheffers: Antonius Janssen Verbunt en Anna Janssen Henrix? (Laurijssen!) Oomen, tante]
Geloof: Rooms Katholiek
Joannes is overleden.
IV. Maria Verbunt. Zij is gedoopt op 26-12-1657 in Dongen (NB). Bij de doop van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Adriana Broeders en Gerardus Jans Verbunt.
Notitie bij de geboorte van Maria: Roepnaam Mariken.
Zij is gedoopt op 26 december 1657 in Dongen,nb,nld.[ Bron 1 ]
[doopheffers: Gerardus Jans Verbunt en Maria Adrianus (Adrianus) Broeders, oma]
Geloof: Rooms Katholiek
Maria is overleden.
V. Cornelia Jans Verbunt, gedoopt op 08-07-1660 in Dongen (NB) (zie 165).
VI. Adriana Verbunt. Zij is gedoopt op 01-12-1662 in Dongen (NB).
Notitie bij de geboorte van Adriana: Roepnaam Adriaentken.
Zij is gedoopt op 1 december 1662 in Dongen,nb,nld.[ Bron 3 ]
[doopheffers: Jan Cornelissen Verbunt, opa, en Maria Jans (Verbunt?), tante?] [ISIS database RAT
heeft 01-01-1663]
Geloof: Rooms Katholiek
Adriana is overleden.
VII. Christophorus Verbunt. Hij is gedoopt op 09-03-1665 in Dongen (NB). Christophorus is overleden.
340 Cornelis Willemszoon van der Keij, geboren omstreeks 1620. Cornelis is overleden in 1680, ongeveer 60 jaar oud.
Beroep:
schoenlapper
Hij trouwde, ongeveer 22 jaar oud, in 1642 in Scheveningen met de ongeveer 22-jarige
341 Maartje Claes Loos, geboren omstreeks 1620. Maartje is overleden.
Notitie bij Maartje: Woonde in 1680 in de Weststraat met 2 kinderen boven 10 jaar
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Barent Cornelis van der Keij.
II. Machteld Cornelis van der Keij.
III. Leuntje Cornelis van der Keij.
IV. Johannis Cornelis van der Keij.
V. Hendrik Cornelis van der Keij.
VI. Claesge Cornelis van der Keij.
VII. Jan Cornelis van der Keij, geboren omstreeks 1641 (zie 170).
VIII. Claes Cornelis van der Keij. Hij is gedoopt op 30-08-1643 in Scheveningen. Claes is overleden, 74 jaar oud. Hij is begraven op 04-10-1717 in Scheveningen.
Notitie bij Claes: Scheveningen blaffaart omstreeks 1680
t Platte landt of Haegh Ambacht ende het dorp Scheveninge daer onder resorterende
Oost aldaer

Claes Cornelisz van der Keij visscher
1 Man
1 Vrouw
1 kint booven 10 jaer
1 kind booven 8 tot 10 jaer
2 kinderen beneden 8 tot 4 jaer
2 kinderen beneden 4 jaer
IX. Trijntgen Cornelis van der Keij. Zij is gedoopt op 21-11-1649 in Scheveningen. Trijntgen is overleden, 43 jaar oud. Zij is begraven op 08-03-1693 in Scheveningen.
X. Arie Cornelis van der Keij. Hij is gedoopt op 04-06-1656 in Scheveningen. Arie is overleden, 54 jaar oud. Hij is begraven op 17-10-1710 in Scheveningen.
342 Jan Gijse (Boon), geboren omstreeks 1610. Jan is overleden, ongeveer 99 jaar oud. Hij is begraven op 24-11-1709 in Scheveningen.
Notitie bij overlijden van Jan: Begraven in een eigen graf in de kerk bij het Turfhok
Beroep:
veerman
Hij trouwde met
343 Elisabeth Jansdr van Rijn, geboren omstreeks 1610. Elisabeth is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Lysbeth Jansdr Boon, gedoopt op 13-03-1638 in Scheveningen (zie 171).
344 Joris Dircks van der Does. Hij is gedoopt op 17-04-1622 in Noordwijk. Joris is overleden vr 30-04-1667 in Noordwijk, ten hoogste 45 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Joris: Liet bij overlijden 7 kinderen na
Beroep:
timmerman
Joris trouwde (1), ten hoogste 28 jaar oud, vr 1650 met Marijtje Maertens van Rijn.
Hij trouwde (2), 31 jaar oud, op 25-02-1654 in Noordwijk met de 26-jarige
345 Trijntje Willems van Assendelft. Zij is gedoopt op 18-01-1628 in Leiden. Bij de doop van Trijntje waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Aerszen/Arentsen en Neeltje Cornelis. Trijntje is overleden na 1695 in Noordwijk, minstens 67 jaar oud.
Notitie bij Trijntje: Trijntje Willems (van ASSENDELFT), geb. waarsch. Noordwijk ca, 1629, j.d van Warmond (doch daar niet gedoopt), overl. Noordwijk na 1695 (min. 66 jr.). ///

Trijntgen wordt verm. in de Weeskamer van Leiden 7-12-1640 i.v.m. een voogdijstelling omdat haar moeder is overl; zij is dan oud omtrent 11 jaers en haar broerje Pel 8 jaar, haar zusje Neeltje, ged. Warmond 9-6-1630 is dan overl. (G.A. Leiden Voogdenboek C, fol. 111 (1614-1627).
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Lijsbeth Joris van der Does. Zij is gedoopt op 25-10-1654 in Noordwijk. Lijsbeth is overleden.
II. Dirk van der Does. Hij is gedoopt op 22-01-1656 in Noordwijk. Dirk is overleden.
III. Jan Jorisse van der Does, gedoopt op 12-03-1659 in Noordwijk (zie 172).
IV. Willem Joris van der Does. Hij is gedoopt op 23-10-1661 in Noordwijk. Willem is overleden.
V. Teunis Joris van der Does. Hij is gedoopt op 07-01-1665 in Noordwijk. Teunis is overleden.
348 Dirck Arentse Bal. Dirck is overleden. Hij is begraven op 18-05-1687 in Scheveningen.
Beroep:
zeeman
Hij trouwde met
349 Niesje. Niesje is overleden. Zij is begraven op 06-03-1677.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Dirckge Dircks Bal. Zij is gedoopt op 22-08-1638 in Scheveningen. Dirckge is overleden.
II. Leendert Dircks Bal. Hij is gedoopt op 30-11-1642 in Scheveningen. Leendert is overleden.
III. Arentge Dircks Bal. Zij is gedoopt op 24-02-1644 in Scheveningen. Arentge is overleden na 1669, minstens 25 jaar oud.
IV. Steffen Dircks Bal, geboren omstreeks 1647. Steffen is overleden na 1670, minstens 23 jaar oud.
V. Aefgen Dircks Bal. Zij is gedoopt op 09-01-1650 in Scheveningen. Aefgen is overleden.
VI. Willem Dirkszoon Bal, gedoopt op 19-03-1652 in Scheveningen (zie 174).
VII. Marijtgen Dircks Bal. Zij is gedoopt op 12-03-1656 in Scheveningen. Marijtgen is overleden na 1684, minstens 28 jaar oud.
350 Jan Teuniszoon Baeck, geboren omstreeks 1609 in Terheiden. Jan is overleden na 1680, minstens 71 jaar oud.
Beroep:
visser
Functie:
heilige geestmeester Scheveningen (1677-1678)
Jan trouwde (1), ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1634 met Ariaantje Leenderts Schoof. Jan trouwde (2), ongeveer 38 jaar oud, op 05-05-1647 met Claesje Maertens.
Hij trouwde (3), ongeveer 43 jaar oud, op 22-05-1652 in Scheveningen met
351 Geertruyt Jansdochter van Heemskerck. Geertruyt is overleden in 1694 in Scheveningen.
Kind uit dit huwelijk:
I. Lijsbeth Janse Baeck, geboren in 1650 in Terheiden (zie 175).
356 Jan Cornelisse van der Lelij, geboren in 1620 in Scheveningen. Jan is overleden, 70 of 71 jaar oud. Hij is begraven op 16-11-1691 in Scheveningen.
Beroep:
1680     schoenmaker (in de Weststraat)
Hij trouwde, 19 of 20 jaar oud, in 1640 in Den Haag met de ongeveer 21-jarige
357 Leuntje Gillis, geboren omstreeks 1619. Leuntje is overleden, ongeveer 58 jaar oud. Zij is begraven op 23-11-1677 in Scheveningen.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Reijer Janse van der Lelij, geboren in Scheveningen. Hij is gedoopt op 21-08-1644 in Den Haag. Reijer is overleden, 93 jaar oud. Hij is begraven op 10-05-1738 in Scheveningen.
II. Maria Jans/Joannis van der Lelij, geboren in 1649 in Scheveningen (zie 325).
III. Cornelis Jans van der Lelij, geboren in 1650 in Scheveningen. Cornelis is overleden, 74 of 75 jaar oud. Hij is begraven op 06-11-1725 in Scheveningen.
IV. Annetje van der Lelij, geboren omstreeks 1650 in Scheveningen. Annetje is overleden.
V. Jan Janse van der Lelij, geboren in 1653 in Scheveningen. Jan is overleden.
VI. Arie Janse van der Lelij, geboren in 1655 in Scheveningen. Arie is overleden in 1724 in Scheveningen, 68 of 69 jaar oud.
VII. Jillis Janse van der Lelij, geboren in 1660 in Scheveningen (zie 178).
VIII. Trijntje van der Lelij, geboren in 1662 in Scheveningen. Trijntje is overleden, 55 of 56 jaar oud. Zij is begraven op 20-11-1718 in Scheveningen.
408 Reier Pietersz Touw.
Hij is de biologische vader van het kind van
409 Neeltje Dirksdr.
Kind van Reier en Neeltje:
I. Reyer Reyersz. Touw, geboren omstreeks 1680 in Schipluiden (zie 204).
412 Arij Pieterse Esseboom, geboren omstreeks 1630. Arij is overleden na 10-04-1699, minstens 69 jaar oud.
Beroep:
bouwman (in 1699)
Hij trouwde met
413 Jannetje Jans. Jannetje is overleden na 08-02-1689.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Joannes Aryensz. Esseboom. Hij is gedoopt op 05-08-1663 in Goudswaard. Joannes is overleden.
II. Pieter Arense Esseboom, gedoopt op 18-07-1666 in Goudswaard (zie 206).
III. Jan Arijensz. Esseboom. Hij is gedoopt op 03-05-1669 in Goudswaard. Jan is overleden.
IV. Arentge Aryensdr. de Jonge Esseboom. Zij is gedoopt op 23-04-1673 in Goudswaard. Arentge is overleden vr 01-11-1741, ten hoogste 68 jaar oud.
420 Jan den Decker. Jan is overleden vr 16-01-1639.
Notitie bij overlijden van Jan: overleden tussen +/- juli 1638 en januari 1639
Hij trouwde met
421 Jaepie.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Pieterge Jans den Decker. Zij is gedoopt op 03-12-1628 in Rockanje.
Notitie bij de geboorte van Pieterge: 2-ling met Jannetge
Pieterge is overleden.
II. Jannetge Janse den Decker. Zij is gedoopt op 03-12-1628 in Rockanje.
Notitie bij de geboorte van Jannetge: 2-ling met Pieterge
Jannetge is overleden.
III. (Vin)cent Janse (den) Decker, gedoopt op 14-12-1631 in Rockanje (zie 210).
IV. Cornelis Janse den Decker. Hij is gedoopt op 11-06-1634 in Rockanje. Cornelis is overleden.
V. Jannetie Janse den Decker. Zij is gedoopt op 07-09-1636 in Rockanje. Jannetie is overleden.
VI. Jaepie den Decker. Zij is gedoopt op 03-04-1639 in Rockanje.
Notitie bij de geboorte van Jaepie: vader was al overleden
Jaepie is overleden.
422 Arij Cornelisz. Cleermaecker, geboren omstreeks 1595. Arij is overleden.
Notitie bij Arij: ook wel bekend onder de naam Arent de Naijer (vanwege beroep kleermaker)
Beroep:
kleermaker
Functies:
ouderling te Rockanje (2-6-1652)
1635     diaken te Rockanje
Hij trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 29-09-1619 in Nieuwenhoorn met
423 Lijsbeth Hadde, geboren in Nieuwenhoorn.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Cornelis Arents Cleermaecker.
II. Hadde Arents Cleermaecker. Hij is gedoopt op 18-03-1624 in Rockanje. Hadde is overleden.
III. Commertie Arents Cleermaecker, gedoopt op 25-04-1632 in Rockanje (zie 211).
IV. Leendert Arents Cleermaecker. Hij is gedoopt op 18-02-1635 in Rockanje. Leendert is overleden.
436 Adriaen Jochemsz van der Poel. Adriaen is overleden vr 12-05-1638.
Functie:
schepen van Oostvoorne 1627, 1628, 1631-1635
Hij trouwde met
437 Maertge Bastyaensdr.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Frans Ariens van der Poel, gedoopt op 24-12-1628 in Oostvoorne (zie 218).
II. Paulus Ariens van der Poel, geboren omstreeks 1645. Paulus is overleden. Paulus trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 29-07-1668 in Oostvoorne met Dingenom Arens Cleijburg.
438 Lambrecht Hugenzn./Huijgense Lugtenburg. Hij is gedoopt op 31-05-1592 in Brielle. Bij de doop van Lambrecht waren de volgende getuigen aanwezig: Crijn Corneliszn, Lenert Lambrechtz en Jacob Janszn van Velzen.
Notitie bij de geboorte van Lambrecht: gedoopt als Lambert
Lambrecht is overleden vr 1663, ten hoogste 71 jaar oud.
Notitie bij Lambrecht: Gilles Sentsz. Stortwaghen, wonende onder Oostvoorne, stelt zich op 9-2-1627 borg voor Jacob Doensz. , Lambrecht Huijgensz. (Lugtenburg), getrouwd met Jannetgen Doens, Neeltgen Doens en Chentgen Doens, allen erfgenamen voor een 3e part in het 4e part van de nagelaten goederen van Vincent Cornelisz., schout van Oostvoorne t.b.v. Franchois van Gellinchuijsen en Cornelis Arendsz. Haddes, schout van Oostvoorne voor de lichting van 233 gld, die de erfgenamen van Cornelis Arentsz. hebben ontvangen.

Weeskamer Oostvoorne, Oostvoorne, invr 1:
29-3-1628, fol. 27, uitkoop, comp. Jacob Doens, wed. van Annetgen Jochems, geass. met Lambrecht Huijgensz. zijn zwager, ter eenre, en Jochem Arenszn grootvader van het weeskind Annetge Jacobsdr., geass. met Adriaen, Cornelis en Jacob Jochemsz. zijn zonen.

Mutueel testament 23-10-1630 van Lambrecht Huijgens, landman wonende te Oostvoorne met Jannetje Doens zijn huisvrouw.
Langstlevende moet de kinderen opvoeden tot hun mondigheid en dan tesamen aan de kinderen uitreiken 400 gld, te versterven van het ene kind op het andere. Mochten de kinderen zijn vooroverleden dan zal de langstlevende aan de naaste vrunden van de eerste gestorvene 150 gld uitreiken en na het overlijden van de langstlevende zal de boedel tussen de naaste vrunden van de beide echtgenoten - elk voor de helft - worden verdeeld C.N.A.( inv.nr. 1010)

Weeskamer Oostvoorne, Oostvoorne, invr 1:
4-12-1639, fol 70v, uitkoop, comp. Sijtgen Jansdr, wed. van Jan Lijevensz., wonend onder Oostvoorne, geass. met Pieter Pietersz. Steijl, haar voogd, ter eenre en Jacob Doensz, Lambrecht Huygensz, getrouwd met Jannetgen Doens, neven van het weeskind Jan Jansz., oud omtrent 13 jaar.

Amb. Archief Rockanje nr 87, 23-2-1650:
Pieter Lambrechtsz. v. Luchtenburgh sluit een schuldverzekering af. Borgen zijn zijn vader Lambrecht Huijgensz. v. Luchtenburgh en zijn oom Jacob Doensz.
ARA ONA 3.04.01, invnr ???, Johan de bruijne, Brielle
1-7-1650: Lambrecht Huijgense Luchtenburg schepen van de banne van Oostvoorne, was 60 jaar.

In de kwartierstaat Touw-Trouw wordt als vader vermeld: Huijgch Jansz. v. Luchtenburgh, schout van Nieuwenhoorn (ook als schout van Brielle vermeld) begraven in de St. Catharijnekerk te Brielle 5-2-1633.
Diverse akten uit de periode 1630-1640 vermelden echter over deze Huijgh Jansz dat hij geen directe erfgenamen had, slechts naaste "vrunden". Daarom kiest Jan Rienstra voor het echtpaar Huig Cornelisz en Catharina Lambrechtsdr dat in de periode 1590-1605 8 kinderen liet dopen in Brielle waaronder een Lambert (Lambrecht)
Beroep:
(lidmaat te Oostvoorne (1641) en schepen van Oostvoorne (1650))
Hij trouwde, ten hoogste 35 jaar oud, vr 29-03-1628 met de ten hoogste 38-jarige
439 Jannetje Doens, geboren in 1590. Zij is overleden na 04-12-1639, minstens 49 jaar oud.
Notitie: Van website J. Rienstra:

De ouders van Jannetje zijn speculatief. De mogelijkheden zijn:
Doen Jansz, gehuwd met Neeltje Jacobs en
Doen Pietersz, gehuwd met Maritge Gerrits.
Beide echtparen laten te Brielle zonen dopen met de naam Jacob in de periode rond 1600.
Het 2e echtpaar woonde in Oosterland & Rugge, een polder van Oostvoorne, maar onder de rook van Brielle (vele bewoners lieten hun kinderen in Brielle dopen ipv Oostvoorne).
Dit echtpaar kreeg van 1587 tot 1604 7 kinderen met de regelmaat van de klok en daar passen de 3 dochters zoals vermeld in de akte van 9-2-1627 (zie kaart Lambrecht Huijgensz. Lugtenburg) niet zo makkelijk in.
Het 1e echtpaar liet af en toe kinderen dopen in Brielle maar wellicht ook elders en de 3 genoemde zusters van Jacob Doens zouden hierin makkelijker passen. Daarom kiest de samensteller (Rienstra) speculatief voor de 1e mogelijkheid, waarbij het tevens een optie is dat Doen Jansz bij zijn huwelijk met Neeltje Jacobs reeds weduwnaar was van NN (Annetje Jacobs????).
Bij de in Brielle gedoopte kinderen komen bij beide echtparen ook gemeenschappelijke getuigen voor, waardoor kan worden verondersteld dat Doen Jansz en Doen Pieters neven waren, zonen van 2 broers Jan en Pieter Doensz.
Er zijn enkele akten in de periode 1570-1600 waarin sprake is van een herkomst in Goedereede, maar ook verwijzing naar Den Haag en naar Ladderzeel (Doen Pieters van Ladderzeel, plaats in Belgi).
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Doen Lugtenburg, geboren in 1620. Doen is overleden op 25-10-1643, 22 of 23 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Doen: overleden kort voor 25-10-1643
II. Leendert Lugtenburg. Hij is gedoopt op 10-07-1620 in Brielle.
Notitie bij de geboorte van Leendert: volgens website J. Rienstra 3 kinderen bekend van Lambrecht: Leendert, Huijg en Pieter
Leendert is overleden.
III. Pieter Lugtenburg, geboren in 1625. Pieter is overleden, 34 of 35 jaar oud. Hij is begraven op 20-04-1660 in Goudswaard.
IV. Maertie/Maertghen Lambrechts Lugtenburg, geboren in 1630 in Oostvoorne (zie 219).
V. Aren Lugtenburg, geboren in 1630. Aren is overleden in 1673 in Oostvoorne, 42 of 43 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Aren: overleden tussen 11-11-1670 en 29-4-1673
VI. Huigh Lambrechtzn Lugtenburg, gedoopt op 25-02-1649 in Oostvoorne (zie 240).
440 Cornelis (Crijnsz) van Prooije.
Hij trouwde met
441 Neeltje Claas.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Cornelis van Prooije.
II. Aren Corneliszn van Prooije, gedoopt op 19-01-1642 in Oostvoorne (zie 220).
442 Jan Jansen Knap. Jan is overleden vr 06-10-1664.
Notitie bij Jan: Mutueel test. van Jan Jans Knap en Neeltje Pieters, echtelieden te Brielle. Zij heeft uit eerder huw. met Kornelis Michiels een dochter Ariaantje Kornelis, die haar vaderlijk erfdeel van f 30 nog tegoed heeft. Zij testeerde met haar eerste man voor not. Jan Been op 8-7-1645. Samen hebben testateurs twee kinderen: Trijntje Jans Knap en Lijsbeth Jans Knap. Seclusie van de weeskamer. Getuigen: Mr. Isaak Blondel, schoolmeester in het weeshuis en Arie Leenderts Ossebos, beiden te Brielle.
Aktedatum: 27/05/1652
Naam notaris: Jan de Bruyne
Aard van de akte: testament
Toegangsnummer: 110 Notarissen
Inventarisnummer: 1012

Arijen Jansz Knap bekent aan zijn vader Jan Jansz Knap, mede-schepen van St.Annapolder, een schuld van f 2300 wegens koop van en verzekerd op een landstede met twee bergen, schuur, ovenkeet, wagenhuis en duivenkooi met ca. 86 G bruikwaar, alles in St.Annapolder. Borgen: Jan Jansz Steijl in Rockanje en Maertje Willems wed.van Capt.Barent Jobsz. In marge: deze brief op 6-10-1664 gesplitst in vier parten t.b.v. Arie Jobsz, de kinderen van Leendert Jansz Knap, de kinderen van Jan Jansz Knap en Arie Jansz Knap, allen erfgenamen van Jan Jansz Knap. Nota: de brief t.b.v. de kinderen van Jan Jansz Knap, in handen gesteld van hun voogd Baltem Verbeecq, is verloren gegaan en copie is verstrekt.
Datering:03-07-1658

Jan Jansz Cnap bekent aan Dingnom Cornelisdr.wed.van Gerrit Jansz Tol een schuld van f 1162.10.- zijnde de gerechte helft spruitende uit de koop van en verzekerd op een landstede in St.Annapolder,waarop overledene gewoond heeft, met ca.70 G bruikwaar. Borgen: Cornelis Arens, dijkgraaf van St.Annapolder, en Jan Willemsz Steijl won. in Oostvoorne.
Datering:16-04-1626

Jan Jansz Cnap bekent aan Jacob Jacobsz Delft won. in Nieuwenhoorn als vader en voogd van zijn minderj.dochter Jacobmijntje Jacobs die voor 1/4 erfg. is in de boedel van Gerrit Jansz Tol, een schuld van f 581.5.- spruitende uit de koop van en verzekerd op 1/4 deel in de landstede in St.Annapolder waarop overledene woonde. Borgen als voren
Datering:16-04-1626

Jan Jansz Cnap bekent aan Willem Otten Tol te Oostvoorne en diens zusters Maartje Otte, Leentje Otte en Jannetje Otte, allen mede-erfgenamen van wijlen Gerrit Jansz Tol een schuld van f 465 wegens koop van en verzekerd op de landstede in St.Annapolder waarin overledene woonde. Borgen als voren.
Datering:16-04-1626

Jan Jansz Cnap bekent aan Cornelis Cornelisz Cloosterweg wonend in Oosterland als in huwelijk hebbend Neeltje Otte, mede-erfgenaam van wijlen Gerrit Jansz Tol een schuld van f 116.5.- wegens koop van en verzekerd op een landstede in St.Annapolder waarop overledene gewoond heeft. Borgen als voren.
Datering:16-04-1626
Hij trouwde op 19-03-1645 met Neeltie/Nelletie Pieters.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Neeltie/Nelletie: huwelijksdatum niet zeker omdat er een testament zou zijn gemaakt op 8-7-1645 tussen Neeltje en naar 1e man
443 Neeltie/Nelletie Pieters.
Notitie bij Neeltie/Nelletie: Mutueel test. van Jan Jans Knap en Neeltje Pieters, echtelieden te Brielle. Zij heeft uit eerder huw. met Kornelis Michiels een dochter Ariaantje Kornelis, die haar vaderlijk erfdeel van f 30 nog tegoed heeft. Zij testeerde met haar eerste man voor not. Jan Been op 8-7-1645. Samen hebben testateurs twee kinderen: Trijntje Jans Knap en Lijsbeth Jans Knap. Seclusie van de weeskamer. Getuigen: Mr. Isaak Blondel, schoolmeester in het weeshuis en Arie Leenderts Ossebos, beiden te Brielle.
Aktedatum: 27/05/1652
Naam notaris: Jan de Bruyne
Aard van de akte: testament
Toegangsnummer: 110 Notarissen
Inventarisnummer: 1012

Uit dit testament blijkt dat haar huwelijk met Jan Jansen Knap dus na 8-7-1645 moet hebben plaatsgevonden
Neeltie/Nelletie trouwde (1) met Cornelis Michiels.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Trijntje Jans Knaps (zie 221).
II. Lijsbeth Jans Knap.
446 Jan Leenderts Hollaert, geboren omstreeks 1617. Jan is overleden op 15-11-1668 in Vierpolders, ongeveer 51 jaar oud.
Notitie bij Jan: De familie Hollaar gaat terug tot ca midden 15e eeuw en is kort hierna vanuit Brugge naar Schiedam vertrokken. Midden 16e eeuw vestigden zij zich in Poortugaal / Hekelingen en uiteindelijk is de familie via Zuidland en Zwartewaal omstreeks 1740 in Middelharnis terecht gekomen.
Er is in 1989 een uitgebreide genealogie over de familie gepubliceerd: Genealogie Hollaar, door C. Hollaar. Dit boek, bestaande uit twee delen betreffende de familie Hollaar en een deel betreffende naamgenoten, bevindt zich o.a. in het Centraal Bureau voor Genealogie te s Gravenhage.
Hij trouwde, ongeveer 33 jaar oud, omstreeks 1650 met de ongeveer 30-jarige
447 Trijntje/Trintgen Florisdr/Fleuris, geboren omstreeks 1620. Trijntje/Trintgen is overleden na 07-01-1674 in Vierpolders, minstens 54 jaar oud. Trijntje/Trintgen trouwde (2), ongeveer 49 jaar oud, op 24-11-1669 in Vierpolders met Pieter Cornelisse (ovl. 1674). Trijntje/Trintgen trouwde (3), ongeveer 54 jaar oud, op 07-01-1674 in Vierpolders met Cornelis Arens van Oosterwoud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Leentje Jans Hollaer (zie 223).
II. Floris Jansen Hollaert. Hij is gedoopt op 13-07-1659 in Vierpolders. Floris is overleden.
III. Willempje Jans Hollaert. Zij is gedoopt op 08-05-1661 in Vierpolders. Willempje is overleden vr 1665, ten hoogste 4 jaar oud.
IV. Jan Jansen Hollaert. Hij is gedoopt op 17-02-1662 in Vierpolders. Jan is overleden.
V. Willemtje Jans Hollaert. Zij is gedoopt op 19-04-1665 in Vierpolders. Willemtje is overleden op 02-06-1734 in Vierpolders, 69 jaar oud.
VI. Maartje Hollaert, geboren omstreeks 1667 in Vierpolders. Maartje is overleden.
448 Cornelis Lauweszn Bijl, geboren omstreeks 1600 in Oudenhoorn. Cornelis is overleden in 1671, ongeveer 71 jaar oud.
Hij ging in ondertrouw, ongeveer 37 jaar oud, op 27-06-1637 in Oudenhoorn met de 24-jarige
449 Anneke/Annetje Lodewijks de Labije, geboren in Geervliet. Zij is gedoopt op 02-06-1613 in Geervliet. Bij de doop van Anneke/Annetje waren de volgende getuigen aanwezig: 1 onbekende man, en 2 vrouwen, Dirck Jansz en Jan van Matenisse. Anneke/Annetje is overleden, 56 jaar oud. Zij is begraven in 08-1669 in Geervliet.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Leentje Cornelisdr Bijl. Leentje is overleden na 16-05-1677.
II. Cornelis Cornelisz de Oude Bijl, geboren omstreeks 1638 in Oudenhoorn. Cornelis is overleden na 18-04-1702, minstens 64 jaar oud.
III. Huig Cornelisz. Bijl, geboren omstreeks 1650 in Oudenhoorn (zie 224).
464 Gerrit Ariens Schoordijk. Hij is gedoopt op 06-07-1624 in Spijkenisse. Gerrit is overleden.
Kind van Gerrit uit onbekende relatie:
I. Cornelis Gerrits Schoordijk, geboren omstreeks 1660 in Geervliet (zie 232).
466 Pieter Teunisse van Vliet de Oude, geboren omstreeks 1618. Pieter is overleden vr 03-03-1682, ten hoogste 64 jaar oud. Pieter trouwde (1) met Claartje Cornelis.
Hij trouwde (2), ongeveer 41 jaar oud, op 20-04-1659 in Heenvliet met
467 Pietertje Jans, geboren in Hekelingen. Pietertje is overleden op 07-02-1698 in Abbenbroek.
Getuige bij:
02-03-1670     doop Bastiaen Janszn Backer (geb. 1670) [zie 505,II]
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Maartje Pieters van Vliet, gedoopt op 30-05-1660 in Heenvliet (zie 233).
II. Sijtje Teunisse van Vliet. Zij is gedoopt op 15-10-1662 in Heenvliet. Bij de doop van Sijtje was de volgende getuige aanwezig: Neeltge Jans. Sijtje is overleden.
III. Grietje Teunisse van Vliet. Zij is gedoopt op 19-07-1665 in Heenvliet. Bij de doop van Grietje was de volgende getuige aanwezig: Maartge Balthens. Grietje is overleden.
468 Hendrik Claeszn van Rije. Hij is gedoopt omstreeks 1612. Hendrik is overleden in 1682 in Goudswaard, ongeveer 70 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Diaken, schepen en heemraad te Goudswaard
Hij was wagenmaker
bron:http://www.rijerkerk.net/databank/index.php?a=person/2/i_I29957/hendrik-claesz-van-rij
Kind(eren):
1 Claas Hendricksen van Rij
Geslacht: Man
Geboren: 1640 te Koorndijk (Goudswaard)
Overleden: Mrt 1715 te Koorndijk (Goudswaard)
Ondertrouw: 16 Sep 1684 te Koorndijk
Huwelijk: 8 Okt 1684 te Koorndijk met Neeltje Crijnsen
2 Jannetje Hendriksd van Rij (Wagenmaker)
Geslacht: Vrouw
Gedoopt: 19 Jan 1642 te Goudswaard
Overleden: 1659
3 Jan Hendriksz van Rij
Geslacht: Man
Gedoopt: 1 Mrt 1643 te Goudswaard
Overleden: 1683 te Goudswaard
Ondertrouw: 9 Jun 1675 te Goudswaard met Magdaleentje Crijnen van der Sluijs
4 Ariaantje Hendriksd van Rij
Geslacht: Vrouw
Gedoopt: 3 Aug 1645 te Goudswaard
Overleden: Na 1693
5 Jacob Hendriksz van Rij
Geslacht: Man
Gedoopt: 13 Okt 1647 te Goudswaard
Overleden: Voor 1693
6 Hadewij Hendriks van Rij
Geslacht: Vrouw
Geboren: Ca 1650 te Goudswaard
Begraven: 29 Jan 1733 te Oud Beijerland
Huwelijk: Voor 1684 met Gijsbert Cornelis van Rij
Ondertrouw: 1 Jan 1699 te Zuid Beijerland met Jan Bastiaans Moerkerken
7 Abraham Hendriksen van Rij
Geslacht: Man
Geboren: Ca 1653 te Goudswaard?
Overleden: 1695
Huwelijk: 14 Mei 1684 te Nieuw Beijerland met Marija Jacobs Hoogvliet
8 Isaac Hendriksz van Rij
Geslacht: Man
Gedoopt: 26 Sep 1655 te Goudswaard
9 Maria Hendriksd van Rij
Geslacht: Vrouw
Gedoopt: 11 Feb 1657 te Goudswaard
Overleden: Voor 1693
10 Arentien Hendriksd van Rij
Geslacht: Vrouw
Geboren: Ca 1660 te Goudswaard
11 Bouw Hendriksz van Rij
Geslacht: Man
Geboren: Ca 1662 te Goudswaard
bron: http://www.wouterclaes.nl/persoon.php?kaart=33320&lang=nl
Hij trouwde, ongeveer 26 jaar oud, omstreeks 1638 in Goudswaard met de ongeveer 28-jarige
469 Marijtje Jansdr de Lange(boer), geboren omstreeks 1610 in Goudswaard. Marijtje is overleden in 1679 in Goudswaard, ongeveer 69 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Claas Hendricksen van Rij, geboren omstreeks 1640 in Koorndijk (zie 234).
II. Jannetje Hendriks van Rij. Zij is gedoopt op 19-01-1642 in Goudswaard. Jannetje is overleden in 1659, 16 of 17 jaar oud.
III. Jan Hendrikszn van Rij. Hij is gedoopt op 01-03-1643 in Goudswaard. Jan is overleden in 1683 in Goudswaard, 39 of 40 jaar oud.
IV. Ariaantje Hendriksdr van Rij. Zij is gedoopt op 03-08-1645 in Goudswaard. Ariaantje is overleden na 1693, minstens 48 jaar oud.
V. Jacob Hendrikszn van Rij. Hij is gedoopt op 13-10-1647 in Goudswaard. Jacob is overleden vr 1693, ten hoogste 46 jaar oud.
VI. Hadewij Hendriksdr van Rij, geboren omstreeks 1650 in Goudswaard. Hadewij is overleden, ongeveer 83 jaar oud. Zij is begraven op 29-01-1733 in Oud Beijerland.
VII. Abraham Hendrikszn van Rij, geboren omstreeks 1653 in Goudswaard?. Abraham is overleden in 1695, ongeveer 42 jaar oud.
VIII. Isaac Hendriks van Rije. Hij is gedoopt op 26-09-1655 in Goudswaard. Isaac is overleden.
IX. Maria Hendriks van Rije. Zij is gedoopt op 11-02-1657 in Goudswaard. Maria is overleden vr 1693, ten hoogste 36 jaar oud.
X. Arentien Hendriks van Rije. Zij is gedoopt omstreeks 1660 in Goudswaard. Arentien is overleden.
XI. Bouw Hendriks van Rije. Hij is gedoopt omstreeks 1662 in Goudswaard. Bouw is overleden.
470 Krijn Arendszn.
Hij trouwde met
471 Steijntje Cornelisdr.
Kind uit dit huwelijk:
I. Neeltje Crijnsen, gedoopt op 23-04-1657 in Koorndijk (zie 235).
472 Jan Cornelisse Hocke, geboren omstreeks 1645. Jan is overleden.
Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 18-05-1670 in Geervliet met de ongeveer 22-jarige
473 Annetje Simons, geboren omstreeks 1648 in Norden, Hannover. Annetje is overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Cornelis Janse Hocke, gedoopt op 22-02-1671 in Geervliet (zie 236).
II. Teuntje Hocke. Zij is gedoopt op 04-02-1674 in Geervliet. Teuntje is overleden.
III. Cornelia Hocke. Zij is gedoopt op 26-09-1677 in Geervliet. Cornelia is overleden.
IV. Crelis Hocke. Hij is gedoopt op 01-08-1683 in Geervliet. Crelis is overleden.
476 Pieter Hendrikszn Sluijmer. Hij is gedoopt op 23-07-1645 in Oud Beijerland. Pieter is overleden. Pieter trouwde (2), 42 jaar oud, op 02-05-1688 in Oud Beijerland met Helena Ariensdr Lagendijk.
Hij trouwde (1), 24 jaar oud, op 24-11-1669 in Oud Beijerland met de 24-jarige
477 Pleuntje Marcusdr Tuinder. Zij is gedoopt op 11-07-1645 in Oud Beijerland. Pleuntje is overleden vr 02-05-1688, ten hoogste 42 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrik Pieterse Sluijmer, gedoopt op 28-09-1670 in Oud Beijerland (zie 238).
II. Fijgie Pieterse Sluijmer. Zij is gedoopt op 14-02-1674 in Oud Beijerland. Bij de doop van Fijgie was de volgende getuige aanwezig: Dirk Marcus. Fijgie is overleden vr 06-02-1682, ten hoogste 7 jaar oud.
III. Arie Pieterse Sluijmer. Hij is gedoopt op 15-09-1675 in Oud Beijerland. Bij de doop van Arie waren de volgende getuigen aanwezig: Marcus Dirkse en Maria Marcuse. Arie is overleden.
IV. Jan Pieterse Sluijmer. Hij is gedoopt op 15-09-1680 in Oud Beijerland. Bij de doop van Jan was de volgende getuige aanwezig: Maartie Ariens. Jan is overleden vr 27-10-1683, ten hoogste 3 jaar oud.
V. Fijgie Pieterse Sluijmer. Zij is gedoopt op 06-02-1682 in Oud Beijerland. Bij de doop van Fijgie waren de volgende getuigen aanwezig: Willem Heijnderiks en Maggeltie Lauwerisse. Fijgie is overleden vr 13-02-1689, ten hoogste 7 jaar oud.
VI. Jan Pieterse Sluijmer. Hij is gedoopt op 27-10-1683 in Oud Beijerland. Bij de doop van Jan was de volgende getuige aanwezig: Machtelt Lauris. Jan is overleden.
VII. Dirk Pieterse Sluijmer. Hij is gedoopt op 23-09-1685 in Oud Beijerland. Bij de doop van Dirk waren de volgende getuigen aanwezig: Maartie Ariens en Dirk Marcus. Dirk is overleden.
478 Leendert Dirkszn van Ruijtenburg, geboren omstreeks 1643 in Maassluis?. Leendert is overleden op 28-10-1709 in Oud Beijerland, ongeveer 66 jaar oud.
Notitie bij Leendert: Schepen van Oud Beijerland 1689, Lidmaat 1664
Getuige bij:
24-08-1707     doop Wijburgje Hendriks Sluijmer (1707-vr 1710) [zie 239,II]    [grootvader moederszijde]
Leendert trouwde (1), ongeveer 19 jaar oud, in 1662 in Nieuw Beijerland met Maartje Ariens den Haartel. Leendert trouwde (2), ongeveer 21 jaar oud, op 13-04-1664 in Oud Beijerland met Catharina Hendriks Houwbroek.
Hij trouwde (3), ongeveer 29 jaar oud, op 25-05-1672 in Oud Beijerland met de ongeveer 21-jarige Wijburgje Jans Roobol (zie 479 hieronder). Leendert en Wijburgje gingen op 15-05-1672 in Oud Beijerland in ondertrouw.
Notitie bij het huwelijk van Leendert en Wijburgje: SPONSUS SUI JURIS (bruidegom ............)
TESTIS SPONSA NEELTGE STEVENS DTB OUD-BEIJERLAND 7 (getuige bruid Neeltge Stevens)
479 Wijburgje Jans Roobol, geboren omstreeks 1651 in Oud Beijerland. Wijburgje is overleden op 06-03-1710 in Oud Beijerland, ongeveer 59 jaar oud.
Getuige bij:
24-08-1707     doop Wijburgje Hendriks Sluijmer (1707-vr 1710) [zie 239,II]    [grootmoeder moederszijde]
19-08-1708     doop Jan Hendrikse Sluijmer (geb. 1708) [zie 239,III]    [grootmoeder moederszijde]
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Leendertse van Ruijtenburg. Hij is gedoopt op 12-02-1673 in Oud Beijerland. Jan is overleden in 1674, 0 of 1 jaar oud.
II. Jan Leendertse van Ruijtenburg. Hij is gedoopt op 18-11-1674 in Oud Beijerland. Bij de doop van Jan was de volgende getuige aanwezig: Neelie Stevens. Jan is overleden, 48 jaar oud. Hij is begraven op 06-04-1723 in Oud Beijerland.
Notitie bij Jan: Jan Leendertsz Ruijtenburg, geb. Oud Beijerland 18 nov. 1674, begr. ald. 6 april 1723, tr. 1e Oud Beijerland 3 juli 1697 Maria van der Steng, geb. Rotterdam 1676; tr. 2e Heinenoord omstr. 1707 Maartje Adriaans Donkert, ged. Heinenoord 11 aug. 1686, Oud Beijerland 26 febr. 1708, dr. van Adriaan Imantsz en Maria Simons.
III. Neeltje Leenderts van Ruijtenburgh, gedoopt op 16-05-1677 in Oud Beijerland (zie 239).
IV. Dirk Leenderts van Ruijtenburg. Hij is gedoopt op 01-10-1679 in Oud Beijerland.
Notitie bij de geboorte van Dirk: Doop niet aangetroffen in doopboek Oud Beijerland. Hij is er wel geboren gezien de huwelijksaangifte:

20-07-1710 Dirk Leendertse van Ruijtenburgh j.m. en Geertruij Gillisz
Herweijer j.d. beiden geb. en won. in en onder OB, hier getrouwd op 6
augustus 1710

Dus waarschijnlijk ontbreekt de doop in de transcriptie van de hervormde dopen Oud Beijerland.
Dirk is overleden op 06-06-1772 in Oud Beijerland, 92 jaar oud.
V. Pieter Leendertse van Ruijtenburg. Hij is gedoopt op 07-02-1683 in Oud Beijerland. Bij de doop van Pieter waren de volgende getuigen aanwezig: Sijgie Cornelis en Adriaan van der Geer. Pieter is overleden.
VI. Engeltje Leendertse van Ruijtenburg. Zij is gedoopt op 19-06-1686 in Oud Beijerland. Bij de doop van Engeltje was de volgende getuige aanwezig: Maria van der Landen. Engeltje is overleden.
480 Lambrecht Hugenzn./Huijgense Lugtenburg (dezelfde als 438).
Hij trouwde, ten hoogste 35 jaar oud, vr 29-03-1628 met de ten hoogste 38-jarige
481 Jannetje Doens (dezelfde als 439).
484 Jan Jacobse Laaij, geboren omstreeks 1610. Jan is overleden, ongeveer 76 jaar oud. Hij is begraven op 28-04-1686 in Oostvoorne.
Notitie bij overlijden van Jan: Begraven op ’t kerkhof, 2 maal geluid
Hij trouwde, ongeveer 34 jaar oud, omstreeks 1644 met de ongeveer 34-jarige
485 Neeltje Jobs, geboren omstreeks 1610. Neeltje is overleden, ongeveer 70 jaar oud. Zij is begraven op 06-03-1680 in Oostvoorne.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Leuntje Laaij.
II. Job Laaij. Job is overleden omstreeks 1707.
III. Cornelis Jansz. Laaij, geboren omstreeks 1640 (zie 242).
IV. Leendert Laaij. Hij is gedoopt op 21-04-1649 in Oostvoorne. Leendert is overleden vr 06-04-1654, ten hoogste 4 jaar oud.
V. Leendert Laaij. Hij is gedoopt op 06-04-1654 in Oostvoorne. Leendert is overleden.
486 Claes Jorisse Verdoel. Hij is gedoopt op 15-03-1615 in Poortugaal. Claes is overleden op 17-05-1655, 40 jaar oud.
Beroep:
molenaar op de korenmolen te Oostvoorne
Hij is de biologische vader van het kind van
487 Jannetje Claesdr, geboren omstreeks 1620. Jannetje is overleden na 17-05-1655, minstens 35 jaar oud.
Kind van Claes en Jannetje:
I. Susanna Claas Verdoel, gedoopt op 12-03-1651 in Oostvoorne (zie 243).
488 Lambrecht Claeszoon Langendoen, geboren in 1605. Lambrecht is overleden in 1659 in Nieuw Helvoet?, 53 of 54 jaar oud.
Notitie bij Lambrecht: Mutueel testament van Pieter Kornelis ’t Luchie (??) en Soetje Arens, echtelieden te Nieuw Helvoet. Erfdeel kinderen ieder f 50 en kleding en sieraden van eerststervende. Seclusie weesmeesters. Getuigen Leendert Witte Paling en Lambrecht Klaas Langendoen.

Aktedatum:21/03/1659

Naam notaris:Adrianus Ridderus
Aard van de akte:testament
Toegangsnummer:110 Notarissen
Inventarisnummer:4842
Hij trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 09-05-1627 in Nieuw Helvoet met de 20 of 21-jarige
489 Dingenium Wittedr Palingh, geboren in 1606 in Nieuw Helvoet. Dingenium is overleden na 1650, minstens 44 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Claes Langendoen. Hij is gedoopt op 29-12-1630 in Nieuw Helvoet. Bij de doop van Claes waren de volgende getuigen aanwezig: Teungen Commersdr, Maertgen Cornelis, Willempje Engels en Cornelis Jonge Cuyper.
Notitie bij de geboorte van Claes: tussen 8-8-1632 en 24-9-1634 gedoopt. In het doopboek van Nieuw Helvoet ontbreekt deze periode.
Claes is overleden.
II. Witte Lambregtzn Langendoen, gedoopt omstreeks 1632 in Nieuw Helvoet (zie 244).
III. Maertgen Langendoen, geboren omstreeks 1634 in Nieuw Helvoet. Maertgen is overleden.
IV. Cornelis Langendoen, geboren op 16-11-1636. Bij de doop van Cornelis was de volgende getuige aanwezig: Stoffeltgen Arents. Cornelis is overleden.
V. Dyngenum Langendoen, geboren op 05-12-1638. Bij de doop van Dyngenum was de volgende getuige aanwezig: Maertgen Cornelis aan de Westdijk. Dyngenum is overleden.
490 Leendert Wittese Paling/Palinck, geboren omstreeks 1586. Leendert is overleden na 1667, minstens 81 jaar oud.
Notitie bij Leendert: GA ’s-Gravenhage, Not.Prot. Cornelis PIECK, Archief 28, pag.35: (N.B. doorhalingen in deze acte zijn tussen rechte haken geplaatst) Op huijden den xvi meij 1628 compareerde voor mij Cornelis PIECK Nots pub ende nages getuijgen, Pieter Corstiaens CLOOSTER wonende in den Briel, als neve van Leentgen LEENDERTS, minderjarich weeskindt van Leendert WITTES, mitsgaders als last ende procuratie hebbende van [Dijckgraeff ende schepenen van d’ambachtsheerlijcheijt van Streuijt] Witte COMMERS ende Sandrijntge PIERS ende van Dijckgraeff ende schepenen van d’ambachtsheerlijcheijt van Streuijt [van] sijnde van date den xiiije deser maent, mij notaris ende voors getuijgen ter ...gelesen(?), de welcke verclaerde inde selve qualite geconstitueert ende machtich gemaect te hebben gelijck hij doet bij desen Christiaen RHOON procur voor de voors hove vmeldt in de naem ende vanwegen hem constituant voor den selven hove ende elders daert van node wesen sal, te ageren ende recht te plegen op ende jegens eenen ijgelijcken in omnibus ad cites orim potestate substituendi in communiforma ende specialijcken jegens Corns Wittes PALING als oom ende voocht van’t [nagelaten] voors weeskint [van Leendert WITTES, geprocreert bij Maertge PIETERS] alle dagen ende terminen van rechte nae stijle ende usantie van den voors hove ende andere rechteren te observeren ende voorts generalijcken alles te doen wesen hij constituant selffs present ende voor oogen sijnde soude connen ofte mogen doen, al waert dat de saecke off saecken naderlast als voors staet requireerden gelovende voor goet vast ende van waerden te houden altgunt bij desen sijnen geconstitueerde tot gene voors es gedaen gehandelt ende gebesonigeert(?) sal worden onder ’t verbant nae rechten daertoe staende. Aldus gedaen ende gepasseert te den Hage ten cpmptoire mijns Notaris ter presentie van d’Eersame Digman DOENS ende Jan Van NOCK als getuijgen van goede gelove neffens mij Notaris ten desen gerequireert ten dage als boven, D DOENSEN 1628..........Pieter Corstijaensz CLOOSTER...........J Van NOCK.............Corn PIECK Nots 1628.
GA ’s-Gravenhage, Not.Prot. Johan Van Der LISSE, archief 24, pag.48: d.d. 19 Sep 1628: Leendert WITTES wd had in 1628 broer Cornelis Wittes PALING en minderjarige dochter Leentje.Trouwboek Rockanje (NH): 1667, den 7 november sijn getrouwt Leendert Wittese Paling met Appolonia Jans uit Rackange.

Referenties: Prometheus VIII/236.Mutueel testament van Pieter Kornelis ’t Luchie (??) en Soetje Arens, echtelieden te Nieuw Helvoet. Erfdeel kinderen ieder f 50 en kleding en sieraden van eerststervende. Seclusie weesmeesters. Getuigen Leendert Witte Paling en Lambrecht Klaas Langendoen.

Aktedatum:21/03/1659

Naam notaris:Adrianus Ridderus
Aard van de akte:testament
Toegangsnummer:110 Notarissen
Inventarisnummer:4842
Leendert is weduwnaar van Maertge Pieters (±1590-1628), met wie hij trouwde (1), ongeveer 27 jaar oud, omstreeks 1613. Leendert trouwde (3), ongeveer 81 jaar oud, op 07-11-1667 in Rockanje met Appolonia Jans.
Hij trouwde (2), ongeveer 54 jaar oud, omstreeks 1640 met
491 Jannetje Arents. Jannetje is overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Leentje Leendertsdr Palingh, geboren in 1641 in Nieuw Helvoet (zie 245).
II. Witte Leenderts Paling, geboren omstreeks 1644.
Notitie bij de geboorte van Witte: doop niet gevonden in doopboek Nieuw Helvoet
Witte is overleden omstreeks 1715, ongeveer 71 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Witte: overleden tussen 1707 en 1724
Notitie bij Witte: Akte ook gepasseerd op 12/07/1726. Job Leenderts ’t Gilde gehuwd met Truijtje Wittens Paling, Jannetje Wittens Paling meerderj. JD en nog de voorsz. Job en Aarnoud Vermeer als bij testament van Annetje Kornelis Boutkan laatst weduwe van Witte Leenderts Paling van 17/11/1724 aangesteld tot voogden over de 7 nagelaten weeskinderen van Leendert Wittens Paling in die kwaliteit tezamen de enige nagelaten erfgenamen van Annetje Boutkan voorsz. ter eenre en Jannetje Jans Kievidt weduwe van Leendert Wittens Paling ter andere stellen dat partij ter eene van partij ter andere tegoed had een som gelds, waartegen Jannetje claimde verschillende posten te hebben betaald of wel niet ontvangen te hebben en de eerste partij pretendeert van de tweede nog te vorderen te hebben 800 gld wegens het ontvangen van de penningen van de goederen van de boelceel die in 1710 aan Iman van Gijbland is verkocht etc. en zij referen zich aan de uitspraak van de arbiters Iman van Gijbland en Pieter van Steenwijk.
Aktedatum: 08/07-1726


Testament van Jannetje Wittens Paling wonende den Briel. Zij herroept alle testamenten en legateert aan de 7 kinderen van haar overleden broer genaamd Jan Leenderts Paling Witte Leenderts Paling, Pieter Leenderts Paling, Kornelis Leenderts Paling, Maartje Leenderts Paling, Annetje Leenderts Paling en Job Leendert Paling tezamen 4 zilveren ducatons en aan Marijtje Markus Wendt en Jan Markus Wendt 4 zilveren ducatons en aan Simon de Wilde 2 zilveren ducatons. Zij benoemt tot erfgenamen haar zuster en zwager Annetje Willems Paling en Job Leenderts ’t Gilde wonende St Annapolder met plaatsvervulling. Zij benoemt tot executeurs Simon de Milde en Aarnoud van der Meer met seclusie van de weeskamer. Getuigen Aarnoud van der Vuijst en Leendert Brouwenaar.
Aktedatum:03/01/1726Pieter Steenwijk, secretaris van het fort van Hellevoetsluis en Jacobus Braat wonende alhier, de 1e comparant met wijlen Iman van Gijbland door Job Leenderts ’t Gilde gehuwd met Truijtje Wittens Paling en Jannetje Wittens Paling meerderj. dr en nog de voorsz. Job en Aarnoud Vermeer als bij testament van Annetje Kornelis Boutkan in leven weduwe van Witte Leenderts Paling van 17/11/1724 aangesteld tot voogden over de nagelaten kinderen van Leendert Wittens Paling en in die kwaliteit tezamen enige nagelaten erfgenamen van Annetje Kornelis Boutkan ter eenre en Jannetje Jans Kievid weduwe van de voorsz. Leendert Paling ter andere aangesteld en de voornoemde 2e comparant ipv Iman van Gijbland aangesteld tot arbiters vlgs acte van compromis voor mij verleden op 12/071726 en nadere acte van assumptie van 15/12/1727 alhier gepasseerd verzoeken de voorsz. Jannetje Kievid onder ede te verklaren dat de posten van 2715 gld 15 st nooit in haar boedel zijn gekomen of dat die bij haar man Leendert Paling hebben geresideerd, doch als zij de eed niet wil afleggen dan veroordeeld zal worden dit geld aan de gemene boedel van Annetje Kornelis Boutkan te verantwoorden en dat Job ’t Gilde onder ede zal verklaren dat hij van de penningen gekomen van de boelceel verkocht aan Iman van Gijbland niets in zijn priv heeft genoten en bij ontstentenis van de eed de gelden moeten verantwoorden, waarna alle kwesties uit de wereld zijn. Getuigen Pieter van der Lucht en Willem Bosman.
Aktedatum:26/04/1728Job Leenderts ’t Gilde gehuwd met Truijtje Wittsens Paling en zich sterk makende voor zijn zuster Jannetje Wittens Paling, meerderj. JD en nog Job voornoemd met Aarnout Vermeer als bij testament van Annetje Kornelis Boutkan laatst weduwe van Witte Leenderts Paling van 17/11/1724 aangesteld tot voogden over de 7 nagelaten kinderen van Leendert stellen dat zij bij akte op 12/07/1726 voor mij verleden in hun kwaliteit ter eenre en Jannetje Jans Kievid weduwe en boedelhoudster van Leendert Wittens Paling ter andere een compromis hebben gemaakt en tot arbiter hadden aangesteld Iman van Gijbland welke Iman onlangs is overleden en stellen tot nieuwe arbiter aan Jacobus Braat wonende alhier.
Aktedatum:15/12/1727


Testament van Annetje Kornelis Boutkan laatst weduwe van Witte Leenderts Palingh. Prelegateert haar dochter Jannetje Wittens Palingh haar kleren, goud en zilbver, tin en meubile goederen en 200 gld en ingeval deze kinderloos voor haar overlijdt en of na de testatrice doch voor haar andere dochter Truijtje Wittens Palingh gehuwd met Job Leenderts ’t Gilde dan zal dit legaat gaan naar Truijtje; zij legateert aan de 2 kinderen van Markus Wendt en Hilletje Wittens Palingh genaamd Marijtje Markus Wendt en Jan Markus Wendt ieder 25 gld, waarmede ze vergenoegd moeten zijn. Zij benoemt tot erfgenamen haar 2 dochters ieder voor 1/3 en het laatste 1/3e part gaat naar de 7 kinderen van haar overleden zoon Leendert Wittens Palingh en Janetje Jans Kievidt als Jan, Witte, Pieter, Kornelis, Maartje, Annetje en Job Leenderts Palingh met inbreng van hetgeen zij van haar tevoren hebben genoten. Voogden, administrateurs en executeurs haar zoon Job Leenderts ’t Gilde en Aarnout van der Meer wonende in de Goote en seclusie van de weeskamer. getuigen Simon de Milde en Jan Barents van Hulst.
Aktedatum:17/11/1724
III. Dursgen Leenderts Paling/Palinck, geboren omstreeks 1645.
Notitie bij de geboorte van Dursgen: doop niet gevonden in doopboek Nieuw Helvoet
Dursgen is overleden na 13-05-1663, minstens 18 jaar oud.
IV. Arent Leenderts Paling/Palinck. Hij is gedoopt op 26-01-1648 in Nieuw Helvoet. Bij de doop van Arent was de volgende getuige aanwezig: Maertge Gerrits. Arent is overleden.
V. Stoffeltje Leenderts Paling/Palinck. Zij is gedoopt op 15-05-1650 in Nieuw Helvoet. Bij de doop van Stoffeltje was de volgende getuige aanwezig: Stoffeltgen Cornelis Mosterdijckers. Stoffeltje is overleden na 14-08-1707, minstens 57 jaar oud.
492 Cornelis Arenszn Drogendijck. Bij de geboorteaangifte van Cornelis waren de volgende getuigen aanwezig: Teunis Dirxz en Adriaen Heyndrix. Hij is gedoopt op 07-10-1607 in Barendrecht. Cornelis is overleden in 1680 in Barendrecht, 72 of 73 jaar oud.
Notitie bij Cornelis: Cornelis Arense Drogendijck, gedoopt op 7 okt 1607 te Barendrecht (getuige(n): Adriaen Heyndrix en Teunis Dirxz. van Westmaas). Mogelijk overleden na 21 dec 1679 (doopgetuige te Oude Tonge?). In de periode april-september 1654 heeft Cornelis Betsemansen Metselaar aan Cornelis Arense Drogendijck ten behoeve van enige kinderen opgedragen een huysken op de Molendijk te Oude Tonge.
Hij trouwde in Barendregt met
493 Marighen/Maritgen/Maertgen Pietersdr.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jacob Drogendijck.
II. Pieter Drogendijck.
III. Lijntjen Drogendijck.
IV. Aren Corneliszn Drogendijk, geboren in 1642 in Rockanje (zie 246).
494 Lodewijck/Lo(u)wijs Frederickszn Rademaker, geboren in 1620 in Zierikzee. Lodewijck/Lo(u)wijs is overleden, 65 of 66 jaar oud. Hij is begraven op 23-10-1686 in Nieuwe Tonge.
Beroep:
smid; schepen van Nieuwe Tonge (1649,1650,1651); diaken (1651)
Hij trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 20-12-1643 in Nieuwe Tonge met de 18 of 19-jarige
495 Matje Claesdr van Sorge, geboren in 1624 in Nieuwe Tonge. Matje is overleden vr 28-01-1665, ten hoogste 41 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Frederick Rademaker. Hij is gedoopt op 18-12-1644 in Nieuwe Tonge. Frederick is overleden.
II. Neeltje Louwensdr/Lodewijks Rademaker, gedoopt op 18-03-1646 in Nieuwe Tonge (zie 247).
III. Theuntje Rademaker. Zij is gedoopt op 13-04-1648 in Nieuwe Tonge. Theuntje is overleden.
IV. Arentie Rademaker. Zij is gedoopt op 17-07-1650 in Nieuwe Tonge. Arentie is overleden.
V. Claes Rademaker. Hij is gedoopt op 24-11-1652 in Nieuwe Tonge. Claes is overleden.
504 Jan Janszn Backer, geboren in 1640 in Simonshaven. Jan is overleden na 09-03-1693, minstens 53 jaar oud.
Notitie bij Jan: Uit: Genealogie Kwartaalblad CBG 2000-03 D.A. den Bakker. Het Voornse geslacht Den Bakker van 1640 tot 2000. Zeist, 1999. 65 blz., ill., index. (GBak). Adres van de samensteller: Godfried van Seijstlaan 46, 3703 BT Zeist. De eerste generaties van het Voornse geslacht Den Bakker voerden de naam BakkerBacker zonder voorvoegsel. Stamvader Jan Jansz. Backer, afkomstig uit Simonshaven, woonde vanaf 1665 in Heenvliet. Pas vanaf het midden van de 18e eeuw werd het voorvoegsel Den gebruikelijk. Het nageslacht verspreidde zich over het gehele eiland en trok vanaf de 19e eeuw ook naar andere plaatsen in Holland, in het bijzonder Den Helder, Rotterdam en Zaandam.

Ewitje van Kerkem, huisvrouw van Kornelis van der Nol, Kornelis Arens Kuit en Machteld Kommers, echtelieden te Helvoet-binnen en Jan Jans Bakker en Ariaantje Dirks te Heenvliet stellen zich borg voor v.d.Nol voornoemd in diens pacht van imposten.
Aktedatum: 16/03/1692
Naam notaris: Paulus van Brakel
Aard van de akte:borgtocht
Toegangsnummer:110 Notarissen
Inventarisnummer:1022

Ewitje van Kerkem huisvrouw van Kornelis van der Nol te Brielle, Jan Jans Bakker en Ariaantje Dirks, echtelieden te Heenvliet en Jan Jans Dekker en Neeltje Pieters, echtelieden eveneens te Heenvliet, stellen zich borg voor Van der Nol voornoemd in diens pacht van imposten.
Aktedatum: 13/07/1692
Naam notaris: Paulus van Brakel
Aard van de akte: borgtocht
Toegangsnummer: 110 Notarissen
Inventarisnummer: 1022

Ewitje van Kerkem, huisvrouw van Kornelis van der Nol te Brielle, Jan Jans Bakker en zijn huisvrouw Ariaantje Dirks, Kornelis Kruisweg en Jannetje Jans IJserman, allen te Heenvliet, stellen zich borg voor van der Nol voornoemd in diens pacht van imposten.
Aktedatum: 09/03/1693
Naam notaris: Paulus van Brakel
Aard van de akte: borgtocht
Toegangsnummer:110 Notarissen
Inventarisnummer:1023
Hij trouwde, 24 of 25 jaar oud, in 1665 in Heenvliet met
505 Ariaantje Dirks, geboren in Heenvliet. Ariaantje is overleden na 09-03-1693.
Notitie bij Ariaantje: Ewitje van Kerkem huisvrouw van Kornelis van der Nol te Brielle, Jan Jans Bakker en Ariaantje Dirks, echtelieden te Heenvliet en Jan Jans Dekker en Neeltje Pieters, echtelieden eveneens te Heenvliet, stellen zich borg voor Van der Nol voornoemd in diens pacht van imposten.
Aktedatum: 13/07/1692
Naam notaris: Paulus van Brakel
Aard van de akte: borgtocht
Toegangsnummer: 110 Notarissen
Inventarisnummer: 1022

Ewitje van Kerkem, huisvrouw van Kornelis van der Nol te Brielle, Jan Jans Bakker en zijn huisvrouw Ariaantje Dirks, Kornelis Kruisweg en Jannetje Jans IJserman, allen te Heenvliet, stellen zich borg voor van der Nol voornoemd in diens pacht van imposten.
Aktedatum: 09/03/1693
Naam notaris: Paulus van Brakel
Aard van de akte: borgtocht
Toegangsnummer:110 Notarissen
Inventarisnummer:1023

Ewitje van Kerkem, huisvrouw van Kornelis van der Nol, Kornelis Arens Kuit en Machteld Kommers, echtelieden te Helvoet-binnen en Jan Jans Bakker en Ariaantje Dirks te Heenvliet stellen zich borg voor v.d.Nol voornoemd in diens pacht van imposten.
Aktedatum: 16/03/1692
Naam notaris: Paulus van Brakel
Aard van de akte:borgtocht
Toegangsnummer:110 Notarissen
Inventarisnummer:1022
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Willem Janszn Backer. Hij is gedoopt op 26-12-1667 in Heenvliet. Willem is overleden.
II. Bastiaen Janszn Backer. Hij is gedoopt op 02-03-1670 in Heenvliet. Bij de doop van Bastiaen was de volgende getuige aanwezig: Pietertje Jans (ovl. 1698) [zie 467]. Bastiaen is overleden.
III. Jacob Janszn Backer, gedoopt op 01-11-1671 in Heenvliet (zie 252).
IV. Cornelis Janszn Backer. Hij is gedoopt op 26-03-1673 in Heenvliet. Cornelis is overleden.
V. Aeltje Jansdr Backer. Zij is gedoopt op 09-12-1674 in Heenvliet. Bij de doop van Aeltje was de volgende getuige aanwezig: Geertje Dirx. Aeltje is overleden.
VI. Neeltge Jansdr Backer. Zij is gedoopt op 10-01-1677 in Heenvliet. Bij de doop van Neeltge was de volgende getuige aanwezig: Neeltje Jans. Neeltge is overleden.
VII. Sijtje/Fijtje Jansdr Backer. Zij is gedoopt op 06-11-1678 in Heenvliet. Bij de doop van Sijtje/Fijtje was de volgende getuige aanwezig: Lydia Pieters. Sijtje/Fijtje is overleden.

Generatie 10 (stamouders)

576 Jan Jeroenszoon Steenvoorden, geboren omstreeks 1580 in Voorhout. Jan is overleden vr 26-09-1653 in Noordwijk, ten hoogste 73 jaar oud.
Notitie bij Jan: Bron: genealog.groep Hillegom in 1623 betaalt Jan tien gulden voor de 200ste penning. (Kohier dorpen Rijnland t.b.v. oorlog).
Schoorsteengeld Noordwijk 1629
218 Jan Jeroensz. van Stenvoorde. Eijgen ende bruijckt, opte aengevinge van Gerritgen Arentsdr. zijn huijsvrou. Den 1 meij vol betaelt.
ora Noordwijk inv. nr. 172 bewerking Henk van der Waag
212v. 1-4-1636. Haesje Philipsdr. weduwe van Symon Jeroenszn. met Symon Philipszn. haar gekoren voogd voor de ene helft en Thonis Jeroenszn., Joost Jan Trijntges man en voogd van Trijntje Jeroensdr., Jan Huygenzn. vader en voogd over zijn zoontje Adriaen Janszn. bij Jeroentje Jeroensdr. eerst tezamen voor en nog dezelfde personen met Jan Jeroenszn. van Steenvoorden vader en voogd van Lenaert Janszn., Mees Janszn. en Jeroen Janszn. bij za Magdaleentje Jeroensdr. mede voor als erfgenamen van Symon Jeroenszn. verkopen Gerrit Corneliszn. Keyser 3 percelen land tezamen 6 morgen min 7 roe gelegen in de Duinpolder, belend in zijn geheel NW Mees Huybertszn. en Jan Huybertszn., NO de weduwe van Wolphert Floriszn., Dirck Jacobszn. Waesdorp, Symon Claeszn. en Lenaert Gerritszn., ZO het laantje , ZW en wederom ZO Thonis Jeroenszn. voorsz. en ZW de Wildernis, belast met de helft van 5 gulden daarvan de wederhelft betaald wordt door Thonis Jeroenszn. Voldaan met een schuldbrief.
213v. 1-4-1636. Volgt schuldbrief van 3616 gulden met hypotheek op het gekochte. Afgelost 11-4-1638.

NOTE:op 26 september 1653 maakt Gerritje Adriaensdr, sijn huijsvrouwe, haar testament op. Jan blijkt dan te zijn overleden, zij zelf te ziek om te tekenen. Op dat moment is er sprake van kinderen en kindt kinderen. In 1623 betaald Jan in voorhout 10gulden voor de 200ste penningh( kohier dorpen van Rijnland tbv Oorlog) Haardstede - geld 1634 betaald in Noordwijk. St Jacobsbrug en later die Zeestraat. ook uit brandweerboek.

huwelijk als Magdalena in 1625 overlijdt, verhuist Jan van Voorhout naar Noordwijk volgens bron Rijnlands Hoofdgeld 1623.
Jan trouwde (2), minstens 45 jaar oud, na 1625 met Gerritje Adriaensdr van Seestraten (±1582-na 1653), minstens 43 jaar oud.
Hij trouwde (1), ongeveer 34 jaar oud, omstreeks 1614 met de ongeveer 27-jarige
577 Magdalena Jeroensdr, geboren in 1587 in Voorhout. Magdalena is overleden in 1625 in Voorhout, 37 of 38 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Lenaert Janszoon Steenvoorden, geboren in 1605 in Voorhout (zie 288).
II. Mees Steenvoorden, geboren in 1606 in Voorhout. Mees is overleden in 1675, 68 of 69 jaar oud.
III. Jeroen Steenvoorden, geboren in 1607 in Voorhout. Jeroen is overleden in 1675, 67 of 68 jaar oud.
IV. Frans Steenvoorden, geboren in 1608 in Voorhout. Frans is overleden in 1675, 66 of 67 jaar oud.
592 Adriaen Maertensz van der Hulst, geboren omstreeks 1610 in Noordwijk. Adriaen is overleden op 19-11-1667 in Noordwijk, ongeveer 57 jaar oud.
Notitie bij Adriaen: Adriaen Maertens, lijndraeyer, koopt op 04-05-1631 een huis aan de Zeestraat in Noordwijk voor 500 gulden, gelegen aan de Woendagse Wetering. Hij verkoopt dit huis op 25-05-1642 en koopt voor dit geld op 07-12-1744 het naastgelegen pand. De buurman Cornelis Simonsz. van Velzen, vraagt 1200 Carolus guldens. Adriaen betaalt 200 gulden contant en zal de rest jaarlijks met 100 gulden op 1 Mei aflossen, vervolgens de betalingsvoorwaarden bedongen bij de verkoop van zijn huis.
Beroep:
lijndraaier
Hij trouwde, ongeveer 18 jaar oud, op 04-05-1628 in Noordwijk met de 16 of 17-jarige
593 Jannetje Jacobsdr, geboren in 1611. Jannetje is overleden in 1667, 55 of 56 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jacob Adriaansz van der Hulst, geboren omstreeks 1630 in Noordwijk (zie 296).
608 Frans Franszn van der Ploegh(dijk), geboren omstreeks 1570. Frans is overleden.
Hij trouwde met
609 NN.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Cornelis Fransz. Ploegh(dijk), geboren omstreeks 1600 (zie 304).
II. Neeltje Fransdr van der Ploegh(dijk), geboren omstreeks 1612. Neeltje is overleden.
III. Gerrit Franszn van der Ploegh(dijk), geboren omstreeks 1614. Gerrit is overleden.
610 Adriaen Willemz. Schenaert.
Hij trouwde met
611 Aaeffgen Wiggersdr.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jannetje Adriaanze Schenaert, geboren omstreeks 1616 (zie 305).
640 Arij Cornelis van der Swan, geboren omstreeks 1580. Arij is overleden, ongeveer 53 jaar oud. Hij is begraven op 30-05-1633 in Scheveningen.
Notitie bij overlijden van Arij: Er is een Adriaen van der Swan begraven op 5-8-1657 te Rotterdam. Overledene was rentmeester van de kerk.
Notitie bij Arij: NOTE: voer o.a. op Delfshaven en Schiedam,
bezat een huis Oostzijde van de Weststraat, te Scheveningen
kocht huis (20-1-1626) aan Haringvliet, te Rotterdam

Bron: Both-Wilhelm Generatie XIIIa: http://members.home.nl/ruudenien/Kwartierstaat%20(Both-Wilhelm)/kwstgenxiiia.html

OPGEPAST: de kinderen zijn deels hypothetisch, op grond van patroniem Arens, en voorkomen in Scheveningen in dezelfde tijdsperiode

beroep: op een haringbuis, vanuit Delfshaven
Beroep:
stuurman
Arij trouwde (1), ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1610 met Adriaentje Willems Spierinckhouck.
Hij trouwde (2), ongeveer 52 jaar oud, omstreeks 1632 met de ongeveer 45-jarige
641 Maertge/Maritgen Walravens, geboren omstreeks 1587. Maertge/Maritgen is overleden, ongeveer 67 jaar oud. Zij is begraven op 06-11-1654 in Scheveningen. Maertge/Maritgen trouwde (1) met Jacob Gerrits Houckmaker.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Cornelis van der Swan, geboren omstreeks 1630. Cornelis is overleden.
II. Walraven Arense van der Swan, geboren omstreeks 1632 in Rotterdam (zie 320).
III. Kniertie van der Swan, geboren omstreeks 1635. Kniertie is overleden.
642 Maerten Engelen Hooghop, geboren omstreeks 1604. Maerten is overleden op 04-08-1683 in Scheveningen, ongeveer 79 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Maerten: Keizerstraat, Oude Kerk, grafsteen 13 ’H[ier] L[eyt) B[egraven] Dingenom Heynderickx sterf den 16 Apryl an[no] 1679 met haer man Maerten Engelen Hooghop sterf den 4 augustus 1683’

TypebeeldJaartal24BronHaags Gemeentearchief

Grafsteen zie link: http://www.haagsebeeldbank.nl/hga:col1:dat288414
Notitie bij Maerten: Scheveningen blaffaart omstreeks 1680:
t Platte landt of Haegh Ambacht ende het dorp Scheveninge daer onder resorterende.
Wederom voore

Maerten Engelen Hooghop
1 Man
1 kints kindt booven 10 jaer
Hij trouwde, ongeveer 35 jaar oud, in 1639 in Scheveningen met
643 Dingenom Heynderickx. Dingenom is overleden op 16-04-1679 in Scheveningen.
Notitie bij overlijden van Dingenom: Keizerstraat, Oude Kerk, grafsteen 13 ’H[ier] L[eyt) B[egraven] Dingenom Heynderickx sterf den 16 Apryl an[no] 1679 met haer man Maerten Engelen Hooghop sterf den 4 augustus 1683’

TypebeeldJaartal24BronHaags Gemeentearchief

Grafsteen zie link: http://www.haagsebeeldbank.nl/hga:col1:dat288414
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Leuntie Maertens Hooghop, geboren omstreeks 1640 in Rotterdam (zie 321).
II. Annetge Hooghop, geboren omstreeks 1640. Annetge is overleden.
III. Cornelia Hooghop, geboren omstreeks 1640. Cornelia is overleden, ongeveer 68 jaar oud. Zij is begraven op 16-02-1708 in Scheveningen.
IV. Jan Maertens Hooghop, geboren in 1640 in Scheveningen. Jan is overleden na 1664, minstens 24 jaar oud.
Notitie bij Jan: Scheveningen blaffaart omstreeks 1680:
t Platte landt of Haegh Ambacht ende het dorp Scheveninge daer onder resorterende.
Wederom voore


Jan Maertensz Hooghop herbergier
1 Man
1 Vrouw
2 kinderen booven 10 jaer
2 kinderen beneden 8 tot 4 jaer
1 kindt beneden 4 jaer
1 meijt
V. Claes Maertens Hooghop, geboren in 1647 in Scheveningen. Claes is overleden na 1695, minstens 48 jaar oud.
Notitie bij Claes: Scheveningen blaffaart omstreeks 1680
t Platte landt of Haegh Ambacht ende het dorp Scheveninge daer onder resorterende.
Keijserstraet Oost

Claes Maertensz Hooghop affslager van de visch
1 Man
1 Vrouw
2 kinderen beneeden de 4 jaer
1 meijt
648 Jacobus Theodori Dirkse Waterreus, geboren omstreeks 1601 in Scheveningen. Hij is gedoopt in Den Haag. Jacobus is overleden vr 08-04-1635, ten hoogste 34 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 17-09-1623 in Den Haag met de ongeveer 23-jarige
649 Theodora Theodori Dirkse, geboren omstreeks 1600 in Den Haag. Theodora is overleden na 08-04-1635, minstens 35 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Dirck Jacobs Waterreus, gedoopt op 17-03-1628 in Den Haag (zie 324).
650 Jan Cornelisse van der Lelij (dezelfde als 356 in generatie 9).
Hij trouwde, 19 of 20 jaar oud, in 1640 in Den Haag met de ongeveer 21-jarige
651 Leuntje Gillis (dezelfde als 357 in generatie 9).
656 Evert van der Doorn, geboren in 1610. Evert is overleden.
Kind van Evert uit onbekende relatie:
I. Teunis Everts van der Doorn, geboren omstreeks 1634 (zie 328).
660 Jan Cornelis Anthonis Verbunt, geboren omstreeks 1597 in Tilburg. Jan is overleden.
Notitie bij Jan: Notitie bij Jan Cornelis Anthonis:
van Dijk; op het fiche van zijn vader staat onderaan:
Jan Cornelis Antonis Verbunt X Catelijn Claes Jan (Goijaert Sweep) 5-2-1627. Van deze persoon is een aparte fiche dat als 2e huwelijk is ingevoerd.
Wordt eigenaar van de Hoeven Lichtenberg bij Dongen in 1645.
Op het fiche van Jan en Catharina Sweepen staat dat hij op de Haense Hoeve woont.

Civ proc. 2189 Bartholomeus Jan Joachims contra Jan Cornelis Antonissen Verbunt betreffende betaling van huur voor een huis en erf gelegen aen den hovel te Tilburg

Schout contra Jan Peters van den Oudenhoven, Cornelis Jacobs en Catharina, gehuwd met Jan Cornelis Verbunt en haar oudste zoon Anthonis, betreft het met geweld afnemen van beesten van Hendrick Geritss., "schutter der bestialen" en geweldpleging tegen vorsters met turfschoppen, boomtakken, stokken en "houters", 1646.
Hij trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 05-02-1627 in Tilburg met de 24-jarige
661 Catharina Nicolaas Jan Goyaert Sweep. Zij is gedoopt op 08-12-1602 in Tilburg. Catharina is overleden na 21-12-1661, minstens 59 jaar oud.
Notitie bij Catharina: Schout contra Jan Peters van den Oudenhoven, Cornelis Jacobs en Catharina, gehuwd met Jan Cornelis Verbunt en haar oudste zoon Anthonis, betreft het met geweld afnemen van beesten van Hendrick Geritss., "schutter der bestialen" en geweldpleging tegen vorsters met turfschoppen, boomtakken, stokken en "houters", 1646.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Antonius Jansen Verbunt.
II. Gerardus Janse Verbunt.
III. Johannes Jan Cornelis Verbunt, geboren omstreeks 1628 in Dongen (NB) (zie 330).
IV. Nicolaas Jan Vranck Verbunt, geboren in 1630 in Dongen (NB). Nicolaas is overleden op 08-12-1679 in Dongen (NB), 48 of 49 jaar oud. Hij is begraven op 12-12-1679 in Dongen (NB).
V. Adriaentken Verbunt, geboren omstreeks 1630. Adriaentken is overleden.
662 Jan Laureijs Andries Oomen.
Hij trouwde met
663 Maeijken Adriaen Adriaen Broeders.
Kind uit dit huwelijk:
I. Maria Jans Laureijssen Oomen, gedoopt op 25-03-1631 in Dongen (NB) (zie 331).
684 Gijsbert Corneliszn Jol, geboren omstreeks 1586 in Scheveningen. Gijsbert is overleden, ongeveer 72 jaar oud. Hij is begraven op 05-07-1658 in Scheveningen.
Notitie bij overlijden van Gijsbert: Begraven in de kerk aan de Zuidzijde bij z’n broer Jan
Notitie bij Gijsbert: In 1649 is hij 63 jaar
Beroep:
visser/zeeman
Hij trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1610 met
685 Lijsbeth Cornelisdr. Lijsbeth is overleden in 1652.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Gijse (Boon), geboren omstreeks 1610 (zie 342).
II. Aeffie/Jaapje Gijsberts Jol, geboren in 1622 in Scheveningen. Aeffie/Jaapje is overleden, 85 of 86 jaar oud. Zij is begraven op 23-04-1708 in Scheveningen.
Notitie bij overlijden van Aeffie/Jaapje: in diverse stambomen op internet een andere begraafdatum gevonden, n.l. 25-11-1668
1621trdoes_brama_3248_3249.jpg
7 1621trDoes-Brama 3248-3249
688 Dirk Joris van der Does (afb. 7), geboren in 1595 in Noordwijk. Dirk is overleden vr 27-12-1650 in Noordwijk, ten hoogste 55 jaar oud.
Notitie bij Dirk: Dirk Jorisz van der Does, geboren ±1595, overleden vr 1650-12-27.
Zoon van Joris Dirksz Does & Neeltgen Ghijsbrechts
Timmerman, leenman Capelle a/d IJssel.
De erfgenamen van Dirck Jorisz geven toestemming het leen te verkopen (N.A. Leiden, notaris Nicolaes van Boeckhorst, 1667-04-30)
Hij trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op zondag 1621-05-09 te Noordwijk met de ongeveer 21-jarige"Zij sijn op den 9 Maji getrout te Noortwijk.| Dirk Jorisz jongman van Noortwijk met Maritje Theunis jongdr, mede van hier"

1363 Maertje Theunisse van Brama, geboren ±1600, overleden vr 1650-12-27, ten hoogste 50 jaar oud.
Dochter van Theunis Claesz Brama

Kinderen van Dirk & Maertje:

I.Joris Dirks van der Does, gedoopt (NG) zondag 1622-04-17 te Noordwijk, overleden vr 1667-04-30, ten hoogste 45 jaar oud, zeven kinderen nalatende.
Hij trouwde (1) met Marijtje Maertens van Rijn.
Hij trouwde (2) 1654-02-25 te Noordwijk met Trijntje Willems van Assendelft, overleden na 1695, dochter van Willem Pellen van Assendelft & Elisabeth Baltens van Vliet.
II.Maartje Dirks van der Does, geboren omstreeks 1624 (zie 681).
III.Neeltje Dirks van der Does, gedoopt (NG) maandag 1627-08-23 te Noordwijk, jong overleden.
IV.Niesje Dirks van der Does, gedoopt (NG) zondag 1628-10-08 te Noordwijk, jong overleden.
V.Niesje Dirks van der Does, gedoopt (NG) zondag 1629-12-02 te Noordwijk.
VI.Grietje Dirks van der Does, gedoopt (NG) zondag 1631-02-09 te Noordwijk.
VII.Neeltje Dirks van der Does, gedoopt (NG) zondag 1633-03-13 te Noordwijk.
VIII.Theunis Dirks van der Does, gedoopt (NG) zaterdag 1634-11-25 te Noordwijk, jong overleden.
IX.Theunis Dirks van der Does, gedoopt (NG) zondag 1636-10-05 te Noordwijk.
X.Jacob Dirks Verdoes, gedoopt (NG) zondag 1639-05-29 te Noordwijk. Timmerman.
XI.Annetje Dirks van der Does. Zij trouwde met Joris Hendriks Gravendijk.

Uit dit huwelijk 5 kinderen die worden genoemd in een acte van 30.4.1667 van Not. v.d. Boeckhorst te Leiden.
Beroep:
timmernam
Functies:
leenman Capelle a/d IJssel
schepen van Noordwijk
Hij trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 09-05-1621 in Noordwijk met de ongeveer 21-jarige Maertje Theunissen Brama. Dirk en Maertje gingen op 25-04-1621 in Noordwijk in ondertrouw.
689 Maertje Theunissen Brama, geboren omstreeks 1600 in Noordwijk. Maertje is overleden op 26-05-1642 in Noordwijk, ongeveer 42 jaar oud.
Notitie bij Maertje: Uit dit huwelijk 5 kinderen die worden genoemd in een acte van 30.4.1667 van Not. v.d. Boeckhorst te Leiden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Joris Dircks van der Does, gedoopt op 17-04-1622 in Noordwijk (zie 344).
II. Maartje Dirks van der Does, geboren omstreeks 1624 in Noordwijk. Maartje is overleden in 1704 in Katwijk aan Zee, ongeveer 80 jaar oud.
Notitie bij Maartje: Maertje Dirks, overleden 1704 te Katwijk aan Zee. Bij haar overlijden woont Maertje in het huis genaamd ’De Witte Swan’, d.i. het latere logement "De Zwaan’, op de hoek van de Voorstraat en de boulevard.
Gehuwd met Jan Cornelisz. van HEIJNINGEN (Jan Baen), geboren circa 1625, overleden 1684-1704, (hij zou voorgeslacht hebben te Haarlem, daar woont in 1572 tijdens het beleg een Cornelis Janse van Heyninghe).
III. Neeltje Dirks van der Does. Zij is gedoopt op 23-08-1627 in Noordwijk. Neeltje is overleden vr 08-10-1628, ten hoogste 1 jaar oud.
IV. Neeltje Dirks van der Does. Zij is gedoopt op 08-10-1628 in Noordwijk. Neeltje is overleden vr 13-03-1633, ten hoogste 4 jaar oud.
V. Niesje Dirks van der Does. Zij is gedoopt op 02-12-1629 in Noordwijk. Niesje is overleden.
VI. Grietje Dirks van der Does. Zij is gedoopt op 09-02-1631 in Noordwijk. Grietje is overleden na 1667, minstens 36 jaar oud.
VII. Neeltje Dirks van der Does. Zij is gedoopt op 13-03-1633 in Noordwijk. Neeltje is overleden.
VIII. Theunis Dirks van der Does. Hij is gedoopt op 25-11-1634 in Noordwijk. Theunis is overleden vr 05-10-1636, ten hoogste 1 jaar oud.
IX. Theunis Dirks van der Does. Hij is gedoopt op 05-10-1636 in Noordwijk. Theunis is overleden.
X. Jacob Dirkse van der Does. Hij is gedoopt op 29-05-1639 in Noordwijk. Jacob is overleden na 1667, minstens 28 jaar oud.
XI. Annetje Dirks van der Does, geboren na 1639 in Noordwijk. Annetje is overleden na 1667.
690 Willem Pelgroms/Pelgrims van Assendelft, geboren in Leiden.
Notitie bij Willem: Willem Pellen (Pelg(e)roms, Pelgrims) van ASSENDELFT, vaandeldrager van de schutterij van Leiden (1625), bet. de Rinse Penning (1631, 1635), later verm. te Warmond/Sassenheim, otr. Leiden 31 jan. 1625.

Hij staat in 1626 als vaandeldrager waarsch. afgebeeld op een van de 4 schutterstukken van Joris van Schooten; deze schilderijen hangen in het museum "De Lakenhal", te Leiden; hij is eigenaar van een huis en erf in Leiden op de hoek van de Salomonsstr., bezit huisjes aldr. op de Achtergracht, op de hoek van de Zeegersteeg in de Zeegersteeg zelf en in de Cruijsstraet; tevens eigenaar van diverse rentebrieven ten laste van meerdere personen. (R.A. Noordwijk, inv. nr. 326); het gezin woont ca. 1630 te Warmond, waar zij op 9-6 een dr. Neelten laten dopen (noot: in db staat met die datum "Balten" dus een zoon); een zoon Pel Willems van Assendelft wordt in 1635 en 1661 verm. in het brandgeweerregister van Noordwijk.
Functie:
vaandeldrager schutterij
Hij ging in ondertrouw op 31-01-1625 in Leiden met de 17 of 18-jarige
691 Elisabeth Baltens van Vliet, geboren in 1607. Elisabeth is overleden vr 07-12-1640 in Leiden, ten hoogste 33 jaar oud.
Notitie bij Elisabeth: Elisabeth Baltens van VLIET, geb. najaar 1607, overl. Leiden vr 7 dec. 1640 (max. 33 jr.). ///

Elisabeth is nog maar net 17 als zij trouwt en niet oud geworden, hetgeen is op te maken uit onderstaande aantekeningen: 27-4-1620 "Simon Simonszoon van Heijningen, houtcooper, goede vrunt es beneffens Huich Cornelis den ouwen, bouman op Delffshaven tot medevoogt gestelt over Elisabeth nu out omtrent 12 1/2 jaren, nagelaten weeskindt van Balten Pietersz. van Vliet in sijn leven backer za. gewonnen bij Neeltgen Cornelisdr. Cuijc". Lesten Martij anno 1623 "Jan Baltens van Vliet is tot medevoocht gestelt over voorszeijde weeskind van zaliger Balthen Pietersz. van Vliet". 1-12-1631 "Mees Arents van Meerburch, laeckenbereider is tot medevoocht gestelt over de goederen van Lijsbeth Baltens van Vliet, getrout met Willem Pelgromsz. ende dat in plaets van Huich Cornelis den ouden die overleden is". 3-8-1639 "Balthen Jansz. van Vliet is tot medevoocht gestelt over de goederen van de voorn. Lijsbeth....". 7-12-1640 "Jan Arents van Heijningen, schipper in A’dam, haar behoude grootvader ende Jacob Jansz. van Heijningen, ome, sijn voocht gestelt over Pel out omtrent 8 ende Trijntgen 11 jaers of daeromtrent, nagelaten kinderen van Lijsbeth Baltens van Vliet, gewonnen bij Willem Pelgrims van Assendelft". (G.A. Leiden, Voogdenboek C, fol. 111 (1614-1627)).
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Trijntgen Willems van Assendelft. Zij is gedoopt op 08-02-1626 in Leiden. Bij de doop van Trijntgen waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Aerszen/Arentsen, Sievertgen/Divertgen Floris en Beeltgen Willemsz.. Trijntgen is overleden vr 18-01-1628, ten hoogste 1 jaar oud.
II. Pelgrom Willems van Assendelft. Hij is gedoopt op 07-02-1627 in Leiden. Bij de doop van Pelgrom waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Claesz., Sievertgen/Divertgen Floris en Elitgen Willems. Pelgrom is overleden.
III. Trijntje Willems van Assendelft, gedoopt op 18-01-1628 in Leiden (zie 345).
IV. Balten Willems van Assendelft. Hij is gedoopt op 09-06-1630 in Warmond. Balten is overleden vr 07-12-1640, ten hoogste 10 jaar oud.
696 Arent Bal, geboren omstreeks 1590. Arent is overleden, ongeveer 50 jaar oud. Hij is begraven op 25-09-1640 in Scheveningen.
Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1615 met de ongeveer 25-jarige
697 Neeltje Dircksdr, geboren omstreeks 1590. Neeltje is overleden, ongeveer 76 jaar oud. Zij is begraven op 13-01-1666 in Scheveningen.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Dirck Arentse Bal (zie 348).
II. Cornelis Arents Bal, geboren omstreeks 1620. Cornelis is overleden, ongeveer 43 jaar oud. Hij is begraven op 11-02-1663 in Scheveningen.
Notitie bij Cornelis: Scheveningen blaffaart omstreeks 1680
t Platte landt of Haegh Ambacht ende het dorp Scheveninge daer onder resorterende
Nobelstraet Noord

Maertje Ariensz wed Cornelis Ariensz Ball visscher
1 Vrouw
1 kindt booven de 10 jaer
700 Antonis Jans Baeck(ens), geboren omstreeks 1580 in Terheiden. Antonis is overleden in 1636 in Terheiden, ongeveer 56 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Antonis: overleden tussen 4-5-1636 en 24-1-1637
Notitie bij Antonis: Weerbare man aldaar en als belastingbetaler vermeld in div. lijsten en cohieren (1604-1635)

zeevarend of daarvoor belast (1609-1630)
Antonis trouwde (2), ten hoogste 47 jaar oud, vr 09-06-1627 met Ariaantje Willems Bang.
Hij trouwde (1), ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1605 met de ongeveer 25-jarige
701 Grietje Pietersdr, geboren in 1580 in Terheiden. Grietje is overleden in 1645 in Terheiden, 64 of 65 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Teuniszoon Baeck, geboren omstreeks 1609 in Terheiden (zie 350).
II. Philip Teunis Baeck, geboren omstreeks 1611 in Terheiden. Philip is overleden.
876 Huich Corneliszoon Luchtenburch, geboren omstreeks 1562. Huich is overleden op 05-02-1633 in Brielle, ongeveer 71 jaar oud. Hij is begraven in Brielle (St. Catharijnen Kerk).
Notitie bij Huich: Huich en Catharina lieten in de periode 1590-1605 8 kinderen dopen in Brielle
Hij trouwde, ongeveer 28 jaar oud, omstreeks 1590 met
877 Catharina Lambrechtsdr. Catharina is overleden na 23-12-1647.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Leentge Huigense Luchtenburch. Zij is gedoopt op 26-12-1590 in Brielle. Bij de doop van Leentge waren de volgende getuigen aanwezig: Maritge Cornelis, Cornelis Hugensz en Maritge Willems. Leentge is overleden vr 06-07-1594, ten hoogste 3 jaar oud.
II. Lambrecht Hugenzn./Huijgense Lugtenburg, gedoopt op 31-05-1592 in Brielle (zie 438).
III. Leentge Huigense Luchtenburch. Zij is gedoopt op 06-07-1594 in Brielle. Bij de doop van Leentge waren de volgende getuigen aanwezig: Michiel Jacobsz Schaef en Neeltge Willems. Leentge is overleden vr 15-02-1596, ten hoogste 1 jaar oud.
IV. Leentge Huigense Luchtenburch. Zij is gedoopt op 15-02-1596 in Brielle. Bij de doop van Leentge waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Jansz, Maerten Mathijsz en Maritge Simons. Leentge is overleden.
V. Cornelis Huigense Luchtenburch. Hij is gedoopt op 21-01-1598 in Brielle. Bij de doop van Cornelis waren de volgende getuigen aanwezig: Soetje Arents, Bastiaan Dirricx en Cornelis Huigsz.. Cornelis is overleden vr 01-04-1641, ten hoogste 43 jaar oud.
VI. Commerken Huigense Luchtenburch. Zij is gedoopt op 23-02-1601 in Brielle. Bij de doop van Commerken waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Cornelisz, Maertge Frericx en Jan Huygensz. Commerken is overleden.
VII. Michiel Huigense Luchtenburch. Hij is gedoopt op 11-09-1602 in Brielle. Bij de doop van Michiel waren de volgende getuigen aanwezig: Adam, Maritghen Giellis, Jannetghe Jacobs en Jan Marcelisz. Michiel is overleden.
VIII. Hendrikge Huigense Luchtenburch. Zij is gedoopt op 21-01-1605 in Brielle. Bij de doop van Hendrikge waren de volgende getuigen aanwezig: Grietge Gerrits, Dirck (Lieven) Jansz en Laurensge Lambrechts. Hendrikge is overleden.
878 Doen Janszn.
Hij trouwde met
879 Neeltje Jacobs.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Neeltgen Doens.
II. Chentgen Doens.
III. Jacob Doens, geboren omstreeks 1586. Jacob is overleden.
IV. Jannetje Doens, geboren in 1590 (zie 439).
898 Lodewijk Lodewijksz de Oude de Labije, geboren omstreeks 1550 in Geervliet. Lodewijk is overleden in 1622 in Geervliet, ongeveer 72 jaar oud.
Notitie bij Lodewijk: Een exacte datum van geboorte of doop is niet te achterhalen doordat de archivalia uit die tijd ontbreken.

18-4-1591: Noch heb ik de Labije gelevert aende Beijertse (= Biertse) watermool VII pont resel, voor 2.2.6 pont
22-4-1593: Noch heb ik de Labije gelevert aende Beijertse watermool seven pont resel, voor 28 stvrs
12-4-1602: Betaalt aan Labij 45,3 pont voor verschotten teerkosten ......, opt vysiteren vant gemaeckten hout van de Beijertse nijewe watermoole
1611-1613: betalingen aan o.a. Labij, voor kopen te Dordrecht van hout en een nieuwe bovenas voor de watermolen van Biert

Hij had neveninkomsten uit het innen van div. belastingen. Zo was hij waarsman (penningmeester) van enige polders.
Uit verschillende akten blijkt dat hij ook onder-burgemeester van de stad Geervliet was. Van 1599 - 1602 was hij lid van het stadsbestuur.

Van zijn vader zal hij bovendien de nodige heelkundige kennis hebben gerfd want hij werd vermeld als chirurgijn voor het betalen van "meesterloon’ in 1584, 1589, 1591, 1593 en van 1599-1603 (armenrekeningen, Oud archief Geervliet).

De Grote Armen (armen t.l.v. het stadsbestuur) van Geervliet betalen aan Lodewijk Lodewijkszn de Labije voor het meesteren van Lowijns been en het genesen van Wijntje Jans borst.

Na zijn overlijden in 1622 verkoopt zijn weduwe Neeltje kort daarop de rijke boedel, waarvan een groot deel door de familie zelf wordt opgekocht (rechterlijk archief Geervliet 40). De opbrengst van de boedel wordt pas definitief verdeeld in 1634.

In het kohier van 1597 wordt over hem geschreven: Lodewijck de Labije melck de koeye ende hem behelpen de met verscheyden collecterijen. Sijn huys dat hij bewoont met de schure daer bijstaende getacxseert op drije hondert vijftich ghulden.

Daarnaast blijkt dat hij land bezat nabij de Calckgenspoort (archief Hoogheemraadschap Putten/A1) en uit een acte uit 1634 blijkt dat hij tevens akkers bezat die verspreid lagen in de polder Geervliet.

Zijn huis en schuur stonden op de plaats van de latere boerderij van de familie "Delfos" waar in 1987 de stichting "Vrijplaats" was gevestigd.
Adres:
Landpoortstraat, Geervliet
Beroep:
melkboer
Lodewijk is weduwnaar van Annetje Arentsdr (ovl. vr 1610), met wie hij trouwde (1), ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1580.
Hij trouwde (2), ongeveer 60 jaar oud, omstreeks 1610 in Geervliet met de minstens 43-jarige
899 Neeltje Geeritsdr, geboren vr 1567. Neeltje is overleden na 1626, minstens 59 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Willem de Labije. Hij is gedoopt op 06-02-1611 in Geervliet. Willem is overleden.
II. Geeraert de Labije. Hij is gedoopt op 04-12-1611 in Zuidland. Geeraert is overleden.
III. Anneke/Annetje Lodewijks de Labije, geboren in Geervliet (zie 449).
IV. Lodewijk de Labije. Hij is gedoopt op 21-12-1614 in Geervliet. Bij de doop van Lodewijk waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Arentsz, en Trijnken zijn huisvr. i.p.v. ...... en ende Lodewijck Dircksz. Lodewijk is overleden.
V. Luenken de Labije. Zij is gedoopt op 12-02-1617 in Geervliet. Bij de doop van Luenken waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Ariens, de huisvr van Lodewijck Dircks en Dieric Jansz. Luenken is overleden.
VI. Aegje de Labije. Zij is gedoopt omstreeks 1619 in Geervliet. Aegje is overleden.
928 Arie Gerritz Schoordijk, geboren omstreeks 1598 in Spijkenisse. Arie is overleden op 13-04-1625 in Spijkenisse, ongeveer 27 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 08-10-1623 in Spijkenisse met de ongeveer 20-jarige
929 Grietge Jacobs, geboren omstreeks 1603 in Spijkenisse. Grietge is overleden. Grietge trouwde (2), ongeveer 25 jaar oud, op 18-06-1628 in Spijkenisse met Jan Aertsz.
Kind uit dit huwelijk:
I. Gerrit Ariens Schoordijk, gedoopt op 06-07-1624 in Spijkenisse (zie 464).
936 Claes Dirckszn van Rij, geboren omstreeks 1578 in Abbenbroek. Claes is overleden op 18-01-1628 in Koorndijk, ongeveer 50 jaar oud.
Notitie bij Claes: schepen van Coorndijk en Goudswaard

alias Waghemaker
bron: http://www.rijerkerk.net/databank/index.php?a=person/2/i_I29957/hendrik-claesz-van-rij
Kind(eren):
1 Cornelis Claasz van Rij
Geslacht: Man
Geboren: Ca 1610 te Koorndijk
Overleden: 1668
Huwelijk: Ca 1642 te Zuidland met Maertje Willemsd Hoogwerf
Huwelijk: Ca 1664 te Zuidland met Leentghen Jans
2 Hendrik Claesz van Rij
Geslacht: Man
Geboren: Ca 1612 te Koorndijk
Overleden: 1682 te Goudswaard
Huwelijk: Ca 1638 te Goudswaard met Marijtje Jansdr de Lange
3 Willempje Claasse van Rij
Geslacht: Vrouw
Geboren: Ca 1616 te Koorndijk
Overleden: 23 Apr 1638 te Koorndijk?
bron: http://www.wouterclaes.nl/persoon.php?kaart=36958&lang=nl
Hij trouwde, ongeveer 32 jaar oud, omstreeks 1610 in Koorndijk met de ongeveer 30-jarige
937 Ariaentje Heijndericxs, geboren omstreeks 1580 in Koorndijk. Ariaentje is overleden, ongeveer 72 jaar oud. Zij is begraven op 31-03-1652 in Koorndijk.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Cornelis Claesz van Rij, geboren omstreeks 1610 in Koorndijk. Cornelis is overleden in 1668, ongeveer 58 jaar oud.
II. Hendrik Claeszn van Rije, gedoopt omstreeks 1612 (zie 468).
III. Willempje Claasse van Rij, geboren omstreeks 1616 in Koorndijk. Willempje is overleden op 23-04-1638 in Goudswaard, ongeveer 22 jaar oud.
952 Hendrik Sluijmer.
Kinderen van Hendrik uit onbekende relatie:
I. Willem Hendriks Sluijmer.
II. Trijnie Hendriks Sluijmer.
III. Pieter Hendrikszn Sluijmer, gedoopt op 23-07-1645 in Oud Beijerland (zie 476).
954 Marcus Dirkse Tuinder.
Kinderen van Marcus uit onbekende relatie:
I. Dirk Marcusse Tuinder.
II. Maria Marcusse Tuinder.
III. Pleuntje Marcusdr Tuinder, gedoopt op 11-07-1645 in Oud Beijerland (zie 477).
956 Dirk Hendrikszn Ruijtenburg, geboren omstreeks 1597 in Maassluis. Dirk is overleden.
Notitie bij Dirk: Aantekeningen:
Bron: de Parenteel J.J. Vervloet
Beroep glasemaecker te Maeslantsluys datum acte 23 augustus 1639
Hij is dan ongeveer 42 jaar oud.
Aktesoort: attestatie of verklaring
Datum 23 Augustus 1639
Archief: ONA Oud Notarieel Archief Rotterdam
Inventarisnummer 142
Aktenummer/Blz: 200/316
Notaris: Arnout Wagensvelt
Inhoud:
Juriaen van Essen glaesschrijversgesel 20 jaar verklaart op verzoek van Gabriel van Montfoort wonende te ’s Gravenhage dat bij van de laatste gehoord heeft dat hij zijn behoudsoontgen (stiefzoon) Leendert Jacobsz van der Helle in de leer wil doen bij Dirck van Ruytenburch glasemaeckerte Maeslantsluys.
NB: betreft leerlingcontract.
80 jarige oorlog Spanjaarden in 1572 in Brielle.
Beroep:
Glazenmaker te Maeslantsluys (1639)
Dirk trouwde (2), ongeveer 47 jaar oud, op 18-05-1644 in Maassluis met Gerritgen Claes.
Hij trouwde (1), ongeveer 25 jaar oud, op 13-02-1622 in Maassluis met de ongeveer 20-jarige Maartje Leenderts (zie 957 hieronder).
Notitie bij het huwelijk van Dirk en Maartje: (1) ging in ondertrouw, 25 jaar oud, op 13-02-1622 in Maassluis [bron: Hans van Ekelenburg (gevonden in archief Maassluis) Forum 24-6-2008] met Maartje Leendertsdr. Maartje is geboren in Zwartewaal. Maartje is overleden vr 1644 in Maassluis?.
(2) trouwde, 47 jaar oud, op 18-05-1644 in Maassluis met Gerritgen Claes.
Notitie bij het huwelijk van Dirk en Gerritgen: Niet helemaal zeker.
Gerritgen is overleden. Zij is weduwe van Micchiel Hendricksen (ovl. vr 1644).
957 Maartje Leenderts, geboren omstreeks 1642 in Zwartewaal. Maartje is overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrik Dirkszn Ruijtenburg. Hij is gedoopt op 23-10-1623 in Maassluis. Hendrik is overleden op 07-01-1688 in Maassluis, 64 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: 26-12-1646
Heyndrick Dircxsz Ruytenburgh, won. op Maassluis, bekent aan Jeronumus Jacobsz, won. in Delft, een schuld van 600 pond wegens geleende en aangetelde penningen, die hij belooft met rente te restitueren onder verband van 5 gem. 6 r. weiland aan de Vrouw Heylenwech in Brabant, get. 29, belend: w. voors. weg, n. de erfgenamen van Ghilliam Thijskens, o. dezelfde erfgenamen en Dirck Foppen en z. Soetgen Coenraetsdr. In de marge: 9-6-1649, afgelost en geroyeerd, getoond door Jeronimus Jacobsz. Bron: nr 601 Archieven Delft

19-05-1649
Heyndrick Dircxsz Ruytenburgh, won. op Maassluis, als getr. met Maertgen Heermansdr, aan wie het hiernavolgende land bij kaveling in 1635 na het overlijden van haar moeder te beurt is gevallen, heeft verkocht en transporteert voor 1900 pond contant aan Jeronimus Jacobsz de Leuteryngh, won. te Delft, 5 gem. 6 r. weiland aan de Vrouw Heylenwech in Brabant, get. nr. 29, belend: w. voors. weg, n. de erfgenamen van Ghilliaem Thijskens, o. dezelfde erfgenamen en Dirck Foppen en z. Soetgen Coenraetsdr. Bron: nr 636 Archieven Delft

Beroep:
glazenmaker Hendrik trouwde, 18 jaar oud, op 23-11-1641 in Poortugaal [bron: De parenteel] met Maartje Hermans Roobol, 20 jaar oud. Maartje is geboren op 17-01-1621 in Poortugaal, dochter van Herman Leendertsz Roobol en Magdalena Claese van Driel. Zij is gedoopt in Poortugaal. Maartje is overleden op 16-01-1688 in Maassluis, 66 jaar oud. Zij trouwde later na 1688 met Jan Jansz Rozendaal.
II. Leendert Dirkszn Ruijtenburg, geboren in 1625. Leendert is overleden vr 1630, ten hoogste 5 jaar oud.
III. Maertgen Dirks Ruijtenburg. Zij is gedoopt op 10-03-1627 in Maassluis. Maertgen is overleden.
IV. Leendert Dirkszn Ruijtenburg. Hij is gedoopt op 11-08-1630. Leendert is overleden vr 26-11-1637, ten hoogste 7 jaar oud.
V. Gerrit Dirkszn Ruijtenburg, geboren omstreeks 1633. Gerrit is overleden op 22-04-1667, ongeveer 34 jaar oud.
Notitie bij Gerrit: Beroep:

Contrarolleur te Brouwershaven
Aantekeningen:
Getrouwd met Neetge Leendertsdr.
Is hij een kind van Dirk Hendriksz Ruitenburg ?????
Beroep datum acte 23 feb 1644
Kinderen:
Gerrit Gerritz Ruytenburg
Grietge Gerritsdr
Annitge Gerritsdr
Dirck Gerritsz (Heeft 5 kinderen)
Testament datum 22 April 1667
Neeltge Leendertsdr weduwe van Gerrit Dircxz Ruytenburch wonende op Maeslantsluys, benoemt haar drie meerderjarige kinderen Gerrit Gerritsz Ruytenburch, Grietge Gerritsdr Ruytenburch en Annitge Gerritsdr Ruytenburch tot haar erfgenamen. Aan haar vijf kleinkinderen van haar overleden zoon Dirck Gerritsz Ruytenburch legateert zij 2500 gulden. Haar goederen moeten onder haar drie erfgenamen verdeeld worden onder toezicht van Mr. Petrus Baelde advocaat alhier. Als voogd over de kleinkinderen benoemt zij haar zoon Gerrit Gerritsz Ruytenburch en haar zwager.
Aktesoort attestatie of verklaring
Datum 23/02/1644
Archief ONA Oud Notarieel Archief Rotterdam

Lambrecht Stocke, coopman, zoon van Job Stocke, burgemeester te Brouwershaven en Jan van der Biest, coopman te Brouwershaven, verklaren op verzoek van Leendert Jopsen wonende te Siricksee dat de Brouwershaven een comptoir is van convoyen en licenten waar zij meerdere keren aangifte hebben gedaan.
Dat Johannes Carbouck de convoymeester is en zijn contrarolleur Gerrit Ruijtenburgh
Notitie bij het huwelijk van Gerrit Dirksz en Neeltge Leendertsdr: TYPE civil
VI. Diewertgen Dirks Ruijtenburg. Zij is gedoopt op 26-12-1635 in Maassluis. Diewertgen is overleden.
VII. Leendert Dirkszn Ruijtenburg. Hij is gedoopt op 26-11-1637 in Maassluis. Leendert is overleden vr 1640, ten hoogste 3 jaar oud.
VIII. Leendert Dirkszn Ruijtenburg, geboren in 1640 in Maassluis?. Leendert is overleden vr 1643, ten hoogste 3 jaar oud.
IX. Leendert Dirkszn van Ruijtenburg, geboren omstreeks 1643 in Maassluis? (zie 478).
958 Johannis (Jan) Pieterszn Roobol. Hij is gedoopt omstreeks 1625 in Nieuw Beijerland. Johannis is overleden. Johannis ging in ondertrouw (2), ongeveer 29 jaar oud, op 18-01-1654 in Oud Beijerland met Maria Moren.
Hij trouwde (1), ten hoogste 26 jaar oud, vr 1651 met NN (zie 959 hieronder).
Notitie bij het huwelijk van Johannis en NN: 26-02-1645 Jan Pitersz j.m. en Trijntje Cornelis beiden won. alhier, get. Winand Cornelisz, Sijtge Jans, alhier getrouwd. Is dit het eerste huwelijk van Jan Pietersz.?

26-11-1645 Cornelis, Piter Jan Pitersen en Trijntje Cornelis, get. Trijn Wijnands, Sijtge in t armhuys, prsente patre
Hierna geen kinderen te vinden omdat het doopboek van Oud Beijerland in de periode van 1647 tot 1662 ontbreekt.
959 NN.
Kind uit dit huwelijk:
I. Wijburgje Jans Roobol, geboren omstreeks 1651 in Oud Beijerland (zie 479).
968 Jacob Laaij.
Kinderen van Jacob uit onbekende relatie:
I. Arijen Laaij.
II. Jan Jacobse Laaij, geboren omstreeks 1610 (zie 484).
970 Job.
Kinderen van Job uit onbekende relatie:
I. Jan.
II. Willem.
III. Neeltje Jobs, geboren omstreeks 1610 (zie 485).
972 Joris Claesz. Verdoel, geboren omstreeks 15-03-1585 in Poortugaal. Joris is overleden vr 07-08-1637, ten hoogste 52 jaar oud.
Notitie bij Joris: Vermeldingen van Susanna en Joris:
1606 Joris genoteerd als molenaar. Susanna kent hem.
1608-06-29 Susanna woont in Schiedam als ze trouwt met Joris die in Poortugaal woont. Trouwboek Poortugaal: Joris Claesz, jongman uijt Poortugael ende Susanna IJsbrantsdr van Bijlant woonende tot Schijedam sijn den 29 Junij 1608 getrouwt op Hellevoet.
1609-04-27 Claes, gedoopt te Poortugaal. Getuigen zijn Jan Jacobs, van Joris een oom, Jasper, zijn zwager en Neeltge Claesdr, zijn zuster.
1610 Joris genoteerd als molenaar.
1610-06-30 Annetgen, gedoopt te Poortugaal. Joris de Molenaer is de vader.
1615-03-15 Claas, gedoopt te Poortugaal. De vader is Claesses, getuigen zijn Wilem Hendriks, Jacob Cornelis en Ariaentgen IJsbrants, de zus van Susanna. Deze Claas wordt ook molenaar, in Oostvoorne.
1616-09-10 Neeltge, gedoopt te Poortugaal. Getuige is Pieter IJsbrants.
1620 Joris genoteerd als molenaar.
1620-04-05 Johannes, gedoopt te Poortugaal. Getuigen zijn Cor Arentz en Martina Semme.
1621 Joris genoteerd als molenaar.
1621-09-26 Jisbrant, gedoopt te Portugaal. Getuigen zijn Jan en Hester Jisbrants, broer en zus van Susanna.
1622-08-17 Joris is korenmolenaar te Portugaal en wordt aangeslagen voor windrechten op de molen. 110 pond voor de eerste 7 jaar en 120 pond voor de tweede 7 jaar.
1622 Vermeld staat: 1000ste penning in 1622 Joris Claesz Verdoel, molenaer IIII.
1623-04-09 Arije, gedoopt te Poortugaal.
1626-09-04 Joris heeft te Schiedam de eed gedaan op de ordonnatie van het gemaal.
1631-11-22 Joris heeft te Schiedam weer de eed gedaan op de ordonnatie van het gemaal.
16311641 Joris overlijdt ergens tussen 1631-11-22 en 1637-08-07, of anders vr 1641-08-16, ongeveer 61 jaar oud.
1637-08-07 Susanna wordt aangeslagen voor windrechten op de korenmolen te Poortugaal voor 125 pond. Vermoedelijk is Joris dan al overleden, want hij is de molenaar.
1643 Susanna Isbrantsdr van Bijlant is te Brielle aangenomen als stadts vroetwjjff. Ze woont in Schiedam.
1644 Susanna Bijlants komt te Brielle aan met kerkelijke attestatie van Oud-Beijerland (kerkeraadsacta van Brielle van 3 maart 1644). Ze gaat in Brielle wonen
1649-07-25 zondag Oostvoorne. Susanna Bijlant is doopgetuige van haar kleindochter Aelghen Verdoel, dochter van Jannetje Claesdr en Claes Jorisse Verdoel, haar zoon. Bij deze doop is ook haar zuster Hester getuige.
16491650 Susanna overlijdt met achterlating van kinderen. Een Res.Mag. van 12 februari 1650 luidt: "Es de kinderen van Susanna Isbrantsdr van Bijlant toegestaen het vierendeel jaers tractement, daerinne deselve overleden es".
Beroep:
molenaar op de korenmolen te Poortugaal
Hij trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 29-06-1608 in Nieuw Helvoet met de ongeveer 23-jarige
973 Susanna IJsbrants van Bijlant, geboren omstreeks 1585 in Schiedam. Susanna is overleden na 25-07-1649 in Schiedam?, minstens 64 jaar oud.
Notitie bij Susanna: Vermeldingen van Susanna en Joris:
1606 Joris genoteerd als molenaar. Susanna kent hem.
1608-06-29 Susanna woont in Schiedam als ze trouwt met Joris die in Poortugaal woont. Trouwboek Poortugaal: Joris Claesz, jongman uijt Poortugael ende Susanna IJsbrantsdr van Bijlant woonende tot Schijedam sijn den 29 Junij 1608 getrouwt op Hellevoet.
1609-04-27 Claes, gedoopt te Poortugaal. Getuigen zijn Jan Jacobs, van Joris een oom, Jasper, zijn zwager en Neeltge Claesdr, zijn zuster.
1610 Joris genoteerd als molenaar.
1610-06-30 Annetgen, gedoopt te Poortugaal. Joris de Molenaer is de vader.
1615-03-15 Claas, gedoopt te Poortugaal. De vader is Claesses, getuigen zijn Wilem Hendriks, Jacob Cornelis en Ariaentgen IJsbrants, de zus van Susanna. Deze Claas wordt ook molenaar, in Oostvoorne.
1616-09-10 Neeltge, gedoopt te Poortugaal. Getuige is Pieter IJsbrants.
1620 Joris genoteerd als molenaar.
1620-04-05 Johannes, gedoopt te Poortugaal. Getuigen zijn Cor Arentz en Martina Semme.
1621 Joris genoteerd als molenaar.
1621-09-26 Jisbrant, gedoopt te Portugaal. Getuigen zijn Jan en Hester Jisbrants, broer en zus van Susanna.
1622-08-17 Joris is korenmolenaar te Portugaal en wordt aangeslagen voor windrechten op de molen. 110 pond voor de eerste 7 jaar en 120 pond voor de tweede 7 jaar.
1622 Vermeld staat: 1000ste penning in 1622 Joris Claesz Verdoel, molenaer IIII.
1623-04-09 Arije, gedoopt te Poortugaal.
1626-09-04 Joris heeft te Schiedam de eed gedaan op de ordonnatie van het gemaal.
1631-11-22 Joris heeft te Schiedam weer de eed gedaan op de ordonnatie van het gemaal.
16311641 Joris overlijdt ergens tussen 1631-11-22 en 1637-08-07, of anders vr 1641-08-16, ongeveer 61 jaar oud.
1637-08-07 Susanna wordt aangeslagen voor windrechten op de korenmolen te Poortugaal voor 125 pond. Vermoedelijk is Joris dan al overleden, want hij is de molenaar.
1643 Susanna Isbrantsdr van Bijlant is te Brielle aangenomen als stadts vroetwjjff. Ze woont in Schiedam.
1644 Susanna Bijlants komt te Brielle aan met kerkelijke attestatie van Oud-Beijerland (kerkeraadsacta van Brielle van 3 maart 1644). Ze gaat in Brielle wonen
1649-07-25 zondag Oostvoorne. Susanna Bijlant is doopgetuige van haar kleindochter Aelghen Verdoel, dochter van Jannetje Claesdr en Claes Jorisse Verdoel, haar zoon. Bij deze doop is ook haar zuster Hester getuige.
16491650 Susanna overlijdt met achterlating van kinderen. Een Res.Mag. van 12 februari 1650 luidt: "Es de kinderen van Susanna Isbrantsdr van Bijlant toegestaen het vierendeel jaers tractement, daerinne deselve overleden es".
Beroep:
vanaf 1643     stadsvroedvrouw van Brielle
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Claas Jorisse Verdoel. Hij is gedoopt op 27-04-1609 in Poortugaal. Claas is overleden.
II. Annetgen Jorisse Verdoel. Zij is gedoopt in 07-1610 in Poortugaal. Annetgen is overleden.
III. Claes Jorisse Verdoel, gedoopt op 15-03-1615 in Poortugaal (zie 486).
IV. Neeltge Jorisse Verdoel. Zij is gedoopt op 10-09-1616 in Poortugaal. Neeltge is overleden.
V. Johannes Jorisse Verdoel. Hij is gedoopt op 05-04-1620 in Poortugaal. Johannes is overleden.
VI. Iisbrant Jorisse Verdoel. Hij is gedoopt op 26-09-1621 in Poortugaal. Iisbrant is overleden.
VII. Arije Jorisse Verdoel. Hij is gedoopt op 09-04-1623 in Poortugaal. Arije is overleden.
976 Claes Corneliszn Langendoen, geboren in 1570. Claes is overleden.
Notitie bij Claes: De tot nu toe oudst gevonden voorvader van Jannetje Langendoen is Claes Cornelisz. Langendoen, vader van Lambregt Claesz. LANGENDOEN geboren ca 1605, landbouwer op Oostvoorne.

Waar komt de familienaam Langendoen vandaan?

De naamgeving is mogelijk te verklaren uit de (voor)naam Doen, een in de 15e eeuw en volgende periode gebruikelijke (voor)naam.
Een lang persoon met de naam Doen zal dan ’Lange Doen’ geheten hebben.

Nog in het doopboek van Nieuw-Helvoet is op 25 november 1640 vermeld gevonden:
Cornelis Claessen ’Langhen Doen’
Kinderen van Claes uit onbekende relatie:
I. Cornelis Langendoen, geboren in 1600 in Nieuw Helvoet?. Cornelis is overleden op 12-04-1646 in Nieuw Helvoet, 45 of 46 jaar oud. Cornelis trouwde met Cruijntje Cornelis Rijswijk. Cruijntje is een dochter van Cornelis Rijswijk. Cruijntje is overleden na 10-01-1647.
Notitie bij Cruijntje: Cruijntje Cornelis wed. v. Cornelis Claasz Langendoen, geass. met Claas Cornelisz Rijswijk, haar broeder, en naast Cornelis Cornelisz Langendoen mede voor diens zusters en broers, allen efgenamen van Cornelis Claasz Langendoen vnd. transporteren aan Leendert Arens Noordijk 5 G 67 R genaamd ’t Ruighelant onder de Quack in Iman Haddeshoek, gemeen in 8 G waarvan de rest toekomt Adriaan van der Goes (belend: o. de weg, z. Cornelis Arens Mondelingh en Jacob Leendertsz Oostdijk met bruikwaar, w. Dirck v. Beijeren als in huw. hebb. Emmerentia v. der Stock, n. jhr. Niclaes v. Abbenbrouck) Verkoop dd. 1-9-1646. Volgt schuldbrief ad. f 1044
Datering:
10-1-1647
II. Lambrecht Claeszoon Langendoen, geboren in 1605 (zie 488).
III. Maertgen Langendoen, geboren in 1607 in Nieuw Helvoet. Maertgen is overleden na 06-02-1628, minstens 21 jaar oud.
978 Witte Commerszoon Paling, geboren omstreeks 1560. Witte is overleden vr 25-05-1601, ten hoogste 41 jaar oud.
Notitie bij Witte: Cornelis Jan Bouwensz transporteert aan Claes Cornelisz, molenaar in Heenvliet, 1 gem. in het Oudenieuweland van Abbenbroek, belend: z. de Groeneweg, w. Cornelis Jansz Braber, n. Witte Commersz, en o. Commer Boenisz met Huych Cristiaensz.
Datering:16-01-1595
NB:giftebrief t.b.v. de wed. van Claes Cornelisz molenaar, won. in Heenvliet.
Hij trouwde met
979 Theuntge/Thoontgen Ariensdr, geboren omstreeks 1565. Theuntge/Thoontgen is overleden vr 1613, ten hoogste 48 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Commer Wittese Paling, geboren omstreeks 1583. Commer is overleden vr 1613, ten hoogste 30 jaar oud.
II. Leendert Wittese Paling/Palinck, geboren omstreeks 1586 (zie 490).
III. Arij Wittese Paling, geboren omstreeks 1587. Arij is overleden vr 1613, ten hoogste 26 jaar oud.
IV. Pouwel Paling, geboren omstreeks 1592. Pouwel is overleden vr 1632, ten hoogste 40 jaar oud.
V. Cornelis Wittese Paling, geboren omstreeks 1595. Cornelis is overleden.
VI. Dingenium Wittedr Palingh, geboren in 1606 in Nieuw Helvoet (zie 489).
980 Witte Commerszoon Paling (dezelfde als 978).
Hij trouwde met
981 Theuntge/Thoontgen Ariensdr (dezelfde als 979).
984 Arien Louwen Drogendijk, geboren in 1581 in Barendrecht. Arien is overleden vr 1642 in Barendrecht, ten hoogste 61 jaar oud.
Notitie bij Arien: wonende te Barendrecht en Heerjansdam
Hij trouwde, 25 of 26 jaar oud, in 1607 in Barendrecht met de 21 of 22-jarige
985 Lijntje Cornelisdr, geboren in 1585. Lijntje is overleden na 1642 in Barendrecht, minstens 57 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Laurens Drogendijk.
II. Bastiaen Drogendijk.
III. Cornelis Arenszn Drogendijck, gedoopt op 07-10-1607 in Barendrecht (zie 492).
IV. Gijsbert Drogendijk, geboren omstreeks 1620 in Heerjansdam. Gijsbert is overleden vr 22-03-1653 in Mijnsheerenland, ten hoogste 33 jaar oud.
988 Frederick Rademaecker, geboren omstreeks 1591. Frederick is overleden in 1686, ongeveer 95 jaar oud. Frederick trouwde (2), ongeveer 33 jaar oud, op 21-01-1624 in Zierikzee met Catharina Neuts (geb. ±1607), ongeveer 17 jaar oud.
Hij trouwde (1), ongeveer 25 jaar oud, op 31-05-1616 in Zierikzee met de ongeveer 20-jarige
989 Neeltgen Dircx, geboren omstreeks 1596. Neeltgen is overleden vr 21-01-1624, ten hoogste 28 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Lodewijck/Lo(u)wijs Frederickszn Rademaker, geboren in 1620 in Zierikzee (zie 494).
II. Catarijna Fredericks Rademaecker. Zij is gedoopt op 28-06-1622 in Zierikzee. Catarijna is overleden.
990 Niclaes Arens van Sorgen, geboren vr 1591. Hij is gedoopt op 15-04-1594 in Nieuwe Tonge. Niclaes is overleden omstreeks 1642, minstens 51 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Niclaes: Overleden tussen 14-10-1641 en 23-04-1643
Hij trouwde vr 1624 met de ten hoogste 30-jarige
991 Toontgen/Antoninne Jansdr. Zij is gedoopt op 23-09-1594 in Nieuwe Tonge. Toontgen/Antoninne is overleden, 75 jaar oud. Zij is begraven op 08-11-1669 in Nieuwe Tonge.
Notitie bij Toontgen/Antoninne: Getuige bij haar doop: Jan Jansz RAESMAN.
ARA, ORA, weeskamer Nieuwe Tonge, inv.nr. 1:
28 Jan 1665, Comp. Willem Willemsz HOOGEWERFF, wednr. van Za Jannetgen Claes van ZORGEN ter eenre, Gillis Jansz VIERNIET, getr. met Arentge Claes Van ZORGE en Louwijs Fredericksz RAEDEMAECKER, wednr. van Za Matge Claes Van ZORGE oversulx oome en bloetvoogde over de onmondige weeskinderen van Jannetgen Claes Van ZORGE, beddegelaste (?) van Tontge JANS Moeder van de overleeffde.
ARA, ORA nieuwe Tonge, inv.nr. 15:
16 Aug 1668, Toontge JANS is borg voor Lowijs Fredericks RADEMAKER. Hij heeft op 19 Apr 1662 f.300,-,- geleend 5 procewnt rente (gep. voor Schepenen van Sommelsdijk). Toontge JANS bezit o.a. Klinckerland no. 24 en 25 en St.Pieterspolder no. 12.
ARA, ORA, weeskamer Nieuwe Tonge, inv.nr. 1: 6 Jan 1670, Door het overlijden van Toontge JANS moet er een voogd komen voor haar minderjarige erfgenamen (drie nagelaten weeskinderen van Willem Willemsz HOOGEWERFF). Benoemd wordt Cornelis GOUTSBLOM, secretaris van Nieuwe Tonge
Toontgen/Antoninne trouwde (2), 50 jaar oud, op 16-03-1645 in Nieuwe Tonge met Jan Lauwenszoon Hollander (ovl. 1652).
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Aarentje Claessen van Sorgen. Aarentje is overleden in 1687.
II. Jannetie Claessen van Sorgen. Jannetie is overleden in 11-1664 in Nieuwe Tonge.
III. Jan Claessen van Sorgen. Hij is gedoopt op 22-04-1617 in Nieuwe Tonge. Jan is overleden vr 24-06-1655, ten hoogste 38 jaar oud.
IV. Matje Claesdr van Sorge, geboren in 1624 in Nieuwe Tonge (zie 495).

Generatie 11 (stamgrootouders)

1152 Jeroen Adriaanszoon Steenvoorden, geboren omstreeks 1545 in Noordwijk. Jeroen is overleden vr 27-09-1620 in Noordwijkerhout, ten hoogste 75 jaar oud.
Hij trouwde met
1153 Maritgen Mathijsdr Bronsgeest, geboren omstreeks 1545 in Noordwijkerhout. Maritgen is overleden vr 1623, ten hoogste 78 jaar oud.
Notitie bij Maritgen: Bron: genealog.groep Oud Hillegom
Hoofdgeld Rijnland 1623: Noordwijk fo. 269
Maritgen Mathijsdr., wed. van Jeroen Adriaansz. Steenvoirde en de dochter Grietje.
RA Noordwjkerhout nr.477
41. 27-9-1620. Hendrick Dirckszn. van s-Gravendijck wonende Noordwijk verkoopt Maritje Matthijsdr. wede Jeroen Adriaenszn. van Steenvoorden de helft van 2 morgen land daarvan de koopster de wederhelft bezit, belend in zijn geheel ZO Huybert Meeszn., ZW de laan, NW de nieuwe watering en NO Pouwels Pieterszn. onder overhandiging van een copie van de oude brief, voor 350 KG.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jeroen Steenvoorden.
II. Adriaan Steenvoorden. Adriaan is overleden in 1650.
III. Arendgen Steenvoorden.
IV. Willem Steenvoorden, geboren omstreeks 1575 in Noordwijkerhout. Willem is overleden in 1658, ongeveer 83 jaar oud.
V. Jan Jeroenszoon Steenvoorden, geboren omstreeks 1580 in Voorhout (zie 576).
VI. Cornelis Steenvoorden, geboren in 1580. Cornelis is overleden in 1660, 79 of 80 jaar oud.
VII. Neeltgen Steenvoorden, geboren in 1580. Neeltgen is overleden.
VIII. Grietgen Steenvoorden, geboren omstreeks 1588 in Noordwijkerhout. Grietgen is overleden.
1184 Maerten Pieters d’Comen van der Hulst, geboren omstreeks 1555 in Comines (B). Maerten is overleden.
Notitie bij Maerten: In 1606 koopt Maerten Pietersz. een "stucxen erffs tot een lijnbaan" aan de Cruysweg te Noordwijk. Deze lijnbaan had hij nodig voor het uitoefenen van zijn beroep. Hij betaalde deze grond niet contant, maar leende 100 gulden van de verkoper tegen 3 1/8 % rente per jaar. In 1612 verkoopt hij een erf op het Westeynt bij de Voorstraat voor 1000 Carolus guldens en 20 stuivers. Zijn voortbestaan hangt aan een zijden draadje als hij in 1619 bekent een schuld 466 gulden is op 04-02-1624 afbetaald. Maerten woont met zijn gezin (7 kinderen) in Noordwijk en wordt volgens de verpondinglijsten van het "Hooftgelt" van Rijnland 1623 tot de vermogende gerekend.
Beroep:
lijndraeyer (touwslager)
Hij trouwde, ongeveer 22 jaar oud, in 1577 met de ongeveer 22-jarige
1185 Pieternelletje Simonsdr, geboren omstreeks 1555. Pieternelletje is overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Arien Maertensz van der Hulst, geboren in 1579. Arien is overleden.
II. Maritgen Maertensdr van der Hulst, geboren omstreeks 1581. Maritgen is overleden.
III. Claes Maertensz van der Hulst, geboren omstreeks 1583. Claes is overleden.
IV. Sijmon Maertensz van der Hulst, geboren omstreeks 1585. Sijmon is overleden omstreeks 1623, ongeveer 38 jaar oud.
Beroep:
lijndraeyer (touwslager)
V. Leuntgen Maertensdr van der Hulst, geboren omstreeks 1590. Leuntgen is overleden op 09-12-1631 in Noordwijk, ongeveer 41 jaar oud.
VI. Aeffgen Maertensdr van der Hulst, geboren omstreeks 1595. Aeffgen is overleden in 1645, ongeveer 50 jaar oud.
VII. Pieter Maertensz van der Hulst, geboren omstreeks 1600. Pieter is overleden, ongeveer 41 jaar oud. Hij is begraven op 26-08-1641 in Wassenaar.
VIII. Magdaleentje Maertensdr van der Hulst, geboren in 1607. Magdaleentje is overleden in 1632, 24 of 25 jaar oud.
IX. Adriaen Maertensz van der Hulst, geboren omstreeks 1610 in Noordwijk (zie 592).
X. Maritgen Maertensdr van der Hulst, geboren in 1611. Maritgen is overleden.
1216 Frans Floris (van der) (Ploegh), geboren omstreeks 1540. Frans is overleden.
Hij trouwde met
1217 Gaertgen IJsbrantsen, geboren omstreeks 1540. Gaertgen is overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Lenaert Franszn (van der) (Ploegh).
II. Dieuwertgen Fransdr (van der) (Ploegh).
III. Frans Franszn van der Ploegh(dijk), geboren omstreeks 1570 (zie 608).
1280 Cornelis van der Swan.
Kind van Cornelis uit onbekende relatie:
I. Arij Cornelis van der Swan, geboren omstreeks 1580 (zie 640).
1282 Walraven Harmanszoon.
Hij is de biologische vader van het kind van
1283 Gerritje Batiaensdr.
Kind van Walraven en Gerritje:
I. Maertge/Maritgen Walravens, geboren omstreeks 1587 (zie 641).
1296 Theodorus Dircksz Waterreus, geboren omstreeks 1568 in Scheveningen. Theodorus is overleden in Scheveningen.
Hij trouwde, ongeveer 33 jaar oud, op 27-10-1601 in Den Haag met de ongeveer 26-jarige
1297 Neeltje Pieters, geboren omstreeks 1575 in Scheveningen. Neeltje is overleden in Scheveningen.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jacobus Theodori Dirkse Waterreus, geboren omstreeks 1601 in Scheveningen (zie 648).
1320 Cornelis Antonis Bartholomeus Verbunt, geboren omstreeks 1550 in Tilburg. Cornelis is overleden.
Notitie bij Cornelis: Notitie bij Cornelis Antonis B. Verbunt:
Bartholomeus Verbunt contra Joost Reijner Geritss, betreft betaling van lakens, schapenvlees, suiker en andere waren en gedane verbeteringen, 1607.
Regel 1791; Lenaert Dionijs Lenaertssoon contra Cornelis Antonis Bartholomeus Verbunt en zijn vrouw Margriet, 1612
Gv proc. 1686 c: Cornelis Anthonis Bartholomeus Verbunt contra Anthonis Jan Matthijs ende "beslagen" penningen berustende onder Peeter Huijberts en toebehorende aan Jan Jan Mathijss., betreft betaling van onkosten gemaakt bij het overlijden van de vader van de gedaagde en betaling van waren, ca. 1607.
Hij trouwde met
1321 Margriet Gerit Jan Berijs van Oerle, geboren omstreeks 1555. Margriet is overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Johannis Verbunt, geboren omstreeks 1580 in Tilburg. Johannis is overleden.
II. Antonis Cornelis Antonis Verbunt, geboren omstreeks 1580 in Tilburg. Antonis is overleden.
III. Jenneken Verbunt, geboren omstreeks 1585 in Tilburg. Jenneken is overleden.
IV. Lijsbeth Cornelis Antonis Verbunt, geboren omstreeks 1590 in Tilburg. Lijsbeth is overleden.
V. Jan Cornelis Anthonis Verbunt, geboren omstreeks 1597 in Tilburg (zie 660).
1322 Nicolaas Jan Goyaert Sweep, geboren omstreeks 1560. Nicolaas is overleden. Nicolaas trouwde (1), ten hoogste 41 jaar oud, vr 1601 met Judith Mathijs Jan van Gorp.
Hij trouwde (2), ongeveer 41 jaar oud, op 27-02-1601 in Tilburg met de ongeveer 41-jarige
1323 Jenneken Cornelis Jan de Haen, geboren omstreeks 1560. Jenneken is overleden. Jenneken trouwde (1) met Cornelis Laureijs Gijsbert Laureijs Spijckers.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Judith Goijaerts Sweep, geboren omstreeks 1601. Judith is overleden.
II. Catharina Nicolaas Jan Goyaert Sweep, gedoopt op 08-12-1602 in Tilburg (zie 661).
1368 Cornelis Janszn de Jonge Jol, geboren omstreeks 1550. Cornelis is overleden vr 1600, ten hoogste 50 jaar oud.
Hij trouwde met
1369 Grietje Meijnderts.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Cornelis Jol. Jan is overleden.
Notitie bij overlijden van Jan: begraven in de kerk aan de zuidzijde bij z’n broer Gijsbert
II. Meijndert Cornelis Jol, geboren omstreeks 1585 in Scheveningen. Meijndert is overleden omstreeks 1652, ongeveer 67 jaar oud.
Beroep:
opperstuurman op ’t jacht "De Otter"
III. Gijsbert Corneliszn Jol, geboren omstreeks 1586 in Scheveningen (zie 684).
IV. Syvert Cornelis Jol, geboren in 1595 in Scheveningen. Syvert is overleden, 80 of 81 jaar oud. Hij is begraven op 28-03-1676 in Scheveningen.
1376 Joris Dircks van der Does. Hij is gedoopt op 05-03-1574 in Leiden. Joris is overleden, 44 jaar oud. Hij is begraven op 14-01-1619 in Noordwijk.
Notitie bij overlijden van Joris: Begraven in de kerk, graf nr 35
Notitie bij Joris: Joris Dircks van der DOES, ged. Leiden 5 mrt. 1574, lijndraaier te Noordwijk-Binnen, leenman te Capelle a/d IJssel (30-5-1613), begr. Noordwijk (kerk, graf 35) 14 jan. 1619 (44 jr.), otr. Leiden 28 mei 1600. ///

Zie voor hem ook O.V. 1962, pag. 70; grafummering volgens P.C.C. Bloys van Treslong Prins "Geneal. en herald. merkwaardigheden etc. (Zuid-Holland)"
Beroep:
lijndraaier (te Noordwijk Binnen)
Functie:
leenman (te Capelle a/d IJssel)
Hij ging in ondertrouw, 26 jaar oud, op 28-05-1600 in Leiden met
1377 Neeltgen Ghijsbrechts. Neeltgen is overleden na 05-10-1636 in Noordwijk.
Notitie bij overlijden van Neeltgen: Op 5-10-1636 was zij doopgetuige te Noordwijk dus toen was zij nog in leven
Notitie bij Neeltgen: Neeltgen Ghijsbrechts, dg. Noordwijk 5-10-1636, overl. Noordwijk nadien.

"Neeltje Gijsbrechtsdr. weduwe van Joris Dirckszn. van der Does lijndraaier met Gerrit van Meyburch secretaris als haar gekoren voogd is schuldig aan Claes Teuniszn. rietdekker administrerende en Teunis Jacobszn. toeziende regeerders van de Arme Heilige Geesthuis 9 gulden 7 st 8 p per jr met hypotheek op haar huis en erf in de Achter Kerkstraat, belend ZW enz." (R.A. Noordwijk, inv.nr. 169, 2-5-1626).
Kind uit dit huwelijk:
I. Dirk Joris van der Does, geboren in 1595 in Noordwijk (zie 688).
1378 Theunis Claesz. Brama, geboren omstreeks 1570. Theunis is overleden.
Kinderen van Theunis uit onbekende relatie:
I. Claes Brama.
II. Maertje Theunissen Brama, geboren omstreeks 1600 in Noordwijk (zie 689).
1380 Pelgrim/Pelgrom Fransz. van Assendelft, geboren in Gouda. Pelgrim/Pelgrom is overleden na 1646.
Beroep:
koperslager
Pelgrim/Pelgrom ging in ondertrouw (2) op 07-08-1614 in Leiden met Dieuwertgen Floris.
Hij ging in ondertrouw (1) op 18-04-1596 in Leiden met Trijntgen Willemsdr (zie 1381 hieronder). Bij het kerkelijk huwelijk van Pelgrim/Pelgrom en Trijntgen waren de volgende getuigen aanwezig: Neeltgen Arentsdr (grootmoeder bruid), Jan Corsz (oudoom bg), Geertge Dircxdr (moeder bruid) [zie 2763] [moeder bruid] en Cors Jansz (neef bg).
1381 Trijntgen Willemsdr, geboren in Leiden. Trijntgen is overleden vr 07-08-1614.
Kind uit dit huwelijk:
I. Willem Pelgroms/Pelgrims van Assendelft, geboren in Leiden (zie 690).
1382 Balten Pietersz. van Vliet, geboren omstreeks 1580. Balten is overleden vr 27-04-1620 in Leiderdorp, ten hoogste 40 jaar oud.
Beroep:
bakker te Leiderdorp
Hij ging in ondertrouw, ongeveer 25 jaar oud, op 09-03-1605 in Leiden met de ongeveer 20-jarige Neeltgen Cornelis van Cuijc. Bij het kerkelijk huwelijk van Balten en Neeltgen waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Balthensz. (get. bg - oom) van Vliet en Anna Willems (get. bruid - moeder).
1383 Neeltgen Cornelis van Cuijc, geboren omstreeks 1585 in Leiden. Neeltgen is overleden na 17-01-1625 in Leiderdorp/Leiden, minstens 40 jaar oud.
Notitie bij Neeltgen: Neeltgen Cornelis (van CUIJC), geb. Leiden ca. 1585, overl. Leiderdorp/Leiden na 17 jan. 1625 (min. 40 jr.). ///

Getuige bruidegom Jan Balthensz. van Vliet, oom, getuige bruid Anna Willems, moeder; Neeltgen is nog tr.get. te Leiden op 3-1-1625/17-1-1625 bij het huwel. van Jacob Cornelis van Cuijck, haar broer, wndr. van Aeltgen Gerritsdr. die dan huwt met Trijntgen Barnardus uit Groningen, wo. Leyden
Kind uit dit huwelijk:
I. Elisabeth Baltens van Vliet, geboren in 1607 (zie 691).
1400 Jan Jans Baeck, geboren omstreeks 1555 in Terheiden. Jan is overleden omstreeks 1615, ongeveer 60 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jan: overleden in of kort na 1615 (60 jr)
Hij trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1575 met de ongeveer 25-jarige
1401 Trijn Arentsdr., geboren omstreeks 1550 in Terheiden. Trijn is overleden, ongeveer 65 jaar oud. Zij is begraven in 1615 in Terheiden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Antonis Jans Baeck(ens), geboren omstreeks 1580 in Terheiden (zie 700).
1752 Cornelis (Hugensz?) Luchtenburch.
Kind van Cornelis uit onbekende relatie:
I. Huich Corneliszoon Luchtenburch, geboren omstreeks 1562 (zie 876).
1796 Lodewijck Pieters de Labije, geboren omstreeks 1520 in Brugge. Lodewijck is overleden omstreeks 1585 in Geervliet, ongeveer 65 jaar oud.
Beroep:
kanunnik
Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1545 in Geervliet met de ongeveer 20-jarige
1797 Annetje Arins, geboren omstreeks 1525. Annetje is overleden omstreeks 1605, ongeveer 80 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Neeltje de Labije.
II. Hendrick de Labije.
III. Maritgen de Labije.
IV. Lodewijk Lodewijksz de Oude de Labije, geboren omstreeks 1550 in Geervliet (zie 898).
1872 Dirck Gosenszn Wagenmaker, geboren omstreeks 1525 in Koorndijk. Dirck is overleden omstreeks 1617, ongeveer 92 jaar oud.
Notitie bij Dirck: Kind(eren):
1 Jan Dirks Rij (Verrij, Vrij)
Geslacht: Man
Geboren: Ca 1560 te Piershil /Zuidland
Overleden: 1606-1630
Huwelijk: Ca 1580 met Trijntge Jansdr
2 Claes Dircksz van Rij
Geslacht: Man
Geboren: Ca 1578 te Abbenbroek
Overleden: 18 Jan 1628 te Koorndijk
Huwelijk: Ca 1610 te Koorndijk met Ariaantje Hendriks
3 Willempje Dircx van Rije
Geslacht: Vrouw
Geboren: Ca 1580
Overleden: 22 Apr 1638 te Koorndijk
4 Andries Dircks van Rij
Geslacht: Man
Geboren: Ca 1585 te Koorndijk
Huwelijk: Ca 1624 te Koorndijk met Oetje Daniels
bron: http://www.wouterclaes.nl/persoon.php?kaart=17890&lang=nl
Hij trouwde met
1873 Willempje Jansdr van Rije, geboren omstreeks 1530. Willempje is overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Dirks Rij (Verrij,Vrij), geboren omstreeks 1560 in Piershil/Zuidland. Jan is overleden.
II. Claes Dirckszn van Rij, geboren omstreeks 1578 in Abbenbroek (zie 936).
III. Willempje Dirks van Rije, geboren omstreeks 1580. Willempje is overleden op 22-04-1638 in Koorndijk, ongeveer 58 jaar oud.
IV. Andries Dircks van Rij, geboren omstreeks 1585 in Koorndijk. Andries is overleden.
1874 Heijn Jan Pieters.
Kind van Heijn uit onbekende relatie:
I. Ariaentje Heijndericxs, geboren omstreeks 1580 in Koorndijk (zie 937).
1912 Hendrik Gerritszn Ruijtenburgh, geboren omstreeks 1575. Hendrik is overleden in 09-1638 in Maassluis, ongeveer 63 jaar oud [bron: bron: Archief Naaldwijk nr26-273, N35-19]. Hij is begraven op 21-09-1638 in Naaldwijk.
Notitie bij Hendrik: Notitie bij Hendrik Gerritsz: "Ons Voorgeslacht" Archief van notaris niclaes van der houff, geadmitteerd te Maassluis 1636-1640
Inv. Nr. 5489, bewerkt door J. Heemskerk, s Gravenhage 4-2-1999.
(Rutenburch) Aeltgen Henricx, Attestatie 25-9-1638. 5489, nr 145 Dr. van Zalige Henr. Gerritss Rutenburch.
Zalige Rutenburch, Henr. Gerrits. Attestatie 25-9-1638. 5489, nr 145. Overl. Sept 1638 te Maassluis vader van Aeltgen Henricx. Bron: E-mail Jacob Ruitenburg 13 Feb 2009.

Tijdens het begin van de tachtigjarige oorlog werden in deze streken veel vernielingen aangericht zowel door Spaanse troepen als door de geuzen. Kort na de inname van Den Briel op 1 april 1572 staken de watergeuzen de Maas over en gingen plunderend door het Westland. Ook in de Maaslandse kerk werden vernielingen aangericht en boerderijen geplunderd. Om het beleg van Leiden door de Spanjaarden te breken, liet Willem van Oranje in 1574 de dijken doorsteken. Veel mensen, ook uit Maasland vluchtten toen naar veiliger oorden. Het duurde jaren voordat de polders weer drooggemalen en bewoonbaar waren.
Kinderen van Hendrik uit onbekende relatie:
I. Aeltgen Henricx Ruijtenburgh.
II. Gerrit Hendrikszn Ruijtenburgh, geboren omstreeks 1595. Gerrit is overleden omstreeks 1661, ongeveer 66 jaar oud.
Notitie bij Gerrit: Gerrit is overleden omstreeks 1661, ongeveer 66 jaar oud. Gerrit trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 23-12-1618 [bron: Familiesearch.org] met Adriaentje Maertens, 23 jaar oud. Adriaentje is geboren in 1595 in Brouwershaven. Adriaentje is overleden in 1625, 30 jaar oud.

Gerrit Hendricks Ruijtenburg, geb. omstr. 1595, omstr. 1661, tr. 23 dec. 1618 Adriaentje Maertens, geb. Brouwershaven 1595, 1625.
Uit dit huwelijk:
1. Adriaan
2. Arij Gerritsz
3. Cornelia Ruitenburg, geb. Brouwershaven, tr. Zierikzee 12 dec. 1695 Christoffel Kraen.
III. Dirk Hendrikszn Ruijtenburg, geboren omstreeks 1597 in Maassluis (zie 956).
1916 Pieter Leendertszn Roobol, geboren in 1560 in Rhoon. Pieter is overleden na 1652 in Rhoon, minstens 92 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 39 jaar oud, omstreeks 1599 in Nieuw Beijerland met
1917 Wijburg Barends.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Magdaleentje Pieters Roobol.
II. Maria Pieters Roobol. Zij is gedoopt omstreeks 1604 in Nieuw Beijerland. Maria is overleden in 06-1680 in Nieuw Beijerland, ongeveer 76 jaar oud.
III. Johannis (Jan) Pieterszn Roobol, gedoopt omstreeks 1625 in Nieuw Beijerland (zie 958).
1946 Isbrant Jansen van Bijlant, geboren omstreeks 1541. Isbrant is overleden op 08-02-1611 in Nieuw Helvoet, ongeveer 70 jaar oud.
Notitie bij Isbrant: Beroep:
Predikant, schoolmeester en ook handelaar in vee
15891594 Predikant en schoolmeester te Jaarsveld
15901590 Predikant in Maartensdijk (Oostveen),
Westbroek en Achttienhoven
15941595 Predikant te Bommenede op Schouwen
15951598 Predikant te Pieterburen in Groningen
15981611 Predikant te Hellevoetsluis en Nieuw-Helvoet

IJsbrant had het niet gemakkelijk als predikant, zoals blijkt uit deze oude notulen van de heren kerkmeesters: Nog in 1593 kreeg de gemeente een predikant, hoewel geen zeer bekwamen

Acta van 20 sept 1593:
Alzoo eenige Broederen oft Diennaers van Delft hebben gerecomandeert eenen Ysebrant Jansze van Bijlant, soo hebben de Broederen besloten, dat men hem in den Briel een predicatie sal doen laeten ende naer het genoegen, dat zij daerin hebben, soo sullen de broederen hem mogen senden naer Bommene, om na voorgaende examinatie, soo hij die van Bommene gevalt, bij provisie gestelt te werden

Acta van 2 mei 1594:
Is geexamineert in tegenwoordicheit der broederen des Classis tegenwoordich sijnde, ten overstaene D. Helmichij als gedeputeerde des Synodi tot dese saecke versocht, Isebrandus Joannis Bijlandt, gewesene diener tot Jaersvelt, en so syne antwoort seer slecht viel, hebben de broederen, deliberatie hierop genomen hebbende, na het vertoonen en inspectie sijner attestatie, hem bij provisie belieft te ghebruijcken te Bommene den tijt van een jaer, salvo dat Isebrandus voorsz. ten believe des Classe hem weder ten examen sal stellen en hem nerstich int leesen van gesonde boecken oeffenen, en dat hij oock opt eerste aenstaende classis voor de Broederen een propositie doen (sal), daertoe hem een text gegeven sal worden

Hij werd min of meer naar de buitengebieden gestuurd...

--------------------------------------------------------------------------------

Overlijden:
IJsbrant Jansz overlijdt 1611-02-08 (±61 jaar) en werd begraven in de kerk te Nieuw-Helvoet

Opschrift grafsteen in de kerk te Nieuw-Helvoet:
Hier leyt begrave Isbrant Jansen van Bijlant dienaer des Goddelycke woorts in den dorpe van Hellevoet sterf den 8en February 1611

IJsbrant Jansz stierf in Nieuw-Helvoet met achterlating van zn weduwe, blijkt uit de volgende notitie:
Betaelt Aechgen Janzdr, wede van Ysbrant Jansze van Bijlandt, in zijn leven pred. tot Nyeu-Hellevoete, 50 ponden over een jaer haerder alimentatie, verschenen 5 Jan 1616

--------------------------------------------------------------------------------

Het is niet helemaal zeker dat Jan (Johannes) Isbrantsz (van) Bijlant te Delft een zoon was van deze predikant, maar het lijkt waarschijnlijk.
Hij trouwde met
1947 Aechen Jansdr. Aechen is overleden na 08-02-1611.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Pieter Isbrants van Bijlant.
II. Adriaentge van Bijlant.
III. Jan Isbrants van Bijlant.
IV. Adrianus Isbrants van Bijlant.
V. Hester Isbrants van Bijlant, geboren omstreeks 1576 in Schiedam. Hester is overleden na 07-05-1655 in Nieuwenhoorn, minstens 79 jaar oud.
VI. Susanna IJsbrants van Bijlant, geboren omstreeks 1585 in Schiedam (zie 973).
1952 Cornelis Langendoen, geboren in 1540. Cornelis is overleden.
Kinderen van Cornelis uit onbekende relatie:
I. Willem Langendoen.
II. Claes Corneliszn Langendoen, geboren in 1570 (zie 976).
III. Cornelis Langendoen, geboren in 1572. Cornelis is overleden.
1980 Adriaen/Aren Claeszoon van Sorge(n)/Zurgen. Adriaen/Aren is overleden op 13-01-1591 in Sommelsdijk.
Notitie bij Adriaen/Aren: Overleden tot Battenoord in ’t Land van Sommelsdijk. Ook bekend als Adrijaen Claessen van Zurgen.


--------------------------------------------------------------------------------
ARA,ORA Nieuwe Tonge, inv.nr.1; 04-10-1579: Adriaen Claesz van Zorge bedingt op Job Gillis ? 6 voor de coop van een blau grijse koe. Idem, Den laesten october 1579: Job Gilisz belooft Aren Claesz van Sorge te betalen. Idem, 22-04-1582: Aren Lenerts bedingt op Aren Claes van Sorge 27 st van verh....costen van besaayde gem. Idem, 11-08-1582: gewesen vonnis van Schepenen tussen Aren LenertsBercker (?) en Lenert Claesz van Sorgen als gemachtigde van zijn broer Aren Claesz van Zorge.
--------------------------------------------------------------------------------
Ook in 1583 treedt Lenert Claesz van Zorgen verschillende malen op als gemachtigde van zijn broer Aren Claes van Zorgen. ARA,ORA, inv.nr.1, 12-05-1583: soo heeft Lenert Claesz van Zorghe Den Ouden genaest zeeckere vierdepart van 34 gem costbaar lant geleegen in de polder van Clinckerlant verkocht bij Adriaen Claesz van Zorghen. In oirconde van dese heb ick Lenert Claesz van Zorghe mij gewoonlijcke subsignatuere hier beneden op tspatie van dese gestelt desen 12 meye anna 1583 style novo in presentie van Adriaen Jansz Timmerman alias Brouw.

ARA, ORA Nieuwe Tonge, inv nr 1:
04-10-1579, Adriaen Claesz van Zorge bedingt op Job Gilllis 6 gld voor de coop van een blau grijse koe.
ARA, ORA Nieuwe Tonge, inv nr 1:
Den laesten october 1579, Job Gillisz belooft Aren Claesz van Sorge te betalen.
ARA, ORA Nieuwe Tonge, inv nr 1:
22-04-1582, Aren Lenerts bedingt op Aren Claes van Sorge 27 st van verh...costen van besaayde gem.
ARA, ORA Nieuwe Tonge, inv nr 1:
11-08-1582, gewesen vonnis van schepenen tussen Aren Lenerts (Bercker?) en Lenert Claesz van Sorgen als gemachtigde van zijn broer Aren Claesz van Zorgen
Ook in 1583 treedt Lenert Claesz van Zorgen verschillende malen op als gemachtigde van zijn broer Aren Claes van Zorgen.
ARA, ORA Nieuwe Tonge, inv nr 1:
12-05-1583, soo heeft Lenaert Claesz van Zorghe den Ouden genaest zeeckere vierdepart van 34 gem costbaer lant gelegen in de polder van Clinckerlant verkocht bij Adriaen Claesz van Zorghen. (......) In oirconde van dese heb ick Lenaert Claesz van Zorghe mij gewoonlijcke subsignatuere hier beneden op tspatie van dese gestelt desen 12 meye anno 1583 style novo in presentie van Adriaen Jansz Timmerman alias Brouw.
ARA, ORA Nieuwe Tonge, inv nr 13:
03-01-1617, comp Jan Melisz, onze medeschepen, won in de polder van Battenoort, jurisdictie Nieuwe Tonge, is schuldig t.b.v. Thonis Jacobsz Vinck 700 carolusguldens.
Onderpand: sijn eigen lantstede, leggende in de polder van Battenoort mette huijsinge, timmeragie, plantaige daer op staende, groot ontrent 11 gemet dijckerslant, belent oost d’erfgenaemen van Aren Claesz van Sorgen, zuid den Battenoortsche huijenblock(?) west en noord de Battenoortse Zeedijck en de dijck van Clinckerlant.
Hij trouwde vr 1587 met
1981 Maeijken Jacopsdochter. Maeijken trouwde (2) met Jan Meliszoon.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Heijlken van Sorge(n)/Zurgen.
II. Maertge van Sorge(n)/Zurgen. Maertge is overleden vr 04-01-1650.
III. Leendert van Sorge(n)/Zurgen. Leendert is overleden. Hij is begraven op 13-11-1667 in Nieuwe Tonge.
IV. Niclaes Arens van Sorgen, geboren vr 1591 (zie 990).
1982 Jan Mertensz.
Kinderen van Jan uit onbekende relatie:
I. Maeijken Jansdr. Zij is gedoopt op 16-01-1585 in Nieuwe Tonge. Maeijken is overleden.
II. Lenaert Janszn. Hij is gedoopt op 06-12-1587 in Nieuwe Tonge. Lenaert is overleden.
III. Toontgen/Antoninne Jansdr, gedoopt op 23-09-1594 in Nieuwe Tonge (zie 991).

Generatie 12 (stamovergrootouders)

2304 Adriaen Janszoon Steenvoorden, geboren in 1510. Adriaen is overleden in 1580, 69 of 70 jaar oud.
Kinderen van Adriaen uit onbekende relatie:
I. Jeroen Adriaanszoon Steenvoorden, geboren omstreeks 1545 in Noordwijk (zie 1152).
II. Willem Steenvoorden, geboren omstreeks 1550. Willem is overleden in 1620, ongeveer 70 jaar oud.
III. Jan Steenvoorden, geboren omstreeks 1555. Jan is overleden omstreeks 1622, ongeveer 67 jaar oud.
IV. Claes Steenvoorden, geboren omstreeks 1560. Claes is overleden omstreeks 1630, ongeveer 70 jaar oud.
2306 Mathijs Jacobszn Bronsgeest.
Kinderen van Mathijs uit onbekende relatie:
I. Maritgen Mathijsdr Bronsgeest, geboren omstreeks 1545 in Noordwijkerhout (zie 1153).
II. Jeroentgen Mathijsdr Bronsgeest, geboren omstreeks 1545 in Noordwijk. Jeroentgen is overleden omstreeks 1624, ongeveer 79 jaar oud.
2368 Pieter d’Comen van der Hulst, geboren omstreeks 1535. Pieter is overleden.
Beroep:
lijndraeyer (touwslager)
Kinderen van Pieter uit onbekende relatie:
I. Claes Pieters d’Come van der Hulst.
II. Maerten Pieters d’Comen van der Hulst, geboren omstreeks 1555 in Comines (B) (zie 1184).
2432 Floris (van der) (Ploegh).
Kinderen van Floris uit onbekende relatie:
I. Cornelis Florisse (van der) (Ploegh).
II. Maritje Florisse (van der) (Ploegh).
III. Pieter Florisse (van der) (Ploegh).
IV. Frans Floris (van der) (Ploegh), geboren omstreeks 1540 (zie 1216).
2592 Dirck Waterreus.
Notitie bij Dirck: Eerst bekende voorvader met de naam Waterreus.
Kind van Dirck uit onbekende relatie:
I. Theodorus Dircksz Waterreus, geboren omstreeks 1568 in Scheveningen (zie 1296).
2640 Antonis Bartholomeus Adriaen Verbunt, geboren omstreeks 1530 in Tilburg. Antonis is overleden omstreeks 1585 in Tilburg, ongeveer 55 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1555 met de ongeveer 25-jarige
2641 Jenneken Gijsbert Hendrick Smits, geboren omstreeks 1530. Jenneken is overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Cornelis Antonis Bartholomeus Verbunt, geboren omstreeks 1550 in Tilburg (zie 1320).
II. Gijsbertken Antonis Bartholomeus Verbunt, geboren omstreeks 1550. Gijsbertken is overleden.
III. Bartholomeus Antonis Bartholomeus Verbunt, geboren omstreeks 1550. Bartholomeus is overleden.
IV. Gerit Antonis Bartholomeus Verbunt, geboren omstreeks 1560 in Tilburg. Gerit is overleden omstreeks 1625 in Tilburg, ongeveer 65 jaar oud.
V. Johannes (Jan) Antonis Bartholomeus Verbunt, geboren omstreeks 1575. Johannes is overleden.
VI. Martina Antonis Bartholomeus Verbunt, geboren omstreeks 1575. Martina is overleden.
2642 Gerrit Jan Berijs van Oerle, geboren omstreeks 1524. Gerrit is overleden.
Beroep:
burgemeester van Tilburg
Hij trouwde met
2643 Jenneken Willem van Vessem.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Margriet Gerit Jan Berijs van Oerle, geboren omstreeks 1555 (zie 1321).
II. Jan Gerit Jan Berijs van Oerle, geboren omstreeks 1555. Jan is overleden.
III. Jenneken Gerit Jan Berijs van Oerle, geboren omstreeks 1565. Jenneken is overleden.
2644 Jan Goijaert Sweep.
Kind van Jan uit onbekende relatie:
I. Nicolaas Jan Goyaert Sweep, geboren omstreeks 1560 (zie 1322).
2646 Cornelis Jan Gerrit de Haen, geboren omstreeks 1525 in Tilburg. Cornelis is overleden na 04-03-1594, minstens 69 jaar oud.
Hij trouwde met
2647 Digna Cornelis Jan Sprengers, geboren omstreeks 1530 in Tilburg. Digna is overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jenneken Cornelis Jan de Haen, geboren omstreeks 1560 (zie 1323).
II. Catarina Cornelis Jan de Haen, geboren omstreeks 1575. Catarina is overleden.
2736 Jan Corneliszoon Jol.
Hij is de biologische vader van het kind van
2737 Adriaentje Foppen.
Kind van Jan en Adriaentje:
I. Cornelis Janszn de Jonge Jol, geboren omstreeks 1550 (zie 1368).
2738 Meijndert Ghijszoon.
Hij is de biologische vader van het kind van
2739 Neel.
Kind van Meijndert en Neel:
I. Grietje Meijnderts (zie 1369).
2752 Dirck Adriaensz. van der Does, geboren omstreeks 1540. Dirck is overleden vr 25-02-1576, ten hoogste 36 jaar oud.
Notitie bij Dirck: Dirck Adriaens van der Does, geb. Leiden ca. 1540, overl. Leiden vr 25 feb. 1576 (36 jr.), tr. ca. 1565.

Hij moet stammen uit het bekende Leidse geslacht van der Does.
Beroep:
koperslager
Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1565 met de ongeveer 20-jarige
2753 Marijtgen Claesdochter, geboren omstreeks 1545. Marijtgen is overleden na 09-06-1601, minstens 56 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Marijtgen: Op 09-06-1601 was zij getuige bij het huwelijk van haar dochter.
Notitie bij Marijtgen: Marijtgen Claes, geb. ca. 1545, overl. Leiden na 9 jun. 1601 (min. 56 jr.), otr. 2e Leiden 25-2-1576 Zeger Huijgens van Campen uit Rotterdam, wdnr. van Erckgen Apersdr.; haar getuige is Jan Korneliszn van der Mersch, koperslager..

Huwel.get. bij een van haar dochters te Leiden (9-6-1601).
Marijtgen ging in ondertrouw (2), ongeveer 31 jaar oud, op 25-02-1576 in Leiden met Zeger Huijgens van Campen.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Adriaen Dircks van der Does. Adriaen is overleden na 07-05-1600.
II. Catharina Dircks van der Does, geboren omstreeks 1567 in Leiden. Catharina is overleden in 1599 in Leiden, ongeveer 32 jaar oud.
III. Joris Dircks van der Does, gedoopt op 05-03-1574 in Leiden (zie 1376).
2763 Geertge Dircxdr (moeder bruid).
Getuige bij:
kerkelijk huwelijk Pelgrim/Pelgrom Fransz. van Assendelft (ovl. na 1646) en Trijntgen Willemsdr (ovl. vr 1614) [zie 1381]    [moeder bruid]
Kind van Geertge uit onbekende relatie:
I. Trijntgen Willemsdr, geboren in Leiden (zie 1381).
2764 Pieter Balthens van Vliet, geboren omstreeks 1550 in Rotterdam (waarschijnlijk). Pieter is overleden.
Kind van Pieter uit onbekende relatie:
I. Balten Pietersz. van Vliet, geboren omstreeks 1580 (zie 1382).
2766 Cornelis.
Hij trouwde met
2767 Anna Willems, geboren omstreeks 1555. Anna is overleden na 09-03-1605, minstens 50 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Neeltgen Cornelis van Cuijc, geboren omstreeks 1585 in Leiden (zie 1383).
2800 Jan Baeck, geboren omstreeks 1520. Jan is overleden omstreeks 1585, ongeveer 65 jaar oud.
Kinderen van Jan uit onbekende relatie:
I. Philip Jans Baeck, geboren omstreeks 1550 in Terheiden. Philip is overleden.
II. Jan Jans Baeck, geboren omstreeks 1555 in Terheiden (zie 1400).
2802 Arent Rijersz..
Hij trouwde met
2803 Anna Dircksdr.
Kind uit dit huwelijk:
I. Trijn Arentsdr., geboren omstreeks 1550 in Terheiden (zie 1401).
3592 Pieter Lodewijck de Labije, geboren omstreeks 1484 in Brugge. Pieter is overleden vr 1540, ten hoogste 56 jaar oud.
Beroep:
koopman
Kinderen van Pieter uit onbekende relatie:
I. Colard de Labije, geboren omstreeks 1507 in Brugge. Colard is overleden.
II. Pieter de Labije, geboren omstreeks 1511 in Brugge. Pieter is overleden.
III. Nicolaas de Labije, geboren omstreeks 1513 in Brugge. Nicolaas is overleden.
IV. Lodewijck Pieters de Labije, geboren omstreeks 1520 in Brugge (zie 1796).
3744 Goos van Rij, geboren omstreeks 1495 in Koorndijk. Goos is overleden.
Kind van Goos uit onbekende relatie:
I. Dirck Gosenszn Wagenmaker, geboren omstreeks 1525 in Koorndijk (zie 1872).
3824 Gerrit Ruijtenburgh.
Notitie bij Gerrit: Notitie bij Gerrit: Zou hij uit Honselersdijk kunnen komen en Gerrit Gerritsz kunnen heette.

Heeft hij nog een dochter Maertgen Gerritsdr?

Nr 38 folio 66 dd 17-5-1595 (Naaldwijk)
Maertgen Gerritsdr dochter van zaliger Gerrit Gerritsz en Grijetgen Arijendr, tegenwoordig wonende op Honselersdijk, maakt haar testement. Ze legateerd aan Maertgen Arijnsdr, dochter van Adrijaen Pietersz Coning, het beste kleed.
Als universeel erfgenomen benoemt ze Soetgen Gerritsdr en Trijntgen Gerritsdr haar testatrices moeien. Gedaan ten huize van Job Pietersz Luck waard op Honselersdijk ter presentie van Claes Huijgensz en Dick Maertsz inwoners aldaar als getuigen.

Diverse Gerrit Gerritszn gevonden. Welke is de juiste?

Bruidegom Gerrit Gerritsz
Bruid Janneken Heyndricxsdr
Plaats Rotterdam
Datum trouwen 09-05-1576
Bronverwijzing DTB Rotterdam Trouw gereformeerd

Bruidegom Gerrit Gerritsz metselaar
Bruid Jannetgen Heindricxdr
Plaats Rotterdam
Datum ondertrouw 28-04-1576
Bronverwijzing DTB Rotterdam Stadstrouw023

Dit is beide dezelfde Gerrit Gerritszn, ondertrouw en trouwinschrijving.

Bruidegom Gerrit Gerritszn brouwersknecht
Bruid Aechge Dircxdr
Plaats Delft
Datum trouwen 08-01-1576
Bronverwijzing DTB Delft inv. 117
Kinderen van Gerrit uit onbekende relatie:
I. Hendrik Gerritszn Ruijtenburgh, geboren omstreeks 1575 (zie 1912).
II. Dirk Gerritszn Ruijtenburgh, geboren omstreeks 1580. Dirk is overleden, ongeveer 61 jaar oud. Hij is begraven op 10-07-1641 in Naaldwijk.
Notitie bij Dirk: Dirck Gerritsz van Ruijtenburgh, glasemaecker, begr. Naaldwijk (Kerkhof) 10 juli 1641, tr. 1e Naaldwijk 6 febr. 1594 Grijtgen Jansdr N.n., Naaldwijk vr 1603; tr. 2e Naaldwijk 8 juni 1603 Maritje Lourisdr N.n..
Uit het eerste huwelijk:
1. Gerrit Dirksz van Ruijtenburgh, ged. Naaldwijk 13 nov. 1594, Koopman te Maassluis.
2. Jan Dircxss van Ruijtenburgh, geb. 1601.

Notitie bij Dirck Gerritsz: Dirk van Ruytenburg, akte 4-7-1713. akte 23-8-1639: glasemaecker te Maeslantsluys.
3832 Leendert Corneliszn Roobol, geboren omstreeks 1530 in Rhoon. Leendert is overleden, ongeveer 70 jaar oud. Hij is begraven op 01-06-1600 in Rhoon.
Beroepen:
van 1576 tot 1580     schepen
van 1584 tot 1597     schout
Hij trouwde, ongeveer 37 jaar oud, op 01-03-1567 in Rhoon met de ongeveer 34-jarige
3833 Maartje Dirksdr Koornneef, geboren omstreeks 1533 in Rhoon. Maartje is overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Lysbeth Roobol, geboren in Rhoon. Lysbeth is overleden op 20-12-1648 in Oud Beijerland.
II. Willem Roobol.
III. Neeltje Roobol.
IV. Cornelis Leendertszn Roobol (de Oude), geboren in 1555 in Rhoon. Cornelis is overleden op 01-07-1629 in Oud Beijerland, 73 of 74 jaar oud.
Beroep:
van 1590 tot 1599     schepen en heemraad te Oud Beijerland
Cornelis:
(1) trouwde, ten hoogste 29 jaar oud, vr 1584 in Rhoon met Lysbeth Cornelisdr, ten hoogste 14 jaar oud. Lysbeth is geboren omstreeks 1570 in Rhoon, dochter van Cornelis Ghijszn en Neeltje Pietersdr. Lysbeth is overleden vr 1604, ten hoogste 34 jaar oud.
(2) trouwde, 48 of 49 jaar oud, in 1604 met Lysbeth Koossen van Riede.
(3) trouwde, 51 of 52 jaar oud, in 1607 met Teuntje Cornelisse.
V. Pieter Leendertszn Roobol, geboren in 1560 in Rhoon (zie 1916).
VI. Jan Roobol, geboren in 1570 in Rhoon. Jan is overleden.
VII. Dirk Roobol, geboren in 1571 in Rhoon. Dirk is overleden vr 1622 in Nieuw Beijerland, ten hoogste 51 jaar oud.
VIII. Herman Roobol, geboren in 1575 in Rhoon. Herman is overleden na 1636 in Rhoon, minstens 61 jaar oud.
IX. Annetje Roobol, geboren in 1576 in Rhoon. Annetje is overleden vr 06-06-1642, ten hoogste 66 jaar oud.
X. Cornelis (de Jonge) Roobol, geboren in 1581 in Rhoon. Cornelis is overleden in 1653, 71 of 72 jaar oud.
3892 Jan/Johannes van Bijlant.
Kind van Jan/Johannes uit onbekende relatie:
I. Isbrant Jansen van Bijlant, geboren omstreeks 1541 (zie 1946).
3960 Claes Leendertszn van Sorgen. Claes is overleden op 22-04-1564 in Sommelsdijk [bron: Ref. Jaarboek CBG 1957, bl 149].
Notitie bij overlijden van Claes: "1564. Den 22 April des avonds is Claes Leendertse van Sorgen mijn vaders vader overleeden tot Sommelsdijk".
Notitie bij Claes: Op 8-7-1610 in de Nieuwe Kerk van Delft begraven een kind van Claes van Sorgen (dig. archief Delft)
Hij trouwde omstreeks 1545 met
3961 Heijltje Ariensdr. Heijltje is overleden op 28-11-1568 in Sommelsdijk.
Notitie bij overlijden van Heijltje: "1568. Den 28 Novemb. s morgens tusschen 3 en 4 uuren is Overleeden mijn vaders moeder Heyltje Ariensdr meede tot Sommelsdijk.".
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Adriaen/Aren Claeszoon van Sorge(n)/Zurgen (zie 1980).
II. Jan Claeszn van Sorgen. Jan is overleden op 25-02-1605 in Delft.
III. Willem Claeszn van Sorgen. Willem is overleden op 08-01-1612 in Rotterdam.
IV. Lenaerd Claeszn van Sorgen de Oude, geboren vr 1550 in Delft. Lenaerd is overleden op 20-07-1566 in Middelharnis, minstens 16 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Lenaerd: (bron: Jaarboek CBG 1957, blz. 149 e.v.), "1566. Den 20 July is tot Middelharnis overleeden mijn vaders Oudste Broeder genaemt Leonard Claeszn van Sorgen den Ouden".
Notitie bij Lenaerd: Gehuwd met Lijntje Cornelisdr, Overleden na 11 januari 1595.
V. Lenaert Claeszn van Sorgen de Jonge, geboren op 27-10-1550 in Delft. Lenaert is overleden op 14-05-1609 in Delft, 58 jaar oud. Hij is begraven op 17-05-1609 in Delft.
Notitie bij Lenaert: (bron: Jaarboek CBG 1957, blz. 149 e.v.), "1550. In den Jare 1550 omtrent 14 dagen of drie weecken voor Sinte Maerten na sijn Moeders seggen is Gebooren mijn saIigr. Vader Lenaert Claesz van Sorgen de Jonge.", overleden op donderdag 14 mei 1609 te Delft op 58-jarige leeftijd (bron: Jaarboek CBG 1957, blz. 149 e.v.), "1609. Den 14 Mey sijnde een Donderdag Des morgens omtrent 7 uuren is Lenaerd Claeszn van Sorgen mijn Saligr Vader gerustet, de Heere sij hem ende ons alle Genadig; is begraven den 17 dito tot Delft in de Nieuwe Kerck.", begraven op zondag 17 mei 1609 te Delft. Begraven in de Nieuwe Kerk.

Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op vrijdag 30 maart 1576 te Delft (bron: Jaarboek CBG 1957, blz. 149 e.v.), "1576. Den 30 Maert is mijn vader Lenaert CIaesz van Sorgen getrouwt met sjn Eerste Huysvrouw genaemt Catharijntje Jansdr, sijnde een Dogter van Claertje Jans mijn saliger Grootmoeders suster."
met Catharijntje Jansdr., 24 jaar oud, geboren op woensdag 9 december 1551 te Delft (bron: Jaarboek CBG 1957, blz. 149 e.v.), overleden op dinsdag 14 april 1579 te Delft op 27-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 29-jarige leeftijd op woensdag 14 september 1580 te Delft met Marijtje van der Burgh, geboren op donderdag 10 februari 1583 te Delft, overleden op zondag 21 augustus 1639 te Den Haag op 56-jarige leeftijd

Generatie 13 (stambetovergrootouders)

4608 Jan Geryts Steenvoorden, geboren omstreeks 1470. Jan is overleden omstreeks 1540, ongeveer 70 jaar oud.
Kind van Jan uit onbekende relatie:
I. Adriaen Janszoon Steenvoorden, geboren in 1510 (zie 2304).
5280 Bartholomeus Adriaen Verbunt/Buckincks, geboren omstreeks 1490 in Tilburg. Bartholomeus is overleden vr 1556, ten hoogste 66 jaar oud.
Hij trouwde met
5281 Cornelia Gerit Hendrick van der Wiel, geboren omstreeks 1480 in Tilburg. Cornelia is overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Adriaen Bartholomeus Adriaen Verbunt/Buckincks, geboren omstreeks 1520. Adriaen is overleden.
II. Adriana Bartholomeus Adriaen Verbunt/Buckincks, geboren omstreeks 1520. Adriana is overleden.
III. Jan Bartholomeus Adriaen Verbunt/Buckincks, geboren omstreeks 1520. Jan is overleden.
IV. Antonis Bartholomeus Adriaen Verbunt, geboren omstreeks 1530 in Tilburg (zie 2640).
V. Lenaert Bartholomeus Verbunt/Buckincks, geboren omstreeks 1530. Lenaert is overleden vr 26-04-1538, ten hoogste 8 jaar oud.
5282 Gijsbert Hendrik Jan Smits, geboren omstreeks 1500. Gijsbert is overleden vr 16-01-1559, ten hoogste 59 jaar oud.
Kind van Gijsbert uit onbekende relatie:
I. Jenneken Gijsbert Hendrick Smits, geboren omstreeks 1530 (zie 2641).
5292 Jan Gerit Herman van Heijst, geboren omstreeks 1490. Jan is overleden na 1562, minstens 72 jaar oud.
Hij trouwde met
5293 Jenneken Gerit Jan Gheenkens, geboren omstreeks 1490 in Tilburg. Jenneken is overleden vr 19-02-1556, ten hoogste 66 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Cornelis Jan Gerrit de Haen, geboren omstreeks 1525 in Tilburg (zie 2646).
5506 Claes Jan Pieterszoon, geboren omstreeks 1490. Claes is overleden vr 11-08-1571, ten hoogste 81 jaar oud.
Notitie bij Claes: Claes Jan PIETERS, geb. ca. 1490, wo. te Nieuwerkerck a/d IJssel (11-9-1524), leenman van de helft van het IJsselremeer, overl. vr 11 aug. 1571 (81 jr.).

In 1524 wordt hij leenman van een perceel grond bij Capelle a/d IJsel, ’bij dode van zijn vader’,, geboren te Nieuwerkerk? Overleden circa 1571,
Adres:
11-09-1524     Nieuwerkerk a/d IJssel
Functie:
leenman van de helft van het IJsselmeer
Kind van Claes uit onbekende relatie:
I. Marijtgen Claesdochter, geboren omstreeks 1545 (zie 2753).
5528 Balten.
Hij is de biologische vader van het kind van
5529 Pietergen Jans.
Kind van Balten en Pietergen:
I. Pieter Balthens van Vliet, geboren omstreeks 1550 in Rotterdam (waarschijnlijk) (zie 2764).
7184 Jehan de Labije, geboren omstreeks 1462 in Brugge. Jehan is overleden op 05-08-1489 in Nieuwpoort, ongeveer 27 jaar oud.
Notitie bij Jehan: Hij komt voor in de archieven van Antwerpen en wordt in 1488 en 1490 als burger van Brugge vermeld. Klopt de overlijdensdatum dan wel?
Beroep:
koopman
Hij trouwde met
7185 Maria van Boonem. Maria is overleden op 10-08-1482. Zij is begraven in Nieuwpoort.
Kind uit dit huwelijk:
I. Pieter Lodewijck de Labije, geboren omstreeks 1484 in Brugge (zie 3592).
7664 Cornelis Janszoon Roobol, geboren omstreeks 1495 in Rhoon. Cornelis is overleden vr 26-07-1538 in Rhoon, ten hoogste 43 jaar oud.
Beroepen:
schout van Rhoon
schepen
Hij trouwde, ongeveer 35 jaar oud, omstreeks 1530 met de ongeveer 40-jarige
7665 Er(c)k(g)en, geboren omstreeks 1490 in Rhoon. Er(c)k(g)en is overleden vr 23-02-1559, ten hoogste 69 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Leendert Corneliszn Roobol, geboren omstreeks 1530 in Rhoon (zie 3832).
7666 Dirk Cornelisse Koorenneef, geboren omstreeks 1515 in Poortugaal. Dirk is overleden op 06-11-1569 in Poortugaal, ongeveer 54 jaar oud.
Beroep:
van 1540 tot 1555     schout van Rhoon (Dirk zegelt met molenrad, helmteken en vlecht)
Dirk trouwde (2), ongeveer 54 jaar oud, in 1569 met NN.
Hij trouwde (1), ongeveer 29 jaar oud, in 1544 met de ongeveer 24-jarige
7667 Neeltje Cornelisdochter Beijens van Driel, geboren omstreeks 1520 in Poortugaal. Neeltje is overleden vr 1569, ten hoogste 49 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Cornelis Koorenneef.
II. Maartje Dirksdr Koornneef, geboren omstreeks 1533 in Rhoon (zie 3833).
III. Haasje Koorenneef, geboren omstreeks 1550 in Poortugaal. Haasje is overleden.
7920 Leendert van Sorgen, geboren omstreeks 1485. Leendert is overleden.
Notitie bij Leendert: wonende te Sommelsdijk (1520). Referenties: Vorsterman Van Oijen, deel III, blz.166, Jaarboek CBG 1957 en 1958.
Kind van Leendert uit onbekende relatie:
I. Claes Leendertszn van Sorgen (zie 3960).

Generatie 14 (stamoudouders)

9216 Gerrit III Janszoon Steenvoorden, geboren in 1429 in Rijswijk. Gerrit is overleden in 1499 in Hillegom, 69 of 70 jaar oud.
Notitie bij Gerrit: NOTE:(Research):Blijkbaar zijn er zaken die de overdracht van het leen in de weg staan want het leen gaat uiteindelijk niet over op Jan III maar naar Gerard(Gerrit) van Steenvoorden en wel op 15 februari 1473 bij "Dode van Mr Gerard II van Berchem zijn verwant.
Functie:
schout van Hillegom
Kinderen van Gerrit uit onbekende relatie:
I. Cornelis Steenvoorden.
II. Marie Steenvoorden.
III. Pieter Steenvoorden, geboren omstreeks 1460. Pieter is overleden omstreeks 1499, ongeveer 39 jaar oud.
IV. Gerrit Steenvoorden, geboren omstreeks 1460. Gerrit is overleden in 1540, ongeveer 80 jaar oud.
V. Jan Geryts Steenvoorden, geboren omstreeks 1470 (zie 4608).
VI. Adriaen Steenvoorden, geboren omstreeks 1470. Adriaen is overleden omstreeks 1530, ongeveer 60 jaar oud.
10560 Adriaen Antonis Buckincks/Buckinqx, geboren omstreeks 1465 in Tilburg. Adriaen is overleden vr 1538, ten hoogste 73 jaar oud.
Beroep:
van 03-04-1508 tot 1517     secretaris en lid van het dorpsbestuur van Tilburg
Adriaen trouwde (2), ongeveer 67 jaar oud, omstreeks 1532 met Margriet Peters Crillaerts/Grillaerts.
Hij trouwde (1), ten hoogste 36 jaar oud, vr 1501 met
10561 Margriet Matthijs Schevarts.
Kind uit dit huwelijk:
I. Bartholomeus Adriaen Verbunt/Buckincks, geboren omstreeks 1490 in Tilburg (zie 5280).
10562 Gerit Hendrick van der Wiel. Gerit is overleden vr 1507.
Hij trouwde met
10563 Heijlwich Gijsbert Floren, geboren omstreeks 1440. Heijlwich is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Cornelia Gerit Hendrick van der Wiel, geboren omstreeks 1480 in Tilburg (zie 5281).
10564 Hendrick Jans, geboren omstreeks 1470. Hendrick is overleden.
Hij trouwde met
10565 Dingen Goijart Pluijmen, geboren omstreeks 1470 in Moergestel. Dingen is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Gijsbert Hendrik Jan Smits, geboren omstreeks 1500 (zie 5282).
10584 Gerit Herman Daniel Jan van Heijst, geboren omstreeks 1470. Gerit is overleden vr 1530, ten hoogste 60 jaar oud.
Notitie bij Gerit: [Gerit was getrouwd met Aleijt Jan Jacob Jan (jr) van Son. Kinderen: Sijmon, Jan, Herman,
Cornelis, Daniel en Marij. Hij hertrouwde met Catelijn Andries Hendricx. RHC Tilburg, Collectie
Jos van Dijk, Tilburg R257 (1505) folio 1v, 7, 14 en 27v; R258 (1506) f.30; R258bis (1507) f.3;
R262 (1510) f.35v; R272 (1522) f.11v; R278 (1530) f.30v; R280 (1533) f.30, 30v en 32v; R281
(1534) f .37; R290 (1544) f.26v; R310 (1564) f.3]
Gerit trouwde (2) met Catelijn Andries Hendricx.
Hij trouwde (1) met
10585 Aleijt Jan Jacobs van Son, geboren omstreeks 1475. Aleijt is overleden vr 1514, ten hoogste 39 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Sijmon van Heijst.
II. Herman van Heijst.
III. Cornelis van Heijst.
IV. Danil van Heijst.
V. Marij van Heijst.
VI. Jan Gerit Herman van Heijst, geboren omstreeks 1490 (zie 5292).
10586 Gerit Jan Wouters Gheenkens, geboren omstreeks 1455 in Tilburg. Gerit is overleden vr 12-12-1535, ten hoogste 80 jaar oud.
Hij trouwde met
10587 Katelijn, geboren omstreeks 1460 in Tilburg. Katelijn is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jenneken Gerit Jan Gheenkens, geboren omstreeks 1490 in Tilburg (zie 5293).
11012 Jan Pieterszoon, geboren omstreeks 1460 in Nieuwerkerk a/d IJssel. Jan is overleden vr 11-09-1524, ten hoogste 64 jaar oud.
Notitie bij Jan: Jan PIETERS, geb. ca. 1460, te Nieuwerkerck a/d IJssel, leenman van de helft van het IJsselremeer (1522), overl. vr 11 sep. 1524 (64 jr.). ///

Het Iselremeer was gelegen aan het noordeinde van het ambacht Capelle, ten westen van de Kerklaan.

Jan PIETERSZ. In 1522 leenman van de helft van het perceel genaamd ’het Yselremeer’, gelegen ten weste van de kerklaan van Capelle a/d IJsel, geboren circa 1480 te Nieuwerkerk? of eerder, overleden circa 1524.
Functie:
leenman van de helft van het IJsselmeer (1522)
Kind van Jan uit onbekende relatie:
I. Claes Jan Pieterszoon, geboren omstreeks 1490 (zie 5506).
14368 Colard de Labije, geboren omstreeks 1429 in Mereghem. Colard is overleden op 04-06-1493 in Brugge, ongeveer 64 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1452 met de ongeveer 20-jarige
14369 Madeleine le Clercq, geboren omstreeks 1432. Madeleine is overleden.
Notitie bij overlijden van Madeleine: Overleden "den iv. dahg in wedermaand in ’t jaer MCCCCXCIII
Beroep:
mercenier
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Colard de Labije, geboren omstreeks 1453 in Brugge. Colard is overleden in 1500 in Brugge, ongeveer 47 jaar oud.
II. Pieter de Labije, geboren omstreeks 1454 in Brugge. Pieter is overleden op 14-02-1495 in Brugge, ongeveer 41 jaar oud.
III. Boudijn de Labije, geboren omstreeks 1460 in Brugge. Boudijn is overleden.
Notitie bij Boudijn: Hij was in tegenstelling tot zijn andere familieleden actief koopman. O.g.v. verchillende aktes in de div. Zuidnederlandse en Franse archieven beperkte hij zich niet tot de handel in stoffen en maakte i.h.k.v. zijn beroep div. reizen. Hij wordt o.a. aangetroffen in Antwerpen (1488-1490) tezamen met zijn zuster en in Zuid-Vlaanderen.

Na het spoedige overlijden van zijn vader (1493), zijn oudere broers (1495 en 1500) en zijn neef Colard (1497) wordt Boudijn kennelijk de pater familias. Hij treedt op als voogd voor zijn neefje Pieter, de zoon van zijn neef Collard. Klaarblijkelijk zet hij onder zijn vader al op te merken innege omgang met de familie "van der Straete" (burgemeesters van het vrije van Brugge) voort n van de mede-oprichters van de "Dry Santinnen" was Jos van der Straete, zijn dochter Anna trouwt met Jan van der Straete die ook al voogd van Boudijns achternichtjes Tanneken en Grietken was en zijn achternicht Anna trouwt met Frans van der Straete. Hun zoon Philips van der Straete ligt begraven in het familiegraf van de "Labijes".
IV. Anna de Labije, geboren omstreeks 1460. Anna is overleden.
V. Jehan de Labije, geboren omstreeks 1462 in Brugge (zie 7184).
14370 Lodewijck van Boonem.
Hij is de biologische vader van het kind van
14371 Lievine de Schuttelaere.
Kind van Lodewijck en Lievine:
I. Maria van Boonem (zie 7185).
15334 Cornelis Doenszoon van Driel, geboren omstreeks 1460 in Poortugaal. Cornelis is overleden vr 17-01-1544, ten hoogste 84 jaar oud.
Notitie bij Cornelis: Door de Hofstad Putten beleend met een huis en erf te Poortugaal.

Leenman van Putten
Schout van Albrandswaard (1532)
Dijkgraaf van Albrandswaard (1532)
Hij trouwde, ongeveer 60 jaar oud, omstreeks 1520 met de ongeveer 21-jarige
15335 Baartje/Aaltje Jansdochter, geboren omstreeks 1499 in Poortugaal. Baartje/Aaltje is overleden na 1551 in Poortugaal, minstens 52 jaar oud.
Notitie bij Baartje/Aaltje: Gegoed te Poortugaal en Hoogvliet (1542)
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Cornelis Corneliszn van Driel.
II. Lijsbeth Cornelisdr van Driel.
III. Leentje Cornelisdr van Driel.
IV. Beije Corneliszn van Driel.
V. NN van Driel.
VI. Neeltje Cornelisdochter Beijens van Driel, geboren omstreeks 1520 in Poortugaal (zie 7667).
VII. Anthuenis Cornelisz. van Driel, geboren omstreeks 1521 in Poortugaal. Anthuenis is overleden vr 02-02-1558, ten hoogste 37 jaar oud.
VIII. Jan Corneliszn van Driel, geboren omstreeks 1522 in Poortugaal. Jan is overleden.
IX. Haasje Cornelisdr van Driel, geboren omstreeks 1531. Haasje is overleden omstreeks 1574, ongeveer 43 jaar oud.

Generatie 15 (stamoudgrootouders)

18432 Jan III Gerritszoon van Steenvoorden, geboren in 1400 in Rijswijk. Jan is overleden op 17-03-1473 in Rijswijk, 72 of 73 jaar oud.
Notitie bij Jan: 10 C. Nellenkamp, groot 2Y2 morgen 1 hont, gelegen ten oosten van de laan
van Steenvoorde, zijnde weiland, oost: weduwe Willem van der Burch,
zuid: de heerweg, noord: Jan van Steenvoorde (1484: Bruning van Bos-huizen),
west: de laan van Steenvoorde; een stuk zaailand, groot 3%
morgen min 1 hont, west: de wetering, zuid: de heerweg, oost: de laan
van Steenvoorde, noorde: Jan van Steenvoorde met nr. 10 A.
14-4-1470: Willem van Zwieten, procureur generaal, bij overdracht door Jan
van Steenvoorde, gehuwd met Machteld, bevestigd door Gerard van Steen-voorde,
diens zoon, en mr. Jan Boudijnsz. voor Willem, weduwe Gerard van
Steenvoorde, LRK 118 c.Nd.Holland fo. 28.
4-2-1484: Dirk van Zwieten bij dode van Willem, zijn vader, waarna over-dracht
aan Bruning van Boshuizen, bevestigd door Katharina, dochter van
Jan van Bordendamme, Willems weduwe, LRK 120 c.Nd.Holland fo. 16v-17.
De volgende beleningen zijn gelijk aan nr. 10 A.

NOTE:Opvolger als leenman van zijn vader op 09-10-1449. en neemt het nootdorp van hem over
NOTE:(Research):Jan III de zoon van Gerrit II was de volle neef van Mr Gerard II en was eveneens de kleinzoon van de oorspronkelijke leenman Gerard I van Berchem
Functie:
leenman
Hij trouwde, 28 of 29 jaar oud, in 1429 met de 28 of 29-jarige
18433 Machteld van Rossum, geboren in 1400 in Rijswijk. Machteld is overleden na 22-10-1483 in Rijswijk, minstens 83 jaar oud.
Notitie bij Machteld: Bron: genealog.groep Oud Hillegom
O.V.1984 Repertorium op de grafelijke lenen in Rijswijk 1281 - 1650
door J. C. KORT:
Ook in Rijswijk kon de graaf van Holland over een groot aantal goederen beschikken, die van hem in leen werden gehouden. Dit blijkt uit onderstaande
bewerking van de gegevens uit de Leen- en Registerkamer van Holland (LRK).
Wellicht is nr. 36, waarvan de herkomst niet nader wordt aangegeven, echter
van andere dan grafelijke bron.
10 A. Het huis met het land, verminderd met het daaruit verkochte, (1473:
zijnde 33 morgen, west: Gerard van Poelgeest met 12 morgen, oost: de papenprove; 1498: de kapel staat in dit perceel; 1483: verhuurd voor 80
pond groten Vlaams; 1489: 20 pond groten Vlaams; 1568: voor 187
pond over zeven jaar, te eindigen 1573, aan Boen Pietersz.).
7-10-1471: Lijftocht van Machteld, dochter van Hubert van Rossum, gehuwd
met Jan van Steenvoorde, LRK 118 c.Nd.Holland fo. 27~.
17-3-1473: Gerard van Steenvoorde bij dode van Jan, zijn vader, LRK 118
c.Nd.Holland fo. 30~.
19-6-1473: Bruning van Boshuizen bij koop na de dood van Gerard van Steenvoorde,
LRK 118 c.Nd.Holland fo. 35.
22-10-1483: Bruning van Boshuizen bij koop na de dood van Gerard van
Steenvoorde behalve de lijftocht van Machteld van Rossum, weduwe Jan van
Steenvoorde, voor 600 pond aan Lodewijk Quarre, rentmeester-generaal,
LRK 120 c.Nd.Holland fo. 15v-16~.
28-1-1489: Bruning van Boshuizen niet te versterven met lijftocht van Mach-teld
van Rossum, LRK 120 c.Nd.Holland fo. 46-47.
27-6-1498: Cornelis Crusing, houtvester van Holland, ridder, bij koop na de
dood van Bruning van Boshuizen voor 620 pond aan Tielman van Dulleken,
rentmeester van de pargne, bevestigd door de drie dochters van Bruning,
LRK 122 c.Nd.Holland fo. 12v-13~.
5-1-1522: Frans Crusing bij dode van Cornelis, zijn vader, LRK 124
c.Nd.Holland fo. 44.
5-11-1534: Mr. Vincent Cornelisz., raad en gecommitteerde van de financin,
bij koop na de dood van Frans Crusing, LRK 125 c.Nd.Holland fo. 78v-80.
Kind uit dit huwelijk:
I. Gerrit III Janszoon Steenvoorden, geboren in 1429 in Rijswijk (zie 9216).
21120 Anthonis Buckincks/Buckinqx, geboren omstreeks 1440 in Tilburg. Anthonis is overleden vr 17-07-1501, ten hoogste 61 jaar oud.
Kind van Anthonis uit onbekende relatie:
I. Adriaen Antonis Buckincks/Buckinqx, geboren omstreeks 1465 in Tilburg (zie 10560).
21122 Matthijs Schevarts. Matthijs is overleden vr 1501.
Kind van Matthijs uit onbekende relatie:
I. Margriet Matthijs Schevarts (zie 10561).
21126 Gijsbert Floren, geboren omstreeks 1410 in Oisterwijk. Gijsbert is overleden. Gijsbert trouwde (2) met Kathelijn Jan Gijb Hannen van den Scaepdijck.
Hij trouwde (1), ten hoogste 30 jaar oud, vr 1440 met de ten hoogste 25-jarige
21127 Elisabeth Peter Goijaerts Brabants, geboren omstreeks 1415. Elisabeth is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Heijlwich Gijsbert Floren, geboren omstreeks 1440 (zie 10563).
21130 Goijaert Henricus Pluijmen, geboren omstreeks 1440. Goijaert is overleden vr 1503, ten hoogste 63 jaar oud.
Beroep:
1468     schepen van Moergestel
Kind van Goijaert uit onbekende relatie:
I. Dingen Goijart Pluijmen, geboren omstreeks 1470 in Moergestel (zie 10565).
21168 Herman Danil Jan van Heijst, geboren omstreeks 1420 in Tilburg. Herman is overleden omstreeks 1503, ongeveer 83 jaar oud.
Notitie bij Herman: ookwel Herman Heijsten genaamd. Hij bezat een huis te Tilburg aan de oude lijnde en erf aan de
Horevoirt. RHC Tilburg, Collectie Jos van Dijk, Tilburg R254 (1500) folio 3v; R254 (1501) f.23;
R255 (1501) f.20; R258 (1506) f.26v en 36; R269 (1520) f.17v; R272 (1523) f.71v]
Kinderen van Herman uit onbekende relatie:
I. Margriet Herman Danil van Heijst.
II. Sijmon Herman Danil van Heijst.
III. Mechteld Herman Danil van Heijst.
IV. Marij Herman Danil van Heijst.
V. Heijlwich Herman Danil van Heijst.
VI. Luitgaerd Herman Danil van Heijst.
VII. Cornelis Herman Danil van Heijst.
VIII. Lijsbeth Herman Danil van Heijst, geboren omstreeks 09-1455 in Tilburg?. Lijsbeth is overleden vr 30-05-1544, ten hoogste 88 jaar oud.
Notitie bij Lijsbeth: Lijsbeth trouwde Willem Jan Willem Mutsaerts, overleden voor 1520. Kinderen: Peterken,
Magdalena, Johanna, Dingen, Cornelis, Willem en Wouter]
IX. Gerit Herman Daniel Jan van Heijst, geboren omstreeks 1470 (zie 10584).
X. Peter Herman Danil van Heijst, geboren omstreeks 1470 in Tilburg. Peter is overleden vr 1528, ten hoogste 58 jaar oud.
Notitie bij Peter: [RHC Tilburg, Collectie Jos van Dijk, Tilburg R258bis (1507) folio 22v; R262 (1511) f.32; R264
(1512) f.3; R274 (1528) f.17; R287 (1540) f.36v; R298 (1553) f.62; R306 (1560) f.36; R318 (1572)
f.39; R324 (1578) f.44v]
21170 Jan Jacob Jan (jr) van Son, geboren omstreeks 1430. Jan is overleden omstreeks 1504 in Tilburg, ongeveer 74 jaar oud.
Hij trouwde met
21171 Maria Jans Hendrick Crillaerts, geboren omstreeks 1447. Maria is overleden vr 1489, ten hoogste 42 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Aleijt Jan Jacobs van Son, geboren omstreeks 1475 (zie 10585).
21172 Jan Wouter Gheenkens, geboren omstreeks 1420. Jan is overleden.
Hij trouwde met
21173 Katelijn Reijner van Broechoven, geboren omstreeks 1415. Katelijn is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Gerit Jan Wouters Gheenkens, geboren omstreeks 1455 in Tilburg (zie 10586).
28736 Jehan de Labije.
Hij is de biologische vader van het kind van
28737 NN de Bruyelle.
Kind van Jehan en NN:
I. Colard de Labije, geboren omstreeks 1429 in Mereghem (zie 14368).
28738 Lieven le Clercq.
Hij is de biologische vader van het kind van
28739 Marie van der Velden.
Kind van Lieven en Marie:
I. Madeleine le Clercq, geboren omstreeks 1432 (zie 14369).
30668 Doen Beijenszn de Jonge van Driel, geboren omstreeks 1434 in Poortugaal. Doen is overleden op 16-12-1515 in Poortugaal, ongeveer 81 jaar oud.
Notitie bij Doen: Leenman van Putten (1484)
Schepen van Poortugaal (1491, 1507)
Stichter van de grote memorielanden te Poortugaal

Doen Beijensz. "de Jonge", op 28-1-1485 beleend met de leengoederen van zijn vader, schepen van Poortugaal 1491 en 1507, genoemd als belender 1504, schepen van Poortugaal 8-5-1507, vestigt zijn memorie op de helft van 3 1/2 lijn land, testeert 6-1-1513, overlijdt voor 17-12-1515 als zijn zoon Cornelis Doensz. beleend wordt met leengoederen, huwt 1e met Neeltje Wollebrant Jansdr ook wel ’Boot’ genoemd, huwt 2e met (H)aeskin NN. Zij vestigt met haar zoon Cornelis Doensz. haar memorie op haar huis en erf waarin Cornelis woont.

Fondateur van de Grote Memorielanden te Poortugaal, Doen Beijens beslist dat de opbrengst van dit land moet worden gebruikt om nakomelingen "viccary te laten stuydeeren". Hiertoe is op de secretarie van Poortugaal in de 17e en 18e eeuw een parenteel bijgehouden die thans (na uitbreiding) is gepubliceerd.
Bron: kwartierstatenboek XII uitgegeven door de genealogische vereniging Promotheus van de TU Delft.
Doen trouwde (1), ten hoogste 25 jaar oud, vr 1459 met Neeltje Wollebrant Jansdr.
Hij trouwde (2), ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1459 in Poortugaal met de ongeveer 21-jarige
30669 Haeskin, geboren omstreeks 1438. Haeskin is overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Liedeweij Doensdr van Driel.
II. Lijsbeth Doensdr van Driel.
III. Willem Doenszn van Driel.
IV. Maartje Doensdr van Driel.
V. Beije(n) Doenszn van Driel, geboren omstreeks 1452 in Poortugaal. Beije(n) is overleden in 1556, ongeveer 104 jaar oud.
VI. Cornelis Doenszoon van Driel, geboren omstreeks 1460 in Poortugaal (zie 15334).
VII. Aert Doenszn van Driel, geboren omstreeks 1466 in Poortugaal. Aert is overleden vr 1543, ten hoogste 77 jaar oud.
VIII. Neeltje Doensdr van Driel, geboren omstreeks 1495. Neeltje is overleden. Neeltje trouwde met Pieter Mathijszn Kleijburg.

Generatie 16 (stamoudovergrootouders)

36864 Gerrit II Janszoon van Steenvoorden, geboren omstreeks 1355 in Rijswijk. Gerrit is overleden op 09-10-1449 in Rijswijk, ongeveer 94 jaar oud.
Notitie bij Gerrit: Bron: genealog.groep Oud Hillegom
13-12-1428: Gerard van Steenvoorde (LRK 62 fo. 72) Ned.Leeuw
3-1-1442: 4 morgen ten eigen waarom hij 3 morgen, die hij verpandde, zal lossen
(LRK c Nd Holland fo.6) Ned. Leeuw 1953
O.V.1984 Repertorium op de grafelijke lenen in Rijswijk 1281 - 1650 door J. C. KORT:
10. Het huis en de woning te Steenvoorde in Rijswijk met 57 (1355:60; 1390:66) morgen land, (1442: verminderd met 4 morgen, oost: Jacob Jansz. van Amsterdam, west: het Smalweer, behorend aan de kapelrie, noord en zuid: de leenman), (1489: met manschap en gift van de kerk; 1498: van de castrale kapel).
24-7-1327: Lijftocht van Katelijne, gehuwd met Gerard van Steenvoorde, op een kamp in de noordwesthoek van de woning tussen de opgang, het Smalweer, de oude kadijk en de Hoeve, LRK 2 fo. 54 nr. 336.
..-.- 1346: Gerard van Steenvoorde, LRK 5 fo. 58.
2-12-1352: Gerard van Steenvoorde, LRK 42 fo. 5 nr. 51.
20-9-1355: Jan van Steenvoorde, LRK 42 fo. 12v nr. 106.
36:
-1390: Jan van Steenvoorde te Rijswijk met ledige hand, LRK 422 fo. 3 nr.
31-7-1414: Lijftocht van Willem, dochter van Gerard van Berchem, gehuwd
met Gerard van Steenvoorde, op de mindere helft, gemaakt door Jan van Steenvoorde, zijn vader, die ziek is, behalve op de helft van 8 morgen erin, waaraan Gerard Willemsz. van Steenvoorde en Agatha van Steenvoorde lijftocht hebben, LRK 54 fo. 119.
1-8-1415: Gerard van Steenvoorde bij dode van Jan, zijn vader, LRK 54 fo. 131v.
13-12-1428: Gerard van Steenvoorde, LRK 62 fo. 72.
3-1-1442: Gerard van Steenvoorde 4 morgen ten eigen, waarom hij 3 morgen, die hij verpandde, zal lossen, LRK c.Nd.Holland fo. 6.
9-10-1449: Jan van Steenvoorde bij dode van Gerard, zijn vader, LRK 116
c.Nd.Holland fo. 22.
Het leen 10 is gesplitst in lOA, lOB, lOC, 10D en 10E.

NOTE:Gerrit is schout in Voorburg in de periode 1421- 1436 (Gherijt van Steenvoerde)
Functie:
leenman en schout te Voorburg
Hij trouwde, ongeveer 44 jaar oud, omstreeks 1399 met de ongeveer 44-jarige
36865 Wilhelmina/Willemina van Berchem, geboren in 1355 in Rijswijk. Wilhelmina/Willemina is overleden in 1449, 93 of 94 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Frans van Steenvoorden.
II. Gerrit/Gerard van Steenvoorden.
III. Jan III Gerritszoon van Steenvoorden, geboren in 1400 in Rijswijk (zie 18432).
IV. Machteld van Steenvoorden, geboren in 1401. Machteld is overleden in 1470, 68 of 69 jaar oud.
36866 Hubert van Rossum.
Kind van Hubert uit onbekende relatie:
I. Machteld van Rossum, geboren in 1400 in Rijswijk (zie 18433).
42252 Floris Jan Oghenzoon, geboren omstreeks 1380 in Oisterwijk. Floris is overleden.
Kind van Floris uit onbekende relatie:
I. Gijsbert Floren, geboren omstreeks 1410 in Oisterwijk (zie 21126).
42254 Peter Godert Henrick Brabans, geboren omstreeks 1385 in Oisterwijk. Peter is overleden.
Hij trouwde met
42255 Heilwich Jan Maes, geboren omstreeks 1385 in Oisterwijk. Heilwich is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Elisabeth Peter Goijaerts Brabants, geboren omstreeks 1415 (zie 21127).
42260 Henricus Nicolaus Pluijmen, geboren omstreeks 1400. Henricus is overleden vr 15-02-1483, ten hoogste 83 jaar oud.
Hij trouwde met
42261 Antonia, geboren omstreeks 1405. Antonia is overleden na 1483, minstens 78 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Goijaert Henricus Pluijmen, geboren omstreeks 1440 (zie 21130).
42336 Daneel Jan Jan van Heijst, geboren omstreeks 1390 in Tilburg?. Daneel is overleden.
Hij trouwde met
42337 Heijlwich Sijmon Hermans Heerden, geboren omstreeks 1390. Heijlwich is overleden vr 14-06-1461, ten hoogste 71 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Mechteld Danil Jan van Heijst.
II. Elisabeth (Lijsbeth) Danil Jan van Heijst.
III. Pauwels Danil Jan van Heijst.
IV. Herman Danil Jan van Heijst, geboren omstreeks 1420 in Tilburg (zie 21168).
V. Jan Danil Jan van Heijst, geboren omstreeks 1420. Jan is overleden.
Notitie bij Jan: RHC Tilburg, Collectie Jos van Dijk, Tilburg R256 (1502 of 1503) folio 16v; R270 (1520) f.5;
R274 (1528) f.55; Oisterwijk R161 (1454) f.24 en 27. Kinderen: Steven, Jan, Heilwich, Wouter en
Sijmon
42340 Jacob Jan van Zon, geboren omstreeks 1400. Jacob is overleden omstreeks 1470, ongeveer 70 jaar oud.
Notitie bij Jacob: Ookwel Jacob Jan van Sonne geheten.
Eigenaar van landerijen te Tilburg.
Hij trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1430 met
42341 Engelberte Aert Meeus Jongelinxs. Engelberte is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jan Jacob Jan (jr) van Son, geboren omstreeks 1430 (zie 21170).
42342 Jan Hendrick Gerit Crillaerts.
Kind van Jan uit onbekende relatie:
I. Maria Jans Hendrick Crillaerts, geboren omstreeks 1447 (zie 21171).
42344 Wouter Gerit Rode Gerit, geboren omstreeks 1385 in Tilburg. Wouter is overleden.
Notitie bij Wouter: RHC Tilburg, Collectie J. van Dijk, vele vermeldingen in de schepenarchieven van Tilburg en
Oisterwijk. Eerste vermelding Oisterwijk R144 (1422) folio 67v en 118v. Wouter huwde een zekere
Aleyt. Kinderen o.a.: Claus, Embrecht (Engelbert), Lambert, Gherit en Jan
Hij trouwde met
42345 Aleijt.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Claus.
II. Embrecht (Engelbert).
III. Lambert.
IV. Gherit.
V. Jan Wouter Gheenkens, geboren omstreeks 1420 (zie 21172).
42346 Reijner Reijner van Broechoven, geboren omstreeks 1360 in Tilburg. Reijner is overleden.
Hij trouwde met
42347 Engelbertken Jan van der Amervoert, geboren omstreeks 1370 in Tilburg. Engelbertken is overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Steven Reijner Reijner van Broechoven.
II. Jan (sr) Reijner Reijner van Broechoven.
III. Daneel Reijner Reijner van Broechoven.
IV. Peter Reijner Reijner van Broechoven.
V. Reijner Reijner Reijner van Broechoven, geboren omstreeks 1395. Reijner is overleden.
VI. Jan (Jr) Reijner Reijner van Broechoven, geboren omstreeks 1410. Jan is overleden.
VII. Katelijn Reijner van Broechoven, geboren omstreeks 1415 (zie 21173).
61336 Beijen Doenszoon/Doedijnssoen, geboren omstreeks 1408 in Poortugaal. Beijen is overleden op 28-01-1485 in Poortugaal, ongeveer 77 jaar oud.
Notitie bij Beijen: Leenman van Putten (1455-1485)
Schepen van Poortugaal (1458-1462)
Stichter van een memorie te Nieuw Rhoon
Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1433 in Poortugaal met
61337 Lijsbeth.
Notitie bij Lijsbeth: Stichtster van een memorie in de kerk van Poortugaal

Zij vestigt als weduwe samen met zoon Cornelis een wekelijkse mis op 6 gemet grond
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Cornelis Beijenszoon.
II. Doen Beijenszn de Jonge van Driel, geboren omstreeks 1434 in Poortugaal (zie 30668).
III. Aert Beijenszoon, geboren omstreeks 1438. Aert is overleden vr 28-01-1485, ten hoogste 47 jaar oud.
IV. Marritgen Beijensdochter, geboren omstreeks 1438. Marritgen is overleden.
V. Maria Beijensdochter, geboren omstreeks 1438. Maria is overleden.

Generatie 17 (stamoudbetovergrootouders)

73728 Jan II Gerritszoon van Steenvoorden, geboren in 1330. Jan is overleden op 01-08-1415, 84 of 85 jaar oud.
Notitie bij Jan: Bron: genealog.groep Oud Hillegom
31-7-1414: lijftocht van Willem, dochter van Gerard van Berchem, gehuwd met Gerard van Steenvoorde, op minder helft, gemaakt door Jan van Steenvoorde, zijn
vader die ziek is, behalve op de helft van 8 morgen erin, waarvan Gerard Willemsz. van Steenvoorde en Agatha van Steenvoorde lijftocht hebben (LRK 54 fo.119) (Ned.Leeuw 1953)

NOTE:Overlijden van zijn vader Gerrit de I in 1355 verkrijgt Jan II het leen Nootdorp en het leen Abdij van Rijnsburg

Op 12 october 1407 vraagt Hertog Willem graaf van Holland zijn leenmannen zich met een aantal mensen naar Woudrichem te begeven om de stad te verdedigen. Jan van Steenvoirden moet met twee goed bewapende mannen komen.
Functie:
leenman
Kinderen van Jan uit onbekende relatie:
I. Pieter van Steenvoorden.
II. Jonkvrouwe Machteld van Steenvoorden.
III. Geertruydt van Steenvoorden.
IV. Gerrit II Janszoon van Steenvoorden, geboren omstreeks 1355 in Rijswijk (zie 36864).
73730 Gerard van Berchem.
Kind van Gerard uit onbekende relatie:
I. Wilhelmina/Willemina van Berchem, geboren in 1355 in Rijswijk (zie 36865).
84508 Godert Henrick Brabans, geboren omstreeks 1360 in Oisterwijk. Godert is overleden.
Hij trouwde met
84509 Elysabeth, geboren omstreeks 1365 in Oisterwijk. Elysabeth is overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Peter Godert Henrick Brabans, geboren omstreeks 1385 in Oisterwijk (zie 42254).
II. Hadewijch Godert Henrick Brabans, geboren omstreeks 1385 in Haaren (NB)?. Hadewijch is overleden na 1420, minstens 35 jaar oud.
III. Bartholomeus Godert Henrick Brabans, geboren omstreeks 1385 in Oisterwijk ?. Bartholomeus is overleden.
IV. Henrick Godert Henrick Brabans, geboren omstreeks 1385 in Oisterwijk?. Henrick is overleden.
V. Aleyt Godert Henrick Brabans, geboren omstreeks 1385 in Oirschot?. Aleyt is overleden.
Notitie bij Aleyt: Zij was getrouwd met Aert Appels
VI. Elysabeth Godert Henrick Brabans, geboren omstreeks 1385 in Oisterwijk?. Elysabeth is overleden.
Notitie bij Elysabeth: Zij was de vrouw van Laureyns Jan van Loven
84520 Nicolaus Henrici Pluijmen, geboren omstreeks 1375. Nicolaus is overleden vr 02-04-1421, ten hoogste 46 jaar oud.
Hij trouwde met
84521 Jutta Wolters Brocken, geboren omstreeks 1380. Jutta is overleden na 1471, minstens 91 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Henricus Nicolaus Pluijmen, geboren omstreeks 1400 (zie 42260).
84672 Jan Jan Paulus van Heijst, geboren omstreeks 1360 in Tilburg. Jan is overleden vr 1407, ten hoogste 47 jaar oud.
Notitie bij Jan: RHC Tilburg, Collectie Jos van Dijk, Oisterwijk R143 (1418) folio 12 en 15v; R145 (1425) f.1;
R147 (1430) f.24v; R156 (1446) f.24; R159 (1451) f.2] [Zie stamreeks van het geslacht Van Heijst,
generatie III, uitgegeven in de 73ste jaargang (1989) van Nederlands’ Patriciaat
Hij trouwde met
84673 Mechteld Daneel Daneels Langh, geboren omstreeks 09-1360 in Tilburg?. Mechteld is overleden.
Notitie bij Mechteld: ookwel ’van den Stokhasselt’ genaamd
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Matheeus (Mathijs) Jan Jan van Heijst.
II. Jan Jan Jan van Heijst.
III. Peter Jan Jan van Heijst.
IV. Aert Jan Jan van Heijst.
V. Daneel Jan Jan van Heijst, geboren omstreeks 1390 in Tilburg? (zie 42336).
84674 Sijmon Hermans Heerden, geboren omstreeks 1355 in Tilburg. Sijmon is overleden.
Hij trouwde met
84675 Lijsbeth, geboren omstreeks 1360 in Tilburg. Lijsbeth is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Heijlwich Sijmon Hermans Heerden, geboren omstreeks 1390 (zie 42337).
84680 Jan Henric (Johan) van Zon, geboren omstreeks 1370 in Tilburg. Jan is overleden omstreeks 1455, ongeveer 85 jaar oud.
Notitie bij Jan: Bezat verschillende landerijen te Tilburg en een huis aan de Heuvel.
Rechterlijk Archief Tilburg
Algemeen protocol inventarisnummer 302, 1556-1557 (deel 4)
Bewerkt door: J.R.O.Trommelen +
1559, februari 14 n.st. R 304/47v-48r
Peter zoon van wijlen Ghijsbrecht Beerten voor zichzelf en mede voor alle andere zijn mede erfgenamen van de wettige kinderen van wijlen Jan zoon van wijlen Ghijsbrecht Beerten, zijn broer, waar hij zich sterk voor maakte en gelofte deed voor een derde deel in de helft van een mud rogge erfpacht hieronder gespecificeerd; Willem en Bastiaen, gebroeders, zonen van wijlen Joest Berijs Eelkens ook voor henzelf en tevens ook voor al hun andere mede erfgenamen van de wettige kinderen van wijlen Heijlwich, wettige huisvrouw toen ze leefde van wijlen Jan Ghijsbrecht Beerten voors, dochter van wijlen Joest Berijs Eelkens voors, waar ze zich ook sterk voor maakten en gelofte deden voor de andere twee derde delen in de helft van dat zelfde mud rogge voor aangeroerd; dezelfde Willem voors als momber van Henrick Huijbrecht Henrick Adriaens, door deze Huijbrecht uit wijlen Cornelia suae uxoris (zijn huisvrouw), dochter van wijlen Joest Berijs Eelkens voors, in wettig huwelijk verwekt, waar Willem voors als momber zich ook sterk voor maakte en gelofte deed, voor de andere helft van datzelfde mud rogge hiervoor en na aangeroerd, legitime et hereditarie iam vendiderunt et supportaverunt (hebben [dit] reeds wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Wouter zoon van wijlen Jan Danils simul cum dictis et aliis omnibus literis et jure (samen met de genoemde en alle andere brieven en het recht) etc, met afgaan etc.
Welk mud rogge voors eertijds Jan genaamd van Zon zoon van wijlen Henrick van Broechoven als wettige man en momber van Elijsabet zijn huisvrouw, dochter van wijlen Jacob genaamd Groot Wouters wettelijk en erfelijk verkocht heeft gehad aan Gherit Jan Gheritssoen van Gorop, wat de voors Gherit opgedragen had aan Lambert van Doernen zoon van Christiaen en de voors Lambert had dat wederom opgedragen aan de voornoemde Gherit. Het voors mud rogge moet erfelijks elk jaar vergolden worden op Onze Lieve Vrouwedag purificatio (Lichtmis) van en uit een stuk beemd genaamd dat Blocxken, groot ongeveer zes lopensaet, gelegen in de parochie van Westilborch tussen:
de Gemeijne Dijck, tussen beide bruggen aldaar
gelegen westwaarts een zijde
erfenis van Gherit Berijszoen van Oerle, waar de gemeijne
stroom genaamd die Aa tussendoor loopt, oostwaarts ander zijdfe
erfenis van Jan Berijs en van Jan de Molner, noordwaarts een einde
de gemeijne stroom genaamd die Aa voors ander einde
zoals dat alles breder en meer volkomen in verscheidene schepenbrieven van den Bosch en van Oesterwijck, daar op gemaakt, is begrepen.
Welk mud rogge erfpacht voors gekomen is aan de voornoemde Jan zoon van wijlen Ghijsbrecht Beerten en aan Heijlwig zijn huisvrouw voor de ene helft en aan de wettige kinderen van Hubrecht zoon van wijlen Henrick Adriaens en Cornelia diens huisvrouw beiden voors, voor de andere helft middels successie en deling, gedaan met hun andere mede erfgenamen, hun toegekomen was van wijlen Joest Berijs Eelkens voornoemd en die aan Joest voors in de naam van Elijsabet zijn huisvrouw, dochter van wijlen Jan Gherit van Gorop bij successie en ook door opdragen, hem gedaan door zijn zwagers, toegekomen was prout dicebant (zoals ze zeiden) en wat deels ook uit schepenbrieven van Tilborch blijkt.
De verkopers in deze bovengenoemd hebben beloofd als principaal schuldenaars super se et bona sua op zich en hun goederen) etc ieder zijn deel zoals voor gespecificeerd staat in dat mud rogge voors te waren more solito (zoals gebruikelijk) en dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen voors altijd vast etc en alle kommer en calangies daarop komende allemaal voor hem af te doen.
Datum ut supra, scabini (datum als boven, schepenen) Ghierl en Ghijben.
van Dijk:
R 304 - 1559 - 47v.
R 346 - 1603 - 72v.
Hij trouwde met
84681 Elisabeth Jacob Groot-Wouters van Berckel, geboren omstreeks 1372 in Berckel (NB). Elisabeth is overleden omstreeks 1453, ongeveer 81 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Jan van Zon.
II. Cornelis Jan van Zon.
III. Aert Jan van Zon.
IV. Jacob Jan van Zon, geboren omstreeks 1400 (zie 42340).
V. Arnoldus Jan van Zon, geboren omstreeks 1400. Arnoldus is overleden in 1464, ongeveer 64 jaar oud.
Beroep:
priester te Tilburg en Goirle
84682 Aert (Bartolo)meeus Jonghelinx.
Hij trouwde met
84683 Aleijt.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Engelberte Aert Meeus Jongelinxs (zie 42341).
II. Adriaen Aert Bartolomeeus Jonghelinx.
III. Niclaes Aert Bartolomeeus Jonghelinx.
IV. Bartolomeeus Aert Bartolomeeus Jonghelinx.
84688 Gerit rode Gerit, geboren omstreeks 1340 in Tilburg. Gerit is overleden vr 1422, ten hoogste 82 jaar oud.
Notitie bij Gerit: Bron: De Brabantse Leeuw 16 (1967) blz. 113, Jos van Dijk, en RHC Tilburg, Collectie Jos van Dijk.
Gerit dictus Rufus; Gerit Rode-Geritssoen; Hij wordt genoemd in het hertogelijk cijnsboek van
1380, alsmede in de oudste schepenprotocollen van Oisterwijk, welke aanvangen in 1418, zie R 144
(1422) folio 68a. Oisterwijk, 6 november 1422:
Op 06-11-1422 verkocht Jan Wouters sBeren man van Marije Gherijt Rode Gherijts zoen, aan
Enghelberen Jan Walravens een erfpacht van 9 lopen, uit een erfpacht van 18 lopen waarvan Meeus
Gherijt Rode Gherijts zoen de andere 9 lopen bezit, die Jan Vranck Poppen zoen hem met lichtmis
moet leveren, gaande uit een kwart van alle goederen die voornoemde Gherijt Rode Gherijts
verstorven zijn van wijlen zijn zwager Gherijt Lijbe Nouden, in Westilburg, aan het Laer, welke
goederen voornoemde Vranck Vranck Poppen en Jan Vranck Poppen gekregen hadden van voornoemde
Gherijt Rode Gherijts als man van Elisabeth Nuwes, voor 1. een erfcijns van 14 penning, 2. een
erfpacht van 6 lopen rogge aan Henrick Bac van Rijthoven, 3. een erfpacht van een halve mud rogge
aan Margriet Willem Melijs en haar kinderen, en 4. voor de onderhavige erfpacht van 18 lopen
rogge, met lichtmis te leveren, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk. De 9 lopen waren Jan
Wouters sBeren of zijn vrouw Marije verstorven van zijn zweder Gherijt
Hij trouwde met
84689 Elisabeth Nuwen, geboren omstreeks 1350 in Tilburg. Elisabeth is overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Wouter Gerit Rode Gerit, geboren omstreeks 1385 in Tilburg (zie 42344).
II. Embrecht Gerit Rode Gerit, geboren omstreeks 1385 in Tilburg. Embrecht is overleden.
III. Bartelomeeus Gerit Rode Gerit, geboren omstreeks 1385 in Tilburg. Bartelomeeus is overleden.
IV. Gerit Gerit Rode Gerit, geboren omstreeks 1390 in Tilburg. Gerit is overleden.
V. Marij Gerit Rode Gerit, geboren omstreeks 1395 in Tilburg. Marij is overleden.
84692 Reijnerus Gerardus (Reijner) van Broechoven, geboren omstreeks 1335 in Tilburg. Reijnerus is overleden vr 14-05-1419, ten hoogste 84 jaar oud.
Notitie bij Reijnerus: Sinds 1384 vermeld als eigenaar van huizen en landerijen te Tilburg. Bron: H .J.A. van Son,
Genealogie van de familie van Son, eertijds geheeten van Broechoven, deel 1, blz 19 e.v., 1946
Hij trouwde met
84693 Kathelijn Wijt van Oosterwijck, geboren omstreeks 1335 in Tilburg. Kathelijn is overleden na 19-05-1419, minstens 84 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Katelijn Reijner van Broechoven.
II. Heijlwich Reijner van Broechoven.
III. Peter Reijner van Broechoven.
IV. Reijner Reijner van Broechoven, geboren omstreeks 1360 in Tilburg (zie 42346).
V. Gerit Reijner van Crillaerts, geboren omstreeks 1360 in Tilburg. Gerit is overleden vr 1419, ten hoogste 59 jaar oud.
Notitie bij Gerit: alias ’van Broechoven’; Gerit was eigenaar van goederen te Tilburg o.a. in ’die Scijve’ en
woonde aldaar aan de Heuvel. Volgens Jos van Dijk (RHC Tilburg, Collectie J. van Dijk) is hij
ondergebracht onder de naam Reijnen. Volgens een aantekening in de genealogie van Son, deel 1,
blz 19, heet hij van Broechoven. Bron: Oisterwijk, R143 (1419) folio 31 en 91; R145 (1428) folio
12v. Zie verder Oisterwijk, Regestenlijst Cantularium inv.nr 1 van het archief van de Tafel van
de Heilige Geest, regest nr 52. Zijn kinderen worden zowel van Broechoven als Crillaert(s) genoemd
84694 Jan Steven van der Amervoert, geboren omstreeks 1340 in Tilburg. Jan is overleden omstreeks 07-08-1429, ongeveer 89 jaar oud.
Notitie bij Jan: De vroegste vermelding van de naam ’van der Amervoert’ betreft een Moergestelse Cijnsrol uit
1359: Godevart van der Amervoert en Jan van der Amervoert en zijn kinderen
Hij trouwde met
84695 Heijlwich Cort Daneels Aerts.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Bartholomeus Jansz? van der Amervoert, geboren omstreeks 1360. Bartholomeus is overleden.
Notitie bij Bartholomeus: Schepen van Moergestel. Bron: RHC Tilburg, De Navorscher 1954/1955. Hij had eenrelatie met ene
Elisabeth. Hieruit de kinderen Gerard, Jan, Dirck en Elisabeth . Bron: Tilburg,ORA Oisterwijk
20-06-1420, hierin wordt zijn vrouw Elisabeth vermeld:
Op 20-06-1420 verkocht Ghijsbrecht Wouters van Goerle, man van Mechteld Henrics(Jansz?) van den
Amervoert aan zijn zwager Steven Henrics (Jansz?) van den Amervoerteen erfpacht van 1 mud rogge,
gaande uit de helft van een erfpacht van drie en een halvemud rogge, die Elisabeth weduwe van
Bartholomeus (Janzs?) van den Amervoert met lichtmis leverde aan voornoemde Henrick (Jansz?) van
den Amervoert, gaande uit alle erfenissen die Henric had liggen in Moergestel, uitgezonderd
Henrics gedeelte in Vermetten Beemd, gelegen tussen het Rijsbroek en tussen heren Jans Marghinen
Beemd, en uitgezonderd zijn deel in het Bunt, dat eertijds was van Henric van Spulle, zoals in
schepenbrieven van Moergestel. Herman Mijchiels Hermans sHeerden zag af van vernadering.
ORA Oisterwijk 18-05-1421: hierin wordt zijn dochter Elisabeth met haar kinderen vermeld:
Op 18-05-1421 verkocht Jan Henrics (Jansz?) van den Amervoert aan Elisabeth Bartholomeeus (Jansz?)
van den Amervoert ten behoeve van haar en van haar wettige kinderen Ghijsbrecht, Bartholomeeus en
Jan, een erfpacht va 14 lopen rogge, uit een erfpacht van drie en een halve mud rogge die
Elisabeth weduwe van Bartholomeeus (Jansz?) van den Amervoert aan voornoemde Henrick (Jansz?) van
den Amervoert leverde, met lichtmis ..............zie verder de acte van 20-06-1420)
II. Henric Jansz? van der Amervoert, geboren omstreeks 1360. Henric is overleden.
Notitie bij Henric: Zie acten vermeld bij zijn Bartholomeeus Jansz? van den Amervoert. Zijn kinderen waren: Jan,
Steven en Mechteld
III. Aert Jan van der Amervoert, geboren omstreeks 1360. Aert is overleden.
Notitie bij Aert: Aert trouwde met Katelijn Wouter Bac Ommaten, dochter van Wouter Bac Ommaten en Kathelijn Vranck
Lemmen
IV. Steven Jansz van der Amervoert, geboren omstreeks 1365. Steven is overleden.
Notitie bij Steven: In de website van Joan Bos ’Steven Bartholomeus’ geheten! Raadpleeg de website van Frank van
Amelsfort, die dit geslacht zeer uitvoerig behandelt: http://
home.planet.nl/~amels098/index.html; zie ook de websites van Marcel Wissenburg en Jan van den
Bergh] [In 1429 hertrouwde Steven met een onbekende vrouw; RA Oisterwijk inv. nr 146, folio 27,
Op 25-07-1429, erfdeling na overlijden van Kathelijn Goeswijn Henrick van Boerden met o.a. zijn
broer Aert, zus Engelberke, en schoonvader. Op 07-08-1429 krijgt hij van zijn vader? in verband
met nieuw huwelijk land in Westtilburg en andere goederen (kandelaar, schrijn). In de acte komt
ook Aert Walraven, oom van Heijlwich Cort Daneels, voor
V. Engelbertken Jan van der Amervoert, geboren omstreeks 1370 in Tilburg (zie 42347).
122672 Doedijn Beijenszoon, geboren omstreeks 1382 in Poortugaal. Doedijn is overleden vr 11-09-1452 in Poortugaal, ten hoogste 70 jaar oud.
Notitie bij Doedijn: Leenman van Putten (1429-1452)
Medebedijker van het Oudeland van Strijen(1436)
Stichter van een memorie in de Versnelle Hoek
Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1407 in Poortugaal met de ongeveer 21-jarige
122673 Margriet Heijndricks, geboren omstreeks 1386 in Poortugaal. Margriet is overleden in 1446 in Poortugaal, ongeveer 60 jaar oud.
Notitie bij Margriet: Stichtster van een memorie te Poortugaal
Vestigde haar memorie op 4 lijn land achter de kerk van Poortugaal
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Huich Doedijnszoon.
II. Aechte Doen Beijensdochter, geboren omstreeks 1405 in Poortugaal. Aechte is overleden.
III. Beijen Doenszoon/Doedijnssoen, geboren omstreeks 1408 in Poortugaal (zie 61336).
IV. Ariaentge Doedijnsdochter, geboren omstreeks 1410 in Poortugaal. Ariaentge is overleden omstreeks 1461 in Rotterdam, ongeveer 51 jaar oud (oorzaak: de pest).

Generatie 18 (edelouders)

147456 Gerrit I Janszoon van Steenvoorden, geboren in 1290. Gerrit is overleden op 20-09-1355, 64 of 65 jaar oud.
Functie:
schout van Rijswijk
Hij trouwde met
147457 Catharina van Leijden, geboren in 1290 in Rijswijk. Catharina is overleden in 1355 in Rijswijk, 64 of 65 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Agatha van Steenvoorden.
II. Swanenburch van Steenvoorden. Swanenburch is overleden in 1408.
III. Gerrit/Gerard van Steenvoorden.
IV. Jan II Gerritszoon van Steenvoorden, geboren in 1330 (zie 73728).
V. Dirk van Steenvoorden, geboren in 1331. Dirk is overleden in 1415, 83 of 84 jaar oud.
169040 Henricus Henrici Pluijmen, geboren omstreeks 1350. Henricus is overleden.
Kind van Henricus uit onbekende relatie:
I. Nicolaus Henrici Pluijmen, geboren omstreeks 1375 (zie 84520).
169344 Jan Paulus van Heijst, geboren omstreeks 1325. Jan is overleden omstreeks 1408, ongeveer 83 jaar oud.
Hij trouwde met
169345 Elisabeth, geboren omstreeks 1325. Elisabeth is overleden vr 1410, ten hoogste 85 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jan Jan Paulus van Heijst, geboren omstreeks 1360 in Tilburg (zie 84672).
169348 Herman van West-Tilborch Heerden, geboren omstreeks 1325. Herman is overleden.
Kind van Herman uit onbekende relatie:
I. Sijmon Hermans Heerden, geboren omstreeks 1355 in Tilburg (zie 84674).
169360 Henricus Gerardus (Hendrick) van Broechoven, geboren omstreeks 1340. Henricus is overleden omstreeks 1408, ongeveer 68 jaar oud.
Notitie bij Henricus: Hendrick huwde voor 1369 met Catharina Jansdr van Son, dochter van Johannes de Zonne. Hij
verkreeg in 1369 een hoeve te Tilburg in Oerle en kocht in 1402 een hoeve te Hilvarenbeek, ’het
tgoet te Aesvoert’. Hij bezat ook goederen in Udenhout, waarvan zijn vrouw de helft als
huwelijksgift had ontvangen van haar vader. De goederen waren verpacht aan Lambertus van der
Ryt. Kinderen: Heijlwigis, Aleydis, Gerardus en Jan]
Hij trouwde, ten hoogste 29 jaar oud, vr 1369 met
169361 Katharina Johan van Zonne. Katharina is overleden vr 1453.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Heijlwigis van Broechoven.
II. Aleydis van Broechoven.
III. Gerardus van Broechoven.
IV. Jan Henric (Johan) van Zon, geboren omstreeks 1370 in Tilburg (zie 84680).
169362 Jacob Groot-Wouters van Berckel van Berckel, geboren omstreeks 1345 in Berckel. Jacob is overleden omstreeks 1395, ongeveer 50 jaar oud.
Kinderen van Jacob uit onbekende relatie:
I. Aleijt Jacob Groot Wouters van Berckel.
II. Jan Jacob Groot Wouters van Berckel.
III. Elisabeth Jacob Groot-Wouters van Berckel, geboren omstreeks 1372 in Berckel (NB) (zie 84681).
169364 Bartolomeeus Jonghelinxs.
Kinderen van Bartolomeeus uit onbekende relatie:
I. Aert (Bartolo)meeus Jonghelinx (zie 84682).
II. Jan Bartolomeeus Jonghelinxs.
III. Steven Bartolomeeus Jonghelinxs.
IV. Bartolomeeus Bartolomeeus Jonghelinxs.
169376 Ghene (Gerit) Beij(en), geboren omstreeks 1300 in Tilburg. Ghene is overleden omstreeks 1342, ongeveer 42 jaar oud.
Notitie bij Ghene: alias Rode Gerit; Bron: De Brabantse Leeuw 16 (1967) blz. 113, Jos van Dijk, en RHC Tilburg,
Collectie Jos van Dijk.
In het hertogelijk cijnsboek van 1340 worden onder het hoofd Tilburg genoemd: Ghene Bey, dictus
Rufus, alsmede Segerus soen Gherit Bey, dictus Rufus. Gheen en Gerit zijn namen die door elkaar
gebruikt worden. Rufus wijst op een rossige haarkleur. Deze Rode Gerit heeft in 1340 reeds een
denkelijk mondige zoon Zeger. Het cijnsboek van 1380 vermeld Rode Gerit niet meer. Hij woonde te
Tilburg, toenmaals Westtilborch geheten, aan het Creyenvenne, het hedendaagse Kraaiven, in des
Royenhoeve, gelegen aan het eind van de Postelstraat.
Gerit Beyen was waarschijnlijk gehuwd met ene Elisabeth. In 1344 wordt zij als weduwe vernoemd.
Cartularium 6 november 1358: Hermannus de Borden de Westilborch heeft opgedragen aan Henricus
Custos, de erfpacht van een halve mud rogge, welke Elisabeth, dochter van Hermannus van der
Aavoert geldt uit 3 lopense land, vroeger toebehoord hebbende aan Gerardus Beyen senior, gelegen
in die Hasselt in de parochie Westilborch, tussen Gerardus genaamd Rode Gerarts, en Lambertus,
zoon van wijlen Lambertus Ydensoen, stellende mede ten onderpand 1 lopense land in de Tetenbrake,
geheten ’die Hogheacker’
Hij trouwde met
169377 Elisabeth.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Segerus (Zeger) Beij(en), geboren omstreeks 1325. Segerus is overleden.
Notitie bij Segerus: [Bron: De Brabantse Leeuw 16 (1967) blz. 113, Jos van Dijk, en RHC Tilburg, Collectie Jos van
Dijk. In het hertogelijk cijnsboek van 1340 worden onder het hoofd Tilburg genoemd: Ghene Bey,
dictus Rufus, alsmede Segerus soen Gherit Bey, dictus Rufus. Kinderen: Jan Rode Zegers.
Tongerlo, 25 mei 1350: ’Wyllem van Ghestel, klerk, heeft gegeven aan Segheren Roede Gheraerts
soen, 20 bunder heide in de parochie van Westilborch aan den Vroensberch tegen een jaarlijkse
erfpacht van 5 mud rogge
II. Peter Beij(en), geboren omstreeks 1335. Peter is overleden.
Notitie bij Peter: Bron: De Brabantse Leeuw 16 (1967) blz. 113, Jos van Dijk, en RHC Tilburg, Collectie Jos van
Dijk. Peter Rode-Geritssoen wordt genoemd in het hertogelijk cijnsboek van 1380. Verdere
bronnen: Tilburg R262 (1510) folio 10v; R265 (1513) folio 7; Oisterwijk R159 (1451) folio 13v;
R160 (1452) folio 14 Kinderen: Pauwel, Gijsbert, Michiel en Gerit
III. Gerit rode Gerit, geboren omstreeks 1340 in Tilburg (zie 84688).
169384 Gerardus van Broechoven, geboren omstreeks 1295 in Tilburg. Gerardus is overleden in 1346, ongeveer 51 jaar oud.
Notitie bij Gerardus: [Gerardus wordt in 1340 en 1342 vermeld als eigenaar van cijnsplichtige goederen te Tilburg
Hij trouwde met
169385 Dympna, geboren omstreeks 1295 in Tilburg. Dympna is overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gerardus van Broechoven. Gerardus is overleden na 1410.
Notitie bij Gerardus: Gerardus was gegoed te Tilburg. Hij bezat ondermeer een huis aan de Heuvel, dat hij met andere
bezittingen overdroeg aan Gerardus van Arle, de man van Katharina van Broechoven, de dochter van
zijn broer Reyneer van Broechoven
II. Arnoldus van Broechoven.
III. Mechteld van Broechoven. Mechteld is overleden.
Notitie bij overlijden van Mechteld: Overleden tussen 1398 en 1407
Notitie bij Mechteld: Mechteld trouwde Nycholaus van den Laer
IV. Reijnerus Gerardus (Reijner) van Broechoven, geboren omstreeks 1335 in Tilburg (zie 84692).
V. Henricus Gerardus (Hendrick) van Broechoven, geboren omstreeks 1340 (zie 169360).
169388 Stheven van der Amervoert van Tilborch, geboren omstreeks 1310 in Tilburg. Stheven is overleden.
Notitie bij Stheven: Voor het samenstellen van de oudste generaties is gebruik gemaakt van de gegevens van: Frank
van Amelsfort, Marcel Wissenburg, Jan van den Bergh, Joan Bos en de door hen gepresenteerde
acten. Daarbij berust het onderlinge verband op voorlopige aannames]
[Zie Oisterwijk RA 146 folio 28v; Zie Oisterwijk Regestenlijst Cantularium inv .nr 1 van het
archief van de tafel van de Heilige Geest, regest nr 153]
[Zie website van Frank van Amelsfort: Genealogie van de familie van Amelsfort; http://
home.planet.nl/~amels098/index.html en De Nederlandse Leeuw, 1905.
De vroegste vermelding van de naam ’van der Amervoert’ betreft een Moergestelse Cijnsrol uit 1359:
Godevart van der Amervoert en Jan van der Amervoert en zijn kinderen . De naam is afgeleid van
het Moergestelse toponym ’Amersvoort’, de plaats waar de Reuzel of Nemer (= Amer) samenkomt met
de ’Hilver’ of ’Beekse Leij’ ten zuiden van de Heizense dijk, waar de weg van Heizen of de
Broeksie over de stroom naar het Broek loopt. Amervoert betekent dus overgang over de Amer
Kinderen van Stheven uit onbekende relatie:
I. Henrick Sthevensoen van der Amervoert.
II. Godevaert Steven van der Amervoert van Tilborch.
III. Jan Steven van der Amervoert, geboren omstreeks 1340 in Tilburg (zie 84694).
169390 Daneel Aerts, geboren omstreeks 1315 in Tilburg. Daneel is overleden.
Kinderen van Daneel uit onbekende relatie:
I. Heijlwich Cort Daneels Aerts (zie 84695).
II. Henrick Cort Daneels Aerts.
III. Willem Cort Daneels Aerts.
245344 Beijen Beijenszoon, geboren omstreeks 1350 in Poortugaal. Beijen is overleden vr 08-06-1408 in Poortugaal, ten hoogste 58 jaar oud.
Notitie bij Beijen: Pachter van land bij Poortugaal (strook langs de dijk tussen Poortugaal en Deijssel) (1395, 1396)

Leenman van Zweder van Abcoude, de heer van Putten, van wie hij land pacht langs de dijk tussen Poortugaal en Deijssel

Stichter van een memorie in de Vernelle Hoek
Hij trouwde, ongeveer 31 jaar oud, omstreeks 1381 in Poortugaal met de ongeveer 27-jarige
245345 Lijsbeth, geboren omstreeks 1354 in Poortugaal. Lijsbeth is overleden.
Notitie bij Lijsbeth: Stichtster samen met haar zoon Beije van een memorie in de Vernellehoek
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Beije Beijenszoon.
II. Doedijn Beijenszoon, geboren omstreeks 1382 in Poortugaal (zie 122672).
245346 Heijndrick.
Hij trouwde met
245347 Suetkin.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Floris Heijndricksz.
II. Margriet Heijndricks, geboren omstreeks 1386 in Poortugaal (zie 122673).

Generatie 19 (edelgrootouders)

294912 Jan I van Steenvoorden, geboren in 1260 in Rijswijk. Jan is overleden in 1327 in Rijswijk, 66 of 67 jaar oud.
Hij trouwde met
294913 Zeeuwze.
Kind uit dit huwelijk:
I. Gerrit I Janszoon van Steenvoorden, geboren in 1290 (zie 147456).
294914 Gerard van Leijden.
Hij is de biologische vader van het kind van
294915 Eva.
Kind van Gerard en Eva:
I. Catharina van Leijden, geboren in 1290 in Rijswijk (zie 147457).
338080 Henricus Pluijmen, geboren omstreeks 1315. Henricus is overleden na 1380, minstens 65 jaar oud.
Kind van Henricus uit onbekende relatie:
I. Henricus Henrici Pluijmen, geboren omstreeks 1350 (zie 169040).
338688 Paulus (Pauwels) van Heijst, geboren omstreeks 1290. Paulus is overleden na 1340, minstens 50 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1320 met
338689 NN Amijsdr van der Hasselt.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jan Paulus van Heijst, geboren omstreeks 1325 (zie 169344).
338720 Gerardus van Broechoven (dezelfde als 169384 in generatie 18).
Hij trouwde met
338721 Dympna (dezelfde als 169385 in generatie 18).
338722 Johannis de Zonne.
Notitie bij Johannis: Bezat in leen een huis en twee hoeven te Udenhout die hij verkregen had van Arnoldus Bollart en die deze wederom verkregen had van Raso, geheten Mulaert.
Kind van Johannis uit onbekende relatie:
I. Katharina Johan van Zonne (zie 169361).
338724 Wolterus (Groot-Wouter) van Berckel, geboren omstreeks 1310 in Berckel. Wolterus is overleden vr 17-11-1381, ten hoogste 71 jaar oud.
Hij trouwde met
338725 Enghelberg Bac, geboren omstreeks 1310 in Berckel. Enghelberg is overleden na 1368, minstens 58 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jacob Groot-Wouters van Berckel van Berckel, geboren omstreeks 1345 in Berckel (zie 169362).
490688 Beije Rutgerszoon, geboren omstreeks 1324 in Poortugaal. Beije is overleden omstreeks 1408 in Poortugaal, ongeveer 84 jaar oud.
Notitie bij Beije: Vermeld als landpachter 1378-1393 en als landeigenaar te Hoogvliet 8-7-1400
Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1349 in Poortugaal met de ongeveer 21-jarige
490689 Lijsbeth, geboren omstreeks 1328 in Poortugaal. Lijsbeth is overleden vr 1408 in Poortugaal, ten hoogste 80 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Ytswij Beijensdochter.
II. Beijen Beijenszoon, geboren omstreeks 1350 in Poortugaal (zie 245344).
III. Willem Beijenszoon, geboren vr 1404. Willem is overleden.
IV. Dirc Beijenszoon, geboren vr 1408. Dirc is overleden.
V. Rutgher Beijenszoon, geboren vr 1409. Rutgher is overleden.
VI. Hughe Beijenszoon, geboren vr 1409. Hughe is overleden omstreeks 1429, minstens 20 jaar oud.

Generatie 20 (edelovergrootouders)

589824 Gerrit van Steenvoorden, geboren in 1230. Gerrit is overleden in 1289, 58 of 59 jaar oud.
Hij trouwde met
589825 Ava van Zeeland, geboren in 1230 in Rijswijk. Ava is overleden in 1289, 58 of 59 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan I van Steenvoorden, geboren in 1260 in Rijswijk (zie 294912).
II. Theodorus van Steenvoorden, geboren omstreeks 1260. Theodorus is overleden.
III. Gerard van Steenvoorden, geboren omstreeks 1261. Gerard is overleden.
IV. Agatha van Steenvoorden, geboren omstreeks 1262. Agatha is overleden.
677450 Jan Arnt Bertouts Bac van Tilborch, geboren omstreeks 1275. Jan is overleden vr 19-12-1316, ten hoogste 41 jaar oud.
Kinderen van Jan uit onbekende relatie:
I. Arnt genaamd Berthout Bac van Tilborch, geboren vr 1300. Arnt is overleden vr 20-05-1349.
II. Enghelberg Bac, geboren omstreeks 1310 in Berckel (zie 338725).
981376 Rutgheer Didderickszoon, geboren omstreeks 1288 in Pernis. Rutgheer is overleden.
Notitie bij Rutgheer: Beleend door de Heer van Putten met de polder Rughe Zand te Pernis 19-6-1357
Hij trouwde, ongeveer 27 jaar oud, omstreeks 1315 in Poortugaal met de ongeveer 23-jarige
981377 NN, geboren omstreeks 1292 in Pernis. Zij is overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hughe Rutgherszoon, geboren in Poortugaal. Hughe is overleden.
II. Trude Rutgherus.
III. Lijsbeth Rutghersdochter.
IV. Heijn Rutgherszoon, geboren omstreeks 1316 in Poortugaal. Heijn is overleden.
V. Pieter (de onvervaerde) Rutgherszoon, geboren omstreeks 1320 in Poortugaal. Pieter is overleden.
VI. Beije Rutgerszoon, geboren omstreeks 1324 in Poortugaal (zie 490688).
VII. Jonge Heijn Rutgherszoon, geboren omstreeks 1328 in Poortugaal. Jonge is overleden.

Generatie 21 (edelbetovergrootouders)

1179648 Jan II van Steinvoirde(n). Jan is overleden in 1275.
Kind van Jan uit onbekende relatie:
I. Gerrit van Steenvoorden, geboren in 1230 (zie 589824).
1354900 Arnold Dictus Berthout Bac van Tilborch, geboren omstreeks 1250. Arnold is overleden.
Kind van Arnold uit onbekende relatie:
I. Jan Arnt Bertouts Bac van Tilborch, geboren omstreeks 1275 (zie 677450).
1962752 Dirck Rutgherszoon, geboren omstreeks 1260 in Pernis. Dirck is overleden na 1337, minstens 77 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 27 jaar oud, omstreeks 1287 in Pernis met de ongeveer 23-jarige
1962753 NN, geboren omstreeks 1264 in Pernis. Zij is overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Heijn Guet Diddericks.
II. Rutgheer Didderickszoon, geboren omstreeks 1288 in Pernis (zie 981376).

Generatie 22 (edeloudouders)

2359296 Jan I van Steinvoirde(n). Jan is overleden in 1223.
Kind van Jan uit onbekende relatie:
I. Jan II van Steinvoirde(n) (zie 1179648).
2709800 Walterus (of) Joannes Bac, geboren omstreeks 1225. Walterus is overleden.
Kinderen van Walterus uit onbekende relatie:
I. Arnold Dictus Berthout Bac van Tilborch, geboren omstreeks 1250 (zie 1354900).
II. Wouter Bac van Baescot, geboren omstreeks 1250 in Tilburg. Wouter is overleden na 27-12-1309, minstens 59 jaar oud.
3925504 Rutgher, geboren omstreeks 1228. Rutgher is overleden.
Hij trouwde, ongeveer 31 jaar oud, omstreeks 1259 met de ongeveer 27-jarige
3925505 NN, geboren omstreeks 1232. Zij is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Dirck Rutgherszoon, geboren omstreeks 1260 in Pernis (zie 1962752).

Generatie 23 (edeloudgrootouders)

4718592 Dieric van Steinvoirde. Dieric is overleden in 1209.
Kind van Dieric uit onbekende relatie:
I. Jan I van Steinvoirde(n) (zie 2359296).
5419600 Arnoldus (Arnt) Bac, geboren omstreeks 1200. Arnoldus is overleden.
Hij trouwde met
5419601 NN Berthoutsdr, geboren omstreeks 1205. NN is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Walterus (of) Joannes Bac, geboren omstreeks 1225 (zie 2709800).

Generatie 24 (edeloudovergrootouders)

9437184 Willaem van Steinvoirde.
Kind van Willaem uit onbekende relatie:
I. Dieric van Steinvoirde (zie 4718592).
10839200 Wouter Bac de Nole, geboren omstreeks 1180. Wouter is overleden omstreeks 1250, ongeveer 70 jaar oud.
Hij trouwde met
10839201 Gertrudis.
Kind uit dit huwelijk:
I. Arnoldus (Arnt) Bac, geboren omstreeks 1200 (zie 5419600).
10839202 Waltherus V Berthouts, geboren omstreeks 1180. Waltherus is overleden in 1243, ongeveer 63 jaar oud.
Hij trouwde met
10839203 Adelheid (Engien) van Edingen, geboren omstreeks 1185. Adelheid is overleden omstreeks 1233, ongeveer 48 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. NN Berthoutsdr, geboren omstreeks 1205 (zie 5419601).

Index (1902 personen)

Adam [Getuige bij doop van zoon van 876 en 877]  876,VII
Adrianus [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 10 en 11]  10,I
Aleijt [Nummer 42345]  42345
Aleijt [Nummer 84683]  84683
Antonia (*±1405, †>1483) [Nummer 42261]  42261
Balten [Nummer 5528]  5528
Catharina? [Nummer 189]  189
Christiaan [Getuige bij doop van zoon van 76 en 77]  76,VIII
Claus [Zoon van 42344 en 42345]  42344,I
Cornelia [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 246 en 247]  246,III
Cornelis [Nummer 2766]  2766
Dympna (*±1295) [Nummer 169385]  169385; 338721
Elisabeth (*±1325, †<1410) [Nummer 169345]  169345
Elysabeth (*±1365) [Nummer 84509]  84509
Embrecht (Engelbert) [Zoon van 42344 en 42345]  42344,II
Er(c)k(g)en (*±1490, †<23-02-1559) [Nummer 7665]  7665
Eva [Nummer 294915]  294915
Gerit rode Gerit (*±1340, †<1422) [Nummer 84688]  84688
Gertrudis [Nummer 10839201]  10839201
Gherit [Zoon van 42344 en 42345]  42344,IV
Haeskin (*±1438) [Nummer 30669]  30669
Heijndrick [Nummer 245346]  245346
Jaepie [Nummer 421]  421
Jan [Zoon van 970]  970,I
Job [Nummer 970]  970
Katelijn (*±1460) [Nummer 10587]  10587
Lambert [Zoon van 42344 en 42345]  42344,III
Lijsbeth [Nummer 61337]  61337
Lijsbeth (*±1328, †<1408) [Nummer 490689]  490689
Lijsbeth (*±1354) [Nummer 245345]  245345
Lijsbeth (*±1360) [Nummer 84675]  84675
Neel [Nummer 2739]  2739
Netta [Schoondochter van 2 en 3]  2,III
Niesje ([]06-03-1677) [Nummer 349]  349
Pietertje [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 120 en 121]  120,I
Rutgher (*±1228) [Nummer 3925504]  3925504
Suetkin [Nummer 245347]  245347
Willem [Zoon van 970]  970,II
Wouter Gerit Rode Gerit (*±1385) [Nummer 42344]  42344
Zeeuwze [Nummer 294913]  294913
’s Gravenmade, Marijtje Paulussen (*±1660) [Nummer 145]  145
(Boon), Jan Gijse (*±1610, []24-11-1709) [Nummer 342]  342
(Hulst), Jacob Jacobse (van der) [Nummer 158]  158
(Ploegh), Cornelis Florisse (van der) [Zoon van 2432]  2432,I
(Ploegh), Dieuwertgen Fransdr (van der) [Dochter van 1216 en 1217]  1216,II
(Ploegh), Floris (van der) [Nummer 2432]  2432
(Ploegh), Frans Floris (van der) (*±1540) [Nummer 1216]  1216
(Ploegh), Lenaert Franszn (van der) [Zoon van 1216 en 1217]  1216,I
(Ploegh), Maritje Florisse (van der) [Dochter van 2432]  2432,II
(Ploegh), Pieter Florisse (van der) [Zoon van 2432]  2432,III
1 onbekende man [Getuige bij doop van 449]  449
?eer, Abraham de [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 10 en 11]  10,VII
Aelbertse, Albert [Nummer 70]  70
Aerszen/Arentsen, Jan [Getuige bij doop van 345]  345; 690,I
Aerts, Daneel (*±1315) [Nummer 169390]  169390
Aerts, Heijlwich Cort Daneels [Nummer 84695]  84695
Aerts, Henrick Cort Daneels [Zoon van 169390]  169390,II
Aerts, Willem Cort Daneels [Zoon van 169390]  169390,III
Aertsz, Jan [Partner van 929]  929
Aertsz., Aert [Nummer 308]  308
Amervoert, Aert Jan van der (*±1360) [Zoon van 84694 en 84695]  84694,III
Amervoert, Bartholomeus Jansz? van der (*±1360) [Zoon van 84694 en 84695]  84694,I
Amervoert, Engelbertken Jan van der (*±1370) [Nummer 42347]  42347
Amervoert, Henric Jansz? van der (*±1360) [Zoon van 84694 en 84695]  84694,II
Amervoert, Henrick Sthevensoen van der [Zoon van 169388]  169388,I
Amervoert, Jan Steven van der (*±1340, †±07-08-1429) [Nummer 84694]  84694
Amervoert, Steven Jansz van der (*±1365) [Zoon van 84694 en 84695]  84694,IV
Amervoert van Tilborch, Godevaert Steven van der [Dochter van 169388]  169388,II
Amervoert van Tilborch, Stheven van der (*±1310) [Nummer 169388]  169388
Arendszn, Krijn [Nummer 470]  470
Arens, Ariaentje [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 120 en 121]  120,III
Arens, Deumis (~02-11-1670)  215
Arens, Maertje [Getuige bij doop van 53]  53
Arens, Rijkje (~14-01-1674)  215
Arens, Rijkje (~?-08-1676)  215
Arens (zus van moeder), Cornelia [Getuige bij doop van dochter van 122 en 123]  122,VII
Arents, Jannetje [Nummer 491]  491
Arents, Maertie (†<02-03-1706) [Partner van 252]  252
Arents, Soetje [Getuige bij doop van zoon van 876 en 877]  876,V
Arents, Stoffeltgen [Getuige bij doop van zoon van 488 en 489]  488,IV
Arentsdr, Annetje (†<1610) [Partner van 898]  898
Arentsdr, Maertjen [Getuige bij doop van zoon van 304 en 305]  304,I
Arentsdr (grootmoeder bruid), Neeltgen [Getuige bij kerkelijk huwelijk van 1380 en 1381]  1380
Arentsdr., Trijn (*±1550, []1615) [Nummer 1401]  1401
Arentsz, Jan [Getuige bij doop van zoon van 898 en 899]  898,IV
Arentsz., Jan [Getuige bij doop van zoon van 304 en 305]  304,I
Ariens, Ariaentgen [Partner van 192]  192
Ariens, Jan [Getuige bij doop van dochter van 898 en 899]  898,V
Ariens, Maartie [Getuige bij doop van zoon van 476 en 477]  476,IV; 476,VII
Ariensdr, Heijltje (†28-11-1568) [Nummer 3961]  3961
Ariensdr, Lijsbeth [Nummer 151]  151
Ariensdr, Theuntge/Thoontgen (*±1565, †<1613) [Nummer 979]  979; 981
Arins, Annetje (*±1525, †±1605) [Nummer 1797]  1797
Assendelft, Balten Willems van (~09-06-1630, †<07-12-1640) [Zoon van 690 en 691]  690,IV
Assendelft, Pelgrim/Pelgrom Fransz. van (†>1646) [Nummer 1380]  1380; 2763
Assendelft, Pelgrom Willems van (~07-02-1627) [Zoon van 690 en 691]  690,II
Assendelft, Trijntgen Willems van (~08-02-1626, †<18-01-1628) [Dochter van 690 en 691]  690,I
Assendelft, Trijntje Willems van (~18-01-1628, †>1695) [Nummer 345]  345
Assendelft, Willem Pelgroms/Pelgrims van [Nummer 690]  690
Bac, Arnoldus (Arnt) (*±1200) [Nummer 5419600]  5419600
Bac, Enghelberg (*±1310, †>1368) [Nummer 338725]  338725
Bac, Walterus (of) Joannes (*±1225) [Nummer 2709800]  2709800
Bac de Nole, Wouter (*±1180, †±1250) [Nummer 10839200]  10839200
Bac van Baescot, Wouter (*±1250, †>27-12-1309) [Zoon van 2709800]  2709800,II
Bac van Tilborch, Arnold Dictus Berthout (*±1250) [Nummer 1354900]  1354900
Bac van Tilborch, Arnt genaamd Berthout (*<1300, †<20-05-1349) [Zoon van 677450]  677450,I
Bac van Tilborch, Jan Arnt Bertouts (*±1275, †<19-12-1316) [Nummer 677450]  677450
Backer, Aeltje Jansdr (~09-12-1674) [Dochter van 504 en 505]  504,V
Backer, Bastiaen Janszn (~02-03-1670) [Zoon van 504 en 505]  467; 504,II
Backer, Cornelis Janszn (~26-03-1673) [Zoon van 504 en 505]  504,IV
Backer, Jacob Janszn (~01-11-1671) [Nummer 252]  252
Backer, Jan Janszn (*1640, †>09-03-1693) [Nummer 504]  504
Backer, Neeltge Jansdr (~10-01-1677) [Dochter van 504 en 505]  504,VI
Backer, Sijtje/Fijtje Jansdr (~06-11-1678) [Dochter van 504 en 505]  504,VII
Backer, Willem Janszn (~26-12-1667) [Zoon van 504 en 505]  504,I
Baeck, Jan (*±1520, †±1585) [Nummer 2800]  2800
Baeck, Jan Jans (*±1555, †±1615) [Nummer 1400]  1400
Baeck, Jan Teuniszoon (*±1609, †>1680) [Nummer 350]  350
Baeck, Lijsbeth Janse (*1650, []21-12-1684) [Nummer 175]  175
Baeck, Philip Jans (*±1550) [Zoon van 2800]  2800,I
Baeck, Philip Teunis (*±1611) [Zoon van 700 en 701]  700,II
Baeck(ens), Antonis Jans (*±1580, †1636) [Nummer 700]  700
Bakker (levenloos *?-04-1734) [Kind van 126 en 127]  126,VII
Bakker, Andries (~24-05-1720) [Zoon van 126 en 127]  126,II
Bakker, Ariaantje (~18-03-1731) [Dochter van 126 en 127]  126,VI
Bakker, Cornelis (~23-11-1727) [Zoon van 126 en 127]  126,V
Bakker, Frans Symons/Imansz. (†<07-06-1737) [Partner van 115]  115
Bakker, Japik (~03-04-1717) [Zoon van 126 en 127]  126,I
Bakker, Leendert Japikse (~17-01-1694) [Nummer 126]  126
Bakker, Neeltje Leendertdochter (~01-08-1722) [Nummer 63]  63
Bakker, Stijntje (~07-01-1725) [Dochter van 126 en 127]  126,IV
Bal, Aefgen Dircks (~09-01-1650) [Dochter van 348 en 349]  348,V
Bal, Arent (*±1590, []25-09-1640) [Nummer 696]  696
Bal, Arentge Dircks (~24-02-1644, †>1669) [Dochter van 348 en 349]  348,III
Bal, Ariaentge Willems (~01-02-1679, †>1702) [Dochter van 174 en 175]  174,III
Bal, Cornelis Arents (*±1620, []11-02-1663) [Zoon van 696 en 697]  696,II
Bal, Dirck Arentse ([]18-05-1687) [Nummer 348]  348
Bal, Dirckge Dircks (~22-08-1638) [Dochter van 348 en 349]  348,I
Bal, Joannes Willems (~12-11-1684, []31-01-1685) [Zoon van 174 en 175]  174,VI
Bal, Leendert Dircks (~30-11-1642) [Zoon van 348 en 349]  348,II
Bal, Leendert Willems (~21-04-1680, []18-06-1680) [Zoon van 174 en 175]  174,IV
Bal, Marijtgen Dircks (~12-03-1656, †>1684) [Dochter van 348 en 349]  348,VII
Bal, Niesje Willemsdochter (~04-10-1682, []22-12-1717) [Nummer 87]  87
Bal, Pieter Willems (~26-01-1676, []11-12-1677) [Zoon van 174 en 175]  174,I
Bal, Pieter Willems (~05-01-1678) [Zoon van 174 en 175]  174,II
Bal, Steffen Dircks (*±1647, †>1670) [Zoon van 348 en 349]  348,IV
Bal, Willem Dirkszoon (~19-03-1652) [Nummer 174]  174
Balthens, Maartge [Getuige bij doop van dochter van 466 en 467]  466,III
Ban, Soetje Gerrits van den [Partner van 242]  242
Bang, Ariaantje Willems [Partner van 700]  700
Barendregt, Annitie Piters [Dochter van 190]  190,II
Barendregt, Cornelia (*21-06-1891, †15-01-1962) [Schoonmoeder van dochter van 1]  1,I
Barendregt, Dirk Pieters [Zoon van 190]  190,IV
Barendregt, Geertruy Piters [Dochter van 190]  190,III
Barendregt, Marijtje Pieters (†>09-11-1738) [Nummer 95]  95
Barendregt, Pieter [Nummer 190]  190
Barends, Wijburg [Nummer 1917]  1917
Bastiaans, Neeltje [Partner van 104]  104
Bastyaensdr, Maertge [Nummer 437]  437
Batiaensdr, Gerritje [Nummer 1283]  1283
Bees, Klaas [Schoonzoon van 16 en 17]  16,V
Beij(en), Ghene (Gerit) (*±1300, †±1342) [Nummer 169376]  169376
Beij(en), Peter (*±1335) [Zoon van 169376 en 169377]  169376,II
Beij(en), Segerus (Zeger) (*±1325) [Zoon van 169376 en 169377]  169376,I
Beijensdochter, Maria (*±1438) [Dochter van 61336 en 61337]  61336,V
Beijensdochter, Marritgen (*±1438) [Dochter van 61336 en 61337]  61336,IV
Beijensdochter, Ytswij [Dochter van 490688 en 490689]  490688,I
Beijenszoon, Aert (*±1438, †<28-01-1485) [Zoon van 61336 en 61337]  61336,III
Beijenszoon, Beije [Zoon van 245344 en 245345]  245344,I
Beijenszoon, Beijen (*±1350, †<08-06-1408) [Nummer 245344]  245344
Beijenszoon, Cornelis [Zoon van 61336 en 61337]  61336,I
Beijenszoon, Dirc (*<1408) [Zoon van 490688 en 490689]  490688,IV
Beijenszoon, Doedijn (*±1382, †<11-09-1452) [Nummer 122672]  122672
Beijenszoon, Hughe (*<1409, †±1429) [Zoon van 490688 en 490689]  490688,VI
Beijenszoon, Rutgher (*<1409) [Zoon van 490688 en 490689]  490688,V
Beijenszoon, Willem (*<1404) [Zoon van 490688 en 490689]  490688,III
Benne, Ariaantje Huijge (peet) [Getuige bij doop van dochter van 52 en 53]  52,IV
Benning, Johanna/Jannetje Hendriks (~31-03-1779, †22-07-1832) [Schoondochter van 32 en 33]  32,II
Benning(s), Willem Hendrikszn [Schoonzoon van 32 en 33]  32,IV
Berchem, Gerard van [Nummer 73730]  73730
Berchem, Wilhelmina/Willemina van (*1355, †1449) [Nummer 36865]  36865
Berckel, Aleijt Jacob Groot Wouters van [Dochter van 169362]  169362,I
Berckel, Elisabeth Jacob Groot-Wouters van (*±1372, †±1453) [Nummer 84681]  84681
Berckel, Jacob Groot-Wouters van Berckel van (*±1345, †±1395) [Nummer 169362]  169362
Berckel, Jan Jacob Groot Wouters van [Zoon van 169362]  169362,II
Berckel, Maria Davids van (*1670) [Nummer 185]  185
Berckel, Wolterus (Groot-Wouter) van (*±1310, †<17-11-1381) [Nummer 338724]  338724
Berthouts, Waltherus V (*±1180, †1243) [Nummer 10839202]  10839202
Berthoutsdr, NN (*±1205) [Nummer 5419601]  5419601
Beumers, Josijntie [Getuige bij kerkelijk huwelijk van 32 en 33]  32
bij de vader selfs geheft [Getuige bij doop van zoon van 110 en 111]  110,IX
Bijl, Arend (*03-06-1790, †17-10-1840) [Zoon van 28 en 29]  28,II
Bijl, Arent (~24-08-1732, †28-12-1805) [Zoon van 112 en 113]  112,II
Bijl, Arentje (*09-07-1799, †08-12-1863) [Dochter van 28 en 29]  28,V
Bijl, Arij (*1822, †04-05-1825) [Zoon van 14 en 15]  14,I
Bijl, Arij (*08-02-1826, †19-09-1827) [Zoon van 14 en 15]  14,III
Bijl, Arij (*15-11-1828, †14-08-1906) [Zoon van 14 en 15]  14,IV
Bijl, Christiaan (*29-06-1833, †04-04-1910) [Zoon van 14 en 15]  14,VI
Bijl, Cornelis (~26-01-1738) [Zoon van 112 en 113]  112,V
Bijl, Cornelis Cornelisz de Oude (*±1638, †>18-04-1702) [Zoon van 448 en 449]  448,II
Bijl, Cornelis Huijge (*12-09-1693, †02-05-1754) [Nummer 112]  112
Bijl, Cornelis Lauweszn (*±1600, †1671) [Nummer 448]  448
Bijl, Geertrui (*19-04-1795, †07-03-1848) [Dochter van 28 en 29]  28,IV
Bijl, Hugo (Huijg) Dame (*26-03-1758, †06-06-1831) [Nummer 28]  28
Bijl, Huibert (*14-08-1824, †06-03-1897) [Zoon van 14 en 15]  14,II
Bijl, Huig Cornelisz. (*±1650, †<22-01-1696) [Nummer 224]  224
Bijl, Huijg Cornelisse (*11-03-1731) [Nummer 56]  56
Bijl, Isak (~06-09-1744) [Zoon van 112 en 113]  112,VII
Bijl, Jacob (~31-01-1734) [Zoon van 112 en 113]  112,III
Bijl, Jacob (~06-09-1744) [Zoon van 112 en 113]  112,VIII
Bijl, Jannetje (~13-03-1735, †11-06-1748) [Dochter van 112 en 113]  112,IV
Bijl, Klaas (*14-09-1787, †19-03-1835) [Zoon van 28 en 29]  28,I
Bijl, Klaasje (*1836, †06-11-1918) [Dochter van 14 en 15]  14,VII
Bijl, Kruijntje (~26-01-1738) [Dochter van 112 en 113]  112,VI
Bijl, Leentje Cornelisdr (†>16-05-1677) [Zoon van 448 en 449]  448,I
Bijl, Marijtje Simons van der [Partner van 164]  164
Bijl, Pieter (*29-11-1792, †24-11-1846) [Nummer 14]  14
Bijl, Wijburgje (*27-10-1830, †03-01-1914) [Nummer 7]  7
Bijl, Willem (*30-03-1839, †08-05-1908) [Zoon van 14 en 15]  14,VIII
Bijlant, Adriaentge van [Dochter van 1946 en 1947]  1946,II
Bijlant, Adrianus Isbrants van [Zoon van 1946 en 1947]  1946,IV
Bijlant, Hester Isbrants van (*±1576, †>07-05-1655) [Dochter van 1946 en 1947]  1946,V
Bijlant, Isbrant Jansen van (*±1541, †08-02-1611) [Nummer 1946]  1946
Bijlant, Jan Isbrants van [Zoon van 1946 en 1947]  1946,III
Bijlant, Jan/Johannes van [Nummer 3892]  3892
Bijlant, Pieter Isbrants van [Zoon van 1946 en 1947]  1946,I
Bijlant, Susanna IJsbrants van (*±1585, †>25-07-1649) [Nummer 973]  973
Blom, Trijntje Crelis (~14-11-1715, †05-07-1782) [Partner van 66]  66
Boes, Lena Leenders [Getuige bij doop van dochter van 320 en 321]  320,I
Bom, Arie/Arent Pieters (~04-09-1707, †09-02-1789) [Zoon van 84 en 85]  84,I
Bom, Ary Janse van der (*±1645, []16-10-1694) [Nummer 168]  168
Bom, Barbara Cornelisdochter (~18-11-1753, †09-02-1834) [Nummer 21]  21
Bom, Huibertje Pieters (~18-03-1714, []13-11-1790) [Dochter van 84 en 85]  84,III
Bom, Kornelis Pieterszoon (*01-10-1710, †20-02-1761) [Nummer 42]  42
Bom, Maria Pieters (~21-04-1720, †>20-01-1782) [Dochter van 84 en 85]  84,V
Bom, Neeltje Pieters (~29-09-1715, †12-04-1744) [Dochter van 84 en 85]  84,IV
Bom, Pieter Arense (~12-06-1678, []08-07-1745) [Nummer 84]  84
Bomeke?, Nicolaas [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 10 en 11]  10,VIII
Boon, Lysbeth Jansdr (~13-03-1638) [Nummer 171]  171
Boonem, Lodewijck van [Nummer 14370]  14370
Boonem, Maria van (†10-08-1482) [Nummer 7185]  7185
Boutkan, Catharina (*1813) [Partner van 12]  12
Braam, Lijsbeth Pietersdr (†<11-04-1726) [Partner van 204]  204
Brabans, Aleyt Godert Henrick (*±1385) [Dochter van 84508 en 84509]  84508,V
Brabans, Bartholomeus Godert Henrick (*±1385) [Zoon van 84508 en 84509]  84508,III
Brabans, Elysabeth Godert Henrick (*±1385) [Dochter van 84508 en 84509]  84508,VI
Brabans, Godert Henrick (*±1360) [Nummer 84508]  84508
Brabans, Hadewijch Godert Henrick (*±1385, †>1420) [Dochter van 84508 en 84509]  84508,II
Brabans, Henrick Godert Henrick (*±1385) [Zoon van 84508 en 84509]  84508,IV
Brabans, Peter Godert Henrick (*±1385) [Nummer 42254]  42254
Brabants, Elisabeth Peter Goijaerts (*±1415) [Nummer 21127]  21127
Brama, Claes [Zoon van 1378]  1378,I
Brama, Maertje Theunissen (*±1600, †26-05-1642) [Nummer 689]  689
Brama, Theunis Claesz. (*±1570) [Nummer 1378]  1378
Brande, Hadde Haddeszn van den (~24-04-1672, †24-03-1746) [Partner van 123]  123
Brevelt, Adrianus (~12-11-1691) [Zoon van 166 en 167]  166,III
Brevelt, Alida/Aleydis (Aaltje) (~13-06-1695, []03-02-1777) [Nummer 83]  83
Brevelt, Antonius Hendriks (*±1660) [Nummer 166]  166
Brevelt, Gijsbertus (~10-07-1686) [Zoon van 166 en 167]  166,I
Brevelt, Henricus (~04-11-1700) [Zoon van 166 en 167]  166,V
Brevelt, Joannis (~16-12-1688) [Zoon van 166 en 167]  166,II
Brocken, Jutta Wolters (*±1380, †>1471) [Nummer 84521]  84521
Broechoven, Aleydis van [Dochter van 169360 en 169361]  169360,II
Broechoven, Arnoldus van [Zoon van 169384 en 169385]  169384,II
Broechoven, Daneel Reijner Reijner van [Zoon van 42346 en 42347]  42346,III
Broechoven, Gerardus van [Zoon van 169360 en 169361]  169360,III
Broechoven, Gerardus van (†>1410) [Zoon van 169384 en 169385]  169384,I
Broechoven, Gerardus van (*±1295, †1346) [Nummer 169384]  169384; 338720
Broechoven, Heijlwich Reijner van [Dochter van 84692 en 84693]  84692,II
Broechoven, Heijlwigis van [Dochter van 169360 en 169361]  169360,I
Broechoven, Henricus Gerardus (Hendrick) van (*±1340, †±1408) [Nummer 169360]  169360
Broechoven, Jan (Jr) Reijner Reijner van (*±1410) [Zoon van 42346 en 42347]  42346,VI
Broechoven, Jan (sr) Reijner Reijner van [Zoon van 42346 en 42347]  42346,II
Broechoven, Katelijn Reijner van [Dochter van 84692 en 84693]  84692,I
Broechoven, Katelijn Reijner van (*±1415) [Nummer 21173]  21173
Broechoven, Mechteld van [Dochter van 169384 en 169385]  169384,III
Broechoven, Peter Reijner van [Zoon van 84692 en 84693]  84692,III
Broechoven, Peter Reijner Reijner van [Zoon van 42346 en 42347]  42346,IV
Broechoven, Reijner Reijner van (*±1360) [Nummer 42346]  42346
Broechoven, Reijner Reijner Reijner van (*±1395) [Zoon van 42346 en 42347]  42346,V
Broechoven, Reijnerus Gerardus (Reijner) van (*±1335, †<14-05-1419) [Nummer 84692]  84692
Broechoven, Steven Reijner Reijner van [Zoon van 42346 en 42347]  42346,I
Broeders, Maeijken Adriaen Adriaen [Nummer 663]  663
Broeders, Maria Adriana [Getuige bij doop van 165]  165; 330,IV
Bronsgeest, Jeroentgen Mathijsdr (*±1545, †±1624) [Dochter van 2306]  2306,II
Bronsgeest, Maritgen Mathijsdr (*±1545, †<1623) [Nummer 1153]  1153
Bronsgeest, Mathijs Jacobszn [Nummer 2306]  2306
Bruyelle, NN de [Nummer 28737]  28737
Buckincks/Buckinqx, Adriaen Antonis (*±1465, †<1538) [Nummer 10560]  10560
Buckincks/Buckinqx, Anthonis (*±1440, †<17-07-1501) [Nummer 21120]  21120
Buijs, Geertruida Christina Maria [Schoondochter van 4 en 5]  4,I
Campen, Zeger Huijgens van [Partner van 2753]  2753
Casenbrood, Trijntje Pancrasse (~07-02-1765, †16-02-1804) [Schoondochter van 32 en 33]  32,II
Claas, Annetje [Partner van 240]  240
Claas, Neeltje [Nummer 441]  441
Claes, Arentje [Getuige bij doop van 247]  247
Claes, Arien [Getuige bij doop van 171]  171
Claes, Gerritgen [Partner van 956]  956
Claesdochter, Marijtgen (*±1545, †>09-06-1601) [Nummer 2753]  2753
Claesdr, Jannetje (*±1620, †>17-05-1655) [Nummer 487]  487
Claesz., Hendrik [Getuige bij doop van zoon van 690 en 691]  690,II
Cleermaecker, Arij Cornelisz. (*±1595) [Nummer 422]  422
Cleermaecker, Commertie Arents (~25-04-1632) [Nummer 211]  211
Cleermaecker, Cornelis Arents [Zoon van 422 en 423]  422,I
Cleermaecker, Hadde Arents (~18-03-1624) [Zoon van 422 en 423]  422,II
Cleermaecker, Leendert Arents (~18-02-1635) [Zoon van 422 en 423]  422,IV
Cleijburg, Dingenom Arens [Schoondochter van 436 en 437]  436,II
Clercq, Lieven le [Nummer 28738]  28738
Clercq, Madeleine le (*±1432) [Nummer 14369]  14369
Clijbroek, Claas Lauriszn (~11-03-1706, †04-08-1764) [Nummer 66]  66
Clijbroek, Guurtje (~25-01-1741, †04-06-1785) [Dochter van 66 en 67]  66,V
Clijbroek, Jan (~08-05-1742, †15-11-1742) [Zoon van 66 en 67]  66,VI
Clijbroek, Jan (~02-09-1745) [Zoon van 66 en 67]  66,VIII
Clijbroek, Lauris Claaszn (~10-12-1734, †20-07-1798) [Zoon van 66 en 67]  66,I
Clijbroek, Willempje (~28-04-1737, †26-07-1737) [Dochter van 66 en 67]  66,III
Clijbroek, Willempje (~24-03-1739, †09-04-1739) [Dochter van 66 en 67]  66,IV
Clijbroek, Willempje (~14-05-1744, †25-08-1744) [Dochter van 66 en 67]  66,VII
Clijbroek, Willempje (~25-03-1747, †13-07-1752) [Dochter van 66 en 67]  66,IX
Cocq van Nerims, Constantia (jv) de [Getuige bij doop van dochter van 246 en 247]  246,II
Commersdr, Teungen [Getuige bij doop van zoon van 488 en 489]  488,I
Cornelis, Arentje [Nummer 195]  195
Cornelis, Claartje [Partner van 466]  466
Cornelis, Leentje [Getuige bij doop van 97]  97
Cornelis, Leuntje [Getuige bij doop van dochter van 194 en 195]  194,IX
Cornelis, Lysbeth [Partner van 252]  252
Cornelis, Maertgen [Getuige bij doop van zoon van 488 en 489]  488,I
Cornelis, Magdalena [Getuige bij doop van zoon van 106 en 107]  106,II
Cornelis, Maritge [Getuige bij doop van dochter van 876 en 877]  876,I
Cornelis, Neeltje [Getuige bij doop van dochter van 246 en 247]  246,IV
Cornelis, Neeltje [Getuige bij doop van 345]  345
Cornelis, Sijgie [Getuige bij doop van zoon van 478 en 479]  478,V
Cornelis (hefster), jd, Leuntje [Getuige bij doop van zoon van 194 en 195]  194,VI
Cornelis aan de Westdijk, Maertgen [Getuige bij doop van dochter van 488 en 489]  488,V
Cornelisdr, Annetje [Partner van 218]  218
Cornelisdr, Duijfje (*1630, †<23-04-1712) [Nummer 297]  297
Cornelisdr, Lijntje (*1585, †>1642) [Nummer 985]  985
Cornelisdr, Lijsbeth (†1652) [Nummer 685]  685
Cornelisdr, Lysbeth (*±1570, †<1604) [Schoondochter van 3832 en 3833]  3832,IV
Cornelisdr, Steijntje [Nummer 471]  471
Cornelisse, Grietje [Partner van 252]  252
Cornelisse, Mareijtje [Getuige bij doop van zoon van 78 en 79]  78,VII
Cornelisse, Pieter (†01-01-1674) [Partner van 447]  447
Cornelisse, Teuntje [Schoondochter van 3832 en 3833]  3832,IV
Cornelisz, Jan [Getuige bij doop van dochter van 876 en 877]  876,VI
Corneliszn, Crijn [Getuige bij doop van 438]  438
Corneliszn, Jacob [Getuige bij doop van zoon van 78 en 79]  78,VI
Corsz (oudoom bg), Jan [Getuige bij kerkelijk huwelijk van 1380 en 1381]  1380
Cramer, Claes Jacobsz. (~05-11-1690, †20-12-1728) [Partner van 113]  113
Crelis, Guurtje [Nummer 69]  69
Crijne, Crelisje [Schoondochter van 132 en 133]  132,I
Crijnsdr, Maddeleentje (~25-03-1663) [Dochter van 212 en 213]  212,II
Crijnsen, Neeltje (~23-04-1657, †1735) [Nummer 235]  235
Crijnszn, Maerten (*02-10-1665) [Zoon van 212 en 213]  212,III
Crillaerts, Gerit Reijner van (*±1360, †<1419) [Zoon van 84692 en 84693]  84692,V
Crillaerts, Jan Hendrick Gerit [Nummer 42342]  42342
Crillaerts, Maria Jans Hendrick (*±1447, †<1489) [Nummer 21171]  21171
Crillaerts/Grillaerts, Margriet Peters [Partner van 10560]  10560
Cuijc, Neeltgen Cornelis van (*±1585, †>17-01-1625) [Nummer 1383]  1383
Daalen, Trijntje Fransz. van [Getuige bij doop van zoon van 152 en 153]  152,VIII
Daenen, Adriaen [Getuige bij doop van 171]  171
Dame, Arentje Jurrisse (*09-03-1738) [Nummer 57]  57
Dame, Ary (~06-06-1745) [Zoon van 114 en 115]  114,III
Dame, Dingna (~04-09-1740) [Dochter van 114 en 115]  114,II
Dame, Jurry Arijse (~01-08-1712) [Nummer 114]  114
Davidsen, Catharina [Getuige bij doop van 47]  47
Davidsen, Klaas [Getuige bij doop van dochter van 184 en 185]  184,II
de huisvr van Lodewijck Dircks [Getuige bij doop van dochter van 898 en 899]  898,V
de vader selfs [Getuige bij doop van zoon van 108 en 109]  108,II
Decker, (Vin)cent Janse (den) (~14-12-1631) [Nummer 210]  210
Decker, Aren Centen (den) (~31-08-1659) [Zoon van 210 en 211]  210,III
Decker, Arie Centen (den) (~21-12-1664) [Zoon van 210 en 211]  210,V
Decker, Arije Jobse (~20-11-1689, †<29-09-1720) [Zoon van 108 en 109]  108,II
Decker, Cornelis Janse den (~11-06-1634) [Zoon van 420 en 421]  420,IV
Decker, Jaapje Centen (den) (*±1662) [Dochter van 210 en 211]  210,IV
Decker, Jaepie den (~03-04-1639) [Dochter van 420 en 421]  420,VI
Decker, Jan den (†<16-01-1639) [Nummer 420]  420
Decker, Jan Centen (den) (~?-06-1657) [Zoon van 210 en 211]  210,II
Decker, Jannetge Janse den (~03-12-1628) [Dochter van 420 en 421]  420,II
Decker, Jannetie Janse den (~07-09-1636) [Dochter van 420 en 421]  420,V
Decker, Jannetje Cents (~07-02-1672, †1702) [Nummer 105]  105
Decker, Leenaard Centen (den) (~01-10-1676) [Zoon van 210 en 211]  210,VIII
Decker, Lijsbeth Centen (den) (~25-04-1655) [Dochter van 210 en 211]  210,I
Decker, Maartje Jobse (~19-12-1687) [Dochter van 108 en 109]  108,I
Decker, Maria Jobse (~04-08-1697) [Dochter van 108 en 109]  108,IV
Decker, Pieterge Jans den (~03-12-1628) [Dochter van 420 en 421]  420,I
Decker, Willem Centen (den) (~02-02-1670) [Zoon van 210 en 211]  210,VI
Decker/Deckhutte, Job Arentze [Nummer 108]  108
Dekker, Annetje Kommers [Getuige bij doop van 54]  54
Dekker, Frans Jopse (~06-09-1693, †?-01-1758) [Nummer 54]  54
Dekker, Idetje (~15-09-1748, †22-01-1830) [Dochter van 54 en 55]  54,III
Dekker, Job (~26-07-1744, †<?-01-1758) [Zoon van 54 en 55]  54,I
Dekker, Jobje (~28-03-1751) [Dochter van 54 en 55]  54,IV
Dekker, Knelis (Kornelis) (~03-11-1754) [Zoon van 54 en 55]  54,V; 111
Dekker, Lambert Arense [Partner van 193]  193
Dekker, Leentje Fransdochter (*16-01-1746, †<30-04-1796) [Nummer 27]  27
Dekker, Marijtje Jobs [Getuige bij doop van dochter van 54 en 55]  54,III
Dekker, Marijtje Jobs [Getuige bij doop van dochter van 54 en 55]  54,IV
Deumisz., Aren [Getuige bij doop van 97]  97
Diddericks, Heijn Guet [Zoon van 1962752 en 1962753]  1962752,I
Didderickszoon, Rutgheer (*±1288) [Nummer 981376]  981376
Dircksdr, Anna [Nummer 2803]  2803
Dircksdr, Neeltje (*±1590, []13-01-1666) [Nummer 697]  697
Dircx, Neeltgen (*±1596, †<21-01-1624) [Nummer 989]  989
Dircxdr (moeder bruid), Geertge [Nummer 2763]  1380; 2763
Dirks, Ariaantje (†>09-03-1693) [Nummer 505]  505
Dirks, Maagdaleentje [Getuige bij doop van zoon van 78 en 79]  78,IX
Dirks, Maartie [Getuige bij doop van zoon van 66 en 67]  66,VIII
Dirksdr, Neeltje [Nummer 409]  409
Dirkse, Marcus [Getuige bij doop van zoon van 476 en 477]  476,III
Dirkse, Theodora Theodori (*±1600, †>08-04-1635) [Nummer 649]  649
Dirkx, Olof [Nummer 310]  310
Dirricx, Bastiaan [Getuige bij doop van zoon van 876 en 877]  876,V
Dirx, Geertje [Getuige bij doop van 252]  252; 504,V
Dirxs, Jaepie [Getuige bij doop van dochter van 94 en 95]  94,V
Dirxz, Teunis [Getuige bij geboorteaangifte van 492]  492
Doedijnsdochter, Ariaentge (*±1410, †±1461) [Dochter van 122672 en 122673]  122672,IV
Doedijnszoon, Huich [Zoon van 122672 en 122673]  122672,I
Doen Beijensdochter, Aechte (*±1405) [Dochter van 122672 en 122673]  122672,II
Doens, Chentgen [Dochter van 878 en 879]  878,II
Doens, Jacob (*±1586) [Zoon van 878 en 879]  878,III
Doens, Neeltgen [Dochter van 878 en 879]  878,I
Doenszoon/Doedijnssoen, Beijen (*±1408, †28-01-1485) [Nummer 61336]  61336
Does, Aaltje Pieters van der (*1717, []03-07-1788) [Nummer 43]  43
Does, Adriaen Dircks van der (†>07-05-1600) [Zoon van 2752 en 2753]  2752,I
Does, Annetje Dirks van der (*>1639, †>1667) [Dochter van 688 en 689]  688,XI
Does, Catharina Dircks van der (*±1567, †1599) [Dochter van 2752 en 2753]  2752,II
Does, Dirck Adriaensz. van der (*±1540, †<25-02-1576) [Nummer 2752]  2752
Does, Dirk van der (~22-01-1656) [Zoon van 344 en 345]  344,II
Does, Dirk Joris van der (*1595, †<27-12-1650) [Nummer 688]  688
Does, Grietje Dirks van der (~09-02-1631, †>1667) [Dochter van 688 en 689]  688,VI
Does, Jaapje van der (~25-11-1691) [Dochter van 172 en 173]  172,III
Does, Jacob Dirkse van der (~29-05-1639, †>1667) [Zoon van 688 en 689]  688,X
Does, Jan Jorisse van der (~12-03-1659, †11-11-1712) [Nummer 172]  172
Does, Joris van der (~19-04-1682) [Zoon van 172 en 173]  172,I
Does, Joris Dircks van der (~05-03-1574, []14-01-1619) [Nummer 1376]  1376
Does, Joris Dircks van der (~17-04-1622, †<30-04-1667) [Nummer 344]  344
Does, Lijsbeth Joris van der (~25-10-1654) [Dochter van 344 en 345]  344,I
Does, Maartje Dirks van der (*±1624, †1704) [Dochter van 688 en 689]  688,II
Does, Neeltje Dirks van der (~23-08-1627, †<08-10-1628) [Dochter van 688 en 689]  688,III
Does, Neeltje Dirks van der (~08-10-1628, †<13-03-1633) [Dochter van 688 en 689]  688,IV
Does, Neeltje Dirks van der (~13-03-1633) [Dochter van 688 en 689]  688,VII
Does, Niesje Dirks van der (~02-12-1629) [Dochter van 688 en 689]  688,V
Does, Pieter Janszoon van der (*23-02-1687, []21-06-1732) [Nummer 86]  86
Does, Teunis Joris van der (~07-01-1665) [Zoon van 344 en 345]  344,V
Does, Theunis Dirks van der (~25-11-1634, †<05-10-1636) [Zoon van 688 en 689]  688,VIII
Does, Theunis Dirks van der (~05-10-1636) [Zoon van 688 en 689]  688,IX
Does, Willem Joris van der (~23-10-1661) [Zoon van 344 en 345]  344,IV
Dongen, Marie (Maartje) Pieters van (*±1676, †?-10-1743) [Nummer 163]  163
Doorn, Adriana van der (~29-01-1764) [Dochter van 44 en 45]  44,VI
Doorn, Adrianus van der (~24-12-1739, []10-12-1779) [Zoon van 82 en 83]  82,X
Doorn, Anthonia van der (*1689) [Dochter van 164 en 165]  164,III
Doorn, Anthonius van der (~04-11-1755) [Zoon van 44 en 45]  44,III
Doorn, Anthonius van der (~07-02-1767) [Zoon van 44 en 45]  44,VII
Doorn, Antonius van der (*1695, †02-09-1777) [Nummer 88]  88
Doorn, Antonius van der (~20-12-1720) [Zoon van 82 en 83]  82,II
Doorn, Antonius van der (*01-03-1732, †1783) [Zoon van 88 en 89]  88,VI
Doorn, Appolonia van der (~25-04-1730, †27-05-1783) [Dochter van 82 en 83]  82,VI
Doorn, Ary van der (*1670, †<?-05-1735) [Zoon van 328 en 329]  328,III
Doorn, Catharina van der (*1687) [Dochter van 164 en 165]  164,II
Doorn, Catharina van der (~21-03-1788) [Dochter van 22 en 23]  22,III
Doorn, Cornelia van der (~13-10-1719) [Dochter van 82 en 83]  82,I
Doorn, Cornelia van der (~28-09-1722) [Dochter van 88 en 89]  88,II
Doorn, Cornelis van der (*1753, †26-06-1812) [Nummer 22]  22
Doorn, Digna van der (*±1670, []12-?-1739) [Dochter van 328 en 329]  328,IV
Doorn, Emerentia (Immetje) Teunisse van der (~27-06-1735) [Dochter van 88 en 89]  88,VII
Doorn, Evert van der (*1610) [Nummer 656]  656
Doorn, Evert van der (*±1663, []28-03-1694) [Zoon van 328 en 329]  328,II
Doorn, Geertruij van der (~21-11-1795) [Dochter van 22 en 23]  22,V
Doorn, Gertrudis van der (~26-02-1758) [Dochter van 44 en 45]  44,IV
Doorn, Gijsbertus van der (~04-03-1737, []27-12-1785) [Zoon van 82 en 83]  82,IX
Doorn, Jillis/Gillis Teunisse van der (~21-06-1721, †<02-?-1778) [Zoon van 88 en 89]  88,I
Doorn, Jo(h)anna van der (~07-01-1770, †1830) [Dochter van 44 en 45]  44,VIII
Doorn, Joanna van der (~30-06-1732) [Dochter van 82 en 83]  82,VII
Doorn, Joanna van der (~30-04-1761) [Dochter van 44 en 45]  44,V
Doorn, Joanna van der (~05-08-1784, †<16-08-1785) [Dochter van 22 en 23]  22,I
Doorn, Joanna van der (~16-08-1785, †<28-04-1793) [Dochter van 22 en 23]  22,II
Doorn, Joanna van der (~28-04-1793, †<19-04-1802) [Dochter van 22 en 23]  22,IV
Doorn, Joanna van der (~19-04-1802, †30-04-1890) [Dochter van 22 en 23]  22,VII
Doorn, Joannes van der (~12-01-1736) [Zoon van 82 en 83]  82,VIII
Doorn, Joannes/Jan van der (*1691, †03-11-1761) [Nummer 82]  82
Doorn, Joannes/Jan van der (~13-03-1724, †25-09-1811) [Zoon van 88 en 89]  88,III
Doorn, Joannis van der (*17-01-1751) [Zoon van 44 en 45]  44,I
Doorn, Maarten Teunisse van der (*±1660, †16-07-1726) [Nummer 164]  164; 176
Doorn, Maarten/Martinus van der (~11-07-1729, []27-11-1806) [Nummer 44]  44
Doorn, Maria Cornelia van der (~01-07-1798, †27-03-1861) [Nummer 11]  11
Doorn, Maria Janse van der (~04-05-1724, []12-06-1801) [Nummer 41]  41
Doorn, Maria Martini van der (~11-09-1686, []03-04-1764) [Dochter van 164 en 165]  164,I; 324,V
Doorn, Martinus van der (~10-06-1728) [Zoon van 82 en 83]  82,V
Doorn, Petronella van der (~06-12-1694, †28-04-1704) [Dochter van 164 en 165]  164,V
Doorn, Petronella van der (~28-10-1726) [Dochter van 82 en 83]  82,IV
Doorn, Pieternella van der (~16-08-1725, []1799) [Dochter van 88 en 89]  88,IV
Doorn, Teunis Everts van der (*±1634, []20-06-1697) [Nummer 328]  328
Driel, Aert Doenszn van (*±1466, †<1543) [Zoon van 30668 en 30669]  30668,VII
Driel, Anthuenis Cornelisz. van (*±1521, †<02-02-1558) [Zoon van 15334 en 15335]  15334,VII
Driel, Beije Corneliszn van [Zoon van 15334 en 15335]  15334,IV
Driel, Beije(n) Doenszn van (*±1452, †1556) [Zoon van 30668 en 30669]  30668,V
Driel, Cornelis Corneliszn van [Zoon van 15334 en 15335]  15334,I
Driel, Cornelis Doenszoon van (*±1460, †<17-01-1544) [Nummer 15334]  15334
Driel, Doen Beijenszn de Jonge van (*±1434, †16-12-1515) [Nummer 30668]  30668
Driel, Haasje Cornelisdr van (*±1531, †±1574) [Dochter van 15334 en 15335]  15334,IX
Driel, Jan Corneliszn van (*±1522) [Zoon van 15334 en 15335]  15334,VIII
Driel, Leentje Cornelisdr van [Dochter van 15334 en 15335]  15334,III
Driel, Liedeweij Doensdr van [Dochter van 30668 en 30669]  30668,I
Driel, Lijsbeth Cornelisdr van [Dochter van 15334 en 15335]  15334,II
Driel, Lijsbeth Doensdr van [Dochter van 30668 en 30669]  30668,II
Driel, Maartje Doensdr van [Dochter van 30668 en 30669]  30668,IV
Driel, Neeltje Cornelisdochter Beijens van (*±1520, †<1569) [Nummer 7667]  7667
Driel, Neeltje Doensdr van (*±1495) [Dochter van 30668 en 30669]  30668,VIII
Driel, NN van [Kind van 15334 en 15335]  15334,V
Driel, Willem Doenszn van [Zoon van 30668 en 30669]  30668,III
Driesse, Feijtje Andries van [Nummer 127]  127
Dro(o)gendijck, Wijntje Arentsdr (~04-03-1674, †22-07-1757) [Nummer 123]  123
Drogendijck, Cornelia Arendsdr [Getuige bij geboorteaangifte van 61]  61
Drogendijck, Cornelis Arenszn (~07-10-1607, †1680) [Nummer 492]  492
Drogendijck, Jacob [Zoon van 492 en 493]  492,I
Drogendijck, Lijntjen [Dochter van 492 en 493]  492,III
Drogendijck, Pieter [Zoon van 492 en 493]  492,II
Drogendijk, Aren Corneliszn (*1642, †<13-09-1680) [Nummer 246]  246
Drogendijk, Arien Louwen (*1581, †<1642) [Nummer 984]  984
Drogendijk, Bastiaen [Zoon van 984 en 985]  984,II
Drogendijk, Cornelia (~27-04-1670, †11-03-1744) [Dochter van 246 en 247]  246,III
Drogendijk, Cornelis (~27-02-1667, †<23-01-1678) [Zoon van 246 en 247]  246,I
Drogendijk, Cornelis (~23-01-1678, †<18-09-1680) [Zoon van 246 en 247]  246,VII
Drogendijk, Gijsbert (*±1620, †<22-03-1653) [Zoon van 984 en 985]  984,IV
Drogendijk, Jannetgie (~02-02-1676, †>19-06-1690) [Dochter van 246 en 247]  246,VI
Drogendijk, Laurens [Zoon van 984 en 985]  984,I
Drogendijk, Maart(g)ien (~19-02-1668, †>19-06-1690) [Dochter van 246 en 247]  246,II
Drogendijk, Maria (~13-08-1679, †<18-09-1680) [Dochter van 246 en 247]  246,VIII
Drogendijk, Teuntgie (~03-07-1672, †<18-09-1680) [Dochter van 246 en 247]  246,IV
Dronck, Maartje Ariens [Getuige bij doop van dochter van 238 en 239]  238,IX
Droogendijck, Lijntje Cornelis [Getuige bij doop van zoon van 246 en 247]  246,I
Droogendijck, Pieter Corneliszn [Getuige bij doop van zoon van 246 en 247]  246,I
Duijvestein, Caatje Arins (†04-03-1717) [Partner van 94]  94
Duiven, Claes van [Getuige bij doop van dochter van 92 en 93]  92,III
Eckhof, Adam (~25-10-1722) [Zoon van 98 en 99]  98,IV
Eckhof, Barent Evertszoon [Nummer 98]  98
Eckhof, Eva (~25-10-1722) [Dochter van 98 en 99]  98,V
Eckhof, Evert (~01-11-1711) [Zoon van 98 en 99]  98,I
Eckhof, Gerrit (~21-10-1714) [Zoon van 98 en 99]  98,II
Edingen, Adelheid (Engien) van (*±1185, †±1233) [Nummer 10839203]  10839203
Eijkhof, Liesbeth (*02-05-1717) [Nummer 49]  49
Elisabeth [Nummer 169377]  169377
en 2 vrouwen [Getuige bij doop van 449]  449
en Trijnken zijn huisvr. i.p.v. ...... [Getuige bij doop van zoon van 898 en 899]  898,IV
ende Lodewijck Dircksz [Getuige bij doop van zoon van 898 en 899]  898,IV
Engberding, Arendje Pieters (Arents) (~27-04-1704, †20-08-1748) [Nummer 113]  113
Engberdingh, Annitje (~14-10-1708, †26-03-1760) [Dochter van 226 en 227]  226,V
Engberdingh, Arent (Johannes Arnoldus) (*±1675) [Nummer 226]  226
Engberdingh, Hendrikje (~19-01-1710, †<13-10-1716) [Dochter van 226 en 227]  226,VI
Engberdingh, Hendrikje (~13-10-1716) [Dochter van 226 en 227]  226,IX
Engberdingh, Jan (~06-03-1712) [Zoon van 226 en 227]  226,VII
Engberdingh, Jannitje (~03-12-1713) [Dochter van 226 en 227]  226,VIII
Engberdingh, Maertje (~03-07-1707) [Dochter van 226 en 227]  226,IV
Engberdingh, Marya (~05-11-1702) [Dochter van 226 en 227]  226,I
Engberdingh, Trijntje (~01-01-1706) [Dochter van 226 en 227]  226,III
Engels, Willempje [Getuige bij doop van zoon van 488 en 489]  488,I
Esseboom, Aarentje (~10-08-1692) [Dochter van 206 en 207]  206,I
Esseboom, Arentge Aryensdr. de Jonge (~23-04-1673, †<01-11-1741) [Dochter van 412 en 413]  412,IV
Esseboom, Arij Pieterse (*±1630, †>10-04-1699) [Nummer 412]  412
Esseboom, Bastiaentje (~04-10-1693) [Dochter van 206 en 207]  206,II
Esseboom, Jan Arijensz. (~03-05-1669) [Zoon van 412 en 413]  412,III
Esseboom, Jannetje Pieters (*1696, †<03-11-1748) [Nummer 103]  103
Esseboom, Joannes Aryensz. (~05-08-1663) [Zoon van 412 en 413]  412,I
Esseboom, Leentje (~26-04-1699) [Dochter van 206 en 207]  206,V
Esseboom, Maria/Marijtje Lauwerens (~24-02-1692, []26-05-1747) [Nummer 53]  53
Esseboom, Neeltje (*<05-?-1698) [Dochter van 206 en 207]  206,IV
Esseboom, Neeltje (~07-09-1704) [Dochter van 206 en 207]  206,VI
Esseboom, Pieter Arense (~18-07-1666, †>07-09-1704) [Nummer 206]  206
Esseboom, Soetje Jacobs (peet) [Getuige bij doop van zoon van 52 en 53]  52,III
Fem, Albert Joris van der [Nummer 150]  150
Fem, Cornelia Alberts van der [Dochter van 150 en 151]  150,I
Fem, Marijtje A(e)lbers van der (*1695, †1739) [Nummer 75]  75
Floren, Gijsbert (*±1410) [Nummer 21126]  21126
Floren, Heijlwich Gijsbert (*±1440) [Nummer 10563]  10563
Floris, Dieuwertgen [Partner van 1380]  1380
Floris, Sievertgen/Divertgen [Getuige bij doop van dochter van 690 en 691]  690,I; 690,II
Florisdr/Fleuris, Trijntje/Trintgen (*±1620, †>07-01-1674) [Nummer 447]  447
Florus, Crelis [Getuige bij doop van dochter van 32 en 33]  32,IV
Foppen, Adriaentje [Nummer 2737]  2737
Frericx, Maertge [Getuige bij doop van dochter van 876 en 877]  876,VI
Geer, Adriaan van der [Getuige bij doop van zoon van 478 en 479]  478,V
Geeritsdr, Neeltje (*<1567, †>1626) [Nummer 899]  899
Geest, Mary Jansse van [Partner van 98]  98
Gerit Rode Gerit, Bartelomeeus (*±1385) [Zoon van 84688 en 84689]  84688,III
Gerit Rode Gerit, Embrecht (*±1385) [Zoon van 84688 en 84689]  84688,II
Gerit Rode Gerit, Gerit (*±1390) [Zoon van 84688 en 84689]  84688,IV
Gerit Rode Gerit, Marij (*±1395) [Dochter van 84688 en 84689]  84688,V
Gerrits, Grietge [Getuige bij doop van dochter van 876 en 877]  876,VIII
Gerrits, Maertge [Getuige bij doop van zoon van 490 en 491]  490,IV
Gerrits, Piter [Getuige bij doop van dochter van 94 en 95]  94,V
Geus, Claas Jacobs de [Partner van 55]  55
Gheenkens, Gerit Jan Wouters (*±1455, †<12-12-1535) [Nummer 10586]  10586
Gheenkens, Jan Wouter (*±1420) [Nummer 21172]  21172
Gheenkens, Jenneken Gerit Jan (*±1490, †<19-02-1556) [Nummer 5293]  5293
Ghijsbrechts, Neeltgen (†>05-10-1636) [Nummer 1377]  1377
Ghijszn, Cornelis [Getuige bij doop van 171]  171
Ghijszn, Cornelis (*1548, †<23-04-1604) [Schoonvader van zoon van 3832 en 3833]  3832,IV
Ghijszoon, Meijndert [Nummer 2738]  2738
Gielen, Jacob [Getuige bij doop van zoon van 320 en 321]  320,V
Giellis, Maritghen [Getuige bij doop van zoon van 876 en 877]  876,VII
Gillis, Leuntje (*±1619, []23-11-1677) [Nummer 357]  357; 651
Gorp, Judith Mathijs Jan van [Partner van 1322]  1322
Groenendijk, Jan Leenderze [Getuige bij doop van zoon van 78 en 79]  78,X
Groot, Ari de [Getuige bij doop van zoon van 46 en 47]  46,II
Groot, Gerby Dirx de [Nummer 251]  251
Grootveld, Jannetje Janse (*06-03-1712, †13-09-1735) [Partner van 42]  42
Haan, Jannetje Pieters de ([]31-08-1705) [Nummer 153]  153
Haan, Michiel Pieters de [Getuige bij doop van dochter van 152 en 153]  152,IV
Haan, Michiel Pieters de [Zoon van 306]  306,II
Haan, Miechiel de [Getuige bij doop van zoon van 152 en 153]  152,VIII
Haan, Pieter Michielszn de [Nummer 306]  306
Haartel, Maartje Ariens den [Partner van 478]  478
Hadde, Lijsbeth [Nummer 423]  423
Haen, Catarina Cornelis Jan de (*±1575) [Dochter van 2646 en 2647]  2646,II
Haen, Cornelis Jan Gerrit de (*±1525, †>04-03-1594) [Nummer 2646]  2646
Haen, Jenneken Cornelis Jan de (*±1560) [Nummer 1323]  1323
Haen, Wilhelm Michielse de [Getuige bij doop van zoon van 152 en 153]  152,VI
Haes, David van der [Getuige bij doop van dochter van 94 en 95]  94,III
Har(re)mans, Anna Catharina (*21-01-1822) [Schoondochter van 8 en 9]  8,III
Harmanszoon, Walraven [Nummer 1282]  1282
Harrients, Claesje [Getuige bij doop van zoon van 214 en 215]  214,II
Harrients, Geertje [Getuige bij doop van dochter van 214 en 215]  214,III
Hasselt, NN Amijsdr van der [Nummer 338689]  338689
Heemskerck, Geertruyt Jansdochter van (†1694) [Nummer 351]  351
Heerden, Heijlwich Sijmon Hermans (*±1390, †<14-06-1461) [Nummer 42337]  42337
Heerden, Herman van West-Tilborch (*±1325) [Nummer 169348]  169348
Heerden, Sijmon Hermans (*±1355) [Nummer 84674]  84674
Hees, Cornelia van [Getuige bij doop van zoon van 92 en 93]  92,IV
Hees, Cornelia van (~15-10-1712) [Dochter van 184 en 185]  184,IV
Hees, David van [Getuige bij doop van 46]  46; 92,IV
Hees, David van (~07-04-1762) [Zoon van 46 en 47]  46,II
Hees, Gerardus van (~07-10-1738) [Zoon van 92 en 93]  92,IV
Hees, Gerrit van [Getuige bij doop van 23]  23
Hees, Gerrit Hendriks van (*1665) [Nummer 184]  184
Hees, Hendrica Gerrits van [Getuige bij doop van dochter van 92 en 93]  92,II
Hees, Hendrina van (~17-08-1700) [Dochter van 184 en 185]  184,II
Hees, Henricus van (~03-12-1696) [Nummer 92]  92
Hees, Jacobus van (~12-05-1706) [Zoon van 184 en 185]  184,III
Hees, Jacon Hendrikse van [Getuige bij doop van dochter van 184 en 185]  184,V
Hees, Jan/Joannes Hendrikszn van (~15-09-1729) [Nummer 46]  46
Hees, Joanna van (~08-10-1735) [Dochter van 92 en 93]  92,III
Hees, Maria van (~20-10-1714) [Dochter van 184 en 185]  184,V
Hees, Maria van (~10-08-1733) [Dochter van 92 en 93]  92,II
Hees, Marijtje van [Getuige bij doop van 23]  23
Hees, Maritie van [Getuige bij doop van dochter van 92 en 93]  92,III
Hees(t), Geertruy (Gerritje) (Geralda) van (~13-03-1760, †03-05-1832) [Nummer 23]  23
Heesterbeek, Hendrika (~23-03-1790, †08-04-1837) [Schoondochter van 16 en 17]  16,II
Heijndericxs, Ariaentje (*±1580, []31-03-1652) [Nummer 937]  937
Heijnderiks, Willem [Getuige bij doop van dochter van 476 en 477]  476,V
Heijndricks, Margriet (*±1386, †1446) [Nummer 122673]  122673
Heijndricksz, Floris [Zoon van 245346 en 245347]  245346,I
Heijst, Aert Jan Jan van [Zoon van 84672 en 84673]  84672,IV
Heijst, Cornelis van [Zoon van 10584 en 10585]  10584,III
Heijst, Cornelis Herman Danil van [Zoon van 21168]  21168,VII
Heijst, Daneel Jan Jan van (*±1390) [Nummer 42336]  42336
Heijst, Danil van [Zoon van 10584 en 10585]  10584,IV
Heijst, Elisabeth (Lijsbeth) Danil Jan van [Dochter van 42336 en 42337]  42336,II
Heijst, Gerit Herman Daniel Jan van (*±1470, †<1530) [Nummer 10584]  10584
Heijst, Heijlwich Herman Danil van [Dochter van 21168]  21168,V
Heijst, Herman van [Zoon van 10584 en 10585]  10584,II
Heijst, Herman Danil Jan van (*±1420, †±1503) [Nummer 21168]  21168
Heijst, Jan Danil Jan van (*±1420) [Zoon van 42336 en 42337]  42336,V
Heijst, Jan Gerit Herman van (*±1490, †>1562) [Nummer 5292]  5292
Heijst, Jan Jan Jan van [Zoon van 84672 en 84673]  84672,II
Heijst, Jan Jan Paulus van (*±1360, †<1407) [Nummer 84672]  84672
Heijst, Jan Paulus van (*±1325, †±1408) [Nummer 169344]  169344
Heijst, Lijsbeth Herman Danil van (*±?-09-1455, †<30-05-1544) [Dochter van 21168]  21168,VIII
Heijst, Luitgaerd Herman Danil van [Dochter van 21168]  21168,VI
Heijst, Margriet Herman Danil van [Dochter van 21168]  21168,I
Heijst, Marij van [Dochter van 10584 en 10585]  10584,V
Heijst, Marij Herman Danil van [Dochter van 21168]  21168,IV
Heijst, Matheeus (Mathijs) Jan Jan van [Zoon van 84672 en 84673]  84672,I
Heijst, Mechteld Danil Jan van [Dochter van 42336 en 42337]  42336,I
Heijst, Mechteld Herman Danil van [Dochter van 21168]  21168,III
Heijst, Paulus (Pauwels) van (*±1290, †>1340) [Nummer 338688]  338688
Heijst, Pauwels Danil Jan van [Zoon van 42336 en 42337]  42336,III
Heijst, Peter Herman Danil van (*±1470, †<1528) [Zoon van 21168]  21168,X
Heijst, Peter Jan Jan van [Zoon van 84672 en 84673]  84672,III
Heijst, Sijmon van [Zoon van 10584 en 10585]  10584,I
Heijst, Sijmon Herman Danil van [Zoon van 21168]  21168,II
Hendricx, Catelijn Andries [Partner van 10584]  10584
Hendriks, Aegje [Getuige bij doop van zoon van 110 en 111]  110,IV
Hendrikse, Jan [Getuige bij doop van 92]  92
Hendrikse, Lijsbeth [Getuige bij doop van dochter van 184 en 185]  184,IV
Henrix, Anna Janssen [Getuige bij doop van zoon van 330 en 331]  330,III
Heynderickx, Dingenom (†16-04-1679) [Nummer 643]  643
Heyndrix, Adriaen [Getuige bij geboorteaangifte van 492]  492
Hitsert, Trijntie [Schoondochter van 62 en 63]  62,II
Hocke, Anna Cornelisse (~18-12-1712) [Dochter van 236 en 237]  236,IV
Hocke, Cornelia (~26-09-1677) [Dochter van 472 en 473]  472,III
Hocke, Cornelis Cornelisse (~17-06-1708) [Zoon van 236 en 237]  236,II
Hocke, Cornelis Janse (~22-02-1671, †18-05-1724) [Nummer 236]  236
Hocke, Crelis (~01-08-1683) [Zoon van 472 en 473]  472,IV
Hocke, Jan Cornelisse (*±1645) [Nummer 472]  472
Hocke, Jan Cornelisse (~05-09-1706) [Zoon van 236 en 237]  236,I
Hocke, Teuntje (~04-02-1674) [Dochter van 472 en 473]  472,II
Hocke, Weijntje Cornelisse (~16-08-1716, †±1752) [Dochter van 236 en 237]  236,V
Hoeck, Adriana van der (~03-06-1693) [Partner van 86]  86
Hoek, Mees Cornelisse van der [Getuige bij doop van dochter van 320 en 321]  320,III
Hokke, Ary Corneliszoon (*19-10-1710, †29-09-1784) [Nummer 118]  118
Hokke, Cornelis (~03-01-1740) [Zoon van 118 en 119]  118,III
Hokke, Geertruij (*15-12-1737, †15-04-1774) [Nummer 59]  59
Hokke, Geertruy (~06-01-1737, †21-12-1737) [Dochter van 118 en 119]  118,I
Hokke, Hendrik (~17-07-1743) [Zoon van 118 en 119]  118,IV
Hokke, Hendrik (~21-07-1748) [Zoon van 118 en 119]  118,VI
Hokke, Neeltje (~20-11-1746) [Dochter van 118 en 119]  118,V
Hokke, Neeltje (~10-01-1751) [Dochter van 118 en 119]  118,VII
Hollaer, Leentje Jans (†09-05-1730) [Nummer 223]  223
Hollaert, Floris Jansen (~13-07-1659) [Zoon van 446 en 447]  446,II
Hollaert, Jan Jansen (~17-02-1662) [Zoon van 446 en 447]  446,IV
Hollaert, Jan Leenderts (*±1617, †15-11-1668) [Nummer 446]  446
Hollaert, Maartje (*±1667) [Dochter van 446 en 447]  446,VI
Hollaert, Willempje Jans (~08-05-1661, †<1665) [Dochter van 446 en 447]  446,III
Hollaert, Willemtje Jans (~19-04-1665, †02-06-1734) [Dochter van 446 en 447]  446,V
Hollander, Jan Laueszn [Getuige bij doop van 247]  247
Hollander, Jan Lauwenszoon (†10-05-1652) [Partner van 991]  991
Hollander, Willem [Schoonzoon van 16 en 17]  16,VI
Hoogenbosch, Maria (*24-04-1835, †23-07-1868) [Partner van 8]  8
Hooghop, Annetge (*±1640) [Dochter van 642 en 643]  642,II
Hooghop, Claes Maertens (*1647, †>1695) [Zoon van 642 en 643]  642,V
Hooghop, Cornelia (*±1640, []16-02-1708) [Dochter van 642 en 643]  642,III
Hooghop, Jan Maertens (*1640, †>1664) [Zoon van 642 en 643]  642,IV
Hooghop, Leuntie Maertens (*±1640) [Nummer 321]  321
Hooghop, Maerten Engelen (*±1604, †04-08-1683) [Nummer 642]  642
Horst, Pieter Isaackse van der [Getuige bij doop van dochter van 320 en 321]  320,III
Houckmaker, Jacob Gerrits [Partner van 641]  641
Houtman, Jakobje (Jaapje) Arins (~19-07-1716, []26-06-1747) [Partner van 42]  42
Houwbroek, Catharina Hendriks [Partner van 478]  478
Hubelmeyer, Hubertus [Schoonzoon van 2 en 3]  2,V
Hugensz, Cornelis [Getuige bij doop van dochter van 876 en 877]  876,I
Huigsz., Cornelis [Getuige bij doop van zoon van 876 en 877]  876,V
Huijsman, Aren Pieters (~03-04-1695) [Zoon van 104 en 105]  104,I
Huijsman, Arentje (~12-02-1730) [Dochter van 52 en 53]  52,IV
Huijsman, Cent Pieters (~13-05-1696, †<28-07-1697) [Zoon van 104 en 105]  104,II
Huijsman, Cent Pieters (~28-07-1697) [Zoon van 104 en 105]  104,III
Huijsman, Frans (*21-01-1781) [Zoon van 26 en 27]  26,I
Huijsman, Jacob/Japik Pieterszoon (~13-12-1698, †>26-05-1747) [Nummer 52]  52
Huijsman, Jannetje (~12-05-1720, †1756) [Dochter van 52 en 53]  52,I
Huijsman, Laurents (~10-03-1726) [Zoon van 52 en 53]  52,III
Huijsman, Leendert Pieters (~28-11-1700) [Zoon van 104 en 105]  104,V
Huijsman, Lucas (~16-09-1737) [Zoon van 52 en 53]  52,VI
Huijsman, Maarten Pieters (~01-01-1702) [Zoon van 104 en 105]  104,VI
Huijsman, Nelletje [Getuige bij doop van zoon van 52 en 53]  52,VI
Huijsman, Pieter (~17-10-1723) [Zoon van 52 en 53]  52,II
Huijsman, Pieter Arentsz. (*±1669) [Nummer 104]  104
Huijsman, Pieter Jacobse (*19-09-1734, †>30-04-1796) [Nummer 26]  26
Huijsman, Trijntje Pieters [Getuige bij doop van zoon van 52 en 53]  52,II
Huisman, Trijntje (*07-08-1784, †16-05-1826) [Nummer 13]  13
Hulst, Adriaen Maertensz van der (*±1610, †19-11-1667) [Nummer 592]  592
Hulst, Aeffgen Maertensdr van der (*±1595, †1645) [Dochter van 1184 en 1185]  1184,VI
Hulst, Arien Maertensz van der (*1579) [Zoon van 1184 en 1185]  1184,I
Hulst, Ary Jacobse van der (*1665) [Zoon van 296 en 297]  296,II
Hulst, Caetie Cornelisdr van der (~18-08-1723) [Dochter van 74 en 75]  74,II
Hulst, Claes Maertensz van der (*±1583) [Zoon van 1184 en 1185]  1184,III
Hulst, Claes Pieters d’Come van der [Zoon van 2368]  2368,I
Hulst, Cornelis Jacobse van der (~14-01-1679) [Zoon van 296 en 297]  296,VII
Hulst, Cornelis Symonse van der (~17-02-1697, †21-08-1739) [Nummer 74]  74
Hulst, Cornelius Symonse van der (~13-09-1694) [Zoon van 148 en 149]  148,II
Hulst, Cornelius Symonse van der (~20-12-1703) [Zoon van 148 en 149]  148,VI
Hulst, Gijsbert Symonse van der (~24-09-1701) [Zoon van 148 en 149]  148,V
Hulst, Jacob Adriaansz van der (*±1630, †1710) [Nummer 296]  296
Hulst, Jacob Jacobse van der (*1673) [Zoon van 296 en 297]  296,V
Hulst, Jan Symonse van der (~12-12-1692) [Zoon van 148 en 149]  148,I
Hulst, Jannetje Jacobse van der (*1669) [Dochter van 296 en 297]  296,III
Hulst, Jannitje Jacobsen van der [Getuige bij geboorteaangifte van 19]  19
Hulst, Leuntgen Jacobs van der (*1675) [Dochter van 296 en 297]  296,VI
Hulst, Leuntgen Maertensdr van der (*±1590, †09-12-1631) [Dochter van 1184 en 1185]  1184,V
Hulst, Lysbet(h) Cornelisdochter van der (*28-07-1721, †27-03-1772) [Nummer 37]  37
Hulst, Maarten Jacobse van der (*1670) [Zoon van 296 en 297]  296,IV
Hulst, Maerten Pieters d’Comen van der (*±1555) [Nummer 1184]  1184
Hulst, Magdaleentje Maertensdr van der (*1607, †1632) [Dochter van 1184 en 1185]  1184,VIII
Hulst, Mareijtje van der [Getuige bij doop van zoon van 78 en 79]  78,V; 78,VIII
Hulst, Marijbie Cornelisdr van der (~21-09-1728) [Dochter van 74 en 75]  74,IV
Hulst, Maritgen Maertensdr van der (*±1581) [Dochter van 1184 en 1185]  1184,II
Hulst, Maritgen Maertensdr van der (*1611) [Dochter van 1184 en 1185]  1184,X
Hulst, Mary Symonse van der (~21-11-1705) [Dochter van 148 en 149]  148,VII
Hulst, Pieter d’Comen van der (*±1535) [Nummer 2368]  2368
Hulst, Pieter Maertensz van der (*±1600, []26-08-1641) [Zoon van 1184 en 1185]  1184,VII
Hulst, Pieter Symonse van der (~11-09-1699) [Zoon van 148 en 149]  148,IV
Hulst, Pleuntje van der [Getuige bij doop van dochter van 78 en 79]  78,XI
Hulst, Sijmen Cornelisz van der (~19-10-1725) [Zoon van 74 en 75]  74,III
Hulst, Sijmen Jacobse van der (*±1663, †11-01-1732) [Nummer 148]  148
Hulst, Sijmon Maertensz van der (*±1585, †±1623) [Zoon van 1184 en 1185]  1184,IV
Hulst/Holst, Jannetie Jacobs van der (~05-01-1716) [Nummer 79]  79
Huygensz, Jan [Getuige bij doop van dochter van 876 en 877]  876,VI
IJsbrands, Antie [Getuige bij doop van dochter van 66 en 67]  66,V
IJsbrantsen, Gaertgen (*±1540) [Nummer 1217]  1217
Jacobs, Annetge [Getuige bij doop van 233]  233
Jacobs, Francijntje [Getuige bij doop van dochter van 184 en 185]  184,V
Jacobs, Grietge (*±1603) [Nummer 929]  929
Jacobs, Jacobje [Getuige bij doop van dochter van 320 en 321]  320,I
Jacobs, Jaepje [Getuige bij doop van dochter van 320 en 321]  320,III
Jacobs, Jannetghe [Getuige bij doop van zoon van 876 en 877]  876,VII
Jacobs, Jopie [Getuige bij doop van zoon van 320 en 321]  320,V
Jacobs, Lucas [Nummer 214]  214
Jacobs, Maartie [Getuige bij doop van zoon van 66 en 67]  66,I
Jacobs, Marijtje [Getuige bij doop van 39]  39; 78,III
Jacobs, Marijtje [Getuige bij doop van dochter van 78 en 79]  78,I; 78,II
Jacobs, Neeltje [Nummer 879]  879
Jacobs?, Trijntje [Nummer 133]  133
Jacobsdr, Jannetje (*1611, †1667) [Nummer 593]  593
Jacobse, Bartholomeus [Getuige bij doop van zoon van 184 en 185]  184,III
Jacopsdochter, Maeijken [Nummer 1981]  1981
Jakobs, Stijntje [Nummer 311]  311
Jannetje Doens (*1590, †>04-12-1639) [Nummer 439]  439; 481
Jannetje sijn broeder Lamberts huijsvrouw [Getuige bij doop van dochter van 108 en 109]  108,IV
Jans, Aagje [Getuige bij doop van 16]  16
Jans, Aeghje [Schoondochter van 66 en 67]  66,I
Jans, Appolonia [Partner van 490]  490
Jans, Ariaantje [Getuige bij doop van 33]  33
Jans, Divertie [Getuige bij doop van dochter van 66 en 67]  66,IX
Jans, Geertje [Getuige bij doop van dochter van 246 en 247]  246,VIII
Jans, Grietge [Nummer 309]  309
Jans, Grietje (†1748) [Nummer 67]  67
Jans, Hendrick (*±1470) [Nummer 10564]  10564
Jans, Jannetje (†>08-02-1689) [Nummer 413]  413
Jans, Leuntje [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 120 en 121]  120,II
Jans, Maria [Getuige bij doop van dochter van 184 en 185]  184,II
Jans, Neeltge [Getuige bij doop van dochter van 466 en 467]  466,II
Jans, Neeltie [Getuige bij doop van zoon van 66 en 67]  66,VI
Jans, Neeltje [Getuige bij doop van dochter van 504 en 505]  504,VI
Jans, Neeltje [Getuige bij doop van dochter van 110 en 111]  110,II
Jans, Neeltje [Getuige bij doop van zoon van 222 en 223]  222,III
Jans, Pietergen [Nummer 5529]  5529
Jans, Pietertje (†07-02-1698) [Nummer 467]  467; 504,II
Jans, Stijntie [Nummer 71]  71
Jans, Tijsje [Getuige bij doop van dochter van 320 en 321]  320,III
Jans, Trijntie [Getuige bij doop van dochter van 66 en 67]  66,VII
Jans, Trijntje [Getuige bij doop van zoon van 222 en 223]  222,IV
Jans, Trijntje [Getuige bij doop van dochter van 66 en 67]  66,IV
Jansdochter, Baartje/Aaltje (*±1499, †>1551) [Nummer 15335]  15335
Jansdr, Aechen (†>08-02-1611) [Nummer 1947]  1947
Jansdr, Maeijken (~16-01-1585) [Dochter van 1982]  1982,I
Jansdr, Neeltje Wollebrant [Partner van 30668]  30668
Jansdr, Toontgen/Antoninne (~23-09-1594, []08-11-1669) [Nummer 991]  991
Janse, Maarte [Getuige bij doop van dochter van 66 en 67]  66,IV; 66,VII
Jansse, Ari [Getuige bij doop van dochter van 66 en 67]  66,III; 66,VI; 66,IX
Jansse, IJsbrand [Getuige bij doop van dochter van 66 en 67]  66,V
Jansse, Willem [Getuige bij doop van zoon van 66 en 67]  66,VIII
Jansz, Dieric [Getuige bij doop van dochter van 898 en 899]  898,V
Jansz, Dirck [Getuige bij doop van 449]  449
Jansz, Dirck (Lieven) [Getuige bij doop van dochter van 876 en 877]  876,VIII
Jansz, Pieter [Getuige bij doop van dochter van 876 en 877]  876,IV
Jansz (neef bg), Cors [Getuige bij kerkelijk huwelijk van 1380 en 1381]  1380
Janszn, Doen [Nummer 878]  878
Janszn, Lenaert (~06-12-1587) [Zoon van 1982]  1982,II
Jaspers/Caspers, Ariaentje (Antie) [Nummer 159]  159
Jeroensdr, Magdalena (*1587, †1625) [Nummer 577]  577
Jobs, Neeltje (*±1610, []06-03-1680) [Nummer 485]  485
Jol, Aeffie/Jaapje Gijsberts (*1622, []23-04-1708) [Dochter van 684 en 685]  684,II
Jol, Cornelis Janszn de Jonge (*±1550, †<1600) [Nummer 1368]  1368
Jol, Gijsbert Corneliszn (*±1586, []05-07-1658) [Nummer 684]  684
Jol, Jan Cornelis [Zoon van 1368 en 1369]  1368,I
Jol, Jan Corneliszoon [Nummer 2736]  2736
Jol, Meijndert Cornelis (*±1585, †±1652) [Zoon van 1368 en 1369]  1368,II
Jol, Syvert Cornelis (*1595, []28-03-1676) [Zoon van 1368 en 1369]  1368,IV
Jonge Cuyper, Cornelis [Getuige bij doop van zoon van 488 en 489]  488,I
Jongelinxs, Engelberte Aert Meeus [Nummer 42341]  42341
Jonghelinx, Adriaen Aert Bartolomeeus [Zoon van 84682 en 84683]  84682,II
Jonghelinx, Aert (Bartolo)meeus [Nummer 84682]  84682
Jonghelinx, Bartolomeeus Aert Bartolomeeus [Zoon van 84682 en 84683]  84682,IV
Jonghelinx, Niclaes Aert Bartolomeeus [Zoon van 84682 en 84683]  84682,III
Jonghelinxs, Bartolomeeus [Nummer 169364]  169364
Jonghelinxs, Bartolomeeus Bartolomeeus [Zoon van 169364]  169364,IV
Jonghelinxs, Jan Bartolomeeus [Zoon van 169364]  169364,II
Jonghelinxs, Steven Bartolomeeus [Zoon van 169364]  169364,III
Jooste, Willem [Getuige bij doop van dochter van 184 en 185]  184,IV
Joosten, Annitie [Getuige bij doop van zoon van 184 en 185]  184,III
Kalker, Geertruy Willemsdr van (†<28-01-1703) [Partner van 238]  238
Kapitein, Antje Alberts (~30-04-1730, †28-07-1819) [Nummer 35]  35
Kapitein, Engel Claasze [Getuige bij doop van zoon van 78 en 79]  78,XIII
Kapitein, Waantje Claasze [Getuige bij doop van zoon van 78 en 79]  78,XIII
Keij, Angeniet Jans van der (~05-10-1684, †>1708) [Dochter van 170 en 171]  170,IX
Keij, Arie Cornelis van der (~04-06-1656, []17-10-1710) [Zoon van 340 en 341]  340,X
Keij, Barbara Jans van der (~02-11-1670, []14-11-1722) [Dochter van 170 en 171]  170,VII
Keij, Barent Cornelis van der [Zoon van 340 en 341]  340,I
Keij, Claes Cornelis van der (~30-08-1643, []04-10-1717) [Zoon van 340 en 341]  340,VIII
Keij, Claesge Cornelis van der [Dochter van 340 en 341]  340,VI
Keij, Cornelis Willemszoon van der (*±1620, †1680) [Nummer 340]  340
Keij, Danil Jans van der [Zoon van 170 en 171]  170,IV
Keij, Danil Jans van der [Zoon van 170 en 171]  170,VI
Keij, Hendrik Cornelis van der [Zoon van 340 en 341]  340,V
Keij, Jan Cornelis van der (*±1641, []09-06-1699) [Nummer 170]  170
Keij, Johannis Cornelis van der [Zoon van 340 en 341]  340,IV
Keij, Leuntje Cornelis van der [Dochter van 340 en 341]  340,III
Keij, Lysbet Jans van der [Dochter van 170 en 171]  170,V
Keij, Machteld Cornelis van der [Dochter van 340 en 341]  340,II
Keij, Maertge Jans van der [Dochter van 170 en 171]  170,II
Keij, Maria Jans van der [Dochter van 170 en 171]  170,III
Keij, Marijtje Janse (~13-06-1677) [Nummer 85]  85
Keij, Neeltge Jans van der [Dochter van 170 en 171]  170,I
Keij, Trijntgen Cornelis van der (~21-11-1649, []08-03-1693) [Dochter van 340 en 341]  340,IX
Keulen, Pieternella Henrix van (~11-03-1646, []11-06-1729) [Partner van 174]  174
Keus, Cornelis [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 10 en 11]  10,I; 10,III
Kip, Geertje Teeuwis [Getuige bij doop van zoon van 60 en 61]  60,I
Kip, Geertje Teeuwis (~17-01-1700, †04-06-1768) [Partner van 120]  120
Kip, Jan Corneliszn [Getuige bij doop van 247]  247
Klaas, Guurtje [Getuige bij doop van dochter van 32 en 33]  32,IV
Klaasse, Francijn [Getuige bij doop van 92]  92
Klaaszn, Louris [Getuige bij doop van 16]  16
Kleijbroek, Engel [Getuige bij doop van 33]  33
Kleijbroek, Trijntje Claas (~01-01-1736, †18-07-1814) [Nummer 33]  33
Kleijbroek/Claybroek, Laurus Janzn (*±1680) [Nummer 132]  132
Kleijbroek/Claybroek, Pieter Laurisse [Zoon van 132 en 133]  132,I
Kleijburg, Pieter Mathijszn [Schoonzoon van 30668 en 30669]  30668,VIII
Klerk, (J)annetje Arisdochter van der (~11-09-1740) [Nummer 39]  39
Klerk, Adrianus (Ari) Ariens van der (~28-09-1742) [Zoon van 78 en 79]  78,V
Klerk, Annetie Arisdr van der (~17-05-1737) [Dochter van 78 en 79]  78,II
Klerk, Antje Arisdr van der (~26-09-1738) [Dochter van 78 en 79]  78,III
Klerk, Ari Ariens van der (~08-03-1754) [Zoon van 78 en 79]  78,XIII
Klerk, Ariaantje Ariens van der (~29-11-1757) [Dochter van 78 en 79]  78,XIV
Klerk, Ariaantje Arisdr van der (~18-07-1751) [Dochter van 78 en 79]  78,XI
Klerk, Arie Cornelis van der (~26-12-1714) [Nummer 78]  78
Klerk, Cornelis Vechters van der [Nummer 156]  156
Klerk, Jacob Ariens van der (~22-05-1744) [Zoon van 78 en 79]  78,VI
Klerk, Jan Ariens van der (~29-08-1745, †<14-12-1749) [Zoon van 78 en 79]  78,VIII
Klerk, Jan Ariens van der (~14-12-1749) [Zoon van 78 en 79]  78,X
Klerk, Jannetie Arisdr van der (~28-10-1735, †<11-09-1740) [Dochter van 78 en 79]  78,I
Klerk, Japik Arisse [Getuige bij geboorteaangifte van 19]  19
Klerk, Maarten Ariens van der (~14-10-1748, †<18-01-1753) [Zoon van 78 en 79]  78,IX
Klerk, Maarten Ariens van der (~18-01-1753) [Zoon van 78 en 79]  78,XII
Klerk, Piter Ariens van der (~29-08-1745) [Zoon van 78 en 79]  78,VII
Knap, Jan Jansen (†<06-10-1664) [Nummer 442]  442
Knap, Lijsbeth Jans [Dochter van 442 en 443]  442,II
Knaps, Trijntje Jans [Nummer 221]  221
Kok, Helena de ([]26-09-1726) [Partner van 152]  152
Koning, Maria Hendrica (Marie) de (*09-02-1895, †10-06-1953) [Schoondochter van 2 en 3]  2,III
Koorenneef, Cornelis [Zoon van 7666 en 7667]  7666,I
Koorenneef, Dirk Cornelisse (*±1515, †06-11-1569) [Nummer 7666]  7666
Koorenneef, Haasje (*±1550) [Dochter van 7666 en 7667]  7666,III
Koornneef, Maartje Dirksdr (*±1533) [Nummer 3833]  3833
Kouwenoort, Jan Lenertzn [Partner van 225]  225
Krelis, Grietje [Getuige bij doop van zoon van 32 en 33]  32,I; 32,II
Krijnzn, Laurens [Nummer 106]  106
Kroon, Jannetje [Partner van 50]  50
Kuijck, Paulus Thomasse van der [Getuige bij doop van dochter van 154 en 155]  154,II
Laaij, Agnietje Cornelisdr (~02-09-1672, †20-05-1720) [Nummer 121]  121
Laaij, Arijen [Zoon van 968]  968,I
Laaij, Claas (~02-12-1674, †<10-06-1679) [Zoon van 242 en 243]  242,II
Laaij, Cornelis Jansz. (*±1640, []26-03-1687) [Nummer 242]  242
Laaij, Jacob [Nummer 968]  968
Laaij, Jan Jacobse (*±1610, []28-04-1686) [Nummer 484]  484
Laaij, Job (†±1707) [Zoon van 484 en 485]  484,II
Laaij, Leendert (~21-04-1649, †<06-04-1654) [Zoon van 484 en 485]  484,IV
Laaij, Leendert (~06-04-1654) [Zoon van 484 en 485]  484,V
Laaij, Leendert Cornelisse [Getuige bij geboorteaangifte van 60]  60
Laaij, Leuntje [Dochter van 484 en 485]  484,I
Laaij, Maartje Arnouts [Nummer 225]  225
Labije, Aegje de (~±1619) [Dochter van 898 en 899]  898,VI
Labije, Anna de (*±1460) [Dochter van 14368 en 14369]  14368,IV
Labije, Anneke/Annetje Lodewijks de (~02-06-1613, []?-08-1669) [Nummer 449]  449
Labije, Boudijn de (*±1460) [Zoon van 14368 en 14369]  14368,III
Labije, Colard de (*±1429, †04-06-1493) [Nummer 14368]  14368
Labije, Colard de (*±1453, †1500) [Zoon van 14368 en 14369]  14368,I
Labije, Colard de (*±1507) [Zoon van 3592]  3592,I
Labije, Geeraert de (~04-12-1611) [Zoon van 898 en 899]  898,II
Labije, Hendrick de [Zoon van 1796 en 1797]  1796,II
Labije, Jehan de [Nummer 28736]  28736
Labije, Jehan de (*±1462, †05-08-1489) [Nummer 7184]  7184
Labije, Lodewijck Pieters de (*±1520, †±1585) [Nummer 1796]  1796
Labije, Lodewijk de (~21-12-1614) [Zoon van 898 en 899]  898,IV
Labije, Lodewijk Lodewijksz de Oude de (*±1550, †1622) [Nummer 898]  898
Labije, Luenken de (~12-02-1617) [Dochter van 898 en 899]  898,V
Labije, Maritgen de [Dochter van 1796 en 1797]  1796,III
Labije, Neeltje de [Dochter van 1796 en 1797]  1796,I
Labije, Nicolaas de (*±1513) [Zoon van 3592]  3592,III
Labije, Pieter de (*±1454, †14-02-1495) [Zoon van 14368 en 14369]  14368,II
Labije, Pieter de (*±1511) [Zoon van 3592]  3592,II
Labije, Pieter Lodewijck de (*±1484, †<1540) [Nummer 3592]  3592
Labije, Willem de (~06-02-1611) [Zoon van 898 en 899]  898,I
Lagendijk, Helena Ariensdr [Partner van 476]  476
Lam(m)er(t)se, Pietertje (~21-12-1755, †14-02-1828) [Nummer 25]  25
Lambrechts, Laurensge [Getuige bij doop van dochter van 876 en 877]  876,VIII
Lambrechtsdr, Catharina (†>23-12-1647) [Nummer 877]  877
Lambrechtz, Lenert [Getuige bij doop van 438]  438
Lammers, Marijtie [Getuige bij kerkelijk huwelijk van 32 en 33]  32
Lammertse, Dirk (~10-04-1746) [Zoon van 50 en 51]  50,II
Lammertse, Elysabeth (Betje) (~04-12-1763) [Dochter van 50 en 51]  50,XI
Lammertse, Jannetje (*25-10-1744, †<16-04-1787) [Dochter van 50 en 51]  50,I
Lammertse, Joannes (~24-05-1761) [Zoon van 50 en 51]  50,X
Lammertse, Johanna (*26-12-1749, †<16-04-1787) [Dochter van 50 en 51]  50,IV
Lammertse, Kaatje (~23-10-1757) [Dochter van 50 en 51]  50; 50,VIII
Lammertse, Klaasje (~?-12-1765) [Dochter van 50 en 51]  50,XII
Lammertse, Magdaleentje (*02-04-1752, †<16-04-1787) [Dochter van 50 en 51]  50,V
Lammertse, Neeltje (~10-12-1758) [Dochter van 50 en 51]  50,IX
Lammertse, Pieter (†<?-12-1765) [Nummer 50]  50; 50,VIII
Lammertse, Pieter (*27-01-1754, †30-06-1826) [Zoon van 50 en 51]  50,VI
Lammertse, Pietertje (*10-12-1747) [Dochter van 50 en 51]  50,III
Landen, Maria van der [Getuige bij doop van dochter van 478 en 479]  478,VI
Lange(boer), Marijtje Jansdr de (*±1610, †1679) [Nummer 469]  469
Langendoen, Arend (~26-01-1676, †16-03-1720) [Zoon van 244 en 245]  244,VI
Langendoen, Arij (~04-05-1698, []06-09-1748) [Zoon van 122 en 123]  122,II
Langendoen, Claes (~29-12-1630) [Zoon van 488 en 489]  488,I
Langendoen, Claes Corneliszn (*1570) [Nummer 976]  976
Langendoen, Claes Witezn/Wittese (*16-03-1673, †08-06-1731) [Nummer 122]  122
Langendoen, Claes Wittezn (~08-03-1671, †<19-03-1673) [Zoon van 244 en 245]  244,IV
Langendoen, Cornelis (*1540) [Nummer 1952]  1952
Langendoen, Cornelis (*1572) [Zoon van 1952]  1952,III
Langendoen, Cornelis (*1600, †12-04-1646) [Zoon van 976]  976,I
Langendoen, Cornelis (*16-11-1636) [Zoon van 488 en 489]  488,IV
Langendoen, Cornelis (~02-04-1679) [Zoon van 244 en 245]  244,VII
Langendoen, Cornelis (~24-10-1706, †1775) [Zoon van 122 en 123]  122,VI
Langendoen, Dingenom (*04-03-1668) [Zoon van 244 en 245]  244,III
Langendoen, Dyngenum (*05-12-1638) [Dochter van 488 en 489]  488,V
Langendoen, Jannetgen (~13-05-1663) [Dochter van 244 en 245]  244,I
Langendoen, Jannetje Claesdochter (~24-07-1712, []08-02-1793) [Nummer 61]  61; 120,I
Langendoen, Lambrecht Claeszoon (*1605, †1659) [Nummer 488]  488
Langendoen, Leendert [Schoonzoon van 120 en 121]  120,VI
Langendoen, Leendert (~20-12-1665) [Zoon van 244 en 245]  244,II
Langendoen, Leendert (~13-04-1704, []13-12-1762) [Zoon van 122 en 123]  122,V
Langendoen, Leentje (~12-02-1696, []08-01-1766) [Dochter van 122 en 123]  122,I
Langendoen, Leentje Claas [Getuige bij doop van dochter van 60 en 61]  60,X
Langendoen, Maertgen (*1607, †>06-02-1628) [Dochter van 976]  976,III
Langendoen, Maertgen (*±1634) [Dochter van 488 en 489]  488,III
Langendoen, Neeltje (~10-10-1702, †<22-12-1709) [Dochter van 122 en 123]  122,IV
Langendoen, Neeltje (~22-12-1709, †<1738) [Dochter van 122 en 123]  122,VII
Langendoen, Willem [Zoon van 1952]  1952,I
Langendoen, Witte (~31-10-1700) [Zoon van 122 en 123]  122,III
Langendoen, Witte Lambregtzn (~±1632, †1708) [Nummer 244]  244
Langendoen, zijn vader, Witte Lambrechts [Getuige bij doop van zoon van 122 en 123]  122,III
Langh, Mechteld Daneel Daneels (*±?-09-1360) [Nummer 84673]  84673
Laureijssen, Nicolaus Janssen [Getuige bij doop van 165]  165
Laurens, Crijn (~16-01-1684) [Zoon van 106 en 107]  106,III
Laurens, Heijltje (*05-12-1686) [Dochter van 106 en 107]  106,IV
Laurens, Krijn (~22-11-1682) [Zoon van 106 en 107]  106,II
Laurens, Lucas (~20-11-1689) [Zoon van 106 en 107]  106,V
Laurens, Maartje [Nummer 213]  213
Laurens, Maertje (~09-03-1681) [Dochter van 106 en 107]  106,I
Lauris, Machtelt [Getuige bij doop van zoon van 476 en 477]  476,VI
Lauwerisse, Maggeltie [Getuige bij doop van dochter van 476 en 477]  476,V
Leenderse, Jan [Getuige bij doop van dochter van 78 en 79]  78,II
Leenderts, Jannetje [Getuige bij doop van 126]  126
Leenderts, Maartje (*±1642) [Nummer 957]  957
Leenderts, Neeltje (†<24-08-1695) [Nummer 253]  253
Leenderts, sijn moeder, huisvr. van Witte Lambrechts, Leentje [Getuige bij doop van dochter van 122 en 123]  122,I
Leijden, Catharina van (*1290, †1355) [Nummer 147457]  147457
Leijden, Gerard van [Nummer 294914]  294914
Lelie, Joanna Jillis van der (~25-05-1696, †10-09-1745) [Nummer 89]  89
Lelievelt, Anna (~25-04-1729) [Dochter van 94 en 95]  94,VIII
Lelievelt, Catarina (~18-06-1720) [Dochter van 94 en 95]  94,III
Lelievelt, Catharina (Trijntje/Caatje) (~29-08-1727) [Nummer 47]  47
Lelievelt, David Huijberts (†>09-11-1738) [Nummer 94]  94
Lelievelt, Emmerentie (~24-02-1718) [Dochter van 94 en 95]  94,I
Lelievelt, Hu(ij)bert [Nummer 188]  188
Lelievelt, Huberta (~20-03-1719) [Dochter van 94 en 95]  94,II
Lelievelt, Hubertus (~03-07-1725) [Zoon van 94 en 95]  94,VI
Lelievelt, Hubertus (~15-09-1731) [Zoon van 94 en 95]  94,IX
Lelievelt, Huijbertie (~26-06-1733) [Dochter van 94 en 95]  94,X
Lelievelt, Huijbertien (~27-07-1721) [Dochter van 94 en 95]  94,IV
Lelievelt, Jasper [Zoon van 188 en 189]  188,II
Lelievelt, Jasper Huijbersen [Getuige bij doop van 47]  47; 94,II; 94,IV; 94,VI; 94,VIII; 94,IX; 94,X
Lelievelt, Josijntie [Getuige bij doop van dochter van 94 en 95]  94,VIII; 94,IX
Lelievelt, Josijntie [Dochter van 188 en 189]  188,III
Lelievelt, Petronella (~07-07-1723) [Dochter van 94 en 95]  94,V
Lelij, Annetje van der (*±1650) [Dochter van 356 en 357]  356,IV
Lelij, Antonius van der (~15-03-1703) [Zoon van 178 en 179]  178,IV
Lelij, Appoloniia van der (~19-05-1686) [Dochter van 178 en 179]  178,I
Lelij, Arie Janse van der (*1655, †1724) [Zoon van 356 en 357]  356,VI
Lelij, Cornelis Jans van der (*1650, []06-11-1725) [Zoon van 356 en 357]  356,III
Lelij, Dirk of Theodorus van der (~15-03-1703) [Zoon van 178 en 179]  178,III
Lelij, Jan Cornelisse van der (*1620, []16-11-1691) [Nummer 356]  356; 650
Lelij, Jan Janse van der (*1653) [Zoon van 356 en 357]  356,V
Lelij, Jillis Janse van der (*1660, []24-12-1714) [Nummer 178]  178
Lelij, Maria Jans/Joannis van der (*1649, []07-08-1731) [Nummer 325]  325
Lelij, Reijer Janse van der (~21-08-1644, []10-05-1738) [Zoon van 356 en 357]  356,I
Lelij, Trijntje van der (*1662, []20-11-1718) [Dochter van 356 en 357]  356,VIII
Leliveld, Amerensje [Getuige bij doop van zoon van 46 en 47]  46,II
Lenerts, Martijntje [Getuige bij doop van dochter van 194 en 195]  194,II
Lenerts (hefster), Ningetje [Getuige bij doop van zoon van 194 en 195]  194,XII
Looij, Jannetje Barends [Partner van 60]  60
Loos, Maartje Claes (*±1620) [Nummer 341]  341
Loose, Cornelia Theunisse (*1699) [Nummer 91]  91
Lucas, Arentje (~±1658) [Nummer 107]  107
Lucas, Lena (~18-04-1672) [Dochter van 214 en 215]  214,III
Lucas, Mees (~13-05-1668) [Zoon van 214 en 215]  214,II
Luchtenburch, Commerken Huigense (~23-02-1601) [Dochter van 876 en 877]  876,VI
Luchtenburch, Cornelis (Hugensz?) [Nummer 1752]  1752
Luchtenburch, Cornelis Huigense (~21-01-1598, †<01-04-1641) [Zoon van 876 en 877]  876,V
Luchtenburch, Hendrikge Huigense (~21-01-1605) [Dochter van 876 en 877]  876,VIII
Luchtenburch, Huich Corneliszoon (*±1562, †05-02-1633) [Nummer 876]  876
Luchtenburch, Leentge Huigense (~26-12-1590, †<06-07-1594) [Dochter van 876 en 877]  876,I
Luchtenburch, Leentge Huigense (~06-07-1594, †<15-02-1596) [Dochter van 876 en 877]  876,III
Luchtenburch, Leentge Huigense (~15-02-1596) [Dochter van 876 en 877]  876,IV
Luchtenburch, Michiel Huigense (~11-09-1602) [Zoon van 876 en 877]  876,VII
Lugtenburg, Agnietje (~04-10-1739, †03-11-1778) [Dochter van 60 en 61]  60,IV; 122,V
Lugtenburg, Aren (*1630, †1673) [Zoon van 438 en 439]  438,V
Lugtenburg, Arie Corneliszoon (*18-06-1747, †23-05-1814) [Nummer 30]  30
Lugtenburg, Claas (~25-05-1738, †25-05-1738) [Zoon van 60 en 61]  60,II
Lugtenburg, Claas (~04-10-1739, †03-02-1740) [Zoon van 60 en 61]  60,III
Lugtenburg, Claas (~24-05-1744, †04-04-1825) [Zoon van 60 en 61]  60,VI
Lugtenburg, Cornelis (*18-06-1747, †03-11-1808) [Zoon van 60 en 61]  60,VIII; 122,V
Lugtenburg, Cornelis (*15-08-1791, †06-05-1874) [Zoon van 30 en 31]  30,IV
Lugtenburg, Cornelis Willemse (~25-10-1705, []04-02-1753) [Nummer 60]  60
Lugtenburg, Dammis (~13-03-1729, †14-08-1735) [Zoon van 120]  120
Lugtenburg, Doen (*1620, †25-10-1643) [Zoon van 438 en 439]  438,I
Lugtenburg, Huigh Lambrechtzn (~25-02-1649, †26-06-1679) [Nummer 240]  240
Lugtenburg, Huijge (~15-04-1703) [Zoon van 120 en 121]  120,III
Lugtenburg, Jan (~29-07-1708, []24-09-1758) [Zoon van 120 en 121]  120,V
Lugtenburg, Jan (*18-02-1798, †11-03-1860) [Zoon van 30 en 31]  30,VII
Lugtenburg, Jannetje (~21-12-1749, †27-04-1783) [Dochter van 60 en 61]  60,IX; 122,V
Lugtenburg, Jannetje (*12-08-1786, †13-05-1860) [Dochter van 30 en 31]  30,II
Lugtenburg, Lambrecht Hugenzn./Huijgense (~31-05-1592, †<1663) [Nummer 438]  438; 480
Lugtenburg, Leendert (~10-07-1620) [Zoon van 438 en 439]  438,II
Lugtenburg, Maartje Willems van [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 120 en 121]  120,VII; 120,VIII
Lugtenburg, Maertie/Maertghen Lambrechts (*1630, †1669) [Nummer 219]  219
Lugtenburg, Maertje (*14-09-1698, †06-10-1729) [Dochter van 120 en 121]  120,I
Lugtenburg, Maria (*15-11-1795, †25-01-1863) [Nummer 15]  15
Lugtenburg, Neeltje (~14-01-1753, †06-04-1831) [Dochter van 60 en 61]  60,X
Lugtenburg, Neeltje (*12-10-1788, †28-02-1866) [Dochter van 30 en 31]  30,III
Lugtenburg, Pieter (*1625, []20-04-1660) [Zoon van 438 en 439]  438,III
Lugtenburg, Pieter (~09-05-1717, []15-04-1782) [Zoon van 120 en 121]  120,VIII
Lugtenburg, Pieter (*10-10-1784) [Zoon van 30 en 31]  30,I
Lugtenburg, Pietertie (~14-10-1714) [Dochter van 120 en 121]  120,VII
Lugtenburg, Susannetje (~10-10-1700, †<01-01-1712) [Dochter van 120 en 121]  120,II
Lugtenburg, Susannetje Willems [Schoondochter van 122 en 123]  60,IV; 60,VIII; 60,IX; 122,V
Lugtenburg, Suzanna (~01-01-1712, []21-03-1782) [Dochter van 120 en 121]  120,VI
Lugtenburg, Wijntje (~07-01-1742, †24-10-1788) [Dochter van 60 en 61]  60,V
Lugtenburg, Willem (~05-08-1674) [Zoon van 240 en 241]  240,I
Lugtenburg, Willem (~24-02-1732, []30-04-1747) [Zoon van 120]  120
Lugtenburg, Willem (~27-03-1735, []15-04-1783) [Zoon van 60 en 61]  60,I
Lugtenburg, Willem (*11-09-1793) [Zoon van 30 en 31]  30,V
Lugtenburg, Willem Huijge (~01-04-1676, †20-11-1738) [Nummer 120]  120
Maartense, Willem [Nummer 68]  68
Maartenszn, Crijn [Nummer 212]  212
Maertens, Apolonia (Leuntje) (*±1638, []17-08-1726) [Nummer 329]  329
Maertens, Claesje [Partner van 350]  350
Maertens, Lijsbeth [Getuige bij doop van dochter van 212 en 213]  212,II; 212,III
Maertens, Neeltje [Getuige bij doop van zoon van 106 en 107]  106,III
Maertens, Pitertje [Getuige bij doop van dochter van 106 en 107]  106,I
Maes, Heilwich Jan (*±1385) [Nummer 42255]  42255
Man in ’t Veld, Dirk Pieterszn. (*1660) [Partner van 247]  247
Marcelisz, Jan [Getuige bij doop van zoon van 876 en 877]  876,VII
Marcus, Dirk [Getuige bij doop van dochter van 476 en 477]  476,II; 476,VII
Marcuse, Maria [Getuige bij doop van zoon van 476 en 477]  476,III
Markenburg, Andries (*04-10-1760, †23-12-1825) [Zoon van 62 en 63]  62,V
Markenburg, Leendert (*03-08-1752, †13-07-1822) [Zoon van 62 en 63]  62,II
Markenburg, Magdalena (*22-07-1755, †<12-02-1827) [Dochter van 62 en 63]  62,III
Markenburg, Maria (*02-05-1764) [Dochter van 62 en 63]  62,VI
Markenburg, Marietje (*14-07-1750, †30-12-1760) [Dochter van 62 en 63]  62,I
Markenburg, Pieter Janszoon (~01-08-1717, †26-11-1772) [Nummer 62]  62
Markenburg (Merkenburgh), Huijg (~16-07-1713) [Zoon van 124 en 125]  124,III
Markenburg (Merkenburgh), Jan Huijge (*<1689, †1737) [Nummer 124]  124
Markenburg (Merkenburgh), Lijntje (Magdaleentje) (~01-12-1709, †14-01-1710) [Dochter van 124 en 125]  124,I
Markenburg (Merkenburgh), Pieter (~03-05-1711, †22-01-1714) [Zoon van 124 en 125]  124,II
Markenburg (Merkenburgh), Pieter (~10-11-1715, †20-01-1716) [Zoon van 124 en 125]  124,IV
Markenburg(h), Christina (*15-04-1758, †17-03-1836) [Nummer 31]  31
Martels, Maria Gerrits [Nummer 99]  99
Matenisse, Jan van [Getuige bij doop van 449]  449
Mathijsz, Maerten [Getuige bij doop van dochter van 876 en 877]  876,IV
Meer, Aeltie Arents van der (*±1660) [Nummer 173]  173
Meer, Immetje Theunis van der (*±1664, []20-11-1718) [Nummer 179]  179
Meer, Pleuntje Hendriks van der [Partner van 112]  112
Mees, Heijltje [Nummer 215]  215
Mees (hefster), Heijltje [Getuige bij doop van zoon van 194 en 195]  194,I; 194,III; 194,IV
Meijde, Francijntje van der [Partner van 118]  118
Meijer, Johannis Ulrich [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 10 en 11]  10,VII
Meijnderts, Grietje [Nummer 1369]  1369
Meijs, Johannes (Jan) A. van der (*25-05-1920, †16-05-2000) [Schoonzoon van 1]  1,III
Meinderse, Machiel [Getuige bij doop van dochter van 320 en 321]  320,I
Meliszoon, Jan [Partner van 1981]  1981
Mertensz, Jan [Nummer 1982]  1982
Michiels, Cornelis [Partner van 443]  443
moeders suster [Getuige bij doop van zoon van 220 en 221]  220,I
Mol, Maria (†<09-04-1859) [Partner van 6]  6
Moren, Maria [Partner van 958]  958
Mos, de [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 10 en 11]  10,III
Mosterdijckers, Stoffeltgen Cornelis [Getuige bij doop van dochter van 490 en 491]  490,V
Mostert, Geertje Cornelis (*±1680) [Nummer 237]  237
Nelissen, Geertruida Cornelia Maria (Truus) (*13-04-1888, †31-07-1962) [Partner van 1]  1
Nelissen, Godefriedus Johannes (*10-07-1862, †30-03-1891) [Schoonvader van 1]  1
Neuts, Catharina (*±1607) [Partner van 988]  988
Niet, Evert de [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 10 en 11]  10,II
NN [Partner van 7666]  7666
NN [Partner van 160]  160
NN [Partner van 324]  324
NN (†<1632) [Partner van 304]  304
NN [Schoonzoon van 304 en 305]  304,III
NN [Nummer 609]  609
NN [Nummer 959]  959
NN (*±1232) [Nummer 3925505]  3925505
NN (*±1264) [Nummer 1962753]  1962753
NN (*±1292) [Nummer 981377]  981377
Nuwen, Elisabeth (*±1350) [Nummer 84689]  84689
Oerle, Gerrit Jan Berijs van (*±1524) [Nummer 2642]  2642
Oerle, Jan Gerit Jan Berijs van (*±1555) [Zoon van 2642 en 2643]  2642,II
Oerle, Jenneken Gerit Jan Berijs van (*±1565) [Dochter van 2642 en 2643]  2642,III
Oerle, Margriet Gerit Jan Berijs van (*±1555) [Nummer 1321]  1321
Oghenzoon, Floris Jan (*±1380) [Nummer 42252]  42252
Oomen, Jan Laureijs Andries [Nummer 662]  662
Oomen, Maria Jans Laureijssen (~25-03-1631, †19-08-1712) [Nummer 331]  331
Oostdijk, Geertje Jans [Getuige bij doop van zoon van 54 en 55]  54,I
Oostdijk, Geertje Jans [Getuige bij doop van 27]  27
Oostdijk, Geertje Jans (~26-11-1684) [Nummer 111]  54,V; 111
Oostdijk, Jan Jansen (*±1650, †<09-05-1730) [Nummer 222]  222
Oostdijk, Jan Jansen (~11-02-1680) [Zoon van 222 en 223]  222,III
Oostdijk, Jannetje Jans [Dochter van 222 en 223]  222,I
Oostdijk, Krijn Jansen [Zoon van 222 en 223]  222,II
Oostdijk, Pieter Jansen (~30-03-1682, †24-07-1732) [Zoon van 222 en 223]  222,IV
Oosterwijck, Kathelijn Wijt van (*±1335, †>19-05-1419) [Nummer 84693]  84693
Oosterwoud, Cornelis Arens van [Partner van 447]  447
Oppijnen, Maria Gijsberts van (*±1665) [Nummer 167]  167
Overduin, Jobie Maert [Nummer 157]  157
Overschie, An(ni)tie Piters [Getuige bij doop van dochter van 94 en 95]  94,II; 94,IV; 94,VI
Oversteeg, Lena (†21-06-1794) [Schoondochter van 62 en 63]  62,V
Paling, Arij Wittese (*±1587, †<1613) [Zoon van 978 en 979]  978,III
Paling, Commer Wittese (*±1583, †<1613) [Zoon van 978 en 979]  978,I
Paling, Cornelis Wittese (*±1595) [Zoon van 978 en 979]  978,V
Paling, Pouwel (*±1592, †<1632) [Zoon van 978 en 979]  978,IV
Paling, Witte Commerszoon (*±1560, †<25-05-1601) [Nummer 978]  978; 980
Paling, Witte Leenderts (*±1644, †±1715) [Zoon van 490 en 491]  490,II
Paling/Palinck, Arent Leenderts (~26-01-1648) [Zoon van 490 en 491]  490,IV
Paling/Palinck, Dursgen Leenderts (*±1645, †>13-05-1663) [Dochter van 490 en 491]  490,III
Paling/Palinck, Leendert Wittese (*±1586, †>1667) [Nummer 490]  490
Paling/Palinck, Stoffeltje Leenderts (~15-05-1650, †>14-08-1707) [Dochter van 490 en 491]  490,V
Palingh, Dingenium Wittedr (*1606, †>1650) [Nummer 489]  489
Palingh, Leentje Leendertsdr (*1641, []09-04-1704) [Nummer 245]  245
Pertijn, Jan [Partner van 51]  51
Pieters, Annetgie [Getuige bij doop van 123]  123
Pieters, Geertruy [Getuige bij doop van dochter van 94 en 95]  94,I
Pieters, Heijn Jan [Nummer 1874]  1874
Pieters, Jannetje [Nummer 193]  193
Pieters, Leentje [Getuige bij doop van zoon van 210 en 211]  210,VIII
Pieters, Lydia [Getuige bij doop van dochter van 504 en 505]  504,VII
Pieters, Maertge (*±1590, †1628) [Partner van 490]  490
Pieters, Neeltie/Nelletie [Nummer 443]  443
Pieters, Neeltje (*±1575) [Nummer 1297]  1297
Pieters (hefster), Lijsbeth [Getuige bij doop van zoon van 194 en 195]  194,X
Pietersdr, Grietje (*1580, †1645) [Nummer 701]  701
Pietersdr, Marighen/Maritgen/Maertgen [Nummer 493]  493
Pietersdr, Neeltje (*1552, †<1604) [Schoonmoeder van zoon van 3832 en 3833]  3832,IV
Pieterszoon, Claes Jan (*±1490, †<11-08-1571) [Nummer 5506]  5506
Pieterszoon, Jan (*±1460, †<11-09-1524) [Nummer 11012]  11012
Piters, Neeltje [Getuige bij doop van zoon van 194 en 195]  194,V
Piters (doophefster), Pleuntje [Getuige bij doop van dochter van 194 en 195]  194,VIII
Pitersse, Dirk [Getuige bij doop van dochter van 94 en 95]  94,I
Planke, Trijntje Hendriks (*29-09-1737, †25-02-1779) [Partner van 26]  26
Ploeg, Andries (van der) [Getuige bij doop van dochter van 76 en 77]  76,I; 76,II
Ploeg, Marijtje Mierichs (Michiels) van der (~19-10-1765, †20-01-1842) [Nummer 19]  19
Ploeg(deijk) (levenloos *1771) [Kind van 38 en 39]  38,VIII
Ploeg(deijk), Ari (*15-09-1764, †1764) [Zoon van 38 en 39]  38,V
Ploeg(deijk), Arie (*01-04-1757, []1763) [Zoon van 38 en 39]  38,II
Ploeg(deijk), Arie (*11-09-1767, †1767) [Zoon van 38 en 39]  38,VII
Ploeg(deijk), Mareitje (~10-02-1756, †19-05-1765) [Dochter van 38 en 39]  38,I
Ploeg(deijk), Mareitje (*09-10-1760, †1760) [Dochter van 38 en 39]  38,III
Ploeg(deijk), Mareitje (*28-11-1762, †1763) [Dochter van 38 en 39]  38,IV
Ploeg(deijk), Michiel Pieterse (~10-05-1722) [Nummer 38]  38
Ploeg(s), Jannitie [Getuige bij doop van dochter van 76 en 77]  76,I; 76,V
Ploegh, Aart Pieterse van der (~28-12-1727, []22-02-1757) [Zoon van 76 en 77]  76,IX
Ploegh, Andries Pieterse van der (~31-03-1715) [Zoon van 76 en 77]  76,II
Ploegh, Arie Pieterse van der (~06-06-1723, []20-05-1770) [Zoon van 76 en 77]  76,VII
Ploegh, Christiaan Pieterse van der (~09-09-1725, †16-04-1800) [Zoon van 76 en 77]  76,VIII
Ploegh, Cornelis Pieterse van der (~20-11-1718, †08-09-1741) [Zoon van 76 en 77]  76,IV
Ploegh, Jannitje Pieterse van der (~20-08-1713) [Dochter van 76 en 77]  76,I
Ploegh, Pieter Andriesse van der (~12-10-1687, []21-12-1754) [Nummer 76]  76
Ploegh, Reijmtie Pieterse van der (~12-05-1720) [Dochter van 76 en 77]  76,V
Ploegh, Reijmtje [Getuige bij doop van zoon van 152 en 153]  152,VII
Ploegh, Rijmtje Cornelis [Getuige bij doop van dochter van 152 en 153]  152,IV; 152,VI
Ploegh, Susanna Pieters van der (~29-11-1716) [Dochter van 76 en 77]  76,III
Ploegh(dijk), Andries Cornelisse (*±1659, †20-05-1728) [Nummer 152]  152
Ploegh(dijk), Arie/Adriaan (*±1652, []08-05-1731) [Zoon van 304 en 305]  304,II
Ploegh(dijk), Catharina Andriesse (~09-05-1694, †29-07-1694) [Dochter van 152 en 153]  152,IV
Ploegh(dijk), Catrijntie Andriesse (~09-09-1696) [Dochter van 152 en 153]  152,V
Ploegh(dijk), Cornelis Andriesse (~29-06-1698, †1701) [Zoon van 152 en 153]  152,VI
Ploegh(dijk), Cornelis Andriesse (~14-08-1701, †<21-04-1705) [Zoon van 152 en 153]  152,VII
Ploegh(dijk), Cornelis Andriesse (~12-04-1705) [Zoon van 152 en 153]  152,VIII
Ploegh(dijk), Cornelis Fransz. (*±1600, †<1688) [Nummer 304]  304
Ploegh(dijk), Frans Cornelis (~27-04-1642) [Zoon van 304 en 305]  304,I
Ploegh(dijk), Frans Franszn van der (*±1570) [Nummer 608]  608
Ploegh(dijk), Gerrit Corneliszn (*±1656, †<1693) [Zoon van 304 en 305]  304,IV
Ploegh(dijk), Gerrit Franszn van der (*±1614) [Zoon van 608 en 609]  608,III
Ploegh(dijk), Hillegont Andriesse (~27-04-1692, []23-11-1771) [Dochter van 152 en 153]  152,III
Ploegh(dijk), Jannitgen Andriesse (~15-05-1689, []24-06-1760) [Dochter van 152 en 153]  152,II
Ploegh(dijk), Neeltje Fransdr van der (*±1612) [Dochter van 608 en 609]  608,II
Ploegh(dijk), Reijmje (*±1655, []30-12-1730) [Dochter van 304 en 305]  304,III
Pluijmen, Dingen Goijart (*±1470) [Nummer 10565]  10565
Pluijmen, Goijaert Henricus (*±1440, †<1503) [Nummer 21130]  21130
Pluijmen, Henricus (*±1315, †>1380) [Nummer 338080]  338080
Pluijmen, Henricus Henrici (*±1350) [Nummer 169040]  169040
Pluijmen, Henricus Nicolaus (*±1400, †<15-02-1483) [Nummer 42260]  42260
Pluijmen, Nicolaus Henrici (*±1375, †<02-04-1421) [Nummer 84520]  84520
Poel, Adriaen Jochemsz van der (†<12-05-1638) [Nummer 436]  436
Poel, Arie Fransse van der (~11-12-1656, †±1689) [Zoon van 218 en 219]  218,III
Poel, Frans Ariens van der (~24-12-1628) [Nummer 218]  218
Poel, Ida/Idetje Fransse van der [Nummer 109]  109
Poel, Jannetien Fransse van der (~12-12-1655) [Dochter van 218 en 219]  218,II
Poel, Lambrecht Fransse van der (~22-04-1663) [Zoon van 218 en 219]  218,IV
Poel, Maartje Fransse van der (~07-08-1667) [Dochter van 218 en 219]  218,V
Poel, Paulus Ariens van der (*±1645) [Zoon van 436 en 437]  436,II
Pols, Geertje Arentsdochter [Partner van 124]  124
Prooije, Aren Corneliszn van (~19-01-1642) [Nummer 220]  220
Prooije, Cornelis (Crijnsz) van [Nummer 440]  440
Prooije, Jan Arens van (~25-12-1666) [Zoon van 220 en 221]  220,I
Prooije, Jan Cornelis van [Zoon van 440 en 441]  440,I
Prooije, Neeltie van (~20-09-1671) [Dochter van 220 en 221]  220,II
Prooijen, Arie Cornelis van (~09-05-1723) [Zoon van 110 en 111]  110,VIII
Prooijen, Cornelis Ariens van (~25-06-1684) [Nummer 110]  110
Prooijen, Jan Cornelis van (~01-01-1711, †<26-12-1718) [Zoon van 110 en 111]  110,I
Prooijen, Jan Cornelis van (~26-12-1718, †<15-09-1726) [Zoon van 110 en 111]  110,VI
Prooijen, Jan Cornelis van (~15-09-1726) [Zoon van 110 en 111]  110,IX
Prooijen, Jannetje Cornelisdochter van (~01-02-1722, []11-04-1778) [Nummer 55]  55
Prooijen, Neeltje Cornelis van (~08-04-1714, †<14-10-1716) [Dochter van 110 en 111]  110,III
Prooijen, Neeltje Cornelis van (~14-10-1716) [Dochter van 110 en 111]  110,V
Prooijen, Pieter Cornelis van (~28-07-1715) [Zoon van 110 en 111]  110,IV
Prooijen, Trijntje Cornelis van (~29-05-1712) [Dochter van 110 en 111]  110,II
Puigeren?, Johannes van [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 10 en 11]  10,VIII
Quack, Grietje Arents (~18-07-1700) [Nummer 115]  115
Quack, Jannetje Arentse (*±1675) [Nummer 227]  227
Quack, Trijntje [Getuige bij doop van 55]  55
Rademaecker, Catarijna Fredericks (~28-06-1622) [Dochter van 988 en 989]  988,II
Rademaecker, Frederick (*±1591, †1686) [Nummer 988]  988
Rademaker, Arentie (~17-07-1650) [Dochter van 494 en 495]  494,IV
Rademaker, Claes (~24-11-1652) [Zoon van 494 en 495]  494,V
Rademaker, Frederick (~18-12-1644) [Zoon van 494 en 495]  494,I
Rademaker, Lodewijck/Lo(u)wijs Frederickszn (*1620, []23-10-1686) [Nummer 494]  494
Rademaker, Neeltje Louwensdr/Lodewijks (~18-03-1646, †19-06-1690) [Nummer 247]  247
Rademaker, Theuntje (~13-04-1648) [Dochter van 494 en 495]  494,III
Rans, Arie [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 10 en 11]  10,II
Recht, Magteltje Arens (*±1671, †>07-09-1704) [Nummer 207]  207
Ree/Rei/Rij, Maartje Claasdochter van (~27-08-1685, †29-06-1762) [Nummer 117]  117
Reijke, Jan Janszn [Partner van 33]  33
Reijnesteijn, Maartje Teunis  194,IX
Ridders, Maria [Getuige bij kerkelijk huwelijk van 90 en 91]  90
Riede, Lysbeth Koossen van [Schoondochter van 3832 en 3833]  3832,IV
Rij, Abraham Claeszn van (~15-07-1696) [Zoon van 234 en 235]  234,VI
Rij, Abraham Hendrikszn van (*±1653, †1695) [Zoon van 468 en 469]  468,VII
Rij, Andries Dircks van (*±1585) [Zoon van 1872 en 1873]  1872,IV
Rij, Ariaantje Hendriksdr van (~03-08-1645, †>1693) [Dochter van 468 en 469]  468,IV
Rij, Ariaentje Claesdr van (*20-10-1689) [Dochter van 234 en 235]  234,III
Rij, Claas Hendricksen van (*±1640, †?-03-1715) [Nummer 234]  234
Rij, Claes Dirckszn van (*±1578, †18-01-1628) [Nummer 936]  936
Rij, Cornelis Claesz van (*±1610, †1668) [Zoon van 936 en 937]  936,I
Rij, Goos van (*±1495) [Nummer 3744]  3744
Rij, Hadewij Hendriksdr van (*±1650, []29-01-1733) [Dochter van 468 en 469]  468,VI
Rij, Hendrick Claeszn van (~24-01-1693, †01-05-1752) [Zoon van 234 en 235]  234,IV
Rij, Isaak Claeszn van (~04-02-1701) [Zoon van 234 en 235]  234,VIII
Rij, Jacob Hendrikszn van (~13-10-1647, †<1693) [Zoon van 468 en 469]  468,V
Rij, Jan Claeszn van (~03-02-1699) [Zoon van 234 en 235]  234,VII
Rij, Jan Hendrikszn van (~01-03-1643, †1683) [Zoon van 468 en 469]  468,III
Rij, Jannetje Hendriks van (~19-01-1642, †1659) [Dochter van 468 en 469]  468,II
Rij, Lijntje Claesdr van (*±1695, []19-03-1763) [Dochter van 234 en 235]  234,V
Rij, Willempje Claasse van (*±1616, †23-04-1638) [Dochter van 936 en 937]  936,III
Rij, Willemtje van (~16-07-1687, †07-08-1747) [Dochter van 234 en 235]  234,II
Rij (Verrij,Vrij), Jan Dirks (*±1560) [Zoon van 1872 en 1873]  1872,I
Rije, Arentien Hendriks van (~±1660) [Dochter van 468 en 469]  468,X
Rije, Bouw Hendriks van (~±1662) [Zoon van 468 en 469]  468,XI
Rije, Hendrik Claeszn van (~±1612, †1682) [Nummer 468]  468
Rije, Isaac Hendriks van (~26-09-1655) [Zoon van 468 en 469]  468,VIII
Rije, Maria Hendriks van (~11-02-1657, †<1693) [Dochter van 468 en 469]  468,IX
Rije, Willempje Dirks van (*±1580, †22-04-1638) [Dochter van 1872 en 1873]  1872,III
Rije, Willempje Jansdr van (*±1530) [Nummer 1873]  1873
Rijersz., Arent [Nummer 2802]  2802
Rijn, Elisabeth Jansdr van (*±1610) [Nummer 343]  343
Rijn, Marijtje Maertens van [Partner van 344]  344
Rijswijk, Cornelis [Schoonvader van zoon van 976]  976,I
Rijswijk, Cruijntje Cornelis (†>10-01-1647) [Schoondochter van 976]  976,I
Rijswijk, Jacomeintje Cornelis [Getuige bij doop van dochter van 110 en 111]  110,V; 110,VIII
Ro(o)deren, Johanna (van) (~27-12-1729) [Nummer 45]  45
Ro(o)zekrans, Cornelis (Crelis) [Nummer 64]  64
Ro(o)zekrans, Crelis Klaaszn (~14-05-1761, †<13-11-1762) [Zoon van 32 en 33]  32,I
Ro(o)zekrans, Crelis Klaaszn (~13-11-1762, †25-05-1827) [Zoon van 32 en 33]  32,II
Ro(o)zekrans, Grietje Klaasse (~22-02-1772, †19-08-1824) [Dochter van 32 en 33]  32,IV
Ro(o)zekrans, Klaas Cornelisse/Krelisze (*1729, †23-05-1788) [Nummer 32]  32
Rolof, Barber Teunisse [Getuige bij doop van 119]  119; 238,I; 238,V; 238,VIII
Roobol, Annetje (*1576, †<06-06-1642) [Dochter van 3832 en 3833]  3832,IX
Roobol, Cornelis (de Jonge) (*1581, †1653) [Zoon van 3832 en 3833]  3832,X
Roobol, Cornelis Janszoon (*±1495, †<26-07-1538) [Nummer 7664]  7664
Roobol, Dirk (*1571, †<1622) [Zoon van 3832 en 3833]  3832,VII
Roobol, Herman (*1575, †>1636) [Zoon van 3832 en 3833]  3832,VIII
Roobol, Jan (*1570) [Zoon van 3832 en 3833]  3832,VI
Roobol, Johannis (Jan) Pieterszn (~±1625) [Nummer 958]  958
Roobol, Leendert Corneliszn (*±1530, []01-06-1600) [Nummer 3832]  3832
Roobol, Lysbeth (†20-12-1648) [Dochter van 3832 en 3833]  3832,I
Roobol, Magdaleentje Pieters [Dochter van 1916 en 1917]  1916,I
Roobol, Maria Pieters (~±1604, †?-06-1680) [Dochter van 1916 en 1917]  1916,II
Roobol, Neeltje [Dochter van 3832 en 3833]  3832,III
Roobol, Pieter Leendertszn (*1560, †>1652) [Nummer 1916]  1916
Roobol, Wijburgje Jans (*±1651, †06-03-1710) [Nummer 479]  238,II; 238,III; 479
Roobol, Willem [Zoon van 3832 en 3833]  3832,II
Roobol (de Oude), Cornelis Leendertszn (*1555, †01-07-1629) [Zoon van 3832 en 3833]  3832,IV
Rooij, Johannes Cornelis (Jan) van (*25-12-1917, †05-01-1986) [Schoonzoon van 1]  1,I
Rooij, Johannes Marinus van (*22-04-1884, †16-04-1949) [Schoonvader van dochter van 1]  1,I
Roozekrans (levenloos *03-03-1894) [Kind van 2 en 3]  2,II
Roozekrans, Adrianus Simon (Arie) (*27-07-1895, †16-09-1984) [Zoon van 2 en 3]  2,III
Roozekrans, Albert (*28-09-1834, †25-01-1835) [Zoon van 8 en 9]  8,XI
Roozekrans, Albertus (*12-12-1825, †28-02-1826) [Zoon van 8 en 9]  8,IV
Roozekrans, Albertus (*19-04-1827, †15-09-1827) [Zoon van 8 en 9]  8,V
Roozekrans, Albertus (*17-12-1828, †10-05-1829) [Zoon van 8 en 9]  8,VI
Roozekrans, Anna Maria (*30-04-1866, †13-05-1867) [Dochter van 4 en 5]  4,V
Roozekrans, Antje (~06-09-1799) [Dochter van 16 en 17]  16,V
Roozekrans, Brigitta Christina (Git) (*12-12-1898, †23-10-1995) [Dochter van 2 en 3]  2,V
Roozekrans, Christina (*31-05-1823) [Dochter van 8 en 9]  8,II
Roozekrans, Christina Maria (*09-02-1822, †27-02-1823) [Dochter van 8 en 9]  8,I
Roozekrans, Christina Maria (*22-08-1897, †05-01-1898) [Dochter van 2 en 3]  2,IV
Roozekrans, Cornelis (*27-12-1792, †06-03-1827) [Zoon van 16 en 17]  16,II
Roozekrans, Cornelis Antonius (Cor) (*29-09-1902, †02-04-1984) [Zoon van 2 en 3]  2,VII
Roozekrans, Geertruida Maria (Trudy) (*22-07-1926, †11-01-2015) [Dochter van 1]  1,III
Roozekrans, Gertrude Klasina (Truus) (*05-06-1904, †14-12-1998) [Dochter van 2 en 3]  2,VIII
Roozekrans, Grietje (*11-02-1809, †24-10-1865) [Dochter van 16 en 17]  16,VIII
Roozekrans, Guurtje (*06-04-1795, []08-12-1806) [Dochter van 16 en 17]  16,III
Roozekrans, Helena Christina (Lenie) (*06-07-1923, †29-07-1994) [Dochter van 1]  1,I
Roozekrans, Helena Maria (*10-02-1862, †16-08-1923) [Dochter van 4 en 5]  4,II
Roozekrans, Hendrika (*12-04-1833, †24-05-1833) [Dochter van 8 en 9]  8,X
Roozekrans, Jacobus (*09-05-1865, †14-12-1889) [Zoon van 4 en 5]  4,IV
Roozekrans, Joannes (*26-04-1805, †13-03-1812) [Zoon van 16 en 17]  16,VII
Roozekrans, Maartje (*07-02-1791, †11-12-1850) [Dochter van 16 en 17]  16,I
Roozekrans, Maria (*17-03-1832, †15-05-1901) [Dochter van 8 en 9]  8,IX
Roozekrans, Maria Christina (*21-01-1831, †02-06-1831) [Dochter van 8 en 9]  8,VIII
Roozekrans, Martinus Johannes (*03-02-1860, †18-05-1924) [Zoon van 4 en 5]  4,I
Roozekrans, Martinus Johannes (Martien) (*28-09-1891, †23-02-1963) [Nummer 1]  1
Roozekrans, Nicolaas (*15-07-1797, †18-01-1877) [Nummer 8]  8
Roozekrans, Nicolaas (*18-10-1824, †25-07-1873) [Zoon van 8 en 9]  8,III
Roozekrans, Nicolaas (Klaas) (Klaas) (~11-03-1765, †19-07-1817) [Nummer 16]  16
Roozekrans, Nicolaas Adrianus (*17-03-1864, †21-11-1904) [Nummer 2]  2
Roozekrans, NN (levenloos *23-06-1925) [Zoon van 1]  1,II
Roozekrans, Petrus/Pieter (*17-01-1830, †13-04-1872) [Nummer 4]  4
Roozekrans, Pieter Cornelis (Piet) (*13-09-1900, †24-09-1993) [Zoon van 2 en 3]  2,VI
Roozekrans, Trijntje (~01-10-1802) [Dochter van 16 en 17]  16,VI
Rossum, Hubert van [Nummer 36866]  36866
Rossum, Machteld van (*1400, †>22-10-1483) [Nummer 18433]  18433
Roteren, Adriana van (~26-09-1721) [Dochter van 90 en 91]  90,I
Roteren, Antonia van (~09-03-1727) [Dochter van 90 en 91]  90,V
Roteren, Cornelia van (~11-10-1722) [Dochter van 90 en 91]  90,II
Roteren, Cornelis van (~30-05-1733) [Zoon van 90 en 91]  90,IX
Roteren, Cornelis Dignuszn van (*1695) [Nummer 90]  90
Roteren, Dignus van (~15-05-1728, †1729) [Zoon van 90 en 91]  90,VI
Roteren, Dignus van (~15-11-1731) [Zoon van 90 en 91]  90,VIII
Roteren, Gertrudis van (~20-04-1724) [Dochter van 90 en 91]  90,III
Roteren, Wilhelma van (~07-07-1725) [Dochter van 90 en 91]  90,IV
Ruiger, Cornelis (~26-01-1681, †<15-04-1691) [Zoon van 194 en 195]  194,VI
Ruiger, Cornelis (~15-04-1691) [Zoon van 194 en 195]  194,XI
Ruiger, Deumis (~02-11-1670, †<22-01-1679) [Zoon van 194 en 195]  194,I
Ruiger, Deumis (~30-05-1688, †<10-11-1693) [Zoon van 194 en 195]  194,X
Ruiger, Deumis (*10-11-1693, []19-09-1747) [Zoon van 194 en 195]  194,XII
Ruiger, Deumis Ariens (~22-01-1679, †<30-05-1688) [Zoon van 194 en 195]  194,V
Ruiger, Jannetje (~24-01-1672, †16-04-1747) [Dochter van 194 en 195]  194,II
Ruiger, Lena (~05-03-1684, †<03-03-1686) [Dochter van 194 en 195]  194,VIII
Ruiger, Rijkje (~14-01-1674, †<?-08-1676) [Dochter van 194 en 195]  194,III
Ruiger, Rijkje (~?-08-1676, †<17-04-1747) [Dochter van 194 en 195]  194,IV
Ruiger/Ruigendijk, Lena Arens (~03-03-1686, †<25-04-1732) [Dochter van 194 en 195]  194,IX
Ruijtenburg, Diewertgen Dirks (~26-12-1635) [Dochter van 956 en 957]  956,VI
Ruijtenburg, Dirk Hendrikszn (*±1597) [Nummer 956]  956
Ruijtenburg, Dirk Leenderts van (~01-10-1679, †06-06-1772) [Zoon van 478 en 479]  478,IV
Ruijtenburg, Engeltje Leendertse van (~19-06-1686) [Dochter van 478 en 479]  478,VI
Ruijtenburg, Gerrit Dirkszn (*±1633, †22-04-1667) [Zoon van 956 en 957]  956,V
Ruijtenburg, Gerrit Gerritse van [Getuige bij doop van 239]  239
Ruijtenburg, Hendrik Dirkszn (~23-10-1623, †07-01-1688) [Zoon van 956 en 957]  956,I
Ruijtenburg, Jan Leendertse van (~12-02-1673, †1674) [Zoon van 478 en 479]  478,I
Ruijtenburg, Jan Leendertse van (~18-11-1674, []06-04-1723) [Zoon van 478 en 479]  478,II
Ruijtenburg, Leendert Dirkszn (*1625, †<1630) [Zoon van 956 en 957]  956,II
Ruijtenburg, Leendert Dirkszn (~11-08-1630, †<26-11-1637) [Zoon van 956 en 957]  956,IV
Ruijtenburg, Leendert Dirkszn (~26-11-1637, †<1640) [Zoon van 956 en 957]  956,VII
Ruijtenburg, Leendert Dirkszn (*1640, †<1643) [Zoon van 956 en 957]  956,VIII
Ruijtenburg, Leendert Dirkszn van (*±1643, †28-10-1709) [Nummer 478]  238,II; 478
Ruijtenburg, Maertgen Dirks (~10-03-1627) [Dochter van 956 en 957]  956,III
Ruijtenburg, Neeltje [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 118 en 119]  118,I
Ruijtenburg, Pieter Leendertse van (~07-02-1683) [Zoon van 478 en 479]  478,V
Ruijtenburgh, Aeltgen Henricx [Dochter van 1912]  1912,I
Ruijtenburgh, Dirk Gerritszn (*±1580, []10-07-1641) [Zoon van 3824]  3824,II
Ruijtenburgh, Gerrit [Nummer 3824]  3824
Ruijtenburgh, Gerrit Hendrikszn (*±1595, †±1661) [Zoon van 1912]  1912,II
Ruijtenburgh, Hendrik Gerritszn (*±1575, †?-09-1638) [Nummer 1912]  1912
Ruijtenburgh, Neeltje Leenderts van (~16-05-1677) [Nummer 239]  239
Rutgerszoon, Beije (*±1324, †±1408) [Nummer 490688]  490688
Rutghersdochter, Lijsbeth [Dochter van 981376 en 981377]  981376,III
Rutgherszoon, Dirck (*±1260, †>1337) [Nummer 1962752]  1962752
Rutgherszoon, Heijn (*±1316) [Zoon van 981376 en 981377]  981376,IV
Rutgherszoon, Hughe [Zoon van 981376 en 981377]  981376,I
Rutgherszoon, Jonge Heijn (*±1328) [Zoon van 981376 en 981377]  981376,VII
Rutgherszoon, Pieter (de onvervaerde) (*±1320) [Zoon van 981376 en 981377]  981376,V
Rutgherus, Trude [Dochter van 981376 en 981377]  981376,II
Ruwaart alias Ruiger, Arien Deumis [Nummer 194]  194
Ruygers/Ruiger, Maria/Marijtje Arentsdr/Arins (*23-08-1682, †<17-04-1747) [Nummer 97]  97
Ruyt, Annetien IJsbrandts van der (*1663, †1691) [Partner van 148]  148
Ruyt, Jacoba van der [Getuige bij kerkelijk huwelijk van 90 en 91]  90
Salm, Aaltie van der [Partner van 36]  36
Scaepdijck, Kathelijn Jan Gijb Hannen van den [Partner van 21126]  21126
Schaef, Michiel Jacobsz [Getuige bij doop van dochter van 876 en 877]  876,III
Schenaert, Adriaen Willemz. [Nummer 610]  610
Schenaert, Jannetje Adriaanze (*±1616, †±1693) [Nummer 305]  305
Schevarts, Margriet Matthijs [Nummer 10561]  10561
Schevarts, Matthijs (†<1501) [Nummer 21122]  21122
Scho(o)rdijk, Wijburg (*19-02-1764, †05-01-1826) [Nummer 29]  29
Schoof, Ariaantje Leenderts [Partner van 350]  350
Schoordijk, Ari (~20-12-1767) [Zoon van 58 en 59]  58,IV
Schoordijk, Arie (~20-12-1768, †<15-04-1774) [Zoon van 58 en 59]  58,V
Schoordijk, Arie Gerritz (*±1598, †13-04-1625) [Nummer 928]  928
Schoordijk, Cornelis (~10-10-1716) [Zoon van 116 en 117]  116,IV
Schoordijk, Cornelis (~1721) [Zoon van 116 en 117]  116,VI
Schoordijk, Cornelis Gerrits (*±1660, †02-02-1712) [Nummer 232]  232
Schoordijk, Gerrit (*<1688) [Zoon van 232 en 233]  232,II
Schoordijk, Gerrit Ariens (~06-07-1624) [Nummer 464]  464
Schoordijk, Klaas (*14-11-1723, †25-10-1781) [Nummer 58]  58
Schoordijk, Maartjen (~11-05-1761) [Dochter van 58 en 59]  58,I
Schoordijk, Maria (~27-04-1712) [Dochter van 116 en 117]  116,I
Schoordijk, Maria (~15-10-1713, †07-05-1798) [Dochter van 116 en 117]  116,II
Schoordijk, Neeltje (~06-01-1715) [Dochter van 116 en 117]  116,III
Schoordijk, Pieter (~26-03-1719) [Zoon van 116 en 117]  116,V
Schoordijk, Pieter (~10-12-1769) [Zoon van 58 en 59]  58,VI
Schoordijk, Pieter Cornelis (~20-02-1686, †15-02-1740) [Nummer 116]  116
Schoordijk, Pietertje (~27-04-1766) [Dochter van 58 en 59]  58,III
Schouten, Simon Johannes (*06-07-1854, †13-11-1938) [Schoonzoon van 4 en 5]  4,II
Schut, Geertruida Maria (*21-05-1858, †06-03-1932) [Schoonmoeder van 1]  1
Schuttelaere, Lievine de [Nummer 14371]  14371
Seestraten, Gerritje Adriaensdr van (*±1582, †>26-09-1653) [Partner van 576]  576
Sibrands (hefster), Leuntje/Leentje [Getuige bij doop van zoon van 194 en 195]  194,XI
Simons, Annetje (*±1648) [Nummer 473]  473
Simons, Maritge [Getuige bij doop van dochter van 876 en 877]  876,IV
Simonsdr, Pieternelletje (*±1555) [Nummer 1185]  1185
Sluijmer, Arie Pieterse (~15-09-1675) [Zoon van 476 en 477]  476,III
Sluijmer, Dirk Pieterse (~23-09-1685) [Zoon van 476 en 477]  476,VII
Sluijmer, Engeltje Hendriks (~10-09-1719) [Dochter van 238 en 239]  238,IX
Sluijmer, Fijgie Pieterse (~14-02-1674, †<06-02-1682) [Dochter van 476 en 477]  476,II
Sluijmer, Fijgie Pieterse (~06-02-1682, †<13-02-1689) [Dochter van 476 en 477]  476,V
Sluijmer, Geertruijd Hendriks (~16-11-1714, †25-01-1777) [Dochter van 238 en 239]  238,VI
Sluijmer, Hendricus Hendrikse (~22-03-1713) [Zoon van 238 en 239]  238,V
Sluijmer, Hendrik [Nummer 952]  952
Sluijmer, Hendrik Pieterse (~28-09-1670) [Nummer 238]  238
Sluijmer, Jan Hendrikse (~19-08-1708) [Zoon van 238 en 239]  238,III; 479
Sluijmer, Jan Pieterse (~15-09-1680, †<27-10-1683) [Zoon van 476 en 477]  476,IV
Sluijmer, Jan Pieterse (~27-10-1683) [Zoon van 476 en 477]  476,VI
Sluijmer, Marcus Hendrikse (~20-09-1705) [Zoon van 238 en 239]  238,I
Sluijmer, Pieter Hendrikszn (~23-07-1645) [Nummer 476]  476
Sluijmer, Pleuntje Hendriks (~18-04-1718) [Dochter van 238 en 239]  238,VIII
Sluijmer, Trijnie Hendriks [Dochter van 952]  952,II
Sluijmer, Trijntje Hendriks [Getuige bij doop van dochter van 238 en 239]  238,VI
Sluijmer, Wijburgje Hendriks (~24-08-1707, †<08-10-1710) [Dochter van 238 en 239]  238,II; 478; 479
Sluijmer, Wijburgje Hendriks (~08-10-1710, †<02-12-1716) [Dochter van 238 en 239]  238,IV
Sluijmer, Wijburgje Hendriks (~02-12-1716) [Nummer 119]  119
Sluijmer, Willem Hendriks [Zoon van 952]  952,I
Smits, Gijsbert Hendrik Jan (*±1500, †<16-01-1559) [Nummer 5282]  5282
Smits, Jenneken Gijsbert Hendrick (*±1530) [Nummer 2641]  2641
Son, Aleijt Jan Jacobs van (*±1475, †<1514) [Nummer 10585]  10585
Son, Jan Jacob Jan (jr) van (*±1430, †±1504) [Nummer 21170]  21170
Sonneveld, Jan Cornelisse [Schoonzoon van 16 en 17]  16,I
Sorge, Matje Claesdr van (*1624, †<28-01-1665) [Nummer 495]  495
Sorge(n)/Zurgen, Adriaen/Aren Claeszoon van (†13-01-1591) [Nummer 1980]  1980
Sorge(n)/Zurgen, Heijlken van [Dochter van 1980 en 1981]  1980,I
Sorge(n)/Zurgen, Leendert van ([]13-11-1667) [Zoon van 1980 en 1981]  1980,III
Sorge(n)/Zurgen, Maertge van (†<04-01-1650) [Dochter van 1980 en 1981]  1980,II
Sorgen, Aarentje Claessen van (†1687) [Dochter van 990 en 991]  990,I
Sorgen, Claes Leendertszn van (†22-04-1564) [Nummer 3960]  3960
Sorgen, Jan Claessen van (~22-04-1617, †<24-06-1655) [Zoon van 990 en 991]  990,III
Sorgen, Jan Claeszn van (†25-02-1605) [Zoon van 3960 en 3961]  3960,II
Sorgen, Jannetie Claessen van (†?-11-1664) [Dochter van 990 en 991]  990,II
Sorgen, Leendert van (*±1485) [Nummer 7920]  7920
Sorgen, Niclaes Arens van (*<1591, †±1642) [Nummer 990]  990
Sorgen, Willem Claeszn van (†08-01-1612) [Zoon van 3960 en 3961]  3960,III
Sorgen de Jonge, Lenaert Claeszn van (*27-10-1550, †14-05-1609) [Zoon van 3960 en 3961]  3960,V
Sorgen de Oude, Lenaerd Claeszn van (*<1550, †20-07-1566) [Zoon van 3960 en 3961]  3960,IV
Spek, Aartje Claasse van der [Partner van 204]  204
Spierinckhouck, Adriaentje Willems [Partner van 640]  640
Spijckers, Cornelis Laureijs Gijsbert Laureijs [Partner van 1323]  1323
Sprengers, Digna Cornelis Jan (*±1530) [Nummer 2647]  2647
Staveren, Mattijs van [Schoonzoon van 8 en 9]  8,IX
Steegh, Marijtje van der [Getuige bij doop van dochter van 238 en 239]  238,IV
Steenholen, Marijtie Olofs [Getuige bij doop van zoon van 154 en 155]  154,III; 154,VI
Steenholen, Niessie Olofs [Getuige bij doop van 77]  77
Steenhoole, Guurtie Dircks van [Getuige bij doop van dochter van 154 en 155]  154,II
Steenhooven/Steenhoolen, Susanna Olofs (~27-03-1661) [Nummer 155]  155
Steenvoorden, Aagie (~18-06-1728) [Dochter van 72 en 73]  72,VII
Steenvoorden, Adriaan (†1650) [Zoon van 1152 en 1153]  1152,II
Steenvoorden, Adriaen (*±1470, †±1530) [Zoon van 9216]  9216,VI
Steenvoorden, Adriaen Janszoon (*1510, †1580) [Nummer 2304]  2304
Steenvoorden, Agatha van [Dochter van 147456 en 147457]  147456,I
Steenvoorden, Agatha van (*±1262) [Dochter van 589824 en 589825]  589824,IV
Steenvoorden, Albert Franszoon (~29-01-1757, †08-07-1831) [Nummer 18]  18
Steenvoorden, Arendgen [Dochter van 1152 en 1153]  1152,III
Steenvoorden, Ariaantje (*18-11-1801, †27-11-1801) [Dochter van 18 en 19]  18,X
Steenvoorden, Arie (*17-05-1800, †10-02-1864) [Zoon van 18 en 19]  18,IX
Steenvoorden, Catharina (*07-11-1806) [Dochter van 18 en 19]  18,XIII
Steenvoorden, Catrijn [Dochter van 288]  288,I
Steenvoorden, Claes (*±1560, †±1630) [Zoon van 2304]  2304,IV
Steenvoorden, Cornelis [Zoon van 9216]  9216,I
Steenvoorden, Cornelis (*1580, †1660) [Zoon van 1152 en 1153]  1152,VI
Steenvoorden, Crijnbie (~26-02-1726) [Dochter van 72 en 73]  72,VI
Steenvoorden, Dirk van (*1331, †1415) [Zoon van 147456 en 147457]  147456,V
Steenvoorden, Elisabeth (Lijsje) (*20-09-1788, †14-04-1830) [Dochter van 18 en 19]  18,III
Steenvoorden, Frans [Zoon van 288]  288,III
Steenvoorden, Frans van [Zoon van 36864 en 36865]  36864,I
Steenvoorden, Frans (*1608, †1675) [Zoon van 576 en 577]  576,IV
Steenvoorden, Frans (*31-03-1805, †16-05-1868) [Zoon van 18 en 19]  18,XII
Steenvoorden, Frans Leenderts (van) (*22-09-1723, †24-05-1807) [Nummer 36]  36
Steenvoorden, Geertruydt van [Dochter van 73728]  73728,III
Steenvoorden, Gerard van (*±1261) [Zoon van 589824 en 589825]  589824,III
Steenvoorden, Gerrit van (*1230, †1289) [Nummer 589824]  589824
Steenvoorden, Gerrit (*±1460, †1540) [Zoon van 9216]  9216,IV
Steenvoorden, Gerrit I Janszoon van (*1290, †20-09-1355) [Nummer 147456]  147456
Steenvoorden, Gerrit II Janszoon van (*±1355, †09-10-1449) [Nummer 36864]  36864
Steenvoorden, Gerrit III Janszoon (*1429, †1499) [Nummer 9216]  9216
Steenvoorden, Gerrit/Gerard van [Zoon van 36864 en 36865]  36864,II
Steenvoorden, Gerrit/Gerard van [Zoon van 147456 en 147457]  147456,III
Steenvoorden, Grietgen (*±1588) [Dochter van 1152 en 1153]  1152,VIII
Steenvoorden, Helena (Lena) (*12-09-1795, †26-02-1863) [Nummer 9]  9
Steenvoorden, Huibertje [Dochter van 288]  288,IV
Steenvoorden, Jacob (van) (~10-03-1763) [Zoon van 36 en 37]  36,VII
Steenvoorden, Jacobus (Jaap) (*06-07-1785, †05-01-1838) [Zoon van 18 en 19]  18,I
Steenvoorden, Jan (*±1555, †±1622) [Zoon van 2304]  2304,III
Steenvoorden, Jan (~24-02-1721) [Zoon van 72 en 73]  72,IV
Steenvoorden, Jan Geryts (*±1470, †±1540) [Nummer 4608]  4608
Steenvoorden, Jan I van (*1260, †1327) [Nummer 294912]  294912
Steenvoorden, Jan II Gerritszoon van (*1330, †01-08-1415) [Nummer 73728]  73728
Steenvoorden, Jan III Gerritszoon van (*1400, †17-03-1473) [Nummer 18432]  18432
Steenvoorden, Jan Jeroenszoon (*±1580, †<26-09-1653) [Nummer 576]  576
Steenvoorden, Jannetje (*07-10-1790, †16-02-1825) [Dochter van 18 en 19]  18,IV
Steenvoorden, Jeroen [Zoon van 1152 en 1153]  1152,I
Steenvoorden, Jeroen (*1607, †1675) [Zoon van 576 en 577]  576,III
Steenvoorden, Jeroen (~07-08-1808, †1809) [Zoon van 18 en 19]  18,XIV
Steenvoorden, Jeroen (*20-10-1810) [Zoon van 18 en 19]  18,XV
Steenvoorden, Jeroen Adriaanszoon (*±1545, †<27-09-1620) [Nummer 1152]  1152
Steenvoorden, Johannes van (~08-10-1691) [Zoon van 144 en 145]  144,III
Steenvoorden, Jonkvrouwe Machteld van [Dochter van 73728]  73728,II
Steenvoorden, Leendert (van) (~27-05-1759, †20-12-1759) [Zoon van 36 en 37]  36,V
Steenvoorden, Leendert (van) (~12-08-1760, †23-04-1823) [Zoon van 36 en 37]  36,VI
Steenvoorden, Leendert Symonszoon (~21-12-1686, †29-03-1772) [Nummer 72]  72
Steenvoorden, Lenaert Janszoon (*1605, †1675) [Nummer 288]  288
Steenvoorden, Machteld van (*1401, †1470) [Dochter van 36864 en 36865]  36864,IV
Steenvoorden, Madeleentje (~03-08-1731) [Dochter van 72 en 73]  72,VIII
Steenvoorden, Magdaleentje [Dochter van 288]  288,II
Steenvoorden, Marie [Dochter van 9216]  9216,II
Steenvoorden, Marijbie (~09-09-1714, †<28-11-1716) [Dochter van 72 en 73]  72,I
Steenvoorden, Marijtje (*02-02-1793) [Dochter van 18 en 19]  18,V
Steenvoorden, Maritje (van) (~18-01-1755, †05-06-1798) [Dochter van 36 en 37]  36,III
Steenvoorden, Marybie (~28-11-1716) [Dochter van 72 en 73]  72,II
Steenvoorden, Mees (*1606, †1675) [Zoon van 576 en 577]  576,II
Steenvoorden, Michiel (*12-10-1786) [Zoon van 18 en 19]  18,II
Steenvoorden, Michiel (~12-09-1796) [Zoon van 18 en 19]  18,VII
Steenvoorden, Neeltgen (*1580) [Dochter van 1152 en 1153]  1152,VII
Steenvoorden, Neeltje (*14-07-1803) [Dochter van 18 en 19]  18,XI
Steenvoorden, Niessie (*06-06-1798, †06-06-1798) [Dochter van 18 en 19]  18,VIII
Steenvoorden, Paulus van (~23-02-1689) [Zoon van 144 en 145]  144,II
Steenvoorden, Pieter van [Zoon van 73728]  73728,I
Steenvoorden, Pieter (*±1460, †±1499) [Zoon van 9216]  9216,III
Steenvoorden, Sijmon Leendertsz. van (*1660, †1730) [Nummer 144]  144
Steenvoorden, Swanenburch van (†1408) [Dochter van 147456 en 147457]  147456,II
Steenvoorden, Symen (~30-09-1718) [Zoon van 72 en 73]  72,III
Steenvoorden, Symentje (van) (~28-10-1752, †19-11-1811) [Dochter van 36 en 37]  36,II
Steenvoorden, Theodorus van (*±1260) [Zoon van 589824 en 589825]  589824,II
Steenvoorden, Trijntje (van) (~07-06-1750, †25-01-1768) [Dochter van 36 en 37]  36,I
Steenvoorden, Willem (*±1550, †1620) [Zoon van 2304]  2304,II
Steenvoorden, Willem (*±1575, †1658) [Zoon van 1152 en 1153]  1152,IV
Steinvoirde, Dieric van (†1209) [Nummer 4718592]  4718592
Steinvoirde, Willaem van [Nummer 9437184]  9437184
Steinvoirde(n), Jan I van (†1223) [Nummer 2359296]  2359296
Steinvoirde(n), Jan II van (†1275) [Nummer 1179648]  1179648
Stevens, Neelie [Getuige bij doop van zoon van 478 en 479]  478,II
Stevens, Peeter Jan [Partner van 331]  331
Stokke, Wijntje [Getuige bij geboorteaangifte van 59]  59
Streur, Stephanus [Partner van 43]  43
Strikwoud, Johanna Antonia (*09-02-1839, †09-02-1911) [Partner van 8]  8
Swan, Adrianus (Arie) van der (~17-02-1786, †13-01-1864) [Zoon van 20 en 21]  20,IV
Swan, Adrianus Walle van der (~17-04-1727) [Zoon van 80 en 81]  80,IV
Swan, Antonie van der (~09-06-1791, †28-11-1847) [Zoon van 20 en 21]  20,VI
Swan, Antonius Cornelis van der (~10-11-1750, []14-07-1757) [Zoon van 40 en 41]  40,II
Swan, Arie van der (~05-06-1783, []14-12-1784) [Zoon van 20 en 21]  20,III
Swan, Arie Walravens van der (~25-01-1663, []21-01-1727) [Nummer 160]  160
Swan, Arij Cornelis van der (*±1580, []30-05-1633) [Nummer 640]  640
Swan, Catharina Walle van der (~25-01-1734) [Dochter van 80 en 81]  80,VII
Swan, Clara Walle van der (~24-12-1731) [Dochter van 80 en 81]  80,VI
Swan, Cornelia van der (~23-11-1780) [Dochter van 20 en 21]  20,II
Swan, Cornelia Walle van der (~05-07-1740, []04-11-1800) [Dochter van 80 en 81]  80,IX
Swan, Cornelia Walravens van der (~15-07-1660) [Dochter van 320 en 321]  320,III
Swan, Cornelis van der [Nummer 1280]  1280
Swan, Cornelis van der (*±1630) [Zoon van 640 en 641]  640,I
Swan, Cornelis van der (~20-09-1778, †19-01-1848) [Zoon van 20 en 21]  20,I
Swan, Cornelis Walle van der (~28-06-1722) [Nummer 40]  40
Swan, Cornelis Walravens van der (~17-11-1665) [Zoon van 320 en 321]  320,V
Swan, Elena van der (~12-06-1792, †17-03-1859) [Dochter van 20 en 21]  20,VII
Swan, Elisabeth van der (~07-06-1798, †22-12-1865) [Dochter van 20 en 21]  20,IX
Swan, Elisabeth Cornelis van der (~04-10-1753, []02-01-1789) [Dochter van 40 en 41]  40,IV
Swan, Elisabeth Walle van der (~25-09-1725, []07-12-1791) [Dochter van 80 en 81]  80,III
Swan, Gerritje Walravens van der (~05-05-1658) [Dochter van 320 en 321]  320,I
Swan, Joanna Walle van der (~23-10-1736, []25-05-1809) [Dochter van 80 en 81]  80,VIII
Swan, Joannes van der (~25-09-1788, †21-02-1871) [Zoon van 20 en 21]  20,V
Swan, Joannes Cornelis van der (~02-09-1752) [Zoon van 40 en 41]  40,III
Swan, Kniertie van der (*±1635) [Dochter van 640 en 641]  640,III
Swan, Leuntje van der (*1687) [Dochter van 160 en 161]  160,II
Swan, Maagdaleentje Dirkse van der [Getuige bij doop van zoon van 78 en 79]  78,X; 78,XIV
Swan, Maria Cornelis van der (~01-08-1759, †19-10-1833) [Dochter van 40 en 41]  40,V
Swan, Maria Walle van der (~07-09-1723, []06-12-1723) [Dochter van 80 en 81]  80,II
Swan, Maria Walle van der (~15-11-1729, †1767) [Dochter van 80 en 81]  80,V
Swan, Marinus van der (~15-03-1802, []26-03-1802) [Zoon van 20 en 21]  20,X
Swan, Maritje van der (*±1660) [Dochter van 320 en 321]  320,II
Swan, Petrus van der (*±1689) [Zoon van 160 en 161]  160,III
Swan, Walraven Arense van der (*±1632, []29-11-1665) [Nummer 320]  320
Swan, Walraven Ariens van der (*1686, †10-02-1762) [Nummer 80]  80
Sweep, Catharina Nicolaas Jan Goyaert (~08-12-1602, †>21-12-1661) [Nummer 661]  661
Sweep, Jan Goijaert [Nummer 2644]  2644
Sweep, Judith Goijaerts (*±1601) [Dochter van 1322 en 1323]  1322,I
Sweep, Nicolaas Jan Goyaert (*±1560) [Nummer 1322]  1322
Taup, Catharina Jansdr (*±1660, †>20-11-1717) [Nummer 149]  149
Teij, Jannetie van [Getuige bij doop van 46]  46
Teij(lingen), Gerarda/Gerritje Jans van [Nummer 93]  93
Teunis, Trijntie [Getuige bij doop van dochter van 94 en 95]  94,III
Teunisdr, (J)annetje (†<1710) [Nummer 205]  205
Thomas, Reijmpje (†±1640) [Partner van 304]  304
Torremans (zus van moeder), Cornelia [Getuige bij doop van zoon van 122 en 123]  122,II
Touw, Annitje (~12-09-1717) [Dochter van 102 en 103]  102,I
Touw, Ary (~21-12-1721) [Zoon van 102 en 103]  102,III
Touw, Claas (~04-01-1733) [Zoon van 102 en 103]  102,VII
Touw, Claasje Ryerse (~17-04-1699) [Dochter van 204 en 205]  204,II
Touw, Cornelis Willems [Getuige bij doop van dochter van 60 en 61]  60,X
Touw, Cornelis Willemszoon [Partner van 61]  61; 120,I
Touw, Dirck Reyerse (*05-05-1697) [Nummer 102]  102
Touw, Jan Reyerse (~19-04-1705) [Zoon van 204 en 205]  204,VI
Touw, Jannetje Reyerse (~07-05-1702) [Dochter van 204 en 205]  204,IV
Touw, Machteldje (~10-10-1723, †>12-05-1798) [Nummer 51]  51
Touw, Neeltje Reyerse (~30-10-1701) [Dochter van 204 en 205]  204,III
Touw, Pieter (~20-08-1719) [Zoon van 102 en 103]  102,II
Touw, Reier Pietersz [Nummer 408]  408
Touw, Reyer (~09-06-1726) [Zoon van 102 en 103]  102,V
Touw, Reyer (~16-10-1729) [Zoon van 102 en 103]  102,VI
Touw, Reyer Reyersz. (*±1680, †23-08-1739) [Nummer 204]  204
Touw, Teunis Reyerse (~12-08-1703) [Zoon van 204 en 205]  204,V
Trierum, Adriana van (*07-10-1708) [Dochter van 96 en 97]  96,II
Trierum, Adrianus van (*15-12-1753) [Zoon van 48 en 49]  48,IV
Trierum, Arent Isaacks (~19-02-1673, †<?-04-1714) [Zoon van 192 en 193]  192,II
Trierum, Arie van [Zoon van 24 en 25]  24,I
Trierum, Arie van (*06-11-1712) [Zoon van 96 en 97]  96,IV
Trierum, Arie van (*05-12-1866) [Zoon van 6 en 7]  6,VI
Trierum, Arij van (*22-02-1749, †26-09-1812) [Nummer 24]  24
Trierum, Arij van (*24-02-1818, †07-11-1875) [Nummer 6]  6
Trierum, Barend van (*24-06-1759) [Zoon van 48 en 49]  48,V
Trierum, Christina van (*19-06-1872) [Dochter van 6 en 7]  6,IX
Trierum, Cornelis van (*29-05-1746) [Zoon van 48 en 49]  48,I
Trierum, Cornelis Isaacks (~16-02-1676, †<28-01-1680) [Zoon van 192 en 193]  192,III
Trierum, Cornelis Isaacszoon van (~28-01-1680, †<26-12-1747) [Nummer 96]  96
Trierum, Elisabeth van (*16-04-1780) [Dochter van 24 en 25]  24,II
Trierum, Elizabeth van (*21-12-1783) [Dochter van 24 en 25]  24,IV
Trierum, Huibrecht van (*26-02-1868) [Zoon van 6 en 7]  6,VII
Trierum, Ida van (*23-05-1792) [Dochter van 24 en 25]  24,VII
Trierum, Isa(ac)k van (~12-10-1710, †>12-05-1769) [Nummer 48]  48
Trierum, Isaac van (*03-04-1707, †1708) [Zoon van 96 en 97]  96,I
Trierum, Isaack Jans (†<27-12-1693) [Nummer 192]  192
Trierum, Isack van (*23-03-1812, †07-11-1812) [Zoon van 12 en 13]  12,I
Trierum, Jannetje van (*03-02-1715) [Dochter van 96 en 97]  96,V
Trierum, Joannes van (*23-12-1751) [Zoon van 48 en 49]  48,III
Trierum, Johannes van (*04-08-1717) [Zoon van 96 en 97]  96,VI
Trierum, Johannes van (*21-01-1787) [Zoon van 24 en 25]  24,V
Trierum, Klaas van (*19-09-1790) [Zoon van 24 en 25]  24,VI
Trierum, Klaasje van (*28-03-1864) [Dochter van 6 en 7]  6,IV
Trierum, Leendert van (*23-11-1815) [Zoon van 12 en 13]  12,II
Trierum, Leentje Christina van (*26-11-1870, †03-03-1963) [Nummer 3]  3
Trierum, Maarten Isaacks (~27-02-1678) [Zoon van 192 en 193]  192,IV
Trierum, Maria van (*01-03-1861) [Dochter van 6 en 7]  6,II
Trierum, Pieter van (*31-03-1782, †10-09-1845) [Nummer 12]  12
Trierum, Pieter Arie van (*31-12-1859, †1890) [Zoon van 6 en 7]  6,I
Trierum, Pieter Isaacks (~01-11-1671) [Zoon van 192 en 193]  192,I
Trierum, Willem Arie Klaas van (*08-03-1876, †27-02-1936) [Zoon van 6 en 7]  6,X
Trierum, Willem Christiaan van (*21-08-1865) [Zoon van 6 en 7]  6,V
Trierum, Willempje Catherina van (*24-07-1862, †09-01-1882) [Dochter van 6 en 7]  6,III
Tuijn, Maartie Cornelis [Getuige bij doop van zoon van 76 en 77]  76,IX
Tuinder, Dirk Marcusse [Zoon van 954]  954,I
Tuinder, Marcus Dirkse [Nummer 954]  954
Tuinder, Maria Marcusse [Dochter van 954]  954,II
Tuinder, Pleuntje Marcusdr (~11-07-1645, †<02-05-1688) [Nummer 477]  477
vader [Getuige bij doop van dochter van 194 en 195]  194,II; 194,III; 194,IV; 194,VI; 194,VIII; 194,IX; 194,X; 194,XI; 194,XII
vader [Getuige bij doop van zoon van 194 en 195]  194,I
vader self [Getuige bij doop van dochter van 106 en 107]  106,I
vader self [Getuige bij doop van zoon van 106 en 107]  106,II
vader self [Getuige bij doop van zoon van 106 en 107]  106,III
Veer, Huibertje Claasdochter van der (*±1645) [Nummer 169]  169
Veld, Leentje Pieters in ’t [Getuige bij doop van zoon van 246 en 247]  246,VII
Velden, Marie van der [Nummer 28739]  28739
Velzen, Jacob Janszn van [Getuige bij doop van 438]  438
Vendelo, Stoffeltje Hendriksdochter van (*17-01-1694)  194,IX
Venne, Neeltje Leenders van der [Getuige bij doop van 239]  239
Verbunt, Adriaentken (*±1630) [Dochter van 660 en 661]  660,V
Verbunt, Adriana (~01-12-1662) [Dochter van 330 en 331]  330,VI
Verbunt, Antonis Bartholomeus Adriaen (*±1530, †±1585) [Nummer 2640]  2640
Verbunt, Antonis Cornelis Antonis (*±1580) [Zoon van 1320 en 1321]  1320,II
Verbunt, Antonius Jansen [Zoon van 660 en 661]  660,I
Verbunt, Antonius Janssen [Getuige bij doop van zoon van 330 en 331]  330,III
Verbunt, Bartholomeus Antonis Bartholomeus (*±1550) [Zoon van 2640 en 2641]  2640,III
Verbunt, Christophorus (~09-03-1665) [Zoon van 330 en 331]  330,VII
Verbunt, Cornelia Jans (~08-07-1660, †25-11-1700) [Nummer 165]  165; 177
Verbunt, Cornelis Antonis Bartholomeus (*±1550) [Nummer 1320]  1320
Verbunt, Gerardus Jans [Getuige bij doop van dochter van 330 en 331]  330,IV
Verbunt, Gerardus Janse [Zoon van 660 en 661]  660,II
Verbunt, Gerit Antonis Bartholomeus (*±1560, †±1625) [Zoon van 2640 en 2641]  2640,IV
Verbunt, Gijsbertken Antonis Bartholomeus (*±1550) [Dochter van 2640 en 2641]  2640,II
Verbunt, Jan Cornelis Anthonis (*±1597) [Nummer 660]  660
Verbunt, Jenneken (*±1585) [Dochter van 1320 en 1321]  1320,III
Verbunt, Joanna (~26-01-1653) [Dochter van 330 en 331]  330,II
Verbunt, Joannes (~17-09-1655) [Zoon van 330 en 331]  330,III
Verbunt, Johannes (Jan) Antonis Bartholomeus (*±1575) [Zoon van 2640 en 2641]  2640,V
Verbunt, Johannes Jan Cornelis (*±1628, †<1668) [Nummer 330]  330
Verbunt, Johannis (*±1580) [Zoon van 1320 en 1321]  1320,I
Verbunt, Lijsbeth Cornelis Antonis (*±1590) [Dochter van 1320 en 1321]  1320,IV
Verbunt, Margaretha (~16-10-1650) [Dochter van 330 en 331]  330,I
Verbunt, Maria (~26-12-1657) [Dochter van 330 en 331]  330,IV
Verbunt, Martina Antonis Bartholomeus (*±1575) [Dochter van 2640 en 2641]  2640,VI
Verbunt, Nicolaas Jan Vranck (*1630, †08-12-1679) [Zoon van 660 en 661]  660,IV
Verbunt/Buckincks, Adriaen Bartholomeus Adriaen (*±1520) [Zoon van 5280 en 5281]  5280,I
Verbunt/Buckincks, Adriana Bartholomeus Adriaen (*±1520) [Dochter van 5280 en 5281]  5280,II
Verbunt/Buckincks, Bartholomeus Adriaen (*±1490, †<1556) [Nummer 5280]  5280
Verbunt/Buckincks, Jan Bartholomeus Adriaen (*±1520) [Zoon van 5280 en 5281]  5280,III
Verbunt/Buckincks, Lenaert Bartholomeus (*±1530, †<26-04-1538) [Zoon van 5280 en 5281]  5280,V
Verdoel, Annetgen Jorisse (~?-07-1610) [Dochter van 972 en 973]  972,II
Verdoel, Arije Jorisse (~09-04-1623) [Zoon van 972 en 973]  972,VII
Verdoel, Claas Jorisse (~27-04-1609) [Zoon van 972 en 973]  972,I
Verdoel, Claes Jorisse (~15-03-1615, †17-05-1655) [Nummer 486]  486
Verdoel, Iisbrant Jorisse (~26-09-1621) [Zoon van 972 en 973]  972,VI
Verdoel, Johannes Jorisse (~05-04-1620) [Zoon van 972 en 973]  972,V
Verdoel, Joris Claesz. (*±15-03-1585, †<07-08-1637) [Nummer 972]  972
Verdoel, Neeltge Jorisse (~10-09-1616) [Dochter van 972 en 973]  972,IV
Verdoel, Susanna Claas (~12-03-1651, †±1678) [Nummer 243]  243
Verhoef/Verhoeven, Hendrik Jurriaanse (†<17-04-1747) [Schoonzoon van 194 en 195]  194,IX
Vessem, Jenneken Willem van [Nummer 2643]  2643
Vliet, Balten Pietersz. van (*±1580, †<27-04-1620) [Nummer 1382]  1382
Vliet, Elisabeth Baltens van (*1607, †<07-12-1640) [Nummer 691]  691
Vliet, Grietje Teunisse van (~19-07-1665) [Dochter van 466 en 467]  466,III
Vliet, Jan Balthensz. (get. bg - oom) van [Getuige bij kerkelijk huwelijk van 1382 en 1383]  1382
Vliet, Maartje Pieters van (~30-05-1660, †25-02-1741) [Nummer 233]  233
Vliet, Marya Pieters van (*<1689, †18-11